Archer-Daniels-Midland: Arvonmääritys

Päivitetty 2.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 2.11.2019: 42,43 USD

Laskennan parametrit

ADM on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Archer-Daniels-Midland: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 350 875 475
EPS 2,389 1,549 0,841
Osinko 1,400 1,050 0,350
Oma pääoma 18 873
Oma pääoma/osake 33,404

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,58%   1,25% + 1,1*5,75% + 0,0%
Osakkeita 565 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 4,85%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,19%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 61,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,93%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,58 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,58 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (9,58 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

adm-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 45,65 40,08 40,97 42,43 42,43 42,43 42,43 42,43
Nettotulos 1 279 1 216 1 810 1 350 1 415 1 484 1 556 1 632
Muutos % -30,8% -4,9% 48,8% -25,4% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%
EPS 2,16 2,13 3,19 2,39 2,51 2,63 2,75 2,89
PE 21,1 18,9 12,8 17,8 16,9 16,2 15,4 14,7
Osinko 1,200 1,280 1,340 1,400 1,458 1,528 1,602 1,680
Osinkotuotto 2,6% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0%
Oma pääoma 29,07 32,03 33,50 33,89 34,94 36,04 37,19 38,40
P/B 1,57 1,25 1,22 1,25 1,21 1,18 1,14 1,10
ROE 7,5% 6,9% 9,7% 7,1% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (42,43 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,58 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 350 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 1 415 ja 1 484 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset