Alfa Laval: Ennusteet

 

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

alfalaval-kvartaalituloslaskelma-q42019

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Alfa Lavalilla on 4 segmenttiä, jotka ovat Energy, Food & Water, Marine ja Greenhouse. Greenhouse on segmenteistä pienin ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta vain noin 5 prosenttia. Lisäksi segmentti on tehnyt tappiota useana vuotena.

Oheisessa taulukossa on Alfa Lavalin kolmen tärkeimmän segmentin liiketulosmarginaalit. Kuten nähdään, niin marginaalit laskivat selvästi vuonna 2016 ja kääntyivät sitten hyvään kasvuun vuonna 2017. Marine-segmentti näyttää kääntyvän vuotta myöhemmin kuin muut.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 15,0% 14,3% 13,9% 13,4% 15,0% 18,3%
Food & Water 16,0% 16,0% 15,1% 14,0% 13,9% 14,4%
Marine 19,0% 17,1% 16,4% 16,9% 20,2% 18,3%
YHTEENSÄ 15,5% 14,3% 13,0% 8,4% 14,5% 14,4%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Alfa Laval: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Energy-segmentin saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2019 aikana 10 prosenttia, mikä näkyi myös segmentin vahvana liikevaihdon kehityksenä (+11,3 %). Kysyntätilanne on pysynyt hyvänä HVAC ja jäähdytysjärjestelmissä, missä siirtyminen luontoa ja energiaa säästäviin ratkaisuihin näkyy.

Food & Water -segmentin vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja myös tässä segmentissä saadut tilaukset olivat vertailukautta paremmat. Etenkin vuoden toinen puolisko oli hyvä.

Marine-segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi peräti 25 prosenttia ja vuosi 2019 oli tätäkin selvästi parempi liikevaihdon kasvaessa 32,5 prosenttia. Huomionarvoista on se, että sekä saadut tilaukset (-8 %) että tilauskanta (-13 %) laskivat selvästi vuonna 2019. Lukuja painaa PureOSx:n tilauksien voimakas lasku. Yhtiö kertoi, että segmentissä on nähtävissä epävarmuutta.

Greenhouse-segmentin toiminnot kutistuivat myydyn liiketoiminnon jälkeen, jonka johdosta segmentin luvuilla on marginaalinen vaikutus kokonaisuuteen

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

TAULUKKO POISTETTU

Energy-segmentin liiketulos kasvoi lähes 17 prosenttia vuonna 2019 ja Q4:n oli erityisen vahva. Yhtiö varautui myynnin laskuun pitäen kulutasoa tiukassa kontrollissa. Koska Q4:n myynti kasvoikin selvästi, niin se veti tuloksenkin samalla korkeuksiin.

Food & Water -segmentin tuloskehitys seurasi liikevaihdon kehitystä ja tulos kasvoi noin 7,5 prosenttia vuonna 2019. Myös tässä segmentissä kulutaso kehittyi maltillisesti ja valuuttakurssit kompensoivat kulujen nousun.

Marine-segmentin vuoden 2019 tulos oli hyvän liikevaihtokehityksen jälkeen erinomainen. Tulos parani 47 prosenttia ja kehitys oli varsin tasaista kvartaaleittain (kasvua +42…52 %). Tuloskehitystä tuki myös palvelumyynnin osuuden kasvu.

Greenhouse-segmentin kohdalla tein ennusteen -50 miljoonaan kruunun. Muut-erä on aiempina vuosina näyttänyt noin -450…-550 miljoonan kruunun lukemaa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Rahoituskulut (netto) on parina viime vuonna ollut karkeasti plus/miinus 300 miljoonaa kruunua.

Muut kulut (tai tässä tuotot) on sisältänyt yhtiön saamia osinkoja, joita on tullut parina viime vuotena noin 25 – 50 miljoonaa kruunua. Veroja laskiessa käytin noin 24 – 25 prosentin veroastetta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

Vuoden 2019 edetessä saadut tilaukset ja tilauskanta ovat laskeneet, minkä lisäksi maailmantalouden tilanne on heikentynyt.

alfalaval-tilauskanta-q42019

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus