Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 6.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (6.11.2017)39,78 USDMarkkina-arvo22,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,34 USD Osinkotuotto3,4 %
Liikevaihto 2017e61 000 M USD (-2,2 %)Nettotulos 2017e1 175 M USD (-8,1 %)
PE19,4ROE6,8 %

Archer Daniels Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

ARCHER-DANIELS-MIDLAND6.11.2017 | 39,78 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 3,4 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

PE-luku on noussut tilikauden 2017 ennustetun varsin heikon tuloksen seurauksena 19,4x, mutta suhdanteet paremmin huomioiva 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE on 14x tuntumassa.

Alkuvuosi 2017

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 44 758 M USD (45 845 M USD / -2,4 %)
  • nettotulos: 807 M USD (855 M USD/ -5,6 %)

Vuoden alun hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,4 %) ja lasku kiihtyi vielä Q3:lla (-6,3 %). Liikevaihdon vaikeaa kehitystä selittää maataloustuotteiden (soija, maissi, rapsi) globaali ylitarjonta. Tämä vaikutti laskevasti sekä myyntimääriin että hintoihin.

Nettotulos kääntyi sekin selvään laskuun. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka  liikevaihto oli noin -1,1 miljardia dollaria vähemmän, niin bruttokate oli vain -40 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuosi sitten. Kustannussäästöohjelmien vaikutus (+ 200 M USD) siis näkyy toiminnan tehostumisessa

Toinen nettotulokseen vaikuttava tekijä oli -140 miljoonan dollarin alaskirjaukset, joita vuosi sitten oli -36 miljoonaa dollaria.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että Q4/2017:n kehitys jatkuu heikkona ja jää Q4/2016 luvuista.

Sen sijaan ADM näkee vuoden 2018 jo valoisampana, sillä se odottaa varsin isojen investointien alkavan tuottaa hyötyjä täydellä painolla. Lisäksi kustannussäästöohjelmat vaikutukset näkyvät myös toiminnan tehostumisena.

Yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Tämän odotetaan näkyvän erityisesti laskevina capex-kustannuksina ja siten nousevana vapaana rahavirtana (free cash-flow).

Yhtiö arvioi myös, että soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena.

Eli lyhyellä tähtäimellä ehkä heikkoa, mutta vuoden 2018 edetessä tilanteen pitäisi parantua. Toki silloin vertailukohtana on varsin heikko tilikausi 2017…

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 60,5 – 61,5 Mrd USD (2016: 62,3)
  • nettotulos: 1,1 – 1,2 Mrd USD (1,3)
  • EPS: 1,92 – 2,09 USD (2,16)
  • PE: 19,0x – 20,8x (osakkeen hinta 39,78 USD)
  • 12 kk:n osinkoennuste: 1,34 USD
  • osinkotuotto: 3,4 %

Segmentit

Archer-Daniels-Midland:lla (ADM) on 4 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Services 26 500 27 893 29 682 36 288 40 432
Corn Processing 9 400 9 466 9 995 12 282 13 770
Oilseeds Processing 22 400 22 152 25 217 30 933 34 238
Wild Flavors & Speciality Ingredients 2 300 2 427 2 407 1 368 1 062
Muut 400 408 401 330 302
YHTEENSÄ 61 000 62 346 67 702 81 201 89 804
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Services 400 602 714 1 043 342
Corn Processing 975 811 648 1 148 773
Oilseeds Processing 850 871 1 574 1 440 1 285
Wild Flavors & Speciality Ingredients 275 286 280 205 267
Muut -750 -656 -695 -608 -332
YHTEENSÄ 1 750 1 914 2 521 3 228 2 335

Agricultural Services

Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.

Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä vuodesta 2013 alkaen. Liikevoittomarginaali on kuitenkin pystytty pitämään noin 2 – 3 prosentissa. Tässä segmentin liiketoiminnan välittäjäluonne näkyy siinä, että kiinteiden kulujen osuus toiminnasta on alhainen. Muussa tapauksessa liikevaihdon nopea lasku olisi vetänyt tuloksen selvästi pakkaselle.

Q1/2017 hyvä kehitys hyytyi Q2:lla ja etenkin Q3:lla, joten tilikauden 2017 odotettu liikevaihto on noin 26,0 – 27,0 miljardia dollaria. Eli selvästi viimevuotista alemmalla tasolla. Vastaavasti liikevoiton odotetaan jäävän noin 400 miljoonaan dollariin.

Corn Processing

Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.

Segmentin liikevaihdossa tapahtui selvä tasopudotus vuonna 2015. Yritysjärjestelyjen lisäksi liikevaihtoon alentavasti vaikutti mm. bioetanolin hintojen lasku.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan hieman viimevuotista alemmalla tasolla eli 9,4 miljardissa dollarissa. Sen sijaan liikevoiton odotetaan nousevan 975 miljoonaan dollariin alkuvuoden hyvän kehityksen vetämänä.

Oilseed Processing

Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.

Oilseed Processing -segmentti on ADM:n toinen tukijalka Agricultural Services -segmentin lisäksi. Nämä kaksi segmenttiä vastaavat noin 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Myös tämän segmentin liikevaihdossa näkyy selvä laskutrendi.

Liikevoiton osalta on hyvä muistaa, että vuosi 2015 oli monelta osin ennätyksellisen hyvä. Lisäksi siihen sisältyi kertaluonteisia liiketoimintojen myyntivoittoja noin 300 miljoonan dollarin edestä. Liikevoiton lasku seuraavina vuosina johtui myydyistä liiketoiminnoista.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman 22,4 miljardiin, mutta liikevoiton jäävän viimevuotiselle tasolle eli noin 850 miljoonaan dollariin.

Wild Flavors and Specialty Ingredients (WFSI)

Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan jäävän viimevuotisesta ollen noin 2,3 miljardia dollaria. Liikevoitto-odotus on 275 miljoonassa dollarissa (286 M USD).

Tuloksen kehitys

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria.

adm-tuloslaskelma-q32017

ADM toimii alhaisilla nettotulosmarginaaleilla (1,5 -3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

Tilikauden 2017 Q1:n hyvä alku on kääntynyt selvään laskuun Q2-Q3 aikana. Tämä näkyy myös laskevina ennusteina ja liikevaihdon odotetaan laskevan noin 61 miljardiin dollariin. Myös nettotulos jatkaa laskuaan jääden vain noin 1,2 miljardin tasolle.

Yhtiö arvioi, että tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan tilikauden 2018 aikana, kun kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää.

Tase

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti, käteistä sopivasti, korollisten velkojen määrä on sopiva.

adm-velkaisuus-q32017

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Silmiin pistää vuoden 2011 negatiivinen rahavirta. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin. Yhtiö arvioi myös, että tilikaudella 2018 (ja siitä eteenpäin) capex-investointien tarve on noin 800 miljoonassa dollarissa.

adm-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2012 – 2016 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 11,8 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 7,8 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Oheinen kuva osoittaa yritysjärjestelyjen laajuuden varsin hyvin:

adm-portfolio-actions-q22017
Kuva: ADM Quartly Presentation (sivu 13)
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Mzg0NzA3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636371844033801897

Ja kuten todettua, niin yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q32017

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2017 ennustettuun 1,28 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 11,7 prosentin vuosivauhdilla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,34 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (39,78 usd) noin 3,4 prosentin osinkotuoton.

11/2017: 0,32 usd (irtoaa 15.11.2017)
02/2018: 0,34 usd (e)
05/2018: 0,34 usd (e)
08/2018: 0,34 usd (e)

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 15,7 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 55 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana. Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa.

Arvostus

PE-lukujen valossa yhtiön arvostus on tilikauden 2017 varsin alhaisella ennustetulla tuloksella noussut 19,4x. Sen sijaan 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat kohtuullisella tasolla eli noin 14x – 16x. Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q32017

ROE ja ROI ovat olleet kohtuullisella, noin 10 prosentin tasolla vuosikaudet. Yrityksellä on kuitenkin menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+368) sekä osingonmaksuilla (-184). Oikaisu on yhteensä +184 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (6.11.2017) 39,78 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39 28,60 29,90
Lkm (000) 574 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000 654 000 644 000
Markkina-arvo (Mrd) 22,83 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13 18,70 19,26
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 16 000 44 758 61 000 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559 80 676 61 682
Liikevoitto 430 1 237 1 675 1 914 2 521 3 228 2 335 2 317 2 689 2 445
Nettotulos 375 807 1 175 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375 2 036 1 930
Marginaali 2,3% 1,8% 1,9% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5% 2,5% 3,1%
EPS 0,65 1,41 2,05 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11 3,00
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 963 915 1 348 1 614 3 554 2 290 615 1 046
Liikearvo 2 246 2 246 2 185 2 010 759 759 602 523
Muut varat 35 944 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087 41 135 29 979
Tase yhteensä 39 153 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352 31 548
Oma pääoma 17 754 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920 18 838 14 609
Vähemmistö 7 8 16 55 38 211 30 22
Korolliset velat 7 336 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540 10 141 7 204
Muut vastuut 14 056 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465 13 343 9 713
Tase yhteensä 39 153 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352 31 548
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 600 1 475 2 470 4 943 5 226 2 895 -2 340 2 684
Investoinnit: Capex -900 -882 -1 125 -894 -913 -1 429 -1 275 -1 572
Vapaa rahavirta (FCF) 1 700 593 1 345 4 049 4 313 1 466 -3 615 1 112
Investoinnit: Muut -400 -329 1 104 -2 513 336 307 -400 -93
Investointien jälkeen 1 300 264 2 449 1 536 4 649 1 773 -4 015 1 019
Rahoitus: Voitonjako -1 600 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982 1 054 -472
Rahoitus: Muut 300 1 122 78 -1 770 -2 640 -115 2 530 -556
Rahavarojen muutos 0 -315 -200 -2 041 1 407 676 -431 -9
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660 0,600
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660 0,600
Osinkotuotto 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 2,3% 2,0%
Osinko/nettotulos 62,5% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7% 21,2% 20,0%
Osinko/FCF 43,2% 119,6% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6% -11,9% 34,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 14,1 15,7 12,8 19,3 16,4
PE (3v) 15,9 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2 9,9 10,7
PE 19,4 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2 9,2 10,0
Oma pääoma/osake 30,94 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90 28,85 22,72
P/B 1,29 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95 0,99 1,32
ROE 6,7% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2% 12,2% 13,6%
ROI 6,8% 8,2% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0% 10,6% 11,3%
Omavaraisuusaste 45,4% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4% 44,6% 46,4%
Gearing 35,9% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9% 50,5% 42,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset