Mikä on vaihtoehtoiskustannus

Vaihtoehtoiskustannus on yksi keskeisistä käsitteistä taloustieteen tutkimuksessa, ja vaihtoehtoiset kustannukset ovat yleisiä kaikissa päätöksentekoprosesseissa. Vaihtoehtoiset kustannukset ovat seuraavaksi parhaan menetetyn vaihtoehdon arvo. Yksinkertaistetusti sanottuna se on kustannus siitä, mitä muuta olisi voinut tehdä.

Vaihtoehtoiskustannus päätöksenteossa

Johdon kirjanpidon tai yritysrahoituksen periaatteet sanovat, että vaihtoehtoiset kustannukset syntyvät valinnan läsnä ollessa. Jos päätöksentekoprosessissa näyttää olevan vain yksi vaihtoehto, oletusvaihtoehto on ”laissez-faire” (ei mitään), johon liittyvät kustannukset ovat nolla. Jos päätöksentekijän on kuitenkin valittava päätöksen A tai B välillä, päätöksen A vaihtoehtoiset kustannukset ovat päätöksen B nettohyöty ja päinvastoin.

Vaihtoehtoiskustannuksen laskeminen ja kaava

Taloudellisessa analyysissä vaihtoehtoiset kustannukset otetaan huomioon nykyarvossa laskettaessa nykyarvon kaavaa.

Vaihtoehtoiskustannus=FO-CO

missä:

FO=Tuotto parhaalle menetetylle vaihtoehdolle

CO=Tuotto valitulle vaihtoehdolle