Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 13.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (13.8.2017)9,20 EURMarkkina-arvo0,61 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,54 EUR Osinkotuotto5,9 %
Liikevaihto 2017e215 M EUR (+1,9 %)Nettotulos 2017e47 M EUR (-4,1 %)
PE13,0ROE7,6 %

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

AKTIA13.8.2017 | 9,20 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 75 prosenttia, joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Alkuvuosi 2017

Aktian Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 107,3 M EUR (109,8 M EUR / -2,3 %)
  • nettotulos: 24,7 M EUR (29,9 M EUR / -17,4 %)

Raportoidut liikevaihto ja tulos laskivat siis selvästi viime vuodesta. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Aktia sai vertailuvuonna Visa Europen myynnistä noin 5,9 miljoonan euron kertaluontoisen tuoton. Tämä huomioiden tulos olisi ollut hieman parempi.

Suomen talouden ja kuluttajien luottamuksen nousun johdosta Aktian rahastojen ja varainhoidon myynti on ollut vahvaa. Tämä näkyi palkkiotuottojen +19 prosentin kasvuna.

Aktian peruspankkijärjestelmä otettiin vihdoin käyttöön kesällä 2017. Pitkittyneestä käyttöönotosta johtuen IT- ja muut henkilöstökulut olivat nousussa. Uuden järjestelmän odotetaan kuitenkin tuovan tehokkuutta ja matalampaa kulurakennetta vuodesta 2018 alkaen. Pelkästään vuosittaisten IT-kulujen odotetaan laskevan noin 5 miljoonalla eurolla. Toisaalta tämä hyöty katoaa korkeimpiin poistoihin, sillä projektin kuluja on aktivoitu taseeseen noin 61 miljoonaa euroa, joista tehdään noin 6 miljoonan euron vuosipoistot seuraavien 10 vuoden aikana.

Näkymät

Aktia arvioi, että tilikauden 2017 liikevoitto jää viime vuotista alemmaksi. Tähän vaikuttaa alhainen korkotaso sekä etenkin viime vuoden liikevoittoon sisältyneet kertaluontoiset erät. Vuonna 2016 liikevoitto oli 62 miljoonaa euroa.

Segmentit

Aktialla on kolme segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 165,0 163,7 169,2 169,3 178,1
Varainhoito & Henkivakuutus 50,0 46,0 46,3 43,5 45,8
Muut 0,0 1,7 -7,2 -0,5 -0,3
YHTEENSÄ 215,0 211,4 208,3 212,3 223,6
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pankkitoiminta 39,0 42,2 52,3 51,4 50,8
Varainhoito & Henkivakuutus 25,0 21,7 22,0 22,0 23,9
Muut -6,0 -2,5 -10,1 -5,0 -9,4
YHTEENSÄ 58,0 61,4 64,2 68,4 65,3

Pankkitoiminta

Segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttori-, yksityispankki-, yritys- sekä korttitoiminta ja treasury.

Segmentin liikevaihto on ollut laskutrendissä. Tätä laskua selittää alhaisten korkojen aiheuttama tuottotason lasku sekä palkkiotuottojen (rahastot, varainhoito ja vakuutustoiminta) pienentyminen.

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen kasvu on näkynyt Aktian palkkiotuottojen kasvuna. Näin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan hieman viime vuodesta.

Myös segmentin liikevoitto on ollut laskussa. Tähän on vaikuttanut em. liikevaihdon laskun lisäksi peruspankkijärjestelmän rakentamiseen liittyvät kulut. Tästä johtuen myös tilikauden 2017 liikevoiton odotetaan jäävän viime vuodesta.

Varainhoito & Henkivakuutus

Segmenttiin kuuluvat tytäryhtiöt Aktia Varainhoito Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Aktia Henkivakuutus Oy ja sen osittain tai kokonaan omistamat kiinteistötytäryhtiöt.

Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut varsin tasaisesti noin 44 – 46 miljoonaa euroa. Samoin liikevoitto on ollut tasaisesti noin 21 – 23 miljoonassa eurossa. Segmentti toimii siis varsin muhkeilla marginaaleilla, sillä liikevoittomarginaali on noin 50 prosentissa.

Myös tämän segmentin liikevaihtoa ja liikevoittoa nostaa Suomen talouden piristyminen vuoden 2017 aikana. Varainhoidon palkkiotuotot ovat kasvussa pääomamarkkinoiden kasvun seurauksena.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 50 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25 miljoonaa euroa.

Muut

Segmenttiin kuuluvat tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot.

Tilikauden 2016 lukuihin sisältyy Visa Europen myynti, mikä toi 6,9 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Tämä nosti liikevaihtoa ja liiketulosta edellisvuosiin nähden.

Ennusteet

Aktian markkina-arvo on nyt noin 600 miljoonaa euroa, joka on melkein tuplaantunut vuoden 2011 lopun 330 miljoonan euron arvosta. Yhtiö on varsin pieni, sillä esimerkiksi Nordean markkina-arvo on noin 44 miljardia euroa, mutta on kuitenkin isompi kuin Ålandsbanken, jonka markkina-arvo on noin 225 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa

Tilikauden 2016 ennusteiden muutos

Q4/2015: Liikevoitto vuoden 2015 tasolla eli noin 64 miljoonaa euroa
Q1/2016: (ei muutosta)
Q2/2016: (ei muutosta)
Q3/2016: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2016 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Aktian tavoitteena on tuplata uusien asiakkaiden määrä vuoteen 2018 mennessä. Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018 ovat mm. kulu- ja tuottosuhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla vertailuvuodesta 2014, CET1:n pitäminen vähintään 15 prosentissa, ROE > 9 % ja osingonjakosuhde > 50 % tilikauden tuloksesta.

Q2/2017 tilanne tavoitteiden suhteen oli seuraava:

  • kulu/tuottosuhde parantunut (vertailuvuosi 2014) +3 % (tavoite +10 %)
  • ROE 8,2 % (tavoite > 9 %)
  • CET1 18,0 % (tavoite > 15 %)

Vielä Aktialla on tekemistä, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne, Suomen talouden taantuma sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q22017

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 215 miljoonaa ja nettotulos noin 45 miljoonaa euroa.

Aktian peruspankkijärjestelmä otettiin vihdoin käyttöön kesällä 2017. Uuden järjestelmän odotetaan kuitenkin tuovan tehokkuutta ja matalampaa kulurakennetta vuodesta 2018 alkaen. Pelkästään vuosittaisten IT-kulujen odotetaan laskevan noin 5 miljoonalla eurolla. Toisaalta tämä hyöty katoaa korkeimpiin poistoihin, sillä projektin kuluja on aktivoitu taseeseen noin 61 miljoonaa euroa, joista tehdään noin 6 miljoonan euron vuosipoistot seuraavien 10 vuoden aikana.

Rahavirta

Rahoitusalan rahavirtalaskelma vaatii lisää opiskelua ja tutkintaa, ja siksi Aktian rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin.

Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Aktian rahavirtalaskelma.

Osinko

Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,54 euroa, joka antaisi noin 5,9 prosentin osinkotuoton. Keväällä 2017 maksettu 0,60 euron osinko sisälsi 0,08 euroa lisäosinkoa Visa Europen myyntituotoista.

Oheisessa kuviossa on esitettynä vain ns. normaaliosinko.

aktia-osinko-q22017

Aktian tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 50 prosentissa, mutta tilikauden 2017 ennustetun osingon osingonmaksusuhde on noin 75 prosenttia tuloksesta. Eli reilusti enemmän kuin mitä tavoitetaso on.

Tässä on hyvä huomioida se, että tulokseen positiivisesti vaikuttaa uuden pankkijärjestelmän tuomat noin 5 miljoonan euron IT-kulujen vuosisäästöt. Näiden voi ajatella olevan todellisia, eli kassaan jää joka vuosi 5 miljoonaa euroa enemmän (ennen veroja). Toisaalta tulokseen negatiivisesti vaikuttaa pankkijärjestelmän noin 6 miljoonan euron vuosipoisto. Tämän vaikutus on enempi kirjanpidollinen (ei vaikuta rahavirtoihin), sillä järjestelmä on jo maksettu. Toisaalta-toisaalta, jos järjestelmää varten on otettu 60 miljoonaa euroa lainaa, niin toki näiden lyhennykset vaikuttavat rahavirtoihin osaltaan.

Arvostus

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (12,4x – 13,0x).

Aktian oma pääoma on 9,17 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 1,00. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,70 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,50 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,60 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta on.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+22) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +22 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (13.8.2017) 9,20 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80 4,88 7,60
Lkm (000) 66 500 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,61 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39 0,33 0,51
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 55 107 215 211 208 212 224 218 225 249
Liikevoitto 14 31 58 62 64 68 65 56 47 78
Nettotulos 11 25 47 49 52 55 52 50 37 58
Marginaali 20,0% 23,4% 21,9% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9% 16,4% 23,3%
EPS 0,17 0,38 0,71 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75 0,55 0,87
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 217 380 268 396 414 588 475 273
Liikearvo
Muut varat 9 321 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652 10 581 10 746
Tase yhteensä 9 538 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056 11 019
Oma pääoma 610 622 615 624 577 593 466 453
Vähemmistö 0 0 0 67 65 65 58 44
Korolliset velat 4 157 4 083 4 644 5 069 5 201 4 771 4 620 4 977
Muut vastuut 4 771 4 781 4 623 4 947 5 091 5 811 5 912 5 545
Tase yhteensä 9 538 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056 11 019
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 50 237 -101 59 -51 93 215 -71
Investoinnit: Capex -20 -19 -23 -25 -15 -5 -10 -3
Vapaa rahavirta (FCF) 30 218 -124 34 -66 88 205 -74
Investoinnit: Muut -10 -69 12 -10 -36 35 2 16
Investointien jälkeen 20 149 -112 24 -102 123 207 -58
Rahoitus: Voitonjako -40 -44 -32 -29 -32 -14 -6 -16
Rahoitus: Muut 20 8 12 -10 -39 11 1 12
Rahavarojen muutos 0 113 -132 -15 -173 120 202 -62
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,54 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,30
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,54 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50 0,30 0,30
Osinkotuotto 5,9% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6% 6,1% 3,9%
Osinko/nettotulos 76,4% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0% 54,3% 34,6%
Osinko/FCF 119,7% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1% 9,8% -27,2%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 12,5 12,8 14,2 15,9
PE (3v) 12,4 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0 7,6 16,6
PE 13,0 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8 8,8 8,8
Oma pääoma/osake 9,17 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82 7,82 7,42
P/B 1,00 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59 0,62 1,02
ROE 7,6% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5% 7,2% 12,0%
ROI 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,5%
Omavaraisuusaste 6,4% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9% 4,7% 4,5%
Gearing 645,9% 595,3% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7% 791,0% 946,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset