Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 16.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Alfa Laval toimittaa lämpö-, erotus- ja virtausteknisiä laitteita ja palveluja laajalle teollisuuden kirjolle mm. elintarvikkeiden ja juomien sekä kemikaalien, lääkkeiden, sokerin ja etanolin aloille. Näiden lisäksi Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään mm. voimalaitoksissa, telakka-, konepaja- sekä kaivosteollisuudessa, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ALFA LAVAL Ennuste
Osake (16.7.2018) 226,30 Osinko 12 kk 4,50 2,0%
Markkina-arvo (Mrd) 94,9 Osinko/EPS 54% 4v ka
Liikevaihto (M) 39 650 (+12,3%) Osinko/FCF 42% 4v ka
Nettotulos (M) 4 250 (+42,8%) Omav.aste 41%
EPS 10,13 Gearing 32%
PE 22,3 ROE 18,9%
PB 3,9 ROI 16,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.alfalaval.com/investors/publications/

Yhteenveto

ALFA LAVAL16.7.2018 | 226,30 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi vihdoin nousuun parin heikon vuoden jälkeen. Ja hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan myös vuonna 2018. Syksyllä 2016 käynnistetty kustannussäästöohjelma on saatu vietyä läpi, mutta ohjelmasta tulee vielä joitakin kertaluontoisia kuluja (150 M SEK) tilikaudelle 2018.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun päättyminen mietityttää. Tilikauden 2017 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 4,25 kruunuun. Vaikka yhtiön osingonmaksusuhde on pitkään ollut 40 – 60 prosentissa, niin tämäkään ei antanut puskuria pitämään yllä kasvavaa osinkotrendiä.

Nyt, kun puolet vuodesta 2018 on kulunut, niin tilikauden 2018 tulos näyttäisi nousevan ennätystasolle. Tästä syystä arvioin, että kevään 2019 osinko nousisi 4,50 kruunuun, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 226 SEK).

Osakkeen PE-luku on 22x, mikä indikoi varsin kalliisti hinnoitellusta osakkeesta. Osakkeen hinta on noussut rivakkaa tahtia yhdessä nousevan tuloskunnon kanssa. Marraskuussa 2016 osake oli noin 125 kruunussa, kun nyt se on 225 kruunun paikkeilla.

Tilikausi 2018

Alfa Laval:n Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 10 475 8 907 17,6% 19 326 17 033 13,5%
Liiketulos (ebit) 1 463 1 141 28,2% 2 773 2 157 28,6%
Nettotulos 1 113 475 134,3% 2 158 1 248 72,9%
EPS (SEK) 2,65 1,14 5,14 2,98

Alfa Lavalin vahva Q1:n sai jatkoa vielä vahvemmasta Q2:sta. Liikevaihto kasvoi +17,6 prosenttia, missä kaikkien kolmen pääsegmenttien liikevaihdon kasvu oli hyvää: Energy (+12 %), Food & Water (+16 %) ja Marine (+31 %).

Tilauskertymä (order intake) nousi peräti +25 prosenttia ja oli 12,06 miljardia kruunua (Q2/2017: 9,63 Mrd SEK). Tästä noususta vastasi Marine-segmentti (+37 %), mutta myös muiden segmenttien kehitys oli hyvää.

Alkuvuoden aikana etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden aktiviteetti on näkynyt vahvana kysyntänä. Ja jos vuosi sitten tuskailtiin Marine-segmentin heikosta tuloskunnosta, niin nyt tästä ei ole enää jälkeäkään. Segmentin tulos parani Q2:lla +40 prosenttia.

Liiketulos (ebit) kasvoi sekin Q2:lla mukavasti (+28 %), missä myynnin kasvu näkyy, mutta myöskin kannattavuuden parantuminen. Liiketulosmarginaali oli Q2:lla 14,0 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 12,8 prosenttia.

Bruttokate laski hieman ja oli 32,8 prosenttia (Q2/2017: 33,4 %), mutta kruunumääräisesti bruttokate oli kuitenkin noin +465 miljoonaa kruunua vertailukautta parempi.

Nettotuloksen reipasta kasvua selittää viime vuodelle kirjatut noin -408 miljoonan kruunun rahoituskulut (netto), kun nyt ne olivat +31 miljoonaa kruunua tuottoa.

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q3/2018:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q3/2018 jonkin verran Q2/2018 alhaisempi”.

Erinomaisen alkuvuoden 2018 johdosta nostin tilikauden 2018 ennusteita (Talousmentor):

  • liikevaihto: 39 – 40 Mrd SEK (2017: 35,3 Mrd SEK)
  • nettotulos: 4,1 – 4,3 Mrd SEK (3,0 Mrd SEK)
  • EPS: 9,77 – 10,25 SEK (7,09 SEK)

Arviot perustuvat siihen ajatukseen, että yhtiön hyvä tilauskertymäkehitys realisoituisi tilauksiksi vuoden 2018 aikana. Myös toiminnan tehokkuus näkyy tuloksen kasvuna.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Alfa Lavalilla on 4 segmenttiä, jotka ovat Energy, Food & Water, Marine ja Greenhouse. Greenhouse on segmenteistä pienin ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta vain noin 5 prosenttia. Lisäksi segmentti on tehnyt tappiota viimeiset 4 vuotta.

Oheisessa taulukossa on Alfa Lavalin kolmen tärkeimmän segmentin liiketulosmarginaalit. Kuten nähdään, niin marginaalit olivat laskussa vuosina 2014 – 2016 ja kääntyivät sitten kasvuun vuonna 2017. Marine-segmentti näyttää kääntyvän vuotta myöhemmin kuin muut.

EBIT-MARGIN 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 15,2% 13,9% 13,4% 15,0% 18,3%
Food & Water 15,5% 15,1% 14,0% 13,9% 14,4%
Marine 16,5% 16,4% 16,9% 20,2% 18,3%
YHTEENSÄ 14,2% 13,0% 8,4% 14,5% 14,4%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Energy 12 500 3 573 2 900 3 215 2 812 11 001 3 259 2 598 2 861 2 283
Muutos (%) 13,6% 9,6% 11,6% 12,4% 23,2% 3,4% 8,6% 0,5% 6,9% -4,1%
Food & Water 12 900 3 505 3 125 3 390 2 880 11 824 3 261 2 882 2 923 2 758
Muutos (%) 9,1% 7,5% 8,4% 16,0% 4,4% 4,0% -0,5% 3,0% 3,9% 11,3%
Marine 12 750 3 319 3 150 3 486 2 795 10 809 3 157 2 322 2 672 2 658
Muutos (%) 18,0% 5,1% 35,7% 30,5% 5,2% -10,9% -1,4% -17,8% -13,9% -11,3%
Greenhouse 1 500 357 400 379 364 1 680 435 367 451 427
Muutos (%) -10,7% -17,9% 9,0% -16,0% -14,8% 11,7% 2,1% -1,9% 25,6% 23,8%
YHTEENSÄ 39 650 10 754 9 575 10 470 8 851 35 314 10 112 8 169 8 907 8 126
Muutos (%) 12,3% 6,3% 17,2% 17,5% 8,9% -0,9% 2,1% -4,8% -0,5% -0,9%

Energy-segmentin vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin ja liikevaihto kasvoi +17 prosenttia ja liikevoitto +36 prosenttia. Segmentin alkuvuoden 2018 hyvään kehitykseen vaikutti positiivisesti öljy- ja kaasuteollisuuden vahva aktiviteetti, mikä näkyi kasvaneina tilauksina. Myös saadut tilaukset olivat hyvässä kasvussa (+9 %), joten onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymän kasvu näkyy koko tilikauden 2018 liikevaihdossa.

Kovaan kasvulukuun vaikutti myös se, että vertailukauden Q1-lukema oli viime vuoden heikoin. Tein arvioin niin, että kvartaaliluvut olisivat noin 250 – 300 miljoonaa kruunua viime vuoden vastaavia lukuja parempia. Näin sain Energy-segmentin liikevaihtoennusteeksi noin 12,5 miljardia kruunua ja kasvua tulisi +13,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Ennuste tarkoittaisi noin 1 500 miljoonan kruunun kasvua, josta saatiin jo noin 880 miljoonaa kruunua Q1-Q2:lla.

Myös Food & Water -segmentin alkuvuoden 2018 liikevaihto kehittyi vahvasti (+10 %). Ja myös tämän segmentin tilauskertymä kasvoi mukavasti (+6,9 %). Lukuihin vaikutti positiivisesti erään ison panimon tilaukset. Tein loppuvuoden arviot siitä lähtökohdasta, että liikevaihto seurailee Q2:n kruunumääräistä tasoa.

Marine-segmentin käänne parempaan suuntaan nähtiin Q4/2017 aikana. Alkuvuoden 2018 aikana hyvä kehitys jatkui niin, että sekä liikevaihto (+18 %) että saadut tilaukset (+50 %) kasvoivat selvästi. Tämä luo hyvää pohjaa sille, että hyvä kehitys jatkuisi koko tilikauden 2018. Tein liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että Q3 olisi erityisen vahva ja, että Q4:n kasvu jäisi alhaiseksi vahvan vertailukauden johdosta. Segmentin liikevaihtoarvioksi sain 12,75 miljardia kruunua (+18 %).

Greenhouse-segmentin liikevaihtoennusteen tein kiinteällä noin 350 – 400 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla.

Näin sain Alfa Lavalin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 39,0 – 40,0 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +12,3 prosenttia vuoteen 2017 nähden eli tilanne näyttäisi ennusteen valossa varsin vahvalta. Erinomaisen Q2:n seurauksena ennuste nousikin selvästi aiemmasta noin 37,0 – 37,5 miljardista kruunusta.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Energy 1 900 529 500 490 381 1 525 469 417 384 255
Muutos (%) 24,6% 12,8% 19,9% 27,6% 49,4% 7,2% 4,9% 18,8% 28,4% -21,8%
Food & Water 2 000 564 475 507 454 1 780 517 410 421 432
Muutos (%) 12,4% 9,1% 15,9% 20,4% 5,1% 11,5% 13,1% 16,8% -2,1% 20,7%
Marine 2 100 530 500 571 499 1 771 600 361 408 402
Muutos (%) 18,6% -11,7% 38,5% 40,0% 24,1% -13,7% 46,0% -28,9% -29,2% -27,7%
Greenhouse 50 10 10 22 8 -12 14 -34 7 1
Muutos (%)
Muut -400 -131 -110 -127 -32 -475 -223 -99 -79 -74
YHTEENSÄ 5 650 1 502 1 375 1 463 1 310 4 589 1 377 1 055 1 141 1 016
Muutos (%) 23,1% 9,1% 30,3% 28,2% 28,9% 53,5% 67,9% 0,9% -5,0%
Marginaali 14,2% 14,0% 14,4% 14,0% 14,8% 13,0% 13,6% 12,9% 12,8% 12,5%

Kuten edellä jo totesin niin, Energy-segmentin Q1-Q2:n liiketulos kasvoi noin +36 prosenttia. Toki tässä on hyvä huomata, että vertailukauden Q1-lukema oli viime vuonna selvästi heikompi.

Tein loppuvuoden 2018 ennusteen perustuen Q2:n tuloslukemaan (490 M SEK) niin, että kvartaalitulos olisi noin 500 – 530 miljoonan kruunun haarukassa. Alkuvuoden kehitykseen nähden tuloskasvu siis hieman hidastuisi, mutta kokonaisuudessa segmentin tilikauden 2018 tulos kasvaisi noin +24,6 prosenttia.

Food & Water -segmentin Q1-Q2:n tulos jatkoi varsin tasaista noin 400 – 500 miljoonan kruunun kvartaalikohtaista tuloskehitystä. Tältä pohjalta tein myös vuoden 2018 ennusteenkin ja sain tulokseksi noin 2,0 miljardia kruunua.

Marine-segmentin Q1-Q2:n tulos kasvoi +32 prosenttia, mikä osaltaan alleviivaa segmentin liiketoiminnan käännettä. Tein ennusteen noin 500 – 530 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisilla tuloksilla, missä viimeinen kvartaali näyttää ”rumaa” -12 prosentin tuloslaskua. Tämä johtuu oikeastaan siitä, että Q4/2017 tulos oli erityisen korkea ja arvioin, että tälle tasolle segmentti tuskin kykenee. Tosin… Q2/2018 tulos oli erityisen vahva (571 M SEK), joten ei tuo viimeisen kvartaalin tulos mikään mahdottomuuskaan ole.

Greenhouse-segmentin kohdalla tein ennusteen varovaisesti pienelle voitolle. Muut-erä on aiempina vuosina näyttänyt noin -500 miljoonan kruunun lukemaa. Paitsi vuonna 2016, jolloin siihen oli merkitty noin -1,9 miljardin kruunun negatiivinen kirjaus. Vuodelle 2018 tein ennusteen noin 110 – 130 miljoonan kruunun luvuilla.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 5,50 – 5,70 miljardia kruunua ja marginaali nousisi 14,2 prosenttiin viime vuoden 13,0 prosentista. Näin tulosmarginaali nousisi takaisin vuosien 2014 ja 2015 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 5 650 1 502 1 375 1 463 1 310 4 589 1 377 1 055 1 141 1 016
Rahoituskulut (netto) 135 -24 -25 31 153 -265 -66 -43 -408 252
Muut kulut 45 34 5 6 47 47 0 0 0
Tulos ennen veroja 5 830 1 512 1 350 1 499 1 469 4 371 1 358 1 012 733 1 268
Verot -1 580 -428 -350 -382 -420 -1 383 -297 -340 -254 -492
Nettotulos 4 250 1 084 1 000 1 117 1 049 2 988 1 061 672 479 776

Rahoituskulut (netto) on parina viime vuonna ollut karkeasti plus/miinus 300 miljoonaa kruunua. Esimerkiksi Q1/2018 erä oli +153 miljoonaa kruunua, joten kumpaan suuntaan lukema liukuu tänä vuonna? Tein ennusteen niin, että erä asettuu hieman positiiviseen suuntaan.

Muut kulut (tai tässä tuotot) on sisältänyt yhtiön saamia osinkoja, joita on tullut parina viime vuotena 47 miljoonaa kruunua. Ja yleensä se on kirjattu Q4:lla. Laitoin tähän erään 45 miljoonan kruunun summan, joka noudattaisi viimevuotisia lukemia.

Veroja laskiessa käytin noin 28 prosentin veroastetta eli hieman alempaa lukemaa kuin mitä viime vuosina on ollut (noin 29 – 31 %). Näin sain nettotulosennusteeksi 4,1 – 4,3 miljardia kruunua eli selvää parannusta viime vuosien tulostasoon. Tämä ylittäisi vuoden 2015 ennätystason 3,84 miljardia kruunua!

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Kuten todettua, niin vuoden 2017 sekä Q1-Q2/2018 tilauskertymän paraneminen oikeastaan jokaisessa segmentissä antaisi odottaa liikevaihdon ja tuloksen hyvää kehitystä tulevina vuosina.

alfalaval-tuloslaskelma-q22018

Yhtiö on pystynyt vuonna 2016 käynnistetyn ja nyt päätökseen saadun säästöohjelman avulla pienentämään kuluja. Lisäksi eräitä tuotekehitysprojekteja on vauhditettu, jotta niiden tuotokset saadaan nopeammin markkinoille.

Tilikaudesta 2018 odotetaan käännettä niin liikevaihdon kuin myös tuloksen osalta. Alkuvuoden 2018 vahva kehitys sekä tilauskertymän kasvu tukevat tätä kehitystä. Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 39 – 40 miljardia ja nettotulos 4,1 – 4,3 miljardia kruunua.

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE-luku on 22,0x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut (kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t) ovat nekin lähes 30x. Näin osakkeen hintaa voi pitää varsin korkeana.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (226 SEK).

alfalaval-roe-roi-q22018

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta. Mutta tarkkana saa olla, sillä tuottoprosentit ovat olleet selvässä laskutrendissä koko kuluvan vuosikymmenen.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q22018

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä on noussut aiemmasta noin 5 miljardin kruunun tasolta nykyiseen noin 12,4 miljardiin kruunuun. Mutta vuoden 2014 noin 18,9 miljardin kruunun velkamäärää on kuitenkin saatu pienennettyä jo lähes 37 prosenttia.

alfalaval-velkaisuus-q22018

Velkamäärän laskua selittää Alfa Lavalin vahva vapaa rahavirta (FCF). Viimeisen kolmen vuoden aikana (2015 – 2017) vapaat rahavirrat ovat olleet yhteensä +13,4 miljardia kruunua. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty -5,3 miljardia kruunua, joten kassaan on jäänyt noin +8 miljardia kruunua, jonka avulla lainaa on lyhennetty hyvällä tahdilla.

Nykyinen omavaraisuusaste 41,1 prosenttia hyvän rajamailla, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing (31,6 %) on selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Hyvä nousutrendi näyttäisi katkeavan vuoteen 2015, mutta on edelleen ihan hyvällä tasolla.

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Sen sijaan laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 27 miljardia kruunua vuodesta 2008 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat 1,0 miljardia kruunua tai vähän sitä korkeammat. Yhtiö tekee investointeja tuotantolaitoksiin vuosien 2018 ja 2019 aikana.

alfalaval-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymien kasvu nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin Alfa Laval:n osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet selvästi positiiviset, mikä on mahdollistanut velkojen nopean lyhentämisen.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön silloista vaikeaa tilannetta. Myös kevään 2018 osinko jäi 4,25 kruunuun.

alfalaval-osinko-q22018

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta yhtiön pääpaino on nähtävästi ollut velkojen nopea lyhennys.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 4,50 4/2018 4,25 4/2017 4,25
YHTEENSÄ 4,50 4,25 4,25
+5,9% +0,0% +0,0%

Osinko on ollut 4,25 kruunussa nyt kolme peräkkäistä vuotta, joten jokohan osinko nousisi keväällä 2019 vihdoin 4,50 kruunuun? Korkeampaa osinkoa puoltaisi ennätystasolla oleva tuloskunto ja muutoinkin vahva tilauskertymä. 4,50 kruunun osinko tarkoittaisi noin 2,0 prosentin osinkotuottoa (osake 226 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 092) sekä osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä +2 092 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (16.7.2018) 226,30 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30 130,40
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 94,92 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75 54,70
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 12 500 11 001 10 642 12 370 12 339
Food & Water 12 900 11 824 11 364 11 198 10 368
Marine 12 750 10 809 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 1 500 1 680 1 504 1 634 1 671
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 39 650 35 314 35 635 39 746 35 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 1 900 1 525 1 423 1 861 2 259
Food & Water 2 000 1 780 1 595 1 559 1 492
Marine 2 100 1 771 2 051 2 931 1 951
Greenhouse 50 -12 -143 -132 -133
Muut -400 -475 -1 938 -438 -529
YHTEENSÄ 5 650 4 589 2 988 5 781 5 040
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 9 575 19 326 39 650 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813 28 652
Liikevoitto 1 375 2 773 5 650 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372 4 691
Nettotulos 1 000 2 158 4 250 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190 3 223
Marginaali 10,4% 11,2% 10,7% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7% 11,2%
EPS 2,38 5,14 10,13 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61 7,68
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 661 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404 1 564
Liikearvo 19 775 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792 9 543
Muut varat 34 880 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883 23 396
Tase yhteensä 59 316 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
Oma pääoma 24 252 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326 14 982
Vähemmistö 117 102 117 121 125 75 61 162
Korolliset velat 12 355 12 496 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325 5 756
Muut vastuut 22 592 19 553 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367 13 603
Tase yhteensä 59 316 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 5 000 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586 3 429
Investoinnit: Capex -1 000 -675 -617 -649 -527 -456 -482 -541
Vapaa rahavirta (FCF) 4 000 3 788 4 362 5 201 4 596 3 777 3 104 2 888
Investoinnit: Muut 0 -46 -178 -61 -14 433 -495 -2 778 -4 956
Investointien jälkeen 4 000 3 742 4 184 5 140 -9 837 3 282 326 -2 068
Rahoitus: Voitonjako -1 800 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370 -1 268
Rahoitus: Muut -2 200 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963 3 585
Rahavarojen muutos 0 583 618 -89 413 91 -81 249
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,50 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,50 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinkotuotto 2,0% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6% 2,5%
Osinko/nettotulos 44,4% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0% 42,3%
Osinko/FCF 47,2% 47,1% 40,9% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3% 47,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,5 26,5 20,5 20,7 19,8
PE (3v) 29,9 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9 18,2
PE 22,3 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8 17,0
Oma pääoma/osake 58,10 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68 36,10
P/B 3,90 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69 3,61
ROE 18,9% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9% 22,4%
ROI 16,2% 13,7% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5% 26,1%
Omavaraisuusaste 41,1% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9% 43,9%
Gearing 31,6% 45,7% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0% 27,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset