Aflac: Arvonmääritys

Päivitetty 8.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 8.6.2019: 54,55 USD

Laskennan parametrit

Aflac on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Aflac: Ennusteet).

Koska Q2:n osinko on jo irronnut, niin olen oikaissut omaa pääomaa osingon verran Q1-raportin lukemasta.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 3 400 928 2 472
EPS 4,499 1,228 3,271
Osinko 1,080 0,540 0,540
Oma pääoma 25 611
Oma pääoma/osake 33,886

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,50x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,25%   3,0% + 0,5*4,5% + 0,0%
Osakkeita 755 790   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -2,48%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,30%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 25,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 4,33%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,25 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,25 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,25 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

afl-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 2 659 2 671 2 920 3 400 3 316 3 233 3 153 3 075
Muutos % 5,0% 0,5% 9,3% 16,4% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5%
EPS 3,21 3,35 3,77 4,50 4,39 4,28 4,17 4,07
PE 10,8 13,1 12,1 12,1 12,4 12,8 13,1 13,4
Osinko 0,830 0,870 1,040 1,080 1,125 1,144 1,162 1,179
Osinkotuotto 2,4% 2,0% 2,3% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2%
Oma pääoma 24,74 30,83 30,29 36,62 39,88 43,01 46,02 48,91
P/B 1,41 1,42 1,50 1,49 1,37 1,27 1,19 1,12
ROE 13,9% 11,9% 12,2% 13,4% 11,5% 10,3% 9,4% 8,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (54,55 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,25 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 3,4 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 3,3 ja 3,2 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Aflacilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset