Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 22.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Alfa Laval toimittaa lämpö-, erotus- ja virtausteknisiä laitteita ja palveluja laajalle teollisuuden kirjolle mm. elintarvikkeiden ja juomien sekä kemikaalien, lääkkeiden, sokerin ja etanolin aloille. Näiden lisäksi Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään mm. voimalaitoksissa, telakka-, konepaja- sekä kaivosteollisuudessa, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ALFA LAVAL Ennuste
Osake (SEK, 22.7.20) 223,30 Osinko (SEK, 12 kk) 5,00
Markkina-arvo (Mrd) 93,7 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (mSEK) 42 400 -8,9% Osinko/EPS 34% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 4 500 -18,0% Osinko/FCF 31% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 224,30 +0,4%
EPS 10,73 Omav.aste 46%
P/E 20,8 Gearing 24%
EV/EBIT 16,3 ROE 15,5%
P/B 3,09 ROI 14,2%

Huomioita

Alfa Laval teki julkisen ostotarjouksen (18 Mrd SEK, 11,50 EUR/osake) Nelesistä. Tämä selittänee sen, miksi osinko jäi väliin hyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Yritysjärjestelyyn liittyvät sopimusneuvottelut lienevät olleen pitkällä jo keväällä, joten yhtiö varautui tulevaan kauppaan nollaosingolla.

Alfa Laval julkistaa 13.8.2020 paikkeilla lisätietoa tarjouksesta. Ostotarjous on avoinna alustavan aikataulun mukaan 13.8. – 22.10.2020. Alfa Laval odottaa saavansa kaupan päätökseen vielä tämän vuoden puolella.

Lisätietoa Alfa Lavalin 13.7.2020 julkistamassa tiedotteessa.

Tekemäni arvonmäärityksen (224,30 SEK) perusteella osake on kohdalleen hinnoiteltu (223,30 SEK).

Lataa PDF-muotoinen raportti (15 sivua): alfalaval-2020-07-22.pdf

HUOM! Tässä analyysissä ei ole huomioitu Nelesin hankintaa. Palaan Alfa Lavalin tilanteeseen Q2-tuloskierroksen jälkeen.

alfa-laval-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat omistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (alfalaval-2020-07-22.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 22.7.20) 223,30 235,90 189,65 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 93,66 98,95 79,55 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 12 400 13 814 12 413 11 001 10 642 12 370 12 339
Food & Water 12 900 14 189 13 210 11 824 11 364 11 198 10 368
Marine 17 100 17 993 13 583 10 809 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 0 444 1 418 1 680 1 504 1 634 1 671
Muut 0 77 42 0 0 0 0
YHTEENSÄ 42 400 46 517 40 666 35 314 35 635 39 746 35 067
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 1 900 2 069 1 770 1 525 1 423 1 861 2 259
Food & Water 2 125 2 268 2 110 1 780 1 595 1 559 1 492
Marine 2 750 3 425 2 328 1 771 2 051 2 931 1 951
Greenhouse 0 -30 80 -12 -143 -132 -133
Muut -600 -534 -458 -475 -1 938 -438 -529
YHTEENSÄ 6 175 7 198 5 830 4 589 2 988 5 781 5 040
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 15,3% 15,0% 14,3% 13,9% 13,4% 15,0% 18,3%
Food & Water 16,5% 16,0% 16,0% 15,1% 14,0% 13,9% 14,4%
Marine 16,1% 19,0% 17,1% 16,4% 16,9% 20,2% 18,3%
YHTEENSÄ 14,6% 15,5% 14,3% 13,0% 8,4% 14,5% 14,4%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 10 500 21 045 42 400 46 517 40 666 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801
Liiketulos 1 525 3 108 6 177 7 198 5 831 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353
Nettotulos 1 100 2 307 4 500 5 486 4 519 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027
Marginaali 10,5% 11,0% 10,6% 11,8% 11,1% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2%
EPS 2,62 5,50 10,73 13,08 10,77 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 6 845 5 594 4 295 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446
Liikearvo 20 000 21 112 20 537 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061
Muut varat 39 600 37 690 33 240 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402
Varat yhteensä 66 445 64 396 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909
Oma pääoma 30 103 27 600 23 477 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087
Vähemmistö 171 147 122 102 117 121 125 75
Korolliset velat 14 084 14 642 12 027 12 658 13 425 14 675 17 903 4 722
Muut vastuut 22 087 22 007 22 446 19 391 19 677 18 799 20 681 14 025
Pääomat yhteensä 66 445 64 396 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 6 565 7 276 4 883 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233
Investoinnit: Capex -627 -1 330 -1 370 -652 -578 -649 -527 -456
Vapaa rahavirta (FCF) 5 938 5 946 3 513 3 811 4 401 5 201 4 596 3 777
Investoinnit: Muut 33 303 77 -69 -217 -61 -14 443 -495
Investointien jälkeen 5 971 6 249 3 590 3 742 4 184 5 140 -9 847 3 282
Rahoitus: Voitonjako 0 -2 097 -1 783 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468
Rahoitus: Muut -4 884 -848 -662 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723
Rahavarojen muutos 1 087 3 304 1 145 583 618 -89 403 91
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,00 0,00 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,00 0,00 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75
Osinkotuotto 2,2% 0,0% 2,6% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 46,6% 0,0% 46,4% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0%
Osinko/FCF 35,3% 0,0% 59,7% 46,8% 40,5% 34,3% 36,5% 41,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 24,7 27,6 24,4 26,5 20,5
PE (3v) 19,4 22,9 24,4 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0
PE 20,8 18,0 17,6 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9
EV (Mrd SEK) 100,9 108,0 87,3 90,8 74,1 77,8 78,1 72,5
EV/EBIT 16,3 15,0 15,0 19,8 24,8 13,6 16,7 16,7
Oma pääoma/osake 72,17 66,15 56,26 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53
P/B 3,09 3,57 3,37 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28
ROE 15,5% 21,4% 20,5% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,8%
ROI 14,2% 18,5% 17,0% 13,7% 8,9% 16,8% 16,7% 21,0%
Omavaraisuusaste 45,6% 43,1% 40,6% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3%
Gearing 23,9% 32,6% 32,8% 46,4% 53,3% 69,5% 92,4% 20,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus