Aktia

Viimeksi päivitetty 1.8.2019

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä. Tuolloin 10 säästöpankkia fuusioitui muodostaen Aktian. Nykyiseen Aktia-konserniin kuuluu mm. henkivakuutus-, rahastoyhtiö-, kiinteistönvälitys-, varainhoito- ja yritysrahoitustoimintaa.

Mikko Ayubin aloitti toimitusjohtana 1.10.2018. Mikko siirtyi Aktiaan Nordeasta, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä. Edellinen toimitusjohtaja, Martin Backman, ehti olla tehtävässään vain noin vuoden ajan (maaliskuu 2017 – tammikuu 2018). Martinia ennen Aktian toimitusjohtajana toimi Jussi Laitinen vuosina 2008 – 2017.

Aktialla on noin 380 000 asiakasta ja noin 30 konttoria Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa.

Toimintaympäristö

Suomen talouden tilanne, työttömyys sekä asuntojen hintojen kehitys voivat kasvattaa Aktian luottotappioiden määrää. Tilastokeskuksen mukaan 12/2018 työttömyysaste oli 6,6 % ja inflaatio 1,3 %. Lisäksi asuntojen hinnat pysyivät kutakuinkin edellisvuoden tasolla 12/2018 aikana. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat (+2,2 %), kun muualla Suomessa hinnat laskivat (-0,3 %).

Myös alhainen korkotaso vaikuttaa korkotuottojen tasoon. Lisäksi EU:n tasoinen pankki- ja vakuutustoiminnan lisääntyvä sääntely on nostanut toiminnan kustannuksia, mikä tuntuu pienessä pankissa voimakkaammin kuin isossa.

Aktia otti uuden peruspankkijärjestelmän käyttöön heinäkuussa 2017. Hankkeen kustannukset nousivat pitkittymisestä johtuen yli 60 miljoonaan euroon. Yhtiö odottaa kuitenkin saavan noin 5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuodesta 2018 alkaen, mikä ei kuitenkaan vaikuta tulokseen, sillä kohonneen tase-aktivoinnin takia poistot kasvavat.

Kaksi kansainvälistä luottoluokittajaa antavat luottoluokituksen, joista Moody’s A1 (vakaa) ja Standard & Poors A- (vakaa). Aktia-konsernin vakavaraisuuden vähimmäistaso on noin 12,3 prosenttia, kun Aktian tämänhetkinen vakavaraisuustaso (CET1) on 16,5 prosenttia eli reilusti yli vähimmäistason.

Varsin pienenä toimijana Aktia on Suomessa toimivien suurien pankkien puristuksissa, niin pankkitoiminnassa kuin myös kiinteistönvälityksessä (Danske Bank:n Kiinteistömaailma-ketju, Nordean kanssa yhteistyötä tekevä Huoneistokeskus) sekä henkivakuutustoiminnassa (Sampo-konsernin Mandatum Life). Kilpailutilanne näkyy myös siinä, ettei Aktia ole pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan viimeisen 8 vuoden aikana.

Osake ja omistajat

Aktia yhdisti kaksi osakesarjaansa huhtikuussa 2018. Yhdistetyn osakkeen tunnus Helsigin pörssissä on AKTIA.

Säätiöt omistavat Aktiasta yli 50 prosenttia, joista suurimpana Stiftelsen Tre Smeder 9,4 prosentin omistusosuudella. Muita suuria omistajia ovat Veritas (8,7 %), Svenska litteratursällskapet (8,3 %), Hammaren & Co (4,3 %) ja Åbo Akademin säätiö (3,6 %). Suurimmat omistajat on listattu täällä: https://www.aktia.com/fi/suurimmat-omistajat

Yhtiö lopetti hallintoneuvostonsa syksyllä 2017, joten konsernirakenne sitämyöten yksinkertaistui.

Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on noin 25 000 osaketta eli noin 250 000 euroa, mikä on piensijoittajalle riittävä määrä. Suursijoittajan on vaikeaa ostaa taikka myydä isoa osuutta (esim. 250 000 osaketta tai 2,5 Meur:n sijoitusta) vaikuttamatta voimakkaasti kurssiin. Näin kurssimuutokset voivat olla voimakkaita esim. pörssin paniikkipäivinä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset