Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AFLAC Ennuste
Osake (4.11.2018) 42,90 Osinko 12 kk 1,085
Markkina-arvo (Mrd) 33,4 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 22 100 (+2,0%) Osinko/EPS 26% 4v ka
Nettotulos (M) 3 115 (+16,6%) Osinko/FCF 11% 4v ka
EPS 4,00 Omav.aste 17%
PE 10,7 Gearing 6%
EV/EBIT 7,8 ROE 12,9%
PB 1,40 ROI 15,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC4.11.2018 | 42,90 USD
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla.

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2018

Aflac:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 5 577 5 506 1,3% 16 632 16 243 2,4%
Liiketulos (ebit) 1 199 1 134 5,7% 3 425 3 200 7,0%
Nettotulos 845 716 18,0% 2 395 2 021 18,5%
EPS (USD) 1,09 0,90 3,08 2,52

Q3:n liikevaihto kasvoi +1,3 prosenttia, mikä jäi alkuvuoden noin +3 prosentin vauhdista.

Aflac Japan jenimääräinen liikevaihto (-0,4 %) laski hieman, mutta oikaistu tulos ennen veroja nousi (+1,4 %). Tulosta tuki kohonneet sijoitustuotot sekä alhaisemmat vakuutuskorvaukset. Dollarimääräisesti luvut olivat: liikevaihto +0,1 % ja tulos +1,1 %.

Aflac US:n liikevaihto kasvoi +2,6 prosenttia ja oikaistu tulos ennen veroja kasvoi reippaammin eli +5,7 prosenttia, mihin vaikutti samat tekijät eli hyvät sijoitustuotot sekä alhaisemmat vakuutuskorvaukset.

Konsernitasolla sijoitustuotot (netto) ovat tämän vuoden aikana nousseet +6,7 prosenttia Q1-Q3/2017 nähden. Alkaisikohan tässä USA:n nousevat korkotaso vaikuttaa? Aflac US:n kohdalla näin ei näytä olevan, vaan Aflac Japanin dollarimääräiset sijoitustuotot ovat kasvaneet.

Q3:n nettotuloksen hyvää kasvua selittää alhaisempi veroaste (26,3 vs 33,4 %)

Aflac on ostanut Q1-Q3 aikana omia osakkeitaan noin 923 miljoonalla dollarilla ja maksanut osinkoina noin 595 miljoonaa dollaria. Yhtiö julkaisi tulosraportin yhteydessä kvartaaliosingon ja se oli 0,26 dollaria. Osinko irtoaa 20.11.2018 ja se maksetaan 3.12.2018.

Näkymät 2018

Aflac piti tulosnäkymänsä ennallaan eli tilikauden 2018 adjusted EPS (jenikurssi 112,16) olisi 3,90 – 4,06 dollaria. Koska alkuvuoden adjusted EPS oli 3,15 dollaria, niin Q4:lle ennusteeksi saadaan 0,75 – 0,91 dollaria.

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”adjusted EPS” (aiemmin termi oli ”operating earnings”) eli yhtiön itsensä laskema luku.

Tilikauden 2018 EPS-ennusteeksi (Talousmentor) voidaan asettaa noin 3,85 – 4,00 USD, jos arvioidaan oikaisun olevan noin 0,05 USD luokkaa. Karkeasti laskien (osakeostot huomioiden) voidaan nettotulosennusteeksi antaa 3,0 – 3,1 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,085 dollaria (ed. 12kk 1,005 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 22,0 – 22,2 Mrd USD (2017: 21,7 Mrd USD)
  • nettotulos: 3 075 – 3 125 M USD (2017: 2,67 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Aflac: Ennusteet.

Ennusteiden kehitys (Aflac)

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”preax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

TOTEUTUMA 2015 : 3,08 dollaria (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)

Tilikausi 2017

Q4/2016: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q1/2017: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q2/2017: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q3/2017: 3,38 – 3,47 (USD-JPY: 110-115)
TOTEUTUMA: 3,41 USD (112,16)

Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin ”adjusted earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
05/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
07/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
10/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015 saakka. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Alkuvuoden 2018 tilanne näyttää siltä, että kurssitaso on asettunut noin 110 tasolle.

afl-tuloslaskelma-q32018

Vuoden 2017 raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Mutta myös jenimääräinen liikevaihto (Aflac Japan) laski -2,5 prosenttia (dollareissa -5,8 %). Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 8 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Vuoden 2017 vero-oikaistu nettotulos oli 2,7 miljardia dollaria ja tulosmarginaali oli 12,3 prosenttia.

Alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +2,4 prosenttia, missä vahvistunut jeni tuki liikevaihdon kasvua. Jenimääräinen liikevaihto laski -0,8 ja tulos ennen veroja nousi +2,0 prosenttia. Sen sijaan dollareissa luvut kehittyivät paremmin eli liikevaihto +1,4 ja tulos +4,5 prosenttia. Raportoitu nettotulos kasvoi +19 prosenttia kasvaneen liikevaihdon ja etenkin alhaisemman veroasteen ansiosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 22,0 – 22,2 miljardia ja nettotulos noin 3,08 – 3,13 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin 14,1 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Aflac itse odottaa, että tilikauden 2018 adjusted EPS (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 3,90 – 4,06 USD (jenikurssi 112).

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat noin 10,7x – 11,9x tasolla. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen pääoma on noin 30,5 dollaria eli PB-luku on 1,4x. Yhtiön tehdessä noin 3,90 dollarin osakekohtaista tulosta, niin noin 3 – 4 vuoden tuloksien jälkeen oma pääoma on noussut yli nykyisen osakkeen hinnan eli noin 43 dollaria.

afl-roe-roi-q32018

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa nollan tuntumassa tai jopa negatiivinen.

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 20 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q32018

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q3/2018 lopussa oli 23,8 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 35 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 815 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 3,4 miljardia dollaria (Q3/2018), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

Tilikauden 2018 osinko nousikin sitten reippaammin eli noin +20 prosenttia.

afl-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Aflac: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 0,260 11/2017 0,225 11/2016 0,215
2/2019 (e) 0,275 2/2018 0,260 2/2017 0,215
5/2019 (e) 0,275 5/2018 0,260 5/2017 0,215
8/2019 (e) 0,275 8/2018 0,260 8/2017 0,215
YHTEENSÄ 1,085 1,005 0,860
+8,0% +16,9% +4,9%

Q4-osinko oli 0,26 dollaria ja se irtoaa 20.11.2018 ja se maksetaan 3.12.2018

Jos jätetään vuodenvaihteen 2018 kvartaaliosinkojen muutokset huomioimatta, niin kvartaaliosingot ovat nousseet viime vuosina noin 0,01 dollarin verran. Seuraava kvartaaliosingon nosto olisi helmikuussa 2019, mikäli yhtiö pitää 0,26 dollarin osingon voimassa 4 kvartaalin ajan. Arvioin tämä osingon nousevan 0,015 dollaria, mutta hirveän pettynyt ei pidä olla, jos osinko nousee vain 0,01 dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,085 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (42,90 usd) noin 2,5 prosentin osinkotuoton.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja vuoden 2017 aikana yhtiö osti 17,9 miljoonaa osakettaan. Yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,1 – 1,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2018 aikana. Johdolla on hallituksen valtuutus ostaa vielä noin 84,6 miljoonaa osaketta lisää.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+720) sekä osingonmaksuilla (-202). Oikaisu on yhteensä +518 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (4.11.2018) 42,90 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40 26,56 21,63
Lkm (000) 777 867 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816 938 574 938 740
Markkina-arvo (Mrd) 33,37 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93 20,30
Aflac Japan 2018e 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto dollareissa -5,80% 10,40% -12,80% -6,40%
Liikevaihto jeneinä -2,50% -1,00% 0,20% 1,30%
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 15 250 15 028 15 945 14 441 16 555
Aflac US 6 450 6 289 6 167 6 033 5 859
Muut 400 350 447 398 314
YHTEENSÄ 22 100 21 667 22 559 20 872 22 728
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 3 200 3 054 3 148 3 103 3 458
Aflac US 1 325 1 245 1 208 1 101 1 073
Muut -225 -281 -289 -342 -278
YHTEENSÄ 4 300 4 018 4 067 3 862 4 253
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 470 16 632 22 100 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364 22 171
Liikevoitto 1 025 3 425 4 450 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563 2 950
Nettotulos 720 2 395 3 115 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866 1 937
Marginaali 13,2% 14,4% 14,1% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3% 8,7%
EPS 0,93 3,08 4,00 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38 3,05 2,06
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 947 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041 2 249
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 134 512 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053 101 213
Tase yhteensä 138 459 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
Oma pääoma 23 752 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978 12 946
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 279 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352 3 285
Muut vastuut 109 428 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764 87 231
Tase yhteensä 138 459 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 300 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 300 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Muut -4 000 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952 -10 829
Investointien jälkeen 2 300 697 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000 13
Rahoitus: Voitonjako -2 000 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689 -834
Rahoitus: Muut -300 -86 415 -252 1 684 2 496 2 634 898
Rahavarojen muutos 0 -1 368 513 -308 2 162 592 -55 77
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670 0,615
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670 0,615
Osinkotuotto 2,4% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8%
Osinko/nettotulos 26,0% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9% 29,8%
Osinko/FCF 12,8% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2% 5,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,7 13,1 10,9 10,5 12,1
PE (3v) 11,9 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5 10,5
PE 10,7 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7 10,5
EV/EBIT 7,8 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6 6,0 7,2
Oma pääoma/osake 30,53 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64 17,02 13,79
P/B 1,40 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56 1,57
ROE 12,9% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8% 16,1%
ROI 15,1% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0% 19,5%
Omavaraisuusaste 17,2% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2% 12,5%
Gearing 5,6% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5% 8,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 47,07 43,02 43,76 43,89 40,70 38,84 36,21 34,80 35,94 36,08
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,085 1,070 1,055 1,005 0,960 0,915 0,870 0,860 0,850 0,840
Osinkotuotto (ennuste) 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,94 3,75 3,57 3,35 3,49 3,36 3,12 3,21 3,21 3,11
PE 11,9 11,5 12,3 13,1 11,7 11,6 11,6 10,8 11,2 11,6
EV/EBIT 8,5 7,9 8,2 8,6 7,4 7,4 7,4 6,6 6,9 7,4
ROE 13,5% 12,9% 12,5% 11,9% 12,4% 12,2% 12,5% 13,9% 13,2%
ROI 16,1% 15,8% 15,7% 15,3% 15,9% 15,9% 16,3% 17,9% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset