Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 4.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AFLAC Ennuste
Osake (4.2.2019) 47,80 Osinko 12 kk 1,080
Markkina-arvo (Mrd) 36,6 Osinkotuotto 2,3%
Liikevaihto (M) 22 000 (+1,1%) Osinko/EPS 26% 4v ka
Nettotulos (M) 3 250 (+11,3%) Osinko/FCF 12% 4v ka
EPS 4,25 Omav.aste 17%
PE 11,3 Gearing 2%
EV/EBIT 8,3 ROE 13,6%
PB 1,50 ROI 15,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC4.2.2019 | 47,80 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla.

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2018

Aflac:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 5 126 5 424 -5,5% 21 758 21 667 0,4%
Nettotulos 525 650* -19,2% 2 920 2 671* 9,3%
EPS (USD) 0,69 0,81* 3,77 3,35*

*) Vuoden 2017 tulokseen ja EPSiin on tehty vero-oikaisu (-1 933 Mrd USD)

Q4:n liikevaihto laski -5,5 prosenttia, mihin vaikutti yhtiön kirjaamat -355 miljoonan dollarin sijoitustoiminnan tappiot. Osa näistä tappioista on laskennallisia arvonmuutoksia. Varsinaiset vakuutusmaksutuotot olivat hieman vertailukautta paremmat (+0,2 %).

Aflac Japan jenimääräinen Q4:n liikevaihto (-0,8 %) laski hieman, mutta oikaistu tulos ennen veroja nousi (+0,4 %). Tulosta tuki kohonneet sijoitustuotot sekä alhaisemmat vakuutuskorvaukset. Dollarimääräiset muutokset olivat linjassa em. jenimääräisten lukujen kanssa.

Aflac US:n Q4:n liikevaihto kasvoi +2,7 prosenttia, mutta oikaistu tulos ennen veroja laski nyt selvästi eli -4,9 prosenttia. Vakuutusmaksutuotot nousivat +2,7 prosenttia, mutta tätä selvästi enemmän nousivat vakuutuskorvaukset, jotka sitten painoi tuloksen selvästi negatiiviseksi.

Koko konsernin Q4:n nettotuloksen roimaa laskua (-19 %) selittää oikeastaan yhtiön kirjaamat sijoitustoiminnan tappiot (-355 M USD). Varsinainen vakuutustoiminnan tuotoilla (hyöty + 11 M USD) taikka maksuilla ja kuluilla (hyöty +21 M USD) ei ollut merkittävää vaikutusta tilanteeseen. Alhaisempi veroaste selittää tuloksen laskun jäämistä vain -125 miljoonaan dollariin.

Yhtiö julkaisi tulosraportin yhteydessä kvartaaliosingon ja se oli 0,27 dollaria. Osinko 19.2.2019 ja se maksetaan 1.3.2019.

Näkymät 2019

Aflact arvioi, että vuoden 2019

  • Japanin toimintojen liikevaihto laskee -2…-4 prosenttia (”low-to-mid single digit”)
  • USA:n toimintojen liikevaihto nousee ”tasaisesti”
  • adjusted EPS (jenikurssi 110,39) olisi 4,10 – 4,30 dollaria.

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”adjusted EPS” (aiemmin termi oli ”operating earnings”) eli yhtiön itsensä laskema luku.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 425 5 464 -0,7% 22 000 21 758 1,1%
Nettotulos 740 717 3,2% 3 250 2 920 11,3%
Osinko (12 kk, USD) 1,08 1,04

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Aflac: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys (Aflac)

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”preax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

TOTEUTUMA 2015 : 3,08 dollaria (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)
TOTEUTUMA 2017: 3,41 USD (112,16)

Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin ”adjusted earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
05/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
07/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
10/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
TOTEUTUMA: 4,16 USD (USD-JPY: 110,39)

Tilikausi 2019

02/2018: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015 saakka. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Alkuvuoden 2019 tilanne näyttää siltä, että kurssitaso on asettunut noin 110 tasolle.

afl-tuloslaskelma-q42018

Vuoden 2018 raportoitua liikevaihtoa laski yhtiön kirjaamat -355 miljoonan dollarin sijoitustoiminnan tappiot, joista merkittävä osa oli laskennallisia muutoksia. Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 8 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Vuoden 2018 nettotulos oli 2,9 miljardia dollaria ja tulosmarginaali oli 13,4 prosenttia. Tulosta nosti osaltaan alhaisempi veroaste.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 21,5 – 22,5 miljardia ja nettotulos noin 3,15 – 3,35 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin 14,8 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Aflac itse odottaa, että tilikauden 2019 adjusted EPS (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 4,10 – 4,30 USD (jenikurssi 110).

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat noin 11,3x – 12,7x tasolla. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen pääoma on noin 31,9 dollaria eli PB-luku on 1,5x. Yhtiön tehdessä noin 3,75 – 4,10 dollarin osakekohtaista tulosta, niin noin 3 – 4 vuoden tuloksien jälkeen oma pääoma on noussut yli nykyisen osakkeen hinnan eli noin 47,8 dollarin.

afl-roe-roi-q42018

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa nollan tuntumassa tai jopa negatiivinen.

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 20 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q42018

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q4/2018 lopussa oli 23,5 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 36 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä. Vuonna 2018 osinko nousi sitten reippaammin veromuutoksen johdosta.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 825 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4,3 miljardia dollaria (Q4/2018), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

afl-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Aflac: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 (e) 0,270 2/2018 0,260 2/2017 0,215
5/2019 (e) 0,270 5/2018 0,260 5/2017 0,215
8/2019 (e) 0,270 8/2018 0,260 8/2017 0,215
11/2019 (e) 0,270 11/2018 0,260 11/2017 0,225
YHTEENSÄ 1,080 1,040 0,870
+3,8% +19,5% +4,8%

Q1-osinko oli 0,27 dollaria ja se irtoaa 19.2.2019 ja se maksetaan 1.3.2019.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,080 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (47,80 usd) noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,3 – 1,7 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2019 aikana.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 250) sekä osingonmaksuilla (-826) sekä omien osakkeiden ostolla (-1 500). Oikaisu on yhteensä +924 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

HUOM! Vuoden 2018 rahavirtalaskelman luvut ovat arvioita, sillä 8K-raportti ei sisältänyt rahavirtalaskelmaa. Tässä pitää odottaa myöhemmin keväällä julkaistavaa vuosikertomusta eli 10K-raporttia.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.2.2019) 47,80 45,56 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40 26,56
Lkm (000) 765 103 774 650 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816 938 574
Markkina-arvo (Mrd) 36,57 35,29 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Aflac Japan 15 000 15 206 15 028 15 945 14 441
Aflac US 6 600 6 443 6 289 6 167 6 033
Muut 200 109 350 447 398
YHTEENSÄ 21 800 21 758 21 667 22 559 20 872
Tulos ennen veroja 2019e 2018 2017 2016 2015
Aflac Japan 3 250 3 208 3 054 3 148 3 103
Aflac US 1 325 1 285 1 245 1 208 1 101
Muut -225 -510 -281 -289 -342
YHTEENSÄ 4 350 3 983 4 018 4 067 3 862
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 425 22 000 21 758 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364
Liikevoitto 1 025 4 450 4 205 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563
Nettotulos 740 3 250 2 920 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866
Marginaali 13,6% 14,8% 13,4% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3%
EPS 0,97 0,00 4,25 3,77 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38 3,05
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 5 261 4 337 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 136 069 136 069 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053
Tase yhteensä 141 330 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094
Oma pääoma 24 386 23 462 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 778 5 778 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352
Muut vastuut 111 166 111 166 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764
Tase yhteensä 141 330 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 6 300 6 300 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 300 6 300 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952
Investoinnit: Muut -4 000 -5 750 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952
Investointien jälkeen 2 300 550 697 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000
Rahoitus: Voitonjako -2 000 -2 000 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689
Rahoitus: Muut -300 -50 -86 415 -252 1 684 2 496 2 634
Rahavarojen muutos 0 -1 500 -1 368 513 -308 2 162 592 -55
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710 0,670
Osinkotuotto 2,3% 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5%
Osinko/nettotulos 25,4% 27,6% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9%
Osinko/FCF 13,1% 12,8% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,7 12,5 13,1 10,9 10,5
PE (3v) 12,4 12,8 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5
PE 11,3 12,1 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7
EV/EBIT 8,3 8,7 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6 6,0
Oma pääoma/osake 31,87 30,29 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64 17,02
P/B 1,50 1,50 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56
ROE 13,6% 12,2% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8%
ROI 15,0% 14,2% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0%
Omavaraisuusaste 17,3% 16,7% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2%
Gearing 2,1% 6,1% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 45,56 47,07 43,02 43,76 43,89 40,70 38,84 36,21 34,80 35,94
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,080 1,085 1,070 1,055 1,005 0,960 0,915 0,870 0,860 0,850
Osinkotuotto (ennuste) 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,77 3,94 3,75 3,57 3,35 3,49 3,36 3,12 3,21 3,21
PE 12,1 11,9 11,5 12,3 13,1 11,7 11,6 11,6 10,8 11,2
EV/EBIT 8,7 8,5 7,9 8,2 8,6 7,4 7,4 7,4 6,6 6,9
ROE 12,1% 13,5% 12,9% 12,5% 11,9% 12,4% 12,2% 12,5% 13,9% 13,2%
ROI 14,2% 16,1% 15,8% 15,7% 15,3% 15,9% 15,9% 16,3% 17,9% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

afl-osinko-q42018