Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 28.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AFLAC Ennuste
Osake (28.10.2019) 53,75 Osinko 12 kk 1,110
Markkina-arvo (Mrd) 40,3 Osinkotuotto 2,1%
Liikevaihto (M) 22 250 (+2,3%) Osinko/EPS 26% 4v ka
Nettotulos (M) 3 250 (+11,3%) Osinko/FCF 12% 4v ka
EPS 4,34 Omav.aste 19%
PE 12,4 Gearing 6%
EV/EBIT 9,1 ROE 12,2%
PB 1,36 ROI 14,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC28.10.2019 | 53,75 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla.

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2019

Aflac:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 5 536 5 577 -0,7% 16 704 16 632 0,4%
Nettotulos 777 845 -8,0% 2 523 2 395 5,3%
EPS (USD) 1,04 1,09 3,37 3,08

Vakuutusmaksutuotot nousivat 2,2 prosenttia, missä valuuttakurssien muutokset käänsivät tuotot kasvuun. Valuuttakurssien muutosten myötä maksetut vakuutuskorvauksetkin nousivat hieman. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 1 709 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten ne olivat 1 634 miljoonaa dollaria (+4,6 %).

Sijoitustoiminnasta realisoitui tappioita yhteensä 153 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten siitä tuli tuottoja 56 miljoonaa dollaria. Tämä painoi raportoidun liikevaihdon hienoiseen laskuun.

Japanin toimintojen myyntiä painoi Japan Post:n vakuutusten myynnin lasku. Japan Post on tutkinnan alla vakuutusten myyntiin liittyvien epäselvyyksien johdosta. Tämä on käytännössä keskeyttänyt eräiden vakuutustuotteiden välityksen Japan Postin kautta. Yhtiö arvioi, että Japan Postin kautta myytävien vakuutusten vuoden 2019 myynti putoaa pahimmillaan jopa 50 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Kokonaisuuteen nähden tällä on toistaiseksi pieni vaikutus, sillä tästäkin huolimatta Aflac arvioi, että Japanin vuoden 2019 dollarimääräiset vakuutusmaksutuotot kasvaisivat 1 – 2 prosenttia.

Nettotulos laski 8 prosenttia eli noin 68 miljoonaa dollaria, mikä jakautui liikevaihdon laskun sekä kohonneiden korvaussummien ja toiminnan kulujen kesken.

Yhtiö julkaisi tulosraportin yhteydessä kvartaaliosingon ja se oli 0,27 dollaria. Osinko irtoaa 19.11.2019 ja se maksetaan 2.12.2019.

Näkymät 2019

Aflac arvioi, että vuoden 2019

  • adjusted EPS (jenikurssi 110,39) olisi 4,35 – 4,45 dollaria.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 546 5 126 8,2% 22 250 21 758 2,3%
Nettotulos 728 525 38,7% 3 250 2 920 11,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 1,11 1,07

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Aflac: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys (Aflac)

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”pretax operating earnings”. Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin ”adjusted earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

TOTEUTUMA 2015 : 3,08 dollaria (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)
TOTEUTUMA 2017: 3,41 USD (USD-JPY: 112,16)

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
05/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
07/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
10/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
TOTEUTUMA: 4,16 USD (USD-JPY: 110,39)

Tilikausi 2019

02/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
04/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
07/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
10/2019: 4,35 – 4,45 USD (USD-JPY: 110)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015 saakka. Jeni-kurssi on nyt palautunut 110 tasolle.

afl-tuloslaskelma-q32019

Vuoden 2018 raportoitua liikevaihtoa laski yhtiön kirjaamat -355 miljoonan dollarin sijoitustoiminnan tappiot, joista merkittävä osa oli laskennallisia muutoksia. Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 8 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Vuoden 2018 nettotulos oli 2,9 miljardia dollaria ja tulosmarginaali oli 13,4 prosenttia. Tulosta nosti osaltaan alhaisempi veroaste.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 21,75 – 22,50 miljardia ja nettotulos noin 3,2 – 3,3 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin 14,6 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Aflac itse odottaa, että tilikauden 2019 adjusted EPS (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 4,35 – 4,45 USD (jenikurssi 110). Oma ennusteeni on tätä selvästi optimistisempi eli 4,34 dollaria, mihin ei ole tehty oikaisuja.

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat noin 12,4x – 14,0x tasolla. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen pääoma on noin 39,5 dollaria eli PB-luku on 1,36x. Yhtiö tekee noin 4,35 dollarin osakekohtaista tulosta, mikä tarkoittaisi sitä, että noin 4 vuoden tuloksien jälkeen oma pääoma olisi noussut yli nykyisen osakkeen hinnan eli noin 53,75 dollarin.

afl-roe-roi-q32019

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa nollan tuntumassa tai jopa negatiivinen.

Tase

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q3/2019 lopussa oli 29,4 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

afl-velkaisuus-q32019

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 36 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä. Vuonna 2018 osinko nousi sitten reippaammin veromuutoksen johdosta.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 825 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4,2 miljardia dollaria (Q3/2019), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

afl-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Aflac: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,270 11/2018 0,260 11/2017 0,225
2/2020 (e) 0,280 2/2019 0,270 2/2018 0,260
5/2020 (e) 0,280 5/2019 0,270 5/2018 0,260
8/2020 (e) 0,280 8/2019 0,270 8/2018 0,260
YHTEENSÄ 1,110 1,070 1,005
+3,7% +6,5% +16,9%

Q4-osinko on 0,27 dollaria ja se irtoaa 19.11.2019 ja se maksetaan 2.12.2019. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 1,11 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (53,75 USD) noin 2,1 prosentin osinkotuoton.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,3 – 1,7 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2019 aikana. Q1-Q3/2019 yhtiö käytti ostoihin noin 1,22 miljardia dollaria.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+727) sekä osingonmaksuilla (-202) ja omien osakkeiden ostolla (-340). Oikaisu on yhteensä +185 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (28.10.2019) 53,75 45,56 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40 26,56
Lkm (000) 749 452 774 650 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816 938 574
Markkina-arvo (Mrd) 40,28 35,29 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Aflac Japan 15 100 15 206 15 028 15 945 14 441
Aflac US 6 750 6 443 6 289 6 167 6 033
Muut 400 109 350 447 398
YHTEENSÄ 22 250 21 758 21 667 22 559 20 872
Tulos ennen veroja 2019e 2018 2017 2016 2015
Aflac Japan 3 250 3 208 3 054 3 148 3 103
Aflac US 1 300 1 285 1 245 1 208 1 101
Muut -150 -510 -281 -289 -342
YHTEENSÄ 4 400 3 983 4 018 4 067 3 862
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 545 16 704 22 250 21 758 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364
Liikevoitto 1 065 3 559 4 625 4 205 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563
Nettotulos 727 2 523 3 250 2 920 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866
Marginaali 13,1% 15,1% 14,6% 13,4% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3%
EPS 0,97 3,37 4,34 3,77 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38 3,05
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 401 4 337 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 149 921 136 069 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053
Tase yhteensä 154 322 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094
Oma pääoma 29 623 23 462 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 6 233 5 778 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352
Muut vastuut 118 466 111 166 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764
Tase yhteensä 154 322 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 6 150 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 150 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952
Investoinnit: Muut -3 500 -3 582 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952
Investointien jälkeen 2 650 2 432 697 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000
Rahoitus: Voitonjako -2 300 -2 036 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689
Rahoitus: Muut -250 420 -86 415 -252 1 684 2 496 2 634
Rahavarojen muutos 100 816 -1 368 513 -308 2 162 592 -55
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670
Osinkotuotto 2,0% 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5%
Osinko/nettotulos 24,9% 27,6% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9%
Osinko/FCF 13,2% 13,4% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,0 12,5 13,1 10,9 10,5
PE (3v) 13,7 12,8 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5
PE 12,4 12,1 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7
EV/EBIT 9,1 8,7 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6 6,0
Oma pääoma/osake 39,53 30,29 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64 17,02
P/B 1,36 1,50 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56
ROE 12,2% 12,2% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8%
ROI 14,2% 14,2% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0%
Omavaraisuusaste 19,2% 16,7% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2%
Gearing 6,2% 6,1% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 52,32 54,81 50,00 45,56 47,07 43,02 43,76 43,89 40,70 38,84
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,110 1,100 1,090 1,080 1,085 1,070 1,055 1,005 0,960 0,915
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,10 4,16 4,14 3,77 3,94 3,75 3,57 3,35 3,49 3,36
PE 12,8 13,2 12,1 12,1 11,9 11,5 12,3 13,1 11,7 11,6
EV/EBIT 9,4 10,0 8,9 8,7 8,5 7,9 8,2 8,6 7,4 7,4
ROE 11,6% 12,0% 12,4% 12,1% 13,5% 12,9% 12,5% 11,9% 12,4% 12,2%
ROI 13,5% 14,0% 14,5% 14,2% 16,1% 15,8% 15,7% 15,3% 15,9% 15,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus