Aktia: Ennusteet

Päivitetty 16.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton tehdä eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

aktia-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Aktian näkymäarvio vuodelle 2020:

Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2020 odotetaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2019 (68,2 M EUR).”

Vuoden 2019 raportoituun liiketulokseen vaikutti mm. Samlinkin osakkeiden myynnistä tullut noin +9,6 miljoonan euron myyntivoitto.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Aktian segmentit ovat:

  • Pankkitoiminta: Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.
  • Varainhoito: Segmenttiin kuuluu varainhoito- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa sekä sijoitus- ja rahoituspalveluita yritys- ja yksityisasiakkaille.

Segmenttien luvut vuodesta 2018 alkaen on esitetty Aktia: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Segmenttiuudistuksesta johtuen liikevaihtoennusteet on tehty korkokatteen sekä palkkiotuotto- ja henkivakuutusnettojen perusteella. Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Nettotulosennuste

Aktian konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

TAULUKKO POISTETTU

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus