Talousmentor-salkku: tavoitteet

Päivitetty 9.3.2019

Talousmentor-salkun tavoitteet

Salkun tavoitteena on

  1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
  2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
  3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
  4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa (salkun osinko / salkun nettotulos)

Tavoitteista 1 ja 2 ovat tärkeimmät. Sillä jos Talousmentor-salkku häviää rahastoille, niin silloin tämä kaikki olisi turhaa. Osingon kasvu on tärkeää, sillä se pitää fokuksen oikeassa asiassa eli pois pörssikursseista. Jotta osinkosumma voisi kasvaa, niin yritysten nettotulosten tulee kasvaa samassa suhteessa. Osingonmaksusuhteen tulee olla sen verran alhaalla, että kasvavalle osingolle on tilaa myös silloin, kun yrityksen tuloskunto yskähtelee.

Vuoden 2017 tavoitteena oli saada osinkoa 1 000 euroa ja nettotuloksena 1 760 euroa. Osinkotavoite ylittyi selvästi, kun osinkoa saatiin 1 143,26 euroa. Myös nettotulostavoite ylittyi ja oli 1 943 euroa.

Vuoden 2018 tavoitteena oli saada osinkoa 1 100 euroa ja nettotuloksena 1 936 euroa. Osinkotavoite ylittyi, kun osinkoa saatiin 1 456 euroa, mutta nettotulostavoitteesta jäätiin (1 722 EUR).

Vuoden 2019 tavoitteena on

  • osinko: 1 210 euroa
  • nettotulos: 2 130 euroa

Tämän tavoitteen saavuttamista voi seurata Osingot-sivulla.

Talousmentor-salkun strategia

Talousmentor-strategia muodostettiin kirjoituksen Sijoitusstrategia yhteydessä. Strategiaa päivitettiin kirjoitussarjassa Salkkuanalyysi 2017, jonka viimeisessä osassa (Salkkuanalyysi 2017 – osa 3 (johtopäätökset)) luotiin muutama lisäsääntö.

Talousmentor-salkun tavoitteena on voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku pitkällä aikavälillä (5 v). Jos salkku häviää vertailusalkulle, niin silloin tämä kaikki olisi turhaa.

Salkun periaatteena on tavoitella nousevaa osinkotuottoa, niin että yhtiöiden nettotuloskertymä nousee samaa tahtia eli 10 %/vuosi. Koko salkun osingonmaksusuhteen tulisi olla alle 65 prosentissa, jotta osingon nousu olisi kestävällä tasolla.

Salkkua hallinnoidaan toteuttamalla ns. sijoitusyhtiön rahoitusjohtajan ideaa. Salkussa oleva yhtiö vaihdetaan toiseen (parempaan), jos se tuo lisäarvoa salkun oleellisimpiin tunnuslukuihin eli osinko- ja nettotuloskertymään. Uusi yritys voi myös pienentää salkun laskennallista velkaisuutta, parantaa ROE-tuottoa, laskea PE:tä yms. Osakkeiden myynnissä ja ostoissa on huomioitava myös realisoituvat verot ja kulut, sillä nämä voivat syödä syntyvät hyödyt.

Salkussa tulee olla vähintään 10 eri yhtiön osakkeita.

Päivitetyt säännöt

Kirjoituksessa Salkkuanalyysi 2017 – osa 2 (tekninen analyysi) luotiin paremman ostoajankohdan määrittämiseen säännöstöt, jotka ovat lueteltu alla:

A) 11 päivän EMA on nousussa JA
B) 22 päivän EMA on nousussa JA
C) Viikkotason Elderin Impulse System on vihreä tai sininen JA
D) Päivätason Elderin Impulse System on vihreä tai sininen

Sääntö 1: Ostosäännöstöä  käytetään jatkossa ostoajankohdan määrittämiseen. Tällä pyritään välttämään putoavaan puukkoon tarttumiset.

Sääntö 2: Aktiivisempi ote salkun hallintaan. Pyritään välttämään H&M:n tilanne, missä joulukuun 2016 +14,5 prosentin tilanne kääntyi lopulta -14 prosentin tappioksi.

Sääntö 3: Seuraa trendiä – älä toimi sen vastaisesti. Esimerkiksi Telian osake on vuonna 2017 ollut noin 3,70 – 4,10 euron välisessä putkessa vailla selkeää trendiä. Eli pitäisikö Teliasta luopua, jos (ja kun) se seuraavan kerran lähestyy 4,10 euron tasoa, eikä osoita merkkejä rajan ylityksestä..?

Lisäksi päivitetään yksittäisen osakkeen maksimitappion  rajaa:

Salkussa yksittäisen osakkeen maksimitappio rajataan 10 prosenttiin, jonka jälkeen nämä osakkeet tulee myydä pois. Tappiota laskiessa huomioidaan edeltävän 12 kk:n saadut osingot, jottei tappiorajan rikkoontuminen johdu osingon irtoamisesta.

Aiemmin:

Salkussa yksittäisen osakkeen maksimitappio rajataan 15 prosenttiin, jonka jälkeen nämä osakkeet tulee myydä pois. Tappiota laskiessa huomioidaan edeltävän 12 kk:n osingot, jottei tappiorajan rikkoontuminen johdu osingon irtoamisesta.

Mainokset