Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 5.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Alfa Laval toimittaa lämpö-, erotus- ja virtausteknisiä laitteita ja palveluja laajalle teollisuuden kirjolle mm. elintarvikkeiden ja juomien sekä kemikaalien, lääkkeiden, sokerin ja etanolin aloille. Näiden lisäksi Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään mm. voimalaitoksissa, telakka-, konepaja- sekä kaivosteollisuudessa, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ALFA LAVAL Ennuste
Osake (5.2.2019) 198,00 Osinko 12 kk 5,00
Markkina-arvo (Mrd) 83,1 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 42 750 (+5,1%) Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 4 725 (+4,1%) Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 11,26 Omav.aste 43%
PE 17,6 Gearing 21%
EV/EBIT 14,3 ROE 19,0%
PB 3,2 ROI 16,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.alfalaval.com/investors/publications/

Yhteenveto

ALFA LAVAL5.2.2019 | 198,00 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi vihdoin nousuun parin heikon vuoden jälkeen. Vuonna 2018 tulos nousi ennätystasolle ja hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan nyt myös vuonna 2019.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun pysähtyminen muutamaksi vuodeksi mietityttää. Keväälle 2019 osinko nousikin sitten vähän reippaammin 5,00 kruunuun. Tämä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osake 198 SEK).

Osakkeen PE-luku on 17,6x, mikä indikoi hieman koholleen hinnoitellusta osakkeesta.

Tilikausi 2018

Alfa Laval:n Q1-Q4/2018

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 11 209 10 112 10,8% 40 666 35 314 15,2%
Liiketulos (ebit) 1 548 1 377 12,4% 5 831 4 589 27,1%
Nettotulos 1 297 1 061 22,2% 4 537 2 988 51,8%
EPS (SEK) 3,07 2,52 10,77 7,09

Alfa Lavalin vuosi kehittyi vahvasti, kun liikevaihto kasvoi +15 prosenttia ja tulos yli 50 prosenttia. Saadut tilaukset (order intake) nousivat vuoden aikana +23 prosenttia ja tilauskanta (order backlog) on nyt 23,2 miljardia kruunua (+27 %).

Energy-segmentin liikevaihdon kasvu Q4:lla jäi vain +2,6 prosenttiin aikaisempien kvartaalien 12 – 20 prosentin kasvusta. Valuuttakurssien vastatuulella oli tähän merkittävä vaikutus, sillä orgaanisesti kasvua oli +9 prosenttia. Öljy- ja kaasuteollisuuden aktiviteetti on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Segmentin tuloskunto kääntyi -6,6 prosentin laskuun, mihin vaikutti eräiden yksiköiden alhaisempi käyttöaste ja alhaisemmat volyymit. 

Liiketulos (ebit) kasvoi vuonna 2018 (+27 %) ja Q4:llakin +12 prosenttia. Yleisesti myynnin kasvu ja hyvä kulukuri ja kannattavuuden kasvu näkyi tuloksen kasvuna. Q4:lla tulokseen vaikutti myös se, että tilaukset painottuivat eri segmenttien välillä epätasaisesti. Joissain yksiköissä käyttöaste oli alhaisempaa ja joissain toisissa taas kysyntä ylitti käytössä olevan kapasiteetin. Vajaateho itsessään laskee katteita, mutta myös sekin, että kapasiteettia pitää täydentää ylitöillä yms. järjestelyillä.

Nettotuloksen kasvua tuki liiketuloksen kasvun lisäksi alhaisempi veroaste (23,0 vs 31,6 %).

Kevään 2019 osinko on 5,00 kruunua ja osinko irtoaa 25.4.2019.

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q1/2019:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q1/2019 jonkin verran Q4/2018 korkeampi”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 9 950 8 851 12,4% 42 750 40 666 5,1%
Liiketulos (ebit) 1 375 1 310 5,0% 6 200 5 831 6,3%
Nettotulos (omistajille) 1 040 1 049 -0,9% 4 725 4 537 4,1%
Osinko (12 kk, SEK) 5,00* 4,25

*) Taulukon 5,00 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 5,25 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Alfa Laval: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Vuonna 2018 liikevaihto nousi sitten selvästi (+15 %) vuodesta 2017. Q4/2017 alkanut vahva tilauskertymän kehitys näkyi nopeasti liikevaihdossa.

alfalaval-tuloslaskelma-q42018

Yhtiö on pystynyt vuonna 2016 käynnistetyn ja nyt päätökseen saadun säästöohjelman avulla pienentämään kuluja. Lisäksi eräitä tuotekehitysprojekteja on vauhditettu, jotta niiden tuotokset saadaan nopeammin markkinoille. Tämä näkyi vuoden 2017 tuloksen yli +50 prosentin kasvuna ja hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2018 tuloksen parantuessa +27 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 41 – 45 miljardia ja nettotulos 4,5 – 5,0 miljardia kruunua.

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE-luku on 17,6x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut (kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t) ovat nekin noin 20x – 24x. Näin osakkeen hintaa voi pitää korkeahkona.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (198 SEK).

alfalaval-roe-roi-q42018

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q42018

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä on noussut aiemmasta noin 5 miljardin kruunun tasolta nykyiseen noin 12,3 miljardiin kruunuun. Mutta vuoden 2014 noin 18,9 miljardin kruunun velkamäärää on kuitenkin saatu pienennettyä selvästi.

alfalaval-velkaisuus-q42018

Velkamäärän laskua selittää Alfa Lavalin vahva vapaa rahavirta (FCF). Viimeisen neljän vuoden aikana (2015 – 2018) vapaat rahavirrat ovat olleet yhteensä +16,7 miljardia kruunua. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty -7,1 miljardia kruunua, joten kassaan on jäänyt noin +9,6 miljardia kruunua, jonka avulla lainaa on lyhennetty hyvällä tahdilla.

Nykyinen omavaraisuusaste 41 prosenttia hyvän rajamailla, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing (34 %) on selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Hyvä nousutrendi näyttäisi katkeavan vuoteen 2015, mutta on edelleen ihan hyvällä tasolla.

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Vuoden 2018 capex-investoinnit nousivat 1,5 miljardiin kruunuun. Yhtiö teki panostuksia tuotekehitykseen sekä kapasiteetin laajentamiseen.

Laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 26 miljardia kruunua vuodesta 2009 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

alfalaval-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymien kasvu nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin Alfa Laval:n osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet selvästi positiiviset, mikä on mahdollistanut velkojen nopean lyhentämisen.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön silloista vaikeaa tilannetta. Keväällä 2019 osinko nousi vihdoin ja oli 5,00 kruunua.

alfalaval-osinko-q42018

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta yhtiön pääpaino on nähtävästi ollut velkojen nopea lyhennys sekä investoinnit.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Alfa Laval: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 5,00 4/2018 4,25 4/2017 4,25
YHTEENSÄ 5,00 4,25 4,25
+17,6% +0,0% +0,0%

Kevään 2019 osinko on 5,00 kruunua ja osinko irtoaa 25.4.2019.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 725) sekä osingoilla (-2 097). Oikaisu on yhteensä +2 628 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (5.2.2019) 198,00 189,65 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 83,05 79,55 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 12 750 12 413 11 001 10 642 12 370
Food & Water 13 900 13 210 11 824 11 364 11 198
Marine 14 700 13 583 10 809 12 125 14 544
Greenhouse 1 350 1 418 1 680 1 504 1 634
Muut 50 42 0 0 0
YHTEENSÄ 42 750 40 666 35 314 35 635 39 746
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 1 800 1 770 1 525 1 423 1 861
Food & Water 2 275 2 110 1 780 1 595 1 559
Marine 2 500 2 328 1 771 2 051 2 931
Greenhouse 75 80 -12 -143 -132
Muut -450 -458 -475 -1 938 -438
YHTEENSÄ 6 200 5 830 4 589 2 988 5 781
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 9 950 42 750 40 666 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813
Liikevoitto 1 375 6 200 5 831 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372
Nettotulos 1 040 4 725 4 537 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190
Marginaali 10,5% 11,1% 11,2% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7%
EPS 2,48 0,00 11,26 10,82 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 6 923 4 295 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404
Liikearvo 19 775 19 775 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792
Muut varat 34 002 34 002 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883
Tase yhteensä 60 700 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079
Oma pääoma 26 075 23 447 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326
Vähemmistö 122 122 102 117 121 125 75 61
Korolliset velat 12 303 12 303 12 496 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325
Muut vastuut 22 200 22 200 19 553 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367
Tase yhteensä 60 700 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 250 4 883 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586
Investoinnit: Capex -1 250 -1 490 -675 -617 -649 -527 -456 -482
Vapaa rahavirta (FCF) 4 000 3 393 3 788 4 362 5 201 4 596 3 777 3 104
Investoinnit: Muut 0 197 -46 -178 -61 -14 433 -495 -2 778
Investointien jälkeen 4 000 3 590 3 742 4 184 5 140 -9 837 3 282 326
Rahoitus: Voitonjako -2 100 -1 783 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370
Rahoitus: Muut -1 900 -662 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963
Rahavarojen muutos 0 1 145 583 618 -89 413 91 -81
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 5,25 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,25 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50
Osinkotuotto 2,7% 2,6% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6%
Osinko/nettotulos 46,6% 46,2% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0%
Osinko/FCF 55,1% 61,8% 47,1% 40,9% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,9 24,4 26,5 20,5 20,7
PE (3v) 20,4 24,3 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9
PE 17,6 17,5 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8
EV/EBIT 14,3 15,0 19,8 24,8 13,7 16,9 16,7 14,1
Oma pääoma/osake 62,45 56,19 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68
P/B 3,17 3,38 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69
ROE 19,0% 20,6% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9%
ROI 16,7% 16,9% 13,7% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5%
Omavaraisuusaste 43,2% 40,6% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9%
Gearing 20,5% 34,0% 45,7% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 189,65 241,00 212,60 197,15 193,80 198,90 172,40 169,10 150,80 134,50
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,000 4,500 4,500 4,500 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250
Osinkotuotto (ennuste) 2,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5% 2,8% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,82 10,25 9,30 7,77 7,12 6,06 4,21 5,29 5,51 6,27
PE 17,5 23,5 22,9 25,4 27,2 32,8 41,0 32,0 27,4 21,4
EV/EBIT 15,0 19,4 19,0 18,8 19,8 23,3 28,4 27,7 24,8 18,9
ROE 20,6% 20,3% 18,9% 15,1% 14,7% 12,8% 9,2% 11,0% 12,3% 14,1%
ROI 16,9% 17,0% 15,5% 14,2% 13,7% 12,2% 8,8% 8,7% 8,7% 10,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset