Nordea sijoituskohteena

Nordean osakkeet nauttivat laajaa sijoittajien luottamusta. Osake noudattaa noteerauksessaan lähes täysin nettopörssiindeksi OMX Helsinki 25:n kehitystä. Sen kurssikehitys noudattaa myös pohjoisessa pankki -konsernin yleistä kehitystä, joskin seuraavassa on mainittuja poikkeamia.

Nordean vaihtuvuus on ollut lyhyessä ajassa merkittävästi nouseva. Vuoden 1990 lopussa nordean osakkeen nimellinen nykyarvo oli n. 38 mk, mikä vastasi vain 0,25 prosenttia nykyisestä nimellisarvosta (10 €). Yhtiön markkina-arvo on kasvanut noin 41 miljardiin euroon ja nimellisarvon nousu yli 100 000 prosenttiin.

Nordean pörssiarvo oli 41 980 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa.

Nordea: n pörssikurssista voidaan havaita, että sen kurssikehitys on ollut selvästi nousujohteista verrattuna pankki -sektoriin.

Nordea Bank Abp perustietoa

Nordea Bank Abp on yksi Pohjoismaiden ja Baltian johtavista rahoituslaitoksista. Yhtiö tarjoaa pankki- ja rahoituspalveluja sekä niihin liittyviä neuvontapalveluja. Se tarjoaa rahoitus- ja talletuspalveluja, säästö- ja varainhallintaa, vakuutuksia, investointipankkitoimintaa, arvopaperikauppaa ja kassanhallintaa.

Nordea palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, instituutioita ja julkisen sektorin yhteisöjä. Yhtiön pankkitoimintaa harjoitetaan kaikilla toimialasegmenteillä: vähittäispankkitoiminta, liikepankkitoiminta, yksityispankkitoiminta, pienyrityspankkitoiminta, tukkukauppa, maksukortit, transaktiopankkitoiminta, infrastruktuurirahoitus, kiinteistörahoitus, projektirahoitus (mukaan lukien infrastruktuuri), leasing ja factoring (mukaan lukien kauppa), leasing (kuluttajat), asuntolainat (kuluttajat); Fintech-tuotteet, kuten nybyt.se sähköinen välityspalvelu nordea.fi:ssä, nordea oma rahoitusmobiili nordic-liljegren.com sekä kansainväliset nybyt.com ja nordnet.com sivustot; palkkapalvelut, eläketurva ja työttömyysvakuutus ; vararahasto , hallintopalvelut ja henkilöstörahastot sekä arvo-osuusjohtoon liittyviä palveluja.

Nordea tarjoaa myös finanssipalveluita Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa noudattaen näiden maantieteellisten alueiden lainsäädäntöön sisältyviin kielellisiin, sopimusoikeudellisiin ja hallinnollisiin menettelyihin liittyviä erityispiirteitä. Nordea noudattaa nordic-liljegren.com markkinointimallia kaikilla nordnet.com, nybyt.fi sekä nordea oma rahoituksen mobiili -ohjelmistoilla sekä nordea.fi-sivustolla toimivilla nordea.com- ja nordnet.com-verkkopalveluilla kansainvälisillä nybyt.com ja nordnet.com sivustoilla sekä nordea henkilöstörahastolla, joka harjoittaa palkkaetuuksien antamista nordea: n tax free shares -ohjelmiston perusteella euroalueella. Nordea tarjoaa myös finanssipalveluita Sveitsissä noudattaen Sveitsin lainsäädäntöön liittyviä erityispiirteitä.