Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 9.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ARCHER-DANIELS-MIDLAND Ennuste
Osake (9.5.2020) 36,39 Osinko 12 kk 1,450
Markkina-arvo (Mrd) 20,5 Osinkotuotto 4,0%
Liikevaihto (M) 64 500 (-0,2%) Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (M) 1 550 (+12,4%) Osinko/FCF 50% 4v ka
EPS 2,75 Omav.aste 40%
PE 13,2 Gearing 37%
EV/EBIT 13,9 ROE 8,0%
PB 1,05 ROI 6,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ARCHER-DANIELS-MIDLAND9.5.2020 | 39,39 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotto on noin 4,0 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemialla oli vähäinen vaikutus yhtiön toimintaan Q1:llä.

Öljyn markkinahinnan romahdus toi noin 50 miljoonan dollarin johdannaisten arvonalentumiset Q1:n liiketulokseen.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

ADM järjesteli maksuvalmiuttaan niin, että sillä on nyt 4,7 miljardin dollarin kassavarat (vuoden 2019 lopussa 0,85 Mrd USD). Tämä näkyi velkaisuuden nousuna 12,5 miljardiin dollariin (Q4/2019: 8,9 Mrd USD).

Yhtiö on tehnyt normaaleja varotoimenpiteitä suojellakseen työntekijöitä sekä varmistaakseen raaka-aineiden saannin ja logistiikan sujuvuuden.

Yhtiö julkisti kvartaaliosingon ja se oli odotetusti 0,36 dollaria.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

ADM ei normaaliin tapaansa julkistanut näkymäarvioitaan.

Tilikausi 2020

Archer-Daniels-Midland:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 14 970 15 304 -2,2%
Liiketulos (ebit) 418 367 14%
Nettotulos 391 233 68%
EPS (USD) 0,69 0,41

Q1:n liikevaihto laski 2,2 prosenttia, mitä painoi myyntivolyymien ja – hintojen lasku. Nutrition-segmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystään (+15 %), mitä tuki koronaviruspandemian aiheuttaman lisääntynyt kysyntä sekä hankittu Neovia.

Q1:n liiketulos kasvoi 14 prosenttia, mitä painoi johdannaisten noin 50 miljoonan dollarin arvonalentuminen. Liiketulosta tuki Nutrition-segmentin vahva tuloskunto sekä varaston arvostukseen liittyvä kirjanpidollinen tekijä (+91 M USD).

Kokonaisuutena pandemialla ei ollut kovin suurta vaikutusta yhtiön lukuihin. Sen sijaan USA:n ja Kiinan välisellä kauppasodalla on suurempi painoarvo. Maiden välinen kiista jäi pandemian johdosta taustalle, mutta Trump on jälleen nostanut asian pöydälle. Sijoittajan onkin hyvä seurata maiden nokittelua ja varsinkin sitä, miten se vaikuttaa maataloustuotteiden markkinoihin.

Raportoitu nettotulos nousi 68 prosenttia, jota selittää verosääntöjen muutokset, jonka johdosta yhtiö kirjasi noin +16 miljoonan dollarin veroedun (Q1/2019: -81 M USD).

Yhtiö julkisti Q2:n osingon, joka oli 0,36 dollaria. Osinko irtoaa 19.5.2020 ja maksetaan 10.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 16 250 16 297 -0,3% 64 500 64 656 -0,2%
Liiketulos (ebit) 450 337 33,5% 2 000 1 798 11,2%
Nettotulos 320 235 36,2% 1 550 1 379 12,4%
Tuleva Ed.
Osinko (USD, 12kk) 1,450 1,410

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat ADM: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

ADM:n liikevaihto on pysytellyt nykyisellä noin 60 – 65 miljardin dollarin tasolla jo noin 5 vuoden ajan. Eli mistä yhtiölle kasvua? Lisäksi nettotulosmarginaalit ovat varsin alhaisilla tasoilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

adm-tuloslaskelma-q12020

Tilikauden 2019 liikevaihto oli niukasti edellisvuotta parempi, mitä tuki hankitut liiketoimet. Sen sijaan USA:n ja Kiinan välinen kauppasota vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon, mutta etenkin tulokseen. Vuoden 2019 nettotulos laski 25 prosenttia, missä ylimääräistä tukea tuli biodieselin veronpalautuksesta (+270 M USD) sekä hankitusta Neovia yhtiöstä. Ilman näitä tulos olisi laskenut vieläkin enemmän. Tässä ohuet marginaalit tuntuivat isona tuloslaskuna.

Yhtiö arvioi aikaisemmin vuoden 2019 alussa, että kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota löi kapuloita rattaisiin pahemman kerran ja tuloskunto romahti vuonna 2019.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi 63 – 65 miljardia ja nettotulos noin 1,30 – 1,55 miljardia dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 2,4 prosenttia.

Koska yhtiö toimii varsin ohuilla marginaaleilla (2 – 3 %), niin sijoittajan tulee erityisen tarkkaan katsoa yhtiön kannattavuuden kehittymisestä. Liikevaihdon nopea lasku voi näkyä tuloskunnon romahtamisena, mistä saatiinkin maistiainen vuoden 2019 tuloksen kohdalla.

adm-roe-roi-q12020

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Yrityksellä on menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja. Tässäkin kauppasodan tulospaineet ovat pitäneet tuottolukemia 5 – 10 prosentin tasolla.

Tase

Liikearvoa on kohtuullisesti eli noin 5 – 7 prosenttia taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -340 miljoonan dollarin vaikutusta tulokseen. Tämä laskisi tulosta noin 20…25 prosentilla, joten vaikutus olisi varsin siedettävä.

adm-velkaisuus-q12020

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 40 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 40 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on jäänyt noin 2,3 miljardin dollarin tasolle, missä vuosien 2013 ja 2014 noin 5 miljardin dollarin rahavirrat tuntuvat kaukaisilta haaveilta.

Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuosiin 2013 ja 2014 nähden alhaisella tasolla olevat rahavirrat eivät selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tulostason lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-rahavirta-q12020

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 0,8 – 1,1 miljardin dollarin haarukassa viime vuosien aikana.

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2015 – 2019 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 6,8 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 7,7 miljardia dollaria. Eli voitonjakoa varten yhtiö on joutunut ottamaan noin 0,9 miljardia dollaria lisää velkaa.

Yhtiö kertoi vuoden 2019 alussa, että sen raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa. Kauppasodan johdosta vuosi 2019 meni ”pilalle” eikä hyödyistä oikein päästy nauttimaan.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q12020

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2019 maksettuun 1,40 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 9,9 prosentin vuosivauhdilla. Viime vuosina kasvuvauhti on kuitenkin hiipunut noin 3 – 7 prosenttiin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ADM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,360 5/2019 0,350 5/2018 0,335
8/2020 (e) 0,360 8/2019 0,350 8/2018 0,335
11/2020 (e) 0,360 11/2019 0,350 11/2018 0,335
2/2021 (e) 0,370 2/2020 0,360 2/2019 0,350
YHTEENSÄ 1,450 1,410 1,355
+2,8% +4,1% +4,6%

Yhtiö julkisti Q2:n osingon, joka oli 0,36 dollaria. Osinko irtoaa 19.5.2020 ja maksetaan 10.6.2020.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on noin 1,45 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (36,39 USD) noin 4,0 prosentin osinkotuoton.

Heikosta tilikaudesta 2019 johtuen keskimääräinen osingonmaksusuhde viimeiseltä 4 vuodelta nousi 52 prosenttiin. Tätä voidaan pitää varsin kohtuullisena tasona. Joka tapauksessa tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana, jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+1 159 M USD) sekä osingolla (-609 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-325 M USD). Oikaisu on yhteensä +550 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (9.5.2020) 36,39 46,35 40,97 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40
Lkm (000) 564 000 565 000 567 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000
Markkina-arvo (Mrd) 20,52 26,19 23,23 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Ag Services & Oilseeds 48 500 48 741 49 912 46 512
Carbohydrate Solutions 9 650 9 886 10 258 10 406
Nutrition 6 000 5 677 3 790 3 523
Muut 350 352 381 387
YHTEENSÄ 64 500 64 656 64 341 60 828
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Ag Services & Oilseeds 1 825 1 935 2 020 1 229
Carbohydrate Solutions 500 644 945 1 078
Nutrition 550 418 339 312
Muut -875 -1 199 -1 042 -786
YHTEENSÄ 2 000 1 798 2 262 1 833
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 16 250 14 970 64 500 64 656 64 341 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804
Liikevoitto 450 418 2 000 1 798 2 262 1 833 2 023 2 521 3 228 2 335
Nettotulos 320 391 1 550 1 379 1 810 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342
Marginaali 2,0% 2,6% 2,4% 2,1% 2,8% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5%
EPS 0,57 0,69 2,75 2,44 3,19 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 284 852 1 997 804 915 1 348 1 614 3 554
Liikearvo 3 385 3 385 2 496 2 374 2 246 2 185 2 010 759
Muut varat 40 276 43 997 36 340 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439
Tase yhteensä 48 945 48 234 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752
Oma pääoma 19 502 19 208 18 981 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156
Vähemmistö 24 17 15 9 8 16 55 38
Korolliset velat 12 503 8 881 8 388 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870
Muut vastuut 16 916 20 128 13 449 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688
Tase yhteensä 48 945 48 234 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 250 2 229 3 054 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226
Investoinnit: Capex -800 -828 -842 -1 049 -882 -1 125 -894 -913
Vapaa rahavirta (FCF) 1 450 1 401 2 212 1 162 673 1 345 4 049 4 313
Investoinnit: Muut -200 -1 594 -414 163 -329 1 104 -2 513 336
Investointien jälkeen 1 250 -193 1 798 1 325 344 2 449 1 536 4 649
Rahoitus: Voitonjako -1 250 -939 -835 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602
Rahoitus: Muut 2 000 279 1 022 452 1 122 78 -1 770 -2 640
Rahavarojen muutos 2 000 -853 1 985 297 -235 -200 -2 041 1 407
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,440 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,440 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760
Osinkotuotto 4,0% 3,0% 3,3% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8%
Osinko/nettotulos 52,4% 57,4% 42,0% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5%
Osinko/FCF 56,0% 56,5% 34,3% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 12,7 16,5 14,6 14,1 15,7
PE (3v) 13,0 17,8 16,2 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2
PE 13,2 19,0 12,8 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4
EV/EBIT 13,9 19,0 13,1 16,2 16,3 10,8 11,8 13,7
Oma pääoma/osake 34,62 34,03 33,50 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46
P/B 1,05 1,36 1,22 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42
ROE 8,0% 7,2% 9,7% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8%
ROI 6,7% 6,5% 8,5% 7,3% 8,6% 10,5% 12,3% 8,4%
Omavaraisuusaste 39,9% 39,9% 46,5% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2%
Gearing 37,0% 41,8% 33,6% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 35,18 46,35 41,07 40,80 43,13 40,97 50,27 45,83 43,37 40,08
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,450 1,440 1,430 1,430 1,415 1,380 1,370 1,360 1,350 1,340
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 3,1% 3,5% 3,5% 3,3% 3,4% 2,7% 3,0% 3,1% 3,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,73 2,44 2,11 2,33 2,92 3,19 3,35 2,75 2,25 2,15
PE 12,9 19,0 19,4 17,5 14,8 12,8 15,0 16,7 19,3 18,6
EV/EBIT 15,3 19,6 19,8 18,1 15,8 13,1 14,0 15,6 17,8 16,0
ROE 8,1% 7,2% 6,3% 7,0% 8,8% 9,7% 10,4% 8,6% 7,1% 6,9%
ROI 6,0% 6,3% 5,8% 6,4% 7,5% 8,5% 9,8% 8,3% 7,1% 7,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus