Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 12.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AFLAC Ennuste
Osake (12.6.2018) 45,65 Osinko 12 kk 1,07 2,3%
Markkina-arvo (Mrd) 35,8 Osinko/EPS 27% 4v ka
Liikevaihto (M) 22 000 (+1,5%) Osinko/FCF 11% 4v ka
Nettotulos (M) 2 950 (+10,4%) Omav.aste 17,4%
EPS 3,76 Gearing -1%
PE 12,1 ROE 11,7%
PB 1,4 ROI 13,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC12.6.2018 | 45,65 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,3 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2018

Aflac:n Q1/2018

  • liikevaihto: 5 464 M USD (5 309 M USD / +2,9 %)
  • nettotulos: 717 M USD (592 M USD/ +21,1 %)
  • EPS: 0,91 USD (0,73 USD)

Q1:n liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, missä vahvistunut jeni tuki liikevaihdon kasvua.

Aflac Japan jenimääräinen liikevaihto laski -2,2 ja tulos ennen veroja nousi +0,9 prosenttia. Sen sijaan dollareissa luvut kehittyivät paremmin eli liikevaihto +2,7 ja tulos +6,4 prosenttia.

Japanissa Aflacin strategiana on ollut panostus ns. kolmannen sektorin tuotteisiin. Aiemmin tämä on kasvanut hyvin (esim. vuonna 2017 +4 %), mutta nyt myynti laski jenimääräisesti -10,4 prosenttia. Yhtiön johdon mukaan vertailukaudella yhtiö toi uudistetut tuotteet ryminällä markkinoille, mikä näkyi silloin hyvänä myyntinä.

Liiketoiminnan kulut nousivat noin +70 miljoonaa dollaria, ja näin tulos ennen veroja oli 982 miljoonaa dollaria (Q1/2017: 898 M USD) eli noin +9,4 prosenttia parempi. Nettotulos parani alhaisemman veroasteen ansiosta +21 prosenttia. Alhaisemman veroasteen (27 % vs 34 %) tuoma hyöty Q1:lle oli noin +70 miljoonaa dollaria.

EPS nousi tulosta enemmän siksi, että yhtiö on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa niin, että vuoden aikana yhtiö osti noin 6,6 miljoonaa omaa osakettaan. Ostoihin kului 296 miljoonaa dollaria ja Q1:n osinkoihin kului noin 200 miljoonaa dollaria.

Näkymät 2018

Aflac piti näkymänsä ennallaan eli

  • Japanin kolmannen sektorin tuotemyynti kasvaa keskimäärin noin 2…3 % vuodessa (pitkä aikaväli)
  • USA:n myynti kasvaa noin 3…5 % vuodessa (pitkä aikaväli)
  • se käyttää omien osakkeiden ostoon noin 1,1 – 1,4 Mrd USD 2018 aikana
  • veroaste on 26,5 %
  • operating EPS (jenikurssi 112,16)
    • tilikausi 2018: 3,72 – 3,88 USD (2017: 3,41 USD)

Aflacin arvio Q2:n operating EPS:stä on 0,91 – 1,05 USD (jenikurssi 100 … 110)

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”operating EPS” eli yhtiön itsensä laskema luku. Aiemmin yhtiö käytti termiä ”pretax operating EPS”, mutta nyt tämä näyttäisi olevan verojen jälkeinen arvio.

Tilikauden 2018 EPS-ennusteeksi (Talousmentor) voidaan asettaa noin 3,65 – 3,80 USD, jos arvioidaan oikaisun olevan noin 0,05 USD luokkaa. Karkeasti laskien (osakeostot huomioiden) voidaan nettotulosennusteeksi antaa 2,9 – 3,0 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,07 dollaria (ed. 12kk 0,96 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla 45,65 USD noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

USDJPY-Q12018
Kuva: finance.yahoo.com

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Yahoo! Finance: https://finance.yahoo.com/quote/JPY%3DX?p=JPY%3DX) kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. On hyvä huomata, että vaihtosuhde on muuttunut viime vuosien varrella voimakkaasti. Esimerkiksi, 1 dollari nousi vuoden 2014 aikana 105 jenistä 120 jeniin. Alkuvuonna 2018 dollari on ollut noin 105 – 112 jenissä.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Aflacin kohdalla olen tehnyt ennusteet segmenteistä poiketen yhtiön tuloslaskelman erien mukaisesti.

Liikevaihtoennuste

Aflacin liikevaihto koostuu 3 erästä eli vakuutusmaksut (netto), sijoitustuotot (netto) ja muut sijoitustuotot.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksut (netto) 19 050 4 755 4 800 4 750 4 745 18 531 4 580 4 648 4 665 4 638
Muutos (%) 2,8% 3,8% 3,3% 1,8% 2,3% -3,6% -4,1% -7,4% -3,3% 0,8%
Sijoitustuotot (netto) 3 300 813 825 825 837 3 220 813 811 802 794
Muutos (%) 2,5% 0,0% 1,7% 2,9% 5,4% -1,8% 0,0% -3,7% -2,4% -0,9%
Muut -350 -82 -75 -75 -118 -84 31 47 -39 -123
YHTEENSÄ 22 000 5 486 5 550 5 500 5 464 21 667 5 424 5 506 5 428 5 309
Muutos (%) 1,5% 1,1% 0,8% 1,3% 2,9% -4,0% -8,9% -3,7% -0,2% -2,6%

Vakuutusmaksut (netto) kvartaalituotot olivat varsin tasaisesti noin 4,6 miljardia dollaria vuonna 2017. Nyt Q1/2018 tuotot hieman nousivat (+2,3 %) ja olivat noin 4,75 miljardia dollaria. Kuten todettua, niin dollari on ollut alkuvuoden aikana tasaisesti noin 105 – 112 jenissä, joten arvioin loppuvuoden kvartaalikohtaisten tuottojen pysyvän 4,75 miljardissa dollarissa. Näin tilikauden 2018 tuotot kasvaisivat noin +2,5 prosenttia vuodesta 2017.

Kvartaalikohtaiset sijoitustuotot (netto) ovat olleet jo kahden vuoden ajan tasaisesti noin 800 – 820 miljoonaa dollaria. Tein ennusteen käyttäen 826 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista tuottoa, minkä johdosta tilikauden ennuste nousisi 3,3 miljardiin dollariin (+2,5 %).

Muut-tuotot ovat heilahdelleet paljonkin kvartaalista toiseen erilaisten johdannaistuotteiden vaikutuksesta. Ennusteen tein varovaisuusperiaatteen mukaisesti niin, että näistä tulisi tappiota -300 miljoonaa, kun vuosi sitten tappiota tuli -84 miljoonaa dollaria (vuonna 2016: voittoa +56 M USD).

Näin koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on noin 21,8 – 22,2 miljardia dollaria. Eli kasvua tulisi reilun prosentin verran.

Nettotulosennuste

Liikevaihdon tavoin olen tehnyt kuluennusteet tuloslaskelman keskeisten erien perusteella, joita ovat vakuutuskorvaukset sekä muut kulut. Näillä olen saanut tulos ennen veroja summan, josta verolaskelman jälkeen on saatu nettotulosennuste. Oheisessa taulukossa on esitettynä nämä laskelmat.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 22 000 5 511 5 525 5 500 5 464 21 667 5 424 5 506 5 428 5 309
Vakuutuskorvaukset -12 200 -3 058 -3 050 -3 050 -3 042 -12 181 -3 007 -3 083 -3 039 -3 052
Muutos (%) 0,2% 1,7% -1,1% 0,4% -0,3% -5,7% -7,8% -8,7% -6,6% 0,9%
Muut kulut -5 800 -1 460 -1 450 -1 450 -1 440 -5 468 -1 417 -1 348 -1 344 -1 359
Muutos (%) 6,1% 3,0% 7,6% 7,9% 6,0% -1,9% -8,0% -2,0% -0,4% 3,8%
Tulos ennen veroja 4 000 993 1 025 1 000 982 4 018 1 000 1 075 1 045 898
Verot -1 050 -250 -270 -265 -265 586 1 583 -359 -332 -306
Nettotulos 2 950 743 755 735 717 4 604 2 583 716 713 592

Aflacin vakuutuskorvaukset olivat vuonna 2017 noin 3,0 miljardia dollaria per kvartaali ja sitä ennen vuonna 2016 ne olivat noin 3,0 – 3,4 miljardia dollaria. Muutokset ovat olleet varsin maltillisia ja niitä selittää pitkälti jeni-dollarikurssin muutokset. Koska alkuvuoden jenikurssi on kehittynyt tasaisesti, niin arvioin loppuvuoden kvartaalikohtaisten vakuutuskorvausten pysyvän noin 3 050 miljoonassa dollarissa.

Vastaavanlaista tasaista kehitystä on ollut muiden kulujen kohdalla, jotka ovat parina viime vuotena vaihdelleet 1,35 – 1,55 miljardin dollarin välillä per kvartaali. Tein kvartaalikohtaisen kuluennusteen hieman varovaisesti käyttäen Q1:n 1,45 miljardin lukemaa, mikä tarkoittaisi noin +6 prosentin kulujen nousua. Se tuntuu kovalta, mutta ehkä se tuo hienoista turvamarginaalia tulosennusteeseen.

Aflac arvioi veroasteen olevan 26,5 prosenttia, joten käytin tätä arvoa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2018 tulosennusteeksi 2,9 – 3,0 miljardia dollaria.

Ennuste tarkoittaa noin 3,75 dollarin EPS-lukemaa. Ja kuten edellä jo totesin, niin yhtiön oma ohjeistus oikaistusta EPS:stä oli 3,72 – 3,88 dollaria. Oikaisu on usein ollut noin 0,05 dollaria, joten oma ennusteeni on linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteiden kehitys

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”preax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

Osakekohtaiset luvut on korjattu vastaamaan Q1/2018 tapahtunutta osakesplittiä.

TOTEUTUMA 2015 : 3,08 dollaria (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)

Tilikausi 2017

Q4/2016: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q1/2017: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q2/2017: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q3/2017: 3,38 – 3,47 (USD-JPY: 110-115)
TOTEUTUMA: 3,41 USD (112,16)

Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin pelkäksi ”operating earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015 saakka. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Q1/2018 tilanne näyttää siltä, että kurssitaso on asettunut noin 110 tasolle.

afl-tuloslaskelma-q12018

Vuoden 2017 raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Mutta myös jenimääräinen liikevaihto (Aflac Japan) laski -2,5 prosenttia (dollareissa -5,8 %). Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 8 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Vuoden 2017 vero-oikaistu nettotulos oli 2,7 miljardia dollaria ja tulosmarginaali oli 12,3 prosenttia.

Q1/2018 liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, missä vahvistunut jeni tuki liikevaihdon kasvua. Jenimääräinen liikevaihto laski -2,2 ja tulos ennen veroja nousi +0,9 prosenttia. Sen sijaan dollareissa luvut kehittyivät paremmin eli liikevaihto +2,7 ja tulos +6,4 prosenttia. Tulos kasvoi +20 prosenttia kasvaneen liikevaihdon ja etenkin alhaisemman veroasteen ansiosta.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 21,8 – 22,2 miljardia ja nettotulos noin 2,9 -3,0 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin 13,4 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Aflac itse odottaa, että tilikauden 2018 operating earnings (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 3,72 – 3,88 USD (jenikurssi 112).

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat noin 12,1x – 13,0x tasolla. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen pääoma on noin 33,1 dollaria eli PB-luku on 1,4x. Yhtiön tehdessä noin 3,75 dollarin osakekohtaista tulosta, niin noin 3 vuoden tuloksien jälkeen oma pääoma on noussut yli nykyisen osakkeen hinnan eli noin 45 dollaria.

afl-roe-roi-q12018

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa negatiivinen.

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 20 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q12018

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q1/2018 lopussa oli 24,3 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 35 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 820 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4,1 miljardia dollaria (Q1/2018), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

Tilikauden 2018 osinko nousikin sitten reippaammin eli noin +20 prosenttia.

afl-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,260 8/2017 0,215 8/2016 0,205
11/2018 (e) 0,260 11/2017 0,225 11/2016 0,215
2/2019 (e) 0,275 2/2018 0,260 2/2017 0,215
5/2019 (e) 0,275 5/2018 0,260 5/2017 0,215
YHTEENSÄ 1,070 0,960 0,850
+11,5% +12,9% +4,9%

Jos jätetään vuodenvaihteen 2018 kvartaaliosinkojen muutokset huomioimatta, niin kvartaaliosingot ovat nousseet viime vuosina noin 0,01 dollarin verran. Seuraava kvartaaliosingon nosto olisi helmikuussa 2019, mikäli yhtiö pitää 0,26 dollarin osingon voimassa 4 kvartaalin ajan. Arvioin tämä osingon nousevan 0,015 dollaria, mutta hirveän pettynyt ei pidä olla, jos osinko nousee vain 0,01 dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,07 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (45,65 usd) noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja vuoden 2017 aikana yhtiö osti 17,9 miljoonaa osakettaan. Yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,1 – 1,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2018 aikana. Johdolla on hallituksen valtuutus ostaa vielä noin 91 miljoonaa osaketta lisää.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 233) sekä osingonmaksuilla (-611). Oikaisu on yhteensä +1 622 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (12.6.2018) 45,65 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40 26,56 21,63
Lkm (000) 783 852 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816 938 574 938 740
Markkina-arvo (Mrd) 35,78 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93 20,30
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 15 250 15 028 15 945 14 441 16 555
Aflac US 6 350 6 289 6 167 6 033 5 859
Muut 400 350 447 398 314
YHTEENSÄ 22 000 21 667 22 559 20 872 22 728
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 3 150 3 054 3 148 3 103 3 458
Aflac US 1 300 1 245 1 208 1 101 1 073
Muut -300 -281 -289 -342 -278
YHTEENSÄ 4 150 4 018 4 067 3 862 4 253
Aflac Japan 2018e 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto dollareissa -5,80% 10,40% -12,80% -6,40%
Liikevaihto jeneinä -2,50 % -1,00 % 0,20 % 1,30%
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 500 5 464 22 000 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364 22 171
Liikevoitto 1 050 1 038 4 250 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563 2 950
Nettotulos 735 717 2 950 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866 1 937
Marginaali 13,4% 13,1% 13,4% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3% 8,7%
EPS 0,94 0,91 3,76 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38 3,05 2,06
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 702 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041 2 249
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 143 276 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053 101 213
Tase yhteensä 148 978 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
Oma pääoma 25 909 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978 12 946
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 372 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352 3 285
Muut vastuut 117 697 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764 87 231
Tase yhteensä 148 978 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 500 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Muut -4 000 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952 -10 829
Investointien jälkeen 2 500 697 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000 13
Rahoitus: Voitonjako -2 000 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689 -834
Rahoitus: Muut -300 -86 415 -252 1 684 2 496 2 634 898
Rahavarojen muutos 200 -1 368 513 -308 2 162 592 -55 77
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670 0,615
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670 0,615
Osinkotuotto 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8%
Osinko/nettotulos 27,6% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9% 29,8%
Osinko/FCF 12,5% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2% 5,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,7 13,1 10,9 10,5 12,1
PE (3v) 13,0 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5 10,5
PE 12,1 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7 10,5
Oma pääoma/osake 33,05 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64 17,02 13,79
P/B 1,38 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56 1,57
ROE 11,7% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8% 16,1%
ROI 13,9% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0% 19,5%
Omavaraisuusaste 17,4% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2% 12,5%
Gearing -1,3% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5% 8,0%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset