AMD: Ennusteet

Päivitetty 19.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

AMD arvioi, että Q1/2020 liikevaihto olisi noin 1,75 – 1,85 miljardia dollaria. Liikevaihto nousisi noin 42 prosenttia, mitä tukee yhtiön uudet tuotejulkistukset (Ryzen, EPYC, Radeon tuotelinjat).

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2020 liikevaihto nousisi 28 – 30 prosenttia vuoden 2019 noin 6,7 miljardista dollarista. Se tarkoittaisi noin 8,60 – 8,75 miljardin dollarin liikevaihtoa.

AMD arvioi myös, että koko vuoden oikaistu bruttokate olisi noin 45 prosenttia.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Computing & Graphics -segmentin H1 liikevaihto laski 19,5 prosenttia, mutta kääntyi odotetusti vuoden toisella puoliskolla selvään yli 50 prosentin nousuun. Yhtiö oli tuonut uudet prosessorisukupolvet markkinoille, mikä näkyikin loppuvuoden liikevaihdon erinomaisena kehityksenä.

Prosessoreiden tuotekierto tuntuu olevan nopeaa ja niistä saatava hinta laskee suhteellisen nopeaa tahtia.

Koko vuoden osalta yhtiön liikevaihtotavoite tarkoittaa sitä, että segmentin myynnin pitää kasvaa vuoden edetessä verrattuna Q4:n joulukaupan tuomaan vetoon. Tässä auttaa se, että yhtiö pystynee kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan, joten se tukisi liikevaihdon kasvua. Koronaviruspandemia tosin vie maton alta tältä skenaariolta. Ja kysymykseksi jääkin se, että kuinka pahasti?

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin liikevaihto laski voimakkaasti Q1-Q3/2019 aikana, mutta kääntyi Q4:lla noin 7 prosentin nousuun. Nousua tuki EPYC-prosesseorien selvästi vertailukautta parempi myynti. Sen sijaan semi-custom -prosessorien myynti jatkoi laskuaan.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

TAULUKKO POISTETTU

Yhtiö arvioi, että oikaistu bruttokate olisi vuonna 2020 noin 45 prosenttia ja liiketoiminnan kulujen noin 28 prosenttia liikevaihdosta. Jos liikevaihto on noin 8,6 miljardia dollaria, niin tästä saadaan tulokseksi 1,45 miljardia dollaria seuraavasti:

Tästä summasta pitää vielä vähentää muut-kulut (arviolta 200 M USD), jonka jälkeen tilikauden liiketulokseksi tulisi 1,25 miljardia dollaria.

Koronaviruspandemia vie maton alta tältä skenaariolta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus