Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 9.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2020.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ADM:n segmentit ovat:

  • Ag Services & Oilseeds:
    • Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
    • Segmentin toimintaan kuuluu myös soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi.
    • Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Archer-Daniels-Midland: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Ag Services & Oilseeds 48 500 12 471 12 600 12 350 11 079 48 741 12 359 12 616 12 228 11 538
Muutos (%) -0,5% 0,9% -0,1% 1,0% -4,0% -2,4% -1,1% 2,9% -8,1% -2,8%
Carbohydrate Solutions 9 650 2 534 2 550 2 250 2 316 9 886 2 477 2 565 2 441 2 403
Muutos (%) -2,4% 2,3% -0,6% -7,8% -3,6% -3,4% 0,9% 1,2% -7,8% -7,6%
Nutrition 6 000 1 454 1 500 1 575 1 471 5 677 1 414 1 457 1 524 1 282
Muutos (%) 5,7% 2,8% 3,0% 3,3% 14,7% 49,8% 57,1% 58,0% 49,7% 34,9%
Muut 350 96 75 75 104 352 79 88 104 81
YHTEENSÄ 64 500 16 555 16 725 16 250 14 970 64 656 16 329 16 726 16 297 15 304
Muutos (%) -0,2% 1,4% 0,0% -0,3% -2,2% 0,5% 2,4% 5,9% -4,5% -1,4%

Ag Services & Oilseeds -segmentin liikevaihto laski 4 prosenttia Q1:llä, mitä painoi alhaisemmat myyntivolyymit.

Carbohydrate Solutions-segmentin Q1:n liikevaihto -3,6 prosenttia alhaisempien myyntihintojen johdosta.

Nutrition-segmentin Q1:n liikevaihto sen sijaan nousi lähes 15 prosenttia, mitä tuki koronaviruspandemian aiheuttaman lisääntynyt kysyntä sekä hankittu Neovia.

Kokonaisuutena pandemialla ei ollut kovin suurta vaikutusta yhtiön Q1:n liikevaihtoon. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota sen sijaan vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon. Maiden välinen kiista jäi pandemian johdosta taustalle, mutta Trump on jälleen nostanut asian pöydälle. Sijoittajan onkin hyvä seurata maiden nokittelua ja varsinkin sitä, miten se vaikuttaa maataloustuotteiden markkinoihin.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 63 – 65 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Ag Services & Oilseeds 1 825 528 450 425 422 1 935 739 417 362 417
Muutos (%) -5,7% -28,6% 7,9% 17,4% 1,2% -4,2% 19,8% -12,8% -31,7% 5,6%
Carbohydrate Solutions 500 192 150 90 68 644 174 182 192 96
Muutos (%) -22,4% 10,3% -17,6% -53,1% -29,2% -31,9% -10,8% -36,8% -22,9% -54,9%
Nutrition 550 118 140 150 142 418 102 118 117 81
Muutos (%) 31,6% 15,7% 18,6% 28,2% 75,3% 23,3% 64,5% 76,1% 2,6% -15,6%
Muut -875 -231 -215 -215 -214 -1 199 -474 -164 -334 -227
YHTEENSÄ 2 000 607 525 450 418 1 798 541 553 337 367
Muutos (%) 11,2% 12,2% -5,1% 33,5% 13,9% -20,5% 49,4% -18,6% -51,8% -29,7%
Marginaali 3,1% 3,7% 3,1% 2,8% 2,8% 2,8% 3,3% 3,3% 2,1% 2,4%

Ag Services & Oilseeds -segmentin Q1:n tulos oli hieman vertailukautta parempi laskeneesta liikevaihdosta huolimatta. Tämä selittyy viime vuoden Pohjois-Amerikan tulvilla, joka silloin painoi tuloskuntoa.

Carbohydrate Solutions-segmentin Q1:n tulos laski lähes 30 prosenttia. Tulosta painoi noin 50 miljoonan dollarin bioetanolin johdannaisten arvonalentuminen. Öljyn markkinahinnan romahdus vaikutti siten myös tämän segmentin tuloskuntoon. Jos tämän arvonalentumisen oikaisee pois, niin silloin segmentin tulos olisi ollut vertailukautta parempi.

Kiinan strategiana on lisätä bioetanolin käyttöä autojen polttoaineena ja sen oma tuotanto ei tällä hetkellä riitä strategian saavuttamiseen. Kauppasodan johdosta tilaukset USA:sta romahtivat vuoden 2019 aikana, mikä painoi bioetanolin tuottamisen pahasti tappiolliseksi. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin tässäkin kauppasodan mahdollinen aktivoituminen, voi painaa segmentin tuottoja jatkossakin.

Nutrition-segmentin Q1:n tulos kasvoi 75 prosenttia, mitä tuki kasvanut liikevaihto sekä hankittu Neovia.

Tein tulosennusteet siitä ajatuksesta, että hyvä kehitys jatkuisi myös tulevina kvartaaleina niin, että vuoden 2020 tulos kasvaisi noin 7,5 – 12,5 prosenttia. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 1,8 – 2,1 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 2 000 607 525 450 418 1 798 541 553 337 367
Rahoituskulut (netto) -220 -57 -60 -60 -43 -210 -45 -50 -63 -52
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 780 550 465 390 375 1 588 496 503 274 315
Verot -230 -96 -80 -70 16 -209 3 -95 -36 -81
Vähemmistö yms 0 0 5 -1 -3 -1
Nettotulos 1 550 454 385 320 391 1 379 504 407 235 233

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 220 miljoonaa dollaria ja veroja laskiessa käytin noin 18 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 1 300 – 1 550 miljoonaa dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 66 750 66 000 16 700 17 100 16 700 15 500
Muutos (%) 1,1% 2,3% 0,9% 2,2% 2,8% 3,5%
Liiketulos 2 300 2 250 650 575 550 475
Muutos (%) 2,2% 12,5% 7,1% 9,5% 22,2% 13,6%
Marginaali 3,4% 3,4% 3,9% 3,4% 3,3% 3,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 2 300 2 250 650 575 550 475
Rahoituskulut (netto) -225 -225 -60 -55 -55 -55
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 075 2 025 590 520 495 420
Verot -375 -375 -115 -95 -95 -70
Nettotulos 1 700 1 650 475 425 400 350

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus