Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 19.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2020.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ADM:n segmentit ovat:

  • Ag Services & Oilseeds:
    • Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
    • Segmentin toimintaan kuuluu myös soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi.
    • Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Archer-Daniels-Midland: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Ag Services & Oilseeds -segmentin H1:n liikevaihto laski selvästi (-5,6 %). Liikevaihtoa rasitti mm. USA:n vaikeat talviolosuhteet sekä USA:n ja Kiinan välinen kauppasota, joka näkyi negatiivisesti kysyntätilanteessa sekä hintatasossa. Vuoden toinen puolisko oli jo hieman parempi niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto laski 2,4 prosenttia.

Koska kauppasodan ensimmäinen vaihe on allekirjoitettu, niin arvioin tämän tukevan segmentin liikevaihtoa vuonna 2020.

Carbohydrate Solutions-segmentin vuosi oli kaksijakoinen: liikevaihto laski H1:llä (-7,7 %), mutta nousi hieman H2:lla (+1,1 %). Liikevaihtoa painoi alkuvuoden aikana vaikeat talviolosuhteet sekä paikoin esiintyneet tulvat. Markkinatilannetta painaa edelleen bioetanolin alhainen kysyntä sekä EMEA-alueen alhaisemmat hinnat.

Nutrition-segmentin tilikauden 2020 liikevaihto nousi lähes 50 prosenttia, mitä selittää hankittu Neovia, joka liitettiin ADM:ään vuoden 2019 tammikuun lopussa. Neovian tuoma positiivinen vaikutus väistyy vuonna 2020.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

TAULUKKO POISTETTU

Ag Services & Oilseeds -segmentin tuloskehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun Q2-Q3 aikana. Tulosta painoi öljysiementen marginaalien voimakas lasku, mutta erityisesti Kiinan ja USA:n kauppasota. Q4:lla tulos parani lähes 20 prosenttia, missä tulosta tuki 270 miljoonan dollarin biodieselin takautuva veroale. Jos tämän oikaisee pois, niin silloin segmentin Q4:n tulos olisi jatkanut voimakasta laskuaan (-24 %).

Carbohydrate Solutions-segmentin tuloskunto oli rumassa laskussa koko vuoden 2019 ajan (-11…-55 %). Tähän vaikutti mm. sääolosuhteet, mutta myös marginaalien lasku sekä kohonneet tuotannon kulut. Kiinan strategiana on lisätä bioetanolin käyttöä autojen polttoaineena ja sen oma tuotanto ei tällä hetkellä riitä strategian saavuttamiseen. Nyt kauppasodan johdosta tilaukset USA:sta ovat romahtaneet, mikä on painanut bioetanolin tuottamisen pahasti tappiolliseksi.

Nutrition-segmentin vuoden 2019 tulos kasvoi noin 23 prosenttia, missä hankittu Neovia tuki tuloskasvua.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus