Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 8.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ARCHER-DANIELS-MIDLAND Ennuste
Osake (USD, 8.8.20) 44,03 Osinko (USD, 12 kk) 1,4600
Markkina-arvo (Mrd) 24,8 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (mUSD) 64 500 -0,2% Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 1 725 +25,1% Osinko/FCF 54% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 50,00 +13,6%
EPS 3,06 Omav.aste 44%
P/E 14,4 Gearing 33%
EV/EBIT 14,0 ROE 8,8%
P/B 1,25 ROI 7,9%

Huomioita

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osakkeen arvoksi sain 50,00 dollaria, missä olisi noin 14 prosentin nousuvara (osake 44,03 USD). Alhaisesta arvostuksesta kertoo myös tilikauden 2020 ennustetulla tuloksella laskettu PE (14,4x).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): adm-2020-08-08.pdf

adm-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Yrityksen sijoittajasivut: Esitykset yms
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (adm-2020-08-08.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 8.8.20) 44,03 46,35 40,97 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40
Lkm (000) 563 000 565 000 567 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,79 26,19 23,23 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ag, Services & Oilseeds 49 250 48 741 49 912 46 512
Carbohydrate Solutions 9 050 9 886 10 258 10 406
Nutrition 5 825 5 677 3 790 3 523
Muut 375 352 381 387
YHTEENSÄ 64 500 64 656 64 341 60 828
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ag, Services & Oilseeds 1 800 1 935 2 020 1 229
Carbohydrate Solutions 625 644 945 1 078
Nutrition 550 418 339 312
Muut -750 -1 199 -1 042 -786
YHTEENSÄ 2 225 1 798 2 262 1 833
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ag, Services & Oilseeds 3,7% 4,0% 4,0% 2,6%
Carbohydrate Solutions 6,9% 6,5% 9,2% 10,4%
Nutrition 9,4% 7,4% 8,9% 8,9%
YHTEENSÄ 3,4% 2,8% 3,5% 3,0%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 16 800 31 251 64 500 64 656 64 341 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804
Liiketulos 550 1 042 2 225 1 798 2 262 1 833 2 023 2 521 3 375 2 335
Nettotulos 400 860 1 725 1 379 1 810 1 595 1 279 1 849 2 248 1 342
Marginaali 2,4% 2,8% 2,7% 2,1% 2,8% 2,6% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5%
EPS 0,71 1,53 3,06 2,44 3,19 2,79 2,16 2,98 3,43 2,02
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 319 852 1 997 804 915 1 348 1 614 3 554
Liikearvo 3 385 3 385 2 496 2 374 2 246 2 185 2 010 562
Muut varat 38 874 39 760 36 340 36 785 36 608 36 624 40 373 39 636
Varat yhteensä 44 578 43 997 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752
Oma pääoma 19 752 19 208 18 981 18 313 17 173 17 899 19 575 20 156
Vähemmistö 15 17 15 9 8 16 55 38
Korolliset velat 8 767 8 881 8 388 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870
Muut vastuut 16 043 15 891 13 449 14 148 15 657 16 365 18 707 16 688
Pääomat yhteensä 44 578 43 997 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 691 2 229 3 054 2 211 1 555 1 705 4 962 5 226
Investoinnit: Capex -733 -828 -842 -1 049 -882 -1 125 -894 -913
Vapaa rahavirta (FCF) 958 1 401 2 212 1 162 673 580 4 068 4 313
Investoinnit: Muut 2 673 -1 594 -414 163 -329 1 104 -2 513 336
Investointien jälkeen 3 631 -193 1 798 1 325 344 1 684 1 555 4 649
Rahoitus: Voitonjako -922 -939 -835 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602
Rahoitus: Muut -117 279 1 022 452 1 122 78 -1 770 -2 640
Rahavarojen muutos 2 592 -853 1 985 297 -235 -965 -2 022 1 407
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,440 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,440 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760
Osinkotuotto 3,3% 3,0% 3,3% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8%
Osinko/nettotulos 47,0% 57,4% 42,0% 45,9% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5%
Osinko/FCF 84,6% 56,5% 34,3% 63,0% 105,4% 119,9% 15,5% 11,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 14,6 15,9 14,1 13,7 15,7
PE (3v) 15,1 16,4 14,9 14,6 15,1 12,6 20,6 18,2
PE 14,4 19,0 12,8 14,4 21,1 12,3 15,2 21,4
EV (mUSD) 31 237 34 217 29 621 29 615 32 995 27 307 38 158 32 090
EV/EBIT 14,0 19,0 13,1 16,2 16,3 10,8 11,3 13,7
Oma pääoma/osake 35,11 34,03 33,50 32,03 29,07 28,85 29,92 30,46
P/B 1,25 1,36 1,22 1,25 1,57 1,27 1,74 1,42
ROE 8,8% 7,2% 9,7% 9,0% 7,3% 9,8% 11,3% 6,8%
ROI 7,9% 6,5% 8,5% 7,3% 8,4% 10,3% 12,9% 8,4%
Omavaraisuusaste 44,3% 43,7% 46,5% 45,8% 43,2% 44,6% 44,6% 46,2%
Gearing 32,6% 41,8% 33,6% 36,5% 35,0% 25,3% 20,6% 16,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus