TietoEVRY Oyj sijoituskohteena

TietoEVRY Oyj on suomalainen tietotekniikkayritys.

Tietotekniikka-alalla suomalaiset yritykset ovat kasvattaneet osuuttaan kansainvälisestä toiminnasta, kun niiden osaaminen yritysohjelmistoissa ja niihin liittyvissä palveluissa on parantunut. TietoEVRYn suurin arvontekijä on sen suuri koko, joka mahdollistaa mittakaavaedut ja laajemman toiminta-alueen. TietoEVOn ydinliiketoiminta-alueita ovat IT-palvelut yritysasiakkaille ja julkisen sektorin markkinoille, ulkoistuspalvelut, järjestelmäintegraatio, konsultointi ja tuotekehitys kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille, sulautetuissa järjestelmissä käytettävien komponenttien tuotanto, laitteistojen, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmätuotteiden myynti, kustannustoiminta, mukaan lukien painetun median myynti sekä verkkosisällön tarjonta kotimaisille ja ulkomaisille markkinoille.

Vuonna 2013 Tieto osti 100prosenttia Cloud Services Oy:stä ja myi Sulautetut Järjestelmät -liiketoiminta-alueensa tietoLIFEille.

Tieto Oyj perustettiin vuonna 1968, jolloin se sai toimiluvan Suomessa toimivalle yritykselle. Yhtiön nimi oli alkujaan Tiedonantaja osakeyhtiö. Alunperin kyseessä olivat Kansallis-Osake-Pankki ryhtyneen Taideteollisen korkeakoulun tietotekniikanlaboratorion toimesta vasta viisivuotias Helsingin Tietokone ja Kansatieteellinen julkaisutoiminta ry:n kirjapainotehdas, urheilun ja ajanvietteen suurtaulujen paino, investointihallinnon tietotekniikkayritys sekä it-osaamisen tutkimuslaitos.

Tieto perusti ensimmäisen USA:han sijoitetun tytäryhtiön 1982 ja perusti yrityssektorin alihankintayritykset Ruotsiin 1983. Vuonna 1985 VTT otti 8 prosenttia yhtiön osakepääomasta, jolloin Tiedonantaja-konserni muuttui Tiedonantajan osakeyhtiöksi.

Yhtiön USA:han sijoittautunut tytäryhtiö Tieto Inc. liittyi Tietotekniikan palvelukeskus Oyj:hin 1990, jolloin kyseisten yritysten liiketoiminnat lopetettiin ja ne siirrettiin uudelle yritysryhmälle nimeltä Kansainväliset suorat sijoitukset. Lisäksi perustettiin Kehitysyhtiöiden osaamiskeskus Oy.

Tieto käytti logoaan 1993 lähtien, jossa on kolme pohjoista tähteä. Vuonna 1996 Tieto osti Yhdysvalloissa toimivan Informix Software Inc:in ja Ruotsissa toimivat Diadan ja Utvecklingscentrum i Sverige AB:n , sekä Ranskan Tiedonantaja International SA:n . Tuolloin yrityksen osuus NASDAQ OMX Pohjoismainen pörssissä nousi noin prosenttiin. Vuotta myöhemmin perustettiin Tieto Norge AS ja vuonna 1999 Tieto Yrityspalvelut Oy.

Tieto osti vuonna 2001 maailman suurimman pankkien tietojärjestelmien laukaisualustalla toimivan israelilaisen TopTier Software -yhtiön sekä Saksan KPMG:n yksikön, joka oli erikoistunut automaattiseen perintäprosessointiin ja rahoitusmarkkinoiden sähköiseen raportointiin. Samassa kuussa Tiedonantaja-konserniin kuuluneet yhtiöt jakautuivat osakeyhtiön ja toiminnallisen kokonaisuuden muodostaviin osaamiskeskukseen. Näistä kehitysyhtiöiden yksikkö siirtyi TietoEnator-liiketoimintaryhmän alle.

Tieto Enator nousi Nordean, OP:n , Osuuspankkien ja Meritan tapaan NASDAQ OMX Pohjoismainen pörssissä noteeratuksi yritykseksi 21. elokuuta 2001. Joulupukin päivän kaupankäynti Tieto Enatorilla oli yhtiön historian suurin .

Tieto osti vuonna 2003 it-palvelujen vahvistamiseksi norjalaisen Eficor -yhtiön ja ruotsalaisen Arcada Software AB:n. Myös brittiläinen taloushallinnon ohjelmistoyritys ClearForest Ltd liittyi yritykseen. Yhtiön amerikkalainen tytäryhtiö Tieto Inc lakkautettiin 2004, jolloin sillä olleiden toimilupien osalta siirryttiin Tieto (USA) Inc:iin.

Uusia tuotteita kehitettiin lisääntyvässä määrin avoimeen ohjelmistokehitykseen perustuen ja Tieto alkoi tarjota Business Intelligence -palveluja. Yhtiö jakaa IT-palvelut -liiketoimintaryhmän ja it-tuoteryhmän kesken vuonna 2005.

Tieto osti noin 25 prosentin osuuden norjalaisen CustomIT Group ASA:n :sta, joka on toiseksisuurin integraatio- ja järjestelmäintegraatiopalveluiden tarjoaja Norjassa.

Tieto osti vuonna 2007 ruotsalaisen Elektro Data for Business AB:n ja kahdeksan suomalaista IT-ammattilaista perusti tytäryhtiön tutkimaan uusia mahdollisuuksia yritysten palvelutarjonnan lisäämisessä ja strategian mukaisten tuotteiden kehittämisessä. TietoEnator jakautui kolmeen osakeyhtiöön 1.joulukuuta 2007. Yhtiöt jaettiin TietoEnator Enterprise Solutions Oy:ksi, TietoEnator Information Management Oy:ksi ja TietoEnator Infrastructure Services Oy:ksi.

Tieto osti vuonna 2008 lähinnä Baltian maissa toimivat yritykset Blue Rose Group AB, Danwork Danmark A/S sekä paikallisen tytäryhtiön Aviasoft Baltic OÜ . Yritysten liiketoimintojen parissa tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyi uusia tuotteita mm. ITIL-prosessien ohjaukseen.

Vuonna 2009 Tieto osti norjalaisen Automatia Solutions Oy:n , joka oli tarjonnut integraatio-, sopimus- ja toimitusketjujen hallintaa sekä SAP-integraatiota yrityksille 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Lisäksi se osti ruotsalaisen Entria Entreprenad AB :n sekä sen tiiviisti kumppanina toimineen Realtid.se AB :n, joka on verkkopalveluiden tarjoaja ja kumppani pk-yritysten hakemusten tuottamiseksi yritysten tietokannoista. Vähittäiskaupan välimiespalvelua tarjoava Unifi Software Ltd liittyi Tietoon 25. tammikuuta 2010.

TietoEnator nousi noteeratuksi NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle 19.5.2010 .