Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 30.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Alfa Laval toimittaa lämpö-, erotus- ja virtausteknisiä laitteita ja palveluja laajalle teollisuuden kirjolle mm. elintarvikkeiden ja juomien sekä kemikaalien, lääkkeiden, sokerin ja etanolin aloille. Näiden lisäksi Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään mm. voimalaitoksissa, telakka-, konepaja- sekä kaivosteollisuudessa, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ALFA LAVAL Ennuste
Osake (30.10.2018) 223,90 Osinko 12 kk 4,50
Markkina-arvo (Mrd) 93,9 Osinkotuotto 2,0%
Liikevaihto (M) 40 500 (+14,7%) Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (M) 4 465 (+50,0%) Osinko/FCF 42% 4v ka
EPS 10,64 Omav.aste 41%
PE 21,0 Gearing 32%
EV/EBIT 17,0 ROE 20,1%
PB 3,9 ROI 17,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.alfalaval.com/investors/publications/

Yhteenveto

ALFA LAVAL30.10.2018 | 223,90 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi vihdoin nousuun parin heikon vuoden jälkeen. Ja hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan myös vuonna 2018.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun päättyminen mietityttää. Tilikauden 2017 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 4,25 kruunuun. Vaikka yhtiön osingonmaksusuhde on pitkään ollut 40 – 60 prosentissa, niin tämäkään ei antanut puskuria pitämään yllä kasvavaa osinkotrendiä.

Nyt, kun 3/4 vuodesta 2018 on kulunut, niin tilikauden 2018 tulos näyttäisi nousevan ennätystasolle. Tästä syystä arvioin, että kevään 2019 osinko nousisi 4,50 kruunuun, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 223,90 SEK).

Osakkeen PE-luku on 21,0x, mikä indikoi varsin kalliisti hinnoitellusta osakkeesta. Osakkeen hinta on noussut rivakkaa tahtia yhdessä nousevan tuloskunnon kanssa. Marraskuussa 2016 osake oli noin 125 kruunussa, kun se parhaimmillaan kävi noin 250 kruunussa. Syksyn 2018 markkinahermoilun myötä osake on laskenut 220 – 225 kruunun tasolle.

Tilikausi 2018

Alfa Laval:n Q1-Q3/2018

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 10 131 8 169 24,0% 29 457 25 202 16,9%
Liiketulos (ebit) 1 510 1 055 43,1% 4 283 3 212 33,3%
Nettotulos 1 074 672 59,8% 3 240 1 927 68,1%
EPS (SEK) 2,56 1,59 7,70 4,57

Alfa Lavalin vahva Q1:n sai jatkoa vielä vahvemmasta Q2:sta ja sitäkin vahvemmasta Q3:sta. Q3:n liikevaihto kasvoi +24 prosenttia, missä kaikkien kolmen pääsegmenttien liikevaihdon kasvu oli hyvää: Energy (+17 %), Food & Water (+16 %) ja Marine (+48 %).

Tilauskertymä (order intake) nousi peräti +35 prosenttia ja oli 11,4 miljardia kruunua (Q3/2017: 8,4 Mrd SEK). Tilauskertymä kuitenkin laski hieman vahvasta Q2:n tasosta, mutta yhtiön mukaan markkinoiden yleiskuva on edelleen vahva.

Öljy- ja kaasuteollisuuden aktiviteetti on pysynyt edelleen korkealla tasolla.

Liiketulos (ebit) kasvoi sekin Q3:lla mukavasti (+43 %), missä myynnin kasvu näkyy, mutta myöskin hyvä kulukuri ja kannattavuuden parantuminen. Liiketulosmarginaali oli Q3:lla 14,9 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 12,9 prosenttia.

Nettotuloksen kasvua tuli liiketuloksen kasvun lisäksi alhaisempi veroaste (26,4 vs 33,6 %).

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q4/2018:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q4:lla jonkin verran Q3:sta korkeampi”.

Yhtiö totesi, että kauppasodan vaikutus ei ole näkynyt Alfan toiminnassa, mutta muistuttaa, että mikäli tilanne pitkittyy, niin sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 40 – 41 Mrd SEK (2017: 35,3 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): 5,9 – 6,0 Mrd SEK (2017: 4,6 Mrd SEK)
  • nettotulos: 4,4 – 4,5 Mrd SEK (2017: 3,0 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Alfa Laval: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Kuten todettua, niin vuoden 2017 sekä Q1-Q3/2018 tilauskertymän paraneminen jokaisessa segmentissä antaisi odottaa liikevaihdon ja tuloksen hyvää kehitystä tulevina vuosina.

alfalaval-tuloslaskelma-q32018

Yhtiö on pystynyt vuonna 2016 käynnistetyn ja nyt päätökseen saadun säästöohjelman avulla pienentämään kuluja. Lisäksi eräitä tuotekehitysprojekteja on vauhditettu, jotta niiden tuotokset saadaan nopeammin markkinoille.

Tilikaudesta 2018 odotetaan käännettä niin liikevaihdon kuin myös tuloksen osalta. Alkuvuoden 2018 vahva kehitys sekä tilauskertymän kasvu tukevat tätä kehitystä. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 40 – 41 miljardia ja nettotulos 4,4 – 4,5 miljardia kruunua.

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE-luku on 21,0x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut (kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t) ovat nekin noin 29x. Näin osakkeen hintaa voi pitää varsin korkeana.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (224 SEK).

alfalaval-roe-roi-q32018

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta. Mutta tarkkana saa olla, sillä tuottoprosentit ovat olleet selvässä laskutrendissä koko kuluvan vuosikymmenen.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q32018

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä on noussut aiemmasta noin 5 miljardin kruunun tasolta nykyiseen noin 12,1 miljardiin kruunuun. Mutta vuoden 2014 noin 18,9 miljardin kruunun velkamäärää on kuitenkin saatu pienennettyä jo noin 36 prosenttia.

alfalaval-velkaisuus-q32018

Velkamäärän laskua selittää Alfa Lavalin vahva vapaa rahavirta (FCF). Viimeisen kolmen vuoden aikana (2015 – 2017) vapaat rahavirrat ovat olleet yhteensä +13,4 miljardia kruunua. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty -5,3 miljardia kruunua, joten kassaan on jäänyt noin +8 miljardia kruunua, jonka avulla lainaa on lyhennetty hyvällä tahdilla.

Nykyinen omavaraisuusaste 41,0 prosenttia hyvän rajamailla, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing (31,7 %) on selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Hyvä nousutrendi näyttäisi katkeavan vuoteen 2015, mutta on edelleen ihan hyvällä tasolla.

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Sen sijaan laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 27 miljardia kruunua vuodesta 2008 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat 1,0 miljardia kruunua tai vähän sitä korkeammat. Yhtiö tekee investointeja tuotantolaitoksiin vuosien 2018 ja 2019 aikana.

alfalaval-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymien kasvu nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin Alfa Laval:n osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet selvästi positiiviset, mikä on mahdollistanut velkojen nopean lyhentämisen.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön silloista vaikeaa tilannetta. Myös kevään 2018 osinko jäi 4,25 kruunuun.

alfalaval-osinko-q32018

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta yhtiön pääpaino on nähtävästi ollut velkojen nopea lyhennys.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Alfa Laval: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 4,50 4/2018 4,25 4/2017 4,25
YHTEENSÄ 4,50 4,25 4,25
+5,9% +0,0% +0,0%

Osinko on ollut 4,25 kruunussa nyt kolme peräkkäistä vuotta, joten jokohan osinko nousisi keväällä 2019 vihdoin 4,50 kruunuun? Korkeampaa osinkoa puoltaisi ennätystasolla oleva tuloskunto ja muutoinkin vahva tilauskertymä. 4,50 kruunun osinko tarkoittaisi noin 2,0 prosentin osinkotuottoa (osake 224 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 225) sekä osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä +1 225 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (30.10.2018) 223,90 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30 130,40
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 93,92 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75 54,70
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 12 625 11 001 10 642 12 370 12 339
Food & Water 13 200 11 824 11 364 11 198 10 368
Marine 13 300 10 809 12 125 14 544 10 689
Greenhouse 1 375 1 680 1 504 1 634 1 671
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 40 500 35 314 35 635 39 746 35 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Energy 1 900 1 525 1 423 1 861 2 259
Food & Water 2 100 1 780 1 595 1 559 1 492
Marine 2 300 1 771 2 051 2 931 1 951
Greenhouse 75 -12 -143 -132 -133
Muut -400 -475 -1 938 -438 -529
YHTEENSÄ 5 975 4 589 2 988 5 781 5 040
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 11 065 29 457 40 500 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813 28 652
Liikevoitto 1 695 4 283 5 975 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372 4 691
Nettotulos 1 225 3 240 4 465 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190 3 223
Marginaali 11,1% 11,0% 11,0% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7% 11,2%
EPS 2,92 7,72 10,64 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61 7,68
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 478 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404 1 564
Liikearvo 19 775 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792 9 543
Muut varat 34 373 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883 23 396
Tase yhteensä 58 626 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
Oma pääoma 23 901 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326 14 982
Vähemmistö 115 102 117 121 125 75 61 162
Korolliset velat 12 093 12 496 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325 5 756
Muut vastuut 22 517 19 553 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367 13 603
Tase yhteensä 58 626 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079 34 503
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 5 000 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586 3 429
Investoinnit: Capex -1 150 -675 -617 -649 -527 -456 -482 -541
Vapaa rahavirta (FCF) 3 850 3 788 4 362 5 201 4 596 3 777 3 104 2 888
Investoinnit: Muut 150 -46 -178 -61 -14 433 -495 -2 778 -4 956
Investointien jälkeen 4 000 3 742 4 184 5 140 -9 837 3 282 326 -2 068
Rahoitus: Voitonjako -1 800 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370 -1 268
Rahoitus: Muut -2 200 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963 3 585
Rahavarojen muutos 0 583 618 -89 413 91 -81 249
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,50 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,50 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25
Osinkotuotto 2,0% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6% 2,5%
Osinko/nettotulos 42,3% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0% 42,3%
Osinko/FCF 49,0% 47,1% 40,9% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3% 47,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,9 26,5 20,5 20,7 19,8
PE (3v) 29,0 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9 18,2
PE 21,0 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8 17,0
EV/EBIT 17,0 19,8 24,8 13,7 16,9 16,7 14,1 12,6
Oma pääoma/osake 57,26 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68 36,10
P/B 3,91 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69 3,61
ROE 20,1% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9% 22,4%
ROI 17,3% 13,7% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5% 26,1%
Omavaraisuusaste 41,0% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9% 43,9%
Gearing 31,7% 45,7% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0% 27,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 241,00 212,60 197,15 193,80 198,90 172,40 169,10 150,80 134,50 132,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,500 4,500 4,500 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250
Osinkotuotto (ennuste) 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5% 2,8% 3,2% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,25 9,30 7,77 7,12 6,06 4,21 5,29 5,51 6,27 8,88
PE 23,5 22,9 25,4 27,2 32,8 41,0 32,0 27,4 21,4 14,9
EV/EBIT 19,4 19,0 18,8 19,8 23,3 28,4 27,7 24,8 18,9 13,4
ROE 20,3% 18,9% 15,1% 14,7% 12,8% 9,2% 11,0% 12,3% 14,1%
ROI 17,0% 15,5% 14,2% 13,7% 12,2% 8,8% 8,7% 8,7% 10,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset