AMD: Arvonmääritys

Päivitetty 1.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 1.11.2019: 34,75 USD

Laskennan parametrit

AMD on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (AMD: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 470 171 299
EPS 0,425 0,154 0,270
Osinko 0,000 0,000 0,000
Oma pääoma 2 176
Oma pääoma/osake 1,966

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 2,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Muutin mallia niin, että kasvu hidastuu heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Lisäksi arvioin niin, että osinkoa ei makseta seuraavien 25 vuoden aikana ja päätösarvoa laskiessani käytin 90 prosentin osinkosuhdetta. Tämän voisi kuvitella vastaavan tilannetta, missä yhtiö purkautuu ja maksaa lopulta oman pääoman osinkoina omistajille.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 15,10%   1,25% + 2,1*5,75% + 0,0%
Osakkeita 1 107 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 56,80%   Kasvu aluksi
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,74%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 1-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 0,0%   Osinkosuhde seuraavat 25 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde päätösarvosta

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 15,10 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (16,10 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (14,10 %).

amd-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 11,34 10,28 18,46 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75
Nettotulos -498 -33 337 470 737 1 135 1 718 2 553
Muutos % 39,5% 56,8% 54,1% 51,3% 48,6%
EPS -0,60 -0,03 0,32 0,42 0,67 1,03 1,55 2,31
PE 58,3 81,8 52,2 33,9 22,4 15,1
Osinko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Oma pääoma 0,50 0,59 1,19 2,24 2,90 3,93 5,48 7,78
P/B 22,76 17,48 15,51 15,54 11,98 8,85 6,34 4,46
ROE -6,4% 35,9% 24,8% 25,9% 30,0% 33,0% 34,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (34,75 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 15,1 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 470 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 737 ja 1 315 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Yhtiön tulosodotukset ovat korkealla, mutta niin on myös tuottovaatimuskin. Korkea tuottovaatimus on seurausta korkeasta beta-kertoimesta, joka taasen kuvaan yhtiön tämänhetkistä spekulatiivista luonnetta.

Toisaalta, jos yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle, niin silloin myös tuottovaatimuskin asettuu järkevämpiin lukemiin. Tällöin myös osakkeen hintaa vastaavan tuloskehityksen kasvuvauhti voi olla selvästi tässä laskettua hitaampaa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset