Archer-Daniels-Midland: Arvonmääritys

Päivitetty 6.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 6.6.2020: 42,52 USD

Laskennan parametrit

ADM on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Archer-Daniels-Midland: Ennusteet).

Omaa pääomaa on oikaistu Q1-raportin jälkeen irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 550 391 1 159
EPS 2,748 0,693 2,055
Osinko 1,440 0,720 0,720
Oma pääoma 18 749
Oma pääoma/osake 33,243

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,10 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,30 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,93%   1,10% + 1,1*5,30% + 0,0%
Osakkeita 564 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,55%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,04%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 53,9%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,41%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,93 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,93 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,93 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

adm-kaanteinenarvonmaaritys-q12020c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 40,08 40,97 46,35 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52
Nettotulos 1 216 1 810 1 379 1 550 1 590 1 630 1 672 1 714
Muutos % -4,9% 48,8% -23,8% 12,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
EPS 2,13 3,19 2,44 2,75 2,82 2,89 2,96 3,04
PE 18,9 12,8 19,0 15,5 15,1 14,7 14,3 14,0
Osinko 1,280 1,340 1,400 1,440 1,481 1,519 1,558 1,598
Osinkotuotto 3,2% 3,3% 3,0% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%
Oma pääoma 32,03 33,50 34,03 34,58 35,91 37,29 38,69 40,13
P/B 1,25 1,22 1,36 1,23 1,18 1,14 1,10 1,06
ROE 6,9% 9,7% 7,2% 8,0% 8,0% 7,9% 7,8% 7,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (42,52 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,93 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 550 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 1 590 ja 1 630 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus