Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 4.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e AKTIA Ennuste
Osake (EUR, 4.8.20) 9,18 Osinko (EUR, 12 kk) 0,45
Markkina-arvo (Mrd EUR) 0,64 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (mEUR) 197,5 -10,8% Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 35,0 -43,4% Osinko/FCF 64% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 10,15 +10,6%
EPS 0,50
P/E 18,3
ROE 5,6%
P/B 0,99 ROI 0,8%

Huomioita

Suomen talouden tilanne, työttömyys sekä asuntojen hintojen kehitys voivat kasvattaa Aktian luottotappioiden määrää. Myös alhainen korkotaso vaikuttaa korkotuottojen tasoon.

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Aktian osakkeen arvoksi sain 10,15 euroa, missä olisi noin 10 prosentin nousuvara (osake 9,18 EUR). Osakkeen voi kuitenkin sanoa olevan kohdalleen hinnoiteltu, kun huomioidaan arvonmääritykseen liittyvät ennusteriskit.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): aktia-2020-08-04.pdf

aktia-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2009

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat omistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (aktia-2020-08-04.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 4.8.20) 9,18 9,34 9,00 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10
Lkm (000) 69 917 69 037 68 817 66 484 66 516 66 533 66 548 66 562
Markkina-arvo (Mrd) 0,64 0,64 0,62 0,61 0,65 0,69 0,65 0,54
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 131,4 131,1
Varainhoito 67,5 54,0
Konserni ja muut 197,5 22,5 25,0
YHTEENSÄ 197,5 221,4 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 19,3 24,1
Varainhoito 38,6 26,7
Konserni ja muut 45,0 16,8 16,9
YHTEENSÄ 45,0 74,7 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 14,7% 18,4%
Varainhoito 57,2% 49,4%
Konserni ja muut 74,7% 67,6%
YHTEENSÄ 22,8% 33,7% 32,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 51,0 94,7 197,5 221,4 210,1 210,3 211,3 208,4 212,3 224,2
Liiketulos 12,5 19,1 45,0 74,8 67,6 49,1 61,5 64,2 68,3 65,4
Nettotulos 9,5 15,1 35,0 61,9 56,0 39,3 49,3 51,6 55,0 52,2
Marginaali 18,6% 15,9% 17,7% 28,0% 26,7% 18,7% 23,3% 24,8% 25,9% 23,3%
EPS 0,14 0,22 0,50 0,90 0,81 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 421 315 289 283 380 268 396 414
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 9 882 9 382 8 978 9 268 9 106 9 613 10 311 10 520
Varat yhteensä 10 303 9 697 9 267 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934
Oma pääoma 649 610 590 598 613 615 691 577
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 65
Korolliset velat 4 904 4 740 4 589 4 691 4 526 4 644 5 069 5 201
Muut vastuut 4 750 4 347 4 088 4 261 4 347 4 622 4 947 5 091
Pääomat yhteensä 10 303 9 697 9 267 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 139 53 41 -16 237 -101 59 -51
Investoinnit: Capex -8 -8 -6 -15 -19 -23 -25 -15
Vapaa rahavirta (FCF) 130 45 35 -31 218 -124 34 -65
Investoinnit: Muut 9 13 17 4 -69 12 -10 -36
Investointien jälkeen 140 58 52 -27 149 -112 24 -102
Rahoitus: Voitonjako -2 -44 -40 -41 -44 -32 -29 -34
Rahoitus: Muut -31 8 -26 -8 9 13 -10 -37
Rahavarojen muutos 107 22 -14 -77 113 -131 -15 -173
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,45 0,00 0,61 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42
Osinko (lisä) 0,08 0,10
Osinko yhteensä 0,45 0,00 0,61 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42
Osinkotuotto 4,9% 0,0% 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2%
Osinko/nettotulos 89,9% 0,0% 75,0% 96,4% 81,0% 82,5% 58,1% 53,6%
Osinko/FCF 24,2% 0,0% 119,9% -122,6% 18,3% -34,4% 94,0% -42,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 12,9 12,4 12,3 13,2 13,6
PE (3v) 12,6 12,3 12,8 13,0 12,5 13,0 12,5 12,8
PE 18,3 10,4 11,1 15,4 13,1 13,3 11,8 10,3
EV (mEUR) 5 125 5 070 4 919 5 014 4 793 5 062 5 323 5 326
EV/EBIT 113,9 67,8 72,8 102,1 77,9 78,8 77,9 81,4
Oma pääoma/osake 9,28 8,84 8,57 8,99 9,22 9,25 10,38 9,64
P/B 0,99 1,06 1,05 1,01 1,06 1,12 0,94 0,84
ROE 5,6% 10,3% 9,4% 6,5% 8,0% 7,9% 8,3% 8,0%
ROI 0,8% 1,4% 1,3% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 6,3% 6,3% 6,4% 6,3% 6,5% 6,2% 6,5% 5,9%
Gearing 690,9% 725,4% 728,8% 737,2% 676,3% 711,2% 676,4% 745,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus