Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 11.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e AFLAC Ennuste
Osake (11.5.2020) 36,26 Osinko 12 kk 1,130
Markkina-arvo (Mrd) 26,4 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 21 750 (-2,5%) Osinko/EPS 27% 4v ka
Nettotulos (M) 2 550 (-22,8%) Osinko/FCF 14% 4v ka
EPS 3,51 Omav.aste 18%
PE 10,3 Gearing 7%
EV/EBIT 7,8 ROE 9,1%
PB 0,97 ROI 10,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC11.5.2020 | 36,26 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla.

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 37 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemialla ei ollut suurta vaikutusta Aflacin toimintaan, kuin vasta kvartaalin lopulla. Erilaisten rajoitusten johdosta kasvokkain tapahtuvat myyntitilanteet vähenivät merkittävästi, joka on vaikeuttanut myyntiä.

Vakuutuskorvaushakemusten määrä kääntyi nousuun maaliskuun lopulla. Japanissa terveydenhuolto on kovan paineen alla ja Aflac arvioi, ettei kaikkia tapauksia ehkä voida hoitaa. Tämä nostaa todennäköisesti kuolleisuuslukemia, joka puolestaan nostaa Aflacin vakuutuskorvausmaksuja.

Yhtiön Q1:n tuottoja painoi osakemarkkinoiden reipas lasku ja sen aiheuttamat sijoitusomaisuuden arvonalentumiset (n. 448 M USD).

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Aflacin työntekijät tekevät laajassa mitassa etätöitä.

Aflac osti omia osakkeitaan noin 449 miljoonalla dollarilla Q1:n aikana. Yhtiö aikoo kuitenkin vähentää osakkeiden ostoa varmistaakseen vakavaraisuusvaatimuksensa.

Aflac julkisti Q2:n osingon ja se oli odotetusti 0,28 dollaria. Yhtiö kertoi, että sillä on halu pitää yllä 37 vuotta jatkunutta osingon vuotuista nousuputkea. Osingon nostovuoro olisi Q1/2021, joten siihen mennessä pandemian vaikutusten arviointi lienee nykyistä selvempää. Periaatteessa osinkoa voisi nostaa vasta Q4/2021, sillä sekin pitäisi osingon vuotuisen nousuputken elossa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Aflac ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Huhtikuussa Japani julisti kansallisen hätätilan ja asetti liikkumisen rajoituksia, joiden perusteella työpaikalle saa saapua maksimissaan vain 30 prosenttia normaalista työntekijämäärästä. Tämä vaikeuttaa entisestään kasvokkain tapahtuvaa myyntiä, ja Aflac arvioi, että huhtikuun aikana Japanin myynti olisi laskenut noin 65 prosenttia. Myös USA:n huhtikuun myynti on laskenut reippaasti eli noin 55 prosenttia. Nämä näkyvät vakuutusmaksutulona hieman myöhemmin, sillä kyse on uusmyynnistä ja vanhojen vakuutusten uusimisista.

Pandemian leviämisen johdosta sairastumisten ja kuolleiden määrä todennäköisesti jatkaa kasvuaan. Tämä nostaa yhtiön vakuutuskorvausmaksuja ja yhtiö varautuu korvausten merkittävään nousuun Q2:sta alkaen.

Japanin viranomaisten ohjeistus vakuutusyhtiöille on, että yhtiöt antaisivat noin 6 kuukautta korotonta maksuaikaa vakuutusmaksujen hoitamiseen. Lisäksi ohjeistuksena on käsitellä korvaushakemukset viiveettä ja käyttää laveaa vakuutusehtojen tulkintaa.

Aflacin sijoitustuottoihin vaikuttavat korko- ja osakemarkkinoiden liikkeet ja yhtiö voi kärsiä isoja tappioita, mikäli markkinaliikkeet ovat epäsuotuisia.

Tilikausi 2020

Aflac:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 5 162 5 657 -8,8%
Nettotulos 566 928 -39,0%
EPS (USD) 0,78 1,23

Q1:n liikevaihto laski noin 9 prosenttia, mikä johtui sijoitusomaisuuden arvonalentumisista.

Vakuutusmaksutuotot olivat hieman vertailukauden tasoa alhaisemmat (-0,2 %) ja pandemia alkoi näkymään myynnissä vasta aivan kvartaalin lopulla. Erilaisten rajoitusten johdosta kasvokkain tapahtuvat myyntitilanteet vähenivät merkittävästi, joka on vaikeuttanut myyntiä. Yhtiö arvioi, että Q2:n alussa huhtikuun aikana Japanin myynti olisi laskenut noin 65 prosenttia ja USA:n noin 55 prosenttia.

aflac-pandemian-vaikutus-myyntiin-q12020
Kuva: Aflacin Q1/2020 tulosesitys (s. 4), https://s24.q4cdn.com/367535798/files/doc_financials/2020/q1/1Q20-Quarterly-Earnings-Call-Slides-2020-4-28-833pm.pdf

Vakuutuskorvaukset laskivat vajaan prosentin vertailukaudesta. Kuten vakuutusmaksutuotoissa, niin korvauksissakin tilanne muuttui maaliskuun lopulla korvaushakemusten kääntyessä kasvuun. Pandemian johdosta yhtiö varautuu vakuutuskorvausten selvään nousuun Q2:sta alkaen.

Toiminnan muut kulut nousivat noin 4 prosenttia (+55 M USD).

Q1:n raportoitu nettotulos laski peräti 39 prosenttia eli noin 362 miljoonaa dollaria. Tämä selittyy pitkälti sijoitusomaisuuden arvonalentumisilla ja toiminnan kulujen nousulla.

Q2:n osinko on 0,28 dollaria, joka irtoaa 19.5.2020 ja maksetaan 1.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 5 550 5 511 0,7% 21 750 22 307 -2,5%
Nettotulos 710 817 -13,1% 2 550 3 304 -22,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 1,130 1,090

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Aflac: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys (Aflac)

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”pretax operating earnings”. Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin ”adjusted earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)
TOTEUTUMA 2017: 3,41 USD (USD-JPY: 112,16)

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
05/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
07/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
10/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
TOTEUTUMA: 4,16 USD (USD-JPY: 110,39)

Tilikausi 2019

02/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
04/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
07/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
10/2019: 4,35 – 4,45 USD (USD-JPY: 110)
TOTEUTUMA: 4,42 USD (USD-JPY: 109,07)

Tilikausi 2020

02/2020: 4,32 – 4,52 USD (USD-JPY: 109)
04/2020: ei ennustetta

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Aflacin liikevaihto on pysytellyt pitkään noin 22,5 miljardissa dollarissa, missä nollakorkojen aikakausi näkyy selvästi. Kasvu on ollut tiukassa ja on vaikea nähdä, että yhtiö pystyisi kasvattamaan liikevaihtoa esimerkiksi 30 miljardiin dollariin ilman yritysjärjestelyitä.

afl-tuloslaskelma-q12020

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. USA:n veroaleen jälkeen marginaali on noussut noin 13,5 – 14,5 prosentin tasolle, joten olisiko tämä se taso, johon myös tulevina vuosina päästäisiin.

Vuoden 2019 tulosmarginaali nousi 14,8 prosenttiin, mikä on korkein taso ainakin viimeiseen 10 vuoteen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 21 – 22 miljardia ja nettotulos noin 2,3 – 2,6 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla marginaali laskisi 11,7 prosenttiin, joka olisi heikoin taso sitten vuoden 2012.

PE-luvun (10,3x) perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta. Alhaista PE-lukua selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen oma pääoma on noin 37,4 dollaria eli PB-luku on 0,97x, mikä indikoisi osakkeen alhaista arvostusta. Koronaviruspandemian aiheuttama osakkeiden nopea kurssilasku vaikuttanee negatiivisesti Aflacin sijoitustuottoihin, jotka tuloslaskelman kautta vähentävät omaa pääomaa.

afl-roe-roi-q12020

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa nollan tuntumassa tai jopa negatiivinen.

Tase

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q1/2020 lopussa oli 26,4 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

afl-velkaisuus-q12020

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 37 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli vajaat 4 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 825 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4,1 miljardia dollaria (Q1/2020), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

afl-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Aflac: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,280 5/2019 0,270 5/2018 0,260
8/2020 (e) 0,280 8/2019 0,270 8/2018 0,260
11/2020 (e) 0,280 11/2019 0,270 11/2018 0,260
2/2021 (e) 0,290 2/2020 0,280 2/2019 0,270
YHTEENSÄ 1,130 1,090 1,050
+3,7% +3,8% +14,8%

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 1,13 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (36,26 USD) noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+1 984 M USD) sekä osingolla (-611 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-551 M USD). Oikaisu on yhteensä +822 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (11.5.2020) 36,26 52,90 45,56 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40
Lkm (000) 727 512 746 430 774 650 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816
Markkina-arvo (Mrd) 26,38 39,49 35,29 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Aflac Japan 15 313 15 206 15 028 15 945
Aflac US 6 550 6 443 6 289 6 167
Muut 444 109 350 447
YHTEENSÄ 0 22 307 21 758 21 667 22 559
Tulos ennen veroja 2020e 2019 2018 2017 2016
Aflac Japan 3 261 3 208 3 054 3 148
Aflac US 1 272 1 285 1 245 1 208
Muut -88 -510 -281 -289
YHTEENSÄ 0 4 445 3 983 4 018 4 067
Aflac Japan 2020e 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto dollareissa 0,70% 0,50% -5,80% 10,40%
Liikevaihto jeneinä -1,10% 0,40% -2,50% -1,00%
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 5 550 5 162 21 750 22 307 21 758 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939
Liikevoitto 1 000 775 3 625 4 673 4 205 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109
Nettotulos 710 566 2 550 3 304 2 920 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158
Marginaali 12,8% 11,0% 11,7% 14,8% 13,4% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2%
EPS 0,98 0,78 3,51 4,43 3,77 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 4 970 4 896 4 337 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 147 468 147 872 136 069 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764
Tase yhteensä 152 438 152 768 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307
Oma pääoma 27 224 28 959 23 462 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 6 758 6 569 5 778 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897
Muut vastuut 118 456 117 240 111 166 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790
Tase yhteensä 152 438 152 768 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 000 5 455 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 5 000 5 455 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547
Investoinnit: Muut -3 500 -3 171 -3 582 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091
Investointien jälkeen 1 500 2 284 2 432 697 2 132 1 879 2 309 -544
Rahoitus: Voitonjako -1 750 -2 349 -2 036 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360
Rahoitus: Muut 0 636 420 -86 415 -252 1 684 2 496
Rahavarojen muutos -250 571 816 -1 368 513 -308 2 162 592
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,120 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,120 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710
Osinkotuotto 3,1% 2,0% 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1%
Osinko/nettotulos 32,0% 24,4% 27,6% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0%
Osinko/FCF 16,3% 14,8% 13,4% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,4 13,7 12,5 13,1 10,9
PE (3v) 9,0 13,3 12,8 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8
PE 10,3 12,0 12,1 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9
EV/EBIT 7,8 8,8 8,7 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6
Oma pääoma/osake 37,42 38,80 30,29 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64
P/B 0,97 1,36 1,50 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14
ROE 9,1% 12,6% 12,2% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6%
ROI 10,4% 14,4% 14,2% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6%
Omavaraisuusaste 17,9% 19,0% 16,7% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1%
Gearing 6,6% 5,8% 6,1% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 34,24 52,74 52,32 54,81 50,00 45,56 47,07 43,02 43,76 43,89
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,130 1,120 1,110 1,100 1,090 1,080 1,085 1,070 1,055 1,005
Osinkotuotto (ennuste) 3,3% 2,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,04 4,43 4,10 4,16 4,14 3,77 3,94 3,75 3,57 3,35
PE 8,5 11,9 12,8 13,2 12,1 12,1 11,9 11,5 12,3 13,1
EV/EBIT 6,6 8,8 9,4 10,0 8,9 8,7 8,5 7,9 8,2 8,6
ROE 11,2% 12,6% 11,6% 12,0% 12,4% 12,1% 13,5% 12,9% 12,5% 11,9%
ROI 12,7% 14,4% 13,5% 14,0% 14,5% 14,2% 16,1% 15,8% 15,7% 15,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus