AMD: Arvonmääritys

Päivitetty 10.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 10.5.2020: 53,19 USD

Laskennan parametrit

AMD on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (AMD: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 125 162 963
EPS 0,919 0,132 0,787
Osinko 0,000 0,000 0,000
Oma pääoma 3 037
Oma pääoma/osake 2,481

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,10 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 2,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,30 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Muutin mallia niin, että kasvu hidastuu heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Lisäksi arvioin niin, että osinkoa ei makseta seuraavien 25 vuoden aikana ja päätösarvoa laskiessani käytin 90 prosentin osinkosuhdetta. Tämän voisi kuvitella vastaavan tilannetta, missä yhtiö purkautuu ja maksaa lopulta oman pääoman osinkoina omistajille.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 12,23%   1,10% + 2,1*5,30% + 0,0%
Osakkeita 1 224 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 44,09%   Kasvu aluksi
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,10%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 1-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 0,0%   Osinkosuhde seuraavat 25 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde päätösarvosta

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 12,23 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (13,23 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (11,23 %).

amd-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 10,28 18,46 45,86 53,19 53,19 53,19 53,19 53,19
Nettotulos -33 337 341 1 125 1 621 2 302 3 220 4 436
Muutos % 229,9% 44,1% 42,0% 39,9% 37,8%
EPS -0,03 0,32 0,30 0,92 1,32 1,88 2,63 3,62
PE 58,3 150,6 57,9 40,2 28,3 20,2 14,7
Osinko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Oma pääoma 0,59 1,19 2,11 3,27 4,59 6,47 9,10 12,73
P/B 17,48 15,51 21,77 16,28 11,58 8,22 5,84 4,18
ROE 35,9% 18,8% 34,2% 33,7% 34,0% 33,8% 33,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (53,19 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 12,23 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 125 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 1 621 ja 2 302 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Yhtiön tulosodotukset ovat korkealla, mutta niin on myös tuottovaatimuskin. Korkea tuottovaatimus on seurausta korkeasta beta-kertoimesta, joka taasen kuvaan yhtiön tämänhetkistä spekulatiivista luonnetta.

Toisaalta, jos yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle, niin silloin myös tuottovaatimuskin asettuu järkevämpiin lukemiin. Tällöin myös osakkeen hintaa vastaavan tuloskehityksen kasvuvauhti voi olla selvästi tässä laskettua hitaampaa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus