Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AKTIA Ennuste
Osake (31.10.2018) 8,65 Osinko 12 kk 0,60
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 6,9%
Liikevaihto (M) 216 (+2,9%) Osinko/EPS 79% 4v ka
Nettotulos (M) 64 (+64,1%)
EPS 0,93
PE 9,3
EV/EBIT 65,0 ROE 10,7%
PB 1,0 ROI 1,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.aktia.com/fi/julkaisut

Yhteenveto

AKTIA31.10.2018 | 8,65 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 16/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,60 euroa, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (8,65 EUR) noin 6,9 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 80 prosenttia (4 vuoden keskiarvo), joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2018

Aktian Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 55,4 50,3 10,1% 162,4 157,6 3,0%
Liiketulos (ebit) 23,7 8,0 196% 59,5 38,9 53%
Nettotulos 19,8 6,5 205% 49,6 31,1 59%
EPS (EUR) 0,29 0,09 0,72 0,45

Aktian liikevaihto eli tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate laski (-2,3 %), missä alhainen korkotaso painaa pankin likviditeettisalkun tuottoja. Palkkiotuotot (netto) kasvoivat +4 prosenttia, missä kortti- ja muut maksujenvälityspalkkioiden kehitys vastasivat palkkiotuottojen kokonaisnoususta.

Henkivakuutustuotot (netto) jatkoivat selvää laskuaan (-14 %), mihin vaikuttivat sijoitussalkun realisoitumattomat arvonmuutokset.

Q3:n liikevaihto nousi noin +10 prosenttia vertailukaudesta. Tuottoihin sisältyi kuitenkin kertaluontoisina erinä Folkasmin myynnistä kirjattu myyntivoitto +4,0 miljoonaa euroa sekä Aktia Kiinteistövälityksetä saatu 1,1 miljoonan euron myyntivoitto. Nämä oikaisten liikevaihto olisi ollut edellisvuoden tasolla.

Toiminnan kulut laskivat vertailukaudesta ja olivat nyt -31,8 miljoonaa euroa. Vuosi sitten kulut olivat -41,7 miljoonaa, mutta niihin sisältyi reilu 7 miljoonaa euroa kertaluontoisia eriä. Nämäkin huomioiden Q3/2018 kulut laskivat selvästi (31,8 vs 34,4 M EUR).

Raportoitu nettotulos nousi kertaluontoisista eristä sekä toiminnan tehostumisesta johtuen 19,8 miljoonaan euroon (Q3/2017: 6,5 M EUR). Kertaluontoisten erien yhteisvaikutus (5,1 + 7,3 M EUR) oli 12,4 miljoonaa euroa ennen veroja.

CET1 oli 16,6 prosenttia.

Näkymät 2018

Aktia piti vuoden 2018 arvionsa ennallaan

”vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi (aiemmin: suunnilleen samalla tasolla) kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (59,9 M EUR)”

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan tuovan aiempaa arviota suuremmat säästöt.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 213 – 218 M EUR (2017: 210 M EUR)
  • nettotulos: 60 – 65 M EUR (2017: 39 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Aktia: Ennusteet.

Ennusteet (Aktia)

Aktian antamat liikevoittoennusteet sekä toteutuneet luvut.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa
Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2017 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)
Q3/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUNUT: 49 M EUR

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)
08/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet syksyllä 2017. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 80 miljoonaan euroon (2017: 59,9 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,61
  • ROE 9,7 %
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella.

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne, Suomen talouden taantuma sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q32018

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 211 miljoonaa ja nettotulos noin 39 miljoonaa euroa. Eli lasku jatkui myös vuonna 2017.

Tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Henkilöstökulut kasvoivat noin +6,8 miljoonaa euroa ja IT-kulut +2,1 miljoonaa euroa. Myös poistot kasvoivat hieman (+1,3 M EUR), mikä on jatkossa hyvä muistaa. Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (jos poistoaika on 10 vuotta).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 213 – 218 miljoonaa ja nettotulos noin 60 – 65 miljoonaa euroa.

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (9,3x – 11,8x). Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset. Lisäksi tilikauden 2018 tulosta parantaa noin +5 miljoonan euron kertaluontoiset myyntivoitot.

Aktian osakekohtainen oma pääoma on 8,69 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 1,0x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,60 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,40 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,00 – 10,20 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,60 – 1,10 tasolla, joten siinä mielessä korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

Aktian uutena tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen kolmen (2015-2017) ajalta suhde on ollut 85 prosenttia eli hieman yli osinkopolitiikan. Eli tuloksen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta osingon kasvua voidaan jatkaa.

aktia-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2010 alkaen on nähtävissä Aktia: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,60 4/2018 0,57 4/2017 0,52
lisäosinko 0,08
YHTEENSÄ 0,60 0,57 0,60
+5,3% +9,6% -3,7%

Aktia maksoi lisäosinkoa keväällä 2017 (0,08 EUR) ja keväällä 2016 (0,10 EUR). Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

Kevään 2019 osingon arvioin nousevan 0,60 euroon, missä nousua olisi vain 0,03 euroa, kun edellisen kerran nousua oli 0,05 euroa. Tämä pitäisi osinkosuhteen noin 65 – 70 prosentissa (ennustettuun tulokseen nähden) eli juurikin yhtiön tavoitetason puolivälissä. 0,60 euron osinko antaisi noin 6,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 8,65 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+14) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +14 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.10.2018) 8,65 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80 4,88
Lkm (000) 68 841 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,60 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39 0,33
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal & Corporate Banking 123,5 117,3
Varainhoito 66,5 64,9
Konserni ja muut 26,0 28,1
YHTEENSÄ 216,0 210,3 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal & Corporate Banking 32,5 16,8
Varainhoito 26,0 23,1
Konserni ja muut 18,5 9,2
YHTEENSÄ 77,0 49,1 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 54 162 216 210 211 208 212 224 218 225
Liikevoitto 17 60 77 49 62 64 68 65 56 47
Nettotulos 14 50 64 39 49 52 55 52 50 37
Marginaali 25,9% 30,9% 29,6% 18,6% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9% 16,4%
EPS 0,20 0,73 0,93 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75 0,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 232 283 380 268 396 414 588 475
Liikearvo
Muut varat 9 146 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652 10 581
Tase yhteensä 9 378 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
Oma pääoma 598 598 622 615 624 577 593 466
Vähemmistö 0 0 0 0 67 65 65 58
Korolliset velat 4 641 4 691 4 526 4 644 5 069 5 201 4 771 4 620
Muut vastuut 4 139 4 261 4 338 4 623 4 947 5 091 5 811 5 912
Tase yhteensä 9 378 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 0 -16 237 -101 59 -51 93 215
Investoinnit: Capex -10 -14 -19 -23 -25 -15 -5 -10
Vapaa rahavirta (FCF) -10 -30 218 -124 34 -66 88 205
Investoinnit: Muut 0 4 -69 12 -10 -36 35 2
Investointien jälkeen -10 -26 149 -112 24 -102 123 207
Rahoitus: Voitonjako -38 -40 -44 -32 -29 -32 -14 -6
Rahoitus: Muut 48 -10 8 12 -10 -39 11 1
Rahavarojen muutos 0 -76 113 -132 -15 -173 120 202
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,60 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50 0,30
Osinkotuotto 6,9% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6% 6,1%
Osinko/nettotulos 64,5% 96,9% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0% 54,3%
Osinko/FCF -413,0% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1% 9,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,5 12,7 12,8 14,2 15,9
PE (3v) 11,8 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0 7,6
PE 9,3 15,5 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8 8,8
EV/EBIT 65,0 102,3 77,3 79,1 78,3 82,0 81,6 95,1
Oma pääoma/osake 8,69 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82 7,82
P/B 1,00 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59 0,62
ROE 10,7% 6,4% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5% 7,2%
ROI 1,5% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9%
Omavaraisuusaste 6,4% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9% 4,7%
Gearing 737,3% 737,1% 666,6% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7% 791,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 9,16 8,20 9,18 9,11 9,27 9,37 9,78 9,73 9,04 8,19
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,570 0,570 0,570 0,570 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 6,6% 7,3% 6,5% 6,3% 6,1% 6,1% 5,8% 6,2% 6,6% 7,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,84 0,65 0,60 0,59 0,57 0,66 0,77 0,74 0,77 0,78
PE 10,9 12,7 15,4 15,3 16,4 14,1 12,8 13,1 11,7 10,5
EV/EBIT 72,3 92,5 102,6 102,1 108,1 90,8 78,5 78,1 77,5 76,1
ROE 9,8% 7,7% 6,8% 6,5% 6,2% 7,4% 8,1% 8,0% 7,9%
ROI 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset