AMD sijoituskohteena

Päivitetty 5.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AMD Ennuste
Osake (5.11.2018) 20,23 Osinko 12 kk 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 21,4 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 6 500 (+23,7%) Osinko/EPS 4v ka
Nettotulos (M) 415 (-) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,39 Omav.aste 28%
PE 51,6 Gearing 11%
EV/EBIT 36,5 ROE 45%
PB 17,2 ROI 26%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD5.11.2018 | 20,23 USD
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 11/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikauden 2017 ja 2018 alun kehitys on ollut rohkaisevaa.

Olen aikaisemmin todennut, että ”AMD on varsin kriittisessä tilanteessa. Yhtiön on pystyttävä kääntämään tuloksensa selvästi voitolliseksi lähivuosien (2017-2019) aikana”. Tällaisia askelia tilikauden 2017 aikana jo otettiin, sillä liikevaihto kääntyi selvään nousuun ja yhtiö sai tuloksen punnerrettua hieman voitolliseksi.

Tosin voitollinen tulos kääntyi tappiolliseksi vuoden 2018 alusta tulleiden uusien kirjanpitosäännösten johdosta. AMD julkaisi vertailuluvut vuosilta 2016 ja 2017 ja vuodelta tappiota tuli -33 miljoonaa dollaria aiemmin lasketun +43 miljoonan dollarin voiton sijaan. Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja nyt voittoa pitäisi tulla 400 – 450 miljoonaa dollaria.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen.

Spekuloija voi yrittää haistella, josko yritys tekisi käänteen tai yritysjärjestelyt nostaisivat osakkeen kurssia voimakkaasti. Kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti.

Tilikausi 2018

AMD:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 1 653 1 584 4,4% 5 056 3 913 29%
Liiketulos (ebit) 150 119 26,1% 423 129 228%
Nettotulos 102 61 67,2% 299 -14
EPS (USD) 0,09 0,06 0,28 -0,01

Q3:n liikevaihto kasvoi +4,4 prosenttia, mitä voi Q1-Q2 kasvuvauhtiin (+46 %) nähden pitää heikkona. Heikompaa kehitystä selittää pitkälti bitcoin-innostuksen laimeneminen, mikä on näkynyt AMD:n näytönohjainten myynnin laskuna. Yhtiö arvioi, että vuosi sitten blockchain-liittyvä näytönohjainmyynti oli vajaat 10 prosenttia koko konsernin myynnistä, kun nyt sen osuus oli merkityksetön.

Myyntiä tuki Ryzen- ja EPYC- prosessorien sekä datacentereiden grafiikkasuorittimien hyvä kysyntä.

Bruttokate nousi 40 prosenttiin (Q3/2017: 36,0 %) eli dollarimääräinen kate oli noin +90 miljoonaa dollaria viimevuotista parempi. R&D:n ja myynnin ja hallinnon kulut olivat -60 miljoonaa dollaria korkeampia niin, että liiketulos (ebit) oli 150 miljoonaa dollaria (Q3/2017: 119 M USD). Kasvua siis noin +26 prosenttia.

Nettotulos oli 102 miljoonaa dollaria, missä viimevuotista alhaisempi verotus selittää hienoa 67 prosentin kasvulukua (10,5 vs 26,5 %).

Yhtiö julkisti uusia versioita näytönohjaimistaan sekä suorittimistaan. Ja nyt lippulaivatuotteena on peräti 32-ytiminen Ryzen prosessori, joka tuli markkinoille Q3/2018 aikana. AMD kertoi myös, että EPYC prosessorien myynti datacentereille on kehittymässä hyvin, sillä mm. Microsoft (Azure), Oracle ja Dropbox ovat ottamassa AMD EPYC-prosessoreita omiin pilvipalveluratkaisuihinsa.

Näkymät 2018

Q4/2018 liikevaihdoksi AMD arvioi 1 400 – 1 500 miljoonaa dollaria eli kasvua noin +8 prosenttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 6,5 – 6,6 miljardia dollaria (+23,7 %).

Lisäksi AMD arvioi, että Q4:n (oikaistu) bruttokate olisi noin 41 prosenttia ja aiemmin yhtiö on arvioinut liiketoiminnan kulujen olevan noin 28 prosenttia liikevaihdosta.

Tästä voidaan laskea, että bruttokate (40 % * 1,45 Mrd USD) olisi noin 580 miljoonaa ja liiketoiminnan kulut (28 %) olisivat noin 410 miljoonaa dollaria. Näin saadaan Q4:n liiketulosarvioksi noin 170 miljoona dollaria (+/- 10 M USD).

Jos korkokuluja menee -35 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen reilun 10 prosentin verot, niin Q4:n nettotulosarvioksi saadaan 110 miljoonaa dollaria (+/- 10 M USD).

Koko vuoden nettotulos olisi näillä laskelmilla noin 400 – 420 miljoonaa dollaria.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 6,45 – 6,55 Mrd USD (2017: 5,25 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 580 – 600 M USD (2017: 127 M USD)
  • nettotulos: 400 – 420 M USD (2017: -33 M USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: AMD: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

AMD:n liikevaihto kasvoi lähes +25 prosenttia vuoden 2017 aikana. Yhtiö raportoi myös +43 miljoonaa dollaria voitollisen tuloksen. Edellinen voitollinen tilikausi oli vuonna 2011. Näiden väliin jäävien 5 vuoden (2012 – 2016) aikana yhtiö tekikin roimat tappiot eli yhteensä noin -2,8 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017.

amd-tuloslaskelma-q32018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto on noin 6,45 – 6,5 miljardia ja nettotulos on noin 400 – 420 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 tulosennuste antaa mahdollisuuden määrittää joitain tunnuslukuja. Mutta näiden käyttö ei tässä tilanteessa ole järkevää, sillä yhtiö on murrostilanteessa, missä se yrittää kääntää raskaasti tappiollisen toimintansa voitolliseksi.

Perinteisillä tunnuslukumittareilla yrityksen arvostusta on mahdotonta määritellä. Yritys onkin enempi ns. lottopaperi, jonka tuotto perustuu toiveisiin käänteestä, joka pelastaa yrityksen. Tätä kirjoittaessa tilanne on valoisampi pitkään aikaan.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 saakka. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

AMD:n velkaisuus on laskenut noin 2,2 miljardin dollarin tasolta nykyiseen noin 1,3 miljardiin dollariin, mitä voi pitää hyvänä asiana. Velkaisuuden laskua auttoi yhtiön tekemä osakeanti vuonna 2016. Lisäksi lainojen lyhennykset ovat sellaisia, että lainoja lyhennetään varsin takapainotteisesti. Ensimmäinen lainojen lyhennys, 196 miljoonaa dollaria, on vuonna 2019. Tämä antaa hieman hengähdystaukoa käteisen määrän kasvattamiseen.

amd-velkaisuus-q32018

Voitollisen tuloksen lisäksi yhtiön vapaa rahavirta oli selvästi (+339 M USD) positiivinen, mikä helpottaa kassatilannetta.

Eli vuosi 2017 toi selvää helpotusta taseen kehitykseen, mutta kannattavuuden pitää parantua vielä roimasti. Yhtiön johdolla on siis paljon tehtävää yhtiön talouden tervehdyttämisessä. Vuoden 2018 alku antaa odottaa hyvän kehityksen jatkuvan.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2012 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Vuonna 2017 liiketoiminnan rahavirta oli +383 miljoonaa dollaria eli paras lukema sitten vuoden 2009.

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat olleet noin 90 miljoonaa dollaria.

amd-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin on sekin ollut negatiivinen jo pitkään. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen jo 7 vuoden ajan. Yhteensä nettomyynnit ovat olleet 1,5 miljardia dollaria.

AMD on malliesimerkki yhtiöstä, joka toimii muiden rahoilla. Omistajilta se on kerännyt viimeisen 10 vuoden ajalta yhteensä 1,7 miljardia dollaria. Velan määrä on osittain pienentynyt yritysmyyntien kautta (myyty velat mukana) taikka velkaa on vaihdettu osakkeiksi.

Osinko

Yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää. Nykyinen AMD:n taloudellinen tilanne ei myöskään salli osinkojen maksua, sillä lainaehdot käytännössä kieltävät yhtiötä maksamasta osinkoa.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli +30 prosenttia (2017: 1 037 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta. Rahavirta kulkee tässä sijoittajan kannalta väärään suuntaan eli sijoittajalta yritykselle.

AMD: Osinkohistoria -sivulla on koottu tietoa yhtiön osakemäärän kehityksestä vuodesta 2000 alkaen.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella. Oikaisu on yhteensä +116 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (5.11.2018) 20,23 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87 2,40 5,40
Lkm (000) 1 058 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000 741 000 742 000
Markkina-arvo (Mrd) 21,40 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92 1,78 4,01
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Computing and Graphics 4 175 2 977 1 988 1 805 3 132
Enterpise, Embedded… 2 325 2 276 2 331 2 186 2 374
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6 500 5 253 4 319 3 991 5 506
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Computing and Graphics 500 92 -243 -502 -76
Enterpise, Embedded… 220 132 287 215 399
Muut -130 -97 -417 -194 -478
YHTEENSÄ 590 127 -373 -481 -155
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 445 5 056 6 500 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299 5 422 6 568
Liikevoitto 165 423 590 127 -373 -481 -155 103 -1 056 368
Nettotulos 115 299 415 -33 -498 -660 -403 -83 -1 183 491
Marginaali 8,0% 5,9% 6,4% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6% -21,8% 7,5%
EPS 0,11 0,28 0,39 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11 -1,60 0,66
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 172 1 185 1 264 785 1 040 1 097 1 002 1 765
Liikearvo 289 289 289 278 320 553 553 323
Muut varat 3 002 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687 2 445 2 866
Tase yhteensä 4 463 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000 4 954
Oma pääoma 1 241 611 416 -412 187 544 538 1 590
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 303 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058 2 042 2 016
Muut vastuut 1 919 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735 1 420 1 348
Tase yhteensä 4 463 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000 4 954
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 400 383 90 -226 -98 -148 -338 382
Investoinnit: Capex -150 -44 -77 -96 -95 -84 -133 -250
Vapaa rahavirta (FCF) 250 339 13 -322 -193 -232 -471 132
Investoinnit: Muut -25 1 344 243 83 539 114 137
Investointien jälkeen 225 340 357 -79 -110 307 -357 269
Rahoitus: Voitonjako 0 5 687 5 4 3 14 18
Rahoitus: Muut -50 -39 -565 54 42 10 23 -24
Rahavarojen muutos 175 306 479 -20 -64 320 -320 263
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v)
PE (3v) 9,5
PE 51,6 8,2
EV/EBIT 36,5 85,8 37,7 11,6
Oma pääoma/osake 1,17 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72 0,73 2,14
P/B 17,25 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36 3,31 2,52
ROE 44,8% -6,4% -110,3% -15,3% -111,2% 37,7%
ROI 25,9% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0% -34,1% 10,8%
Omavaraisuusaste 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5% 13,5% 32,1%
Gearing 10,6% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7% 193,3% 15,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 30,89 18,33 10,05 10,28 12,75 13,61 14,55 11,34 6,91 6,86
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,26 0,21 0,08 -0,03 -0,06 -0,56 -0,45 -0,53 -0,67 -0,41
PE 118,7 88,0 128,9
EV/EBIT 79,5 55,0 45,7 85,6 109,8
ROE 34,0% 36,9% 14,4% -6,5% -14,4% 895,7%
ROI 19,3% 19,0% 12,0% 6,6% 6,4% -21,3% -22,4% -25,9% -26,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset