Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 4.2.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Alfa Laval toimittaa lämpö-, erotus- ja virtausteknisiä laitteita ja palveluja laajalle teollisuuden kirjolle mm. elintarvikkeiden ja juomien sekä kemikaalien, lääkkeiden, sokerin ja etanolin aloille. Näiden lisäksi Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään mm. voimalaitoksissa, telakka-, konepaja- sekä kaivosteollisuudessa, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ALFA LAVAL Ennuste
Osake (4.2.2020) 244,80 Osinko 12 kk 5,50
Markkina-arvo (Mrd) 102,7 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 45 550 -2,1% Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (M) 5 008 -8,7% Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 11,94 Omav.aste 45%
P/E 20,5 Gearing 20%
EV/EBIT 16,6 ROE 17,2%
P/B 3,37 ROI 15,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.alfalaval.com/investors/publications/

Yhteenveto

ALFA LAVAL4.2.2020 | 244,80 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys. Lisäksi osakkeen hinta on noussut korkealle tasolle PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi nousuun muutaman heikon vuoden jälkeen. Sen jälkeen vuosien 2018 ja 2019 kehitys on ollut erinomaista ja tulokset ovat nousseet ennätystasolle.

Hyvä kehitys on nostanut oman pääoman tuoton (ROE) yli 20 prosenttiin. Nettovelkaa on noin 9,0 miljardia kruunua, jonka yhtiö pystyisi maksamaan vajaan kahden vuoden vapailla rahavirroilla (FCF) taikka noin 3 – 4 vuoden osinkojen jälkeisillä rahavirroilla. Yhtiön taloudellinen tilanne juuri nyt on siis vankalla pohjalla.

Kevään 2020 osinko nousi toista vuotta peräkkäin ja on 5,50 kruunua (kevät 2019: 5,00 SEK). Tämä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osake 244,80 SEK). Osinkosijoittajalla on kuitenkin vielä hyvässä muistissa vuodet 2016 – 2018, jolloin osinko pysyi 4,25 kruunussa. Yhtiön pörssihistorian (2002 alkaen) aikana osinko ei kuitenkaan ole kertaakaan laskenut.

Osakkeen PE-luku on 20,5x, mikä indikoi koholleen hinnoitellusta osakkeesta. Osakkeen arvoksi sain 228,30 kruunua eli myös tämän perusteella 244,80 kruunun hintainen osake olisi myös yliarvostettu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Alfa Laval: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Alfa Laval:n vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 12 964 11 209 15,7% 46 517 40 666 14,4%
Liiketulos (ebit) 2 037 1 548 31,6% 7 198 5 831 23,4%
Nettotulos (omistajille) 1 420 1 291 10,0% 5 486 4 519 21,4%
EPS (SEK) 3,39 3,07 13,08 10,77

Alfa Lavalilta toinen erinomainen vuosi peräkkäin.

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 14,4 prosenttia ja kasvua saatiin kaikilla kvartaaleilla sekä kaikissa segmenteissä. Lisäksi liikevaihto kasvoi useimmilla markkinoilla.

Tilauskanta (order backlog) on nyt 21,6 miljardia kruunua, mikä on laskenut vuoden edetessä ja on nyt viimevuotista lukemaa alhaisemmalla tasolla (Q4/2018: 23,2 Mrd SEK). Vaikka saadut tilaukset kasvoivatkin vuoden toisella puoliskolla verrattuna edelliseen kvartaaliin, niin ne olivat selvästi vuodentakaisia alempia.

Yhtiön tilauskehitys antaisi indikaattia sille, että ehkä vuodesta 2020 tulee kulunutta vuotta heikompi. Mutta, vaikka liikevaihto ja tulos laskisivatkin, niin laskun pitäisi olla aika roimaa (10 – 20 %), jotta palattaisiin esimerkiksi vuoden 2018 tasolle – joka sekin oli erinomainen. Silloin liikevaihto oli 40,7 miljardia ja nettotulos 4,5 miljardia kruunua.

Vuoden 2019 liiketulos (ebit) kasvoi lähes 25 prosenttia ja Q4:n yli 30 prosenttia. Yhtiö varautui laskevaan kysyntään Q4:lle ja piti tiukkaa kulukuria. Kun liikevaihto kasvoikin sitten reippaasti, niin tulos pomppasi uusiin ennätyksiin.

Vyötä voi kiristää jonkin aikaa, mutta jossain vaiheessa pitää myös tehdä investointeja tulevaisuuden tuloksentekokyvyn parantamiseksi. Lisäksi pohdittavaksi jää sekin, että tuskin yhtiön varautuminen heikompaan jaksoon oli täysin ”väärä arvaus”, vaan taustalla oli oikeita pelkoja tilanteen heikentymisestä. Ehkä nämä sitten realisoituvat vuoden 2020 aikana?

Kevään 2020 osinko on 5,50 kruunua (5,00 SEK) ja se irtoaa 24.4.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 11 040 10 158 8,7% 45 550 46 517 -2,1%
Liiketulos (ebit) 1 585 1 471 7,7% 6 543 7 198 -9,1%
Nettotulos (omistajille) 1 200 1 225 -2,0% 5 008 5 486 -8,7%
EPS (SEK) 2,86 2,92 11,94 13,08
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 5,50 5,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Alfa Laval: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi nousuun muutaman heikon vuoden jälkeen. Sen jälkeen vuosien 2018 ja 2019 kehitys on ollut erinomaista ja tulokset ovat nousseet ennätystasolle.

alfalaval-tuloslaskelma-q42019

Yhtiön kustannussäästöohjelma sekä tuotekehitysprojektien tuotokset alkoivat purra vuonna 2017 ja seuraavina parina vuotena tuloskehitys oli myöskin erinomaista. Tulos on yli tuplaantunut sitten vuoden 2016 tason.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 44 – 46 miljardia ja nettotulos 4,75- 5,25 miljardia kruunua. Tulosmarginaali jäisi 11 prosenttiin vuoden 2019 ennätystasosta 11,8 prosentista, mutta olisi edelleen erinomaisissa lukemissa.

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden kohdalleen, sillä PE-luku on 20,5x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut (kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t) antavat samanlaista viestiä (20,5 – 26,6x).

alfalaval-tilauskanta-q42019

Sijoittajalle pohdittavaksi jääkin yhtiön tilauskertymän ja saatujen tilausten jääminen vuoden 2018 tasoista.

alfalaval-roeroi-q42019

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q42019

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2014 noin 18,9 miljardiin kruunuun, josta yhtiö sai sitä laskettua noin 12,3 miljardiin kruunuun. Vuoden 2019 velkamäärän nousua selittää uusi IFRS 16 standardi, missä leasing-vastuut kirjataan korollisiin velkoihin.

alfalaval-velkaisuus-q42019

Velkamäärän hyvää kehitystä selittää Alfa Lavalin vahva vapaa rahavirta (FCF). Viimeisen neljän vuoden aikana (2016 – 2019) vapaat rahavirrat ovat olleet yhteensä 17,7 miljardia kruunua. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty -7,5 miljardia kruunua, joten kassaan on jäänyt noin 10,2 miljardia kruunua, jonka avulla lainoja on lyhennetty hyvällä tahdilla.

Nykyinen omavaraisuusaste 43 prosenttia hyvän rajamailla, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing (33 %) on selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Rahavirrat aaltoilevat suhdanteiden mukana, missä vuodet 2015 – 2017 olivat tuloskehitystä seuraten laskevia. Tämän jälkeen suunta on ollut taas oikea.

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Vuoden 2018 capex-investoinnit nousivat 1,5 miljardiin kruunuun. Yhtiö teki panostuksia tuotekehitykseen sekä kapasiteetin laajentamiseen.

Laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 23,7 miljardia kruunua vuodesta 2010 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty – paitsi aivan viime vuosien aikana.

alfalaval-rahavirta-q42019

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan. Vuoden 2019 erinomainen tuloskunto näkyy myös rahavirtojen nousuna uusiin korkeuksiin.

Onkin mielenkiintoista nähdä, millaisena tilanne jatkuu tulevina vuosina.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin Alfa Laval:n osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet selvästi positiiviset, mikä on mahdollistanut velkojen nopean lyhentämisen.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on noussut nyt kahtena vuotena peräkkäin, kun vuosina 2016 – 2018 maksettuna osinko pysyi 4,25 kruunussa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että yhtiön pörssihistorian (vuodesta 2002 alkaen) osinko ei ole kertaakaan laskenut.

alfalaval-osinko-q42019

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä myös vuosina 2016 – 2018, mutta yhtiön pääpaino on nähtävästi ollut velkojen nopea lyhennys sekä investoinnit.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Alfa Laval: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 5,50 4/2019 5,00 4/2018 4,25
YHTEENSÄ 5,50 5,00 4,25
+10,0% +17,6% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 5,50 kruunuun edellisvuoden 5,00 kruunusta. Osinko irtoaa 24.4.2020.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Alfa Laval: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (4.2.2020) 244,80 235,90 189,65 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 102,68 98,95 79,55 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 13 500 13 814 12 413 11 001 10 642 12 370 12 339
Food & Water 14 100 14 189 13 210 11 824 11 364 11 198 10 368
Marine 17 800 17 993 13 583 10 809 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 75 444 1 418 1 680 1 504 1 634 1 671
Muut 75 77 42 0 0 0 0
YHTEENSÄ 45 550 46 517 40 666 35 314 35 635 39 746 35 067
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 1 850 2 069 1 770 1 525 1 423 1 861 2 259
Food & Water 2 100 2 268 2 110 1 780 1 595 1 559 1 492
Marine 3 200 3 425 2 328 1 771 2 051 2 931 1 951
Greenhouse -50 -30 80 -12 -143 -132 -133
Muut -550 -534 -458 -475 -1 938 -438 -529
YHTEENSÄ 6 550 7 198 5 830 4 589 2 988 5 781 5 040
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Energy 13,7% 15,0% 14,3% 13,9% 13,4% 15,0% 18,3%
Food & Water 14,9% 16,0% 16,0% 15,1% 14,0% 13,9% 14,4%
Marine 18,0% 19,0% 17,1% 16,4% 16,9% 20,2% 18,3%
YHTEENSÄ 14,4% 15,5% 14,3% 13,0% 8,4% 14,5% 14,4%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 11 040 0 45 550 46 517 40 666 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801
Liiketulos 1 585 0 6 543 7 198 5 831 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353
Nettotulos 1 200 0 5 008 5 486 4 519 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027
Marginaali 10,9% #DIV/0! 11,0% 11,8% 11,1% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2%
EPS 2,86 0,00 11,94 13,08 10,77 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 8 519 5 594 4 295 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446
Liikearvo 20 750 20 537 20 537 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061
Muut varat 38 289 38 265 33 240 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402
Varat yhteensä 67 558 64 396 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909
Oma pääoma 30 301 27 600 23 477 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087
Vähemmistö 147 147 122 102 117 121 125 75
Korolliset velat 14 662 14 642 12 027 12 658 13 425 14 675 17 903 4 722
Muut vastuut 22 448 22 007 22 446 19 391 19 677 18 799 20 681 14 025
Pääomat yhteensä 67 558 64 396 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 7 208 7 276 4 883 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233
Investoinnit: Capex -1 884 -1 330 -1 370 -652 -578 -649 -527 -456
Vapaa rahavirta (FCF) 5 324 5 946 3 513 3 811 4 401 5 201 4 596 3 777
Investoinnit: Muut 287 303 77 -69 -217 -61 -14 443 -495
Investointien jälkeen 5 612 6 249 3 590 3 742 4 184 5 140 -9 847 3 282
Rahoitus: Voitonjako -2 307 -2 097 -1 783 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468
Rahoitus: Muut -380 -848 -662 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723
Rahavarojen muutos 2 925 3 304 1 145 583 618 -89 403 91
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,00 5,50 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,00 5,50 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75
Osinkotuotto 2,5% 2,3% 2,6% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 50,3% 42,1% 46,4% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0%
Osinko/FCF 47,3% 38,8% 59,7% 46,8% 40,5% 34,3% 36,5% 41,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 26,6 27,6 24,4 26,5 20,5
PE (3v) 20,5 22,9 24,4 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0
PE 20,5 18,0 17,6 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9
EV (Mrd SEK) 108,8 108,0 87,3 90,8 74,1 77,8 78,1 72,5
EV/EBIT 16,6 15,0 15,0 19,8 24,8 13,6 16,7 16,7
Oma pääoma/osake 72,59 66,15 56,26 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53
P/B 3,37 3,57 3,37 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28
ROE 17,2% 21,4% 20,5% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,8%
ROI 15,0% 18,5% 17,0% 13,7% 8,9% 16,8% 16,7% 21,0%
Omavaraisuusaste 45,1% 43,1% 40,6% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3%
Gearing 20,2% 32,6% 32,8% 46,4% 53,3% 69,5% 92,4% 20,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 235,90 194,30 202,60 213,40 189,65 241,00 212,60 197,15 193,80 198,90
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25
Osinkotuotto 2,2% 2,7% 2,6% 2,5% 2,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 13,10 12,80 11,93 11,24 10,82 10,25 9,30 7,77 7,12 6,06
PE 18,0 15,2 17,0 19,0 17,5 23,5 22,9 25,4 27,2 32,8
EV (mSEK) 107 998 91 999 97 037 99 396 87 558 109 929 98 962 91 845 90 821 93 788
EV/EBIT 15,0 13,7 15,3 16,6 15,0 19,4 19,0 18,8 19,8 23,3
Oma pääoma/osake 66,15 63,81 60,17 61,55 56,26 54,33 53,11 53,50 48,87 46,70
P/B 3,57 3,05 3,37 3,47 3,37 4,44 4,00 3,69 3,97 4,26
ROE 21,4% 21,7% 21,1% 19,5% 20,6% 20,3% 18,9% 15,1% 14,7% 12,8%
ROI 18,4% 17,5% 16,3% 16,0% 16,9% 17,0% 15,5% 14,2% 13,7% 12,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus