AF Gruppen: Arvonmääritys

Päivitetty 25.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 25.6.2019: 168,50 NOK

Laskennan parametrit

AF Gruppen on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (AF Gruppen: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 880 141 739
EPS 8,834 1,415 7,419
Osinko 8,500 5,000 3,500
Oma pääoma 1 964
Oma pääoma/osake 19,716

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,50x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,25%   3,0% + 0,5*4,5% + 0,0%
Osakkeita 99 613   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -2,93%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,33%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 96,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,40%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,25 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,25 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,25 %).

af-gruppen-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 154,50 133,50 132,00 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50
Nettotulos 691 621 772 880 854 829 805 781
Muutos % -0,9% -10,1% 24,3% 14,0% -2,9% -2,9% -2,9% -2,9%
EPS 7,38 6,35 7,81 8,83 8,58 8,32 8,08 7,84
PE 20,9 21,0 16,9 19,1 19,6 20,2 20,9 21,5
Osinko 8,00 8,50 8,50 8,48 8,23 7,99 7,76 7,50
Osinkotuotto 5,2% 6,4% 6,4% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5%
Oma pääoma 20,83 21,23 21,50 23,64 23,73 23,82 23,91 24,00
P/B 7,42 6,29 6,14 7,13 7,10 7,07 7,05 7,02
ROE 36,7% 30,8% 36,8% 39,1% 36,2% 35,0% 33,9% 32,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (168,50 NOK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,25 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 880 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 854 ja 829 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että AF Gruppenilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset