Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AKTIA Ennuste
Osake (3.5.2019) 8,50 Osinko 12 kk 0,65
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 7,6%
Liikevaihto (M) 220 (+4,8%) Osinko/EPS 81% 4v ka
Nettotulos (M) 60 (+7,1%)
EPS 0,87
PE 9,8
EV/EBIT 67,6 ROE 10,0%
PB 1,0 ROI 1,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.aktia.com/fi/julkaisut

Yhteenveto

AKTIA3.5.2019 | 8,50 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 18/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 0,65 euroa (kevät 2019: 0,61 EUR), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (8,50 EUR) noin 7,6 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 80 prosenttia (4 vuoden keskiarvo), joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Aktian Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 52,7 51,2 2,9%
Liiketulos (ebit) 17,2 17,7 -2,8%
Nettotulos 14,1 15,1 -6,6%
EPS (EUR) 0,21 0,22

Aktian liikevaihto eli tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate on laskenut vuodesta 2016 alkaen ja se jatkoi edelleen laskuaan (-6,3 %). Korkokatetta painaa alhaisena pysyvä korkotaso.

Q4/2018 palkkiotuotot laskivat -4,5 prosenttia, mihin vaikutti Q4:n vaikea osakemarkkinatilanne. Q1/2019 tuotot laskivat edelleen (-4,6 %), mutta tähän vaikutti myyty kiinteistövälitys. Tämä huomioiden tuotot olisivat kasvaneet prosentin verran. Aktia kuitenkin totesi, että viime vuoden lopun heikko osakemarkkina vaikutti vielä Q1:n puolella hallinnoitavista varoista saataviin hallinnointipalkkioihin.

Henkivakuutustuottoja (netto) heilauttelee laskennalliset arvonmuutokset. Jos Q4/2018 tuotot laskivat -31 prosenttia, niin Q1:llä ne nousivat +43 prosenttia. Pörssien toipuminen Q1:llä nosti laskennallisia tuottoja.

Kokonaisuudessaan Q1/2019 liikevaihto kasvoi +2,9 prosenttia juurikin henkivakuutustuottojen vahvan nousun myötä.

Q1/2019 toiminnan kulut nousivat vertailukaudesta (36,1 vs 33,5 M EUR), mihin vaikutti mm. Q1:lle kirjattu koko vuoden vakausmaksu (-2 M EUR). Lisäksi Aktian digihankkeiden kulut olivat hieman viimevuotista korkeammat.

Raportoitu nettotulos jäi -1,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta (14,1 vs 15,1 M EUR).

Näkymät 2019

Aktian näkymäarvio vuodelle 2019:

Näkymät 2019: Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 (65,4 M EUR)”

Vuoden 2019 ja Q2/2019 raportoituun liiketulokseen vaikuttaa Samlinkin osakkeiden myynnistä tuleva noin +9,5 miljoonan euron myyntivoitto.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 62,5 55,8 12,0% 220 210 4,7%
Liiketulos (ebit) 26,5 18,2 45,6% 75,0 67,7 10,8%
Nettotulos (omistajille) 21,0 14,7 42,9% 60,0 56,1 7,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,65 0,61

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Aktia: Ennusteet -sivulla.

Ennusteet (Aktia)

Aktian antamat liikevoittoennusteet sekä toteutuneet luvut.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa
Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2017 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)
Q3/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 49 M EUR

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)
08/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 65,4 M EUR

Tilikauden 2019 ennusteiden muutos

02/2019: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2018 tasolla (65,4 M EUR)
05/2019: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet syksyllä 2017. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 80 miljoonaan euroon (2017: 59,9 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,61
  • ROE 9,7 %
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella.

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q12019

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 210 miljoonaa ja nettotulos noin 56 miljoonaa euroa, missä tulosta nosti kertaluontoiset erät. Vertailukauden tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 215 – 225 miljoonaa ja nettotulos noin 55 – 65 miljoonaa euroa.

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (9,8x – 11,3x). Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset. Lisäksi tilikauden 2019 tulosta parantaa noin +9,5 miljoonan euron kertaluontoiset myyntivoitot.

Aktian osakekohtainen oma pääoma on 8,87 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 0,96x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,60 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,40 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,00 – 10,40 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,60 – 1,10 tasolla, joten siinä mielessä korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

Aktian tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen neljän (2015-2018) ajalta suhde on ollut keskimäärin 81 prosenttia eli hieman yli osinkopolitiikan. Eli tuloksen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta osingon kasvua voidaan jatkaa.

aktia-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2010 alkaen on nähtävissä Aktia: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,65 4/2019 0,61 4/2018 0,57
YHTEENSÄ 0,65 0,61 0,57
+6,6% +7,0% +9,6%

Aktia maksoi lisäosinkoa keväällä 2017 (0,08 EUR).  Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,65 euroon, jota tukee mm. Samlinkin myynnistä saatava myyntivoitto (+9,5 M EUR). Tämä osinko antaisi noin 7,6 prosentin osinkotuoton (osake 8,50 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+46) ja osingonmaksuilla (-42). Oikaisu on yhteensä +4 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.5.2019) 8,50 9,00 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80
Lkm (000) 68 975 68 916 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,59 0,62 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pankkitoiminta 126,0 129,3
Varainhoito 55,0 54,0
Konserni ja muut 29,0 26,7
YHTEENSÄ 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pankkitoiminta 28,0 22,3
Varainhoito 22,0 26,7
Konserni ja muut 25,0 18,6
YHTEENSÄ 75,0 67,6 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 63 53 220 210 210 211 208 212 224 218
Liikevoitto 27 17 75 68 49 62 64 68 65 56
Nettotulos 21 14 60 56 39 49 52 55 52 50
Marginaali 33,6% 26,4% 27,3% 26,7% 18,6% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9%
EPS 0,30 0,20 0,87 0,81 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 679 289 283 380 268 396 414 588
Liikearvo
Muut varat 9 238 8 977 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652
Tase yhteensä 9 917 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240
Oma pääoma 612 590 598 622 615 624 577 593
Vähemmistö 0 0 0 0 0 67 65 65
Korolliset velat 5 165 4 589 4 691 4 526 4 644 5 069 5 201 4 771
Muut vastuut 4 140 4 087 4 261 4 338 4 623 4 947 5 091 5 811
Tase yhteensä 9 917 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 75 42 -16 237 -101 59 -51 93
Investoinnit: Capex -10 -6 -14 -19 -23 -25 -15 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 65 36 -30 218 -124 34 -66 88
Investoinnit: Muut 5 17 4 -69 12 -10 -36 35
Investointien jälkeen 70 53 -26 149 -112 24 -102 123
Rahoitus: Voitonjako -42 -38 -40 -44 -32 -29 -32 -14
Rahoitus: Muut -28 -28 -10 8 12 -10 -39 11
Rahavarojen muutos 0 -13 -76 113 -132 -15 -173 120
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,65 0,61 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,65 0,61 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50
Osinkotuotto 7,6% 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6%
Osinko/nettotulos 74,7% 75,1% 96,9% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0%
Osinko/FCF 69,0% 116,8% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,3 12,3 12,7 12,8 14,2
PE (3v) 11,3 12,9 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0
PE 9,8 11,1 15,5 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8
EV/EBIT 67,6 72,4 102,3 77,3 79,1 78,3 82,0 81,6
Oma pääoma/osake 8,87 8,56 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82
P/B 0,96 1,05 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59
ROE 10,0% 9,4% 6,4% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5%
ROI 1,4% 1,3% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%
Omavaraisuusaste 6,2% 6,4% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9%
Gearing 733,0% 728,8% 737,1% 666,6% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 9,37 9,00 9,16 8,20 9,18 9,11 9,27 9,37 9,78 9,73
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,650 0,610 0,600 0,600 0,600 0,570 0,570 0,570 0,570 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 6,9% 6,8% 6,6% 7,3% 6,5% 6,3% 6,1% 6,1% 5,8% 6,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,80 0,81 0,84 0,65 0,60 0,59 0,57 0,66 0,77 0,74
PE 11,8 11,1 10,9 12,7 15,4 15,3 16,4 14,1 12,8 13,1
EV/EBIT 76,5 72,8 72,3 92,5 102,6 102,1 108,1 90,8 78,5 78,1
ROE 9,2% 9,4% 9,8% 7,7% 6,8% 6,5% 6,2% 7,4% 8,1% 8,0%
ROI 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset