Alfa Laval: Ennusteet

Päivitetty 28.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

alfalaval-kvartaalituloslaskelma-q32019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Alfa Lavalilla on 4 segmenttiä, jotka ovat Energy, Food & Water, Marine ja Greenhouse. Greenhouse on segmenteistä pienin ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta vain noin 5 prosenttia. Lisäksi segmentti on tehnyt tappiota useana vuotena.

Oheisessa taulukossa on Alfa Lavalin kolmen tärkeimmän segmentin liiketulosmarginaalit. Kuten nähdään, niin marginaalit laskivat selvästi vuonna 2016 ja kääntyivät sitten hyvään kasvuun vuonna 2017. Marine-segmentti näyttää kääntyvän vuotta myöhemmin kuin muut.

EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 14,8% 14,3% 13,9% 13,4% 15,0%
Food & Water 15,9% 16,0% 15,1% 14,0% 13,9%
Marine 18,3% 17,1% 16,4% 16,9% 20,2%
YHTEENSÄ 15,3% 14,3% 13,0% 8,4% 14,5%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Alfa Laval: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Energy 13 500 3 647 3 515 3 531 2 807 12 413 3 343 3 043 3 215 2 812
Muutos (%) 8,8% 9,1% 15,5% 9,8% -0,2% 12,8% 2,6% 17,1% 12,4% 23,2%
Food & Water 14 000 3 749 3 763 3 335 3 153 13 210 3 604 3 336 3 390 2 880
Muutos (%) 6,0% 4,0% 12,8% -1,6% 9,5% 11,7% 10,5% 15,8% 16,0% 4,4%
Marine 17 500 4 524 4 715 4 329 3 932 13 583 3 869 3 433 3 486 2 795
Muutos (%) 28,8% 16,9% 37,3% 24,2% 40,7% 25,7% 22,6% 47,8% 30,5% 5,2%
Greenhouse 475 62 45 120 248 1 418 375 300 379 364
Muutos (%) -66,5% -83,5% -85,0% -68,3% -31,9% -15,6% -13,8% -18,3% -16,0% -14,8%
Muut 75 15 18 24 18 42 18 19 5 0
YHTEENSÄ 45 550 11 997 12 056 11 339 10 158 40 666 11 209 10 131 10 475 8 851
Muutos (%) 12,0% 7,0% 19,0% 8,2% 14,8% 15,2% 10,8% 24,0% 17,6% 8,9%

Energy-segmentin saadut tilaukset ovat kasvaneet vuoden 2019 edetessä (Q3:lla +10%), mikä on näkynyt myös Q1-Q3/2019 liikevaihdon kehityksessä (+8,6%). Kysyntätilanne on ollut hyvä HVAC ja jäähdytysjärjestelmissä, missä siirtyminen luontoa ja energiaa säästäviin ratkaisuihin näkyy. Myös öljyteollisuuden kysyntä on kehittynyt hyvin. Näistä lähtökohdista tein Q4:n ennusteen noin 3,65 miljardiin kruunuun, missä olisi kasvua (9 %)vertailukauteen nähden.

Food & Water -segmentin Q1-Q3/2019 liikevaihto on kasvanut 6,7 prosenttia, missä Q3:n kehitys oli vahvaa heikomman Q2:n jälkeen. Segmentin saadut tilaukset kasvoivat Q3:lla noin 5 prosenttia, joten tästä syystä tein Q4:n ennusteen (ehkä hieman varovaisesti) noin 4 prosentin nousuun. Näin siksi, että vertailukauden lukemat olivat jo nousseet hyvälle tasolle.

Marine-segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi peräti 25 prosenttia. Eikä Q1-Q3/2019 ole ollut yhtään huonompi liikevaihdon kasvaessa 34 prosenttia. Tilauskanta on kuitenkin laskenut vuoden edetessä PureOSx:n tilauksien voimakkaan laskun johdosta. Yhtiö kertoi, että segmentissä on nähtävissä epävarmuutta. Tästä syystä tein Q4:n kasvun ”vain” 17 prosentin kasvuun.

Greenhouse-segmentin toiminnot kutistuivat myydyn liiketoiminnon jälkeen. Tämä näkyi Q3:n liikevaihdon jäädessä 45 miljoonaan kruunun, kun se aiemmin oli noin 300 – 400 miljoonan kruunun tasolla. Tästä syystä koko vuoden ennuste on vain 475 miljoonaa kruunua (2018: 1 418 M SEK).

Alfa Lavalin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 44 – 47 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin 12 prosenttia vuoteen 2018 nähden eli liikevaihto näyttäisi edelleen kehittyvän vahvasti.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Energy 2 000 524 519 558 399 1 770 438 461 490 381
Muutos (%) 13,0% 19,6% 12,6% 13,9% 4,7% 16,1% -6,6% 10,6% 27,6% 49,4%
Food & Water 2 225 621 607 473 524 2 110 607 542 507 454
Muutos (%) 5,5% 2,3% 12,0% -6,7% 15,4% 18,5% 17,4% 32,2% 20,4% 5,1%
Marine 3 200 760 870 809 761 2 328 659 599 571 499
Muutos (%) 37,5% 15,3% 45,2% 41,7% 52,5% 31,5% 9,8% 65,9% 40,0% 24,1%
Greenhouse -50 -13 -15 -15 -7 80 30 20 22 8
Muutos (%)
Muut -425 -103 -99 -17 -206 -458 -186 -113 -127 -32
YHTEENSÄ 6 950 1 789 1 882 1 808 1 471 5 830 1 548 1 509 1 463 1 310
Muutos (%) 19,2% 15,6% 24,7% 23,6% 12,3% 27,0% 12,4% 43,0% 28,2% 28,9%
Marginaali 15,3% 14,9% 15,6% 15,9% 14,5% 14,3% 13,8% 14,9% 14,0% 14,8%

Energy-segmentin liiketulos kasvoi 10,8 prosenttia Q1-Q3 aikana. Tulosta tuki liikevaihdon kasvun lisäksi parempikatteisten tuotteiden myynti sekä positiiviset valuuttakurssit. Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 13 prosentin kasvuun, missä Q4:n ennuste on selvästi vertailukautta parempi.

Food & Water -segmentin tuloskehitys seuraa segmentin liikevaihdon kehitystä ja tulos kasvoi Q1:llä 15,4 prosenttia. Q2:n tulos laski lähes 7 prosenttia alhaisempien myyntimäärien ja kulujen nousun johdosta. Q3:lla kehitys oli taas hyvää (+12,0 %), mitä tuki kasvanut liikevaihto ja valuuttakurssien positiivinen vaikutus. Tein Q4:n ennusteen liikevaihtoennusteen perässä noin parin prosentin kasvuun.

Marine-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi noin 31,5 prosenttia, mikä osaltaan alleviivasi segmentin liiketoiminnan vahvaa tilannetta. Hyvän Q1-Q3:n liikevaihdon myötä tulos parani myös reippaasti eli noin 46 prosenttia. Tässäkin segmentissä vuoden 2018 vertailuluvut ovat kovia, joten tästä syystä tein Q4:n ennusteen edelleen kasvuun, mutta selvästi alkuvuotta hitaampaan vauhtiin.

Greenhouse-segmentin kohdalla tein ennusteen -50 miljoonaan kruunun. Muut-erä on aiempina vuosina näyttänyt noin -450…-500 miljoonan kruunun lukemaa. Paitsi vuonna 2016, jolloin siihen oli merkitty noin -1,9 miljardin kruunun negatiivinen kirjaus. Vuodelle 2019 tein ennusteen noin -425 miljoonaan kruunuun.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 6,75 – 7,25 miljardia kruunua ja marginaali nousisi 15,3 prosenttiin viime vuoden 14,3 prosentista. Ennustettu marginaali olisi paras sitten vuoden 2011.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 950 1 789 1 882 1 808 1 471 5 830 1 548 1 509 1 463 1 310
Rahoituskulut (netto) 125 -48 14 16 143 38 -89 -57 31 153
Muut kulut / tuotot 25 -2 11 8 8 27 11 5 5 6
Tulos ennen veroja 7 100 1 739 1 907 1 832 1 622 5 895 1 470 1 457 1 499 1 469
Verot -1 700 -423 -460 -420 -397 -1 359 -173 -384 -382 -420
Nettotulos 5 400 1 316 1 447 1 412 1 225 4 536 1 297 1 073 1 117 1 049

Rahoituskulut (netto) on parina viime vuonna ollut karkeasti plus/miinus 300 miljoonaa kruunua. Tein ennusteen niin, että erä asettuu hieman positiiviseen suuntaan.

Muut kulut (tai tässä tuotot) on sisältänyt yhtiön saamia osinkoja, joita on tullut parina viime vuotena noin 25 – 50 miljoonaa kruunua. Laitoin tähän erään 25 miljoonan kruunun summan.

Veroja laskiessa käytin noin 25 prosentin veroastetta eli hieman alempaa lukemaa kuin mitä viime vuosina on ollut (noin 29 – 31 %). Nettotulosennusteeksi tulisi 5,25 – 5,75 miljardia kruunua eli lähes 20 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Alfa Lavalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin projektihintoihinsa?
  • Tilikauden 2018 kannattavuus palautui lähes vuosien 2015 ja 2014 tasolle hyvän myynnin kehityksen johdosta. Jos liikevaihto lähtee laskuun, niin miten käy kannattavuuden? Eli kuinka paljon yhtiöllä on kiinteitä kuluja, jotka eivät heilahtele myynnin muutosten tahdissa?

Vuoden 2019 edetessä saadut tilaukset ovat laskeneet. Tämän lisäksi kauppasota laajentunut ja maailmantalouden tilanne on heikentynyt. Arvioin näiden tekijöiden näkyvän vuoden 2020 liikevaihdossa ja tein ennusteen noin 5…6 prosentin laskuun. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioin laskevan hieman vuodesta 2020.

On hyvä huomata, että liikevaihtoennusteet kyllä laskevat vuodesta 2019, mutta jos niitä vertaa vuosien 2018 (40,7 Mrd SEK) taikka 2017 (35,3 Mrd SEK), niin tilanne pysyy edelleen varsin hyvänä. Jos liikevaihto valahtaa tulevina vuosina 35 – 40 miljardin kruunun tietämille, niin silloin se näkyisi myös pahasti yhtiön tuloskunnossa.

Liiketulosmarginaalin arvioin olevan vuoden 2018 noin 14,3 prosentin tasolla. Tämä jäisi kuitenkin selvästi vuoden 2019 ennustetusta 15,3 prosentin marginaalista. Laskevan liikevaihdon myötä liiketulos laskisi myös selvästi.

Rahoituskulujen ja muiden tuottojen arvioin olevan noin 50…+100 miljoonaa kruunua. Mutta kuten edellä jo totesin, niin nämä voivat helposti olla -500…+500 miljoonaa kruunun haarukassa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksessakin selvänä nousuna tai laskuna.

Veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 42 250 43 000 11 250 11 250 10 750 9 750
Muutos (%) -1,7% -5,6% -6,2% -6,7% -5,2% -4,0%
Liiketulos 6 000 6 150 1 600 1 600 1 525 1 425
Muutos (%) -2,4% -11,5% -10,6% -15,0% -15,7% -3,1%
Marginaali 14,2% 14,3% 14,2% 14,2% 14,2% 14,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 6 000 6 150 1 600 1 600 1 525 1 425
Rahoituskulut (netto) 50 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 6 050 6 250 1 625 1 625 1 550 1 450
Verot -1 500 -1 550 -400 -400 -375 -375
Nettotulos 4 550 4 700 1 225 1 225 1 175 1 075

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus