Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 17.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (17.7.2017)190,50 SEKMarkkina-arvo79,9 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk4,25 SEK Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2017e36 250 M SEK (+1,7 %)Nettotulos 2017e2 750 M SEK (+20,1 %)
PE29,1ROE13,5 %

Alfa Laval:n ydinalueita ovat lämpö-, erotus- ja virtaustekniikka, joissa kussakin se on maailmanlaajuinen markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

ALFA LAVAL17.7.2017 | 190,50 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Saatujen tilausten määrä on vähentynyt jokaisella kvartaalilla 2 vuoden ajan, kunnes nyt alkuvuoden 2017 aikana tilausten määrä on kääntynyt vihdoin nousuun. Se, onko kyse pysyvästä käänteestä, jää nähtäväksi, sillä vertailuvuoden 2016 tilauskertymä oli varsin heikko.

Kustannussäästöohjelma on käynnissä, ja yhtiön mukaan sen ensimmäisiä hyötyjä (mm. myynnin ja hallinnon alhaisemmat kulut) aletaan jo saamaan.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun päättyminen mietityttää. Tilikauden 2016 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 4,25 kruunuun. Vaikka yhtiön osingonmaksusuhde on pitkään ollut 40 – 60 prosentissa, niin tämäkään ei antanut puskuria pitämään yllä kasvavaa osinkotrendiä.

Lisäksi osakkeen PE-luku on 29x, mikä indikoi varsin kalliisti hinnoitellusta osakkeesta. Varsinkin, kun huomioidaan tuloskunnon nihkeä kehittyminen. Tilauskertymän käänne kuitenkin antaisi indikaattia sille, että tuloskunto voisi lähteä hyvään nousuun. Varsinkin, kun segmenttien numerotkin (ja odotukset) näyttävät kääntyvän samaan aikaan. Osakkeen hinta on vain noussut jo yli +50 prosenttia sitten kesän 2016 pohjakosketuksen, joten onko niin sanotusti juna mennyt jo?

Alkuvuosi 2017

Alfa Laval:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 17 033 M SEK (17 149 M SEK / -0,7 %)
  • EBIT: 2 157 M SEK (2 201 M SEK / -2,0 %)
  • nettotulos: 1 255 M SEK (1 802 M SEK / -30,4 %)

Alkuvuosi on lähtenyt Alfa Laval:n osalta lähtenyt varsin mollivoittoisesti liikkeelle. Alkuvuoden liikevaihto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, missä Marine-segmentin vaikeudet vetivät koko konsernin liikevaihdon punaiselle.

Nettotuloksen osalta tulos näyttää karmeaa laskua, mutta varsinaisen liiketoiminnan tulos (ebit) oli vain pari prosenttia viime vuotista alhaisempi. Nettotuloksen suurta laskua selittää rahoitustuottojen ja -tappioiden määrä. Alkuvuonna ne olivat -156 miljoonaa kruunua, kun vuosi sitten ne olivat lähes saman verran plussalla (+154 M SEK). Tämä huomioiden nettotuloksen ero kaventuu 310 miljoonalla kruunulla viime vuoteen nähden. Ja kun huomioidaan vielä vuoden 2017 lähes 200 miljoonaa suuremmat verot, niin nettotuloksen erot on oikeastaan siinä.

Ja juuri tätä EBIT-luku oikeastaan kertookin.

Alkuvuoden 2017 tilauskertymä kasvoi +17 prosenttia 18,4 miljardiin kruunuun. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä, sillä saatujen tilausten määrä on vähentynyt jokaisella kvartaalilla 2 vuoden ajan, kunnes nyt alkuvuoden 2017 aikana tilausten määrä näyttäisi kääntyvän vihdoin nousuun.

Alfa Laval:n segmenttien numerot alkavat Q2/2017 tilanteen perusteella hakea asemia hyvälle nousulle. Tilauskertymät ovat nousussa ja etenkin Energy ja Marine -segmenttien pohjat näyttäisivät olevan käsillä. Jos segmentit kääntyvät yhtäaikaa hyvään nousuun, niin Alfa Lavalin tuloskunto voi parantua nopeastikin.

Kustannussäästöohjelma on tuonut noin 140 miljoonan kruunun säästöt alkuvuoden 2017 aikana. Yhtiö arvioi, että vuoden 2017 aikana tavoitellusta 500 miljoonan kruunun ohjelmasta saavutetaan noin 75 prosentin taso ja kokonaisuudessaan ohjelman tavoitteet saavutetaan vuoden 2018 aikana.

Segmentit

Alfa Laval uudisti segmenttirakenteensa Q1/2017 aikana. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Energy 10 800 10 642 12 370 12 339
Food & Water 12 500 11 364 11 198 10 368
Marine 11 200 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 1 750 1 504 1 634 1 671
Muut 0 0 0 0
YHTEENSÄ 36 250 35 635 39 746 35 067 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Energy 1 350 1 423 1 861 2 259
Food & Water 1 650 1 595 1 559 1 492
Marine 1 750 2 051 2 931 1 951
Greenhouse -50 -143 -132 -133
Muut -450 -471 -438 -529
YHTEENSÄ 4 250 4 455 5 781 5 040 0

Energy

Alkuvuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +21 prosenttia. Liikevaihto sen sijaan kasvoi maltillisemmin eli noin +1,7 prosenttia. Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Segmentin liikevaihto on ollut laskussa energiateollisuuden yleisen hintojen laskun vetämänä. Vuoden 2014 liikevaihdosta (12,3 M SEK) on lasketeltu nopeasti nykyiseen noin 10,8 miljardiin kruunuun. Samoin segmentin kannattavuus on nopeasti romahtanut 2,3 miljardista nykyiseen noin 1,6 miljardiin kruunuun.

Siksi tilauskertymän yli 20 prosentin kasvu luo odotuksia, että segmentti pääsisi taas kasvu-uralle. Tästä vuodesta 2017 odotetaan vielä edellisvuoden tapaista, mutta on mielenkiintoista nähdä, josko vuonna 2018 nähtäisiin jo selvästi parempia lukuja.

Food & Water

Alkuvuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +18,5 prosenttia. Myös liikevaihto kasvoi mukavat +7,4 prosenttia. Liikevoitto kasvoi sekin, mutta vaatimattomammin ollen noin +2,8 prosenttia viime vuotta parempi.

Siinä, missä Energy-segmentin liikevaihto on laskenut noin 1,5 – 2,0 miljardilla kruunulla, niin Food & Water -segmentin liikevaihto on parantunut saman verran. Ja hyvä vire tuntuu tilauskertymän puolesta jatkuvan lähitulevaisuudessakin. Saman kaltainen kompensaatio on näkynyt myös liiketuloksen puolella. Se, mitä on Energy-segmentissä menetetty, on tässä segmentissä saatu takaisin.

Marine

Alkuvuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +11,5 prosenttia, mutta tässä on huomioitava se, että vertailuvuosi 2016 oli varsin kehno. Liikevaihto laski noin -12,6 prosenttia ja tämä veti myös liikevoiton lähes -25 prosentin laskuun.

Marine-segmentin tilanne on varsin tukala, jos sitä vertaa pariin viime vuoteen. Tässäkin segmentissä tilauskertymän kasvu luo toiveita paremmasta huomisesta, mutta käänne on vielä varsin heikko – mutta käänne kuitenkin.

Greenhouse

Segmentti vastaa noin 5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja sen liikevoiton taso on noin -150  miljoonaa kruunua tappiollinen.

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Kuten todettua, niin alkuvuoden 2017 tilauskertymän paraneminen oikeastaan jokaisessa segmentissä antaisi odottaa liikevaihdon ja tuloksen hyvää kehitystä tulevina vuosina. Energy ja Marine -segmenttien käänne näyttäisi olevan käsillä, mikä voisi palauttaa koko konsernin taas kasvu-uralle.

alfalaval-tuloslaskelma-q22017

Yhtiö aloitti vuonna 2016 kustannussäästöohjelman, jonka on tarkoitus tuottaa noin 500 miljoonan kruunun vuotuiset säästöt. Yhtiö on jo nyt pystynyt säästöohjelman avulla pienentämään myynnin ja hallinnon kuluja. Lisäksi eräitä tuotekehitysprojekteja on vauhditettu, jotta niiden tuotokset saadaan nopeammin markkinoille.

Tilikausi 2017 on todennäköisesti vuoden 2016 kaltainen eli nihkeää. Mutta, kuten todettua, niin tilauskertymän kääntyminen antaisi luvan odottaa jo parempaa.

Korostetaan vielä sitä, ettei Alfa Laval mikään kriisiyhtiö ole, sillä se on tahkonnut voitollista tulosta pitkään. Sen taso on vain pysynyt sitkeästi noin 3 miljardissa kruunussa ainakin 10 vuotta. Ja tulosta ei ole parantaneet edes yhtiön tekemät noin 27 miljardin kruunun laajentumisinvestoinnit (vuodet 2008 – 2016).

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q22017

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä on noussut aiemmasta noin 5 miljardin SEK:n tasolta nykyiseen noin 13,6 miljardiin SEK:iin. Mutta vuoden 2014 noin 18,9 miljardin SEK:n velkamäärää on kuitenkin saatu pienennettyä jo lähes 30 prosenttia.

alfalaval-velkaisuus-q22017

Velkamäärän pienentymisen trendi on jatkunut jo useamman vuoden ajan, mikä on hyvä merkki. Nykyinen omavaraisuusaste 38,5 prosenttia on hieman alle hyvän rajan, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing on jo selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän parempaan suuntaan.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Hyvä nousutrendi näyttäisi katkeavan vuoteen 2015, mutta on edelleen ihan hyvällä tasolla.

alfalaval-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Sen sijaan laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 26,9 miljardia kruunua vuodesta 2008 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

alfalaval-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten orastava kasvu (tilauskertymien muodossa) nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön viime vuoden vaikeaa tilannetta.

Kevään 2018 osingon odotetaan jäävän edelleen 4,25 kruunuun. Tämä antaisi nykyisellä osakkeen kurssilla (190,50 SEK) noin 2,2 prosentin osinkotuoton.

alfalaval-osinko-q22017

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta jostain syystä näin ei kuitenkaan toimittu.

Arvostus

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE on 29x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut ovat nekin noin 26x. Näin osakkeen hintaa voi pitää varsin korkeana.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (190 SEK).

alfalaval-roe-roi-q22017

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta. Mutta tarkkana saa olla, sillä tuottoprosentit ovat olleet selvässä laskutrendissä koko kuluvan vuosikymmenen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (1 502) sekä osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä +1 502 miljoonaa SEK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (17.7.2017) 190,50 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30 130,40 141,70
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 420 494
Markkina-arvo (Mrd) 79,91 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75 54,70 59,58
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 8 750 17 033 36 250 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813 28 652 24 720
Liikevoitto 1 100 2 157 4 250 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372 4 691 4 401
Nettotulos 800 1 248 2 750 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190 3 223 3 088
Marginaali 9,1% 7,3% 7,6% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7% 11,2% 12,5%
EPS 1,91 2,98 6,56 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61 7,68 7,34
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 871 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404 1 564 1 328
Liikearvo 20 436 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792 9 543 5 952
Muut varat 28 731 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883 23 396 19 889
Tase yhteensä 53 038 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503 27 169
Oma pääoma 20 327 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326 14 982 13 427
Vähemmistö 104 117 121 125 75 61 162 155
Korolliset velat 13 574 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325 5 756 1 483
Muut vastuut 19 033 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367 13 603 12 104
Tase yhteensä 53 038 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503 27 169
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 4 750 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586 3 429 4 098
Investoinnit: Capex -700 -568 -649 -527 -456 -482 -541 -398
Vapaa rahavirta (FCF) 4 050 4 411 5 201 4 596 3 777 3 104 2 888 3 700
Investoinnit: Muut -250 -227 -61 -14 433 -495 -2 778 -4 956 -1 019
Investointien jälkeen 3 800 4 184 5 140 -9 837 3 282 326 -2 068 2 681
Rahoitus: Voitonjako -1 800 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370 -1 268 -1 317
Rahoitus: Muut -1 700 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963 3 585 -1 114
Rahavarojen muutos 300 618 -89 413 91 -81 249 250
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00
Osinkotuotto 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6% 2,5% 2,1%
Osinko/nettotulos 64,8% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0% 42,3% 40,9%
Osinko/FCF 44,0% 40,4% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3% 47,2% 34,1%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 26,3 20,5 20,7 19,8
PE (3v) 27,0 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9 18,2 18,7
PE 29,1 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8 17,0 19,3
Oma pääoma/osake 48,71 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68 36,10 32,30
P/B 3,91 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69 3,61 4,39
ROE 13,5% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9% 22,4% 23,9%
ROI 12,5% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5% 26,1% 29,8%
Omavaraisuusaste 38,5% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9% 43,9% 50,0%
Gearing 47,5% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0% 27,7% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset