Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 29.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2018.

ADM totesi kuitenkin, että vuodesta 2014 yhtiö on investoinut yli 5 miljardia dollaria, ja investointien täysi vaikutus alkaa realisoitumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa Q1/2018 aikoihin, mutta ei ole julkaissut aikaisempien vuosien vertailutietoja. Tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole laskettu. Segmentit ovat:

  • Origination: Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
  • Oilseeds: Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Archer-Daniels-Midland: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Origination 25 000 6 526 5 850 6 500 6 124 25 112 6 389 5 850 6 606 6 267
Muutos (%) -0,4% 2,1% 0,0% -1,6% -2,3% 4,1%
Oilseeds 25 000 6 286 6 550 6 750 5 414 24 800 6 113 6 410 6 675 5 602
Muutos (%) 0,8% 2,8% 2,2% 1,1% -3,4% 10,8%
Carbohydrate Solutions 10 100 2 547 2 600 2 550 2 403 10 258 2 455 2 534 2 668 2 601
Muutos (%) -1,5% 3,7% 2,6% -4,4% -7,6% -1,4%
Nutrition 5 050 1 218 1 250 1 300 1 282 3 790 900 922 1 018 950
Muutos (%) 33,2% 35,3% 35,6% 27,7% 34,9% 7,6%
Muut 350 94 75 100 81 381 90 84 101 106
YHTEENSÄ 65 500 16 671 16 325 17 200 15 304 64 341 15 947 15 800 17 068 15 526
Muutos (%) 1,8% 4,5% 3,3% 0,8% -1,4% 5,8% -0,8% 6,6% 14,2% 3,6%

Origination-segmentin liikevaihto laski -2,3 prosenttia, mihin vaikutti mm. USA:n vaikeat talviolosuhteet. Myös Etelä-Amerikan soijatuotanto palasi normaalille tasolleen, mikä painoi soijan hintoja. Tein segmentin vuoden 2019 liikevaihtoennusteen noin 25,0 miljardiin dollariin eli hienoiseen laskuun.

Oilseeds-segmentin liikevaihto laski -3,4 prosenttia, mitä painoi Kiinan soijan kysynnän lasku. Tein vuoden 2019 ennusteen niin, että tilanne helpottuisi vuoden loppua kohden niin, että koko vuoden liikevaihto kasvaisi hieman.

Myös Carbohydrate Solutions-segmentin liikevaihto laski (-7,6 %). Tässäkin USA:n vaikeat talviolosuhteet painoivat liikevaihtoa. Arvioin tässäkin tilanteen korjaantuvan vuoden loppua kohden, mutta liikevaihto jäisi noin -1,5 prosenttia viime vuodesta.

Nutrition-segmentin liikevaihto nousi +35 prosenttia, mitä selittää hankittu Neovia, joka liitettiin ADM:ään tammikuun lopussa. Tästä hankinnasta johtuen arvioi segmentin vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan noin +30 – 35 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 62,5 – 67,5 miljardia dollaria (+1,8 %).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Origination 625 199 150 200 76 547 183 129 189 46
Muutos (%) 14,3% 8,7% 16,3% 5,8% 65,2% 35,4%
Oilseeds 1 550 434 400 375 341 1 473 434 349 341 349
Muutos (%) 5,2% 0,0% 14,6% 10,0% -2,3% 78,5%
Carbohydrate Solutions 900 304 300 200 96 945 195 288 249 213
Muutos (%) -4,8% 55,9% 4,2% -19,7% -54,9% -12,3%
Nutrition 400 99 95 125 81 339 62 67 114 96
Muutos (%) 18,0% 59,7% 41,8% 9,6% -15,6% 8,7%
Muut -875 -248 -200 -200 -227 -1 042 -512 -154 -194 -182
YHTEENSÄ 2 600 788 745 700 367 2 262 362 679 699 522
Muutos (%) 14,9% 117,7% 9,7% 0,1% -29,7% 23,4% -39,3% 145,1% 57,4% 1,2%
Marginaali 4,0% 4,7% 4,6% 4,1% 2,4% 3,5% 2,3% 4,3% 4,1% 3,4%

Origination-segmentin Q1:n tulos kasvoi selvästi vertailukaudesta. Vuosi sitten tulosta painoi johdannaisten laskennallinen arvonaleneminen. Tulosta painoi osaltaan myös sääolosuhteet sekä logistiikkakulujen nousu. Tein loppuvuoden kvartaaliennusteet kiinteillä noin 150…200 miljoonan dollarin lukemilla.

Oilseeds-segmentin tulos laski -2 prosenttia. Vuosi sitten tulosta tuki biodieselin merkittävät veronalennukset. Lisäksi Kiinan soijan kysynnän lasku painoi marginaaleja tänä vuonna. Koska em. tekijöiden vaikutus oli vain -2 prosenttia, niin tein loppuvuoden ennusteet niin, että koko vuoden 2019 tulos kasvaisi noin +5 prosenttia.

Carbohydrate Solutions-segmentin tulos romahti puoleen viimevuotisesta. Tähän vaikutti em. sääolosuhteet, mutta myös marginaalien lasku sekä kohonneet tuotannon kulut. Arvioin tässä tuloskunnon kohenevan vuoden edetessä, mutta tulos jäisi silti noin -5 prosenttia vuodesta 2018.

Nutrition-segmentin tulos laski -16 prosenttia. WSFI:n tulos parani selvästi (+21 %), mutta hankittu Neovia toi ylimääräisiä integraatiokuluja. Lisäksi segmentin tuloskuntoa haittasi vielä Q3/2018:n jälkeiset tuotantokatkokset, joiden odotetaan korjaantuvan Q2/2019:n aikana. Arvioin Neovian hankintaan liittyvien lisäkulujen poistuvan vuoden edetessä ja yhtiön tuloksentekokyky pääsee esiin. Näin odotan koko vuoden 2019 tuloksen paranevan +15 – 20 prosenttia.

Muut-segmentin kulujen arvioin olevan noin 200 miljoonaa dollaria vuotta 2018 alhaisempien, mikä selittyy Q4/2018 korkeilla kuluilla.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 2,5 – 2,7 miljardia dollaria. Kasvua vuoteen 2018 nähden tulisi +14,9 prosenttia, missä Q4/2018:n kertaluontoisten erien poistuminen toisi suurimman osan kasvusta.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 600 788 745 700 367 2 262 362 679 699 522
Rahoituskulut (netto) -200 -48 -50 -50 -52 -202 -50 -47 -47 -58
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 400 740 695 650 315 2 060 312 632 652 464
Verot -450 -129 -125 -115 -81 -245 5 -96 -86 -68
Vähemmistö yms 0 1 -1 -5 -2 0 0 -3
Nettotulos 1 950 612 570 535 233 1 810 315 536 566 393

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 50 – 60 miljoonaa dollari per kvartaali. Vuoden 2019 ennusteessa käytin kaavamaista noin -50 miljoonan dollarin kulua. Vuoden 2019 veroja arvioidessani käytin noin 18 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 1,75 – 2,00 miljardia dollaria. Mikäli veroaste on pari prosenttiyksikköä korkeampi, niin silloin tulos olisi 50 miljoonaa dollaria ennustetta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollinen kauppasodan eskaloituminen näkyisi maataloustuotteiden tulleissa ja kaupan rajoituksissa?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiön toimiessa alhaisilla marginaaleilla, niin yllättävät ja nopeat kustannustason nousut voivat vaikuttaa suurestikin yhtiön kannattavuuteen? Siksi em. tekijöitä on hyvä seurata tarkasti.
  • Yhtiö kertoi, että raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä vuosien 2020 – 2021 tuloksentekokyvylle? Pystyykö yhtiö saamaan kaikkia niitä odotuksenmukaisia hyötyjä investoinneistaan?

Arvioin liikevaihdon kasvavan yleisesti noin +2…+3 prosenttia tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan ADM:n viime vuosien tasoon nähden varsin korkealla eli noin 4,3 prosentissa. Arvioin yhtiön tehokkuusohjelmien sekä maataloustuotteiden hintojen nousun näkyvän myös marginaaleissa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 220 – 240 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 18 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 68 900 67 500 17 000 16 650 17 600 16 250
Muutos (%) 2,1% 3,1% 2,0% 2,0% 2,3% 6,2%
Liiketulos 3 000 2 900 810 775 740 575
Muutos (%) 3,4% 11,5% 2,8% 4,0% 5,7% 56,7%
Marginaali 4,4% 4,3% 4,8% 4,7% 4,2% 3,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 3 000 2 900 810 775 740 575
Rahoituskulut (netto) -240 -220 -60 -60 -50 -50
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 760 2 680 750 715 690 525
Verot -495 -480 -130 -130 -125 -95
Nettotulos 2 265 2 200 620 585 565 430

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset