Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 15.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (15.2.2018)9,38 EURMarkkina-arvo0,62 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,57 EUR Osinkotuotto6,1 %
Liikevaihto 2018e218 M EUR (+3,8 %)Nettotulos 2018e46 M EUR (17,9 %)
PE13,5ROE7,6 %

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

AKTIA15.2.2018 | 9,38 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 18/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Kevään 2018 osinko on 0,57 euroa, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (9,38 EUR) noin 6,1 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 85 prosenttia, joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tilikausi 2017

Aktian vuosi 2017

  • liikevaihto: 210,3 M EUR (211,3 M EUR / -0,5 %)
  • nettotulos: 39,3 M EUR (49,3 M EUR / -20 %)
  • EPS: 0,59 EUR (0,74 EUR)
  • osinkoehdotus: 0,57 EUR (0,52+0,08 EUR)

Liikevaihtona tässä on tulosraportin ”Liiketoiminnan tuotot yhteensä” -erä.

Tilikauden 2017 raportoitu liikevaihto jäi hieman vuodesta 2016. Aktian tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate laski noin -6 miljoonaa euroa jääden 89,6 miljoonaan euroon (2016: 95,6 M EUR). Vaikka otto- ja antolainauksen korkokate parani +14 prosenttia, niin alhaisina pysyneiden korkojen ja pankin likviditeettisalkun tuottojen seurauksena kokonaiskorkokate kääntyi laskuun.

Palkkiotuotot (netto) kasvoi sen sijaan reippaasti (+11,7 M EUR) ollen 91,4 miljoonaa euroa (2016: 79,7 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna.

Henkivakuutus (netto) kasvoi hieman (+1,9 M EUR) ollen 26,6 miljoonaa euroa (2016: 24,7 M EUR). Kasvu johtuu mm. sijoitussalkun korkeammista realisoituneista myyntivoitoista.

Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos laski selvästi (-20 %) jääden 39,3 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Aktia sai vertailuvuonna Visa Europen myynnistä noin 6,9 miljoonan euron kertaluontoisen tuoton. Tämä huomioiden tuloslasku olisi ollut -7,3 prosenttia eli noin -3 miljoonaa euroa.

Tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Henkilöstökulut kasvoivat noin +6,8 miljoonaa euroa ja IT-kulut +2,1 miljoonaa euroa. Myös poistot kasvoivat hieman (+1,3 M EUR), mikä on jatkossa hyvä muistaa. Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (jos poistoaika on 10 vuotta).

Koska peruspankkijärjestelmä on nyt käytössä, niin em. kohonneet henkilöstökulut laskevat ”normaalille” tasolle, sillä henkilöstön koulutukseen ja opastuksen ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja rahaa.

Yhtiö uudisti myös taloudelliset tavoitteensa ja yhtenä tavoitteena on nostaa vertailukelpoinen liikevoitto 80 miljoonaan euroon vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi yhtiö päivitti osinkopolitiikkaansa niin, että osinko on 60 – 80 prosenttia nettotuloksesta.

Osinko

Aktian osinkoehdotus oli 0,57 euroa (2016: 0,52+0,08 EUR), joka irtoaa yhtiökokouksen (10.4.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 27.4.2018.

Lisäksi kevään 2018 yhtiökokoukselle ehdotetaan, että A- ja R-osakesarjat yhdistetään niin, että R-osakkeille maksetaan 12 prosentin palkkio A-osakkeen arvoon nähden.

Näkymät 2018

Aktia arvioi, että ”vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto”. Vuonna 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 59,9 miljoonaa euroa.

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Segmentit

Aktialla on kolme segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pankkitoiminta 164,0 162,2 163,7 169,2 169,3
Varainhoito & Henkivakuutus 58,0 53,7 46,0 46,3 43,5
Muut -4,0 -5,6 1,7 -7,2 -0,5
YHTEENSÄ 218,0 210,3 211,4 208,3 212,3
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pankkitoiminta 36,0 33,5 44,3 52,3 51,4
Varainhoito & Henkivakuutus 31,0 28,1 21,5 22,0 22,0
Muut -9,0 -12,4 -4,4 -10,1 -5,0
YHTEENSÄ 58,0 49,2 61,4 64,2 68,4

Pankkitoiminta

Segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttori-, yksityispankki-, yritys- sekä korttitoiminta ja treasury.

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä. Tätä laskua selittää alhaisten korkojen aiheuttama tuottotason lasku sekä palkkiotuottojen (rahastot, varainhoito ja vakuutustoiminta) pienentyminen. Myös segmentin liikevoitto on ollut laskussa. Tähän on vaikuttanut em. liikevaihdon laskun lisäksi peruspankkijärjestelmän rakentamiseen liittyvät kulut.

Vuonna 2017 korkokate laski noin -6 miljoonaa euroa ja oli 89,6 miljoonaa euroa (2016: 95,6 M EUR). Vaikka otto- ja antolainauksen korkokate parani +14 prosenttia, niin alhaisina pysyneiden korkojen ja pankin likviditeettisalkun tuottojen seurauksena kokonaiskorkokate kääntyi laskuun.

Palkkiotuotot (netto) kasvoivat myöskin (+5,8 M EUR) ollen 71,0 miljoonaa euroa (2016: 65,2 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna.

Vuoden 2017 tulosta laski noin +8 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Tulos oli 33,5 miljoonaa euroa (2016: 44,3 M EUR).

Varainhoito & Henkivakuutus

Segmenttiin kuuluvat tytäryhtiöt Aktia Varainhoito Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Aktia Henkivakuutus Oy ja sen osittain tai kokonaan omistamat kiinteistötytäryhtiöt.

Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut varsin tasaisesti noin 44 – 46 miljoonaa euroa. Samoin liikevoitto on ollut tasaisesti noin 21 – 23 miljoonassa eurossa. Segmentti toimii siis varsin muhkeilla marginaaleilla, sillä liikevoittomarginaali on noin 50 prosentissa.

Myös tämän segmentin liikevaihtoa ja liikevoittoa nostaa Suomen talouden piristyminen vuoden 2017 aikana. Aktian rahastokanta oli vuoden lopussa kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, yli 5,0 miljardia euroa.

Palkkiotuotot (netto) kasvoivat myöskin tässä segmentissä (+6,2 M EUR) ollen 31,0 miljoonaa euroa (2016: 24,8 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna.

Henkivakuutus (netto) kasvoi hieman (+1,9 M EUR) ollen 22,6 miljoonaa euroa (2016: 21,2 M EUR). Kasvu johtuu mm. sijoitussalkun korkeammista realisoituneista myyntivoitoista.

Muut

Segmenttiin kuuluvat tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot.

Tilikauden 2016 lukuihin sisältyy Visa Europen myynti, mikä toi 6,9 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Tämä nosti liikevaihtoa ja liiketulosta edellisvuosiin nähden.

Ennusteet

Aktian markkina-arvo on nyt noin 620 miljoonaa euroa, joka on melkein tuplaantunut vuoden 2011 lopun 330 miljoonan euron arvosta. Yhtiö on varsin pieni, sillä esimerkiksi Nordean markkina-arvo on noin 38 miljardia euroa, mutta on kuitenkin isompi kuin Ålandsbanken, jonka markkina-arvo on noin 225 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa
Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2017 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)
Q3/2017: (ei muutosta)

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet syksyllä 2017. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 80 miljoonaan euroon (2017: 59,9 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,61
  • ROE 9,7 %
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella.

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne, Suomen talouden taantuma sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q42017

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 211 miljoonaa ja nettotulos noin 39 miljoonaa euroa. Eli lasku jatkui myös vuonna 2017.

Tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Henkilöstökulut kasvoivat noin +6,8 miljoonaa euroa ja IT-kulut +2,1 miljoonaa euroa. Myös poistot kasvoivat hieman (+1,3 M EUR), mikä on jatkossa hyvä muistaa. Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (jos poistoaika on 10 vuotta).

Osinko

Kevään 2018 osinko on 0,57 euroa, joka antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 9,38 EUR). Keväällä 2017 maksettu 0,60 euron osinko sisälsi 0,08 euroa lisäosinkoa Visa Europen myyntituotoista.

aktia-osinko-q42017

Aktian uutena tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen kolmen (2015-2017) ajalta suhde on ollut 85 prosenttia eli hieman yli osinkopolitiikan. Eli tuloksen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta osingon kasvua voidaan jatkaa.

Tässä on hyvä huomioida se, että tulokseen positiivisesti vaikuttaa uuden pankkijärjestelmän tuomat noin 5 miljoonan euron IT-kulujen vuosisäästöt. Näiden voi ajatella olevan todellisia, eli kassaan jää joka vuosi 5 miljoonaa euroa enemmän (ennen veroja). Toisaalta tulokseen negatiivisesti vaikuttaa pankkijärjestelmän noin 6 miljoonan euron vuosipoisto. Tämän vaikutus on enempi kirjanpidollinen (ei vaikuta rahavirtoihin), sillä järjestelmä on jo maksettu. Toisaalta-toisaalta, jos järjestelmää varten on otettu 60 miljoonaa euroa lainaa, niin toki näiden lyhennykset vaikuttavat rahavirtoihin osaltaan.

Arvostus

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (12,7x – 13,9x). Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset.

Aktian oma pääoma on 9,14 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 1,03. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,50 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,30 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,40 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta on.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+46) ja osingonmaksuilla (-38). Oikaisu on yhteensä +8 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (15.2.2018) 9,38 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80 4,88
Lkm (000) 66 300 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,62 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39 0,33
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 53 218 210 211 208 212 224 218 225
Liikevoitto 11 58 49 62 64 68 65 56 47
Nettotulos 9 46 39 49 52 55 52 50 37
Marginaali 17,0% 21,1% 18,6% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9% 16,4%
EPS 0,14 0,00 0,69 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75 0,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 291 283 380 268 396 414 588 475
Liikearvo
Muut varat 9 267 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652 10 581
Tase yhteensä 9 558 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
Oma pääoma 606 598 622 615 624 577 593 466
Vähemmistö 0 0 0 0 67 65 65 58
Korolliset velat 4 027 4 027 4 083 4 644 5 069 5 201 4 771 4 620
Muut vastuut 4 925 4 925 4 781 4 623 4 947 5 091 5 811 5 912
Tase yhteensä 9 558 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 50 -16 237 -101 59 -51 93 215
Investoinnit: Capex -15 -14 -19 -23 -25 -15 -5 -10
Vapaa rahavirta (FCF) 35 -30 218 -124 34 -66 88 205
Investoinnit: Muut 0 4 -69 12 -10 -36 35 2
Investointien jälkeen 35 -26 149 -112 24 -102 123 207
Rahoitus: Voitonjako -38 -40 -44 -32 -29 -32 -14 -6
Rahoitus: Muut 0 -10 8 12 -10 -39 11 1
Rahavarojen muutos -3 -76 113 -132 -15 -173 120 202
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,60 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50 0,30
Osinkotuotto 6,4% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6% 6,1%
Osinko/nettotulos 86,5% 96,9% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0% 54,3%
Osinko/FCF 113,7% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1% 9,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,7 12,7 12,8 14,2 15,9
PE (3v) 13,9 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0 7,6
PE 13,5 15,5 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8 8,8
Oma pääoma/osake 9,14 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82 7,82
P/B 1,03 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59 0,62
ROE 7,6% 6,4% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5% 7,2%
ROI 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9%
Omavaraisuusaste 6,3% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9% 4,7%
Gearing 616,5% 626,1% 595,3% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7% 791,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset