Aktia: Arvonmääritys

Päivitetty 17.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.6.2019: 8,35 euroa

Laskennan parametrit

Aktia on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Aktia: Ennusteet).

Olen tehnyt EPS:iin oikaisun, sillä yhtiö saa kertaluontoisia myyntivoittoja (+9,5 M EUR) vuoden 2019 aikana. Tätä oikaistua EPS:iä käytetään vuoden 2020 ennustetun EPS:n laskennassa.

Lisäksi omaa pääomaa on oikaistu osingon määrällä (-42 M EUR). Osinko on jo irronnut, mutta raportoitu taseen loppusumma sisältää vielä osingon määrän.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 60,0 14,2 45,8
EPS 0,870 0,206 0,664
Oikaistu EPS 0,732
Osinko 0,610 0,610 0,000
Oma pääoma 566,0
Oma pääoma/osake 8,206

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,00x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,00%  3,0% + 1,0*4,5% + 0,5%
Osakkeita 68 975  000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -1,48%  Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%  Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,23%  Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 89,0%  Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 95,0%  Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,40%  Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,00 %).

aktia-kaanteinenarvonmaaritys-q12019d

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 9,73 9,11 9,00 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35
Nettotulos 49,2 39,3 56,1 60,0 49,8 49,0 48,3 47,6
Muutos % -5,2% -20,1% 42,7% 7,0% -17,1% -1,5% -1,5% -1,5%
EPS 0,74 0,59 0,81 0,87 0,72 0,71 0,70 0,69
PE 13,2 15,4 11,1 9,6 11,6 11,8 11,9 12,1
Osinko 0,60 0,57 0,61 0,65 0,64 0,63 0,62 0,62
Osinkotuotto 6,2% 6,3% 6,8% 7,8% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4%
Oma pääoma 9,35 9,02 8,56 8,87 8,94 9,01 9,08 9,14
P/B 1,04 1,01 1,05 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91
ROE 8,0% 6,4% 9,4% 10,0% 8,1% 7,9% 7,7% 7,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (8,35 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 60,0 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 50 ja 49 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

8,35 euron hintaiseen osakkeeseen riittää näillä laskelmilla ennallaan pysyvä tuloskäyrä. Mikäli Aktia pystyy tätä parempaan tuloskuntoon, niin silloin osakkeen hinnan tulisi olla korkeampi taikka sijoittajien tuottovaatimus olisi 8,0 prosentin tasoa korkeampi.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset