Aflac: Ennusteet

Päivitetty 19.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

afl-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Aflac arvioi, että vuoden 2020 adjusted EPS olisi 4,32 – 4,52 dollaria (jenikurssi 109,07).

Arvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

afl-jpyusd-q42019

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Yahoo! Finance: https://finance.yahoo.com/quote/JPY%3DX?p=JPY%3DX) kurssikehitys viimeisen vajaan viiden vuoden ajalta. Tänä aikana kurssi vaihdellut 100 – 125 välillä ja aivan pari viime vuotta kurssi on pysytellyt 105 – 115 välillä. Noin 5 – 10 vuoden takaiset suuremmat heilahtelut ovat ainakin tältä erää ohi.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Aflac: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Aflacin kohdalla olen tehnyt ennusteet segmenteistä poiketen yhtiön tuloslaskelman erien mukaisesti.

Liikevaihtoennuste

Aflacin liikevaihto koostuu 3 erästä eli vakuutusmaksut (netto), sijoitustuotot (netto) ja muut sijoitustuotot.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

H1/2019 vakuutusmaksutuotot laskivat 0,8 prosenttia, mutta kääntyivät vuoden toisella puoliskolla parin prosentin nousuun.

Japanin tuottoja painaa eräiden vakuutustuotteiden ns. maksukaton saavuttaminen. Lisäksi vakuutustuotteita myydään Japan Post:n kautta, ja siinä on ilmennyt eräitä epäkohtia, jonka johdosta vakuutusten myynti tämän kanavan kautta on käytännössä keskeytynyt. Kokonaisuuteen tällä on ollut muutamien prosenttien negatiivinen vaikutus, ja yhtiö on ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Aflac arvioi vuodelle 2020, että Japanin toimintojen jenimääräinen liikevaihto laskisi vajaan prosentin verran. USA toimintojen tuotot kasvaisivat tasaisesti noin prosentin verran.

Kvartaalikohtaiset sijoitustuotot (netto) ovat olleet jo kolmen vuoden ajan tasaisesti noin 825 – 900 miljoonaa dollaria. Muut-tuotot ovat heilahdelleet paljonkin kvartaalista toiseen erilaisten johdannaistuotteiden vaikutuksesta.

Nettotulosennuste

Liikevaihdon tavoin olen tehnyt kuluennusteet tuloslaskelman keskeisten erien perusteella, joita ovat vakuutuskorvaukset sekä muut kulut. Näillä olen saanut tulos ennen veroja summan, josta verolaskelman jälkeen on saatu nettotulosennuste. Oheisessa taulukossa on esitettynä nämä laskelmat.

TAULUKKO POISTETTU

Aflacin vakuutuskorvaukset ovat laskeneet viimeisten kvartaalien aikana noin 2,0 – 2,5 prosenttia, mutta kääntyivät nousuun H2/2019 aikana. Korvauksia nosti liikevaihdon tavoin valuuttakurssien vaikutus.

Tasaista kehitystä on ollut myös muiden kulujen kohdalla, jotka ovat kolmena viime vuotena vaihdelleet 1,35 – 1,55 miljardin dollarin välillä per kvartaali.

Aflac arvioi veroasteen olevan 26,5 prosenttia, joten käytin tätä arvoa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi x miljoonaa dollaria.

Yhtiön oma ohjeistus oikaistusta EPS:stä oli 4,32 – 4,55 dollaria, joka oli tehty ennen koronaviruspandemiaa. Toisaalta on hyvä huomata, että yhtiön ohjeistus on oikaistu EPS, missä eroa raportoituun EPS:iin on ollut 0,25 – 0,35 dollaria. Tätä eroa sovellettaessa yhtiön ohjeistus tarkoittaisi noin 4,00 – 4,25 dollarin EPS:iä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus