Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 3.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.11.2017)84,41 USDMarkkina-arvo33,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,80 USD Osinkotuotto2,1 %
Liikevaihto 2017e21 550 M USD (-4,5 %)Nettotulos 2017e2 650 M USD (-0,3 %)
PE12,7ROE12,4 %

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

AFLAC3.11.2017 | 84,41 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,10 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Alkuvuosi 2017

Aflac:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 16 243 M USD (16 604 M USD / -2,2 %)
 • nettotulos: 2 021 M USD (1 908 M USD/ +5,9 %)
 • EPS: 5,05 USD (4,59 USD / +10,0 %)

Alkuvuoden raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Aflac jatkoi strategianmukaista panostusta ns. kolmannen sektorin tuotteisiin ja tämä myynti kasvoi noin +5 prosenttia. Myös korkoherkästä ns. ensimmäisen sektorin tuotteista irtautuminen jatkuu ja sen osuus Japanin myynnistä on nyt vain noin 7 prosenttia (Q3/2016: 27,5 %). Tämä irtautumisen vaikutus näkyy myös pienenä liikevaihdon laskuna, sillä uusmyynnin kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa.

Liikevaihdon muutoksessa näkyy myös viime vuotta noin 190 miljoonaa dollaria pienemmät tappiot johdannaisista ja valuuttasuojauksista.

Alkuvuoden nettotulosta nosti selvästi pienemmät (-483 M USD) vakuutuskorvaukset, joka oikeastaan selittää laskeneen liikevaihdon kääntymisen kasvaneeksi tulokseksi.

EPS nousi tulosta enemmän siksi, että yhtiö on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa niin, että alkuvuoden aikana yhtiö osti noin 13,9 miljoonaa omaa osakettaan.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että

 • Japanin kolmannen sektorin tuotemyynti kasvaa keskimäärin noin 4…6 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • USA:n myynti kasvaa noin 3…5 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • se käyttää omien osakkeiden ostoon noin 0,3 – 0,5 Mrd USD Q4/2017 aikana
 • pretax operating EPS
  • Q4: 1,42 – 1,66 USD
  • tilikausi 2017: 6,75 – 6,95 USD (aiemmin 6,40-6,65 USD)

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 21,5 – 21,7 Mrd USD (2016: 22,6)
 • nettotulos: 2,6 – 2,7 Mrd USD (2,7)
 • EPS: 6,50 – 6,75 USD (6,42)
 • PE: 12,5x – 13,0x (osakkeen hinta 84,41 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,80 USD (1,72)
 • osinkotuotto: 2,1 %

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”pretax operating EPS” eli yhtiön itsensä laskema luku. Tämä on ollut noin 0,30 – 0,50 USD korkeammalla tasolla kuin virallinen EPS. Yhtiö ostaa myös omia osakkeitaan, joten osakemäärän lasku vaikuttaa myös EPS-lukuihin. Ennusteiden EPS-luvut on laskettu alkuvuoden keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä (”average diluted”).

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

USDJPY-Q32017

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Google Finance: https://www.google.com/finance?q=usdjpy) kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. On hyvä huomata, että vaihtosuhde on muuttunut viime vuosien varrella voimakkaasti. Esimerkiksi, 1 dollari nousi vuoden 2013 aikana 85 jenistä 105 jeniin. Alkuvuonna 2017 dollari on ollut noin 113 jenissä.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja. Lisäksi alimmassa taulukossa on Aflac Japanin liikevaihdon muutosprosentit dollareissa ja jeneinä.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 15 000 16 131 14 513 16 555 17 688
Aflac US 6 275 6 167 6 033 5 859 5 791
Muut 275 261 326 314 460
YHTEENSÄ 21 550 22 559 20 872 22 728 23 939
Tulos ennen veroja 2017e 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 3 175 3 334 3 175 3 458 3 628
Aflac US 1 225 1 208 1 101 1 073 1 038
Muut -200 -239 -203 -278 -267
YHTEENSÄ 4 200 4 303 4 073 4 253 4 399
Aflac Japan 2017e 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto dollareissa -5,70% 11,20% -12,30% -6,40% -11,80%
Liikevaihto jeneinä -2,50% -0,30% 0,50% 1,30% 7,80%

Kuten taulukosta nähdään, niin Aflac:n Japanin-yksikön dollarimääräinen liikevaihto on vaihdellut +/- 10 prosenttia. Tilikaudella 2016 liikevaihto kasvoi +11,2 prosenttia, kun taas vuotta aikaisemmin se pieneni -12,3 prosenttia. Mutta, kun vertailu tehdään jeneinä, niin muutokset ovat pienempiä.

Alhaisten korkojen takia yhtiö aikoo panostaa ns. kolmannen sektorin syöpä- ja lääketuotteisiin. Nämä tuotteet ovat vähemmän korkoherkkiä ja katteeltaan parempia kuin ns. ensimmäisen sektorin tuotteet. Alkuvuoden 2017 aikana näiden myynti kasvoi +5 prosenttia verrattuna alkuvuoden 2016 tilanteeseen. Nyt ns. ensimmäisen sektorin tuotteiden myynti vastaa vain noin 7 prosenttia liikevaihdosta, kun vuosi sitten osuus oli 27,5 prosenttia.

Jenimääräisissä lukujen laskussa näkyy Japanin alhaisten (tai jopa negatiivisten) korkojen aikakausi, mutta myös Aflac:n em. siirtyminen ns. kolmannen sektorin tuotteisiin.

Ennusteiden kehitys

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”pretax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

Tilikausi 2015

TOTEUTUMA: 6,16 dollaria (USD-JPY: 121)

Tilikausi 2016

Q1/2016: 6,07 – 6,41  (USD-JPY: 120-125)
Q2/2016: 6,17 – 6,41 (USD-JPY: 121)
Q3/2016: 6,40 – 6,60 (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA: 6,79 (USD-JPY: 109)

Tilikausi 2017

Q4/2016: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q1/2017: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q2/2017: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q3/2017: 6,75 – 6,95 (USD-JPY: 110-115)

Tuloksen kehitys

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Q3/2017 tilanne näyttää enempi siltä, että kurssitaso lähenee 120.

afl-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan olevan parisen prosenttia vuotta 2016 alhaisempi. Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 7 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Tilikauden 2017 nettotulosmarginaalin odotetaan olevan noin 12,1 prosenttia eli em. haarukan yläreunassa.

Aflac odottaa Q4/2017 pretax operating earnings (osakekohtainen oikaistu tulos ennen veroja) olevan noin 1,42 – 1,65 USD (jenikurssi 110 – 115).

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 15 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q32017

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q3/2017 lopussa oli 22,0 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisuja). Myös käteisen määrä on nousussa.

Rahavirta

Vakuutusyhtiönä Aflac:n rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin. Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Aflac:n rahavirtalaskelman lukuja.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 35 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

afl-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,80 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (84,41 usd) noin 2,1 prosentin osinkotuoton.

11/2017: 0,45 usd (osinko irtoaa 14.11.2017)
02/2018: 0,45 usd (e)
05/2018: 0,45 usd (e)
08/2018: 0,45 usd (e)

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 700 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4 927 miljoonaa dollaria (Q2/2017), niin yhtiö voisi maksaa noin 6 – 7 vuoden osingot käteispotillaan.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja alkuvuoden 2017 aikana yhtiö osti 13,9 miljoonaa osakettaan. Yhtiö arvioi, että se käyttää noin 0,3 – 0,5 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon loppuvuoden 2017 aikana. Johdolla on hallituksen valtuutus ostaa vielä noin 53 miljoonaa osaketta lisää.

Arvostus

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä tilikaudelle 2017 ennustetulla tuloksella 1-, 3- ja 7-vuoden PE:t ovat noin 12,7x tasolla. Osakekohtainen pääoma on 56,00 dollaria ja yritys tekee noin 6,60 dollarin osakekohtaista tulosta, joten siihen nähden nykyinen 84,40 dollarin osakkeen hinta on varsin alhainen. Tällä tahdilla ei tarvita kuin neljä vuotta, niin yhtiön osakekohtainen pääoma saavuttaa osakkeen hinnan.

Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

afl-roe-roi-q32017

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa negatiivinen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+629) sekä osingonmaksuilla (-180). Oikaisu on yhteensä +449 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (3.11.2017) 84,41 69,60 59,90 61,09 66,80 53,12 43,26 56,43
Lkm (000) 400 241 413 921 433 172 454 000 467 408 469 287 469 370 473 085
Markkina-arvo (Mrd) 33,78 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93 20,30 26,70
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 5 300 16 243 21 550 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364 22 171 20 732
Liikevoitto 1 000 3 200 4 200 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563 2 950 3 585
Nettotulos 625 2 021 2 650 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866 1 937 2 344
Marginaali 11,8% 12,4% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3% 8,7% 11,3%
EPS 1,56 5,05 6,62 6,42 5,85 6,50 6,76 6,11 4,13 4,95
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 5 376 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041 2 249 2 121
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 131 156 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053 101 213 98 918
Tase yhteensä 136 532 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462 101 039
Oma pääoma 22 426 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978 12 946 11 056
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 248 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352 3 285 3 038
Muut vastuut 108 858 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764 87 231 86 945
Tase yhteensä 136 532 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462 101 039
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 6 500 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842 6 989
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 500 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842 6 989
Investoinnit: Muut -4 000 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952 -10 829 -7 432
Investointien jälkeen 2 500 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000 13 -443
Rahoitus: Voitonjako -2 000 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689 -834 -611
Rahoitus: Muut -300 415 -252 1 684 2 496 2 634 898 772
Rahavarojen muutos 200 513 -308 2 162 592 -55 77 -282
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,230 1,140
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,230 1,140
Osinkotuotto 2,1% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8% 2,0%
Osinko/nettotulos 26,3% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9% 29,8% 23,0%
Osinko/FCF 10,7% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2% 5,3% 7,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 12,6 10,9 10,5 12,1 14,9
PE (3v) 12,9 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5 10,5 15,7
PE 12,7 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7 10,5 11,4
Oma pääoma/osake 56,03 49,48 40,88 40,41 31,28 34,05 27,58 23,37
P/B 1,51 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56 1,57 2,41
ROE 12,4% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8% 16,1% 24,1%
ROI 15,7% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0% 19,5% 28,6%
Omavaraisuusaste 16,4% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2% 12,5% 10,9%
Gearing -0,6% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5% 8,0% 8,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset