Yritysanalyysit

Linkit yritysanalyyseihin:

Mikä on yritysanalyysi?

Yritysanalyysissä arvioidaan ja tutkitaan yritystä, sen taloudellista tilaa ja tulevaisuudennäkymiä, sen johtamista tai markkinointitoimintaa sekä sen vahvuuksia ja heikkouksia. Yritysanalyysissä on ensisijaisesti määriteltävä, miten yritys voi lähestyä markkinoita. Menestyksekäs liiketoimintastrategia voidaan määrittääluoden kilpailuedun sekä yrityksen että johdon toiminnan näkökulmasta.

Tarkastellaan seuraavaksi syventävästi tiettyjä keskeisiä teemoja, joita yritysanalyysissä on määriteltävä mittaamalla ja mitattavissa olevien tekijöiden avulla.

Yritysanalyysi on yrityksen, sen taloudellisen tilan ja tulevaisuudennäkymien, johtamis- tai markkinointitoiminnan sekä vahvuuksien ja heikkouksien arviointi ja tarkastelu. Liiketoiminta-analyysin tulisi ensinnäkinmääritellä, kuinka yritys voi lähestyä markkinoita. Menestyksekäs liiketoimintastrategia voidaan määrittää, luoden kilpailuedun sekä yrityksen ettäjohdon toiminnan näkökulmasta.

Markkinointi on yrityksen kykyä suoriutua sosiaalisen ja taloudellisen vastuunsa laiminlyönteistä. Markkinointisuunnitelma voidaan määritellä keskeisillä teemoilla, joita yrityksen tulee mittaamalla ja mitattavissa olevien tekijöiden avulla arvioida. Menestyksekkäiden markkinointitoimenpiteiden pitäisi sopia hyvin yrityksen arvoihin, yrityskuvaan ja visioon sekä yrityksen strategisiin tavoitteisiin.