AF Gruppen

Viimeksi päivitetty 23.8.2019

AF Gruppen on Norjan kolmanneksi suurin rakennusyhtiö. Yhtiö toimii pääasiallisesti Norjassa ja Ruotsissa, mutta sillä on toimintaa myös Pohjanmerellä öljynporauslauttojen purku-urakoissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 16,7 miljardia NOK ja sillä on 4 750 työntekijää.

AF Gruppenin historia ulottuu vuoteen 1985, jolloin sen liiketoiminnan fokus oli Norjan isoissa rakennushankkeissa. Vuonna 1991 yhtiö rakensi tunnelin Troll:iin, jonka ansiosta yhtiön liiketoiminta laajeni öljy- ja kaasumarkkinoille. Rakennusliiketoiminnan mukana yhtiö erikoistui myös purku- ja kierrätysliiketoimintaan.

Nykyään suurin osa yhtiön liikevaihdosta tulee erilaisista julkisen sektorin infraprojekteista (mm. liikenne, infrastruktuuri, vesivoima, tunneli) sekä julkisen ja yksityisen sektorin talonrakennushankkeista sekä niihin liittyvistä purku-urakoista.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Morten Grongstad (s 1975), joka aloitti tehtävässään vuonna 2015. Hän tuli AF Gruppenin palvelukseen vuonna 2012, jota ennen hän toimi mm. Orkla Real Estate -yhtiön johtotehtävissä. Häntä ennen toimitusjohtajana toimi Pål Egil Rønn vuodesta 2007 alkaen.

Osake ja omistajat

AF Gruppenin osake on listattuna Norjan pörssissä (AFG) vuodesta 1997 alkaen. Osakkeen vaihto heilahtelee päivittäin varsin paljonkin jääden hiljaisina päivinä noin 500 000 kruunuun (eli noin 55 000 EUR). Toisaalta vilkkaina päivinä vaihto voi nousta 2,5 miljoonasta jopa 5 miljoonaan kruunuun.

Yhtiön suurimpia omistajia ovat OBOS BBL (16,4 %), ØMF Holding AS (15,0 %), Constructio AS (13,9 %) ja Folketrygdfondet (9,2 %). Näillä neljällä omistajalla on noin 54 prosentin omistusosuus AF Gruppenista.

Toimintaympäristö

On arvioitu, että Norjan ja Ruotsin väestö kasvaa 6 ja 11,4 miljoonaan henkilöön vuoteen 2031 mennessä. Yhdessä kaupungistumisen kanssa kasvun odotetaan kohdistuvan kaupunkeihin. Tämä luo paineita uusien asuntojen sekä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten laajentamiseen.

Rakennushankkeiden koot ovat kasvamaan päin ja hankkeisiin osallistuu paljon toimijoita, mikä tekee hankkeiden hallinnasta haastavaa. Tämän odotetaan muuttavan perinteistä urakkakilpailutusta kohti urakan kokonaishallinnan (suunnittelu, läpivienti, riskinhallinta yms.) puolelle.

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vaikuttaa myös rakennushankkeisiin tulevien vuosikymmenten aikana.

Norjan rakennusteollisuus on pitkään ollut paikallisten toimijoiden hallussa, mutta hankkeiden kasvun seurauksena myös kansanvälinen kiinnostus Norjaan on kasvussa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset