AF Gruppen: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 23.8.2019

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2004 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista, jotka on saatavilla vain vuodesta 2007 alkaen.

af-gruppen-osinkohistoria-q42018

Oheisessa kaaviossa punainen viiva on alkuperäinen ilmoitettu osinko ja oranssi palkki on osakemäärällä oikaistu osinko. Vuosien 2004 – 2009 osinkoon on tehty osakesplit-oikaisu (5x), jotta punainen viiva olisi ”oikealla” kohdallaan. Kevään 2009 alkuperäinen julkistettu osinko oli 7,00 kruunua, joka on tässä muutettu 1,40 kruunuun. Ja tätä on sitten oikaistu muulla osakemäärän lisääntymisenä.

Yhtiö maksaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa keväällä (yleensä toukokuussa) ja syksyllä (marraskuussa).

Syksyn osingon arvioin pysyvän edellisvuoden tasolla 3,50 kruunussa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut.
  • Ennen siirtymistä syksyn osinkoon, yhtiö maksoi keväisin lisäosinkoa vuosina 2010 – 2014.
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.

Tämän taulukon osingot ovat oikaisemattomia:

OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (NOK) Muutos Kevään osinko Lisäosinko Syksyn osinko
2020e 8,50 0,0% 5,00 3,50
2019e 8,50 0,0% 5,00 3,50
2018 8,50 0,0% 5,00 3,50
2017 8,50 6,3% 5,00 3,50
2016 8,00 0,0% 5,00 3,00
2015 8,00 33,3% 5,00 3,00
2014 6,00 33,3% 2,40 3,60
2013 4,50 0,0% 2,40 2,10
2012 4,50 0,0% 2,20 2,30
2011 4,50 25,0% 2,50 2,00
2010 3,60 157,1% 1,60 2,00
2009 1,40 16,7% 1,40
2008 1,20 20,0% 1,20
2007 1,00 66,7% 1,00
2006 0,60 -40,0% 0,60
2005 1,00 400,0% 1,00
2004 0,20 0,20

Alla olevaan taulukkoon on koostettu osakemäärän mukaisesti oikaistut osingot. Oikaisu on tehty vuoden 2018 osakemäärään suhteutettuna.

OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (NOK) Muutos Alkup osinko Osakkeita Korjaus­kerroin Oikaistu osinko
2020e 8,500 0,0% 8,50 97961 1,0000 8,500
2019e 8,500 0,0% 8,50 97961 1,0000 8,500
2018 8,500 4,6% 8,50 97961 1,0000 8,500
2017 8,122 7,3% 8,50 93610 0,9556 8,122
2016 7,569 4,5% 8,00 92680 0,9461 7,569
2015 7,246 43,7% 8,00 88725 0,9057 7,246
2014 5,043 34,9% 6,00 82333 0,8405 5,043
2013 3,739 0,7% 4,50 81384 0,8308 3,739
2012 3,712 13,6% 4,50 80814 0,8250 3,712
2011 3,267 26,1% 4,50 71118 0,7260 3,267
2010 2,591 161,4% 3,60 70496 0,7196 2,591
2009 0,991 17,5% 1,40 69350 0,7079 0,991
2008 0,843 20,0% 1,20 68850 0,7028 0,843
2007 0,703 66,7% 1,00 68850 0,7028 0,703
2006 0,422 -40,0% 0,60 68850 0,7028 0,422
2005 0,703 400,0% 1,00 68850 0,7028 0,703
2004 0,141 0,20 68850 0,7028 0,141

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset