Archer-Daniels-Midland: Ennusteet

Päivitetty 2.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

adm-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2018.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa, mutta ei ole julkaissut aikaisempien vuosien vertailutietoja. Tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole laskettu. Lisäksi yhtiö yhdisti Origination ja Oilseeds segmentit ja antoi sille nimen ”Ag Services & Oilseeds”. Segmentit ovat:

  • Ag Services & Oilseeds: Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
    Segmentin toimintaan kuuluu myös soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Archer-Daniels-Midland: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ag Services & Oilseeds 49 000 12 618 12 616 12 228 11 538 49 933 12 502 12 260 13 302 11 869
Muutos (%) -1,9% 0,9% 2,9% -8,1% -2,8% 7,4%
Carbohydrate Solutions 9 900 2 491 2 565 2 441 2 403 10 237 2 455 2 534 2 647 2 601
Muutos (%) -3,3% 1,5% 1,2% -7,8% -7,6% -1,6%
Nutrition 5 700 1 437 1 457 1 524 1 282 3 790 900 922 1 018 950
Muutos (%) 50,4% 59,7% 58,0% 49,7% 34,9% 7,6%
Muut 350 77 88 104 81 381 90 84 101 106
YHTEENSÄ 64 950 16 623 16 726 16 297 15 304 64 341 15 947 15 800 17 068 15 526
Muutos (%) 0,9% 4,2% 5,9% -4,5% -1,4% 5,8% -0,8% 6,6% 14,2% 3,6%

Ag Services & Oilseeds -segmentin H1:n liikevaihto laski selvästi (-5,6 %). Liikevaihtoa rasitti mm. USA:n vaikeat talviolosuhteet sekä USA:n ja Kiinan välinen kauppasota, joka näkyi negatiivisesti kysyntätilanteessa sekä hintatasossa. Q3:n oli jo parempi osittain heikolla tasolla olevan vertailukauden lukemasta johtuen. Kauppasodan negatiivinen vaikutus edelleen jatkui. Aiempina vuosina segmentin Q4:n liikevaihto on noussut Q3:n tasosta. Tein nyt Q4:n ennusteen kuitenkin vain Q3:n lukemiin.

Carbohydrate Solutions-segmentin H1:n liikevaihto laski (-7,7 %), missä USA:n Q1:n vaikeat talviolosuhteet sekä Q2:n paikoin esiintynet tulvat painoivat liikevaihtoa. Sen sijaan Q3:n liikevaihto pinnisti hienoiseen kasvuun. Markkinatilannetta painaa edelleen bioetanolin alhainen kysyntä sekä EMEA-alueen alhaisemmat hinnat. Vehnän volyymit kasvoivat Q3:lla. Haasteena ennusteen tekemisessä on oikeastaan se, miten eri osa-alueiden vaikutus kehittyy jatkossa. Tein tässä Q4:n ennusteen hieman viime vuotta paremmaksi.

Nutrition-segmentin Q1-Q3 liikevaihto nousi 47,5 prosenttia, mitä selittää hankittu Neovia, joka liitettiin ADM:ään tammikuun lopussa. Tästä hankinnasta johtuen arvioi segmentin vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan noin 50 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 62,5 – 67,5 miljardia dollaria (+0,9 %).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ag Services & Oilseeds 1 700 504 417 362 417 2 020 617 478 530 395
Muutos (%) -15,8% -18,3% -12,8% -31,7% 5,6% 64,4%
Carbohydrate Solutions 650 180 182 192 96 945 195 288 249 213
Muutos (%) -31,2% -7,7% -36,8% -22,9% -54,9% -12,3%
Nutrition 440 124 118 117 81 339 62 67 114 96
Muutos (%) 29,8% 100,0% 76,1% 2,6% -15,6% 8,7%
Muut -910 -185 -164 -334 -227 -1 042 -512 -154 -194 -182
YHTEENSÄ 1 880 623 553 337 367 2 262 362 679 699 522
Muutos (%) -16,9% 72,1% -18,6% -51,8% -29,7% 23,4% -39,3% 145,1% 57,4% 1,2%
Marginaali 2,9% 3,7% 3,3% 2,1% 2,4% 3,5% 2,3% 4,3% 4,1% 3,4%

Ag Services & Oilseeds -segmentin tuloskunto kääntyi laskuun Q2:lla ja lasku jatkui myös Q3:lla. Q2:n tulosta painoi osittain eräiden alueiden tulvatilanne, mutta erityisesti Kiinan ja USA:n kauppasota. Q3:lla tulos kärsi murskatun öljysiementen (Crushing) marginaalien voimakas lasku viime vuoden ennätystasoilta.

Samoin kuin liikevaihdon kohdalla, niin myös tulos on aikaisempina vuosina ollut Q4:lla Q3:sta parempi. Tein nyt Q4:n ennusteen noin 500 miljoonaan dollariin, joka olisi Q3:sta parempi, mutta jäisi selvästi vertailukauden lukemista. Kauppasota ja sen vaikutuksien arviointi tekee ennustamisesta haastavaa.

Carbohydrate Solutions-segmentin tuloskunto on ollut rumassa laskussa koko vuoden ajan (-23…-55 %). Tähän vaikutti mm. sääolosuhteet, mutta myös marginaalien lasku sekä kohonneet tuotannon kulut. Kiinan strategiana on lisätä bioetanolin käyttöä autojen polttoaineena ja sen oma tuotanto ei tällä hetkellä riitä strategian saavuttamiseen. Nyt kauppasodan johdosta tilaukset USA:sta ovat romahtaneet, mikä on painanut bioetanolin tuottamisen pahasti tappiolliseksi.

Tein Q4:n ennusteen noin 180 miljoonaan dollariin, mikä vastaisi suurin piirtein Q2:n ja Q3:n tulostasoa.

Nutrition-segmentin tuloskunto on parantunut vuoden edetessä, missä hankittu Neovia toi ylimääräisiä integraatiokuluja vuoden alkupuoliskolla. Q3:lla tulos paranikin reippaat 76 prosenttia. Tein ennusteen Q2n ja Q3:n dollarimääräisiin lukemiin pohjautuen.

Muut-segmentin kulujen arvioin olevan -0,9 miljardia dollaria.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 1,5 – 2,0 miljardia dollaria. Tulos laskisi 17 prosenttia vuodesta 2018. Isoa ennustehaarukkaa selittää kauppasodan tuoma epävarmuus, joka tekee ennustamisesta vaikeaa. Joka tapauksessa alkuvuoden tuloskunto on laskenut yli 30 prosenttia, joten vuoden 2019 tulos jää viime vuodesta.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 880 623 553 337 367 2 262 362 679 699 522
Rahoituskulut (netto) -215 -50 -50 -63 -52 -202 -50 -47 -47 -58
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 665 573 503 274 315 2 060 312 632 652 464
Verot -309 -97 -95 -36 -81 -245 5 -96 -86 -68
Vähemmistö yms -6 -1 -1 -3 -1 -5 -2 0 0 -3
Nettotulos 1 350 475 407 235 233 1 810 315 536 566 393

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 50 – 60 miljoonaa dollari per kvartaali. Vuoden 2019 ennusteessa käytin kaavamaista noin -50 miljoonan dollarin kulua. Vuoden 2019 veroja arvioidessani käytin noin 18 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 1 000 – 1 500 miljoonaa dollaria. Ja tässäkin isoa tuloshaarukkaa selittää kauppasodan tuoma epävarmuus. Tuloskunto jäisi selvästi parin viime vuoden 1,6 – 1,8 miljardista dollarista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollinen kauppasodan eskaloituminen näkyisi maataloustuotteiden tulleissa ja kaupan rajoituksissa?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiön toimiessa alhaisilla marginaaleilla, niin yllättävät ja nopeat kustannustason nousut voivat vaikuttaa suurestikin yhtiön kannattavuuteen? Siksi em. tekijöitä on hyvä seurata tarkasti.
  • Yhtiö kertoi, että raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä vuosien 2020 – 2021 tuloksentekokyvylle? Pystyykö yhtiö saamaan kaikkia niitä odotuksenmukaisia hyötyjä investoinneistaan?

Maailmantalouden heikentyminen sekä kauppasota tullitariffeineen tekee tulevien vuosien ennustamisesta varsin kimuranttia. Jos kauppasotaan ei saada ratkaisu, niin silloin ADM:n liikevaihto ja tulos voivat jatkaa reipasta laskuaan. Toisaalta, jos kauppasotaan saadaan ratkaistua, niin se voisi puolestaan näkyä selvänä lukujen nousuna.

Lähdin ennusteissa siitä, että soutaminen ja huopaaminen neuvotteluissa jatkuu, mikä pitäisi liikevaihdon suurin piirtein noin 65 miljardissa dollarissa. Tuloskunto paranisi yhtiön vuonna 2019 toteuttamien kustannusleikkausten johdosta. Mutta, jos kauppasota ottaa yhtään enemmän kierroksia, niin silloin 10 prosentin tulosparannukseen tuskin päästään.

Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 3,0 – 3,5 prosentissa eli vuosien 2016 ja 2017 tasolla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 230 – 250 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 18 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 65 500 65 000 16 500 16 500 16 250 15 750
Muutos (%) 0,8% 0,1% -0,7% -1,4% -0,3% 2,9%
Liiketulos 2 250 2 075 650 575 450 400
Muutos (%) 8,4% 10,4% 4,3% 4,0% 33,5% 9,0%
Marginaali 3,4% 3,2% 3,9% 3,5% 2,8% 2,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 250 2 075 650 575 450 400
Rahoituskulut (netto) -250 -230 -60 -60 -55 -55
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 000 1 845 590 515 395 345
Verot -350 -330 -105 -90 -70 -65
Nettotulos 1 650 1 515 485 425 325 280

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus