Aktia: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 4.8.2020

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2010 alkaen. Osinkohistoria on lyhyt, sillä yhtiö listautui pörssiin vuonna 2009. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista. Yhtiön omilla sijoittajasivuilla on lisätietoa osingoista: https://www.aktia.com/fi/osinko-osinkopolitiikka-ja-historia.

aktia-osinkohistoria-q22020b

Oheiseen kaavioon on merkittynä Aktian perusosingon lisäksi muutamat lisäosingot tai lisäpääomapalautukset.

Aktian osinkoperiaatteena on jakaa osinkoa, joka on 60 – 80 prosenttia tilikauden voitosta.

Aktian yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 0,63 euron osingonmaksusta myöhemmin. Ei kuitenkaan ennen 1.10.2020.

HUOM! EKP ohjeisti, että pankkien tulisi pidättäytyä osingonmaksusta 1.1.2021 saakka. Todennäköisesti myös Suomen viranomaiset antavat samanlaisia ohjeistuksia lähiaikoina. Tästä syystä arvioin, ettei Aktia maksa vuodelta 2019 osinkoa lainkaan ja säästynyt osinkosumma maksettaisiin mahdollisesti myöhemmin lisäosinkona.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Aktian osinko on viime vuosien aikana irronnut huhtikuun puolivälin aikoihin (viimeksi x.x.2020).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden perusosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Osa osingoista voi olla myös pääoman palautusta.
VUOSI YHTEENSÄ (EUR) Muutos Alkup. osinko Lisäosinko
2021e 0,45 0,45
2020e 0,00 -100,0% 0,00
2019 0,61 7,0% 0,61
2018 0,57 9,6% 0,57
2017 0,60 -3,7% 0,52 0,08
2016 0,64 12,5% 0,54 0,10
2015 0,48 14,3% 0,48
2014 0,42 16,7% 0,42
2013 0,50 20,0% 0,36 0,14
2012 0,30 0,0% 0,30
2011 0,30 25,0% 0,30
2010 0,24 0,24
2009

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus