Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 23.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (23.4.2018)218,00 SEKMarkkina-arvo91,4 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk4,25 SEK Osinkotuotto1,9 %
Liikevaihto 2018e37 000 M SEK (+4,8 %)Nettotulos 2018e3 350 M SEK (+12,6 %)
PE27,3ROE15,4 %

Alfa Laval:n ydinalueita ovat lämpö-, erotus- ja virtaustekniikka, joissa kussakin se on maailmanlaajuinen markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

ALFA LAVAL23.4.2018 | 218,00 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi vihdoin nousuun parin heikon vuoden jälkeen. Ja hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan myös vuonna 2018. Syksyllä 2016 käynnistetty kustannussäästöohjelma on saatu vietyä läpi, mutta ohjelmasta tulee vielä joitakin kertaluontoisia kuluja (150 M SEK) tilikaudelle 2018.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun päättyminen mietityttää. Tilikauden 2017 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 4,25 kruunuun. Vaikka yhtiön osingonmaksusuhde on pitkään ollut 40 – 60 prosentissa, niin tämäkään ei antanut puskuria pitämään yllä kasvavaa osinkotrendiä. Lisäksi osinkotuotto on laskenut 1,9 prosenttiin.

Lisäksi osakkeen PE-luku on 27x, mikä indikoi varsin kalliisti hinnoitellusta osakkeesta. Varsinkin, kun huomioidaan tuloskunnon nihkeä kehittyminen. Tilauskertymän käänne kuitenkin antaisi indikaattia sille, että tuloskunto voisi lähteä hyvään nousuun. Varsinkin, kun segmenttien numerotkin (ja odotukset) näyttävät kääntyvän samaan aikaan.

Tilikausi 2018

Alfa Laval:n Q1/2018

  • liikevaihto: 8 851 M SEK (8 126 M SEK / +8,9 %)
  • nettotulos: 1 049 M SEK (776 M SEK / +35,2 %)
  • EPS: 2,49 SEK (1,84 SEK)

Alfa Lavalin liiketoiminta osoitti käänteen merkkejä vuoden 2017 toisella puoliskolla ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana. Korostetaan tässä kuitenkin heti, että vuosi sitten luvut olivat heikkoja, joten tästä syystä Q1:n kasvuluvut ovat komeita.

Myös tilauskertymä (order intake) jatkoi hyvää kasvuaan Q1:llä ja oli 10,0 miljardia kruunua (Q1/2017: 8,8 Mrd SEK, +13,9 %).

Liikevaihto kasvoi +9 prosenttia ja nyt myös Marine-segmentti pääsi kasvun makuun (+5,2 %). Parasta myynnin kasvu oli Energy-segmentissä (+23 %), missä öljy- ja kaasuteollisuuden kasvanut aktiviteetti näkyi tilauksissa. Kokonaisuudessa kysyntä oli vahvaa kaikilla Alfa Lavalin päämarkkinoilla.

Myyntikate parani 35,4 prosenttiin, kun vuosi sitten se oli 33,9 prosenttia. Yhdessä kasvaneen myynnin kanssa myyntikate oli noin +380 miljoonaa kruunua suurempi. Yhtiön vuonna 2016 käynnistämä tehokkuusohjelman tulokset näkyvät tässä osittain sekä myös se, että Alfa Laval:n myynnistä suurempi osa oli palveluita.

Myynnin ja hallinnon kulut olivat noin -80 miljoonaa kruunua korkeammat kuin vuosi sitten, missä panostus myyntiin näkyy. Veroja kertyi vähemmän (+70 M SEK) maksettavaksi vaikka tulos oli korkeampi. Toisaalta rahoitustuotot olivat (-110 M SEK) alhaisemmat. Näin nettotulos oli noin +270 miljoonaa kruunua Q1/2017 parempi, missä kasvua noin +35 prosenttia vertailukauteen nähden.

Yhtiö ilmoitti myös myyvänsä Greenhouse-segmentistä lämmönsiirron (”Heat Excehanger Systems” ja ”Tubular Heat Exchangers”) liiketoimintoja. Nämä kaupat saadaan päätökseen Q2:n aikana. Yhtiö ei julkaissut kauppahintoja.

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q2/2018:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q2/2018 samalla tasolla kuin Q1/2018”.

Koko tilikauden 2018 ennusteita nostettiin hieman hyvän Q1:n perusteella. Tässä karkeat ennusteet (Talousmentor):

  • liikevaihto: 37,0 – 38,0 Mrd SEK (2017: 35,3 Mrd SEK)
  • nettotulos: 3,3 – 3,5 Mrd SEK (3,0 Mrd SEK)

Arviot perustuvat siihen ajatukseen, että yhtiön hyvä tilauskertymäkehitys realisoituisi tilauksiksi vuoden 2018 aikana. Myös toiminnan tehokkuus näkyy tuloksen kasvuna. Tosin joitain kertaluontoisia tehokkuusohjelman kuluja tulee vielä 2018 tulokseen.

Segmentit

Oheisissa taulukoissa on esitettynä Alfa Lavalin segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 12 000 11 001 10 642 12 370 12 339
Food & Water 12 200 11 824 11 364 11 198 10 368
Marine 11 300 10 809 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 1 500 1 680 1 504 1 634 1 671
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 37 000 35 314 35 635 39 746 35 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 1 750 1 525 1 423 1 861 2 259
Food & Water 1 900 1 780 1 595 1 559 1 492
Marine 1 925 1 771 2 051 2 931 1 951
Greenhouse 25 -12 -143 -132 -133
Muut -400 -533 -471 -438 -529
YHTEENSÄ 5 200 4 531 4 455 5 781 5 040

Energy

Vuoden 2017 liikevaihto sen sijaan kasvoi maltillisemmin eli noin +3,3 prosenttia. Liikevoitto oli noin +7 prosentin kasvussa.

Q1/2018 lähti segmentiltä hyvin käyntiin ja liikevaihto kasvoi +23 prosenttia ja liikevoitto +49 prosenttia. Myös saadut tilaukset olivat hyvässä kasvussa (+9 %), joten vahva startti vuodelle 2018.

Segmentin alkuvuoden 2018 hyvään kehitykseen vaikutti positiivisesti öljy- ja kaasuteollisuuden vahva aktiviteetti, mikä näkyi kasvaneina tilauksina.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymän kasvu näkyy koko tilikauden 2018 liikevaihdossa. Karkeana ennusteena on, että liikevaihto kasvaa noin 8 – 9 prosenttia 12,0 miljardiin kruunuun (2017: 11,0 Mrd SEK).

Food & Water

Vuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +9 prosenttia. Myös liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan ollen noin +4,0 ja +11,6 prosentin kasvussa.

Myös Food & Water -segmentin liikevaihto (+4,4 %) ja tulos (+5,1 %) jatkoivat vuoden 2017 kasvutahdissa. Myös tämän segmentin tilauskertymä kasvoi mukavasti (+7,9 %). Lukuihin positiivisesti vaikutti erään ison panimon tilaukset.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin +3 prosenttia 12,2 miljardiin kruunuun ja liikevoiton noin +6 – 7 prosenttia 1,9 miljardiin kruunuun. Ennusteita hieman laskettiin Q4/2017 lopun tilanteesta.

Marine

Segmentin vuoden 2017 liikevaihto laski noin -10 prosenttia ja tämä veti myös liikevoiton lähes -14 prosentin laskuun. Tilanne kääntyi kuitenkin parempaan suuntaan H2/2017 aikana.

Q1/2018 aikana hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto (+5 %) ja tulos (+24 %) olivat kasvussa. Vahva kysyntä näkyi myös tilauskertymän +13 prosentin kasvuna. Tämä luo hyvää pohjaa sille, että hyvä kehitys jatkuisi koko tilikauden 2018.

Greenhouse

Segmentti vastaa noin 5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja sen liikevoitto on ollut tappiollinen vuodesta 2014 alkaen. Tilikauden 2017 tappio jäi -12 miljoonaan kruunuun eli punnertaisiko tämä segmentti voitolliseksi vuonna 2018?

Segmenttien marginaalit

Oheisessa taulukossa on Alfa Lavalin kolmen tärkeimmän segmentin liiketulosmarginaalit. Kuten nähdään, niin marginaalit olivat laskussa vuosina 2014 – 2016 ja kääntyivät sitten kasvuun vuonna 2017. Marine-segmentti näyttää kääntyvän vuotta myöhemmin kuin muut.

Hyvän alkuvuoden 2018 perusteella koko tilikaudesta 2018 voi odottaa vahvaa, mikä näkyy myös marginaaleissa.

EBIT-MARGIN 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 14,6% 13,9% 13,4% 15,0% 18,3%
Food & Water 15,6% 15,1% 14,0% 13,9% 14,4%
Marine 17,0% 16,4% 16,9% 20,2% 18,3%
YHTEENSÄ 14,1% 12,8% 12,5% 14,5% 14,4%

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Kuten todettua, niin vuoden 2017 sekä Q1/2018 tilauskertymän paraneminen oikeastaan jokaisessa segmentissä antaisi odottaa liikevaihdon ja tuloksen hyvää kehitystä tulevina vuosina.

alfalaval-tuloslaskelma-q12018

Yhtiö on pystynyt vuonna 2016 käynnistetyn ja nyt päätökseen saadun säästöohjelman avulla pienentämään kuluja. Lisäksi eräitä tuotekehitysprojekteja on vauhditettu, jotta niiden tuotokset saadaan nopeammin markkinoille.

Tilikaudesta 2018 odotetaan käännettä niin liikevaihdon kuin myös tuloksen osalta. Q1/2018 vahva kehitys sekä tilauskertymän kasvu tukevat tätä kehitystä.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q12018

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä on noussut aiemmasta noin 5 miljardin SEK:n tasolta nykyiseen noin 12,0 miljardiin SEK:iin. Mutta vuoden 2014 noin 18,9 miljardin SEK:n velkamäärää on kuitenkin saatu pienennettyä jo lähes 37 prosenttia.

alfalaval-velkaisuus-q12018

Velkamäärän laskua selittää Alfa Lavalin vahva vapaa rahavirta (FCF). Viimeisen kolmen vuoden aikana (2015 – 2017) vapaat rahavirrat ovat olleet yhteensä +13,4 miljardia kruunua. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty -5,3 miljardia kruunua, joten kassaan on jäänyt noin +8 miljardia kruunua, jonka avulla lainaa on lyhennetty hyvällä tahdilla.

Nykyinen omavaraisuusaste 40,8 prosenttia hyvän rajamailla, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing (37,6 %) on selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Hyvä nousutrendi näyttäisi katkeavan vuoteen 2015, mutta on edelleen ihan hyvällä tasolla.

alfalaval-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Sen sijaan laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 27 miljardia kruunua vuodesta 2008 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat 1,0 miljardia kruunua tai vähän sitä korkeammat. Yhtiö tekee investointeja tuotantolaitoksiin vuosien 2018 ja 2019 aikana.

alfalaval-vapaa-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymien kasvu nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin Alfa Laval:n osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet selvästi positiiviset, mikä on mahdollistanut velkojen nopean lyhentämisen.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön silloista vaikeaa tilannetta.

Kevään 2018 osinko jäi myös 4,25 kruunuun, ja myös kevään 2019 osingon voi olettaa olevan 4,25 – 4,50 kruunun tasolla. Korkeampaa osinkoa puolustaa vahva tuloskunto, Greenhouse-segmentin liiketoimintojen myynneistä saadut maksut. Toisaalta korkeammat capex-investoinnit vuosina 2018 ja 2019 jarruttavat osinkokehitystä.

alfalaval-osinko-q12018

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta yhtiön pääpaino on nähtävästi ollut velkojen nopea lyhennys.

Arvostus

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE on 27,3x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut (kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t) ovat nekin noin 30x. Näin osakkeen hintaa voi pitää varsin korkeana.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (218 SEK).

alfalaval-roe-roi-q12018

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta. Mutta tarkkana saa olla, sillä tuottoprosentit ovat olleet selvässä laskutrendissä koko kuluvan vuosikymmenen.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 305) sekä osingoilla (-1 783). Oikaisu on yhteensä +522 miljoonaa SEK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (23.4.2018) 218,00 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30 130,40
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 91,44 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75 54,70
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 9 150 8 851 37 000 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813 28 652
Liikevoitto 1 350 1 310 5 200 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372 4 691
Nettotulos 1 050 1 045 3 350 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190 3 223
Marginaali 11,5% 11,8% 9,1% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7% 11,2%
EPS 2,50 2,49 7,99 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61 7,68
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 326 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404 1 564
Liikearvo 19 775 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792 9 543
Muut varat 33 139 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883 23 396
Tase yhteensä 56 240 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
Oma pääoma 22 850 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326 14 982
Vähemmistö 112 102 117 121 125 75 61 162
Korolliset velat 11 953 12 496 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325 5 756
Muut vastuut 21 325 19 553 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367 13 603
Tase yhteensä 56 240 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 800 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586 3 429
Investoinnit: Capex -1 000 -675 -617 -649 -527 -456 -482 -541
Vapaa rahavirta (FCF) 3 800 3 788 4 362 5 201 4 596 3 777 3 104 2 888
Investoinnit: Muut 0 -46 -178 -61 -14 433 -495 -2 778 -4 956
Investointien jälkeen 3 800 3 742 4 184 5 140 -9 837 3 282 326 -2 068
Rahoitus: Voitonjako -1 800 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370 -1 268
Rahoitus: Muut -2 000 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963 3 585
Rahavarojen muutos 0 583 618 -89 413 91 -81 249
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinkotuotto 1,9% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6% 2,5%
Osinko/nettotulos 53,2% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0% 42,3%
Osinko/FCF 46,9% 47,1% 40,9% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3% 47,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,6 26,5 20,5 20,7 19,8
PE (3v) 31,8 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9 18,2
PE 27,3 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8 17,0
Oma pääoma/osake 54,74 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68 36,10
P/B 3,98 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69 3,61
ROE 15,4% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9% 22,4%
ROI 15,3% 13,7% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5% 26,1%
Omavaraisuusaste 40,8% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9% 43,9%
Gearing 37,6% 45,7% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0% 27,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset