Taloudellinen riippumattomuus

Käsitteellä taloudellinen riippumattomuus on monille suomalaisille tänä päivänä tavoitteellinen merkitys. Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelusta onkin hiljalleen kasvanut monille jopa elämäntapa.

Vaikka taloudellinen riippumattomuus tuo suurta taloudellisesta turvaa, sen saavuttamiseksi henkilöltä edellytetään pitkäjänteisyyttä ja kurinalaisuutta, johon sisältyvät merkittävällä tavalla kuluissa säästäminen ja kaiken ylimääräisen varallisuuden sijoittamista sellaisiin sijoituskohteisiin, joista voidaan odottaa korkeita tuottoja.

Mutta mitä taloudellinen riippumattomuus sitten käytännössä tarkoittaa, kuinka paljon tuloja sen saavuttamiseen vaaditaan ja mistä kannattaa aloittaa? Jatka lukemista ja vastaamme kaikkiin näihin kysymyksiin!

Mitä tarkoittaa taloudellinen riippumattomuus?

Taloudellisesta riippumattomuudesta puhutaan usein suurilla sanoilla. Ovatpa jotkut ihmiset ja sijoitusblogit kuvailleet sitä jopa ihmisen henkilökohtaisen talouden nirvanaksi, jota moni himoitsee, mutta jonne vain harva pääsee. Taloudellista riippumattomuutta on usein myös kuvattu yhdeksi suurimmista vapauksista, joita yksittäinen ihminen voi elämänsä aikana saavuttaa.

Nämä ovat suuria sanoja, mutta omalla tavallaan myös kuvaavat hyvin sitä, mitä taloudellinen riippumattomuus todella tarkoittaa. Tiivistettynä voisimmekin sanoa, että taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa sitä, että ihminen on saavuttanut kurinalaisen säästämisen, työnteon ja sijoittamisen ansiosta riittävästi varoja, joiden avulla hän voi lopettaa työt kokonaan ja jatkaa itsensä elättämistä passiivisilla tulolähteillä, kuten säästöillä tai sijoitustuotoilla, koko loppuelämänsä ajan.

Tämä merkitsee usein ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä. Näin taloudellista riippumattomuutta tavoittelevilla ihmisillä tämä ikä on usein suhteellisen nuori; joillakin se voi olla 30 vuotta, joillakin 40 vuotta. Tietyllä tapaa taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa sitä, että ihminen voi elää normaalia elämää ilman työstä saatavia palkkatuloja – ja mitä nuorempana tämä saavutetaan, sen parempi.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelua kutsutaan myös firettämiseksi. Tämän ilmiön juuret juontuvat amerikkalaiseen FIRE-liikkeeseen (eng. Financial Independence, Retire Early), jossa yhä useammat nuoret alkavat sijoittaa rahaa korkeatuottoisiin rahastoihin tai sijoituskohteisiin tavoitellakseen taloudellista riippumattomuutta ja aikaista eläköitymistä.

Itse asiassa taloudellisen riippumattomuuden tavoittelusta on tullut niin suosittua, että aiheesta on kirjoitettu jo lukuisia kirjoja – seminaareista, kursseista, oppaista ja sijoitusblogeista puhumattakaan. Tämän puheenaiheen myötä sijoitusalalla on alettu hiljalleen viitata myös taloudellisen riippumattomuuden viiteen eri tasoon. Jokaisella tasolla on omat ominaispiirteensä, jotka ovat seuraavat:

1. Taloudellinen turvallisuus

Taloudellisella turvallisuudella viitataan siihen, että henkilö saavuttaa sellaisen taloudellisen riippumattomuuden tason, jossa normaalit päivittäiset pakolliset kulut, kuten asumisesta sekä ruoasta ja juomasta kertyneet kulut, pystytään kattamaan täysin ilman työstä saatuja palkkatuloja.

2. Taloudellinen elinvoimaisuus

Taloudellisella elinvoimaisuudella viitataan puolestaan siihen, että taloudellista riippumattomuutta tavoitteleva henkilö pystyy kattamaan edellä mainittujen pakollisten menojen lisäksi noin puolet muista jokapäiväisistä menoista, joihon lukeutuvat esimerkiksi vaatteet, harrastukset, lomamatkat ja viihde.

3. Taloudellinen itsenäisyys

Taloudellisella itsenäisyydellä viitataan siihen, että taloudellista riippumattomuutta tavoitteleva henkilö voi tässä tapauksessa kattaa kaikki nykyiset kulunsa ilman, että hän kävisi töissä ja saisi palkkaa.

4. Taloudellinen vapaus

Taloudellisella vapaudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että taloudellista riippumattomuutta tavoitteleva henkilö kykenee kattamaan kaikki edellisissä vaiheissa mainitut kulut ja vielä tämän lisäksi joissakin määrin myös muita kohtuullisia lisäkuluja.

5. Täydellinen taloudellinen vapaus

Tämä viides ja viimeinen vaihe on monille ”firettäjille” se kaikkein halutuin tavoite, mutta samalla myös kaikkein vaativin. Täydellisellä taloudellisella vapaudella tarkoitetaankin sitä, että kyseinen henkilö voi tehdä elämässään lähes mitä vain haluaa ilman, että hänen tarvitsisi välittää rahasta.

Kyseessä on kuitenkin kaiken kaikkiaan tavoite, johon ei tuosta noin vain päästä, sillä tällä tasolla voidaan puhua jo omista yksityiskoneista, kartanoista ja luksuslomista – eli merkittävistä ylellisyyksistä, joihin on varaa vain harvoilla ja valituilla koko maailmassa.

Paljonko tuloja vaaditaan taloudelliseen riippumattomuuteen?

Ensimmäinen kysymys silloin, kun puhumme taloudellisesta riippumattomuudesta, on usein se, kuinka paljon pitäisi missäkin tapauksessa tienata, että voisi todella kutsua itseään taloudellisesti riippumattomaksi. Tähän tehtävään on onneksi olemassa muutamia helppoja laskutapoja, joiden avulla voimme laskea varsin nopeasti, kuinka paljon tarvitsemme (ainakin teoriassa) rahaa saavuttaaksemme taloudellisen riippumattomuuden.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että taloudellinen riippumattomuus vaatii 25-kertaisen omaisuuden ja 4 prosentin periaatteen. Tällä tarkoitetaan toisin sanoen sitä, että jos haluat säilyttää taloudellisen riippumattomuuden aikana nykyisen kulutustasosi, omat vuosittaiset menot tulee kertoa tällöin luvulla 25. Tällä laskukaavalla pystymme varmistamaan, että meillä on mahdollisuus nostaa jatkossa sijoitussalkustamme vuosittain 4 prosenttia ilman, että varamme loppuisivat omana elinaikanamme.

Katsotaanpa tästä vielä yksi käytännön esimerkki: Lasket, että kulusi ovat vuodessa noin 20 000 euroa. Kun tämä kerrotaan luvulla 25, saat tulokseksi 500 000. Toisin sanoen tulet tarvitsemaan noin 500 000 euron arvosta rahaa pystyäksesi eläköitymään ennenaikaisesti. 4 prosenttia tästä summasta olisi puolestaan 20 000 euroa, jonka voit edelleen käyttää vuosittain juuri samoihin kuluihin ja menoihin, joihin rahaa kuluu normaalisti tänäkin päivänä. Tämän kaavan mukaan sijoituksesi eivät myöskään lopu kesken kaiken, mikäli noudatat 4 prosentin sääntöä, sillä sijoitussalkkuun sijoitetut rahat jatkavat edelleen koron kerryttämistä koko elämäsi ajan.

On toki hyvä pitää mielessä, että tämä 4 prosentin periaate toimii kuitenkin vain silloin, jos suunnitelmissa on säilyttää omat menot samalla tasolla kuin mitä ne ovat tänä päivänä. Samalla onkin hyvä muistaa, että joidenkin ihmisten tapauksessa eläköityminen merkitsee kulujen kasvamista ja joillekin taas kulujen vähentymistä. Tämä seikka kannattaakin ottaa huomioon heti alusta alkaen.

Lisäksi ei tule unohtaa, että näihin lukuihin vaikuttavat monet muut ulkopuoliset tekijät, joihin henkilö itse ei voi vaikuttaa; näitä tekijöitä ovat esimerkiksi inflaatio ja verotus. Kaiken kaikkiaan edellä esitelty laskukaava on yleisesti ottaen hyödyllinen laskutapa selvittää ainakin päällisin piirtein, kuinka paljon tarvitset varallisuutta taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi. Muuttuvat tekijät ja omien kulujen muutokset kannattaa toki mahdollisuuksien mukaan ottaa laskukaavioissa huomioon.

Tätä varten voit käyttää apunasi esimerkiksi verkossa toimivia laskureita, jotka laskevat syöttämiesi tietojen perusteella, paljonko sinun tulee säästää ja sijoittaa, jotta voisit saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden tietyssä iässä. Tätä varten sinun tulee kirjata laskuriin kuukausittaiset menosi mahdollisimman tarkkaan. Lisäksi sinun tulee arvioida mahdollisimman realistisesti, kuinka paljon pystyt säästämään ja sijoittamaan kuukaudessa sekä millaista tuottoprosenttia toivot sijoitussalkulta.

Miten voin asettaa tavoitteet ja aloittaa?

Teoriassa taloudellisen riippumattomuuden tavoitteleminen on helppoa; sinun tulee yksinkertaisesti kuluttaa vähemmän kuin tienaat ja sijoittaa säästetyt varat korkeatuottoisiin sijoituskohteisiin. Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoitteleminen voi alkaa esimerkiksi asuntosijoittamisesta, osakesijoituksista – tai yksinkertaisesti omien kulujen vähentämisestä. Tie taloudelliseen riippumattomuuteen ei ole yksisuuntainen, joten jokaisen tulisi pyrkiä löytämään tavoitteeseen se polku, joka tuntuu parhaimmalta juuri omaan tilanteeseen nähden.

Toki silloin, kun tulot ovat isommat ja rahaa kertyy enemmän säästöön, on tällöin myös helpompi päästä tavoitteeseen, mutta se, että vain rikkaat voivat saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden, on silkkaa harhaluuloa. Taloudellisen riippumattomuuden tavoitteleminen ei siis ole mahdotonta pieni- tai keskituloisenkaan tapauksessa; se vain vaatii hieman enemmän kurinalaisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää heti alusta alkaen, sillä vain tällä tapaa varmistat, että pysyt niissä. Kuluissa säästäminen ei merkitse purkkihernekeitolla kituuttamista päivästä toiseen, mutta on hyvä asennoitua heti alusta asti siihen, että tavoitteissa pysytään, eikä niistä lipsuta. Tämä voi siis monille merkitä ennen tärkeiden kulujen luopumisesta.

Alku voi tuntua vaikealta. Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen on vuosia kestävä projekti, jonka vaikutukset eivät valitettavasti näy yhdessä yössä. Tästä syystä onkin tärkeää pitää motivaatiota yllä, sillä monista voi alussa tuntua lannistavalta, että omat ponnistelut eivät näyttäisi tuottavan tulosta (vaikka ne sitä todellisuudessa tekevätkin).

Miten voin saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden – vaihtoehdot

Yksi olennaisimmista tavoitteista taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisessa on säästää rahaa palkasta mahdollisimman paljon. Tätä kutsutaan säästöasteeksi. Esimerkiksi, jos tienaat kuukaudessa 3 000 euroa ja säästät 1 500 euroa, säästöasteesi on 50 prosenttia eli puolet palkasta. Tästä laskukaavasta on toki jätettävä huomiotta kaikki lakisäänteiset verot, eli säästöaste lasketaan aina nettotuloista.

Tämän jälkeen monet siirtävät säästetyt rahat kasvamaan korkoa sijoittamalla ne niin, että ne alkavat kerryttää korkoa korolle. Rahaa voi toki tallettaa myös omalle säästötilille, mutta näiden tilien korot ovat todellisuudessa niin matalat, että taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi (ja myöhemmin sen ylläpitämiseksi) säästötili ei ole kovin järkevä ajatus.

Jostakin on tietysti aloitettava. Aivan ensimmäiseksi on hyvä pitää mielessä, että alkuun pääsee kaikkein parhaiten niin, että minimoit kaikki sijoitustoiminnasta koituneet kulut, laadit ja noudatat tiukkaa sijoitusstrategiaa sekä valitset sijoituskohteiksi mahdollisuuksien mukaan vain korkean odotetun tuoton kohteita.

Sijoituskuluja on mahdollista minimoida esimerkiksi valitsemalla sellainen välittäjä, joka veloittaa kaupankäynnistä mahdollisimman alhaisia palkkioita. Lisäksi turhaa kaupankäyntiä kannattaa välttää kulujen karsimiseksi.

Monet aloittavat sijoittamisen maltillisesti esimerkiksi alhaisen riskin rahastoista. Toiset keskittyvät sijoituksissaan osinkotulojen kasvuun. Taloudellista riippumattomuutta hakeva sijoittaja voi näiden vaihtoehtojen lisäksi sijoittaa myös muihin omaisuusluokkiin, kuten asuntoihin, suoriin sijoituksiin, osinko-osakkeisiin, erilaisiin vertaislainoihin ja yrityslainoihin tai vaikkapa REIT-rahastoihin. Näillä sijoituskohteilla on korkea tuotto-odotus, mutta toisaalta myös riski kasvaa rahastosijoituksia suuremmaksi.

Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua myös itseensä sijoittajana ja miettiä, millaisia odotuksia juuri sinulla itselläsi on sijoitussalkkua kohtaan. Oletko valmis ottamaan riskejä, mutta myös etenemään tarvittaessa nopeasti? Vai oletko kenties maltillisempi sijoittaja ja haluat varmistaa, että salkkusi kasvaa hitaasti mutta varmasti?

Tie taloudelliseen riippumattomuuteen on pitkä mutta palkitseva

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen ja ennenaikainen eläköityminen eivät toisin sanoen vaadi onnenpotkua lottovoitossa. Kyseessä on pikemminkin elämäntapa, jonka monet omaksuvat itselleen nuoresta pitäen ja jota he sitten noudattavat vuosikausien ajan suurella kärsivällisyydellä ja pitkäjänteisyydellä.

Suomalaisia – iästä huolimatta – taloudellinen riippumattomuus kiinnostaa konseptina yhä enemmän. Myös sijoittamisen maailmaan sukeltaa tänä päivänä yhä useampi nuori ja eläkeläinen, sillä sijoittamisen voi oikeastaan aloittaa milloin tahansa! Vaikka taloudellisen riippumattomuuden havitteleminen on aina helpompaa silloin, kun se aloitetaan mahdollisimman nuorena (tai vaihtoehtoisesti säästetään enemmän) voi tästäkin tulla monelle ihmiselle tavoite vasta pitkällä aikuisiässä.

Vaikka raha ei takaa onnellisuutta, tuo se kuitenkin valtavasti turvaa. Taloudellisesti riippumaton ihminen voi elää elämäänsä hymyssä suin, nauttia asioista, joita rakastaa, elää täysillä ja ennen kaikkea kaukana niistä jokapäiväisistä rahahuolista, jotka ahdistavat ja mietityttävät tänäkin päivänä satoja tuhansia suomalaisia.

Taloudellinen riippumattomuus on huikea tavoite, mutta siihen ei valitettavasti päästä yhdessä yössä. Kyseessä ei myöskään ole muutaman vuoden kestävä projekti, vaan voimme puhua kymmeniä vuosia kestävästä kurinalaisesta strategiasta, josta tulee monille elämäntapa. Vaikka taloudellinen riippumattomuus vaatii suuria uhrauksia, se myös antaa paljon. Sijoittaminen ja taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen on tavoite, jonka kuka tahansa voi omaksua – taustasta, ammatista, palkasta, iästä tai sukupuolesta riippumatta.