AF Gruppen sijoituskohteena

Päivitetty 26.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

AF Gruppen on Norjan kolmanneksi suurin rakennusyhtiö. Yhtiö toimii pääasiallisesti Norjassa ja Ruotsissa, mutta sillä on toimintaa myös Pohjanmerellä öljynporauslauttojen purku-urakoissa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AF GRUPPEN Ennuste
Osake (26.5.2018) 135,50 Osinko 12 kk 8,50 6,3%
Markkina-arvo (Mrd) 13,3 Osinko/EPS 116% 4v ka
Liikevaihto (M) 15 800 (+15,3%) Osinko/FCF 81% 4v ka
Nettotulos (M) 700 (+12,7%) Omav.aste 25%
EPS 7,16 Gearing -26%
PE 18,9 ROE 35%
PB 7,1 ROI 47%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta
https://afgruppen.com/investor/Financial-Information/.

Yhteenveto

AF GRUPPEN26.5.2018 | 135,50 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

AF Gruppenin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin osakkeen osinkojen kehityksen pysähtyminen vuonna 2016 sekä osakkeen koholla oleva hinta.

AF Gruppenin liikevaihto on yli kaksinkertaistunut ja tulos yli viisinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Huikeita suorituksia rakennusyhtiölle. Lisäksi yhtiön tilauskertymä nousi jälleen ennätystasolle Q3/2017 aikana ollen noin 20,2 Mrd NOK, joten hyvän liikevaihtokehityksen voi odottaa jatkuvan lähivuosina. Q1/2018 lopussa tilauskanta oli hieman laskenut (19,5 Mrd NOK), mutta oli edelleen erinomaisella tasolla.

Yhtiön strategiana on kasvattaa liikevaihtoa nykyisestä noin 12 miljardista noin 20 miljardiin NOK vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii yritysjärjestelyitä sekä hyvää orgaanista kasvua lähivuosien aikana.

Viime vuosien öljyn ja energian hinnan lasku ei näy yhtiön luvuissa mitenkään, vaikka yhtiöllä on Offshore-segmentti, joka rakentaa ja purkaa öljyteollisuuden putkistoja ja lähteitä.

Osinkosijoittaja on mielissään noin 6,3 prosentin ennustetusta osinkotuotosta. Toisaalta häntä pohdituttaa osingon jääminen 8 NOK:n tasolle tilikausilla 2015 ja 2016. Myös se, että jaettu osinko on ollut noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Voiko yhtiö pitää yllä tätä osinkotasoa samalla, kun se tavoittelee strategianmukaista suurta kasvua?

Tilikausi 2018

AF Gruppenin Q1/2018

  • liikevaihto: 3 883 M NOK (2 662 M NOK / +46 %)
  • nettotulos (omistajille): 130 M NOK (84 M NOK / +55 %)
  • EPS: 1,33 NOK (0,89 NOK)
  • tilauskertymä: 19 451 M NOK (15 984 M NOK / +22 %)

Vahva startti vuodelle 2018. Tämä kvartaali oli sekä liikevaihdon että tuloksen osalta paras Q1:n ainakin vuodesta 2014 alkaen.

Civil Engineering ja Building -segmenttien aktiviteetit olivat korkealla tasolla (”very high/good level of activity”), mikä näkyi näiden segmenttien liikevaihtojen (+88 % ja +21 %) sekä liiketuloksen (+14 % ja +16 %) vahvana kehityksenä. Nämä kaksi segmenttiä vastasivat vajaat 80 prosenttia koko konsernin Q1:n liikevaihdosta ja liiketuloksesta.

Yhtiön uuden segmentin (Sweden) kasvu oli myös vahvaa, sillä sekä liikevaihto (+55 %) että liiketulos olivat kasvussa (+29 %).

Tuloksissa on tärkeää huomata, että yhtiön marginaalit ovat varsin ohuita ja esimerkiksi Q1/2018 omistajille kuuluvan nettotuloksen marginaali on vain 3,3 prosenttia.

Yhtiö tiedotti Q1:n aikana 7 uutta kohdetta, joiden yhteisarvo oli noin 1,4 miljardia NOK. Tilauskanta laski hieman ennätystasolta (20,2 Mrd NOK), mutta oli edelleen erinomaisella tasolla ollen 19,5 Mrd NOK (Q1/2017: 16,0 ja Q4/2017: 19,8 Mrd NOK ).

Norjan markkinatilanne ja aktiviteetti sekä kunnallisissa projekteissa että rakentamisessa on hyvä. Norjan toiminnot tuottivat hyviä tuloksia. Oslon asuntomarkkinat olivat positiiviset (”positive attitude”), mutta lukujen valossa nyt myytiin vain 55 asuintaloa (Q1/2017: 127).

Ruotsissa markkinat ovat edelleen odottavalla kannalla ja kilpailuasetelma on siellä kiristymässä.

Yhtiö maksaa osingon kaksi kertaa vuodessa, joista kevään osinko on ollut hieman syksyistä isompi. Syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä ja oma ennusteeni syksyn osingoksi on 3,50 NOK.

Markkinanäkymiä

AF Gruppen kertoo Q1/2018 raportissa:

Norjan valtion budjetoidut infrastruktuurihankkeet ovat vuodelle 2018 noin +6,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Lisäksi on arvioitu, että vuosina 2018 ja 2019 hankkeisiin käytetään (sis. kunnalliset investoinnit) noin +13 ja +12 prosenttia enemmän.

Norjassa asuntojen hinnat ovat laskeneet parisen prosenttia ja hintojen odotetaan jatkavan loivaa laskuaan vuoden 2018 aikana. Hienoisia merkkejä tilanteen kääntymiseksi on ilmassa, mutta vielä on turhan aikaista vetää suoria johtopäätöksiä kehityksen suhteen. Asuntokysyntä on kuitenkin hyvällä tasolla, joten se estänee hintojen romahtamisen.

Myös Ruotsissa asuntojen hinnat laskivat vuonna 2017, ja myös siellä asuntomarkkinoilla on nähtävissä heikkoja signaaleja käänteestä parempaan. Ruotsin keskuspankki totesikin, että yleinen taloussuhdanne niin Ruotsissa kuin naapurimaissa on korkealla, joka tukee markkinakehitystä. Ruotsin keskuspankki arvioi lisäksi, että asuntokysyntä pysynee korkealla ja asuntojen hintojen lasku on rajattu ja väliaikainen.

Öljyn hinnanlaskun seurauksena öljyalan investoinnit ovat noin pari prosenttia alhaisemmat kuin vuosi sitten. Tällä on oma vaikutuksensa AF Gruppeniin, mutta toisaalta tämä näkyy positiivisena tekijänä siinä, että öljy-yhtiöt ovat sulkemassa lähteitään ja romuttamassa putkistojaan. Tämä tuonee lisää tilauksia AF Gruppenille.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yhtiö lisäsi uuden segmentin ”Sweden” vuoden 2018 alusta, mutta yhtiö ei ole julkaissut kvartaalikohtaisia vertailutietoja. Tästä syystä olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

  • Civil Engineering: Julkisen sektorin infrastruktuurihankkeita, kuten suuret tienrakennus-, tunneli-, vesivoimalaitosurakat yms.
  • Building: Julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeet (koulut, ostoskeskukset, asuintalot yms.)
  • Sweden: Ruotsin toiminnot sisältävät sekä kunnallisen että yksityisen rakentamisen sekä ympäristöteknologiaan liittyvät projektit.
  • Offshore: Rakentaa, muokkaa ja ylläpitää öljy- ja kaasuteollisuuden putkistoja, kenttiä, yms. sekä myös tarjoaa palveluita näiden purkamiselle ja kierrättämiselle.
  • Muut: Environment, Property ja Energy -segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vastaavat noin kymmentä prosenttia koko konsernin luvuista.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 15 800 4 117 3 800 4 000 3 883 13 704 4 296 3 399 3 347 2 662
Muutos (%) 15,3% -4,2% 11,8% 19,5% 45,9% 15,4% 48,5% 9,4% 5,6% -1,7%
Liiketulos 1 005 300 250 270 185 923 297 230 251 145
Muutos (%) 8,9% 1,0% 8,7% 7,6% 27,6% -10,7% -9,5% -14,8% 1,2% -22,9%
Marginaali 6,4% 7,3% 6,6% 6,8% 4,8% 6,7% 6,9% 6,8% 7,5% 5,4%

Liikevaihtoennuste

Q1/2018 liikevaihto kasvoi noin +46 prosenttia vertailukaudesta, missä etenkin kahden suurimman segmentin eli Civil Engineering (+89 %) ja Building (21 %) kehitys oli vahvaa. Vertailukauden luvut taisivat olla vain suhteellisen alhaisella tasolla, joten lähden liikevaihtoennusteessani siitä, että kruunumääräiset luvut pysyvät kutakuinkin Q1:n tasolla.

Yhtiön vahva tilauskertymä pitänee liikevaihtoa korkealla tasolla koko tilikauden 2018.

Q2/2108 liikevaihtoennusteeni on 4,0 miljardia NOK, mikä olisi noin +20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koko tilikauden 2018 liikevaihdoksi olen saanut noin 15,8 – 16,0 miljardia NOK, mikä olisi noin +15 prosenttia vuotta 2017 parempi. Yhtiön erinomainen Q4/2017 hieman madaltaa prosenttimääräistä kasvulukua.

Liiketulosennuste

Yhtiön liiketulosmarginaali on ollut viime aikoina noin 6,5 – 7,5 prosentissa – ja tätä tasoa olen käyttänyt liiketuloksia arvioidessani. Kruunumääräinen liiketulos on Q1:llä ollut alhaisin ja loppuvuoden aikana kvartaalikohtainen liiketulos on ollut noin 250 – 300 miljoonan NOK tasolla.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi olen saanut 1,0 miljardia NOK, missä on kasvua noin +9 prosenttia vuoteen 2017 jääden kuitenkin vuosien 2015 ja 2016 tasolle. Ennusteen mukaan puolet tästä kasvusta tuli jo Q1:n aikaan, joten jos yhtiön vahva veto jatkuu läpi vuoden, niin liiketulosennuste voi ylittyä selvästikin.

Nettotulosennuste

Yhtiön korkokulut – tai tässä tarkemmin korkotuotot ovat olleet noin +10…+20 miljoonaa NOK vuodessa, joten kovin suurta vaikutusta ne eivät tee kokonaisuuteen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 005 300 250 270 185 923 297 230 251 145
Korkokulut 20 3 3 5 9 12 13 2 0 -3
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 025 303 253 275 194 935 310 232 251 142
Verot -230 -69 -57 -62 -42 -181 -37 -56 -50 -39
Nettotulos 795 234 196 213 152 754 273 176 201 103
Omistajille 700 210 170 190 130 621 227 139 170 84

Veroaste hieman heilahtelee vuodesta toiseen ja oli esimerkiksi vuonna 2017 noin 19,4 prosenttia (2016: 24,3 %). Oheisen taulukon ennusteissa olen käyttänyt 22,5 prosentin veroa, jolloin tilikauden 2018 ennustettu nettotulos on noin 800 miljoonaa NOK. Vastaavasti Q2/2018 ennusteessa olen päätynyt noin 200 – 225 miljoonan NOK:n tulokseen.

Omistajille kuuluva osuus nettotuloksesta on ollut noin 80 – 90 prosenttia, jonka perusteella vuoden 2018 tulosennusteeni on 650 – 750 miljoonan NOK:n haarukassa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

AF Gruppenin liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 8 miljardin NOK:n liikevaihto on kasvanut nykyiseen noin 14 miljardiin NOK:iin. Samoin nettotulos on samassa ajassa yli kaksinkertaistunut noin 700 miljoonaan NOK:iin.

HUOM! Oheisessa kuvassa (ja lopun taulukoissa) nettotuloksena on osakkeenomistajille kuuluva osuus konsernin nettotuloksesta, mistä on vähennetty vähemmistön osuus.

af-gruppen-tuloslaskelma-q12018

Tulosmarginaali on voimakkaasta kasvusta huolimatta saatu nostettua noin 4 – 5 prosentin tasolta noin 5,5 – 6,0 prosenttiin. Mutta marginaali palautui vuonna 2017 noin 4,5 prosenttiin ja tilikauden 2018 ennusteissakin marginaali pysyisi edelleen tällä tasolla.

Yhtiö on julkistanut ”Strategia 2020” -tavoitteensa, missä vuoden 2020 liikevaihdon tasoksi tavoitellaan noin 20 miljardia NOK. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka toteutuakseen vaatii yrityskauppoja sekä varsin reipasta orgaanista kasvua. Yhtiö arvioi, että työntekijämäärän odotetaan kasvavan noin 2000 työntekijällä nykyisestä 3800 työntekijästä.

PE-luvuilla (18,9x) mitattuna yhtiön osakkeen hinta on hieman koholla. Toisaalta yhtiön ennätyskorkea tilauskertymä antaa olettaa hyvän tuloskehityksen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Q1/2018 lopussa tilauskertymä oli noin 19,5 miljardia NOK (Q1/2017: 16,0 Mrd NOK).

Harmaita pilviä kehitykselle tuo Norjan ja Ruotsin asuntomarkkinoiden hintojen lasku sekä odottava tunnelma. Tämä vaikuttaa projektien aloittamisiin ja siten sillä on myös negatiivinen vaikutus AF Gruppenin lähitulevaisuuden lukuihin. Se, onko vaikutus aidosti merkittävä, jää nähtäväksi.

af-gruppen-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet erinomaisilla tasoilla eli selvästi yli 30 prosentissa. Vuosi 2012 oli selvä poikkeus trendiin, mutta muutoin kannattavuus on ollut hyvää.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon suuri määrä, joka on noin 30 prosenttia taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 25 – 30 prosenttia nykyisestä nettotulostasosta, pitäen kuitenkin tuloksen voitollisena.

af-gruppen-liikearvo-q12018

Korollisia velkoja yhtiöllä on vähän, mikä antaa mahdollisuuden yritysjärjestelyjen rahoittamiseen velkarahalla. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta negatiivinen (eli hyvä) jo vuodesta 2009 alkaen.

af-gruppen-velkaisuus-q12018

Omavaraisuusaste on noin 30 prosentin tasolla eli alle hyvän tason. Tämä selittyy sillä, että taseessa on velkojen puolella noin 4,7 miljardin NOK:n ”Trade payables and other short term debt” -erä, kun taas taseen toisella puolella saatavissa on noin 2,5 miljardin NOK:n ”Trade receivables and other recevables” -erä. Noin 8 miljardin NOK:n taseessa nämä lyhytaikaiset erät ovat varsin kookkaita.

Nämä kaksi erää tietyllä tapaa ovat ”läpimenoeriä”, sillä saatavista saaduilla rahoilla maksetaan lyhyet velkavastuut. Mutta omavaraisuusastetta laskiessa huomioidaan vain tämä taseen velkaisuuden puoli, jolloin tunnusluvun arvo jää heikoksi.

Rahavirta

AF Gruppenin liiketoiminnan rahavirta heilahtelee vuosien välillä voimakkaasti. Tässä näkyy ja korostuu rakennushankkeiden rahavirtojen ajoitus, joten voidaan ajatella tämän kuuluvan liiketoiminnan luonteeseen. Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on saatavia ja maksettavia useiden miljardien NOK:n edestä, joiden maksuaikataulut määrittävät pitkälti rahavirtojen liikkeet.

af-gruppen-rahavirta-q12018

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat varsin alhaisia suhteessa liiketoiminnan rahavirtoihin. Näin vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee liiketoiminnan rahavirran mukana eikä siten siitä voi oikein trendiäkään löytää.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisen 4 vuoden ajalta osingot ovat olleet keskimäärin noin 80 prosenttia vapaista rahavirroista. Alhaisen velkaisuuden takia tämä ei ole ongelma, sillä yhtiö voisi maksaa korolliset velkansa pois yhdellä kassasuorituksella.

Joka tapauksessa arvonmääritys vapaan rahavirran perusteella on AF Gruppenin kohdalla haastavaa.

Osakkeet

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on tasaisessa kasvussa. Vuonna 2012 osakkeita oli noin 81,4 miljoonaa kappaletta, kun nyt vuoden 2017 lopussa osakkeita oli 97,8 miljoonaa kappaletta. Eli määrä on kasvanut noin +20 prosenttia viiden vuoden aikana.

AF Gruppenin henkilöstöstrategiana on jo pitkään ollut käyttää yhtiön osakkeita työntekijöiden sitouttamiseen ja palkitsemiseen. Viimeisen 10 vuoden aikana yhtiön EPS on noussut noin 2,51 NOK:sta vuoden 2017 toteutuneeseen 6,35 NOK:iin (osakkeenomistajille kuuluva osuus). Eli EPS on lähes 2,5-kertaistunut. Samassa ajassa osakkeiden lukumäärä on kasvanut 40 prosenttia.

”Strategia 2020” mukaan yhtiö arvelee työntekijämäärän kasvavan noin 2 000 työntekijällä vuoteen 2020 mennessä. Tämä lisää tarvetta laajemmalle osakeohjelmalle, mikä osaltaan lisää nykyisten omistajien laimennusvaikutusta. Mikäli tuloskunto jatkaa historiallista kasvuaan, niin uskoisin nykyisten omistajien olevan iloisia laimennusvaikutuksesta huolimatta.

Osinko

Yhtiö maksaa osinkoa kahdesti vuodessa. Kevään osinko julkaistaan yhtiökokouskutsun ja syksyn osinko Q3:n tulosraportin yhteydessä. Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että syksyn osinko irtoaa heti julkistusta seuraavana päivänä.

Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkona noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, mutta vuodesta 2009 alkaen osinko on ollut noin 90 – 120 prosenttia tuloksesta. Tämä jarruttanee osinkokehitystä lähitulevaisuudessa.

af-gruppen-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 3,500 11/2017 3,500 11/2016 3,000
5/2019 (e) 5,000 5/2018 5,000 5/2017 5,000
YHTEENSÄ 8,500 8,500 8,000
+0,0% +6,3% +0,0%

Olen osinkoennusteissani lähtenyt siitä ajatuksesta, että osinko pysyy edellisen 12 kuukauden tasolla eli olisi yhteensä 8,50 NOK. Tällä osakkeen hinnalla (135,50 NOK) seuraavan 12 kk:n osinkotuotoksi tulisi noin 6,3 prosenttia, mikä sekin on varsin mukava taso.

Osingon kehitystä jarruttanee yhtiön osinkostrategia (50 % tuloksesta), joka on siis ylittynyt useana vuotena. Tämän lisäksi osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 prosentissa, mikä sekin on varsin korkea taso. Jos yhtiö aikoo tehdä isoja kasvuinvestointeja, niin silloin taseen korolliset velat oletettavasti nousevat ja näiden velkojen hoitoon pitää jäädä vapaata rahavirtaa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+570) ja osingonmaksulla (-831). Oikaisu on yhteensä -261 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (26.5.2018) 135,50 133,50 154,50 139,50 79,00 67,75 56,25 44,00
Lkm (000) 97 819 97 816 93 610 92 680 88 725 82 333 81 384 80 810
Markkina-arvo (Mrd) 13,25 13,06 14,46 12,93 7,01 5,58 4,58 3,56
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Civil Engineering 4 500 3 511 3 364 3 759 3 160
Environment 500 404 689 641 692
Building 8 000 7 455 6 622 6 661 5 169
Property 20 21 46 25 21
Energy 230 235 177 225 141
Sweden 2 000 1 611
Offshore 750 665 1 013 1 186 840
Muut -200 -198 -34 -99 -88
YHTEENSÄ 15 800 13 704 11 877 12 398 9 935
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Civil Engineering 285 249 461 339 286
Environment 35 28 42 45 41
Building 510 467 485 479 315
Property 70 78 44 69 19
Energy 20 20 18 19 3
Sweden 95 83
Offshore 45 59 107 104 -22
Muut -60 -60 -123 -45 -7
YHTEENSÄ 1 000 924 1 034 1 010 635
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 000 3 883 15 800 13 704 11 876 12 398 9 935 10 127 9 830 7 356
Liikevoitto 270 185 1 000 924 1 034 1 010 635 568 325 389
Nettotulos 220 130 700 621 691 697 442 429 195 294
Marginaali 5,5% 3,3% 4,4% 4,5% 5,8% 5,6% 4,4% 4,2% 2,0% 4,0%
EPS 2,25 1,33 7,16 6,35 7,38 7,52 4,98 5,21 2,40 3,64
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 618 1 098 469 459 91 695 323 458
Liikearvo 2 237 2 237 2 023 2 068 1 350 1 337 1 301 1 285
Muut varat 4 738 4 389 4 057 3 716 3 987 3 205 3 317 2 848
Tase yhteensä 7 593 7 724 6 549 6 243 5 428 5 237 4 941 4 591
Oma pääoma 1 556 1 693 1 680 1 561 1 362 1 229 1 118 1 266
Vähemmistö 311 384 270 259 137 106 100 65
Korolliset velat 129 170 222 267 448 81 146 129
Muut vastuut 5 597 5 477 4 377 4 156 3 481 3 821 3 577 3 131
Tase yhteensä 7 593 7 724 6 549 6 243 5 428 5 237 4 941 4 591
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 000 1 354 822 1 418 86 1 015 194 618
Investoinnit: Capex -200 -250 -143 -126 -112 -150 -189 -138
Vapaa rahavirta (FCF) 800 1 104 679 1 292 -26 865 5 480
Investoinnit: Muut -200 132 130 200 -138 43 103 -315
Investointien jälkeen 600 1 236 809 1 492 -164 908 108 165
Rahoitus: Voitonjako -700 -594 -624 -663 -250 -334 -336 -185
Rahoitus: Muut 100 -10 -183 -459 -190 -203 94 -276
Rahavarojen muutos 0 632 2 370 -604 371 -134 -296
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,50 8,50 8,00 8,00 2,40 2,40 2,20 2,00
Osinko (lisä) 3,60 2,10 2,30 2,50
Osinko yhteensä 8,50 8,50 8,00 8,00 6,00 4,50 4,50 4,50
Osinkotuotto 6,3% 6,4% 5,2% 5,7% 7,6% 6,6% 8,0% 10,2%
Osinko/nettotulos 118,8% 133,9% 108,4% 106,4% 120,4% 86,4% 187,8% 123,7%
Osinko/FCF 103,9% 75,3% 110,3% 57,4% -2047,5% 42,8% 7324,6% 75,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,6 27,1 33,5 34,8 23,1
PE (3v) 19,8 19,5 23,7 24,7 19,7 18,2 17,9 12,7
PE 18,9 21,0 20,9 18,5 15,9 13,0 23,5 12,1
Oma pääoma/osake 19,09 21,23 20,83 19,64 16,89 16,21 14,97 16,47
P/B 7,10 6,29 7,42 7,10 4,68 4,18 3,76 2,67
ROE 35,5% 30,8% 36,7% 42,0% 31,2% 33,6% 15,3% 25,6%
ROI 47,1% 41,8% 48,6% 50,1% 37,8% 40,9% 23,0% 31,1%
Omavaraisuusaste 24,6% 26,9% 29,8% 29,2% 27,6% 25,5% 24,7% 29,0%
Gearing -26,2% -44,7% -12,7% -10,5% 23,8% -46,0% -14,5% -24,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset