AMD: Arvonmääritys

Päivitetty 4.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 4.1.2020: 48,60 USD

Laskennan parametrit

AMD on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (AMD: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 470 171 299
EPS 0,425 0,154 0,270
Osinko 0,000 0,000 0,000
Oma pääoma 2 176
Oma pääoma/osake 1,966

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 2,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Muutin mallia niin, että kasvu hidastuu heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Lisäksi arvioin niin, että osinkoa ei makseta seuraavien 25 vuoden aikana ja päätösarvoa laskiessani käytin 90 prosentin osinkosuhdetta. Tämän voisi kuvitella vastaavan tilannetta, missä yhtiö purkautuu ja maksaa lopulta oman pääoman osinkoina omistajille.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 13,33%   1,25% + 2,1*5,75% + 0,0%
Osakkeita 1 107 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 55,56%   Kasvu aluksi
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,68%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 1-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 0,0%   Osinkosuhde seuraavat 25 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde päätösarvosta

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 13,33 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (14,33 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (12,33 %).

amd-kaanteinenarvonmaaritys-q32019d

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 11,34 10,28 18,46 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60
Nettotulos -498 -33 337 470 731 1 118 1 679 2 477
Muutos % 39,5% 55,6% 52,9% 50,2% 47,5%
EPS -0,60 -0,03 0,32 0,42 0,66 1,01 1,52 2,24
PE 58,3 114,5 73,6 48,1 32,0 21,7
Osinko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Oma pääoma 0,50 0,59 1,19 2,24 2,90 3,91 5,42 7,66
P/B 22,76 17,48 15,51 21,74 16,78 12,44 8,96 6,34
ROE -6,4% 35,9% 24,8% 25,7% 29,7% 32,5% 34,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (48,60 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 13,3 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 470 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 731 ja 1 118 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Yhtiön tulosodotukset ovat korkealla, mutta niin on myös tuottovaatimuskin. Korkea tuottovaatimus on seurausta korkeasta beta-kertoimesta, joka taasen kuvaan yhtiön tämänhetkistä spekulatiivista luonnetta.

Toisaalta, jos yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle, niin silloin myös tuottovaatimuskin asettuu järkevämpiin lukemiin. Tällöin myös osakkeen hintaa vastaavan tuloskehityksen kasvuvauhti voi olla selvästi tässä laskettua hitaampaa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus