Treidaaminen: Helppo opas aloittelijoille

Treidaaminen tarkoittaa kaupankäyntiä rahoitusmarkkinoilla, jossa päivän aktiviteetteni perustuvat nopeisiin liiketoimiin ja hyödyntävät pieniä hinnanmuutoksia. Treidaajat keskittyvät lyhyen aikavälin voittoihin, toisin kuin perinteiset sijoittajat, jotka yleensä tavoittelevat pitkän aikavälin rikastumista.

Aloittaaksesi treidaamisen, on tärkeää ymmärtää muutamia perusteita. Ensimmäinen askel on valita oikea kaupankäyntialusta ja avata tili. Alustan valinnassa kannattaa ottaa huomioon käyttöliittymä, kaupankäyntikustannukset, instrumenttivalikoima ja asiakastuki. Tutustu eri vaihtoehtoihin ja löydä itsellesi sopiva alusta.

Treidaamiseen vaaditaan pääoma. Tämä voi olla pieni summa alussa, mutta muista, että riskinotto ja tuotto-odotukset kasvavat usein pääoman myötä. Ihanteellisesti et koskaan sijoita enemmän kuin olet valmis menettämään. Riskienhallinta on avainasemassa treidaamisen onnistumisessa.

Valitse sijoitusstrategia, joka sopii sinulle. Tehokkaimmat treidausstrategiat perustuvat hyvään markkinatuntemukseen, perusteelliseen tutkimukseen ja teorioiden testaamiseen historiallisella datalla. Voit esimerkiksi keskittyä tekniseen analyysiin, fundamenttianalyysiin tai yhdistellä molempia.

Hyödynnä erilaisia treidaustyylejä:

 • Päiväkauppa: Pidä positiot avoinna vain päivän ajan
 • Swing-treidaus: Pidä positiot avoinna useita päiviä tai viikkoja
 • Scalping: Keskity nopeisiin, pieniin voittoihin perustuvaa strategiaa

Treidaaminen vaatii paljon kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta. Kouluttaudu aiheesta ja seuraa säännöllisesti markkinoiden kehitystä. Muista, että treidaaminen sisältää riskejä, ja avain menestykseen on jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen.

Onnea treidaamisen aloittamiseen!

Erilaiset sijoitusinstrumentit

Osakkeet

Osakkeet ovat yksi suosituimmista sijoitusinstrumenteista, joiden avulla sijoittajat voivat ostaa osuuden yrityksestä. Osakkeiden arvo perustuu yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja markkinoiden käsitykseen sen tulevaisuuden näkymistä. Osaketreidaaja pyrkii hyödyntämään arvonmuutoksia kaupankäynnissä ostamalla alhaisella hinnalla ja myymällä korkeammalla. Osakkeiden treidaaminen sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan yritysten kehitystä ja talousuutisia.

Valuutat

Valuuttamarkkinat, eli Forex (Foreign Exchange), ovat maailman suurimmat ja likvideimmät rahoitusmarkkinat. Treidaajat voivat käydä kauppaa eri maiden valuutoilla, kuten euroilla, dollareilla ja jeneillä. Valuuttakaupassa spekuloidaan valuuttaparien arvon muutoksilla, esimerkiksi EUR/USD. Koska valuuttamarkkinat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, ne sopivat hyvin erilaisille treidaustyyleille ja aikatauluille.

Hyödykkeet

Hyödykkeet ovat fyysisiä raaka-aineita, kuten kultaa, öljyä ja viljaa. Hyödykemarkkinoilla käydään kauppaa sopimuksilla, jotka määrittävät hyödykkeen laadun, määrän ja toimitusajankohdan. Hyödykkeiden treidaaja pyrkii hyödyntämään hintojen muutoksia esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan vaihtelujen seurauksena. Hyödykekäsittely voi olla monimutkaista ja vaatii yleensä syvällistä ymmärrystä eri markkinatekijöistä, kuten sääolosuhteista ja geopoliittisista tapahtumista.

Johdannaiset

Johdannaiset ovat sopimuksia, joiden arvo perustuu kohde-etuuden, kuten osakkeen, valuutan tai hyödykkeen, arvonmuutoksiin. On olemassa monia erilaisia johdannaistuotteita, kuten optiot, futuurit, CFD (Contract for Difference) ja swapit. Johdannaisten avulla treidaajat voivat hyödyntää vipuvaikutusta ja hallita riskejä markkinoiden liikkeissä. Johtuen niiden monimutkaisuudesta ja riskiprofiilista, johdannaisten treidaaminen ei sovellu kaikille sijoittajille, ja niiden käyttö vaatii perusteellista tietämystä markkinoista ja erilaista riskinhallintaa.

Markkina-analyysi

Treidaaminen vaatii tarkkaa markkina-analyysiä, joka auttaa sijoittajaa ymmärtämään markkinoiden tilan ja tekemään päätöksiä kaupankäynnissä. Markkina-analyysi voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: tekniseen analyysiin ja fundamenttianalyysiin.

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi perustuu historiallisiin hintatietoihin ja kaavioihin. Se auttaa ennakoimaan tulevia hintaliikkeitä markkinoilla tutkimalla aiempia suuntauksia, kaavioita ja indikaattoreita. Teknistä analyysiä käyttävät treidaajat usein erilaisten työkalujen, kuten Moving Averages, RSI (Relative Strength Index) ja Bollinger Bands, avulla.

Tässä on muutamia yleisiä teknisen analyysin työkaluja:

 • Moving Averages: Auttaa tunnistamaan keskimääräisen hinnan tietyn ajanjakson aikana
 • RSI: Auttaa tunnistamaan yliostettuja ja ylimyytyjä tilanteita
 • Bollinger Bands: Auttaa tunnistamaan hintojen volatiliteettia

Fundamenttianalyysi

Fundamenttianalyysi puolestaan keskittyy yrityksen taloudellisten tietojen, kuten osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon, analysointiin. Tämän menetelmän avulla sijoittaja pyrkii arvioimaan sijoituskohteiden todellista arvoa ja vertaamaan sitä markkinahintaan.

Fundamenttianalyysissä kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraaviin tekijöihin:

 1. Liikevaihto: Yrityksen tuottamien tulojen kokonaismäärä tiettynä ajanjaksona
 2. Tulos ennen veroja: Yrityksen tulos ennen verojen ja muiden vähennysten maksamista
 3. Osinko: Osan yrityksen voittojen jakamista omistajille

Molemmilla markkina-analyysin tyypeillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hyvän treidaajan kannattaa yhdistää näitä molempia menetelmiä päätöksenteon tueksi, jotta hän voi tehdä parhaita mahdollisia kaupankäyntipäätöksiä.

Treidausstrategiat

Treidaaminen tarkoittaa lyhyen aikavälin kaupankäyntiä erilaisilla sijoitusvälineillä, kuten osakkeet, valuutat, kryptovaluutat ja indeksit. Onnistunut treidaaminen vaatii hyvän strategian valitsemista ja päivittäisen markkinaseurannan ylläpitämistä. Tässä osiossa käsitellään erilaisia treidausstrategioita, joita voit käyttää hyödyksi aloittaessasi treidaamista.

Yksi yleinen treidausstrategia on päiväkauppa, jossa kauppaan osaketaan tai muita sijoitusvälineitä saman päivän aikana. Tämä strategia vaatii nopeaa reagointia markkinamuutoksiin ja vahvoja teknisen analyysin taitoja. Päiväkaupassa tavoitellaan lyhyen aikavälin voittoja pienistä hinnanmuutoksista, joten sen onnistuminen vaatii hyvää riskienhallintaa ja tarkkaa kaupankäyntipäätösten tekemistä.

Toinen suosittu treidausstrategia on swing-treidaus, joka keskittyy pidempiaikaisiin kauppoihin, tyypillisesti muutamasta päivästä viikkoon. Swing-treidaajat hyödyntävät markkinoiden heiluntaa ja ovat valmiita pitämään positioitaan avoinna yön yli tai useamman päivän ajan. He etsivät suurempia voittoja markkinoiden trendien kääntyessä tai pysyessä vakaana. Swing-treidaus vaatii sekä fundamenttianalyysin että teknisen analyysin taitoja.

Kolmas strategia on scalping, joka on erittäin nopeatempoista treidaamista. Tässä strategiassa treidaaja tekee useita kauppoja päivän aikana, jopa kymmeniä tai satoja, ja pyrkii saamaan voittoa hyvin pienistä hinnanmuutoksista. Koska scalping vaatii nopeita kaupankäynnin päätöksiä ja paljon keskittymistä, se sopii parhaiten kokeneille treidaajille.

Treidaamisessa on tärkeää ymmärtää oma riskinsietokykynsä ja valita sopiva kaupankäyntialusta. Tässä ovat muutamia vinkkejä oman budjetin määrittämiseksi:

 1. Määritä aloituspääoma ja kuinka paljon olet valmis sijoittamaan treidaamiseen.
 2. Aseta tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
 3. Hyödynnä treidaajan työkaluja, kuten stop-loss-, take-profit- ja trailing-stop -toimintoja.

Muista, että sijoittaminen ja treidaaminen sisältävät aina riskejä, joten ole valmis kohtaamaan myös tappioita matkasi aikana. On tärkeää seurata treidausstrategiaasi ja oppia sekä onnistumisista että epäonnistumisista.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on keskeinen osa treidaamista. Se tarkoittaa tilanteiden arvioimista, suunnittelua ja käytännön tekoja, joihin osallistuvat kaikki treidaamiseen liittyvät henkilöt omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Treidaamiseen kuuluu väistämättä tappiot, mutta oikein toteutettu riskienhallinta minimoi tappioiden määrän ja suojaa suuremmilta tappioilta. Hyvä riskienhallintastrategia auttaa treidaajaa asettamaan tavoitteita, rajaamaan tappiot ja välttämään impulsiivista toimintaa. On tärkeää, että treidaaja:

 • Asettaa realistiset tavoitteet
 • Rajoittaa sijoittamansa pääoman määrää
 • Käyttää sopivia suojaustoimenpiteitä.

Treidaajat voivat hyödyntää erilaisia riskienhallinnan menetelmiä ja työkaluja, kuten:

 1. Stop loss -käskyt, jotka auttavat rajoittamaan tappioita
 2. Take profit -käskyt, jotka varmistavat voittojen realisoitumisen
 3. Mahdollisten skenaarioiden ja strategioiden yhdistelyä.

Menestyksekäs treidaaminen vaatii myös vahvaa psykologista hallintaa. Treidaaminen on käytännössä matematiikkaa – prosentti-, plus- ja miinuslaskuja. Treidaajan tulee ottaa riskejä silloin, kun odotusarvot ovat puolellansa. Sen sijaan, että toimisi kuin uhkapelaaja, treidaajan olisi toimittava kuin kasino.

Treidaamisessa kassan- ja riskienhallinta ovat olennaisia osa-alueita. Ilman hyvää riskienhallintaa treidaajat voivat menettää suuria summia rahaa nopeasti ja joutua polvilleen taloudellisesti. Keskeistä on, että treidaajat ymmärtävät riskienhallinnan merkityksen ja osaavat soveltaa sen periaatteita omassa toiminnassaan.

Psykologia treidaamisessa

https://www.youtube.com/watch?v=3ULSRAR_9X4&embed=true

Treidaaminen eli aktiivinen kaupankäynti voi olla haastavaa ja palkitsevaa samanaikaisesti. Jotta saavutetaan menestystä treidaamisessa, on tärkeää ymmärtää psykologiset tekijät ja niiden vaikutus päätöksentekoon.

Yksi tärkeä psykologinen tekijä treidaamisessa on itsekuri. Menestyksekäs treidaaja on itsekontrolloiva, mikä tarkoittaa, että hän pystyy pitämään tunteensa kurissa päätöksenteon aikana. Tunteet, kuten ahneus ja pelko, voivat johtaa epäonnistumiseen ja taloudellisiin menetyksiin. Itsekuria harjoittamalla treidaaja oppii tunnistamaan nämä tunteet ja keskittymään järkevien päätösten tekemiseen.

Toinen merkittävä psykologinen haaste treidaamisessa on tunnistusvirheiden välttäminen. Treidaajat saattavat syyllistyä seuraaviin tunnistusvirheisiin:

 • Ylioptimismi: Oletetaan liian positiivisia tuloksia tulevista kaupoista.
 • Ankkuroituminen: Liika painoarvo annetaan ensimmäiselle hinnalle tai tiedolle, johon törmätään.
 • Korostuneisuusharha: Liiallinen luottamus omiin treidaustaitoihin tai näkemyksiin.
 • Itsensä sabotointi: Päätöksenteon viivyttäminen tai välttäminen tunteiden vuoksi.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, kuinka treidaaja voi kohdata nämä psykologiset haasteet:

 1. Opi tunnistamaan omat tunteesi: Kehitä itsetuntemusta ja tunne riittävän hyvin omat vahvuutesi ja heikkoutesi.
 2. Aseta realistiset tavoitteet ja suunnitelma: Määritä selkeät tavoitteet, suunnitelma ja riskinhallintastrategia pysyäksesi kurinalaisena.
 3. Harjoittele jatkuvasti ja arvioi omia strategioita: Kehitä jatkuvasti ammattitaitoasi treidaamisessa, ja käy säännöllisesti läpi voittoja ja tappioita.

Treidaajan on tärkeää tiedostaa nämä psykologiset sudenkuopat ja pyrkiä välttämään niitä, jotta voi onnistua treidaamisessa. Tietoisuus omasta psykologiasta auttaa tekemään objektiivisia ja järkeviä päätöksiä, jotka voivat johtaa menestykseen.

Treidausjärjestelmät ja alustat

Treidaaminen on monille sijoittajille tuttu käsite, ja se tarkoittaa lyhyellä aikavälillä sijoittamista erilaisten sijoitusinstrumenttien avulla. Jotta treidaaminen olisi mahdollista, tarvitaan tehokkaita ja helppokäyttöisiä treidausjärjestelmiä ja alustoja. Näitä alustoja on saatavilla monia erilaisia, ja ne sopivat eri tasoille ja tarpeisiin.

Tehokkailla treidausalustoilla, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5, pystyt helposti seuraamaan markkinoiden liikkeitä. Nämä alustat tarjoavat erilaisia työkaluja, kuten teknisen analyysin mahdollistavia indikaattoreita, uutisvirtaa markkinoista ja automatisoidun treidaamisen eli niin kutsutut kaupankäyntirobotit.

Treidausjärjestelmiä valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin ominaisuuksiin:

 • Alustan käyttöliittymän selkeys ja helppokäyttöisyys
 • Saatavilla olevat tekniset analyysityökalut
 • Mahdollisuus automatisoituun treidaamiseen
 • Alustan käyttämät maksut ja palkkiot

Seuraava on esimerkkilista suosituista treidausalustoista:

 1. MetaTrader 4
 2. MetaTrader 5
 3. eToro
 4. Plus500
 5. Saxo Bank

Treidaajille tarjolla olevat alustat vaihtelevat myös sen mukaan, millä markkinoilla he toimivat. Esimerkiksi osaketreidaajille suunnattuja alustoja ovat muun muassa Nordnet ja Degiro, kun taas kryptovaluuttojen treidaamiseen on omia alustojaan, kuten Binance ja Coinbase.

On tärkeää, että treidaaja valitsee itselleen sopivan alustan, joka tukee omia strategioita ja tavoitteita. Aloittelijalle voi olla hyödyllistä aloittaa yksinkertaisemmalla alustalla ja edetä kohti kattavampia järjestelmiä kokemuksen karttuessa.

Kaupankäyntikulut

Treidaamiseen liittyvät kaupankäyntikulut voivat vaihdella välittäjien ja kaupankäyntialustojen välillä. Kulujen huomioiminen on tärkeää, sillä ne voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon merkittävästi.

Esimerkiksi eToro tarjoaa alhaiset kaupankäyntikulut ja jopa kokonaan ilman kuluja osakekaupat, tehdessään siitä aloittelijoille suositun valinnan. Lisäksi eToro tarjoaa yhteisöllisen alustan, jolla voit seurata muiden treidaajien toimintaa ja rakentaa omia salkkuja.

Toinen suosittu kaupankäyntialusta on Nordnet, joka tarjoaa eri kulurakenteen riippuen pörssistä ja kauppojen määrästä. Nordnetilla kaupankäyntikulut ovat esimerkiksi 0,06 %/3€ – 0,30 %/20€, ja rahastomerkinnät 0€.

Tässä muutama tärkeä pointti, johon kiinnittää huomiota kaupankäyntikulujen suhteen:

 • Välityspalkkiot: esim. alkaen 0€ osakkeissa eTorolla
 • Vaihtoehtoiset kaupankäyntitavat: esim. rahastot, CFD-hinnanerosopimukset
 • Muut kulut: esim. optiot, futuurit, indeksirahastot

Tärkeintä on valita itselle sopiva välittäjä ja kaupankäyntialusta, joka tarjoaa parhaat mahdolliset kustannusedut omien sijoitusten kannalta.

Muista, että kaupankäyntikulut voivat syödä voittoja varsinkin pienillä kassalla treidaavilla, joten valitse välittäjä, jonka kuluilla pääset alkuun ja joka on huolella vertailtu muihin vaihtoehtoihin.

Verotus ja sijoitustoiminnan lainsäädäntö

Treidaaminen eli aktiivinen kaupankäynti osakkeilla, valuutoilla tai muiden arvopapereiden kanssa voi olla houkuttelevaa, mutta on tärkeää tietää verotus ja sijoitustoiminnan lainsäädäntö koskee tätä toimintaa Suomessa.

Verotuksen kannalta treidaamisesta saatavat tuotot katsotaan pääomatuloiksi. Sijoitusrahastojen kautta tapahtuvan sijoitustoiminnan verotusta henkilöasiakkaan tuloverotuksessa käsitellään esimerkiksi vero.fi -sivustolla, jossa tietoa löytyy ohjeistuksissa, kuten Sijoitusrahastosta saatavien tulojen verotus 1.

Joskus ulkomaiset sijoitusrahastot voivat olla läpivirtaavia. Tällöin verovelvollisen tulee antaa Suomeen veroilmoitus, joka perusteella verotus toimitetaan2.

Suomessa sijoitustoimintaa sääntelee muun muassa Sijoituspalvelulaki (747/2012)3. Tämä laki kattaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen ja sijoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä vaatimuksia, kuten organisaation, henkilöstön osaamisen ja kokemuksen sekä palvelujen tarjoamiseen ja sijoitustoiminnan harjoittamiseen tarvittavat voimavarat ja menettelyt.

Myös Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta (993/2012)4 on yksi osa sijoitustoiminnan lainsäädäntöä. Tämä laki liittyy verotuksen toimittamiseen, muutoksenhakuun ja verovähennyksiin.

Treidaamisen ja sijoitustoiminnan verotusta ja lainsäädäntöä kannattaa tutkia tarkasti ennen toiminnan aloittamista, jotta tietää mitä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia treidaamiseen liittyy Suomessa.

Footnotes

 1. Sijoitusrahastosta saatavien tulojen verotus – vero.fi
 2. Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a § sääntely
 3. Sijoituspalvelulaki 747/2012 – Ajantasainen lainsäädäntö – Finlex
 4. Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta… 993/2012 – Finlex