Aktia

Viimeksi päivitetty 11.5.2017

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä. Tuolloin 10 säästöpankkia fuusioitui muodostaen Aktian. Nykyiseen Aktia-konserniin kuuluu mm. henkivakuutus-, rahastoyhtiö-, kiinteistönvälitys-, varainhoito- ja yritysrahoitustoimintaa.


Aktia logo

Talousmentor-yritysanalyysi ⇒
Yrityksen sijoittajasivut
Kauppalehti


Aktian toimitusjohtajana toimii Jussi Laitinen (s. 1956) ja hän aloitti toimitusjohtajana vuonna 2008. Aikaisemmin hän toimi mm. Ilmarisen sijoitusjohtajana (2001-2008) ja Nordean/Meritan varatoimitusjohtajana (1997-2001). Aktia ilmoitti 8.9.2016, että Martin Backman aloittaa uutena toimitusjohtajana 6.3.2017. Backman toimii tällä hetkellä Teollisuussijoitus Oy:n toimitusjohtajana, ja hänellä on vankka kokemus pääomamarkkinoiden johtotehtävistä.

Aktialla on noin 300 000 asiakasta ja noin 60 konttoria Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa.

Toimintaympäristö

Suomen talouden tilanne, työttömyys sekä asuntojen hintojen kehitys voivat kasvattaa Aktian luottotappioiden määrää. Tilastokeskuksen mukaan maaliskuun 2017 työttömyysaste oli 9,6 % (maaliskuu 2016: 10,0 %) ja inflaatio 0,8 % (maaliskuu 2016: 0,0 %). Lisäksi asuntojen hinnat nousivat 0,4 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,5 prosenttia, kun ne muualla Suomessa laskivat -1,4 prosenttia.

Myös alhainen korkotaso vaikuttaa korkotuottojen tasoon. Lisäksi EU:n tasoinen pankki- ja vakuutustoiminnan lisääntyvä sääntely on nostanut toiminnan kustannuksia, mikä tuntuu pienessä pankissa voimakkaammin kuin isossa.

Aktia on uusimassa pankkijärjestelmäänsä, jonka varsinainen käyttöönotto on alkamassa vuoden 2017 toisella puolikkaalla. Käyttöönoton viivästymisen johdosta hankkeen kustannukset ovat nousseet 65 miljoonaan euroon. Yhtiö odottaa kuitenkin saavan noin 5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt syksystä 2017 alkaen, mikä ei kuitenkaan vaikuta tulokseen, sillä kohonneen tase-aktivoinnin takia poistot kasvavat.

Kaksi kansainvälistä luottoluokittajaa antavat luottoluokituksen, joista Moody’s A3 (pos) ja Standard & Poors A- (vakaa). Aktia-konsernin vakavaraisuuden vähimmäistaso on noin 10,5 prosenttia, kun Aktian tämänhetkinen vakavaraisuustaso on 19,5 prosenttia eli reilusti yli vähimmäistason.

Varsin pienenä toimijana Aktia on Suomessa toimivien suurien pankkien puristuksissa, niin pankkitoiminnassa kuin myös kiinteistönvälityksessä (Danske Bank:n Kiinteistömaailma-ketju, Nordean kanssa yhteistyötä tekevä Huoneistokeskus) sekä henkivakuutustoiminnassa (Sampo-konsernin Mandatum Life). Kilpailutilanne näkyy myös siinä, ettei Aktia ole pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan viimeisen 6 vuoden aikana.

Osake ja omistajat

Aktian osakkeella käydään kauppaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: A (1 ääni) ja R (20 ääntä), joista A-sarjan osakkeilla käydään enemmän kauppaa.

Säätiöt omistavat Aktiasta yli 50 prosenttia, joista suurimpana Stiftelsen Tre Smeder 8,9 prosentin omistusosuudella. Muita suuria omistajia ovat Veritas (8,7 %), Svenska litteratursällskapet (8,5 %), Hammaren & Co (4,3 %) ja Sampo (4,0 %). Äänivalta jakautuu niin, että Stiftelsen Tre Smeder ääniosuus on yli 21 % ja Veritaksen 10,5 %.

Huomattavaa on se, että yhtiökokous ei normaaliin osakeyhtiölakiin perustuen valitse hallitusta, vaan yhtiökokous on hyväksynyt yhtiöjärjestyksen, jonka perusteella hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvostoon enintään 36 jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa on 29 jäsentä. Aktia kuitenkin kaavailee tämän järjestelyn purkamista vuoden 2017 aikana.

Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on noin 25 000 osaketta eli noin 250 000 euroa, mikä on piensijoittajalle riittävä määrä. Suursijoittajan on vaikeaa ostaa taikka myydä isoa osuutta (esim. 250 000 osaketta tai 2,5 Meur:n sijoitusta) vaikuttamatta voimakkaasti kurssiin. Näin kurssimuutokset voivat olla voimakkaita esim. pörssin paniikkipäivinä.

Lue myö Aktian Talousmentor-yritysanalyysi ⇒

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements