Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 1.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ARCHER-DANIELS-MIDLAND Ennuste
Osake (1.8.2018) 48,26 Osinko 12 kk 1,36 2,8%
Markkina-arvo (Mrd) 27,3 Osinko/EPS 47% 4v ka
Liikevaihto (M) 65 500 (+7,7%) Osinko/FCF 66% 4v ka
Nettotulos (M) 1 875 (+54,2%) Omav.aste 49%
EPS 3,31 Gearing 32%
PE 14,6 ROE 10,0%
PB 1,42 ROI 9,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ARCHER-DANIELS-MIDLAND1.8.2018 | 48,26 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 2,8 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava. Tilikauden 2018 tulosennusteella PE-luku on 14,6x eli osaketta voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna.

Tilikausi 2018

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 17 068 14 943 14,2% 32 594 29 931 8,9%
Liiketulos (ebit) 699 444 57% 1 221 960 27%
Nettotulos 566 276 105% 959 615 56%
EPS (USD) 1,00 0,48 1,70 1,07

ADM:ltä erittäin vahva kvartaali.

Q2:n liikevaihto kehittyi reippaasti (+14,2 %), mitä tuki kasvaneet myyntivolyymit sekä -hinnat. P-Amerikan maissin, vehnän ja soijan kysyntää ja hintaa lisäsi E-Amerikan (Argentiina ja Brasilia) tuotantokatkokset. Arvatenkin Brasiliassa rekkakuskien lakko sotki tilannetta siellä.

Liiketulos (ebit) kasvoi +57 prosenttia (+270 M USD), mitä tuki liikevaihdon hyvä kehitys, mutta myös marginaalien kasvu sekä toiminnan virtaviivaistamisen tuomat hyödyt. Kustannussäästöohjelma on tuonut tälle vuodelle jo noin 150 miljoonan dollarin säästöt ja yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan säästöt vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kun kvartaalin veroaste oli vain 13,2 prosenttia (Q2/2017: 28,2 %), niin nettotulos kasvoi yli +100 prosenttia vuodentakaiseen nähden.

Näkymät 2018

Yhtiö oli optimistinen vuodesta 2018, mutta ei kuitenkaan julkistanut mitään lukuja tai tarkempia arvioita.

Aiemmin yhtiö on todennut, että

  • raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Tämän odotetaan näkyvän erityisesti laskevina capex-kustannuksina ja siten nousevana vapaana rahavirtana (free cash-flow).
  • soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena. Tämä näkyi jo Q1:n kehityksessä ja erityisesti Q2:lla.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa Q1/2018 aikoihin, mutta ei ole julkaissut aikaisempien vuosien vertailutietoja. Vaikka segmenttien pääasiallinen toiminta on pysynyt ennallaan, niin silti toimintoja on siirrelty segmenteiltä toisille sen verran paljon, että vertailutiedot eivät ole enää relevantteja. Segmentit ovat:

  • Origination: Segmentti hyödyntää sen laajaa globaalia logistiikkaverkostoaan välittäessään ja varastoidessaan viljaa, riisiä, maissia yms. raaka-aineita ruokateollisuuden tarpeisiin. Segmentin toimintaan kuuluu myös raaka-ainejohdannaisten hyödyntäminen.
  • Oilseeds: Segmentin toimintaan kuuluu soijasiementen kuin myös muiden siementen (kuten puuvilla-, auringonkukka- ja rypsisiementen) muuntaminen kasvipohjaisiksi öljyiksi. Segmentti toimii myös kasviöljypohjaisten raaka-aineiden välittäjänä niin ruokateollisuuden kuin myös lääke-, kemian-, puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.
  • Carbohydrate Solutions: Segmentin toimintaan kuuluu mm. maissin jauhaminen ja muuntaminen maissisiirapiksi ja -tärkkelykseksi sekä muiksi biotuotteiksi, kuten alkoholiksi ja biodieseliksi.
  • Nutrition: Segmentti tuottaa ja jakelee erilaisten mausteiden raaka-aineita, väriaineita, emulsioita ja muita terveysvaikutteisia luontaistuotteita.

Segmenttimuutoksesta johtuen olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 65 500 16 306 16 600 17 068 15 526 60 828 16 070 14 827 14 943 14 988
Muutos (%) 7,7% 1,5% 12,0% 14,2% 3,6% -2,4% -2,6% -6,3% -4,4% 4,2%
Liiketulos 2 500 629 650 699 522 1 833 596 277 444 516
Muutos (%) 36,4% 5,5% 134,7% 57,4% 1,2% -9,4% -13,0% -48,2% -1,1% 45,8%
Marginaali 3,8% 3,9% 3,9% 4,1% 3,4% 3,0% 3,7% 1,9% 3,0% 3,4%

Alkuvuoden 2018 liikevaihto on kehittynyt mallikkaasti (+8,9 %) ja varsinkin Q2:n oli vahva. Pohdittavaksi jääkin se, että oli Q2:n ajoituksellisesti erinomainen, vai onko tämä sellainen taso, jolla liikevaihto pysyy jatkossakin?

Tein H2/2018 ennusteen noin 32,9 miljardin dollarin luvulla, mikä on hieman parempi kuin H1:n oli (32,6 Mrd USD). Eli odotan vahvan kehityksen jatkuvan koko vuoden. Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 64 – 66 miljardia dollaria, mikä olisi noin 4,7 miljardia dollaria eli +7,7 prosenttia vuotta 2017 parempi.

Liiketulosennuste

Yhtiö on arvioinut, että soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena. Lisäksi yhtiö arvioi, että johdannaisten vaikutukset kääntyvät loppuvuotta kohden positiivisempaan suuntaan.

Hyvän Q2/2018 johdosta tein loppuvuoden ennusteen noin 630 – 650 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla, jolla sain liiketulosennusteeksi 2,4 – 2,6 miljardia dollaria. Kasvua vuoteen 2017 nähden tulisi peräti +36 prosenttia, mutta tässä on huomattava Q3/2017 varsin heikko tulos.

Tilikaudelle 2018 tulosparannusta tulisi noin +667 miljoonaa, josta 261 miljoonaa dollaria tuli jo alkuvuoden aikana. Q3:n ennustettu tulosparannus olisi +373 miljoonaa dollaria, joten se määrittää pitkälti sen, miten hyvin liiketulos vuonna 2018 kehittyy.

Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 3,8 prosentin tasolla, kun vuonna 2017 se oli 3,0 prosenttia (2016: 3,2 %) eli kannattavuus nousisi selvästi.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2 017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 500 629 650 699 522 1 833 596 277 444 516
Rahoituskulut (netto) -230 -65 -60 -47 -58 -224 -53 -52 -61 -58
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 270 564 590 652 464 1 609 543 225 383 458
Verot -385 -114 -117 -86 -68 -7 249 -30 -108 -118
Vähemmistö -10 -4 -3 0 -3 -7 -4 -3 1 -1
Nettotulos 1 875 446 470 566 393 1 595 788 192 276 339

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 50 – 60 miljoonaa dollari per kvartaali. Tilikauden 2018 ennusteessa käytin kaavamaista noin -60…-65 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisia kuluja.

Veroja arvioidessani käytin noin 18 – 20 prosentin veroastetta. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 1,75 – 1,90 miljardia dollaria. Mikäli veroaste on pari prosenttiyksikköä korkeampi, niin silloin tulos olisi 50 miljoonaa dollaria ennustetta alhaisempi.

Vahvan Q2/2018 ansiosta tulosennusteeni nousi selvästi aiemmasta (1,4 – 1,6 Mrd USD).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria. Lisäksi nettotulosmarginaalit ovat varsin alhaisilla tasoilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

adm-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2017 Q1:n hyvä alku kääntyi selvään laskuun tämän jälkeen, mikä näkyi myös koko vuoden liikevaihdon noin -1,5 miljardin dollarin laskuna 60,8 miljardiin dollariin (2016: 62,3 Mrd USD). Vero-oikaistun tuloksen perusteella laskettu marginaali oli 2,0 prosenttia, mikä sekin on ollut hienoisessa laskussa viimeiset 3 vuotta.

Yhtiö arvioi, että tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan tilikauden 2018 aikana, kun kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää. Tuloskuntoa tukee myös alhaisempi veroaste.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi 64 – 66 miljardia ja nettotulos noin 1,75 – 1,90 miljardia dollaria. Tämä nostaisi marginaalin noin 2,9 prosenttiin, mikä olisi parin heikon vuoden jälkeen selvä parannus.

Tällä tulosennusteella yhtiön PE-luku olisi 14,6x, joten osakkeen hinnan voi sanoa olevan ”oikealla” tasolla. Toisaalta kasvu on ollut tiukassa, joten kasvunäkymiin nähden nykyinen PE-taso lienee perusteltu. Suhdannevaihteluja paremmin huomioiva 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE-luku on 17,1x eli tämäkin kertoisi osakkeen hinnan olevan kohdallaan.

Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q22018

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Vuonna 2017 luvut olivat laskeneet jo alle 7 prosentin tuntumaan, mutta hyvä alkuvuosi 2018 on nostanut tunnusluvut takaisin 10 prosenttiin. Yrityksellä on menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja.

Tase

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti sekä käteistä ja korollisia velkoja sopivasti.

adm-velkaisuus-q22018

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-rahavirta-q22018

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin. Yhtiö arvioi myös, että tilikaudella 2018 (ja siitä eteenpäin) capex-investointien tarve on noin 800 miljoonassa dollarissa.

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2013 – 2017 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 11,5 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 8,3 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä ja ylijäämää jää myös lainojen hoitoon.

Oheinen kuva osoittaa yritysjärjestelyjen laajuuden varsin hyvin:

adm-portfolio-actions-q22017
Kuva: ADM Quartly Presentation (sivu 13)
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Mzg0NzA3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636371844033801897

Ja kuten todettua, niin yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q22018

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2017 maksettuun 1,28 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 11,7 prosentin vuosivauhdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,335 8/2017 0,320 8/2016 0,300
11/2018 (e) 0,335 11/2017 0,320 11/2016 0,300
2/2019 (e) 0,345 2/2018 0,335 2/2017 0,320
5/2019 (e) 0,345 5/2018 0,335 5/2017 0,320
YHTEENSÄ 1,360 1,310 1,240
+3,8% +5,6% +6,9%

Arvioin kvartaaliosingon nousevan vuoden 2019 alussa vain 0,01 dollarilla aiempien vuosien 0,015 – 0,020 dollarin sijaan, sillä osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on noussut 65 prosentin tasolle (4 v keskiarvo). Vuosikymmenen alkupuoliskolla osinko oli noin 10 – 30 prosenttia vapaista rahavirroista, joten arvioin yrityksen johdon pitävän osingon nousua aisoissa, kunnes vapaiden rahavirtojen kehitys tasaantuu.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,36 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (48,26 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 15,7 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 55 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana.

Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa. Vielä ollaan kuitenkin tilanteessa, missä vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkojen maksuun.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+916) sekä osingonmaksuilla (-379). Oikaisu on yhteensä +537 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (1.8.2018) 48,26 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39 28,60
Lkm (000) 566 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000 654 000
Markkina-arvo (Mrd) 27,32 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13 18,70
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 16 600 32 594 65 500 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559 80 676
Liikevoitto 650 1 221 2 500 1 833 2 023 2 521 3 228 2 335 2 317 2 689
Nettotulos 470 959 1 875 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375 2 036
Marginaali 2,8% 2,9% 2,9% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5% 2,5%
EPS 0,83 1,69 3,31 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 388 804 915 1 348 1 614 3 554 2 290 615
Liikearvo 2 374 2 374 2 246 2 185 2 010 759 759 602
Muut varat 35 530 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087 41 135
Tase yhteensä 39 292 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352
Oma pääoma 19 240 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920 18 838
Vähemmistö 9 9 8 16 55 38 211 30
Korolliset velat 7 623 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540 10 141
Muut vastuut 12 420 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465 13 343
Tase yhteensä 39 292 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 000 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226 2 895 -2 340
Investoinnit: Capex -800 -1 049 -882 -1 125 -894 -913 -1 429 -1 275
Vapaa rahavirta (FCF) 1 200 1 162 673 1 345 4 049 4 313 1 466 -3 615
Investoinnit: Muut 1 000 163 -329 1 104 -2 513 336 307 -400
Investointien jälkeen 2 200 1 325 344 2 449 1 536 4 649 1 773 -4 015
Rahoitus: Voitonjako -1 100 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982 1 054
Rahoitus: Muut -1 100 452 1 122 78 -1 770 -2 640 -115 2 530
Rahavarojen muutos 0 297 -235 -200 -2 041 1 407 676 -431
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660
Osinkotuotto 2,8% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 2,3%
Osinko/nettotulos 40,5% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7% 21,2%
Osinko/FCF 63,2% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6% -11,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,1 14,1 15,7 12,8 19,3
PE (3v) 18,8 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2 9,9
PE 14,6 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2 9,2
Oma pääoma/osake 34,01 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90 28,85
P/B 1,42 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95 0,99
ROE 10,0% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2% 12,2%
ROI 9,5% 7,3% 8,6% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0% 10,6%
Omavaraisuusaste 49,0% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4% 44,6%
Gearing 32,4% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9% 50,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset