AMD: Arvonmääritys

Päivitetty 8.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 8.6.2019: 32,41 USD

Laskennan parametrit

AMD on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (AMD: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 530 16 514
EPS 0,484 0,015 0,470
Oikaistu EPS 0,484
Osinko 0,000 0,000 0,000
Oma pääoma 1 788
Oma pääoma/osake 1,634

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 2,60x. Beta-kerroin vaihtelee lähteestä riippuen noin 1,9x – 3,5x, joten valitsin kertoimeksi keskiarvon.

Muutin mallia niin, että kasvu hidastuu heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Lisäksi arvioin niin, että osinkoa ei makseta seuraavien 25 vuoden aikana ja päätösarvoa laskiessani käytin 90 prosentin osinkosuhdetta. Tämän voisi kuvitella vastaavan tilannetta, että yhtiö purkautuu ja maksaa lopulta oman pääoman osinkoina omistajille.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 14,70%   3,0% + 2,6*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 094 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 53,82%   Kasvu aluksi
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 2,59%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 1-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 0,0%   Osinkosuhde seuraavat 25 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde päätösarvosta

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 14,70 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (15,70 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (13,70 %).

amd-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos -498 -33 337 530 815 1 233 1 833 2 676
Muutos % 57,3% 53,8% 51,2% 48,6% 46,0%
EPS -0,60 -0,03 0,32 0,48 0,75 1,13 1,68 2,45
PE 58,3 66,9 43,5 28,8 19,3 13,2
Osinko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Oma pääoma 0,50 0,59 1,19 2,10 2,85 3,98 5,65 8,10
P/B 22,76 17,48 15,51 15,40 11,37 8,15 5,73 4,00
ROE -6,4% 35,9% 29,4% 30,1% 33,0% 34,8% 35,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (32,41 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 14,7 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 530 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 815 ja 1 233 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Yhtiön tulosodotukset ovat korkealla, mutta niin on myös tuottovaatimuskin. Korkea tuottovaatimus on seurausta korkeasta beta-kertoimesta, joka taasen kuvaan yhtiön tämänhetkistä spekulatiivista luonnetta.

Toisaalta, jos yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle, niin silloin myös tuottovaatimuskin asettuu järkevämpiin lukemiin. Tällöin myös osakkeen hintaa vastaavan tuloskehityksen kasvuvauhti voi olla selvästi tässä laskettua hitaampaa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset