Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 9.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2018.

ADM totesi kuitenkin, että vuodesta 2014 yhtiö on investoinut yli 5 miljardia dollaria, ja investointien täysi vaikutus alkaa realisoitumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa Q1/2018 aikoihin, mutta ei ole julkaissut aikaisempien vuosien vertailutietoja. Vaikka segmenttien pääasiallinen toiminta on pysynyt ennallaan, niin silti toimintoja on siirrelty segmenteiltä toisille sen verran paljon, että vertailutiedot eivät ole enää relevantteja. Segmentit ovat:

  • Origination: Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
  • Oilseeds: Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttimuutoksesta johtuen olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 65 000 16 606 15 800 17 068 15 526 60 828 16 070 14 827 14 943 14 988
Muutos (%) 6,9% 3,3% 6,6% 14,2% 3,6% -2,4% -2,6% -6,3% -4,4% 4,2%
Liiketulos 2 600 700 679 699 522 1 833 596 277 444 516
Muutos (%) 41,8% 17,4% 145,1% 57,4% 1,2% -9,4% -13,0% -48,2% -1,1% 45,8%
Marginaali 4,0% 4,2% 4,3% 4,1% 3,4% 3,0% 3,7% 1,9% 3,0% 3,4%

Alkuvuoden 2018 liikevaihto on kehittynyt mallikkaasti (+8,1 %) ja varsinkin Q2:n oli vahva. Pohdittavaksi jääkin se, että oli Q2:n ajoituksellisesti erinomainen, vai onko tämä sellainen taso, jolla liikevaihto pysyy jatkossakin? Q3:n jäi tästä hieman, mutta oli kuitenkin viimevuotista parempi. Eli asettuisiko liikevaihto jatkossa noin 16 miljardin dollarin tuntumaan?

Tein Q4/2018 ennusteen noin 16,6 miljardin dollarin luvulla, missä kasvua tulisi vuodentakaiseen nähden noin +3,3 prosenttia. Tämä olisi vuoden heikoin kasvuprosenttia, mutta dollarimääräisesti varsin korkea lukema. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 64,5 – 65,5 miljardia dollaria (+6,9 %).

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 liiketulokset ovat olleet omalla tasollaan verrattuna viime vuoteen. Q3:n tulos kasvoi peräti +145 prosentti viime vuoden Q3:een nähden, joka tosin oli varsin heikko.

Tein Q4:n ennusteen Q2 ja Q3 tuloksien pohjalta 700 miljoonaan dollariin. Tällä sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 2,55 – 2,65 miljardia dollaria. Kasvua vuoteen 2017 nähden tulisi peräti +42 prosenttia, mutta tässä on huomattava Q3/2017 varsin heikko tulos.

Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 4,0 prosentin tasolla, kun vuonna 2017 se oli 3,0 prosenttia (2016: 3,2 %) eli kannattavuus nousisi selvästi.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2 017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 600 700 679 699 522 1 833 596 277 444 516
Rahoituskulut (netto) -200 -48 -47 -47 -58 -224 -53 -52 -61 -58
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 400 652 632 652 464 1 609 543 225 383 458
Verot -350 -100 -96 -86 -68 -7 249 -30 -108 -118
Vähemmistö 0 3 0 0 -3 -7 -4 -3 1 -1
Nettotulos 2 050 555 536 566 393 1 216 409 192 276 339

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 50 – 60 miljoonaa dollari per kvartaali. Q4/2018 ennusteessa käytin kaavamaista noin -50 miljoonan dollarin kulua.

Q4:n veroja arvioidessani käytin noin 15,5 prosentin veroastetta, jolla tasolla tämän vuoden verot ovat olleet. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 2,0 – 2,1 miljardia dollaria. Mikäli veroaste on pari prosenttiyksikköä korkeampi, niin silloin tulos olisi 50 miljoonaa dollaria ennustetta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollinen kauppasodan eskaloituminen näkyisi maataloustuotteiden tulleissa ja kaupan rajoituksissa?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiön toimiessa alhaisilla marginaaleilla, niin yllättävät ja nopeat kustannustason nousut voivat vaikuttaa suurestikin yhtiön kannattavuuteen? Siksi em. tekijöitä on hyvä seurata tarkasti.
  • Yhtiö kertoi, että raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä vuosien 2019 – 2020 tuloksentekokyvylle? Pystyykö yhtiö saamaan kaikkia niitä odotuksenmukaisia hyötyjä investoinneistaan?

Arvioin liikevaihdon kasvavan yleisesti noin +2…+3 prosenttia tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan ADM:n viime vuosien tasoon nähden varsin korkealla eli noin 4,4 prosentissa. Arvioin yhtiön tehokkuusohjelmien sekä maataloustuotteiden hintojen nousun näkyvän myös marginaaleissa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 250 – 260 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 68 500 66 500 16 850 16 900 16 750 16 000
Muutos (%) 3,0% 2,3% 1,5% 7,0% -1,9% 3,1%
Liiketulos 3 000 2 900 750 750 750 650
Muutos (%) 3,4% 11,5% 7,1% 10,5% 7,3% 24,5%
Marginaali 4,4% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5% 4,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 3 000 2 900 750 750 750 650
Rahoituskulut (netto) -260 -250 -65 -65 -60 -60
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 740 2 650 685 685 690 590
Verot -515 -500 -130 -130 -130 -110
Nettotulos 2 225 2 150 555 555 560 480

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset