Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 30.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (30.1.2018)206,10 SEKMarkkina-arvo86,5 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk4,25 SEK Osinkotuotto2,1 %
Liikevaihto 2018e37 000 M SEK (+4,8 %)Nettotulos 2018e3 200 M SEK (+7,4 %)
PE27,0ROE15,1 %

Alfa Laval:n ydinalueita ovat lämpö-, erotus- ja virtaustekniikka, joissa kussakin se on maailmanlaajuinen markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

ALFA LAVAL30.1.2018 | 206,10 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi vihdoin nousuun parin heikon vuoden jälkeen. Syksyllä 2016 käynnistetty kustannussäästöohjelma on saatu vietyä läpi, mutta ohjelmasta tulee vielä joitakin kertaluontoisia kuluja (150 M SEK) tilikaudelle 2018.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun päättyminen mietityttää. Tilikauden 2017 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 4,25 kruunuun. Vaikka yhtiön osingonmaksusuhde on pitkään ollut 40 – 60 prosentissa, niin tämäkään ei antanut puskuria pitämään yllä kasvavaa osinkotrendiä.

Lisäksi osakkeen PE-luku on 27x, mikä indikoi varsin kalliisti hinnoitellusta osakkeesta. Varsinkin, kun huomioidaan tuloskunnon nihkeä kehittyminen. Tilauskertymän käänne kuitenkin antaisi indikaattia sille, että tuloskunto voisi lähteä hyvään nousuun. Varsinkin, kun segmenttien numerotkin (ja odotukset) näyttävät kääntyvän samaan aikaan. Osakkeen hinta on vain noussut jo yli +35 prosenttia vuoden 2016 lopusta – eli onko juna mennyt jo?

Tilikausi 2017

Alfa Laval:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 35 314 M SEK (35 634 M SEK / -0,9 %)
  • nettotulos: 2 979 M SEK (2 289 M SEK / +30,1 %)
  • osinko: 4,25 SEK (4,25 SEK)

Alfa Lavalin tilikauden 2017 liiketoiminta kehittyi varsin vahvasti vuoden loppupuoliskolla, eikä alkuvuoden ongelmista ei näy jälkeäkään. Tilikauden 2017 aikana tilauskertymä kasvoi +14 prosenttia 36,6 miljardiin kruunuun.

Kuluvan vuoden liikevaihto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, missä Marine-segmentin (-1 316 M SEK) vaikeudet näkyvät. Tätä eivät muiden segmenttien hyvä vire pystynyt kääntämään positiiviseksi. Marine-segmentin aktiviteetti kasvoi Q4:lla, joten josko myös tämäkin segmentti pääsisi kasvun makuun vuonna 2018?

Nettotulos kääntyi H2/2017 selvästi parempaan suuntaan, ja koko vuoden tulos kasvoi peräti +30 prosenttia.

Vaikka myynti oli noin -300 miljoonaa kruunua viimevuotista heikompi, niin ero kääntyi jo tuloslaskelman toisella rivillä (bruttokate) lähes +900 miljoonaa kruunua paremmaksi. Alfa Laval:n myynnistä suurempi osa oli palveluita, joiden seurauksena bruttokate oli selvästi parempi.

Toinen merkittävä erä tuloslaskelmassa on ”muut tulot ja kulut” (other operating income/costs), jotka myöskin toivat noin +750 miljoonaa kruunun hyödyn. Se, mitä nämä erät sisältävät ei käy tulosraportista ilmi.

Kolmas merkittävä erä oli nettorahoituskulujen muutos. Vuonna 2017 nettorahoituskulut olivat -265 miljoonaa kruunua, kun vuonna 2016 ne olivat positiiviset +289 miljoonaa kruunua. Näin nettorahoituskulujen muutos oli noin -550 miljoonaa kruunua negatiivinen.

Näiden erien kokonaisvaikutus on yhteensä noin +1 100 miljoonaa kruunua (+900+750-550), jonka lisäksi yhtiön verot olivat noin +370 miljoonaa suuremmat kuin vuonna 2017. Näin laskettuna muutos oli yhteensä +730 miljoonaa kruunua, joka suurelta osin selittää nettotulosten toteutunutta noin +676 miljoonan kruunu eroa.

Kustannussäästöohjelma on saatu päätökseen, mutta ohjelmasta tulee vielä joitain kertaluontoisia kuluja (150 M SEK) tilikaudelle 2018.

Osinkoehdotus kevään yhtiökokoukselle on 4,25 kruunua eli osinko pysyy samalla tasolla kuin keväällä 2017 (ja 2016).

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q1/2018:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q1/2018 jonkin verran alhaisempi kuin Q4/2017”.

Koko tilikauden 2018 ennusteita on siten haastavaa haarukoida, mutta tässä karkeat ennusteet (Talousmentor):

  • liikevaihto: 36,5 – 37,0 Mrd SEK (2017: 35,3 Mrd SEK)
  • nettotulos: 3,2 – 3,3 Mrd SEK (3,0 Mrd SEK)

Arviot perustuvat siihen ajatukseen, että yhtiön hyvä tilauskertymäkehitys realisoituisi tilauksiksi vuoden 2018 aikana.

Segmentit

Oheisissa taulukoissa on esitettynä Alfa Lavalin segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 11 600 11 001 10 642 12 370 12 339
Food & Water 12 400 11 824 11 364 11 198 10 368
Marine 11 300 10 809 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 1 700 1 680 1 504 1 634 1 671
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 37 000 35 314 35 635 39 746 35 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 1 650 1 525 1 423 1 861 2 259
Food & Water 1 920 1 780 1 595 1 559 1 492
Marine 1 900 1 771 2 051 2 931 1 951
Greenhouse 0 -12 -143 -132 -133
Muut -320 -533 -471 -438 -529
YHTEENSÄ 5 150 4 531 4 455 5 781 5 040

Energy

Vuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +10 prosenttia. Liikevaihto sen sijaan kasvoi maltillisemmin eli noin +3,3 prosenttia. Liikevoitto oli noin +7 prosentin kasvussa.

Segmentin liikevaihto on ollut laskussa energiateollisuuden yleisen hintojen laskun vetämänä. Vuoden 2014 liikevaihdosta (12,3 M SEK) on lasketeltu nopeasti nykyiseen noin 11,0 miljardiin kruunuun. Samoin segmentin kannattavuus on nopeasti romahtanut 2,3 miljardista nykyiseen noin 1,5 miljardiin kruunuun.

Siksi tilauskertymän yli +10 prosentin kasvu luo odotuksia, että segmentti pääsisi taas kasvu-uralle. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymän kasvu näkyy tilikauden 2018 liikevaihdossa. Karkeana ennusteena on, että liikevaihto kasvaa noin 6 prosenttia vuodesta 2017 ollen noin 11,6 miljardia kruunua.

Food & Water

Vuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +9 prosenttia. Myös liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan ollen noin +4,0 ja +11,6 prosentin kasvussa.

Siinä, missä Energy-segmentin liikevaihto on laskenut noin 1,5 – 2,0 miljardilla kruunulla, niin Food & Water -segmentin liikevaihto on parantunut saman verran. Ja hyvä vire tuntuu tilauskertymän puolesta jatkuvan lähitulevaisuudessakin. Saman kaltainen kompensaatio on näkynyt myös liiketuloksen puolella. Se, mitä on Energy-segmentissä menetetty, on tässä segmentissä saatu takaisin.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin +5 prosenttia 12,4 miljardiin kruunuun ja liikevoiton noin +8 prosenttia 1,9 miljardiin kruunuun.

Marine

Vuoden 2017 aikana saadut tilaukset kasvoivat noin +30 prosenttia, mutta tässä on huomioitava se, että vertailuvuosi 2016 oli varsin kehno. Tästä huolimatta vuoden 2017 liikevaihto laski noin -10 prosenttia ja tämä veti myös liikevoiton lähes -14 prosentin laskuun. Tilanne kääntyi kuitenkin parempaan suuntaan H2/2017 aikana.

Tilauskertymän kasvu luo toiveita paremmasta huomisesta, ja siksi tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kääntyvän vihdoin kasvuun myös tässä segmentissä.

Greenhouse

Segmentti vastaa noin 5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja sen liikevoitto on ollut tappiollinen vuodesta 2014 alkaen. Tilikauden 2017 tappio jäi -12 miljoonaan kruunuun eli punnertaisiko tämä segmentti voitolliseksi vuonna 2018?

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Kuten todettua, niin vuoden 2017 tilauskertymän paraneminen oikeastaan jokaisessa segmentissä antaisi odottaa liikevaihdon ja tuloksen hyvää kehitystä tulevina vuosina.

alfalaval-tuloslaskelma-q42017

Yhtiö on pystynyt vuonna 2016 käynnistetyn ja nyt päätökseen saadun säästöohjelman avulla pienentämään myynnin ja hallinnon kuluja. Lisäksi eräitä tuotekehitysprojekteja on vauhditettu, jotta niiden tuotokset saadaan nopeammin markkinoille.

Tilikaudesta 2018 odotetaan käännettä niin liikevaihdon kuin myös tuloksen osalta. Ainakin tilauskertymän kehitys antaisi tällaisia indikaatteja.

Korostetaan vielä sitä, ettei Alfa Laval mikään kriisiyhtiö ole, sillä se on tahkonnut voitollista tulosta pitkään. Sen taso on vain pysynyt sitkeästi noin 3 miljardissa kruunussa ainakin 10 vuotta. Ja tulosta ei ole parantaneet edes yhtiön tekemät noin 27 miljardin kruunun laajentumisinvestoinnit (vuodet 2008 – 2017).

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q42017

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä on noussut aiemmasta noin 5 miljardin SEK:n tasolta nykyiseen noin 12,5 miljardiin SEK:iin. Mutta vuoden 2014 noin 18,9 miljardin SEK:n velkamäärää on kuitenkin saatu pienennettyä jo lähes 35 prosenttia.

alfalaval-velkaisuus-q42017

Velkamäärän pienentymisen trendi on jatkunut jo useamman vuoden ajan, mikä on hyvä merkki. Nykyinen omavaraisuusaste 39,0 prosenttia on hieman alle hyvän rajan, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing on jo selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Hyvä nousutrendi näyttäisi katkeavan vuoteen 2015, mutta on edelleen ihan hyvällä tasolla.

alfalaval-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Sen sijaan laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 27 miljardia kruunua vuodesta 2008 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

alfalaval-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymien kasvu nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön viime vuoden vaikeaa tilannetta.

Kevään 2018 osinko jäi myös 4,25 kruunuun, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 206 SEK).

alfalaval-osinko-q42017

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta jostain syystä näin ei kuitenkaan toimittu.

Arvostus

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE on 27,0x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut ovat nekin noin 30x. Näin osakkeen hintaa voi pitää varsin korkeana.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (206 SEK).

alfalaval-roe-roi-q42017

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta. Mutta tarkkana saa olla, sillä tuottoprosentit ovat olleet selvässä laskutrendissä koko kuluvan vuosikymmenen.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 200) sekä osingoilla (-1 783). Oikaisu on yhteensä +1 417 miljoonaa SEK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (13.1.2018) 206,10 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30 130,40
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 86,45 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75 54,70
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 8 600 37 000 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813 28 652
Liikevoitto 1 100 5 150 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372 4 691
Nettotulos 800 3 200 2 979 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190 3 223
Marginaali 9,3% 8,6% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7% 11,2%
EPS 1,91 0,00 7,63 7,10 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61 7,68
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 554 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404 1 564
Liikearvo 20 436 20 436 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792 9 543
Muut varat 28 976 28 976 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883 23 396
Tase yhteensä 53 966 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
Oma pääoma 21 815 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326 14 982
Vähemmistö 102 102 117 121 125 75 61 162
Korolliset velat 12 496 12 496 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325 5 756
Muut vastuut 19 553 19 553 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367 13 603
Tase yhteensä 53 966 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 750 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586 3 429
Investoinnit: Capex -700 -675 -617 -649 -527 -456 -482 -541
Vapaa rahavirta (FCF) 4 050 3 788 4 362 5 201 4 596 3 777 3 104 2 888
Investoinnit: Muut -150 -46 -178 -61 -14 433 -495 -2 778 -4 956
Investointien jälkeen 3 900 3 742 4 184 5 140 -9 837 3 282 326 -2 068
Rahoitus: Voitonjako -1 800 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370 -1 268
Rahoitus: Muut -1 500 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963 3 585
Rahavarojen muutos 600 583 618 -89 413 91 -81 249
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinkotuotto 2,1% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6% 2,5%
Osinko/nettotulos 55,7% 59,8% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0% 42,3%
Osinko/FCF 44,0% 47,1% 40,9% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3% 47,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,2 26,5 20,5 20,7 19,8
PE (3v) 30,6 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9 18,2
PE 27,0 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8 17,0
Oma pääoma/osake 52,25 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68 36,10
P/B 3,94 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69 3,61
ROE 15,1% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9% 22,4%
ROI 15,3% 13,7% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5% 26,1%
Omavaraisuusaste 40,6% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9% 43,9%
Gearing 36,2% 45,7% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0% 27,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset