Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 19.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (19.2.2018)43,13 USDMarkkina-arvo24,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,35 USD Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2018e61 800 M USD (+1,6 %)Nettotulos 2018e1 300 M USD (+6,9 %)
PE18,7ROE7,0 %

Archer Daniels Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

ARCHER-DANIELS-MIDLAND19.2.2018 | 43,13 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

PE-luku on noussut osakkeen hinnan nousun myötä 18,7x tasolle eli osaketta voi pitää hieman kalliisti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun yhtiön tuloskasvu on ollut tiukassa.

Tilikausi 2017

Archer-Daniels-Midland:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 60 828 M USD (62 346 M USD / -2,4 %)
  • nettotulos (raportoitu): 1 595 M USD (1 279 M USD/ +25 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 1 216 M USD (1 279 M USD / -4,9 %)
  • EPS (vero-oikaistu): 2,13 USD (2,16 USD)

Liikevaihto laski -1,5 miljardia dollaria eli parisen prosenttia. Tätä laskua selittää maataloustuotteiden (soija, maissi, rapsi, vehnä) globaali ylitarjonta, mikä näkyi etenkin yhtiön myyntimäärien laskuna.

Argentiinan ylitarjonta painoi öljypohjaisten siementen (”oilseed”) ja vastaavasti Brasilian ylitarjonta painoi viljojen hintoja. USA:n biodieselin verolainsäädäntöön liittyvä epävarmuus piti etanolin kysyntää varovaisena, mikä painoi etanolin hintoja.

Bruttokate (eli tulos myytyjen tuotteiden jälkeen) oli -113 miljoonaa dollaria vähemmän kuin edellisvuonna.

Raportoitu tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä eriä noin +379 miljoonaa dollaria. Ilman tätä tulos olisi jäänyt 1,2 miljardiin dollariin ja siten laskenut noin -5 prosenttia. Vero-oikaistu EPS laski vähemmän, sillä yhtiö osti omia osakkeitaan vuoden aikana 750 miljoonalla dollarilla.

Vero-oikaistu nettotulos laski kokonaisuudessaan noin -63 miljoonaa dollaria, missä bruttokatteen ero kutistui vielä hieman muiden tuottojen ja kulujen vaikutuksen seurauksena.

Näkymät 2018

Yhtiö oli optimistinen vuodesta 2018, mutta ei kuitenkaan julkistanut mitään lukuja tai tarkempia arvioita.

Optimistic about 2018: poised to capitalize on trends, harvest recent investments, and reap even more benefits from actions taken

Ehkä tämä korostaa yhtiön aiempaa eli Q3/2017 annettua näkymäarviota. ADM näkee vuoden 2018 jo valoisampana, sillä se odottaa varsin isojen investointien alkavan tuottaa hyötyjä täydellä painolla. Lisäksi kustannussäästöohjelmat vaikutukset näkyvät myös toiminnan tehostumisena.

Yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Tämän odotetaan näkyvän erityisesti laskevina capex-kustannuksina ja siten nousevana vapaana rahavirtana (free cash-flow).

Yhtiö arvioi myös, että soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena.

Eli lyhyellä tähtäimellä ehkä heikkoa, mutta vuoden 2018 edetessä tilanteen pitäisi parantua. Toki silloin vertailukohtana on varsin heikko tilikausi 2017…

Segmentit

Archer-Daniels-Midland:lla (ADM) on 4 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Services 26 750 26 246 27 893 29 682 36 288
Corn Processing 9 500 9 352 9 466 9 995 12 282
Oilseeds Processing 22 750 22 530 22 152 25 217 30 933
Wild Flavors & Speciality Ingredients 2 400 2 313 2 427 2 407 1 368
Muut 400 387 408 401 330
YHTEENSÄ 61 800 60 828 62 346 67 702 81 201
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Services 600 585 573 684 1 043
Corn Processing 925 909 761 606 1 148
Oilseeds Processing 875 841 880 1 289 1 440
Wild Flavors & Speciality Ingredients 275 284 275 289 205
Muut -800 -904 -575 -347 -608
YHTEENSÄ 1 875 1 715 1 914 2 521 3 228

Agricultural Services

Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.

Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä vuodesta 2013 alkaen. Liikevoittomarginaali on kuitenkin pystytty pitämään noin 2 – 3 prosentissa. Tässä segmentin liiketoiminnan välittäjäluonne näkyy siinä, että kiinteiden kulujen osuus toiminnasta on alhainen. Muussa tapauksessa liikevaihdon nopea lasku olisi vetänyt tuloksen selvästi pakkaselle.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski noin -6 prosenttia ja oli 26,2 miljardia dollaria (2016: 27,9 Mrd USD). Tulos sen sijaan parani hieman ja oli 585 miljoonaa dollaria (573 M USD).

Corn Processing

Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.

Segmentin liikevaihdossa tapahtui selvä tasopudotus vuonna 2015. Yritysjärjestelyjen lisäksi liikevaihtoon alentavasti vaikutti mm. bioetanolin hintojen lasku.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto jäi 9,35 miljardiin dollariin eli laskua -1,2 prosenttia (2016: 9,47 Mrd USD). Sen sijaan tulos parani 909 miljoonaan dollariin (2016: 761 M USD) hyvän alkuvuoden vetämänä.

Oilseed Processing

Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.

Oilseed Processing -segmentti on ADM:n toinen tukijalka Agricultural Services -segmentin lisäksi. Nämä kaksi segmenttiä vastaavat noin 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Myös tämän segmentin liikevaihdossa näkyy selvä laskutrendi.

Liikevoiton osalta on hyvä muistaa, että vuosi 2015 oli monelta osin ennätyksellisen hyvä. Lisäksi siihen sisältyi kertaluonteisia liiketoimintojen myyntivoittoja noin 300 miljoonan dollarin edestä. Liikevoiton lasku seuraavina vuosina johtui myydyistä liiketoiminnoista.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi hieman (+1,7 %) ja oli 22,53 miljardia dollaria (2016: 22,15 Mrd USD). Tulos kuitenkin laski nelisen prosenttia 841 miljoonaan dollariin (2016: 880 M USD).

Wild Flavors and Specialty Ingredients (WFSI)

Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Tilikauden 2017 liikevaihto jäi 2,3 miljardiin ja tulos parani hiukan 284 miljoonaan dollariin.

Tuloksen kehitys

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria.

adm-tuloslaskelma-q42017

ADM toimii alhaisilla nettotulosmarginaaleilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

Tilikauden 2017 Q1:n hyvä alku kääntyi selvään laskuun tämän jälkeen, mikä näkyi myös koko vuoden liikevaihdon noin -1,5 miljardin dollarin laskuna 60,8 miljardiin dollariin (2016: 62,3 Mrd USD).

Raportoitu nettotulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mutta se sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja +379 miljoonan dollarin edestä. Ilman tätä tulos olisi ollut 1 216 miljoonaa dollaria, missä hieman laskua edellisvuoteen. Oheisessa kuviossa on esitettynä tämä vero-oikaistu tulos.

Yhtiö arvioi, että tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan tilikauden 2018 aikana, kun kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää.

Tase

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti, käteistä sopivasti, korollisten velkojen määrä on sopiva.

adm-velkaisuus-q42017

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Silmiin pistää vuoden 2011 negatiivinen rahavirta. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin. Yhtiö arvioi myös, että tilikaudella 2018 (ja siitä eteenpäin) capex-investointien tarve on noin 800 miljoonassa dollarissa.

adm-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2012 – 2016 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 11,8 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 7,8 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Oheinen kuva osoittaa yritysjärjestelyjen laajuuden varsin hyvin:

adm-portfolio-actions-q22017
Kuva: ADM Quartly Presentation (sivu 13)
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Mzg0NzA3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636371844033801897

Ja kuten todettua, niin yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q42017

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2017 maksettuun 1,28 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 11,7 prosentin vuosivauhdilla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,35 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (43,13 USD) noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

05/2018: 0,335 usd (irtoaa 15.11.2017)
08/2018: 0,335 usd (e)
11/2018: 0,335 usd (e)
02/2019: 0,345 usd (e)

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 15,7 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 55 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana.

Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa. Vielä ollaan kuitenkin tilanteessa, missä vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkojen maksuun.

Arvostus

PE-lukujen valossa yhtiön arvostus on korkeahkolla tasolla, sillä tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 18,7x. Korkeahkoa arvostusta tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (19,3x ja 16,1x vastaavasti).

Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q42017

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Nyt ne ovat laskeneet jo alle 7 prosenttiin. Yrityksellä on kuitenkin menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 300) sekä osingonmaksuilla (-757). Oikaisu on yhteensä +543 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu USA:n verouudistukseen liittyvä +379 miljoonan dollarin erä pois. Raportoitu nettotulos oli 1 595 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (19.2.2018) 43,13 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39 28,60
Lkm (000) 565 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000 654 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,37 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13 18,70
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 15 000 61 800 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559 80 676
Liikevoitto 500 1 875 1 715 1 914 2 521 3 228 2 335 2 317 2 689
Nettotulos 350 1 300 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375 2 036
Marginaali 2,3% 2,1% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5% 2,5%
EPS 0,62 0,00 2,30 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 347 804 915 1 348 1 614 3 554 2 290 615
Liikearvo 2 374 2 374 2 246 2 185 2 010 759 759 602
Muut varat 36 785 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087 41 135
Tase yhteensä 40 506 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352
Oma pääoma 18 856 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920 18 838
Vähemmistö 9 9 8 16 55 38 211 30
Korolliset velat 7 493 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540 10 141
Muut vastuut 14 148 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465 13 343
Tase yhteensä 40 506 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010
Liiketoiminta 2 600 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226 2 895 -2 340
Investoinnit: Capex -900 -1 049 -882 -1 125 -894 -913 -1 429 -1 275
Vapaa rahavirta (FCF) 1 700 1 162 673 1 345 4 049 4 313 1 466 -3 615
Investoinnit: Muut -400 163 -329 1 104 -2 513 336 307 -400
Investointien jälkeen 1 300 1 325 344 2 449 1 536 4 649 1 773 -4 015
Rahoitus: Voitonjako -1 600 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982 1 054
Rahoitus: Muut 300 452 1 122 78 -1 770 -2 640 -115 2 530
Rahavarojen muutos 0 297 -235 -200 -2 041 1 407 676 -431
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,360 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,360 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660
Osinkotuotto 3,2% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 2,3%
Osinko/nettotulos 59,1% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7% 21,2%
Osinko/FCF 45,2% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6% -11,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,1 14,1 15,7 12,8 19,3
PE (3v) 19,3 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2 9,9
PE 18,7 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2 9,2
Oma pääoma/osake 33,39 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90 28,85
P/B 1,29 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95 0,99
ROE 7,0% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2% 12,2%
ROI 7,2% 6,9% 8,2% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0% 10,6%
Omavaraisuusaste 46,6% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4% 44,6%
Gearing 32,6% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9% 50,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset