Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 24.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AFLAC Ennuste
Osake (24.9.2018) 48,04 Osinko 12 kk 1,085
Markkina-arvo (Mrd) 37,5 Osinkotuotto 2,3%
Liikevaihto (M) 22 150 (+2,2%) Osinko/EPS 26% 4v ka
Nettotulos (M) 3 115 (+16,6%) Osinko/FCF 11% 4v ka
EPS 3,99 Omav.aste 17%
PE 12,0 Gearing 1%
EV/EBIT 8,7 ROE 12,6%
PB 1,50 ROI 14,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC24.9.2018 | 48,04 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,3 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2018

Aflac:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 5 589 5 428 3,0% 11 054 10 737 3,0%
Liiketulos (ebit) 1 185 1 106 7,1% 2 225 2 066 7,7%
Nettotulos 832 713 16,7% 1 550 1 305 18,8%
EPS (USD) 1,07 0,89 1,98 1,62

Kuten Q1:lläkin, niin Aflacin Q2:n liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, missä vahvistunut jeni tuki liikevaihdon kasvua.

Aflac Japan jenimääräinen liikevaihto (-0,5 %) laski hieman, mutta tulos ennen veroja nousi selvästi (+3,6 %). Tulos kasvoi selvästi alhaisempien vakuutuskorvausten ansiosta. Dollarimääräiset luvut olivat em. parempia eli liikevaihto +1,5 % ja tulos +5,7 %.

Kun myös Aflac US:n tulos kasvoi (+3 %), niin tämä näkyi liiketuloksen (ebit) hyvänä kehityksenä. Alhaisempi veroaste (26,4 vs 31,8 %) näkyy nettotuloksen selvästi parempana kasvuna verrattuna liiketulokseen.

Aflac osti omia osakkeitaan Q2:n aikana noin 306 miljoonalla dollarilla ja maksoi osinkoina noin 200 miljoonaa dollaria. Yhtiö julkaisi tulosraportin yhteydessä kvartaaliosingon ja se oli 0,26 dollaria. Osinko irtoaa 21.8.2018 ja se maksetaan 1.9.2018.

Näkymät 2018

Aflac nosti tulosnäkymiään vuodelle 2018. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 operating EPS (jenikurssi 112,16) olisi 3,90 – 4,06 dollaria (aiempi arvio 3,72 – 3,88 USD).

Q3/2018 arviona oli 0,87 – 1,02 USD (jenikurssi 110 – 115).

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”operating EPS” eli yhtiön itsensä laskema luku.

Tilikauden 2018 EPS-ennusteeksi (Talousmentor) voidaan asettaa noin 3,85 – 4,00 USD, jos arvioidaan oikaisun olevan noin 0,05 USD luokkaa. Karkeasti laskien (osakeostot huomioiden) voidaan nettotulosennusteeksi antaa 3,0 – 3,1 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,08 dollaria (ed. 12kk 1,005 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla 48,04 USD noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 22,2 – 22,2 Mrd USD (2017:  21,7 Mrd USD)
  • nettotulos: 2,95 – 3,15 Mrd USD (2017: 2,67 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Aflac: Ennusteet.

Ennusteiden kehitys (Aflac)

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”preax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

TOTEUTUMA 2015 : 3,08 dollaria (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)

Tilikausi 2017

Q4/2016: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q1/2017: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q2/2017: 3,20 – 3,32 (USD-JPY: 109)
Q3/2017: 3,38 – 3,47 (USD-JPY: 110-115)
TOTEUTUMA: 3,41 USD (112,16)

Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin pelkäksi ”operating earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
05/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
07/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015 saakka. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Alkuvuoden 2018 tilanne näyttää siltä, että kurssitaso on asettunut noin 110 tasolle.

afl-tuloslaskelma-q22018

Vuoden 2017 raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Mutta myös jenimääräinen liikevaihto (Aflac Japan) laski -2,5 prosenttia (dollareissa -5,8 %). Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 8 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Vuoden 2017 vero-oikaistu nettotulos oli 2,7 miljardia dollaria ja tulosmarginaali oli 12,3 prosenttia.

Alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +3 prosenttia, missä vahvistunut jeni tuki liikevaihdon kasvua. Jenimääräinen liikevaihto laski -1,4 ja tulos ennen veroja nousi +2,2 prosenttia. Sen sijaan dollareissa luvut kehittyivät paremmin eli liikevaihto +2,1 ja tulos +6,0 prosenttia. Raportoitu nettotulos kasvoi +19 prosenttia kasvaneen liikevaihdon ja etenkin alhaisemman veroasteen ansiosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 22,0 – 22,2 miljardia ja nettotulos noin 2,95 -3,15 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin 14,1 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Aflac itse odottaa, että tilikauden 2018 operating earnings (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 3,90 – 4,06 USD (jenikurssi 112).

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat noin 12,0x – 13,3x tasolla. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen pääoma on noin 32,0 dollaria eli PB-luku on 1,5x. Yhtiön tehdessä noin 3,90 dollarin osakekohtaista tulosta, niin noin 3 – 4 vuoden tuloksien jälkeen oma pääoma on noussut yli nykyisen osakkeen hinnan eli noin 48 dollaria.

afl-roe-roi-q22018

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa nollan tuntumassa tai jopa negatiivinen.

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 20 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q22018

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q2/2018 lopussa oli 23,8 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 35 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 815 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 3,8 miljardia dollaria (Q2/2018), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

Tilikauden 2018 osinko nousikin sitten reippaammin eli noin +20 prosenttia.

afl-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Aflac: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 0,260 11/2017 0,225 11/2016 0,215
2/2019 (e) 0,275 2/2018 0,260 2/2017 0,215
5/2019 (e) 0,275 5/2018 0,260 5/2017 0,215
8/2019 (e) 0,275 8/2018 0,260 8/2017 0,215
YHTEENSÄ 1,085 1,005 0,860
+8,0% +16,9% +4,9%

Jos jätetään vuodenvaihteen 2018 kvartaaliosinkojen muutokset huomioimatta, niin kvartaaliosingot ovat nousseet viime vuosina noin 0,01 dollarin verran. Seuraava kvartaaliosingon nosto olisi helmikuussa 2019, mikäli yhtiö pitää 0,26 dollarin osingon voimassa 4 kvartaalin ajan. Arvioin tämä osingon nousevan 0,015 dollaria, mutta hirveän pettynyt ei pidä olla, jos osinko nousee vain 0,01 dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,085 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (48,04 usd) noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja vuoden 2017 aikana yhtiö osti 17,9 miljoonaa osakettaan. Yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,1 – 1,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2018 aikana. Johdolla on hallituksen valtuutus ostaa vielä noin 84,6 miljoonaa osaketta lisää.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 565) sekä osingonmaksuilla (-406). Oikaisu on yhteensä +1 159 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (24.9.2018) 48,04 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40 26,56 21,63
Lkm (000) 780 814 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816 938 574 938 740
Markkina-arvo (Mrd) 37,51 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93 20,30
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 15 275 15 028 15 945 14 441 16 555
Aflac US 6 475 6 289 6 167 6 033 5 859
Muut 400 350 447 398 314
YHTEENSÄ 22 150 21 667 22 559 20 872 22 728
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 3 225 3 054 3 148 3 103 3 458
Aflac US 1 300 1 245 1 208 1 101 1 073
Muut -300 -281 -289 -342 -278
YHTEENSÄ 4 225 4 018 4 067 3 862 4 253
Aflac Japan 2018e 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto dollareissa -5,80% 10,40% -12,80% -6,40%
Liikevaihto jeneinä -2,50% -1,00% 0,20% 1,30%
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 575 11 054 22 150 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364 22 171
Liikevoitto 1 100 2 225 4 350 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563 2 950
Nettotulos 775 1 550 3 115 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866 1 937
Marginaali 13,9% 14,0% 14,1% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3% 8,7%
EPS 0,99 1,99 3,99 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38 3,05 2,06
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 006 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041 2 249
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 138 139 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053 101 213
Tase yhteensä 143 145 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
Oma pääoma 24 959 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978 12 946
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 315 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352 3 285
Muut vastuut 112 871 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764 87 231
Tase yhteensä 143 145 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 500 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Muut -4 000 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952 -10 829
Investointien jälkeen 2 500 697 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000 13
Rahoitus: Voitonjako -2 000 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689 -834
Rahoitus: Muut -500 -86 415 -252 1 684 2 496 2 634 898
Rahavarojen muutos 0 -1 368 513 -308 2 162 592 -55 77
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670 0,615
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670 0,615
Osinkotuotto 2,2% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8%
Osinko/nettotulos 26,1% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9% 29,8%
Osinko/FCF 12,5% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2% 5,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,2 13,1 10,9 10,5 12,1
PE (3v) 13,3 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5 10,5
PE 12,0 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7 10,5
EV/EBIT 8,7 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6 6,0 7,2
Oma pääoma/osake 31,97 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64 17,02 13,79
P/B 1,50 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56 1,57
ROE 12,6% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8% 16,1%
ROI 14,5% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0% 19,5%
Omavaraisuusaste 17,4% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2% 12,5%
Gearing 1,2% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5% 8,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 43,02 43,76 43,89 40,70 38,84 36,21 34,80 35,94 36,08 31,57
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,085 1,070 1,055 1,005 0,960 0,915 0,870 0,860 0,850 0,840
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,75 3,57 3,35 3,49 3,36 3,12 3,21 3,21 3,11
PE 11,5 12,3 13,1 11,7 11,6 11,6 10,8 11,2 11,6
EV/EBIT 7,9 8,2 8,6 7,4 7,4 7,4 6,6 6,9 7,4
ROE 12,9% 12,5% 11,9% 12,4% 12,2% 12,5% 13,9% 13,2%
ROI 15,8% 15,7% 15,3% 15,9% 15,9% 16,3% 17,9% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset