AMD sijoituskohteena

Päivitetty 10.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e AMD Ennuste
Osake (10.5.2020) 53,19 Osinko 12 kk 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 65,1 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 8 350 (+24,1%) Osinko/EPS 4v ka
Nettotulos (M) 1 125 (+106,0%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,92 Omav.aste 59%
PE 57,9 Gearing -41%
EV/EBIT 48,8 ROE 35%
PB 16,3 ROI 34%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD10.5.2020 | 53,19 USD
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 15/30, missä kohtalaisia pisteitä laskee etenkin se, ettei osinkoa ole maksettu lainkaan sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

AMD:n taloudellinen tilanne on kohentunut muutamassa vuodessa täysin erinäköiseksi. Vuonna 2015 oma pääoma oli kääntynyt negatiiviseksi ja yhtiöllä oli velkaa 2,3 miljardia dollaria. Samaan aikaan yhtiön tuloskunto oli 0,5 miljardia dollaria tappiollinen.

Q1/2020 lopussa velkaa on enää 0,7 miljardia dollaria ja yhtiö voisi maksaa sen pois yhdellä käteissuorituksella. Oma pääoma on noussut 3,0 miljardiin dollariin – osittain osakeanneilla sekä niin, että velkaa on muunnettu osakkeiksi. AMD:n ”velkavankeus” on päättynyt.

Vuonna 2019 yhtiö teki parhainta tuloskuntoa sitten vuoden 2011. Ja moni muukin tulosmittari nousi uusiin korkeuksiin vuosikausiin. Yhtiöllä on siis menossa hyvä vaihe, kun uudet prosessorimallit ja näytönohjaimet ovat kasvattaneet markkinaosuuksia.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Lukujen valossa Q1:n oli erinomainen: liikevaihto +40 % ja liiketulos moninkertaistui.

Vaikka pandemian vaikutukset yhtiön tuotantoon ja komponenttien saantiin jäivät vielä Q1:llä vähäisiksi, niin jatkossa häiriöitä voi tulla enemmän. Varsinkin, jos pandemia ja sen rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet jatkuvat pitkään.

AMD kertoo, että Kiinassa oli havaittavissa kysynnän pehmeyttä Q1:n aikana. Lisäksi yhtiön myyntisaatavien maksuajoissa on näkynyt kasvua.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Suuri osa yhtiön työntekijöistä tekee etätöitä.

AMD:n maksuvalmius on hyvä, sillä Q1:n lopussa yhtiöllä oli kassassa noin 1,4 miljardia dollaria. Varsinaisia korollisia velkoja (pl. leasingvastuut) yhtiöllä oli noin 0,5 miljardia dollaria.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

AMD arvioi, että Q2/2020 liikevaihto olisi noin 1,75 – 1,95 miljardia dollaria. Liikevaihto nousisi noin 20 prosenttia, mitä tukee yhtiön uudet tuotejulkistukset (Ryzen, EPYC, Radeon tuotelinjat).

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2020 liikevaihto nousisi 20 – 30 prosenttia vuoden 2019 noin 6,7 miljardista dollarista. Se tarkoittaisi noin 8,10 – 8,75 miljardin dollarin liikevaihtoa.

AMD arvioi myös, että koko vuoden oikaistu bruttokate olisi noin 45 prosenttia.

Yhtiö huomauttaa kuitenkin, että pandemian pitkittyminen ja työntekijöiden sairastumiset voivat vaikuttaa tuotekehitykseen ja tuotejulkistuksien aikatauluihin. Tällä olisi negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

Pandemian aiheuttama talouden taantuma voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tuotteiden kysyntään. Myös luottotappioiden määrä voi nousta asiakkaiden maksuvaikeuksien johdosta.

Tilikausi 2020

AMD:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 1 786 1 272 40,4%
Liiketulos (ebit) 177 38 366%
Nettotulos 162 16 913%
EPS (USD) 0,14 0,01

AMD:n Q1:n oli erinomainen liikevaihdon kasvaessa 40 prosenttia. Computing & Graphics -segmentin Q1:n liikevaihto (+73 %) jatkoi vahvaa kehitystään viime vuoden uutuusprosessorien vetämänä. Toimitusmäärät sekä keskihinta nousivat.

Sen sijaan Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin liikevaihto (-21 %) kääntyi jälleen voimakkaaseen laskuun toiveita antaneen Q4/2019 jälkeen. Semi-custom -prosessoreiden toimitukset jatkoivat laskuaan, jota EPYC-prosessorien kasvanut myynti ei pystynyt kompensoimaan.

Q1:n liiketulos kasvoi selvästi (177 vs 38 M USD), missä etenkin Computing & Graphics -segmentin tuloskehitys oli vahvaa (262 vs 16 M USD). Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin tulos kääntyi 26 miljoonaa dollaria tappiolliseksi viime vuoden 68 miljoonan dollarin voitosta. Viime vuoden tulosta tuki 60 miljoonan dollarin lisenssituotot, joita tälle vuodelle ei tullut.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 1 850 1 531 20,8% 8 350 6 731 24,1%
Liiketulos (ebit) 250 59 324% 1 300 631 106%
Nettotulos 200 35 471% 1 125 341 230%

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat AMD: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

AMD tilanne on muuttunut viimeisen 4 vuoden aikana täysin toisenlaiseksi. Liikevaihto on kasvanut ripeää tahtia ja tulos on kääntynyt selvästi voitolliseksi.

amd-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto on noin 8,1 – 8,5 miljardia ja nettotulos on noin 1,0 – 1,2 miljardia dollaria. Tulosmarginaali nousi yli 10 prosentin tason noin 13,5 prosenttiin.

Sijoittajan tulee seurata tarkasti pandemian aiheuttaman globaalin talouden taantuman vaikutuksia AMD:n kysyntään. Hinnakkaiden lippulaivatuotteiden kysyntä voi jäädä odotetusta ja hintapaine yleisestikin voi olla kovaa.

Pääoman tuottoluku ROE voidaan jälleen laskea ja se on erinomaisella noin 35 prosentin tasolla. Vielä muutama vuosi sitten, kun tulos ja oma pääoma olivat negatiivisia, niin ROE sai positiivisia (molemmat laskennan tekijät olivat negatiivisia), mutta harhaanjohtavia lukemia.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 saakka. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

Kuten todettua, niin AMD:n tilanne on muuttunut nopeaa tahtia. Velkaa on enää noin 700 miljoona dollaria (Q1/2020) ja käteistä on kassassa 1,4 miljardia dollaria, joten yhtiö on nettovelaton. Tästä kertoo negatiivinen gearingin arvo.

amd-velkaisuus-q12020

Myös omavaraisuusaste on parantunut hyvälle tasolle noin 40 – 60 prosenttiin.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2013 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat nousseet muutaman vuoden takaisilta noin 100 miljoonan dollarin tasolta noin 200 miljoonaan dollariin. Parantunut taloudellinen tilanne on antanut mahdollisuuden nostaa investointitahtia.

amd-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin oli sekin ollut negatiivinen pitkän aikaa. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen useampana vuotena.

Alhainen velkaisuus ja vapaan rahavirran kääntyminen positiiviseksi antaisi mahdollisuuden maksaa osinkoa. Yhtiö ei kuitenkaan ole historiansa maksanut osinkoa kertaakaan, joten tämä ”trendi” tuskin herkästi muuttuu. Yhtiön pitää valmistautua siihenkin, että ennemmin taikka myöhemmin Intel saa korjattua omat tuotantohaasteensa, jonka jälkeen se palaa uusin asein prosessorimarkkinoille.

Osinko

Kuten todettua, niin yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli 50 prosenttia (Q1/2020: 1 244 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta.

AMD: Osinkohistoria -sivulla on koottu tietoa yhtiön osakemäärän kehityksestä vuodesta 2000 alkaen.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+963 M USD) sekä osingolla (-0 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-0 M USD). Oikaisu on yhteensä +963 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (10.5.2020) 53,19 45,86 18,46 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87
Lkm (000) 1 224 000 1 120 000 1 064 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000
Markkina-arvo (Mrd) 65,10 51,36 19,64 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Computing and Graphics 6 450 4 709 4 125 2 977 1 988
Enterpise, Embedded… 1 900 2 022 2 350 2 276 2 331
Muut 0 0 0
YHTEENSÄ 8 350 6 731 6 475 5 253 4 319
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Computing and Graphics 1 325 577 470 92 -243
Enterpise, Embedded… 175 263 163 132 287
Muut -200 -209 -182 -97 -417
YHTEENSÄ 1 300 631 451 127 -373
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 850 1 786 8 350 6 731 6 475 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299
Liikevoitto 250 177 1 300 631 451 127 -373 -481 -155 103
Nettotulos 200 162 1 125 341 337 -33 -498 -660 -403 -83
Marginaali 10,8% 9,1% 13,5% 5,1% 5,2% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6%
EPS 0,16 0,13 0,92 0,30 0,32 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 348 1 503 1 156 1 185 1 264 785 1 040 1 097
Liikearvo 289 289 289 289 289 278 320 553
Muut varat 4 190 4 236 3 111 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687
Tase yhteensä 6 827 6 028 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337
Oma pääoma 4 000 2 359 1 266 611 416 -412 187 544
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 699 685 1 250 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058
Muut vastuut 2 128 2 984 2 040 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735
Tase yhteensä 6 827 6 028 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 800 493 34 12 81 -226 -98 -148
Investoinnit: Capex -350 -217 -163 -113 -77 -96 -95 -84
Vapaa rahavirta (FCF) 450 276 -129 -101 4 -322 -193 -232
Investoinnit: Muut -100 -68 -7 59 354 243 83 539
Investointien jälkeen 350 208 -136 -42 358 -79 -110 307
Rahoitus: Voitonjako 0 74 70 20 687 5 4 3
Rahoitus: Muut -125 105 -42 -53 -565 54 42 10
Rahavarojen muutos 225 387 -108 -75 480 -20 -64 320
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 2180,5
PE (3v) 108,3 238,9
PE 57,9 150,6 58,3
EV/EBIT 48,8 80,1 43,8 85,8 37,7
Oma pääoma/osake 3,27 2,11 1,19 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72
P/B 16,28 21,77 15,51 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36
ROE 35,4% 18,8% 35,9% 586,7% -110,3% -15,3%
ROI 33,6% 22,7% 19,9% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0%
Omavaraisuusaste 58,6% 39,1% 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5%
Gearing -41,2% -34,7% 7,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 45,48 45,86 28,99 30,37 25,52 18,46 30,89 18,33 10,05 10,28
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,40 0,29 0,19 0,17 0,25 0,32 0,26 0,21 0,08 -0,03
PE 114,3 159,8 154,9 176,3 102,6 58,3 118,7 88,0 128,9
EV/EBIT 71,4 85,0 103,7 122,9 76,0 43,8 79,5 55,0 45,7 85,6
ROE 20,2% 16,7% 12,7% 13,7% 21,7% 36,2% 34,0% 36,9% 14,4% -6,5%
ROI 22,5% 20,9% 11,0% 10,2% 14,2% 20,0% 19,3% 19,0% 12,0% 6,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus