Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 3.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2018.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa, mutta ei ole julkaissut aikaisempien vuosien vertailutietoja. Tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole laskettu. Segmentit ovat:

  • Origination: Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
  • Oilseeds: Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Archer-Daniels-Midland: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Origination 24 600 6 195 5 800 6 481 6 124 25 146 6 389 5 850 6 640 6 267
Muutos (%) -2,2% -3,0% -0,9% -2,4% -2,3% 4,2%
Oilseeds 22 600 5 689 5 750 5 747 5 414 24 787 6 113 6 410 6 662 5 602
Muutos (%) -8,8% -6,9% -10,3% -13,7% -3,4% 10,7%
Carbohydrate Solutions 9 600 2 356 2 400 2 441 2 403 10 237 2 455 2 534 2 647 2 601
Muutos (%) -6,2% -4,0% -5,3% -7,8% -7,6% -1,6%
Nutrition 5 625 1 419 1 400 1 524 1 282 3 790 900 922 1 018 950
Muutos (%) 48,4% 57,7% 51,8% 49,7% 34,9% 7,6%
Muut 375 90 100 104 81 381 90 84 101 106
YHTEENSÄ 62 800 15 749 15 450 16 297 15 304 64 341 15 947 15 800 17 068 15 526
Muutos (%) -2,4% -1,2% -2,2% -4,5% -1,4% 5,8% -0,8% 6,6% 14,2% 3,6%

Origination-segmentin alkuvuoden 2019 liikevaihto laski -2,3 prosenttia, mihin vaikutti mm. USA:n vaikeat talviolosuhteet sekä hieman alhaisemmat hinnat sekä toimitusmäärät. Tein segmentin loppuvuoden ennusteet alkuvuoden tapaan noin -2,3 prosentin laskuun ja näin koko vuoden liikevaihdoksi tulisi noin 24,6 miljardia dollaria.

Oilseeds-segmentin liikevaihto romahti -13,7 prosenttia Q2:lla. Tähän vaikutti USA:n ja Kiinan kauppasota tullitariffeineen ja kysynnän laskuineen. Kauppasota kiristyi edelleen Trumpin asettaessa uusia tulleja syyskuulle. Tästä syystä tein myös loppuvuoden ennusteet selviin laskulukemiin. Kokonaisuutena arvioin, että segmentin vuoden 2019 liikevaihto laskisi -8…-10 prosenttia, mihin kauppasodan eri käänteet vaikuttavat oleellisesti.

Myös Carbohydrate Solutions-segmentin alkuvuoden liikevaihto laski (-7,7 %). Tässä USA:n Q1:n vaikeat talviolosuhteet sekä Q2:n paikoin esiintynet tulvat painoivat liikevaihtoa. Arvioin tässäkin tilanteen pysyvän vaikeana loppuvuoden ajan, joten tästä syystä arvioin liikevaihdon laskevan -6 prosentin luokkaa.

Nutrition-segmentin alkuvuoden liikevaihto nousi +43 prosenttia, mitä selittää hankittu Neovia, joka liitettiin ADM:ään tammikuun lopussa. Tästä hankinnasta johtuen arvioi segmentin vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan noin +45 – 50 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 60,0 – 65,0 miljardia dollaria (-2,4 %).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Origination 325 103 75 71 76 547 183 129 189 46
Muutos (%) -40,6% -43,7% -41,9% -62,4% 65,2% 35,4%
Oilseeds 1 200 293 275 291 341 1 473 434 349 341 349
Muutos (%) -18,5% -32,5% -21,2% -14,7% -2,3% 78,5%
Carbohydrate Solutions 700 202 210 192 96 945 195 288 249 213
Muutos (%) -25,9% 3,6% -27,1% -22,9% -54,9% -12,3%
Nutrition 400 102 100 117 81 339 62 67 114 96
Muutos (%) 18,0% 64,5% 49,3% 2,6% -15,6% 8,7%
Muut -1 100 -259 -280 -334 -227 -1 042 -512 -154 -194 -182
YHTEENSÄ 1 525 441 380 337 367 2 262 362 679 699 522
Muutos (%) -32,6% 21,8% -44,0% -51,8% -29,7% 23,4% -39,3% 145,1% 57,4% 1,2%
Marginaali 2,4% 2,8% 2,5% 2,1% 2,4% 3,5% 2,3% 4,3% 4,1% 3,4%

Origination-segmentin Q1:n tulos kasvoi selvästi vertailukaudesta, jolloin tulosta painoi johdannaisten laskennallinen arvonaleneminen. Nyt Q2:lla tulos laski -62 prosenttia, mitä painoi osittain eräiden alueiden tulvatilanne, mutta erityisesti Kiinan ja USA:n kauppasota. Vuosi sitten yritykset varautuivat kauppasotaan, mikä nosti tilauksia ja siten myös marginaaleja. Nyt tämä vaikutus näkyy toiseen suuntaan.

Koska kauppasota tätä kirjoittaessa osoittaa enempi kiristymisen kuin lientymisen merkkejä, niin tein segmentin loppuvuoden ennusteet noin -40…-45 prosentin laskuun.

Myös Oilseeds-segmentin tulos laski selvästi Q2:lla (-15 %). Myös tässä viime vuoden varautuminen nosti tuottoja, joka nyt näkyi selvänä tuloslaskuna. Lisäksi Kiinan soijan kysynnän lasku painoi marginaaleja tänä vuonna.

Arvioin tässäkin, että kauppasodan vaikutus kiristyy vuoden toisella puoliskolla ja näin segmentin tulosennusteeni jää -17,5 – 20,0 prosenttia vuodesta 2018.

Carbohydrate Solutions-segmentin alkuvuoden 2019 tulos romahti -38 prosenttia viimevuotisesta. Tähän vaikutti mm. sääolosuhteet, mutta myös marginaalien lasku sekä kohonneet tuotannon kulut.

Kiinan strategiana on lisätä bioetanolin käyttöä autojen polttoaineena ja sen oma tuotanto ei tällä hetkellä riitä strategian saavuttamiseen. Nyt kauppasodan johdosta tilaukset USA:sta ovat romahtaneet, mikä on painanut bioetanolin tuottamisen pahasti tappiolliseksi. Tämän johdosta tein loppuvuoden 2019 ennusteet noin 200 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla, mikä painaisi koko vuoden tuloksen -25 prosentin laskuun.

Nutrition-segmentin tulos laski -16 prosenttia. WSFI:n tulos parani selvästi (+21 %), mutta hankittu Neovia toi ylimääräisiä integraatiokuluja. Lisäksi segmentin tuloskuntoa haittasi vielä Q3/2018:n jälkeiset tuotantokatkokset, joiden odotetaan korjaantuvan Q2/2019:n aikana. Q2:n tulos kääntyikin vajaan +3 prosentin kasvuun.

Arvioin Neovian hankintaan liittyvien lisäkulujen poistuvan vuoden edetessä ja yhtiön tuloksentekokyky pääsee esiin. Näin odotan koko vuoden 2019 tuloksen paranevan +15 – 20 prosenttia.

Muut-segmentin kulujen arvioin olevan -1,1 miljardia dollaria eli hieman korkeammat kuin vuoden 2018 noin -1,0 miljardia dollaria.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 1,0 – 2,0 miljardia dollaria. Tulos laskisi peräti -32,6 prosenttia vuodesta 2018. Isoa ennustehaarukkaa selittää kauppasodan tuoma epävarmuus, joka tekee ennustamisesta vaikeaa. Joka tapauksessa alkuvuoden tuloskunto on laskenut yli -40 prosenttia, joten tuloskunnon pitäisi kohentua merkittävästi, mikäli yhtiö haluaa päästä takaisin parin vuoden takaisiin 2,5 – 3,5 miljardin dollarin tuloksiin.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 525 441 380 337 367 2 262 362 679 699 522
Rahoituskulut (netto) -225 -55 -55 -63 -52 -202 -50 -47 -47 -58
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 300 386 325 274 315 2 060 312 632 652 464
Verot -240 -68 -55 -36 -81 -245 5 -96 -86 -68
Vähemmistö yms -10 -6 -3 -1 -5 -2 0 0 -3
Nettotulos 1 050 312 270 235 233 1 810 315 536 566 393

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 50 – 60 miljoonaa dollari per kvartaali. Vuoden 2019 ennusteessa käytin kaavamaista noin -55 miljoonan dollarin kulua. Vuoden 2019 veroja arvioidessani käytin noin 18 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 700 – 1 300 miljoonaa dollaria. Ja tässäkin isoa tuloshaarukkaa selittää kauppasodan tuoma epävarmuus. Tuloskunto jäisi selvästi parin viime vuoden 1,6 – 1,8 miljardista dollarista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollinen kauppasodan eskaloituminen näkyisi maataloustuotteiden tulleissa ja kaupan rajoituksissa?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiön toimiessa alhaisilla marginaaleilla, niin yllättävät ja nopeat kustannustason nousut voivat vaikuttaa suurestikin yhtiön kannattavuuteen? Siksi em. tekijöitä on hyvä seurata tarkasti.
  • Yhtiö kertoi, että raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä vuosien 2020 – 2021 tuloksentekokyvylle? Pystyykö yhtiö saamaan kaikkia niitä odotuksenmukaisia hyötyjä investoinneistaan?

Tällä hetkellä (elokuun 2019) näyttää siltä, että USA:n ja Kiinan kauppasota osoittaa kiristymisen merkkejä, joten tästä syystä arvioin vuoden 2020 liikevaihdon painuvan vajaat pari prosenttia ja liiketuloksen noin -5 prosenttia. Vuoteen 2021 mennessä arvioin kauppasodan ratkenneen niin, että liikevaihto ja tuloskunto kääntyisivät nousuun.

Liiketulosmarginaali jäisi vuonna 2020 vain 2,3 prosenttiin ja se nousisi vuonna 2021 jo lähemmäs 3,0 prosentin tasoa, jolla se on muutamina viime vuosina ollutkin.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 230 – 250 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 18 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 63 000 61 750 15 500 15 250 16 000 15 000
Muutos (%) 2,0% -1,7% -1,6% -1,3% -1,8% -2,0%
Liiketulos 1 750 1 450 450 375 300 325
Muutos (%) 20,7% -4,9% 2,0% -1,3% -11,0% -11,4%
Marginaali 2,8% 2,3% 2,9% 2,5% 1,9% 2,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 750 1 450 450 375 300 325
Rahoituskulut (netto) -250 -230 -60 -60 -55 -55
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 500 1 220 390 315 245 270
Verot -270 -220 -70 -55 -45 -50
Nettotulos 1 230 1 000 320 260 200 220

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset