Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 16.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton tehdä eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.aktia.com/fi/julkaisut

Yhteenveto

AKTIA14.2.2020 | 11,35 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 0,63 euroon (kevät 2019: 0,61 EUR), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (7,65 EUR) noin 8,2 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinko perutaan.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on noin 79 prosenttia (4 vuoden keskiarvo), joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Aktian vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 55,2 47,7 15,7% 221,4 210,1 5,4%
Liiketulos (ebit) 19,1 8,0 138,8% 74,8 67,6 10,7%
Nettotulos 15,9 6,4 148,4% 61,8 56,0 10,4%
EPS (EUR) 0,23 0,09 0,90 0,81

Aktian liikevaihto eli tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate on laskenut vuodesta 2016 alkaen ja se jatkoi edelleen laskuaan (-9,7 %) vuonna 2019. Yleisesti korkokatetta painaa alhaisena pysyvä korkotaso sekä pankin likviditeettisalkun pienenevät tuotot.

Vuoden 2019 alkupuoliskon aikana palkkiotuotot laskivat 6,6 prosenttia, mihin vaikutti myyty kiinteistövälitys sekä purettu yhteistyö Folksamin kanssa. Vuoden toisella puoliskolla palkkiotuotot kääntyivät nousuun Aktian hallinnoimien varojen kasvun sekä rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatujen palkkioiden kasvun johdosta.

Yhtiö kertoo, että kansainvälisille asiakkaille myytävien korkorahastojen hallinnoitavat varat nousivat 68 prosenttia vuoden aikana. Tämä antaisi olettaa, että palkkiotuotot kehittyisivät hyvin myös vuonna 2020.

Henkivakuutustuottoja (netto) heilauttelee laskennalliset arvonmuutokset. Vuoden 2019 aikana tuotot olivat selvässä kasvussa sijoitustoiminnan tuottojen hyvän kehityksen johdosta. Muistetaan, että vuoden 2018 viimeisen neljänneksen pörssikehitys oli varsin heikkoa, joka painoi tuolloin laskennallisia arvostuksia.

Vuoden 2019 raportoitu kokonaisliikevaihto nousi 5,4 prosenttia, mitä tuki em. tekijöiden lisäksi Samlinkin myynnistä saatu 9,6 miljoonan euron myyntivoitto. Tämä oikaisten liikevaihto olisi ollut 211,9 miljoonaa euroa ja kasvua olisi tullut noin 0,9 prosenttia.

Vuoden 2019 toiminnan kuluja nosti yhtiön uudelleenjärjestelyistä syntyneet kertaluontoiset kulut. Q4:n kulutaso olikin selvästi vertailukautta alhaisemmalla tasolla (35,3 vs 39,4 M EUR). Yhtiö arvioi, että se saavuttaa noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen.

Aktia kertoo, että se ”hakee nyt entistä määrätietoisemmin kasvua varainhoidosta ja uusista henkilö- ja yritysasiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintojensa tehostamista”. Näiden toimien voi odottaa lisäävän jonkin verran toiminnan kuluja ja tuovan kertaluontoisia kuluja. Nämä nakertanevat hieman em. 3 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Raportoitu nettotulos nousi reilu 10 prosenttia, mitä tuki em. Samlinkin myynnistä saatu myyntivoitto ja toisaalta painoi tehostustoimenpiteiden kertaluontoiset kulut. Yhtiön laskema vertailukelpoinen liiketulos oli 68,2 miljoonaa euroa (2018: 65,4 M EUR), joka kasvoi noin 4,3 prosenttia.

Aktia tiedotti 2.4.2020, että se lykkää vuonna 2020 maksettavaa osinkoa (0,63 EUR) Suomen Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

”Finanssivalvonta suosittelee, että luottolaitokset luopuvat osingon maksamisesta ja osinkojen maksamista vuosilta 2019 ja 2020 koskevien peruuttamattomien sitoumusten tekemisestä vähintään 1.10.2020 asti, jotta rahoituksen jatkuminen kotitalouksille ja yrityksille voidaan varmistaa.”

Aktian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 0,63 euron osingosta. Tämä luonnollisesti maksettaisiin aikaisintaan lokakuussa, mutta sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Näkymät 2020

Aktian näkymäarvio vuodelle 2020 (arvio on tehty ennen koronavirusepidemiaa):

Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2020 odotetaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2019 (68,2 M EUR).”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Aktia: Ennusteet -sivulla.

Ennusteet (Aktia)

Aktian antamat liikevoittoennusteet sekä toteutuneet luvut.

Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa
Tilikauden 2017 liikevoitto: 49 miljoonaa euroa

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)
08/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 65,4 M EUR

Tilikauden 2019 ennusteiden muutos

02/2019: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2018 tasolla (65,4 M EUR)
05/2019: (ei muutosta)
08/2019: (ei muutosta)
10/2019: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 68,2 M EUR

Tilikauden 2020 ennusteiden muutos

02/2020: Vertailukelpoinen liikevoitto on hieman vuotta 2019 korkeampi (68,2 M EUR)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet kesällä 2019. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 100 miljoonaan euroon (2019: 68,2 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,60 (2019: 0,66)
  • ROE > 11% (2019: 10,3 %)
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella. (2019: +3,4 %)

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on pysytellyt noin 210 – 220 miljoonan euron tasolla useiden vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Tämä on pitänyt myös nettotuloksen varsin tasaisesti noin 50 – 55 miljoonassa eurossa.

aktia-tuloslaskelma-q42019b

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2019 liikevaihto oli 221 miljoonaa ja nettotulos noin 62 miljoonaa euroa, missä lukuihin positiivisesti vaikutti Samlinkin myyntivoitto (+9,6 M EUR). Tämä oikaisten vuoden 2019 luvut olisivat olleet normaaleilla tasoillaan.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xxx miljoonaa ja nettotulos noin xx miljoonaa euroa.

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla. Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset. Aktian osakekohtainen oma pääoma on 8,82 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 0,87x.

Osinko

Aktian tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen neljän (2016-2019) ajalta suhde on ollut keskimäärin 77 prosenttia eli juurikin tämän arvoalueen sisäpuolella. Koska tulos on kehittynyt varsin vaakasuoraan viimeisen 5 – 10 vuoden aikana, niin tuloskunnon olisi syytä lähteä nousuun, jotta osingon nousulle olisi jatkossakin tilaa.

aktia-osinko-q42019b

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2010 alkaen on nähtävissä Aktia: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
x/2020 0,63 4/2019 0,61 4/2018 0,57
YHTEENSÄ 0,63 0,61 0,57
+3,3% +7,0% +9,6%

Aktia maksoi lisäosinkoa keväällä 2017 (0,08 EUR).  Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

Aktia tiedotti 2.4.2020, että se lykkää vuonna 2020 maksettavaa osinkoa (0,63 EUR) Suomen Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

”Finanssivalvonta suosittelee, että luottolaitokset luopuvat osingon maksamisesta ja osinkojen maksamista vuosilta 2019 ja 2020 koskevien peruuttamattomien sitoumusten tekemisestä vähintään 1.10.2020 asti, jotta rahoituksen jatkuminen kotitalouksille ja yrityksille voidaan varmistaa.”

Aktian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 0,63 euron osingosta. Tämä luonnollisesti maksettaisiin aikaisintaan lokakuussa, mutta sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (16.3.2020) 7,65 9,34 9,00 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10
Lkm (000) 69 888 69 143 68 916 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,53 0,65 0,62 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 221 210 210 211 208 212 224
Liikevoitto 75 68 49 62 64 68 65
Nettotulos 62 56 39 49 52 55 52
Marginaali #DIV/0! #DIV/0! 28,1% 26,7% 18,7% 23,3% 25,0% 25,9% 23,2%
EPS 0,90 0,81 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 315 289 283 380 268 396 414
Liikearvo
Muut varat 9 382 8 977 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520
Tase yhteensä 0 9 697 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934
Oma pääoma 610 590 598 622 615 624 577
Vähemmistö 0 0 0 0 0 67 65
Korolliset velat 4 740 4 589 4 691 4 526 4 644 5 069 5 201
Muut vastuut 4 347 4 087 4 261 4 338 4 623 4 947 5 091
Tase yhteensä 0 9 697 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 53 42 -16 237 -101 59 -51
Investoinnit: Capex -8 -6 -14 -19 -23 -25 -15
Vapaa rahavirta (FCF) 0 45 36 -30 218 -124 34 -66
Investoinnit: Muut 13 17 4 -69 12 -10 -36
Investointien jälkeen 0 58 53 -26 149 -112 24 -102
Rahoitus: Voitonjako -42 -38 -40 -44 -32 -29 -32
Rahoitus: Muut 6 -28 -10 8 12 -10 -39
Rahavarojen muutos 0 22 -13 -76 113 -132 -15 -173
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,63 0,61 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42
Osinko (lisä) 0,08 0,10
Osinko yhteensä 0,63 0,61 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42
Osinkotuotto 6,7% 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2%
Osinko/nettotulos #DIV/0! 70,3% 74,9% 96,2% 81,1% 82,0% 58,1% 54,1%
Osinko/FCF #DIV/0! 96,8% 116,8% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 12,4 12,3 12,6 12,8
PE (3v) 12,3 12,9 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7
PE 10,4 11,1 15,4 13,2 13,2 11,8 10,4
EV/EBIT 67,6 72,4 102,3 77,3 79,1 78,3 82,0
Oma pääoma/osake 8,82 8,56 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58
P/B 1,06 1,05 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85
ROE 10,3% 9,4% 6,4% 8,0% 7,9% 8,3% 8,0%
ROI 1,4% 1,3% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 6,3% 6,4% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9%
Gearing 725,4% 728,8% 737,1% 666,6% 711,5% 676,3% 745,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q2/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 9,34 8,42 8,63 9,37 9,00 9,16 8,20 9,18 9,11 9,27
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,630 0,630 0,630 0,630 0,610 0,600 0,600 0,600 0,570 0,570
Osinkotuotto (ennuste) 6,7% 7,5% 7,3% 6,7% 6,8% 6,6% 7,3% 6,5% 6,3% 6,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,89 0,76 0,88 0,80 0,81 0,84 0,65 0,60 0,59 0,57
PE 10,4 11,1 9,8 11,8 11,1 10,9 12,7 15,4 15,3 16,4
EV/EBIT 67,8 76,5 68,9 76,5 72,8 72,3 92,5 102,6 102,1 108,1
ROE 10,3% 8,8% 10,5% 9,2% 9,4% 9,8% 7,7% 6,8% 6,5% 6,2%
ROI 1,4% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus