Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 19.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ARCHER-DANIELS-MIDLAND3.2.2020 | 44,76 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotto on noin 4,4 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

Tilikausi 2019

Archer-Daniels-Midland:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 16 329 15 947 2,4% 64 656 64 341 0,5%
Liiketulos (ebit) 541 362 49% 1 798 2 262 -21%
Nettotulos 504 315 60% 1 379 1 815 -24%
EPS (USD) 0,90 0,55 2,44 3,19

Yhtiön liikevaihto kääntyi vaikean alkuvuoden jälkeen nousuun niin, että koko vuoden liikevaihto oli hienokseltaan edellisvuotta parempi. Liikevaihdon kasvusta vastasi kuitenkin Nutrition-segmenttiin hankittu Neovia. Kahden muun segmentin liikevaihdot laskivat 2,4 ja 3,4 prosenttia vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 aikana liikevaihtoa rasitti mm. USA:n vaikeat talviolosuhteet sekä USA:n ja Kiinan välinen kauppasota.

Q4:n liiketulos kasvoi lähes 50 prosenttia, missä tulosta tuki 270 miljoonan dollarin biodieselin takautuva veronpalautus. Jos tämän oikaisee pois Q4:n luvuista, niin tulos olisi kasvanut 2,5 prosenttia. Koko vuoden raportoitu liiketulos olisi 21 prosentin sijaan laskenut 32,4 prosenttia. Ja tässäkin em. Neovia tuki tuloskuntoa niin, että Nutrition-segmentin tuloskunto nousi 23 prosenttia vuoden 2019 aikana.

Tuloskuntoa rasitti USA:n ja Kiinan välinen kauppasota kaikkine kerrannaisvaikutuksineen (alhaisempi kysyntä ja alhaisemmat marginaalit).

USA ja Kiina allekirjoittivat ”vaiheen 1”-sopimuksen tammikuun 2020 aikana. Aika näyttää, mille tasolle Kiinan ostot USA:sta palautuvat ja tuleeko sopimusneuvotteluihin jotain takapakkia?

Yhtiö julkisti Q1:n osingon, joka nousi 0,36 dollariin aiemmasta 0,35 dollarista. Aiempina vuosina osinko oli noussut 0,015 – 0,020 dollarin tahdilla, joten nyt nousuvauhti hiipui vain 0,01 dollariin. Yhtiön vuoden 2019 heikko tulos vaikutti tähän osaltaan, mutta näkyykö tässä myös yhtiön johdon epävarmuus tulevasta tuloskehityksestä?

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat ADM: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

ADM:n liikevaihto on pysytellyt nykyisellä noin 60 – 65 miljardin dollarin tasolla jo noin 5 vuoden ajan. Eli mistä yhtiölle kasvua? Lisäksi nettotulosmarginaalit ovat varsin alhaisilla tasoilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

adm-tuloslaskelma-q42019b

Tilikauden 2019 liikevaihto oli niukasti edellisvuotta parempi, mitä tuki hankitut liiketoimet. Sen sijaan USA:n ja Kiinan välinen kauppasota vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon, mutta etenkin tulokseen. Vuoden 2019 nettotulos laski 25 prosenttia, missä ylimääräistä tukea tuli biodieselin veronpalautuksesta (+270 M USD) sekä hankitusta Neovia yhtiöstä. Ilman näitä tulos olisi laskenut vieläkin enemmän. Tässä ohuet marginaalit tuntuivat isona tuloslaskuna.

Yhtiö arvioi aikaisemmin vuoden 2019 alussa, että kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota löi kapuloita rattaisiin pahemman kerran ja tuloskunto romahti vuonna 2019. Mutta, nyt kauppasodasta on allekirjoitettu vaiheen 1 mukainen sopimus, joten näkyisikö em. seikat sitten vuoden 2020 tuloksessa?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi xx,x miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

Koska yhtiö toimii varsin ohuilla marginaaleilla (2 – 3 %), niin sijoittajan tulee erityisen tarkkaan katsoa yhtiön kannattavuuden kehittymisestä. Liikevaihdon nopea lasku voi näkyä tuloskunnon romahtamisena, mistä saatiinkin maistiainen vuoden 2019 tuloksen kohdalla.

adm-roe-roi-q42019b

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Yrityksellä on menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja. Tässäkin kauppasodan tulospaineet ovat pitäneet tuottolukemia 5 – 10 prosentin tasolla.

Tase

Liikearvoa on kohtuullisesti eli noin 5 – 7 prosenttia taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -250 miljoonan dollarin vaikutusta tulokseen. Tämä laskisi tulosta noin 20…25 prosentilla, joten vaikutus olisi varsin siedettävä.

adm-velkaisuus-q42019b

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 40 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 40 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on jäänyt noin 2,3 miljardin dollarin tasolle, missä vuosien 2013 ja 2014 noin 5 miljardin dollarin rahavirrat tuntuvat kaukaisilta haaveilta.

Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuosiin 2013 ja 2014 nähden alhaisella tasolla olevat rahavirrat eivät selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tulostason lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-rahavirta-q42019b

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin.

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2015 – 2019 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 6,8 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 7,7 miljardia dollaria. Eli voitonjakoa varten yhtiö on joutunut ottamaan noin 0,9 miljardia dollaria lisää velkaa.

Yhtiö kertoi vuoden 2019 alussa, että sen raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa. Kauppasodan johdosta vuosi 2019 meni ”pilalle” eikä hyödyistä oikein päästy nauttimaan.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q42019b

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2019 maksettuun 1,40 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 9,9 prosentin vuosivauhdilla. Viime vuosina kasvuvauhti on kuitenkin hiipunut noin 3 – 7 prosenttiin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ADM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2020 0,360 2/2019 0,350 2/2018 0,335
5/2020 (e) 0,360 5/2019 0,350 5/2018 0,335
8/2020 (e) 0,360 8/2019 0,350 8/2018 0,335
11/2020 (e) 0,360 11/2019 0,350 11/2018 0,335
YHTEENSÄ 1,440 1,400 1,340
+2,9% +4,5% +4,7%

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on noin 1,44 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (33,02 USD) noin 4,4 prosentin osinkotuoton.

Heikosta tilikaudesta 2019 johtuen keskimääräinen osingonmaksusuhde viimeiseltä 4 vuodelta nousi 52 prosenttiin. Tätä voidaan pitää varsin kohtuullisena tasona. Joka tapauksessa tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana, jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (19.3.2020) 33,02 46,35 40,97 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40
Lkm (000) 563 000 565 000 567 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000
Markkina-arvo (Mrd) 18,59 26,19 23,23 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 64 656 64 341 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804
Liikevoitto 1 798 2 262 1 833 2 023 2 521 3 228 2 335
Nettotulos 1 379 1 810 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342
Marginaali 2,1% 2,8% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5%
EPS 2,44 3,19 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 852 2 003 804 915 1 348 1 614 3 554
Liikearvo 2 496 2 496 2 374 2 246 2 185 2 010 759
Muut varat 38 350 36 334 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439
Tase yhteensä 41 698 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752
Oma pääoma 19 203 18 981 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156
Vähemmistö 22 15 9 8 16 55 38
Korolliset velat 8 881 8 388 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870
Muut vastuut 13 592 13 449 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688
Tase yhteensä 41 698 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 229 3 054 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226
Investoinnit: Capex -828 -842 -1 049 -882 -1 125 -894 -913
Vapaa rahavirta (FCF) 1 401 2 212 1 162 673 1 345 4 049 4 313
Investoinnit: Muut -1 594 -414 163 -329 1 104 -2 513 336
Investointien jälkeen -193 1 798 1 325 344 2 449 1 536 4 649
Rahoitus: Voitonjako -939 -835 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602
Rahoitus: Muut 279 1 022 452 1 122 78 -1 770 -2 640
Rahavarojen muutos -853 1 985 297 -235 -200 -2 041 1 407
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,440 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,440 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760
Osinkotuotto 4,4% 3,0% 3,3% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8%
Osinko/nettotulos 57,4% 42,0% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5%
Osinko/FCF 56,5% 34,3% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,5 14,6 14,1 15,7
PE (3v) 17,8 16,2 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2
PE 19,0 12,8 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4
EV/EBIT 19,0 13,1 16,2 16,3 10,8 11,8 13,7
Oma pääoma/osake 34,03 33,50 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46
P/B 1,36 1,22 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42
ROE 7,2% 9,7% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8%
ROI 6,5% 8,5% 7,3% 8,6% 10,5% 12,3% 8,4%
Omavaraisuusaste 46,1% 46,5% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2%
Gearing 41,8% 33,6% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 46,35 41,07 40,80 43,13 40,97 50,27 45,83 43,37 40,08 42,51
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,440 1,430 1,430 1,415 1,380 1,370 1,360 1,350 1,340 1,325
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,5% 3,5% 3,3% 3,4% 2,7% 3,0% 3,1% 3,3% 3,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,44 2,11 2,33 2,92 3,19 3,35 2,75 2,25 2,15 2,16
PE 19,0 19,4 17,5 14,8 12,8 15,0 16,7 19,3 18,6 19,6
EV/EBIT 19,6 19,8 18,1 15,8 13,1 14,0 15,6 17,8 16,0 16,0
ROE 7,2% 6,3% 7,0% 8,8% 9,7% 10,4% 8,6% 7,1% 6,9% 7,0%
ROI 6,3% 5,8% 6,4% 7,5% 8,5% 9,8% 8,3% 7,1% 7,3% 7,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus