AMD: Ennusteet

Päivitetty 4.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

AMD arvioi, että Q1/2019 liikevaihto laskisi noin -24 prosenttia Q1/2018:stä ja noin -12 prosenttia Q4/2018:stä ja olisi noin 1 200 – 1 300 miljoonaa dollaria. Laskua selittää yhtiön mukaan näytönohjainten ”pehmeys”, missä viime vuoden alun bitcoinin louhintainnostus näkyi näytönohjainten hyvänä myyntinä.

Koko vuoden 2019 liikevaihdon yhtiö arvioi nousevan noin +6…+9 prosenttia (”high single digit”). Myyntiä vauhdittaisi Ryzen, EPYC ja Radeon kasvava myynti. Q1:n jälkeen myynnin pitäisi lähteä kovaan nousuun, jotta Q1:n selvä lasku saataisiin kurottua umpeen.

AMD arvioi myös, että oikaistu bruttokate olisi 41 prosenttia tai tätä parempi.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 4 300 1 250 1 150 1 100 800 4 125 986 938 1 086 1 115
Muutos (%) 4,2% 26,8% 22,6% 1,3% -28,3% 38,6% 8,6% 12,3% 64,3% 94,6%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 400 600 700 650 450 2 350 433 715 670 532
Muutos (%) 2,1% 38,6% -2,1% -3,0% -15,4% 3,3% 0,2% -4,5% 36,7% -12,1%
YHTEENSÄ 6 700 1 850 1 850 1 750 1 250 6 475 1 419 1 653 1 756 1 647
Muutos (%) 3,5% 30,4% 11,9% -0,3% -24,1% 23,3% 5,9% 4,4% 52,6% 39,8%

Yhtiö siis arvioi, että Q1:n liikevaihto olisi 1,2 – 1,3 miljardia dollaria ja vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi noin +6…9 prosenttia. Käytän näitä lähtökohtana omissa ennusteissani.

Computing & Graphics -segmentin H1/2018 liikevaihdon vahva kasvu (+78 %) hyytyi vuoden toisella puoliskolla ”vain” +10 prosentin tasolle. Liikevaihdon hyvää kehitystä on tukenut Radeon ja Ryzen mallistojen hyvä kysyntä. Toisaalta Q3:n kohdalla näkyy se, että vuonna 2017 myyntiä vauhditti näytönohjainten vahva myynti bitcoin-boomin seurauksena. Nyt tämä markkina on hiljentynyt, mikä näkyi liikevaihdon kehityksen hitaampana vaiheena.

Koska yhtiö arvioi, että näytönohjainmarkkina olisi Q1:llä edelleen pehmeä, niin tein Q1/2019-ennusteen selvään laskuun (-28 %). Tämä tukee myös koko konsernin noin -24 prosentin liikevaihdon laskua Q1:llä. Loppuvuoden 2019 aikana arvioin liikevaihdon kääntyvän selvään selvään kasvuun niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin +4 prosenttia vuotta 2018 parempi.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin liikevaihdon muutosprosentit heilahtelivat vuoden 2018 edetessä, mutta dollarimääräisesti kasvu on ollut suoraviivaista ja nousevaa. Yhtiön myynti datacentereille on kehittymässä hyvin, sillä mm. Microsoft (Azure), Oracle ja Dropbox ovat ottamassa AMD EPYC-prosessoreita omiin pilvipalveluratkaisuihinsa.

Tein segmentin Q1/2019 ennusteen non -15 prosenttia alemmaksi Q1/2018 nähden. Tällä tavoin sain koko konsernin liikevaihdon noin 1,25 miljardiin dollariin. Koko vuoden 2019 myynnin arvioin nousevan noin +2 prosentin verran.

Q1/2019 liikevaihtoennusteeksi tuli 1,25 miljardia, mikä on linjassa yhtiön antaman arvion kanssa. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 6,5 – 6,9 miljardia dollaria ja kasvua tulisi vuositasolla +3,5 prosenttia. Tämä jäisi yhtiön antamasta ennusteesta (kasvua +6…+9 %), joten arvioni on hieman varovainen.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Computing & Graphics 470 175 150 125 20 470 115 100 117 138
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 245 65 90 75 15 163 -6 86 69 14
Muut -15 -25 -25 -25 60 -182 -81 -36 -33 -32
YHTEENSÄ 700 215 215 175 95 451 28 150 153 120
Marginaali 10,4% 11,6% 11,6% 10,0% 7,6% 7,0% 2,0% 9,1% 8,7% 7,3%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle. Kuten aiemmin todettua, niin yhtiö arvioi vuoden oikaistun bruttokatteen olevan yli 40 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi liiketoiminnan kulujen olevan noin 29 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö kertoi, että se saa noin +60 miljoonaa dollaria lisenssituottoja Q1:llä, joten laitoin nämä Muut-erään.

Computing & Graphics -segmentin vuoden 2019 liiketulos oli 470 miljoonaa dollaria eli paras tulos pitkään aikaan. Vuoden edetessä tuloskunto laski hieman, mitä selittää näytönohjainten alhaisempi kysyntä ja laskeneet hinnat bitcoin-innostuksen laimenemisen myötä. Edellä arvioin, että segmentin liikevaihto laskisi -25 – 30 prosenttia Q1:llä. Tämä painaisi Q1:n tuloksenkin varsin alas. Vaikka loppuvuosi 2019 menisi viime vuotta selvästi paremmin, niin tulos jäisi ennusteillani vuoden 2018 tasolle. Juurikin heikon Q1:n johdosta.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin vuoden 2018 tulos oli 163 miljoonaa dollaria ja se kasvoi selvästi vuodesta 2017. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2019 vahvana niin, että tulos nousisi noin 250 miljoonan dollarin tasolle.

Kun segmenttien lukuihin lisätään vielä Muut-erän kulut, niin saadaan tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi tuli noin 650 – 750 miljoonaa dollaria.

Edellä yhtiö arvioi, että bruttokate olisi yli 40 prosenttia ja liiketoiminnan kulut noin 29 prosenttia liikevaihdosta. Tästä liiketulokseksi jäisi noin 11 prosentin (=40-29%) osuus liikevaihdosta. Liikevaihto ennusteeni oli 6,5 – 6,9 miljardia dollaria, joten tällä 11 prosentin osuudella liiketuloshaarukka olisi 715 – 760 miljoonassa dollarissa. Eli luvut ovat varsin yhteneviä ja ennusteessani olisi vielä hieman puskuria yllätysten varalle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 700 215 215 175 95 451 28 150 153 120
Rahoituskulut (netto) -120 -30 -30 -30 -30 -121 -29 -30 -31 -31
Muut kulut 0 0 -2 4 -6 0 0
Tulos ennen veroja 580 185 185 145 65 328 3 114 122 89
Verot -30 -10 -10 -5 -5 9 35 -12 -6 -8
Nettotulos 550 175 175 140 60 337 38 102 116 81

Rahoituskuluja arvioidessani käytin aiempien kvartaalien tapaan noin -30 miljoonan dollarin kulua.

AMD:n mukaan tilikauden 2019 veroaste olisi noin 4 prosenttia. Käytin tätä lukemaa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 500 – 600 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Radeon ja Ryzen malliston kysyntä on ollut hyvää jo parin vuoden ajan, minkä johdosta liikevaihto on kasvanut 20 – 25 prosentin vuositahdilla. Jatkuuko vahva veto myös tulevina vuosina? Vai onko kasvu saavuttanut suurimman potentiaalinsa, jonka johdosta liikevaihto kehittyisi jatkossa maltillisemmin?
  • Pystyykö AMD jatkossa tuomaan päivitettyjä versioita tuotteistaan niin, että ne ovat kilpailukykyisiä kilpailijoiden (Intel, NVidia) tuotteisiin nähden?
  • AMD:n tuotekehitysresurssit ovat kilpailijoita selvästi pienemmät. Miten yhtiö pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli kilpailijoiden panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa AMD:n tuotteiden hintoihin ja siten menekkiin? Tuleeko Kiinassa valmistetuille prosessoreille tai näytönohjaimille tuontitulleja?

Tein liikevaihtoennusteet varsin korkeilla kasvuluvuilla (10 – 15 %), ainakin verrattuna vuoden 2019 ennusteeseen. Liiketulosmarginaalin arvioin jatkavan nousuaan liikevaihdon perässä noin 12,5 – 13,5 prosenttiin. Tätä marginaalia on hyvä verrata Q1-Q3/2019 ennusteiden marginaaleihin, jotka liikuvat 10,0 – 11,5 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 130 – 140 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 5 – 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 8 500 7 650 2 000 2 000 1 900 1 750
Muutos (%) 11,1% 14,2% 8,1% 8,1% 8,6% 40,0%
Liiketulos 1 150 950 250 250 250 200
Muutos (%) 21,1% 35,7% 16,3% 16,3% 42,9% 110,5%
Marginaali 13,5% 12,4% 12,5% 12,5% 13,2% 11,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 150 950 250 250 250 200
Rahoituskulut (netto) -140 -130 -35 -35 -30 -30
Muut kulut -20 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 990 800 210 210 215 165
Verot -60 -50 -15 -15 -10 -10
Nettotulos 930 750 195 195 205 155

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

amd-kvartaalituloslaskelma-q42018