Aktia: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 4.4.2020

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton tehdä eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2010 alkaen. Osinkohistoria on lyhyt, sillä yhtiö listautui pörssiin vuonna 2009. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista. Yhtiön omilla sijoittajasivuilla on lisätietoa osingoista: https://www.aktia.com/fi/osinko-osinkopolitiikka-ja-historia.

aktia-osinkohistoria-q42019b

Oheiseen kaavioon on merkittynä Aktian perusosingon lisäksi muutamat lisäosingot tai lisäpääomapalautukset.

Aktian osinkoperiaatteena on jakaa osinkoa, joka on 60 – 80 prosenttia tilikauden voitosta.

Aktia tiedotti 2.4.2020, että se lykkää vuonna 2020 maksettavaa osinkoa (0,63 EUR) Suomen Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

”Finanssivalvonta suosittelee, että luottolaitokset luopuvat osingon maksamisesta ja osinkojen maksamista vuosilta 2019 ja 2020 koskevien peruuttamattomien sitoumusten tekemisestä vähintään 1.10.2020 asti, jotta rahoituksen jatkuminen kotitalouksille ja yrityksille voidaan varmistaa.”

Aktian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 0,63 euron osingosta. Tämä luonnollisesti maksettaisiin aikaisintaan lokakuussa, mutta sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Aktian osinko on viime vuosien aikana irronnut huhtikuun puolivälin aikoihin (viimeksi x.x.2020).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden perusosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Osa osingoista voi olla myös pääoman palautusta.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Perusos. muutos Perus­osinko Lisä­osinko
2021e
2020 0,63 3,3% 0,63
2019 0,61 7,0% 0,61
2018 0,57 9,6% 0,57
2017 0,60 -3,7% 0,52 0,08
2016 0,64 12,5% 0,54 0,10
2015 0,48 14,3% 0,48
2014 0,42 16,7% 0,42
2013 0,50 20,0% 0,36 0,14
2012 0,30 0,0% 0,30
2011 0,30 25,0% 0,30
2010 0,24 0,24
2009

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus