AMD: Ennusteet

Päivitetty 2.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

AMD arvioi, että Q3/2019 liikevaihto olisi noin 1,75 – 1,85 miljardia dollaria. Noin +10 prosentin nousua tukee yhtiön uudet tuotejulkistukset (Ryzen, EPYC, Radeon tuotelinjat).

Koko vuoden 2019 liikevaihdon yhtiö arvioi nousevan noin +4…+6 prosenttia (”mid single digit”). Tämä tarkoittaisi sitä, että Q4:n myynnin pitäisi kasvaa noin +50 prosenttia Q4/2018 verrattuna. Yhtiö uskookin, että uutuustuotteiden vetovoima on joulukaupassa erinomaista.

AMD arvioi myös, että oikaistu bruttokate olisi 42 prosenttia tai tätä parempi.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 4 525 1 604 1 150 940 831 4 125 986 938 1 086 1 115
Muutos (%) 9,7% 62,7% 22,6% -13,4% -25,5% 38,6% 8,6% 12,3% 64,3% 94,6%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 225 518 675 591 441 2 350 433 715 670 532
Muutos (%) -5,3% 19,6% -5,6% -11,8% -17,1% 3,3% 0,2% -4,5% 36,7% -12,1%
YHTEENSÄ 6 750 2 122 1 825 1 531 1 272 6 475 1 419 1 653 1 756 1 647
Muutos (%) 4,2% 49,5% 10,4% -12,8% -22,8% 23,3% 5,9% 4,4% 52,6% 39,8%

Yhtiö siis arvioi, että Q3:n liikevaihto olisi 1,75 – 1,85 miljardia dollaria ja vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi noin +4…6 prosenttia. Käytin näitä lähtökohtana omissa ennusteissani.

Computing & Graphics -segmentin alkuvuoden liikevaihto laski -19,5 prosenttia. Vielä keväällä 2018 bitcoin-boomi oli voimissaan, mikä tuki näytönohjainten myyntiä. Nyt tämä markkina on hiljentynyt, mikä näkyi liikevaihdon voimakkaana laskuna.

Yhtiön liikevaihtoennusteiden perustana oli uutuusmallien hyvä myynti. Nämä uutuusmallit tukevat pääosin tämän segmentin myyntiä, joten tästä syystä tein Q3:n ja Q4:n liikevaihtoennusteet selvästi viimevuotista paremmiksi. Koko vuoden liikevaihto olisi noin +9…10 prosenttia vuotta 2018 parempi.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin H1:n liikevaihto laski myöskin selvästi (-14 %). Myynnin laskua selitti semi-custom -prosessorien alhaisempi myynti. Tein segmentin Q3:n myynnin vielä hienoiseen laskuun, mutta arvioin Q4:n myynnin kasvavan vertailukauden heikoista lukemista. Koko vuoden 2019 myynnin arvioin laskevan noin -5 prosentin verran.

Q3/2019 liikevaihtoennusteeksi tuli 1 825 miljoonaa dollaria, mikä on linjassa yhtiön antaman arvion kanssa. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 6,5 – 6,9 miljardia dollaria ja kasvua tulisi vuositasolla +4,2 prosenttia. Tämä olisi yhtiön antaman ennusteen sisällä. Joulumyynnin pitää onnistua hyvin, jotta näihin lukemiin päästäisiin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Computing & Graphics 500 297 165 22 16 470 115 100 117 138
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 325 73 95 89 68 163 -6 86 69 14
Muut -90 43 -35 -52 -46 -182 -81 -36 -33 -32
YHTEENSÄ 735 413 225 59 38 451 28 150 153 120
Marginaali 10,9% 19,5% 12,3% 3,9% 3,0% 7,0% 2,0% 9,1% 8,7% 7,3%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle. Kuten aiemmin todettua, niin yhtiö arvioi vuoden oikaistun bruttokatteen olevan noin 42 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi liiketoiminnan kulujen olevan noin 30 prosenttia liikevaihdosta.

Computing & Graphics -segmentin H1/2019 tulos jäi 38 miljoonaan dollariin (H1/2018: 255 M USD). Tätä selittää näytönohjainten alhaisempi kysyntä ja laskeneet hinnat bitcoin-innostuksen laimenemisen myötä. Tein Q3:n tulosennusteen noin 165 miljoonaan dollariin, mikä nousisi alkuvuodesta paremman liikevaihdon sekä uutuustuotteiden parempien katteiden vetäminä. Koko vuoden tulos olisi noin 500 miljoonaa dollaria, missä Q4:n tuloskunnon pitää olla ennätystasoa.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin H1/2019 tulos nousi 157 miljoonaan dollariin viime vuoden 83 miljoonasta dollarista. Tätä selittää yhtiön saama +60 miljoonan dollarin lisenssituotto yhteisyritykseltään. Tein loppuvuoden tuloskehityksen noin 75 – 90 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla, jolla segmentin vuositulokseksi tulisi noin 325 miljoonaa dollaria.

Kun segmenttien lukuihin lisätään vielä Muut-erän kulut, niin saadaan tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi tuli noin 650 – 750 miljoonaa dollaria.

Edellä yhtiö arvioi, että oikaistu bruttokate olisi noin 42 prosenttia ja liiketoiminnan kulut noin 30 prosenttia liikevaihdosta. Tästä tulokseksi jäisi noin 12 prosentin (=42-30%) osuus liikevaihdosta. Liikevaihtoennusteeni oli 6,5 – 6,9 miljardia dollaria, joten tällä 12 prosentin osuudella tuloshaarukka olisi 780 – 830 miljoonassa dollarissa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä lukema tarkoittanee kahden segmentin liiketulosta, joten tästä pitää vielä vähentää muut-erän -90 miljoonaa dollaria. Tällöin liiketulos asettuisi 690 – 740 miljoonaan dollariin eli oma liiketulosennusteeni vastaisi näitä laskelmia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 735 413 225 59 38 451 28 150 153 120
Rahoituskulut (netto) -115 -33 -30 -25 -27 -121 -29 -30 -31 -31
Muut kulut -10 -5 3 -8 -2 4 -6 0 0
Tulos ennen veroja 610 375 195 37 3 328 3 114 122 89
Verot -25 -16 -20 -2 13 9 35 -12 -6 -8
Nettotulos 585 359 175 35 16 337 38 102 116 81

Rahoituskuluja arvioidessani käytin aiempien kvartaalien tapaan noin -30 miljoonan dollarin kulua.

AMD:n mukaan tilikauden 2019 veroaste olisi noin 4 prosenttia. Tein loppuvuoden verot noin -25 miljoonaan dollariin, joka vastaisi yhtiön arvioimaa verokantaa. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 525 – 625 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Radeon ja Ryzen malliston kysyntä on ollut hyvää jo parin vuoden ajan, minkä johdosta liikevaihto on kasvanut 20 – 25 prosentin vuositahdilla. Jatkuuko vahva veto myös tulevina vuosina? Vai onko kasvu saavuttanut suurimman potentiaalinsa, jonka johdosta liikevaihto kehittyisi jatkossa maltillisemmin?
  • Pystyykö AMD jatkossa tuomaan päivitettyjä versioita tuotteistaan niin, että ne ovat kilpailukykyisiä kilpailijoiden (Intel, NVidia) tuotteisiin nähden?
  • AMD:n tuotekehitysresurssit ovat kilpailijoita selvästi pienemmät. Miten yhtiö pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli kilpailijoiden panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa AMD:n tuotteiden hintoihin ja siten menekkiin? Tuleeko Kiinassa valmistetuille prosessoreille tai näytönohjaimille tuontitulleja?

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen selvällä noin +20 prosentin kasvuluvulla, mitä tukisi vuoden 2019 toisella puoliskolla julkaistavat uutuustuotteet. Sen sijaan vuodelle 2021 arvioin kasvun jäävän ”vain” noin +5 prosenttiin.

Liiketulosmarginaalin arvioin jatkavan nousuaan liikevaihdon perässä noin 14 prosenttiin. Tätä marginaalia on hyvä verrata H2/2019 ennusteiden marginaaliin, joka on noin 16 prosenttia

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 130 – 140 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 5 – 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 8 500 8 100 2 200 2 000 2 100 1 800
Muutos (%) 4,9% 20,0% 3,7% 9,6% 37,2% 41,5%
Liiketulos 1 200 1 150 300 275 325 250
Muutos (%) 4,3% 56,5% -27,4% 22,2% 450,8% 557,9%
Marginaali 14,1% 14,2% 13,6% 13,8% 15,5% 13,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 200 1 150 300 275 325 250
Rahoituskulut (netto) -140 -130 -35 -35 -30 -30
Muut kulut -20 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 1 040 1 000 260 235 290 215
Verot -60 -60 -15 -15 -15 -15
Nettotulos 980 940 245 220 275 200

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset