Aktia: Arvonmääritys

Päivitetty 30.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.10.2019: 8,88 euroa

Laskennan parametrit

Aktia on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Aktia: Ennusteet).

Olen tehnyt EPS:iin oikaisun, sillä yhtiö sai kertaluontoisia myyntivoittoja (+9,6 M EUR) Q2:lla. Tätä oikaistua EPS:iä käytetään vuoden 2020 ennustetun EPS:n laskennassa.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 57,0 46,0 11,0
EPS 0,825 0,666 0,159
Oikaistu EPS 0,688
Osinko 0,610 0,610 0,000
Oma pääoma 605,0
Oma pääoma/osake 8,760

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,50 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,00 prosenttia. Lisäksi olen lisännyt tuottovaatimukseen 1,25 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon johdosta. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,75%  0,5% + 1,0*6,0% + 1,25%
Osakkeita 69 065  000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,98%  Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%  Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,20%  Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 91,5%  Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 95,0%  Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,23%  Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,75 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,75 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,75 %).

aktia-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 9,73 9,11 9,00 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88
Nettotulos 49,2 39,3 56,1 57,0 47,0 46,6 46,1 45,7
Muutos % -5,2% -20,1% 42,7% 1,6% -17,5% -1,0% -1,0% -1,0%
EPS 0,74 0,59 0,81 0,83 0,68 0,67 0,67 0,66
PE 13,2 15,4 11,1 10,8 13,0 13,2 13,3 13,4
Osinko 0,60 0,57 0,61 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61
Osinkotuotto 6,2% 6,3% 6,8% 7,1% 7,0% 6,9% 6,9% 6,8%
Oma pääoma 9,35 9,02 8,56 8,92 8,97 9,02 9,07 9,12
P/B 1,04 1,01 1,05 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97
ROE 8,0% 6,4% 9,4% 9,4% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (8,88 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,75 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 57,0 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 47,0 ja 46,6 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Aktialla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus