Alfa Laval: Ennusteet

Päivitetty 24.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

alfalaval-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Alfa Lavalilla on 4 segmenttiä, jotka ovat Energy, Food & Water, Marine ja Greenhouse. Greenhouse on segmenteistä pienin ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta vain noin 5 prosenttia. Lisäksi segmentti on tehnyt tappiota useana vuotena.

Oheisessa taulukossa on Alfa Lavalin kolmen tärkeimmän segmentin liiketulosmarginaalit. Kuten nähdään, niin marginaalit laskivat selvästi vuonna 2016 ja kääntyivät sitten kasvuun vuonna 2017. Marine-segmentti näyttää kääntyvän vuotta myöhemmin kuin muut.

EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 14,7% 14,3% 13,9% 13,4% 15,0%
Food & Water 16,4% 16,0% 15,1% 14,0% 13,9%
Marine 18,5% 17,1% 16,4% 16,9% 20,2%
YHTEENSÄ 14,8% 14,3% 13,0% 8,4% 14,5%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Alfa Laval: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Energy 12 600 3 443 3 100 3 250 2 807 12 413 3 343 3 043 3 215 2 812
Muutos (%) 1,5% 3,0% 1,9% 1,1% -0,2% 12,8% 2,6% 17,1% 12,4% 23,2%
Food & Water 13 850 3 747 3 450 3 500 3 153 13 210 3 604 3 336 3 390 2 880
Muutos (%) 4,8% 4,0% 3,4% 3,2% 9,5% 11,7% 10,5% 15,8% 16,0% 4,4%
Marine 15 400 4 068 3 700 3 700 3 932 13 583 3 869 3 433 3 486 2 795
Muutos (%) 13,4% 5,1% 7,8% 6,1% 40,7% 25,7% 22,6% 47,8% 30,5% 5,2%
Greenhouse 1 200 352 300 300 248 1 418 375 300 379 364
Muutos (%) -15,4% -6,1% 0,0% -20,8% -31,9% -15,6% -13,8% -18,3% -16,0% -14,8%
Muut 75 17 20 20 18 42 18 19 5 0
YHTEENSÄ 43 125 11 627 10 570 10 770 10 158 40 666 11 209 10 131 10 475 8 851
Muutos (%) 6,0% 3,7% 4,3% 2,8% 14,8% 15,2% 10,8% 24,0% 17,6% 8,9%

Energy-segmentin saadut tilaukset kasvoivat +18 prosenttia Q1:llä, mutta liikevaihto jäi vertailukauden tasolle. Joidenkien projektien viivästymiset jarruttivat muuten hyvää liikevaihdon kehitystä. Koska tilauksia on kuitenkin tullut hyvin sisään, niin tein tilikauden 2019 liikevaihtoennusteen hienoiseen kasvuun. Kasvuprosentti on pieni, sillä vertailuluvut olivat jo vahvoja.

Food & Water -segmentin Q1 liikevaihdon kehitys jatkui siitä, mihin vuosi 2018 päättyi eli kasvua tuli nyt +9,5 prosenttia. Liikevaihdon kehitystä tuki jo viime vuoden lopulla kasvanut tilauskertymä.

Tässäkin hyvä tilauskertymä antaa selkänojaa vuodelle 2019, joten tein ennusteen noin +5 prosentin kasvuun. Odotan loppuvuoden kasvuprosenttien jäävän kuitenkin noin 3 – 4 prosentin tasolle, sillä vertailukauden lukemat olivat jo nousseet hyvälle tasolle.

Marine-segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi peräti +25 prosenttia ja saadut tilaukset yli +50 prosenttia. Eikä Q1/2019 ollut yhtään huonompi. Liikevaihto kasvoi +40 prosenttia ja tilauksetkin edelleen yli +50 prosentin tahtia. Liikevaihdon kehitystä tuki hyvä laivanrakennuksen sopimustilanne vuoden 2019 lopulla.

Arvioin tässäkin, että loppuvuoden kasvun olevan maltillisempaa vahvan vertailukauden takia.

Greenhouse-segmentin liikevaihtoennusteen tein kiinteällä noin 300 – 350 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla.

Alfa Lavalin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 41 – 45 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +6,0 prosenttia vuoteen 2018 nähden eli liikevaihto näyttäisi edelleen kehittyvän hyvin.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Energy 1 850 476 475 500 399 1 770 438 461 490 381
Muutos (%) 4,5% 8,7% 3,0% 2,0% 4,7% 16,1% -6,6% 10,6% 27,6% 49,4%
Food & Water 2 275 626 575 550 524 2 110 607 542 507 454
Muutos (%) 7,8% 3,1% 6,1% 8,5% 15,4% 18,5% 17,4% 32,2% 20,4% 5,1%
Marine 2 850 714 675 700 761 2 328 659 599 571 499
Muutos (%) 22,4% 8,3% 12,7% 22,6% 52,5% 31,5% 9,8% 65,9% 40,0% 24,1%
Greenhouse 25 12 10 10 -7 80 30 20 22 8
Muutos (%)
Muut -600 -124 -110 -160 -206 -458 -186 -113 -127 -32
YHTEENSÄ 6 400 1 704 1 625 1 600 1 471 5 830 1 548 1 509 1 463 1 310
Muutos (%) 9,8% 10,1% 7,7% 9,4% 12,3% 27,0% 12,4% 43,0% 28,2% 28,9%
Marginaali 14,8% 14,7% 15,4% 14,9% 14,5% 14,3% 13,8% 14,9% 14,0% 14,8%

Energy-segmentin liiketulos kasvoi +4,7 prosenttia, vaikka liikevaihto jäikin edellisvuoden tasolle. Tulosta tuki parempikatteisten tuotteiden myynti sekä positiiviset valuuttakurssit. Huomattavaa on kuitenkin se, että myyntimäärien lasku jatkui, mikä Q4/2018 näkyi tuloksen laskuna.

Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin +4,5 prosentin kasvuun, missä Q4:n ennuste on selvästi vertailukautta parempi. Tässä ideana on se, että tuloskunto palaisi normaalille noin 475 miljoonan kruunun tasolleen.

Food & Water -segmentin tuloskehitys seuraa segmentin liikevaihdon kehitystä ja tulos kasvoi Q1:llä 15,4 prosenttia. Tulosta tuki kasvaneet toimitusmäärät, katteiden nousu sekä positiiviset valuuttakurssimuutokset. Arvioin tuloskehityksen etenevän vuonna 2019 niin, että kasvuvauhti hidastuisi vuoden loppua kohden. Osittain siksi, että vuoden 2018 luvut olivat jo hyvällä tasolla.

Marine-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi noin +31,5 prosenttia, mikä osaltaan alleviivaa segmentin liiketoiminnan vahvaa tilannetta. Hyvän Q1:n liikevaihdon myötä tulos parani myös reippaasti eli noin +52,5 prosenttia. Tässäkin segmentissä vuoden 2018 vertailuluvut ovat kovia, joten tästä syystä tein ennusteen edelleen kasvuun, mutta selvästi vuotta 2018 alhaisemmalla prosentilla.

Greenhouse-segmentin kohdalla tein ennusteen varovaisesti 25 miljoonaan kruunun. Muut-erä on aiempina vuosina näyttänyt noin -450…-500 miljoonan kruunun lukemaa. Paitsi vuonna 2016, jolloin siihen oli merkitty noin -1,9 miljardin kruunun negatiivinen kirjaus. Vuodelle 2019 tein ennusteen noin -600 miljoonan kruunun luvuilla.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 6,25 – 6,75 miljardia kruunua ja marginaali nousisi 14,8 prosenttiin viime vuoden 14,3 prosentista. Ennustettu marginaali olisi paras sitten vuoden 2011.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 400 1 704 1 625 1 600 1 471 5 830 1 548 1 509 1 463 1 310
Rahoituskulut (netto) 75 -28 -20 -20 143 38 -89 -57 31 153
Muut kulut / tuotot 50 42 8 27 11 5 5 6
Tulos ennen veroja 6 525 1 718 1 605 1 580 1 622 5 895 1 470 1 457 1 499 1 469
Verot -1 625 -438 -400 -390 -397 -1 359 -173 -384 -382 -420
Nettotulos 4 900 1 280 1 205 1 190 1 225 4 536 1 297 1 073 1 117 1 049

Rahoituskulut (netto) on parina viime vuonna ollut karkeasti plus/miinus 300 miljoonaa kruunua. Tein ennusteen niin, että erä asettuu hieman positiiviseen suuntaan.

Muut kulut (tai tässä tuotot) on sisältänyt yhtiön saamia osinkoja, joita on tullut parina viime vuotena noin 25 – 50 miljoonaa kruunua. Ja yleensä se on kirjattu Q4:lla. Laitoin tähän erään 50 miljoonan kruunun summan.

Veroja laskiessa käytin noin 25 prosentin veroastetta eli hieman alempaa lukemaa kuin mitä viime vuosina on ollut (noin 29 – 31 %). Nettotulosennusteeksi tulisi 4,5 – 5,0 miljardia kruunua eli noin +8 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Alfa Lavalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin projektihintoihinsa?
  • Tilikauden 2018 kannattavuus palautui lähes vuosien 2015 ja 2014 tasolle hyvän myynnin kehityksen johdosta. Jos liikevaihto lähtee laskuun, niin miten käy kannattavuuden? Eli kuinka paljon yhtiöllä on kiinteitä kuluja, jotka eivät heilahtele myynnin muutosten tahdissa?

Lähdin liikevaihtoennusteessa siitä, että myynti kasvaisi noin +1,5…2,5 prosentin tasolla tulevina vuosina. Tämä olisi selvästi vaimeampaa, mitä se oli vuonna 2018 tai edellä ennustamani vuoden 2019 kasvu.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan hieman vuoden 2018 noin 14,3 prosentista noin 14,6 – 14,7 prosenttiin. Mikäli myynti lähtee laskuun, niin silloin marginaalikin laskisi näistä tasoista kiinteiden kustannusten osuuden kasvaessa.

Rahoituskulujen ja muiden tuottojen arvioin olevan noin +100 – 120 miljoonaa kruunua. Mutta kuten edellä jo totesin, niin nämä voivat helposti olla -500…+500 miljoonaa kruunun haarukassa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksessakin selvänä nousuna tai laskuna.

Veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 44 750 43 750 11 800 10 750 11 000 10 200
Muutos (%) 2,3% 1,4% 1,5% 1,7% 2,1% 0,4%
Liiketulos 6 600 6 400 1 740 1 620 1 610 1 430
Muutos (%) 3,1% 0,0% 2,1% -0,3% 0,6% -2,8%
Marginaali 14,7% 14,6% 14,7% 15,1% 14,6% 14,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 6 600 6 400 1 740 1 620 1 610 1 430
Rahoituskulut (netto) 100 120 30 30 30 30
Tulos ennen veroja 6 700 6 520 1 770 1 650 1 640 1 460
Verot -1 675 -1 620 -440 -410 -410 -360
Nettotulos 5 025 4 900 1 330 1 240 1 230 1 100

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset