Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 24.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2018.

ADM totesi kuitenkin, että vuodesta 2014 yhtiö on investoinut yli 5 miljardia dollaria, ja investointien täysi vaikutus alkaa realisoitumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa Q1/2018 aikoihin, mutta ei ole julkaissut aikaisempien vuosien vertailutietoja. Vaikka segmenttien pääasiallinen toiminta on pysynyt ennallaan, niin silti toimintoja on siirrelty segmenteiltä toisille sen verran paljon, että vertailutiedot eivät ole enää relevantteja. Segmentit ovat:

  • Origination: Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
  • Oilseeds: Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttimuutoksesta johtuen olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 65 550 16 550 16 200 17 200 15 600 64 341 15 947 15 800 17 068 15 526
Muutos (%) 1,9% 3,8% 2,5% 0,8% 0,5% 5,8% -0,8% 6,6% 14,2% 3,6%
Liiketulos 2 550 635 680 700 535 2 262 362 679 699 522
Muutos (%) 12,7% 75,4% 0,1% 0,1% 2,5% 23,4% -39,3% 145,1% 57,4% 1,2%
Marginaali 3,9% 3,8% 4,2% 4,1% 3,4% 3,5% 2,3% 4,3% 4,1% 3,4%

Vuoden 2018 liikevaihto nousi +5,8 prosenttia, mutta kääntyi Q4:lla hienoiseen laskuun. Q4:n liikevaihdon kehitystä selittää mm. P-Amerikan soijapapujen viennin selvä lasku Kiinaan Q4:lla.

Tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen niin, että H1:n kehitys on viime vuoden tasolla, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanne paranisi. Liikevaihdon kasvu jäisi noin +2 prosenttiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 65 – 66 miljardia dollaria (+1,9 %).

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 liiketulos parani +23 prosenttia, mutta erot kvartaalien välillä olivat isoja. Q3:n tulos kasvoi +145 prosenttia, kun taas Q4:n laski -39 prosenttia. Q4:n laskua selitti muiden kulujen nousu -400 miljoonaan dollariin, kun aiemmin ne ovat olleet noin -200 miljoonassa dollarissa. Lisäkuluja tuli kertaluontoisista eristä, kuten alaskirjauksista ja uudelleenjärjestelyiden kuluista sekä eläkevastuiden korvaussummasta.

Segmenttien luvuista laskettu liiketulos kasvoi Q4:lla +7,2 prosenttia ja vuonna 2018 +29 prosenttia.

Tein vuoden 2019 ennusteen siitä lähtökohdasta, että liiketulosmarginaali nousisi vuoden 2018 noin 3,5 prosentista 3,9 prosenttiin. Tai segmenttien liiketuloksesta laskettu marginaali nousisi 5,1 prosentista 5,5 prosenttiin.

Tällä sain tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi 2,4 – 2,6 miljardia dollaria. Kasvua vuoteen 2018 nähden tulisi +13 prosenttia, missä Q4/2018:n kertaluontoisten erien poistuminen (n. 200 M USD) toisi suurimman osan kasvusta.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 550 635 680 700 535 2 262 362 679 699 522
Rahoituskulut (netto) -200 -50 -50 -50 -50 -202 -50 -47 -47 -58
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 350 585 630 650 485 2 060 312 632 652 464
Verot -375 -95 -100 -105 -75 -245 5 -96 -86 -68
Vähemmistö 0 -5 -2 0 0 -3
Nettotulos 1 975 490 530 545 410 1 810 315 536 566 393

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 50 – 60 miljoonaa dollari per kvartaali. Vuoden 2019 ennusteessa käytin kaavamaista noin -50 miljoonan dollarin kulua. Vuoden 2019 veroja arvioidessani käytin noin 16 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 1,90 – 2,05 miljardia dollaria. Mikäli veroaste on pari prosenttiyksikköä korkeampi, niin silloin tulos olisi 50 miljoonaa dollaria ennustetta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollinen kauppasodan eskaloituminen näkyisi maataloustuotteiden tulleissa ja kaupan rajoituksissa?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiön toimiessa alhaisilla marginaaleilla, niin yllättävät ja nopeat kustannustason nousut voivat vaikuttaa suurestikin yhtiön kannattavuuteen? Siksi em. tekijöitä on hyvä seurata tarkasti.
  • Yhtiö kertoi, että raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä vuosien 2019 – 2020 tuloksentekokyvylle? Pystyykö yhtiö saamaan kaikkia niitä odotuksenmukaisia hyötyjä investoinneistaan?

Arvioin liikevaihdon kasvavan yleisesti noin +2…+3 prosenttia tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan ADM:n viime vuosien tasoon nähden varsin korkealla eli noin 4,0 prosentissa. Arvioin yhtiön tehokkuusohjelmien sekä maataloustuotteiden hintojen nousun näkyvän myös marginaaleissa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 220 – 240 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 16 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 68 700 67 200 17 000 16 600 17 600 16 000
Muutos (%) 2,2% 2,5% 2,7% 2,5% 2,3% 2,6%
Liiketulos 2 800 2 700 665 720 740 575
Muutos (%) 3,7% 5,9% 4,7% 5,9% 5,7% 7,5%
Marginaali 4,1% 4,0% 3,9% 4,3% 4,2% 3,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 800 2 700 665 720 740 575
Rahoituskulut (netto) -240 -220 -60 -60 -50 -50
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 560 2 480 605 660 690 525
Verot -410 -400 -100 -105 -110 -85
Nettotulos 2 150 2 080 505 555 580 440

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

adm-kvartaalituloslaskelma-q42018