AMD: Ennusteet

Päivitetty 1.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

AMD arvioi, että Q4/2019 liikevaihto olisi noin 2,05 – 2,15 miljardia dollaria. Liikevaihto nousisi noin 50 prosenttia, mitä tukee yhtiön uudet tuotejulkistukset (Ryzen, EPYC, Radeon tuotelinjat).

Q4-ennuste tarkoittaisi samalla, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 6,65 – 6,75 miljardia dollaria (2018: 6 475 M USD).

AMD arvioi myös, että koko vuoden oikaistu bruttokate olisi noin 43 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 4 700 1 653 1 276 940 831 4 125 986 938 1 086 1 115
Muutos (%) 13,9% 67,6% 36,0% -13,4% -25,5% 38,6% 8,6% 12,3% 64,3% 94,6%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 050 493 525 591 441 2 350 433 715 670 532
Muutos (%) -12,8% 13,9% -26,6% -11,8% -17,1% 3,3% 0,2% -4,5% 36,7% -12,1%
YHTEENSÄ 6 750 2 146 1 801 1 531 1 272 6 475 1 419 1 653 1 756 1 647
Muutos (%) 4,2% 51,2% 9,0% -12,8% -22,8% 23,3% 5,9% 4,4% 52,6% 39,8%

Yhtiö siis arvioi, että Q4:n liikevaihto olisi 2,05 – 2,15 miljardia. Käytin näitä lähtökohtana omissa ennusteissani.

Computing & Graphics -segmentin H1 liikevaihto laski 19,5 prosenttia, mutta kääntyi odotetusti Q3:lla reippaaseen 36 prosentin kasvuun. Yhtiö on tuonut uudet prosessorisukupolvet markkinoille, mikä näkyikin Q3:n liikevaihdon hyvänä kehityksenä.

Jotta AMD:n esittämiin Q4:n liikevaihtotavoitteisiin päästäisiin, niin uutuusmallien myynnin pitää olla erinomaista joulukaupassa. Tästä syystä Q4:n ennusteeni on noin 1,65 miljardia dollaria (+68 %).

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin liikevaihto on laskenut vuoden aikana lähes 19 prosenttia. Myynnin laskua selittää semi-custom -prosessorien alhaisempi myynti. Arvioin Q4:n myynnin kasvavan vertailukauden heikoista lukemista. Koko vuoden 2019 myynnin arvioin kuitenkin laskevan noin 13 prosentin verran.

Q4/2019 liikevaihtoennusteeksi tuli 2,15 miljardia dollaria eli yhtiön liikevaihtoennusteen yläreunaan. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 6,6 – 6,8 miljardia dollaria, mikä vastaa yhtiön antamaa ennustetta. Joka tapauksessa joulumyynnin pitää onnistua hyvin, jotta näihin lukemiin päästäisiin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Computing & Graphics 525 308 179 22 16 470 115 100 117 138
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 300 82 61 89 68 163 -6 86 69 14
Muut -200 -48 -54 -52 -46 -182 -81 -36 -33 -32
YHTEENSÄ 625 342 186 59 38 451 28 150 153 120
Muutos (%) 38,6% 1121% 24,0% -61,4% -68,3% 255% 26,1% 991%
Marginaali 9,3% 15,9% 10,3% 3,9% 3,0% 7,0% 2,0% 9,1% 8,7% 7,3%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle. Kuten aiemmin todettua, niin yhtiö arvioi vuoden oikaistun bruttokatteen olevan noin 43 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi liiketoiminnan kulujen olevan noin 31 prosenttia liikevaihdosta.

Computing & Graphics -segmentin H1/2019 tulos jäi 38 miljoonaan dollariin (H1/2018: 255 M USD). Tätä selittää näytönohjainten alhaisempi kysyntä ja laskeneet hinnat bitcoin-innostuksen laimenemisen myötä. Q3:lla tuloskunto nousi 179 miljoonaan dollariin liikevaihdon kasvun johdattelemana. Tein Q4:n tulosennusteen noin 308 miljoonaan dollariin, mikä perustuu arvioituun liikevaihtoon ja sen tuomaan tuloslisään.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin tuloskunto on kehittynyt laskevasta liikevaihdosta huolimatta hyvin. Q1-Q3/2019 aikana tulos on kasvanut lähes 30 prosenttia. Tätä selittää yhtiön saama 60 miljoonan dollarin lisenssituotto yhteisyritykseltään. Tämä huomioiden tulos olisi jäänyt hieman vertailukaudesta. Arvioin segmentin koko vuoden tuloksen olevan noin 300 miljoonaa dollaria.

Kun segmenttien lukuihin lisätään vielä Muut-erän kulut, niin saadaan tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi tuli noin 575 – 650 miljoonaa dollaria.

Edellä yhtiö arvioi, että oikaistu bruttokate olisi noin 43 prosenttia ja liiketoiminnan kulut noin 31 prosenttia liikevaihdosta. Tästä tulokseksi jäisi noin 12 prosentin (=43-31%) osuus liikevaihdosta.

Liikevaihtoennusteeni oli 6,6 – 6,8 miljardia dollaria, joten tällä 12 prosentin osuudella tulos olisi noin 800 miljoonassa dollarissa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä lukema tarkoittanee kahden segmentin liiketulosta, joten tästä pitää vielä vähentää muut-erän -200 miljoonaa dollaria. Tällöin liiketulos asettuisi noin 600 miljoonaan dollariin eli oma liiketulosennusteeni vastaisi näitä laskelmia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 625 342 186 59 38 451 28 150 153 120
Rahoituskulut (netto) -100 -24 -24 -25 -27 -121 -29 -30 -31 -31
Muut kulut -40 1 -36 3 -8 -2 4 -6 0 0
Tulos ennen veroja 485 319 126 37 3 328 3 114 122 89
Verot -15 -20 -6 -2 13 9 35 -12 -6 -8
Nettotulos 470 299 120 35 16 337 38 102 116 81

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria ja muiden kulujen noin 40 miljoonaa dollaria.

AMD:n mukaan tilikauden 2019 veroaste olisi noin 3 prosenttia. Laskelmassa tulos ennen veroja olisi noin 485 miljoonaa dollaria, joten 3 prosentin vero tästä olisi noin 15 miljoonaa dollaria, jota käytin ennusteessani.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 450 – 500 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Radeon ja Ryzen malliston kysyntä on ollut hyvää jo parin vuoden ajan, minkä johdosta liikevaihto on kasvanut 20 – 25 prosentin vuositahdilla. Jatkuuko vahva veto myös tulevina vuosina? Vai onko kasvu saavuttanut suurimman potentiaalinsa, jonka johdosta liikevaihto kehittyisi jatkossa maltillisemmin?
  • Pystyykö AMD jatkossa tuomaan päivitettyjä versioita tuotteistaan niin, että ne ovat kilpailukykyisiä kilpailijoiden (Intel, NVidia) tuotteisiin nähden?
  • AMD:n tuotekehitysresurssit ovat kilpailijoita selvästi pienemmät. Miten yhtiö pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli kilpailijoiden panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa AMD:n tuotteiden hintoihin ja siten menekkiin? Tuleeko Kiinassa valmistetuille prosessoreille tai näytönohjaimille tuontitulleja?

Yhtiön lähivuosien lukujen ennustaminen on haastavaa mm. heikkenevästä maailmantalouden tilanteesta sekä kauppasodan tullimaksuista johtuen. Arvioin kuitenkin, että H1/2020 sujuu vahvasti AMD:n uutuusmallien vetämänä. Tämän jälkeen arvioin tilanteen tasaantuvan maltillisemmaksi.

Liiketulosmarginaalin arvioin jatkavan nousuaan liikevaihdon perässä noin 12,5 – 13,0 prosenttiin. Tätä marginaalia on hyvä verrata H2/2019 ennusteiden marginaaliin, joka on noin 13,5 prosenttia

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 130 – 140 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 5 – 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 8 500 8 000 2 200 2 000 2 000 1 800
Muutos (%) 6,3% 18,5% 2,5% 11,0% 30,6% 41,5%
Liiketulos 1 100 1 000 275 250 300 175
Muutos (%) 10,0% 60,0% -19,6% 34,4% 408,5% 360,5%
Marginaali 12,9% 12,5% 12,5% 12,5% 15,0% 9,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 100 1 000 275 250 300 175
Rahoituskulut (netto) -140 -130 -35 -35 -30 -30
Muut kulut -20 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 940 850 235 210 265 140
Verot -60 -50 -15 -10 -15 -10
Nettotulos 880 800 220 200 250 130

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus