Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 5.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (5.8.2017)42,59 USDMarkkina-arvo24,5 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,32 USD Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2017e62 500 M USD (+0,2 %)Nettotulos 2017e1 500 M USD (+17,3 %)
PE16,4ROE8,7 %

Archer Daniels Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

ARCHER-DANIELS-MIDLAND5.8.2017 | 42,59 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

PE-luku on myös houkuttelevalla eli noin 16,4x tasolla, mutta yhtiön kasvu on ollut tiukalla. Tämä selittää myös suhteellisen alhaisia PE-lukuja.

Alkuvuosi 2017

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 29 931 M USD (30 013 M USD / -0,3 %)
  • nettotulos: 615 M USD (514 M USD/ +20 %)

Vuoden alun hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,4 %). Liikevaihdon vaikeaa kehitystä selittää maataloustuotteiden (soija, maissi, vehnä ja liha) yleinen hintojen lasku.

Nettotuloksen kasvua selittää bruttokatteen selvä parantuminen vertailuvuodesta. H1/2016 myytyjen tuotteiden kustannukset olivat 95,1 prosenttia liikevaihdosta, kun se nyt se oli 94,1 prosenttia. Näin bruttokate oli +237 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuosi sitten.

Segmentit

Archer-Daniels-Midland:lla (ADM) on 4 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden liikevaihdot ja liikevoitot. Huomaa, että yhteenlaskettu liikevoitto eroaa raportoidusta liikevoitosta siitä, että ao. taulukon luvuissa ei ole huomioitu konsernitoiminnan kuluja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Services 27 500 27 893 29 682 36 288 40 432
Corn Processing 9 500 9 466 9 995 12 282 13 770
Oilseeds Processing 22 500 22 152 25 217 30 933 34 238
Wild Flavors & Speciality Ingredients 2 400 2 427 2 407 1 368 1 062
Muut 350 408 401 330 302
YHTEENSÄ 62 250 62 346 67 702 81 201 89 804
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Services 625 602 714 1 043 342
Corn Processing 875 811 648 1 148 773
Oilseeds Processing 950 871 1 574 1 440 1 285
Wild Flavors & Speciality Ingredients 325 286 280 205 267
Muut 125 134 56 79 41
YHTEENSÄ 2 900 2 704 3 272 3 915 2 708

Agricultural Services

Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.

Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä vuodesta 2013 alkaen. Liikevoitto sen sijaan näyttäisi pitävän suhteellisen osuuden liikevaihdosta eli liikevoittomarginaali on noin 2 – 3 prosentissa. Tässä segmentin liiketoiminnan välittäjäluonne näkyy siinä, että kiinteiden kulujen osuus toiminnasta on alhainen. Muussa tapauksessa liikevaihdon nopea lasku olisi vetänyt tuloksen selvästi pakkaselle.

Q1/2017 hyvä kehitys hyytyi Q2:lla, joten tilikauden 2017 odotettu liikevaihto on noin 27,5 – 28,5 miljardia dollaria. Eli viime vuoden tasolla tai hieman sitä alempi. Vastaavasti liikevoiton odotetaan olevan noin 625 miljoonaa dollaria eli hieman viime vuotista parempi.

Corn Processing

Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.

Segmentin liikevaihdossa tapahtui selvä tasopudotus vuonna 2015. Yritysjärjestelyjen lisäksi liikevaihtoon alentavasti vaikutti mm. bioetanolin hintojen lasku.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan 9,5 miljardiin dollariin hankittujen liiketoimintojen vaikuttaessa koko vuoden. Samoin liikevoiton odotetaan kasvavan noin 5 – 8 prosenttia 875 miljoonaan dollariin.

Oilseed Processing

Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.

Oilseed Processing -segmentti on ADM:n toinen tukijalka Agricultural Services -segmentin lisäksi. Nämä kaksi segmenttiä vastaavat noin 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Myös tämän segmentin liikevaihdossa näkyy selvä laskutrendi.

Liikevoiton osalta on hyvä muistaa, että vuosi 2015 oli monelta osin ennätyksellisen hyvä. Lisäksi siihen sisältyi kertaluonteisia liiketoimintojen myyntivoittoja noin 300 miljoonan dollarin edestä. Liikevoiton lasku seuraavina vuosina johtui myydyistä liiketoiminnoista.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan hieman 22,5 ja 1,0 miljardiin dollariin vastaavasti.

Wild Flavors and Specialty Ingredients (WFSI)

Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan viime vuoden tasolla eli noin 2,4 miljardissa dollarissa. Sen sijaan liikevoiton odotetaan kasvavan 325 miljoonaan dollariin viime vuoden 286 miljoonasta dollarista.

Tuloksen kehitys

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria.

adm-tuloslaskelma-q22017

ADM toimii alhaisilla nettotulosmarginaaleilla (1,5 -3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan nousevan noin 62,5 miljardiin ja 1,5 miljardiin dollariin vastaavasti. Tämä palauttaisi nettotulosmarginaalin taas 2,4 prosentin tasolle.

Tase

Liikearvoa on varsin vähän (2,2 Mrd USD) eli vain noin 6 prosenttia koko taseen loppusummasta.

adm-velkaisuus-q22017

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti, käteistä sopivasti, korollisten velkojen määrä on sopiva. Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Silmiin pistää vuoden 2011 negatiivinen rahavirta. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin.

adm-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2012 – 2016 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 11,8 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 7,8 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Oheinen kuva osoittaa yritysjärjestelyjen laajuuden varsin hyvin:

adm-portfolio-actions-q22017
Kuva: ADM Quartly Presentation (sivu 13)
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Mzg0NzA3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636371844033801897

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q22017

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2017 ennustettuun 1,28 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 11,7 prosentin vuosivauhdilla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,32 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (42,59 usd) noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

08/2017: 0,32 usd (irtoaa 15.8.2017)
11/2017: 0,32 usd (e)
02/2018: 0,34 usd (e)
05/2018: 0,34 usd (e)

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 25,8 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 50 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Tämä on seurausta siitä, että yhtiön nettotulos on jämähtänyt noin 1,3 – 2,3 miljardin väliseen putkeen. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana. Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa.

Arvostus

PE-lukujen valossa yhtiön arvostus on tilikauden 2017 ennustetulla tuloksella laskenut 16,4x. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat kohtuullisella tasolla eli noin 15 – 16x. Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q22017

ROE ja ROI ovat olleet kohtuullisella, noin 10 prosentin tasolla vuosikaudet. Yrityksellä on kuitenkin menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+516) sekä osingonmaksuilla (-369). Oikaisu on yhteensä +516 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (5.8.2017) 42,59 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39 28,60 29,90
Lkm (000) 576 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000 654 000 644 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,53 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13 18,70 19,26
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 16 000 29 931 62 500 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559 80 676 61 682
Liikevoitto 550 960 2 100 1 914 2 521 3 228 2 335 2 317 2 689 2 445
Nettotulos 375 615 1 500 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375 2 036 1 930
Marginaali 2,3% 2,1% 2,4% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5% 2,5% 3,1%
EPS 0,65 1,07 2,60 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11 3,00
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 670 915 1 348 1 614 3 554 2 290 615 1 046
Liikearvo 2 246 2 246 2 185 2 010 759 759 602 523
Muut varat 34 901 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087 41 135 29 979
Tase yhteensä 37 817 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352 31 548
Oma pääoma 17 411 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920 18 838 14 609
Vähemmistö 7 8 16 55 38 211 30 22
Korolliset velat 6 980 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540 10 141 7 204
Muut vastuut 13 419 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465 13 343 9 713
Tase yhteensä 37 817 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352 31 548
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 400 1 475 2 470 4 943 5 226 2 895 -2 340 2 684
Investoinnit: Capex -900 -882 -1 125 -894 -913 -1 429 -1 275 -1 572
Vapaa rahavirta (FCF) 1 500 593 1 345 4 049 4 313 1 466 -3 615 1 112
Investoinnit: Muut -300 -329 1 104 -2 513 336 307 -400 -93
Investointien jälkeen 1 200 264 2 449 1 536 4 649 1 773 -4 015 1 019
Rahoitus: Voitonjako -1 750 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982 1 054 -472
Rahoitus: Muut 550 1 122 78 -1 770 -2 640 -115 2 530 -556
Rahavarojen muutos 0 -315 -200 -2 041 1 407 676 -431 -9
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660 0,600
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660 0,600
Osinkotuotto 3,0% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 2,3% 2,0%
Osinko/nettotulos 49,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7% 21,2% 20,0%
Osinko/FCF 49,2% 119,6% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6% -11,9% 34,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 14,8 15,7 12,8 19,3 16,4
PE (3v) 15,9 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2 9,9 10,7
PE 16,4 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2 9,2 10,0
Oma pääoma/osake 30,24 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90 28,85 22,72
P/B 1,41 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95 0,99 1,32
ROE 8,7% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2% 12,2% 13,6%
ROI 8,7% 8,2% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0% 10,6% 11,3%
Omavaraisuusaste 46,1% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4% 44,6% 46,4%
Gearing 36,2% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9% 50,5% 42,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset