Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 30.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e AFLAC Ennuste
Osake (USD, 30.7.20) 35,25 Osinko (USD, 12 kk) 1,140
Markkina-arvo (Mrd) 25,5 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (mUSD) 21 500 -3,6% Osinko/EPS 23% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 2 850 -13,7% Osinko/FCF 14% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 45,50 +29,1%
EPS 3,94 Omav.aste 19%
P/E 9,0 Gearing 6%
EV/EBIT 6,8 ROE 9,6%
P/B 0,84 ROI 10,8%

Huomioita

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 37 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa.

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 45,50 dollaria, missä olisi lähes 30 prosentin nousu vara (osake 35,25 USD). Alhaisesta arvostuksesta kertoo myös tilikauden 2020 EPS-ennusteella laskettu PE, joka on 9,0x.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): afl-2020-07-30.pdf

afl-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (afl-2020-07-30.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 30.7.20) 35,25 52,90 45,56 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40
Lkm (000) 723 638 746 430 774 650 797 861 827 842 866 344 908 000 934 816
Markkina-arvo (Mrd) 25,51 39,49 35,29 35,02 28,81 25,95 27,74 31,22
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 15 313 15 206 15 028 15 945 14 441 16 555 17 688
Aflac US 6 550 6 443 6 289 6 167 6 033 5 859 5 791
Muut 21 500 444 109 350 447 398 314 460
YHTEENSÄ 21 500 22 307 21 758 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939
TULOS ENNEN VEROJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 3 261 3 208 3 054 3 148 3 103 3 458 3 628
Aflac US 1 272 1 285 1 245 1 208 1 101 1 073 1 038
Muut 3 750 -88 -510 -281 -289 -342 -278 -267
YHTEENSÄ 3 750 4 445 3 983 4 018 4 067 3 862 4 253 4 399
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 21,3% 21,1% 20,3% 19,7% 21,5% 20,9% 20,5%
Aflac US 19,4% 19,9% 19,8% 19,6% 18,2% 18,3% 17,9%
YHTEENSÄ 17,4% 19,9% 18,3% 18,5% 18,0% 18,5% 18,7% 18,4%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 5 500 10 569 21 500 22 307 21 758 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939
Liiketulos 1 100 1 906 4 001 4 673 4 205 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109
Nettotulos 800 1 370 2 850 3 304 2 920 4 604 2 659 2 533 2 951 3 158
Marginaali 14,5% 13,0% 13,3% 14,8% 13,4% 21,2% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2%
EPS 1,11 1,89 3,94 4,43 3,77 5,77 3,21 2,92 3,25 3,38
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 6 074 4 896 4 337 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 151 917 147 872 136 069 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764
Varat yhteensä 157 990 152 768 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307
Oma pääoma 30 495 28 959 23 462 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 7 771 6 569 5 778 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897
Muut vastuut 119 725 117 240 111 166 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790
Pääomat yhteensä 157 990 152 768 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 268 5 455 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 5 268 5 455 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547
Investoinnit: Muut -3 199 -3 171 -3 582 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091
Investointien jälkeen 2 069 2 284 2 432 697 2 132 1 879 2 309 -544
Rahoitus: Voitonjako -1 040 -2 349 -2 036 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360
Rahoitus: Muut 189 636 420 -86 415 -252 1 684 2 496
Rahavarojen muutos 1 218 571 816 -1 368 513 -308 2 162 592
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,120 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,120 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710
Osinkotuotto 3,2% 2,0% 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1%
Osinko/nettotulos 28,4% 24,4% 27,6% 15,1% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0%
Osinko/FCF 15,4% 14,8% 13,4% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 8,2 12,5 11,4 11,8 10,9
PE (3v) 8,4 10,9 10,4 10,7 10,6 9,0 9,3 11,8
PE 9,0 12,0 12,1 7,6 10,8 10,2 9,4 9,9
EV (mUSD) 27 206 41 159 36 734 36 816 29 310 26 608 28 363 33 577
EV/EBIT 6,8 8,8 8,7 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6
Oma pääoma/osake 42,14 38,80 30,29 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64
P/B 0,84 1,36 1,50 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14
ROE 9,6% 12,6% 12,2% 20,4% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6%
ROI 10,8% 14,4% 14,2% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6%
Omavaraisuusaste 19,3% 19,0% 16,7% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1%
Gearing 5,6% 5,8% 6,1% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus