Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.5.2017)42,57 USDMarkkina-arvo24,7 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,30 USD Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2017e64 000 M USD (+2,7 %)Nettotulos 2017e1 600 M USD (+25,1 %)
PE15,4ROE9,1 %

Archer Daniels Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

ARCHER-DANIELS-MIDLAND8.5.2017 | 42,57 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, jonka osake on tilikaudelle 2017 ennustetulla nettotulostasolla houkuttelevasti hinnoiteltu (PE 15,4). Tähän alhaiseen PE-lukuun on kuitenkin huomioitava se, että ADM:n tuloksen nousu on ollut vaatimatonta.

Segmentit

Archer-Daniels-Midland:lla (ADM) on 4 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden liikevaihdot ja liikevoitot. Huomaa, että yhteenlaskettu liikevoitto eroaa raportoidusta liikevoitosta siitä, että ao. taulukon luvuissa ei ole huomioitu konsernitoiminnan kuluja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Services 28 750 27 893 29 682 36 288 40 432
Corn Processing 9 500 9 466 9 995 12 282 13 770
Oilseeds Processing 23 000 22 152 25 217 30 933 34 238
Wild Flavors & Speciality Ingredients 2 400 2 427 2 407 1 368 1 062
Muut 350 408 401 330 302
YHTEENSÄ 64 000 62 346 67 702 81 201 89 804
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Services 650 602 714 1 043 342
Corn Processing 850 811 648 1 148 773
Oilseeds Processing 1 200 871 1 574 1 440 1 285
Wild Flavors & Speciality Ingredients 300 286 280 205 267
Muut 150 134 56 79 41
YHTEENSÄ 3 150 2 704 3 272 3 915 2 708

Agricultural Services
Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -6,0 prosenttia 27,9 miljardiin dollariin (29,7). Tähän vaikutti mm. USA:n alkuvuoden heikentynyt kilpailukyky viljan maailmanmarkkinoilla. Yhtiö joutui myymään viljaa alhaisemmalla hinnalla. Tilikauden 2016 liikevoitto laski noin -16 prosenttia 602 miljoonaan dollariin (714). Liikevoitto laski marginaalien laskun seurauksena sekä viljajohdannaisten epäsuotuisasta hyödyntämisestä.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +5,0 prosenttia 6,8 miljardiin dollariin ja liikevoitto nousi +8,0 prosenttia 81 miljoonaan dollariin. Hyvää kehitystä selittää toimitusmäärien reipas kasvu.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan hieman 28,8 miljardiin ja 650 miljoonaan dollariin vastaavasti.

Corn Processing
Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -5,3 prosenttia 9,5 miljardiin dollariin (10,0). Liikevaihdon laskuun vaikutti etanolin pienemmät myyntimäärät sekä sokerietanolin liiketoimintojen myynnit. Tilikauden 2016 liikevoitto nousi peräti +25 prosenttia 811 miljoonaan dollariin (648). Liikevoiton nousuun vaikuttivat mm. sokerin ja tärkkelyksen myyntimäärien kasvu sekä marginaalien suotuisa kehitys.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +1,7 prosenttia 2,2 miljardiin dollariin. Sen sijaan liikevoitto jatkoi reipasta kasvua (+35 %) 177 miljoonaan dollariin. Liikevoiton nousuun vaikuttivat jo viime vuoden puolella alkanut sokerin ja tärkkelyksen myyntimäärien kasvu sekä marginaalien suotuisa kehitys.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan 9,5 miljardiin dollariin hankittujen liiketoimintojen vaikuttaessa koko vuoden. Samoin liikevoiton odotetaan kasvavan hieman päätyen 850 miljoonaan dollariin.

Oilseed Processing
Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -12 prosenttia 22,2 miljardiin dollariin (25,2). Liikevaihdon laskuun vaikutti mm. Etelä-Amerikan viljojen ja kasviöljyjen hintojen ja myyntimäärien lasku. Tilikauden 2016 liikevoitto romahti -45 prosenttia 871 miljoonaan dollariin (1 574). Tässä on hyvä muistaa, että vertailuvuosi oli monelta osin ennätyksellisen hyvä. Lisäksi vertailuvuoteen sisältyy kertaluonteisia liiketoimintojen myyntivoittoja noin 300 miljoonan dollarin edestä. Soijapapujen sadot Etelä-Amerikassa olivat heikompia, jonka johdosta marginaalitkin laskivat hieman. Myös em. myytyjen liiketoimintojen lukujen puuttuminen vuoden 2016 luvuista vaikutti liikevoiton pienentymiseen.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +5,7 prosenttia 5,3 miljardiin ja liikevoitto nousi +20 prosenttia 313 miljoonaan dollariin. Lukujen kasvua selittää mm. korkeammat myyntihinnat sekä omistusosuuden kasvu Wilmar:ssa.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman 23,0 miljardiin dollariin. Sen sijaan liikevoiton odotetaan palautuvan normaalille tasolle eli 1 200 miljoonaan dollariin.

Wild Flavors and Specialty Ingredients (WFSI)
Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Tilikauden 2016 liikevaihto ja liikevoitto olivat viime vuoden tasolla ollen 2 427 miljoonaa ja 286 miljoonaa dollaria (2 407 ja 280). Myös tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan edellisvuosien tasolla.

Tuloksen kehitys

ADM:n liikevaihto laski vuonna 2016 noin -8 prosenttia jääden 62,3 miljardiin dollariin (67,7). Liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria.

adm-tuloslaskelma-q12017

Myös nettotulos laski -30 prosenttia vuodesta 2015 jääden 1,3 miljardiin dollariin (1,8). Nettotuloksen laskun seurauksena myös nettotulosmarginaali laski 2,1 prosenttiin (2,7 %). Tämä kuvastaa hyvin, kuinka pienillä marginaaleilla ADM toimii. Yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

Alkuvuosi 2017 alkoi vahvasti ja liikevaihto kasvoi +4,2 prosenttia ja nettotulos peräti +47 prosenttia 15,0 miljardiin ja 337 miljoonaan dollariin vastaavasti. Kasvua selittää jokaisen segmentin vahva kehitys .

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 64 – 65 miljardiin dollariin, ja myös nettotuloksen odotetaan nousevan noin 1,6 miljardiin dollariin. Tämä palauttaisi nettotulosmarginaalin taas 2,5 prosentin tasolle.

Tase

Liikearvoa on varsin vähän (2,2 Mrd USD) eli vain noin 5 prosenttia koko taseen loppusummasta.

adm-velkaisuus-q12017

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti, käteistä sopivasti, korollisten velkojen määrä on sopiva. Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista, ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q12017

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2017 ennustettuun 1,28 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 11,7 prosentin vuosivauhdilla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,30 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (42,57 usd) noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

05/2017: 0,32 usd (irtoaa 16.5.2017)
08/2017: 0,32 usd (e)
11/2017: 0,32 usd (e)
02/2018: 0,34 usd (e)

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 65 miljoonaa kappaletta eli noin 10 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Osakkeiden osto jatkui myös Q1/2017 aikana yhtiön ostaessa noin 5,7 miljoonaa omaa osakettaan. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 25,8 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 50 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Tämä on seurausta siitä, että yhtiön nettotulos on jämähtänyt noin 1,3 – 2,3 miljardin väliseen putkeen. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana.

Arvostus

PE-lukujen valossa yhtiön arvostus on tilikauden 2017 ennustetulla tuloksella laskenut 15,4x. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat kohtuullisella tasolla eli noin 16x. Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q12017

ROE ja ROI ovat olleet kohtuullisella, noin 10 prosentin tasolla vuosikaudet. Yrityksellä on kuitenkin menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja.

Vinkki
Sijoittajan kannattaakin seurata yrityksen sijoittajaseminaareja ja seurata, mihin asioihin analyytikot kohdistavat kysymyksensä. Linkki yrityksen sijoittajaesityksiin: http://www.adm.com/en-US/investors/Pages/presentations.aspx, missä transcript-osion loppupuolella on analyytikoiden kysymysten osuus.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 261) sekä osingonmaksuilla (-556). Oikaisu on yhteensä +705 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (8.5.2017) 42,57 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39 28,60 29,90
Lkm (000) 579 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000 654 000 644 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,65 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13 18,70 19,26
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 16 000 14 988 64 000 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559 80 676 61 682
Liikevoitto 525 481 2 350 1 914 2 521 3 228 2 335 2 317 2 689 2 445
Nettotulos 375 339 1 600 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375 2 036 1 930
Marginaali 2,3% 2,3% 2,5% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5% 2,5% 3,1%
EPS 0,65 0,59 2,76 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11 3,00
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 453 915 1 348 1 614 3 554 2 290 615 1 046
Liikearvo 2 246 2 246 2 185 2 010 759 759 602 523
Muut varat 36 636 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087 41 135 29 979
Tase yhteensä 40 335 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352 31 548
Oma pääoma 17 826 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920 18 838 14 609
Vähemmistö 8 8 16 55 38 211 30 22
Korolliset velat 7 207 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540 10 141 7 204
Muut vastuut 15 294 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465 13 343 9 713
Tase yhteensä 40 335 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352 31 548
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660 0,600
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660 0,600
Osinkotuotto 3,0% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 2,3% 2,0%
Osingonmaksusuhde 46,3% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7% 21,2% 20,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 16,1 17,0 13,4 19,1 16,1
PE (3v) 16,2 16,0 13,1 20,7 18,0 10,0 9,8 10,7
PE 15,4 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2 9,2 10,0
Oma pääoma/osake 30,80 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90 28,85 22,72
P/B 1,38 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95 0,99 1,32
ROE 9,1% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2% 12,2% 13,6%
ROI 9,6% 8,2% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0% 10,6% 11,3%
Omavaraisuusaste 44,2% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4% 44,6% 46,4%
Gearing 32,3% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9% 50,5% 42,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements