Orion sijoituskohteena

Päivitetty 6.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ORION Ennuste
Osake (6.4.2020) 39,50 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 5,6 Osinkotuotto 3,8%
Liikevaihto (M) 1 050 -0,1% Osinko/EPS 103% 4v ka
Nettotulos (M) 190 -5,1% Osinko/FCF 112% 4v ka
EPS 1,35 Omav.aste 75%
P/E 29,2 Gearing -15,5%
EV/EBIT 22,7 ROE 24,7%
P/B 7,32 ROI 30,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Yhteenveto

ORION6.4.2020 | 39,50 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä sekä korkeat PE-luvut. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Tämän johdosta liikevaihto on pysynyt jo vuodesta 2012 alkaen noin 1,0 miljardin euron tasolla.

Samalla tuloskunto on kääntynyt laskutrendiin ja vuosien 2019 ja 2020 tuloksia ylläpitää darolutamidin kaupallistamiseen liittyvät etappimaksut. Ilman näitä tuloslasku olisi ollut 20 prosentin luokkaa.

Eli mistä siis kasvua?

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on nostaa liikevaihto 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Liikevaihdon pitäisi kasvaa noin 6 prosentin tahdilla vuoden 2019 tasosta, jotta tähän päästäisiin. Orion arvioi, että Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen. Jos yhtiö pääsee 1,5 miljardin euron liikevaihtotavoitteeseen, niin sen voisi odottaa kääntävän myös tuloskehityksen selvästi nykytasoa parempaan suuntaan.

Osinkosijoittajaa Orionin tilanne mietityttää. Keväällä 2020 maksettava osinko jäi 1,50 euroon eli viime vuoden tasolle. Lisäksi markkinoilla on odotuksia siitä, että lähivuosien osinko kääntyisi laskuun. Kevään osinko antaisi noin 3,8 prosentin osinkotuoton (osake 39,50 EUR). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Yhtiön osakkeen arvostus on hintavalla tasolla, sillä PE-luku on 29,2x. Myös oman arvonmääritykseni perusteella osake olisi yliarvostettu, sillä sain osakkeen arvoksi 31,25 euroa (osake 39,50 EUR). Arvonmäärityksestä tarkemmin Orion: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Orionin vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 274,5 262,4 4,6% 1 051,0 977,5 7,5%
Liiketulos (ebit) 55,0 68,6 -19,8% 252,8 252,8 0,0%
Nettotulos (omistajille) 45,2 53,1 -14,9% 200,4 330,3 -39,3%
EPS (EUR) 0,32 0,38 1,43 1,40

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi noin 73 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia. Tästä yhtiön saamat etappimaksut (yhteensä 51 M EUR) ja rojaltit (11 M EUR) selittävät suurta osaa.

Liikevaihdon kehitystä tuki Easyhalerin vahva myynti (+16 %). Toisaalta patenttien päättyminen ja geneerisen kilpailun lisääntyminen on painanut Parkison-lääkkeiden sekä Dexdorin myyntiä. Vuoden 2019 liikevaihtoa ja tulosta painoi myöskin tuotteiden saatavuushäiriöt, joiden odotetaan jatkuvan vielä vuonna 2020.

Orion arvioi vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla eli noin 1 050 miljoonassa eurossa. Huomionarvoista on se, että yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen, joten tämän tuotteen kehitystä on hyvä seurata jo tänä vuonna.

Vuoden 2019 liiketulos jäi vertailukauden tasolle noin 253 miljoonaan euroon, missä tulosta tuki em. etappimaksut. Jos etappimaksut oikaisee pois, niin liiketulos olisi laskenut selvästi (noin 17 – 20 %).

Yhtiön tuloskuntoa on rasittanut mm. Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvät poistot sekä Easyhalerin myyntipanostukset. Lisäksi tuotekehityskulut olivat edellisvuotta korkeammat.

Orion arvioi, että vuoden 2020 liiketulos laskee vuodesta 2019. Vuonna 2020 saatavat etappimaksut tulevat olemaan noin 35 miljoonaa euroa, joten tämä tuo jo selvän tuloslaskun vuoteen 2019 nähden. Mutta, tuleeko näiden päälle vielä muitakin tulospaineita?

Raportoitu nettotulos laski selvästi, sillä vuoden 2018 tulos sisälsi Diagnostica-yksikön myynnistä saadun myyntivoiton (128 M EUR).

Keväällä 2020 maksettava osinko on 1,50 euroa. Yhtiö on siirtänyt yhtiökokousta, joten osingon irtoamisen ajankohta ei ole tiedossa (tiedote 19.3.2020). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan tai se perutaan kokonaan.

Näkymät 2020

Orionin näkymäarviot vuodelle 2020:

  • liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (1 051 M EUR)
  • liikevoitto laskee vuodesta 2019 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 35 miljoonan euron etappimaksu, jonka yhtiö saa Japanin ja EU:n myynnin alkamisesta.

Yhtiö kertoo arviossaan, että liikevoittoa painaa kasvuhankkeisiin liittyvät kulut sekä suuremmat poistot ja kasvavat myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi yhtiö arvioi, että kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu jatkuu.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 252,5 241,0 4,8% 1 050,0 1051,0 -0,1%
Liiketulos (ebit) 55,0 55,0 0,0% 239,9 252,8 -5,1%
Nettotulos (omistajille) 43,5 42,9 1,4% 190,1 200,4 -5,1%
EPS (EUR) 0,31 0,30 1,35 1,43
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,50 1,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Orion: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Orion) kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)
TOTEUTUMA 2017: Liikevaihto 1 085 miljoonaa ja ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)
Huhtikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 034 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (284 M EUR). Vertailuluvut ilman Diagnosticaa.
Heinäkuu 2018: (ei muutosta)
Lokakuu 2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 978 miljoonaa ja ebit 253 miljoonaa euroa

Tilikausi 2019:

Helmikuu 2019: Liikevaihto samalla tasolla tai nousee hieman (2018: 978 M EUR), ebit on vuoden 2018 tasolla (2018: 253 M EUR).
Huhtikuu 2019: (ei muutosta)
Heinäkuu 2019: (ei muutosta)
Lokakuu 2019: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 051 miljoonaa ja ebit 253 miljoonaa euroa

Tilikausi 2020:

Helmikuu 2020: Liikevaihto on samalla tasolla (1 050 M EUR) ja ebit laskee vuodesta 2019 (253 M EUR).

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun 128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin 5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä niin, että liikevaihto ollut 1,0 miljardin euron tuntumassa jo vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2019 ja 2020 lukuja tukee vielä kertaluontoiset etappimaksut. Eli mistä siis yhtiölle kasvua?

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Oheista liikevaihdon kehitystä katsoessa tämä tavoite on kunnianhimoinen. Orion arvioi, että Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen.

orion-tuloslaskelma-q42019c

Yhtiön tuloskunto on lähtenyt selvään laskutrendiin, missä tilanteen vaikeutta peittää yhtiön vuonna 2019 saama 45 miljoonan euron etappimaksu. Jos tämän oikaisee pois, niin nettotulos olisi jäänyt noin 150 – 160 miljoonan euron tasolle. Myös vuoden 2020 tulosta tukee etappimaksu, jonka suuruus on noin 35 miljoonaa euroa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 1 025 – 1 075 miljoonaa ja nettotulos 170 – 200 miljoonaa euroa. Nämä arviot sisältävät em. 35 miljoonan euron etappimaksun.

Osakkeen PE-luku on 29,2x, joten osake on varsin korkealle arvostettu. Varsinkin, kun tulosta tukee kertaluontoiset erät myös vuonna 2020.

orion-roeroi-q42019c

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy.

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Korollisia velkoja on vain 10 miljoonaa, missä IFRS 16:n mukaiset vuokravastuut kattavat tästä suurimman osan.

orion-velkaisuus-q42019c

Velkaisuuden tunnusluvut ovat siten hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 60 – 70 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 230 miljoonaa euroa. Rahavirrat näyttäisivät olevan hienoisessa laskutrendissä. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-rahavirta-q42019c

Vapaa rahavirta (FCF) on myöskin kehittynyt tasaisesti ja ehkä hiljalleen laskevassa trendissä. Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 964 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 1 157 miljoonaa euroa. Eli kaikki vapaa rahavirta (ja vähän ylikin) on jaettu osinkoina ulos. Yhtiön vuonna 2018 myymä Diagnostica toi kassaan lisää rahaa, niin ettei osinkoa varten ole tarvinnut ottaa lisää velkaa. Diagnostican avulla yhtiö pystyi lyhentämään myös velkojaan.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa ja miksi se keväällä 2020 jäi edellisvuoden tasolle 1,50 euroon.

orion-osinko-q42019c

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2007 alkaen on nähtävissä Orion: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 1,50 3/2019 1,50 3/2018 1,45
YHTEENSÄ 1,50 1,50 1,45
+0,0% +3,4% +7,4%

Keväällä 2020 maksettava osinko on 1,50 euroa. Yhtiö on siirtänyt yhtiökokousta, joten osingon irtoamisen ajankohta ei ole tiedossa (tiedote 19.3.2020). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan tai se perutaan kokonaan.

Koska yhtiön tuloskunto on laskussa ja osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on yli 100 prosenttia, niin arvioin, että keväällä 2021 osinko putoaisi 1,30 euroon. Kuten todettua, niin yhtiö kuitenkin arvioi, että Nubega eli darolutamidi nostaisi merkittävästi yhtiön liikevaihtoa vuonna 2021 ja siten oletettavasti myös tuloskuntoa, niin se voisi tukea osingon pysymistä korkeammalla tasolla.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Orion: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (6.4.2020) 39,50 41,27 30,28 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42
Lkm (000) 140 598 140 571 140 677 140 565 140 671 140 806 140 668 141 006
Markkina-arvo (Mrd) 5,55 5,80 4,26 4,37 5,95 4,50 3,52 2,88
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Alkuperälääkkeet 405 406,1 356,8 351,4 350,4 322,5 373,4
Erityistuotteet 490 486,1 473,1 519,0 507,8 471,2 427,1
Eläinlääkkeet 80 85,8 80,5 75,9 77,3 77,0 70,2
Fermion 55 55,0 50,6 51,0 47,6 52,7 56,9
Sopimusvalmistus ja muut 20 18,0 16,2 36,2 38,5 34,4 31,2
YHTEENSÄ 1 050 1 051 977 1 034 1 022 958 959
Diagnostiikka 48 58
YHTEENSÄ 1 050 1 051 977 1 034 1 070 1 016 959
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 252,5 0 1 050 1 051 978 1 034 1 074 1 016 1 015 1 007
Liiketulos 55,0 0 240 253 253 284 315 267 272 268
Nettotulos 43,5 0 190 200 197 226 249 208 211 206
Marginaali 17,2% #DIV/0! 18,1% 19,1% 20,2% 21,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5%
EPS 0,31 0,00 1,35 1,43 1,40 1,61 1,77 1,48 1,50 1,46
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 128 149 284 164 232 245 259 215
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 871 873 850 878 818 789 730 751
Varat yhteensä 1 013 1 036 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979
Oma pääoma 759 779 773 680 641 595 515 514
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 10 10 152 151 153 188 235 258
Muut vastuut 244 246 222 224 269 265 252 207
Pääomat yhteensä 1 013 1 036 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 241 271 231 228 249 255 297 215
Investoinnit: Capex -45 -36 -67 -77 -48 -43 -56 -73
Vapaa rahavirta (FCF) 196 235 164 152 201 212 240 142
Investoinnit: Muut -3 2 162 2 27 1 2 2
Investointien jälkeen 193 237 326 154 228 213 242 144
Rahoitus: Voitonjako -211 -219 -204 -218 -200 -183 -176 -193
Rahoitus: Muut -4 -153 -1 -2 -37 -48 -24 120
Rahavarojen muutos -21 -135 121 -67 -9 -18 41 70
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,50 1,50 1,45 1,35 1,30 1,30 1,25
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,50 1,50 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25
Osinkotuotto 3,8% 3,6% 5,0% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1%
Osinko/nettotulos 110,9% 105,2% 107,0% 90,2% 87,6% 87,9% 86,5% 85,5%
Osinko/FCF 107,4% 89,9% 128,6% 134,2% 108,3% 86,5% 76,1% 124,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 26,2 27,1 19,8 20,1 28,8
PE (3v) 28,3 27,9 19,0 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8
PE 29,2 28,9 21,6 19,3 23,9 21,6 16,7 14,0
EV (mEUR) 5 436 5 662 4 127 4 356 5 870 4 444 3 497 2 922
EV/EBIT 22,7 22,4 16,3 15,3 18,7 16,7 12,8 10,9
Oma pääoma/osake 5,40 5,54 5,50 4,84 4,56 4,22 3,66 3,64
P/B 7,32 7,44 5,51 6,43 9,27 7,57 6,84 5,60
ROE 24,7% 25,8% 27,2% 34,2% 40,3% 37,5% 41,1% 40,2%
ROI 30,8% 29,5% 28,8% 35,0% 39,9% 34,8% 35,8% 37,7%
Omavaraisuusaste 74,9% 75,3% 67,4% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5%
Gearing -15,5% -17,8% -17,1% -1,9% -12,4% -9,6% -4,7% 8,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 41,27 34,22 32,23 33,42 30,28 32,62 23,09 24,87 31,08 39,29
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,55 1,55 1,55 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,45 1,45
Osinkotuotto 3,8% 4,5% 4,8% 4,6% 5,0% 4,6% 6,5% 6,0% 4,7% 3,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,43 1,49 1,22 1,32 1,43 1,44 1,51 1,51 1,61 1,55
PE 28,9 23,0 26,4 25,2 21,2 22,7 15,3 16,4 19,3 25,3
EV (mEUR) 5 662 4 725 4 541 4 556 4 163 4 508 3 195 3 612 4 357 5 542
EV/EBIT 22,4 17,7 20,6 19,2 16,5 17,7 12,1 13,6 15,3 20,5
Oma pääoma/osake 5,54 5,07 4,55 4,31 5,49 5,24 4,99 3,69 4,83 4,23
P/B 7,44 6,76 7,08 7,75 5,51 6,23 4,63 6,75 6,43 9,29
ROE 25,8% 28,8% 25,6% 33,1% 27,6% 30,4% 33,8% 42,0% 34,2% 36,9%
ROI 29,5% 33,1% 28,8% 32,3% 28,8% 31,1% 34,1% 39,2% 35,0% 35,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus