Talousmentor-salkku: tavoitteet

Päivitetty 3.6.2017

Talousmentor-salkun tavoitteet

Salkun tavoitteena on

  1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
  2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
  3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
  4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa (salkun osinko / salkun nettotulos)

Tavoitteista 1 ja 2 ovat tärkeimmät. Sillä jos Talousmentor-salkku häviää rahastoille, niin silloin tämä kaikki olisi turhaa. Osingon kasvu on tärkeää, sillä se pitää fokuksen oikeassa asiassa eli pois pörssikursseista. Jotta osinkosumma voisi kasvaa, niin yritysten nettotulosten tulee kasvaa samassa suhteessa. Osingonmaksusuhteen tulee olla sen verran alhaalla, että kasvavalle osingolle on tilaa myös silloin, kun yrityksen tuloskunto yskähtelee.

Vuoden 2017 tavoitteena on

  • osinko: 1 000 euroa
  • nettotulos: 1 760 euroa

Tämän tavoitteen saavuttamista voi seurata Osingot-sivulla.

Talousmentor-salkun strategia

Talousmentor-strategia muodostettiin kirjoituksen Sijoitusstrategia yhteydessä.

Talousmentor-salkun tavoitteena on voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku pitkällä aikavälillä (5 v). Jos salkku häviää vertailusalkulle, niin silloin tämä kaikki olisi turhaa.

Salkun periaatteena on tavoitella nousevaa osinkotuottoa, niin että yhtiöiden nettotuloskertymä nousee samaa tahtia eli 10 %/vuosi. Koko salkun osingonmaksusuhteen tulisi olla alle 65 prosentissa, jotta osingon nousu olisi kestävällä tasolla.

Salkkua hallinnoidaan toteuttamalla ns. sijoitusyhtiön rahoitusjohtajan ideaa. Salkussa oleva yhtiö vaihdetaan toiseen (parempaan), jos se tuo lisäarvoa salkun oleellisimpiin tunnuslukuihin eli osinko- ja nettotuloskertymään. Uusi yritys voi myös pienentää salkun laskennallista velkaisuutta, parantaa ROE-tuottoa, laskea PE:tä yms. Osakkeiden myynnissä ja ostoissa on huomioitava myös realisoituvat verot ja kulut, sillä nämä voivat syödä syntyvät hyödyt.

Salkussa yksittäisen osakkeen maksimitappio rajataan 15 prosenttiin, jonka jälkeen nämä osakkeet tulee myydä pois. Tappiota laskiessa huomioidaan edeltävän 12 kk:n osingot, jottei tappiorajan rikkoontuminen johdu osingon irtoamisesta.

Salkussa tulee olla vähintään 10 eri yhtiön osakkeita.

Mainokset