AMD: Ennusteet

Päivitetty 2.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

AMD arvioi, että Q2/2019 liikevaihto olisi noin 1,47 – 1,57 miljardia dollaria. Noin -10 – 15 prosentin laskua selittää yhtiön mukaan näytönohjainten ”pehmeys”, missä viime vuoden alun bitcoinin louhintainnostus näkyi näytönohjainten hyvänä myyntinä.

Koko vuoden 2019 liikevaihdon yhtiö arvioi nousevan noin +6…+9 prosenttia (”high single digit”). Myyntiä vauhdittaisi Ryzen, EPYC ja Radeon kasvava myynti. Myynnin pitäisi lähteä kovaan nousuun vuoden toisella puoliskolla, jotta alkuvuoden laskeva myynti saataisiin kurottua umpeen.

AMD arvioi myös, että oikaistu bruttokate olisi 41 prosenttia tai tätä parempi.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 4 250 1 344 1 150 925 831 4 125 986 938 1 086 1 115
Muutos (%) 3,0% 36,3% 22,6% -14,8% -25,5% 38,6% 8,6% 12,3% 64,3% 94,6%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 500 709 750 600 441 2 350 433 715 670 532
Muutos (%) 6,4% 63,7% 4,9% -10,4% -17,1% 3,3% 0,2% -4,5% 36,7% -12,1%
YHTEENSÄ 6 750 2 053 1 900 1 525 1 272 6 475 1 419 1 653 1 756 1 647
Muutos (%) 4,2% 44,7% 14,9% -13,2% -22,8% 23,3% 5,9% 4,4% 52,6% 39,8%

Yhtiö siis arvioi, että Q2:n liikevaihto olisi 1,47 – 1,57 miljardia dollaria ja vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi noin +6…9 prosenttia. Käytän näitä lähtökohtana omissa ennusteissani.

Computing & Graphics -segmentin Q1:n liikevaihto laski -25,5 prosenttia. Vielä vuosi sitten bitcoin-boomi oli voimissaan, mikä tuki näytönohjainten myyntiä. Nyt tämä markkina on hiljentynyt, mikä näkyi liikevaihdon voimakkaana laskuna.

Koska yhtiö arvioi, että näytönohjainmarkkina olisi Q2:llä edelleen pehmeä, niin tein Q2/2019-ennusteen selvään laskuun (-15 %). Arvioin liikevaihdon kääntyvän selvään kasvuun loppuvuoden 2019 aikana niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin +3 prosenttia vuotta 2018 parempi.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin Q1:n liikevaihto laski myöskin selvästi (-17 %). Myynnin laskua selitti semi-custom -prosessorien alhaisempi myynti. Tein segmentin Q2/2019 ennusteen noin -10 prosenttia alemmaksi Q2/2018 nähden. Koko vuoden 2019 myynnin arvioin nousevan noin +2 prosentin verran.

Q2/2019 liikevaihtoennusteeksi tuli 1 525 miljoonaa dollaria, mikä on linjassa yhtiön antaman arvion kanssa. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 6,5 – 6,9 miljardia dollaria ja kasvua tulisi vuositasolla +4,2 prosenttia. Tämä jäisi yhtiön antamasta ennusteesta (kasvua +6…+9 %), joten arvioni on hieman tätä varovaisempi.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Computing & Graphics 400 174 160 50 16 470 115 100 117 138
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 300 67 90 75 68 163 -6 86 69 14
Muut -40 41 -25 -10 -46 -182 -81 -36 -33 -32
YHTEENSÄ 660 282 225 115 38 451 28 150 153 120
Marginaali 9,8% 13,7% 11,8% 7,5% 3,0% 7,0% 2,0% 9,1% 8,7% 7,3%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle. Kuten aiemmin todettua, niin yhtiö arvioi vuoden oikaistun bruttokatteen olevan yli 40 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi liiketoiminnan kulujen olevan noin 29 prosenttia liikevaihdosta.

Computing & Graphics -segmentin Q1:n tulos jäi 16 miljoonaan dollariin (Q1/2018: 138 M USD). Tätä selittää näytönohjainten alhaisempi kysyntä ja laskeneet hinnat bitcoin-innostuksen laimenemisen myötä. Tein Q2:n tulosennusteen noin 50 miljoonaan dollariin, mikä nousisi Q1:stä paremman liikevaihdon vetämänä. Arvioin vuoden toisen puoliskon sujuvan selvästi alkupuoliskoa paremmin uusien tuotejulkistusten (ja korkeampien hintojen) johdosta. Tulos olisi noin 400 miljoonaa dollaria, mikä jäisi kuitenkin vuodesta 2018 (470 M USD).

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin Q1/2019 tulos nousi 68 miljoonaan dollariin viime vuoden 14 miljoonasta dollarista. Tätä selittää yhtiön saama +60 miljoonan dollarin lisenssituotto yhteisyritykseltään. Tein loppuvuoden tuloskehityksen noin 60 – 90 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla, jolla segmentin vuositulokseksi tulisi 300 miljoonaa dollaria.

Kun segmenttien lukuihin lisätään vielä Muut-erän kulut, niin saadaan tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi tuli noin 625 – 725 miljoonaa dollaria.

Edellä yhtiö arvioi, että oikaistu bruttokate olisi yli 40 prosenttia ja liiketoiminnan kulut noin 29 prosenttia liikevaihdosta. Tästä liiketulokseksi jäisi noin 11 prosentin (=40-29%) osuus liikevaihdosta. Liikevaihto ennusteeni oli 6,5 – 6,9 miljardia dollaria, joten tällä 11 prosentin osuudella liiketuloshaarukka olisi 715 – 760 miljoonassa dollarissa. Eli luvut ovat varsin yhteneviä ja ennusteessani olisi vielä hieman puskuria yllätysten varalle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 660 282 225 115 38 451 28 150 153 120
Rahoituskulut (netto) -120 -33 -30 -30 -27 -121 -29 -30 -31 -31
Muut kulut -10 -2 -8 -2 4 -6 0 0
Tulos ennen veroja 530 247 195 85 3 328 3 114 122 89
Verot 0 -8 -10 5 13 9 35 -12 -6 -8
Nettotulos 530 239 185 90 16 337 38 102 116 81

Rahoituskuluja arvioidessani käytin aiempien kvartaalien tapaan noin -30 miljoonan dollarin kulua.

AMD:n mukaan tilikauden 2019 veroaste olisi noin 4 prosenttia. Tein kuitenkin loppuvuoden verot niin, että dollarimääräinen vero asettuisi nollille. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 500 – 600 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Radeon ja Ryzen malliston kysyntä on ollut hyvää jo parin vuoden ajan, minkä johdosta liikevaihto on kasvanut 20 – 25 prosentin vuositahdilla. Jatkuuko vahva veto myös tulevina vuosina? Vai onko kasvu saavuttanut suurimman potentiaalinsa, jonka johdosta liikevaihto kehittyisi jatkossa maltillisemmin?
  • Pystyykö AMD jatkossa tuomaan päivitettyjä versioita tuotteistaan niin, että ne ovat kilpailukykyisiä kilpailijoiden (Intel, NVidia) tuotteisiin nähden?
  • AMD:n tuotekehitysresurssit ovat kilpailijoita selvästi pienemmät. Miten yhtiö pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli kilpailijoiden panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa AMD:n tuotteiden hintoihin ja siten menekkiin? Tuleeko Kiinassa valmistetuille prosessoreille tai näytönohjaimille tuontitulleja?

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen selvällä noin +15 – 20 prosentin kasvuluvulla, mitä tukisi vuoden 2019 toisella puoliskolla julkaistavat uutuustuotteet. Sen sijaan vuodelle 2021 arvioin kasvun jäävän ”vain” noin +6 prosenttiin.

Liiketulosmarginaalin arvioin jatkavan nousuaan liikevaihdon perässä noin 12,5 prosenttiin. Tätä marginaalia on hyvä verrata H2/2019 ennusteiden marginaaleihin, jotka liikkuvat 12 – 14 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 130 – 140 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 5 – 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 8 500 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Muutos (%) 6,3% 18,5% -2,6% 5,3% 31,1% 57,2%
Liiketulos 1 050 1 000 225 225 275 275
Muutos (%) 5,0% 51,5% -20,2% 0,0% 139,1% 623,7%
Marginaali 12,4% 12,5% 11,3% 11,3% 13,8% 13,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 050 1 000 225 225 275 275
Rahoituskulut (netto) -140 -130 -35 -35 -30 -30
Muut kulut -20 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 890 850 185 185 240 240
Verot -60 -50 -15 -15 -10 -10
Nettotulos 830 800 170 170 230 230

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset