Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 5.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e AKTIA Ennuste
Osake (5.5.2020) 7,53 Osinko 12 kk 0,63
Markkina-arvo (Mrd) 0,5 Osinkotuotto 8,4%
Liikevaihto (M) 198 (-10,6%) Osinko/EPS 79% 4v ka
Nettotulos (M) 36 (-42,7%)
EPS 0,51
PE 14,8
EV/EBIT 111,1 ROE 5,9%
PB 0,9 ROI 0,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.aktia.com/fi/julkaisut

Yhteenveto

AKTIA5.5.2020 | 7,53 EUR
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 15/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemian vaikutukset näkyivät etenkin henkivakuutusnettotuottojen kääntymisenä noin 5 miljoonaa euroa tappiolle (Q1/2019: +8,3 M EUR). Tuottoja painoi pörssikurssien voimakas lasku, mikä johti sijoitusomaisuuden laskennallisiin arvonalentumisiin. Sen sijaan korko- ja palkkiotuotot kasvoivat lainajärjestelyiden tuomien palkkioiden ansiosta.

Aktia kirjasi luottotappioita 1,9 miljoonaa euroa Q1:llä.

Aktian luottoluokitus pysyi ennallaan (S&P: A- ja Moody’s A1).

Aktian CET1 on 15,9 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä yli vaatimustason. Isoa bufferia selittää se, että viranomaiset laskivat vakavaraisuusvaatimuksia tukeakseen pankkien lainanantoa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Aktian yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 0,63 euron osingonmaksusta myöhemmin. Ei kuitenkaan ennen 1.10.2020. Mikäli osinkoa ei maksetakaan, niin sen kassavaikutus olisi noin 44 miljoonaa euroa. Aktialla oli Q1:n lopussa noin 400 miljoonan euron rahavarat (vuoden 2019 lopussa 315 M EUR).

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Aktia ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Aktia arvioi, että reaalitalouden haasteet ja lisääntynyt työttömyys lisäävät mahdollisten arvonalentumistappioiden riskiä luottosalkussa.

Tilikausi 2020

Aktian Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 39,9 52,7 -24,3%
Liiketulos (ebit) 2,8 17,2 -83,7%
Nettotulos 2,1 14,1 -85,1%
EPS (EUR) 0,03 0,21

Aktian liikevaihto eli tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Aktian korkokate kääntyi pitkän laskun jälkeen Q1:llä 1,5 prosentin nousuun. Tuottojen nousua tuki henkilö- ja yritysasiakkaiden vahva aktiviteetti Q1:n alkupuoliskolla. Koronaviruspandemian leviäminen hiljensi asuntokauppoja ja siten myös asuntolainojen kysyntää Q1:n lopulla.

Q1:n palkkiotuotot kasvoivat peräti 11 prosenttia, mitä tuki rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatujen palkkioiden nousu. Hallinnoitavat varat laskivat pörssilaskun myötä 8,1 miljardiin euroon. Vuoden 2019 lopusta hallinnoitavien varojen arvo laski 1,7 miljardia euroa.

Q1:n liikevaihdon lähes 25 prosentin lasku selittyy henkivakuutusnettotuottojen kääntyminen 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi (Q1/2019: +8,3 M EUR). Q1:n pörssilaskun seurauksena sijoitusomaisuuden laskennalliset arvonalentumiset painoivat tuottoja. Aktia kertoo, että huhtikuussa markkina on kuitenkin jo korjannut selvästi ylöspäin, joten osa arvonalentumisista palautunee Q2:n luvuissa. Tämä riippuu tietenkin pörssikurssien kehityksestä, joten tuottojen kehityksen ennustaminen on haastavaa.

Q1:n liiketoiminnan kulut olivat hieman alle vertailutason.

Raportoitu nettotulos laski reippaasti arvonalentumisten johdosta.

Aktian yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 0,63 euron osingonmaksusta myöhemmin. Ei kuitenkaan ennen 1.10.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 53,5 60,7 -11,9% 198 222 -10,8%
Liiketulos (ebit) 15,5 24,2 -36,0% 44,0 74,8 -41,2%
Nettotulos (omistajille) 12,5 20,6 -39,3% 35,5 61,8 -42,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,63 0,61

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Aktia: Ennusteet -sivulla.

Ennusteet (Aktia)

Aktian antamat liikevoittoennusteet sekä toteutuneet luvut.

Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa
Tilikauden 2017 liikevoitto: 49 miljoonaa euroa

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)
08/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 65,4 M EUR

Tilikauden 2019 ennusteiden muutos

02/2019: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2018 tasolla (65,4 M EUR)
05/2019: (ei muutosta)
08/2019: (ei muutosta)
10/2019: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 68,2 M EUR

Tilikauden 2020 ennusteiden muutos

02/2020: Vertailukelpoinen liikevoitto on hieman vuotta 2019 korkeampi (68,2 M EUR)
05/2020: Yhtiö ei antanut ennustetta

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet kesällä 2019. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 100 miljoonaan euroon (2019: 68,2 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,60 (2019: 0,66)
  • ROE > 11% (2019: 10,3 %)
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella. (2019: +3,4 %)

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on pysytellyt noin 210 – 220 miljoonan euron tasolla useiden vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Tämä on pitänyt myös nettotuloksen varsin tasaisesti noin 50 – 55 miljoonassa eurossa.

aktia-tuloslaskelma-q12020

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2019 liikevaihto oli 221 miljoonaa ja nettotulos noin 62 miljoonaa euroa, missä lukuihin positiivisesti vaikutti Samlinkin myyntivoitto (+9,6 M EUR). Tämä oikaisten vuoden 2019 luvut olisivat olleet normaaleilla tasoillaan.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 185 – 195 miljoonaa ja nettotulos noin 30,0 – 37,5 miljoonaa euroa. Koronaviruspandemian aiheuttama pörssikurssien lasku ja siitä seurannut sijoitusomaisuuden arvonalentumiset painavat vuoden 2020 lukuja.

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (10,3x – 14,8x) . Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset. Aktian osakekohtainen oma pääoma on 8,52 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 0,88x.

Osinko

Aktian tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen neljän (2016-2019) ajalta suhde on ollut keskimäärin 77 prosenttia eli juurikin tämän arvoalueen sisäpuolella. Koska tulos on kehittynyt varsin vaakasuoraan viimeisen 5 – 10 vuoden aikana, niin tuloskunnon olisi syytä lähteä nousuun, jotta osingon nousulle olisi jatkossakin tilaa.

aktia-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2010 alkaen on nähtävissä Aktia: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2020 0,63 4/2019 0,61 4/2018 0,57
YHTEENSÄ 0,63 0,61 0,57
+3,3% +7,0% +9,6%

Aktia maksoi lisäosinkoa keväällä 2017 (0,08 EUR).  Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

Aktian yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 0,63 euron osingonmaksusta myöhemmin. Ei kuitenkaan ennen 1.10.2020.

Aktia tiedotti 2.4.2020, että se lykkää vuonna 2020 maksettavaa osinkoa (0,63 EUR) Suomen Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Arvioin, että vuonna 2021 maksettava osinkoa laskettaisiin noin 0,40 euron tasolle.

Taulukot

Vuoden 2020e tasetta on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (33) ja osingoilla (-44). Oikaisu on yhteensä -11 miljoonaa euroa ja se on tehty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (5.5.2020) 7,53 9,34 9,00 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10
Lkm (000) 69 917 69 143 68 916 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,53 0,65 0,62 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Pankkitoiminta 131,4 131,1
Varainhoito 67,5 54,0
Konserni ja muut 22,5 25,0
YHTEENSÄ 0,0 221,4 210,1 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Pankkitoiminta 19,3 24,1
Varainhoito 38,6 26,7
Konserni ja muut 16,8 16,9
YHTEENSÄ 0,0 74,7 67,7 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 53,5 39,9 198 221 210 210 211 208 212 224
Liikevoitto 15,5 2,8 44,0 75 68 49 62 64 68 65
Nettotulos 12,5 2,1 35,5 62 56 39 49 52 55 52
Marginaali 23,4% 5,3% 18,0% 28,1% 26,7% 18,7% 23,3% 25,0% 25,9% 23,2%
EPS 0,18 0,03 0,51 0,90 0,81 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 392 315 289 283 380 268 396 414
Liikearvo
Muut varat 9 442 9 382 8 977 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520
Tase yhteensä 9 834 9 697 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934
Oma pääoma 596 610 590 598 622 615 624 577
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 67 65
Korolliset velat 4 752 4 740 4 589 4 691 4 526 4 644 5 069 5 201
Muut vastuut 4 486 4 347 4 087 4 261 4 338 4 623 4 947 5 091
Tase yhteensä 9 834 9 697 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 50 53 42 -16 237 -101 59 -51
Investoinnit: Capex -10 -8 -6 -14 -19 -23 -25 -15
Vapaa rahavirta (FCF) 40 45 36 -30 218 -124 34 -66
Investoinnit: Muut 10 13 17 4 -69 12 -10 -36
Investointien jälkeen 50 58 53 -26 149 -112 24 -102
Rahoitus: Voitonjako -45 -42 -38 -40 -44 -32 -29 -32
Rahoitus: Muut 0 6 -28 -10 8 12 -10 -39
Rahavarojen muutos 5 22 -13 -76 113 -132 -15 -173
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,40 0,63 0,61 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42
Osinko (lisä) 0,08 0,10
Osinko yhteensä 0,40 0,63 0,61 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42
Osinkotuotto 5,3% 6,7% 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2%
Osinko/nettotulos 78,8% 70,3% 74,9% 96,2% 81,1% 82,0% 58,1% 54,1%
Osinko/FCF 69,9% 96,8% 116,8% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 10,6 12,4 12,3 12,6 12,8
PE (3v) 10,3 12,3 12,9 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7
PE 14,8 10,4 11,1 15,4 13,2 13,2 11,8 10,4
EV/EBIT 111,1 67,6 72,4 102,3 77,3 79,1 78,3 82,0
Oma pääoma/osake 8,52 8,82 8,56 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58
P/B 0,88 1,06 1,05 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85
ROE 5,9% 10,3% 9,4% 6,4% 8,0% 7,9% 8,3% 8,0%
ROI 0,8% 1,4% 1,3% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 6,1% 6,3% 6,4% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9%
Gearing 731,5% 725,4% 728,8% 737,1% 666,6% 711,5% 676,3% 745,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q2/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 7,21 9,34 8,42 8,63 9,37 9,00 9,16 8,20 9,18 9,11
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,610 0,600 0,600 0,600 0,570
Osinkotuotto (ennuste) 8,7% 6,7% 7,5% 7,3% 6,7% 6,8% 6,6% 7,3% 6,5% 6,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,71 0,89 0,76 0,88 0,80 0,81 0,84 0,65 0,60 0,59
PE 10,1 10,4 11,1 9,8 11,8 11,1 10,9 12,7 15,4 15,3
EV/EBIT 80,4 67,8 76,5 68,9 76,5 72,8 72,3 92,5 102,6 102,1
ROE 8,2% 10,3% 8,8% 10,5% 9,2% 9,4% 9,8% 7,7% 6,8% 6,5%
ROI 1,1% 1,4% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus