Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 11.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (11.5.2017)9,00 EURMarkkina-arvo0,60 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,54 EUR Osinkotuotto6,0 %
Liikevaihto 2017e210 M EUR (-0,5 %)Nettotulos 2017e48 M EUR (-2,0 %)
PE12,5ROE7,7 %

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

AKTIA11.5.2017 | 9,00 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 75 prosenttia, joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Yhtiön poikkeava hallituksen valinta ja varsin suuri hallintoneuvosto vaikuttaa turhan suurelta, jonka palkkiot ovat pois sijoittajan saamasta tuotosta. Aiheellinen kysymys onkin selvitettäväksi se, missä suhteessa palkkiot ovat yrityksen toimintaan nähden? Yhtiö aikookin selvittää hallintorakenteensa yksinkertaistamista vuoden 2017 aikana (Aktia Pankki valmistelee yhtiön hallintorakenteen yksinkertaistamista).

Segmentit

Aktialla on kolme segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 165,0 163,7 169,2 169,3 178,1
Varainhoito & Henkivakuutus 48,0 46,0 46,3 43,5 45,8
Muut -3,0 1,7 -7,2 -0,5 -0,3
YHTEENSÄ 210,0 211,4 208,3 212,3 223,6
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 41,0 42,2 52,3 51,4 50,8
Varainhoito & Henkivakuutus 24,0 21,7 22,0 22,0 23,9
Muut -5,0 -2,5 -10,1 -5,0 -9,4
YHTEENSÄ 60,0 61,4 64,2 68,4 65,3

Pankkitoiminta
Segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttori-, yksityispankki-, yritys- sekä korttitoiminta ja treasury.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -3,3 prosenttia 163,7 miljoonaan euroon (169,2). Laskua selittää alhaisten korkojen aiheuttama tuottotason lasku sekä palkkiotuottojen (rahastot, varainhoito ja vakuutustoiminta) pienentyminen. Liiketulos laski noin -19,4 prosenttia 42,2 miljoonaan euroon (52,3). Liiketulokseen laskuun vaikutti osaltaan liikevaihdon lasku noin 5,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi liiketoiminnan kuluihin vaikuttivat mm. varainsiirtovero (Hypoteekkipankki) sekä maksukorttien valmistuksen ja uuden peruspankin käyttöönottokoulutuksen kustannusten nousu.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto laski hieman 40,6 miljoonaa euroa (41,0 M EUR). Korkokate pieneni -1,2 miljoonalla eurolla, mutta palkkiotuottojen nousu +1,4 miljoonalla eurolla paikkasi tätä laskua. Myös liikevoitto laski hieman viime vuodesta ollen 10,6 miljoonaa euroa (Q1/2016: 11,0 M EUR).

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 165 miljoonaa euroa eli viime vuoden tasolla (163,7 M EUR). Samoin liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden tasolla eli noin 41,0 miljoonaa euroa (42,2 M EUR).

Varainhoito & Henkivakuutus
Segmenttiin kuuluvat tytäryhtiöt Aktia Varainhoito Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Aktia Henkivakuutus Oy ja sen osittain tai kokonaan omistamat kiinteistötytäryhtiöt.

Tilikauden 2016 liikevaihto ja liiketulos olivat viime vuoden tasolla eli 46,0 ja 21,7 miljoonaa euroa vastaavasti.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto nousi 12,9 miljoonaan euroon (Q1/2016: 11,0 M EUR). Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. varainhoidon palkkiotuottojen kasvu pääomamarkkinoiden vetämänä. Liikevoitto kasvoi reippaasti 6,4 miljoonaan euroon (Q1/2016: 4,9 M EUR). Myös liikevoiton kasvua selittää em. varainhoidon palkkiotuottojen kasvu.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 48 miljoonaa euroa eli viime vuoden tasolla (46 M EUR). Samoin liikevoiton odotetaan nousevan hieman noin 24,0 miljoonaan euroon (21,7 M EUR).

Muut
Segmenttiin kuuluvat tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot.

Tilikauden 2016 lukuihin sisältyy Visa Europen myynti, mikä toi 6,9 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Tämä nosti liikevaihtoa ja liiketulosta edellisvuosiin nähden.

Ennusteet

Aktian markkina-arvo on nyt noin 600 miljoonaa euroa, joka on melkein tuplaantunut vuoden 2011 lopun 330 miljoonan euron arvosta. Yhtiö on varsin pieni, sillä esimerkiksi Nordean markkina-arvo on noin 47 miljardia euroa, mutta on kuitenkin isompi kuin Ålandsbanken, jonka markkina-arvo on noin 213 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa

Tilikauden 2016 ennusteiden muutos

Q4/2015: Liikevoitto vuoden 2015 tasolla eli noin 64 miljoonaa euroa
Q1/2016: (ei muutosta)
Q2/2016: (ei muutosta)
Q3/2016: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2016 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Aktian tavoitteena on tuplata uusien asiakkaiden määrä vuoteen 2018 mennessä. Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018 ovat mm. kulu- ja tuottosuhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla vertailuvuodesta 2014, CET1:n pitäminen vähintään 15 prosentissa, ROE > 9 % ja osingonjakosuhde > 50 % tilikauden tuloksesta.

Q1/2017 tilanne tavoitteiden suhteen oli seuraava:

  • kulu/tuottosuhde parantunut (vertailuvuosi 2014) +3 % (tavoite +10 %)
  • ROE 8,7 % (tavoite > 9 %)
  • CET1 18,2 % (tavoite > 15 %)

Vielä Aktialla on tekemistä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Tässä on hyvä muistaa peruspankkijärjestelmän käyttöönoton viivästymisen aiheuttamat lisäkustannukset.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa, mikä oli aavistuksen parempi kuin vuonna 2015. Liikevaihtoon vaikutti alhainen korkotilanne, Suomen talouden taantuma sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

aktia-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2016 nettotulos jäi 49 miljoonaan euroon (52 M EUR), jota voi pitää pienoisena pettymyksenä, sillä tulokseen sisältyi Visa Europen myynnistä saatu 6,9 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto. Nettotuloksen vaisuutta selittää palkkiotuottojen ja korkokatteen tuottojen lasku (2 M EUR) sekä liiketoiminnan kulujen nousu (4 M EUR). Lisäksi luottotappiot nousivat noin 1,9 miljoonaa euroa.

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Alkuvuoden 2017 liikevaihto kasvoi +5,4 prosenttia 53,1 miljoonaan euroon (Q1/2016: 50,4 M EUR). Liikevaihdon kasvua selittää mm. palkkiotuottojen ja henkivakuutusneton hyvä kehitys. Nettotulos kasvoi noin +13,4 prosenttia 13,5 miljoonaan euroon (Q1/2016: 11,9 M EUR). Tuloksen kasvua selittää oikeastaan em. liikevaihdon kasvu.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 210 – 215 miljoonaa ja nettotulos 45 – 50 miljoonaa euroa.

Aktian uuden peruspankin varsinainen käyttöönotto on jälleen siirtynyt ja nyt käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Tästä myöhästymisestä johtuen peruspankkiprojektin kokonaiskulut nousevat yli 65 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 IT-kulut ovat edellisvuosia korkeampia johtuen juuri järjestelmän käyttöönotosta. Uuden järjestelmän tuomat kustannussäästöt alkavat realisoitumaan asteittain vasta vuoden 2017 loppupuolella.

Osinko

Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,54 euroa, joka antaisi noin 6,0 prosentin osinkotuoton. Keväällä 2017 maksettu 0,60 euron osinko sisälsi 0,08 euroa lisäosinkoa Visa Europen myyntituotoista.

Oheisessa kuviossa on esitettynä vain ns. normaaliosinko.

aktia-osinko-q12017

Aktian tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 50 prosentissa, mutta tilikauden 2017 ennustetun osingon osingonmaksusuhde on noin 75 prosenttia tuloksesta. Eli reilusti enemmän kuin mitä tavoitetaso on.

Arvostus

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (12,1 – 12,5).

Aktian oma pääoma on 9,35 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 0,96. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,70 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,50 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,50 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta on.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+35) ja osingonmaksuilla (-40). Oikaisu on yhteensä -5 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (11.5.2017) 9,00 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80 4,88 7,60
Lkm (000) 66 500 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39 0,33 0,51
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 53 53 210 211 208 212 224 218 225 249
Liikevoitto 15 16 60 62 64 68 65 56 47 78
Nettotulos 13 14 48 49 52 55 52 50 37 58
Marginaali 24,5% 25,5% 22,9% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9% 16,4% 23,3%
EPS 0,20 0,20 0,72 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75 0,55 0,87
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 380 380 268 396 414 588 475 273
Liikearvo
Muut varat 9 106 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652 10 581 10 746
Tase yhteensä 9 486 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056 11 019
Oma pääoma 622 622 615 624 577 593 466 453
Vähemmistö 0 0 0 67 65 65 58 44
Korolliset velat 4 083 4 083 4 644 5 069 5 201 4 771 4 620 4 977
Muut vastuut 4 781 4 781 4 623 4 947 5 091 5 811 5 912 5 545
Tase yhteensä 9 486 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056 11 019
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,54 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,30
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,54 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50 0,30 0,30
Osinkotuotto 6,0% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6% 6,1% 3,9%
Osingonmaksusuhde 74,8% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0% 54,3% 34,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 12,3 12,9 14,3 #DIV/0!
PE (3v) 12,1 12,4 13,0 12,5 11,7 8,0 7,6 #DIV/0!
PE 12,5 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8 8,8 8,8
Oma pääoma/osake 9,35 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82 7,82 7,42
P/B 0,96 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59 0,62 1,02
ROE 7,7% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5% 7,2% 12,0%
ROI 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,5%
Omavaraisuusaste 6,6% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9% 4,7% 4,5%
Gearing 595,3% 595,3% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7% 791,0% 946,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements