Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 19.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AFLAC7.2.2020 | 53,00 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla.

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 37 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle. Koronaviruspandemia voi kuitenkin murentaa tämän puskurin, jonka johdosta sijoittajan on hyvä varautua myös osingon leikkaamiseen.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2019

Aflac:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 5 603 5 126 9,3% 22 307 21 758 2,5%
Nettotulos 782 525 49,0% 3 304 2 920 13,2%
EPS (USD) 1,06 0,69 4,43 3,77

Vuoden 2019 vakuutusmaksutuotot nousivat 0,5 prosenttia (+101 M USD), missä valuuttakurssien muutokset käänsivät tuotot kasvuun. Kun vakuutuskorvaukset laskivat samaan aikaan 0,5 prosenttia (-57 M USD), niin vakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 158 miljoonaa dollaria (+2,3 %).

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 3,6 miljardia dollaria vuonna 2019, kun edellisenä vuotena tuottoja tuli 3,4 miljardia dollaria. Q4/2018 vaikea pörssikehitys painoi tuolloin tuottoja. Sijoitustoiminnan realisoituneet tappiot olivat 135 miljoonaa dollaria (2018: -430 M USD).

Japanin toimintojen myyntiä piti paineessa Japan Post:n vakuutusten myynnin lasku. Japan Post oli tutkinnan alla vakuutusten myyntiin liittyvien epäselvyyksien johdosta. Tämä keskeytti eräiden vakuutustuotteiden välityksen Japan Postin kautta.

Vuoden 2019 raportoitu nettotulos nousi 13 prosenttia eli noin 384 miljoonaa dollaria, mistä vakuutustoiminnan tuottojen kasvu toi noin 40 prosenttia.

Näkymät 2020

Aflac arvioi, että vuoden 2020 adjusted EPS olisi 4,32 – 4,52 dollaria (jenikurssi 109,07).

Arvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Aflac: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys (Aflac)

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”pretax operating earnings”. Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin ”adjusted earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

TOTEUTUMA 2016 : 3,40 dollaria (USD-JPY: 109)
TOTEUTUMA 2017: 3,41 USD (USD-JPY: 112,16)

Tilikausi 2018

02/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
05/2018: 3,72 – 3,88 USD (USD-JPY: 112)
07/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
10/2018: 3,90 – 4,06 USD (USD-JPY: 112)
TOTEUTUMA: 4,16 USD (USD-JPY: 110,39)

Tilikausi 2019

02/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
04/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
07/2019: 4,10 – 4,30 USD (USD-JPY: 110)
10/2019: 4,35 – 4,45 USD (USD-JPY: 110)
TOTEUTUMA: 4,42 USD (USD-JPY: 109,07)

Tilikausi 2020

02/2020: 4,32 – 4,52 USD (USD-JPY: 109)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

Aflacin liikevaihto on pysytellyt pitkään noin 22,5 miljardissa dollarissa, missä nollakorkojen aikakausi näkyy selvästi. Kasvu on ollut tiukassa ja on vaikea nähdä, että yhtiö pystyisi kasvattamaan liikevaihtoa esimerkiksi 30 miljardiin dollariin ilman yritysjärjestelyitä.

afl-tuloslaskelma-q42019b

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. USA:n veroaleen jälkeen marginaali on noussut noin 13,5 – 14,5 prosentin tasolle, joten olisiko tämä se taso, johon myös tulevina vuosina päästäisiin.

Vuoden 2019 tulosmarginaali nousi 14,8 prosenttiin, mikä on korkein taso ainakin viimeiseen 10 vuoteen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xx miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

Aflac itse odottaa, että tilikauden 2020 adjusted EPS (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 4,32 – 4,52 USD (jenikurssi 109).

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen oma pääoma on noin 38,8 dollaria eli PB-luku on 0,65x, mikä indikoisi osakkeen alhaista arvostusta. Koronaviruspandemian aiheuttama osakkeiden nopea kurssilasku vaikuttanee negatiivisesti Aflacin sijoitustuottoihin, jotka tuloslaskelman kautta vähentävät omaa pääomaa. Q1/2020 tulosraportti antaa paremman kuvan siitä, kuinka kova kolaus kurssilaskulla on ollut.

afl-roe-roi-q42019b

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa nollan tuntumassa tai jopa negatiivinen.

Tase

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q4/2019 lopussa oli 29,0 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

afl-velkaisuus-q42019b

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 37 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli vajaat 4 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 825 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4,3 miljardia dollaria (Q4/2019), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 – 5 vuoden osingot käteispotillaan.

afl-osinko-q42019b

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Aflac: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2020 0,280 2/2019 0,270 2/2018 0,260
5/2020 (e) 0,280 5/2019 0,270 5/2018 0,260
8/2020 (e) 0,280 8/2019 0,270 8/2018 0,260
11/2020 (e) 0,280 11/2019 0,270 11/2018 0,260
YHTEENSÄ 1,120 1,080 1,040
+3,7% +3,8% +19,5%

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 1,12 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (25,27 USD) noin 4,4 prosentin osinkotuoton.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,3 – 1,7 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2020 aikana. Tosin tämä ohjeistus oli annettu ennen koronaviruspandemiaa, joten on hyvinkin mahdollista, että osto-ohjelma on keskeytetty.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

HUOM! Tilikauden 2019 rahavirtalaskelman luvut ovat arvioita, sillä tulosraportti (8K) ei sisältänyt rahavirtalaskelman tietoja.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 1 933 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 604 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2,671 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (19.3.2020) 25,27 52,90 45,56 43,89 34,80 29,95 30,55 33,40
Lkm (000) 737 463 746 430 774 650 797 860 827 842 866 344 908 000 934 816
Markkina-arvo (Mrd) 18,64 39,49 35,29 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 22 307 21 758 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939
Liikevoitto 4 673 4 205 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109
Nettotulos 3 304 2 920 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158
Marginaali 14,8% 13,4% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2%
EPS 4,43 3,77 3,35 3,21 2,92 3,25 3,38
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 4 312 4 337 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 148 456 136 069 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764
Tase yhteensä 152 768 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307
Oma pääoma 28 959 23 462 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 896 5 778 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897
Muut vastuut 118 913 111 166 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790
Tase yhteensä 152 768 140 406 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 750 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 5 750 6 014 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547
Investoinnit: Muut -3 350 -3 582 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091
Investointien jälkeen 2 400 2 432 697 2 132 1 879 2 309 -544
Rahoitus: Voitonjako -2 375 -2 036 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360
Rahoitus: Muut 0 420 -86 415 -252 1 684 2 496
Rahavarojen muutos 25 816 -1 368 513 -308 2 162 592
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,120 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,120 1,080 1,040 0,870 0,830 0,790 0,750 0,710
Osinkotuotto 4,4% 2,0% 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1%
Osinko/nettotulos 24,4% 27,6% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0%
Osinko/FCF 14,0% 13,4% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 13,7 12,5 13,1 10,9
PE (3v) 13,3 12,8 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8
PE 12,0 12,1 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9
EV/EBIT 8,6 8,7 8,6 6,8 6,4 5,9 6,6
Oma pääoma/osake 38,80 30,29 30,83 24,74 20,44 20,21 15,64
P/B 1,36 1,50 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14
ROE 12,6% 12,2% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6%
ROI 14,8% 14,2% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6%
Omavaraisuusaste 19,0% 16,7% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1%
Gearing 2,0% 6,1% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 52,74 52,32 54,81 50,00 45,56 47,07 43,02 43,76 43,89 40,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,120 1,110 1,100 1,090 1,080 1,085 1,070 1,055 1,005 0,960
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,43 4,10 4,16 4,14 3,77 3,94 3,75 3,57 3,35 3,49
PE 11,9 12,8 13,2 12,1 12,1 11,9 11,5 12,3 13,1 11,7
EV/EBIT 8,8 9,4 10,0 8,9 8,7 8,5 7,9 8,2 8,6 7,4
ROE 12,6% 11,6% 12,0% 12,4% 12,1% 13,5% 12,9% 12,5% 11,9% 12,4%
ROI 14,4% 13,5% 14,0% 14,5% 14,2% 16,1% 15,8% 15,7% 15,3% 15,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus