Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 30.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AKTIA Ennuste
Osake (30.10.2019) 8,88 Osinko 12 kk 0,63
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 7,1%
Liikevaihto (M) 219 (+4,3%) Osinko/EPS 81% 4v ka
Nettotulos (M) 57 (+1,6%)
EPS 0,83
PE 10,8
EV/EBIT 70,9 ROE 9,5%
PB 1,0 ROI 1,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.aktia.com/fi/julkaisut

Yhteenveto

AKTIA30.10.2019 | 8,88 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 0,63 euroa (kevät 2019: 0,61 EUR), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (8,88 EUR) noin 7,1 prosentin osinkotuoton. Laskin hieman osinkoennustetta maailmantalouden hidastumisen sekä muiden pankkien ja rahoituslaitosten osinkojen leikkaamisen johdosta.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 80 prosenttia (4 vuoden keskiarvo), joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Aktian Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 52,9 55,4 -4,5% 166,2 162,4 2,3%
Liiketulos (ebit) 14,3 23,7 -39,7% 55,6 59,5 -6,6%
Nettotulos 11,2 19,8 -43,4% 45,9 49,6 -7,5%
EPS (EUR) 0,16 0,29 0,67 0,72

Aktian liikevaihto eli tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate on laskenut vuodesta 2016 alkaen ja se jatkoi edelleen Q3:lla laskuaan (-6,7 %). Korkokate on tämän vuoden aikana ollut noin 19,5 miljoonassa eurossa per kvartaali ja jos sama kehitys jatkuu myös Q4:lla, niin silloin koko vuoden korkokate voisi olla noin 78 miljoonaa euroa. Yleisesti korkokatetta painaa alhaisena pysyvä korkotaso sekä pankin likviditeettisalkun pienenevät tuotot.

Q3:n palkkiotuotot kääntyivät noin 7,4 prosentin nousuun. Q1-Q2:n tuottojen laskua selittivät erilaiset kertaluontoiset erät. Palkkiotuottoja tukee yhtiön hallinnoitavien varojen selvä kasvu, jotka nyt nousivat ennätystasolle noin 9,8 miljardiin euroon. Jos Q4:n palkkiotuotot ovat Q3:n tasolla, niin silloin koko vuoden tuotot olisivat noin 96 miljoonaa euroa.

Henkivakuutustuottoja (netto) heilauttelee laskennalliset arvonmuutokset. Q1-Q3 aikana tuotot ovat olleet selvässä kasvussa sijoitustoiminnan tuottojen hyvän kehityksen johdosta. Aktia kertoo kuitenkin, että vakuutustekninen tulos oli viimevuotista alhaisempi. Alkuvuoden tuotot ovat olleet yhteensä 21,7 miljoonaa euroa ja jos Q4:n on hieman Q3:sta alhaisempi, niin koko vuoden tuotot olisivat jossain 28 miljoonan euron tuntumassa. Riippuen toki siitä, millaisia sijoitusten arvonmuutoksia viimeisellä kvartaalilla saadaan.

Q3:n liikevaihto laski 4,5 prosenttia muut-erän tuottojen jäädessä 1,9 miljoonan euron tasolle (Q3/2018: 6,0 M EUR). Yhdessä muut-erän kanssa oma ennusteeni vuoden 2019 kokonaistuotoista olisi noin 215 – 220 miljoonaa euroa.

Q3/2019 toiminnan kulut olivat selvästi vertailukautta suuremmat (37,5 vs 31,8 M EUR), mikä sisältää 3,3 miljoona euroa uudelleenjärjestelyistä johtuvia kuluja. Yhtiö arvioi, että se saavuttaa noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Arvioin Q4:n kulujen olevan hieman Q3:sta korkeammat, jonka johdosta koko vuoden kulut olisivat jossain 147 miljoonan euron hujakoilla.

Q3:n raportoitu nettotulos laski reippaat 43 prosenttia vertailukauteen nähden. Eroa oli 8,6 miljoonaa euroa, joka selittyy pitkälti em. kertaluontoisilla kuluilla (3,3 M EUR) sekä noin 4 miljoonaa euroa alhaisemmilla Muut-erän tuotoilla.

Huomioiden verot ja muut kulut, niin oma tulosennusteeni vuodelle 2019 on jossain 54 – 59 miljoonan euron haarukassa (EPS n. 0,83 EUR), missä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset voivat vaikuttaa merkittävästi lopulliseen tulokseen. Osingon arvioin olevan 0,63 euroa (kevät 2019: 0,61 EUR).

Näkymät 2019

Aktian näkymäarvio vuodelle 2019:

Näkymät 2019: Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 (65,4 M EUR)”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 52,7 47,7 10,5% 219 210 4,2%
Liiketulos (ebit) 13,3 8,1 64,2% 69,0 67,7 1,9%
Nettotulos (omistajille) 11,0 6,5 69,2% 57,0 56,1 1,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,63 0,61

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Aktia: Ennusteet -sivulla.

Ennusteet (Aktia)

Aktian antamat liikevoittoennusteet sekä toteutuneet luvut.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa
Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2017 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)
Q3/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 49 M EUR

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)
08/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 65,4 M EUR

Tilikauden 2019 ennusteiden muutos

02/2019: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2018 tasolla (65,4 M EUR)
05/2019: (ei muutosta)
08/2019: (ei muutosta)
10/2019: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet kesällä 2019. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 100 miljoonaan euroon (2018: 65,4 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,60
  • ROE > 11%
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella.

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q32019

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 210 miljoonaa ja nettotulos noin 56 miljoonaa euroa, missä tulosta nosti kertaluontoiset erät. Vertailukauden tulosta laski noin 10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 215 – 222 miljoonaa ja nettotulos noin 55 – 60 miljoonaa euroa.

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (10,8x – 12,1x). Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset. Lisäksi tilikauden 2019 tulosta parantaa noin 9,6 miljoonan euron kertaluontoiset myyntivoitot.

Aktian osakekohtainen oma pääoma on 8,92 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 1,0x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,60 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,40 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,00 – 10,40 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,60 – 1,10 tasolla, joten siinä mielessä korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

Aktian tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen neljän (2015-2018) ajalta suhde on ollut keskimäärin 81 prosenttia eli hieman yli osinkopolitiikan. Eli tuloksen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta osingon kasvua voidaan jatkaa.

aktia-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2010 alkaen on nähtävissä Aktia: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,63 4/2019 0,61 4/2018 0,57
YHTEENSÄ 0,63 0,61 0,57
+3,3% +7,0% +9,6%

Aktia maksoi lisäosinkoa keväällä 2017 (0,08 EUR).  Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,63 euroon, jota tukee mm. Samlinkin myynnistä saatava myyntivoitto (+9,6 M EUR). Toisaalta arvioin maailmantalouden epävarmuuden sekä muiden pankkien ja rahoituslaitosten osinkojen laskun heijastuvan myös Aktiaan. Tästä syystä laskin aiempaa 0,65 osinkoennustettani 0,63 euroon. Tämä osinko olisi noin 76 prosenttia ennustamastani tuloksesta eli se olisi yhtiön osinkopolitiikan mukaisissa rajoissa.

Tämä osinko antaisi noin 7,1 prosentin osinkotuoton (osake 8,88 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+11) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +11 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.10.2019) 8,88 9,00 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80
Lkm (000) 69 065 68 916 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,61 0,62 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pankkitoiminta 128,0 129,3
Varainhoito 58,0 54,0
Konserni ja muut 33,0 26,7
YHTEENSÄ 219,0 210,0 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pankkitoiminta 17,5 22,3
Varainhoito 33,0 26,7
Konserni ja muut 19,0 18,6
YHTEENSÄ 69,5 67,6 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 53 166 219 210 210 211 208 212 224 218
Liikevoitto 13 56 69 68 49 62 64 68 65 56
Nettotulos 11 46 57 56 39 49 52 55 52 50
Marginaali 20,8% 27,7% 26,0% 26,7% 18,7% 23,3% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9%
EPS 0,16 0,67 0,83 0,81 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 334 289 283 380 268 396 414 588
Liikearvo
Muut varat 9 291 8 977 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652
Tase yhteensä 9 625 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240
Oma pääoma 616 590 598 622 615 624 577 593
Vähemmistö 0 0 0 0 0 67 65 65
Korolliset velat 4 613 4 589 4 691 4 526 4 644 5 069 5 201 4 771
Muut vastuut 4 396 4 087 4 261 4 338 4 623 4 947 5 091 5 811
Tase yhteensä 9 625 9 266 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 75 42 -16 237 -101 59 -51 93
Investoinnit: Capex -10 -6 -14 -19 -23 -25 -15 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 65 36 -30 218 -124 34 -66 88
Investoinnit: Muut 10 17 4 -69 12 -10 -36 35
Investointien jälkeen 75 53 -26 149 -112 24 -102 123
Rahoitus: Voitonjako -42 -38 -40 -44 -32 -29 -32 -14
Rahoitus: Muut -33 -28 -10 8 12 -10 -39 11
Rahavarojen muutos 0 -13 -76 113 -132 -15 -173 120
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,63 0,61 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,63 0,61 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50
Osinkotuotto 7,1% 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6%
Osinko/nettotulos 76,3% 74,9% 96,2% 81,1% 82,0% 58,1% 54,1% 67,0%
Osinko/FCF 66,9% 116,8% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,9 12,3 12,6 12,8 14,2
PE (3v) 12,1 12,9 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0
PE 10,8 11,1 15,4 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8
EV/EBIT 70,9 72,4 102,3 77,3 79,1 78,3 82,0 81,6
Oma pääoma/osake 8,92 8,56 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82
P/B 1,00 1,05 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59
ROE 9,5% 9,4% 6,4% 8,0% 7,9% 8,3% 8,0% 8,5%
ROI 1,3% 1,3% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%
Omavaraisuusaste 6,4% 6,4% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9%
Gearing 694,6% 728,8% 737,1% 666,6% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 8,42 8,63 9,37 9,00 9,16 8,20 9,18 9,11 9,27 9,37
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,650 0,650 0,650 0,610 0,600 0,600 0,600 0,570 0,570 0,570
Osinkotuotto (ennuste) 7,7% 7,5% 6,9% 6,8% 6,6% 7,3% 6,5% 6,3% 6,1% 6,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,76 0,88 0,80 0,81 0,84 0,65 0,60 0,59 0,57 0,66
PE 11,1 9,8 11,8 11,1 10,9 12,7 15,4 15,3 16,4 14,1
EV/EBIT 76,5 68,9 76,5 72,8 72,3 92,5 102,6 102,1 108,1 90,8
ROE 8,8% 10,5% 9,2% 9,4% 9,8% 7,7% 6,8% 6,5% 6,2% 7,4%
ROI 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus