AMD: Ennusteet

Päivitetty 1.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

AMD arvioi, että Q1/2020 liikevaihto olisi noin 1,75 – 1,85 miljardia dollaria. Liikevaihto nousisi noin 42 prosenttia, mitä tukee yhtiön uudet tuotejulkistukset (Ryzen, EPYC, Radeon tuotelinjat).

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2020 liikevaihto nousisi 28 – 30 prosenttia vuoden 2019 noin 6,7 miljardista dollarista. Se tarkoittaisi noin 8,60 – 8,75 miljardin dollarin liikevaihtoa.

AMD arvioi myös, että koko vuoden oikaistu bruttokate olisi noin 45 prosenttia.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 6 300 1 600 1 700 1 600 1 400 4 709 1 662 1 276 940 831
Muutos (%) 33,8% -3,7% 33,2% 70,2% 68,5% 14,2% 68,6% 36,0% -13,4% -25,5%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 300 600 650 650 400 2 022 465 525 591 441
Muutos (%) 13,7% 29,0% 23,8% 10,0% -9,3% -14,0% 7,4% -26,6% -11,8% -17,1%
YHTEENSÄ 8 600 2 200 2 350 2 250 1 800 6 731 2 127 1 801 1 531 1 272
Muutos (%) 27,8% 3,4% 30,5% 47,0% 41,5% 4,0% 49,9% 9,0% -12,8% -22,8%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet yhtiön antamiin Q1:n ja vuoden 2020 tietoihin perustuen.

Computing & Graphics -segmentin H1 liikevaihto laski 19,5 prosenttia, mutta kääntyi odotetusti vuoden toisella puoliskolla selvään yli 50 prosentin nousuun. Yhtiö oli tuonut uudet prosessorisukupolvet markkinoille, mikä näkyikin loppuvuoden liikevaihdon erinomaisena kehityksenä.

Prosessoreiden tuotekierto tuntuu olevan nopeaa ja niistä saatava hinta laskee suhteellisen nopeaa tahtia. Tein Q1/2020 ennusteen noin 1,4 miljardiin dollariin, jonka avulla päästään yhtiön Q1:n liikevaihtoennusteeseen (1,8 Mrd USD).

Koko vuoden osalta yhtiön liikevaihtotavoite tarkoittaa sitä, että segmentin myynnin pitää kasvaa vuoden edetessä verrattuna Q4:n joulukaupan tuomaan vetoon. Tässä auttaa se, että yhtiö pystynee kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan, joten se tukisi liikevaihdon kasvua. Segmentin liikevaihtoennuste on siten 6,3 miljardia dollaria ja kasvua tulisi peräti 34 prosenttia vuoteen 2019 nähden.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin liikevaihto laski voimakkaasti Q1-Q3/2019 aikana, mutta kääntyi Q4:lla noin 7 prosentin nousuun. Nousua tuki EPYC-prosesseorien selvästi vertailukautta parempi myynti. Sen sijaan semi-custom -prosessorien myynti jatkoi laskuaan.

Arvioin EPYC-prosessorien myynnin kääntävän segmentin liikevaihdon hyvään nousuun vuoden 2020 aikana. Tein segmentin luvut niin, että niiden avulla päästäisiin yhtiön myyntiarvioihin.

Q1/2020 liikevaihtoennusteeksi sain yhtiön ohjeistuksen mukaisesti 1,8 miljardia dollaria. Koko vuoden ennusteen tein yhtiön ilmoittaman 28 – 30 prosentin kasvulukeman alalaitaan noin 28 prosenttiin. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi tulisi siten 8,50 – 8,75 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Computing & Graphics 1 200 300 350 300 250 577 360 179 22 16
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 250 75 75 80 20 263 45 61 89 68
Muut -200 -50 -50 -50 -50 -209 -57 -54 -52 -46
YHTEENSÄ 1 250 325 375 330 220 631 348 186 59 38
Muutos (%) 98,1% -7% 101,6% 459,3% 478,9% 40% 1143% 24,0% -61,4% -68,3%
Marginaali 14,5% 14,8% 16,0% 14,7% 12,2% 9,4% 16,4% 10,3% 3,9% 3,0%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle.

Yhtiö arvioi, että oikaistu bruttokate olisi vuonna 2020 noin 45 prosenttia ja liiketoiminnan kulujen noin 28 prosenttia liikevaihdosta. Jos liikevaihto on noin 8,6 miljardia dollaria, niin tästä saadaan tulokseksi 1,45 miljardia dollaria seuraavasti:

Bruttokate = 8 600 * 45 % = 3 870
Kulut = 8600 * 28 % = 2 408
Tulos = 3 870 - 2 408 = noin 1 460

Ja pienellä pyöristyksellä siis 1,45 miljardia dollaria. Tästä summasta pitää vielä vähentää muut-kulut (arviolta 200 M USD), jonka jälkeen tilikauden liiketulokseksi tulisi 1,25 miljardia dollaria. Olen jakanut nämä luvut segmenttien kesken oheiseen taulukkoon.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 1,20 – 1,30 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 1 250 325 375 330 220 631 348 186 59 38
Rahoituskulut (netto) -90 -20 -25 -25 -20 -94 -18 -24 -25 -27
Muut kulut -60 -10 -25 -25 0 -166 -125 -36 3 -8
Tulos ennen veroja 1 100 295 325 280 200 371 205 126 37 3
Verot -100 -35 -25 -30 -10 -30 -35 -6 -2 13
Nettotulos 1 000 260 300 250 190 341 170 120 35 16

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 90 miljoonaa dollaria ja muiden kulujen noin 60 miljoonaa dollaria.

AMD:n mukaan tilikauden 2020 veroaste olisi noin 3 prosenttia. Laskelmassa tulos ennen veroja olisi noin 1 100 miljoonaa dollaria, joten 3 prosentin vero tästä olisi noin 33 miljoonaa dollaria. Käytin laskelmassa kuitenkin tätä suurempaa veroastetta.

Näin sain tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi 900 – 1 100 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Radeon ja Ryzen malliston kysyntä on ollut hyvää jo parin vuoden ajan, minkä johdosta liikevaihto on kasvanut isoilla loikilla. Jatkuuko vahva veto myös tulevina vuosina? Vai onko kasvu saavuttanut suurimman potentiaalinsa, jonka johdosta liikevaihto kehittyisi jatkossa maltillisemmin?
  • Pystyykö AMD jatkossa tuomaan päivitettyjä versioita tuotteistaan niin, että ne ovat kilpailukykyisiä kilpailijoiden (Intel, NVidia) tuotteisiin nähden?
  • Pystyykö Intel vastaamaan AMD:n prosessoritarjontaan, jolloin AMD saavuttama etumatka kutistuisi ja kiristyvä kilpailu painaisi hintoja sekä katteita?
  • AMD:n tuotekehitysresurssit ovat kilpailijoita selvästi pienemmät. Miten yhtiö pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli kilpailijoiden panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa AMD:n tuotteiden hintoihin ja siten menekkiin? Tuleeko Kiinassa valmistetuille prosessoreille tai näytönohjaimille tuontitulleja?

Yhtiön lähivuosien lukujen ennustaminen on haastavaa mm. heikkenevästä maailmantalouden tilanteesta johtuen. Lisäksi uutuusprosessorien tuoma liikevaihtolisä hiipuu varsin nopeasti, joten tuleeko AMD:ltä uusi prosessorisukupolvi vuoden 2021 aikana vaiko vasta vuonna 2022?

Tein vuoden 2021 ennusteet niin, että liikevaihto hiipuisi hieman ja tuloskunto hieman enemmän. Liiketulosmarginaali pysyisi edelleen hyvällä noin 13,5 prosentin tasolla vaikka se laskisikin vuoden 2020 ennustetusta 14,5 prosentista.

Arvioin vuoden 2022 lukujen paranevan jälleen isolla vaihteella.

Rahoituskulujen arvioin laskevan yhtiön velkaisuuden nopean laskun vauhdittamana. Veroasteena käytin noin 5 – 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 9 250 8 500 2 000 2 300 2 300 1 900
Muutos (%) 8,8% -1,2% -9,1% -2,1% 2,2% 5,6%
Liiketulos 1 350 1 150 275 300 325 250
Muutos (%) 17,4% -8,0% -15,4% -20,0% -1,5% 13,6%
Marginaali 14,6% 13,5% 13,8% 13,0% 14,1% 13,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 1 350 1 150 275 300 325 250
Rahoituskulut (netto) -60 -80 -20 -20 -20 -20
Muut kulut -70 -80 -20 -20 -20 -20
Tulos ennen veroja 1 220 990 235 260 285 210
Verot -70 -60 -25 -10 -15 -10
Nettotulos 1 150 930 210 250 270 200

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus