AMD sijoituskohteena

Päivitetty 4.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AMD Ennuste
Osake (4.2.2019) 24,51 Osinko 12 kk 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 26,4 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 6 700 (+3,5%) Osinko/EPS 4v ka
Nettotulos (M) 550 (+55,2%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,51 Omav.aste 36%
PE 48,1 Gearing -25%
EV/EBIT 37,1 ROE 36%
PB 14,6 ROI 25%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD4.2.2019 | 24,51 USD
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 13/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikausien 2017 ja 2018 kehitys on ollut rohkaisevaa.

Olen aikaisemmin todennut, että ”AMD on varsin kriittisessä tilanteessa. Yhtiön on pystyttävä kääntämään tuloksensa selvästi voitolliseksi lähivuosien (2017-2019) aikana”. Tällaisia askelia tilikauden 2017 aikana jo otettiin, sillä liikevaihto kääntyi selvään nousuun. Hyvä kehitys jatkui vuonna 2018 ja tuloskin nousi selvästi voitolliseksi.

Yhtiöllä on menossa siis hyvä vaihe, kun uudet prosessorimallit ja näytönohjaimet ovat kasvattaneet markkinaosuuksia. Hyvä kehitys on näkynyt myös velkaisuuden laskuna ja oman pääoman nousuna. Joskin näitä kaunistaa sekin, että osa veloista on muunnettu osakkeiksi.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen.

Spekuloija voi yrittää haistella, josko yritys tekisi käänteen tai yritysjärjestelyt nostaisivat osakkeen kurssia voimakkaasti. Kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti.

Tilikausi 2018

AMD:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 1 419 1 340 5,9% 6 475 5 253 23%
Liiketulos (ebit) 28 -2 451 127 255%
Nettotulos 38 -9 337 -33
EPS (USD) 0,04 -0,02 0,32 -0,03

Vuosi 2018 oli AMD:lle hyvä liikevaihdon kasvaessa jo toista vuotta peräkkäin yli +20 prosentin vauhtia. Samalla tulos nousi selvästi voitolliseksi.

Liikevaihdon alkuvuoden voimakas kasvuvauhti (+46 %) hyytyi vuoden toisella puoliskolla ”vain” noin +5 prosentin kasvuun. Heikompaa kehitystä selittää pitkälti bitcoin-innostuksen laimeneminen, mikä on näkynyt AMD:n näytönohjainten myynnin laskuna.

Q4:n oikaistu bruttokate nousi 41 prosenttiin (Q4/2017: 34 %), mitä kannatteli Ryzen ja EPYC prosessorien hyvä myynti ja myynnin painottuminen korkeampikatteisiin malleihin. Q4:n liiketulos (ebit) nousi parantuneen bruttokatteen myötä 28 miljoonaan dollariin (Q4/2017: –2 M USD).

Q4:n ja koko vuoden nettotulos olivat selvästi voitollisia.

Yhtiö esitteli jälleen uusia tuotteitaan, joita oli mm. Radeon VII näytönohjain, 3:n sukupolven Ryzen prosessoriperhe sekä seuraavan sukupolven versio palvelinkäyttöön tarkoitetusta EPYC-prosessorista. Ryzen ja EPYC uutuuksien odotetaan tulevan markkinoille vuoden 2019 puolivälissä.

Näkymät 2019

AMD arvioi, että Q1/2019 liikevaihto laskisi noin -24 prosenttia Q1/2018:stä ja noin -12 prosenttia Q4/2018:stä ja olisi noin 1 200 – 1 300 miljoonaa dollaria. Laskua selittää yhtiön mukaan näytönohjainten ”pehmeys”, missä viime vuoden alun bitcoinin louhintainnostus näkyi näytönohjainten hyvänä myyntinä.

Koko vuoden 2019 liikevaihdon yhtiö arvioi nousevan noin +6…+9 prosenttia (”high single digit”). Myyntiä vauhdittaisi Ryzen, EPYC ja Radeon kasvava myynti. Q1:n jälkeen myynnin pitäisi lähteä kovaan nousuun, jotta Q1:n selvä lasku saataisiin kurottua umpeen.

AMD arvioi myös, että oikaistu bruttokate olisi 41 prosenttia tai tätä parempi

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 250 1 647 -24,1% 6 700 6 475 3,5%
Liiketulos (ebit) 95 120 -20,8% 700 451 55,2%
Nettotulos 60 89 -32,6% 550 337 63,2%
Osinko (12 kk, USD)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat AMD: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

AMD:n liikevaihto on kasvanut nyt kaksi vuotta peräkkäin yli +20 prosentin vuotuisella tahdilla. Vuoden 2018 tulos kääntyi myös selvästi voitolliseksi. Edellinen voitollinen tilikausi oli vuonna 2011. Näiden väliin jäävien 6 vuoden (2012 – 2017) aikana yhtiö tekikin roimat tappiot eli yhteensä noin -2,8 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017.

amd-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto on noin 6,5 – 6,9 miljardia ja nettotulos on noin 500 – 600 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 tulos ja vuoden 2019 tulosennuste antavat mahdollisuuden määrittää joitain tunnuslukuja. Mutta näiden käyttö ei tässä tilanteessa ole järkevää, sillä yhtiö on murrostilanteessa, missä se yrittää kääntää raskaasti tappiollisen toimintansa voitolliseksi.

Perinteisillä tunnuslukumittareilla yrityksen arvostusta on melkeinpä mahdotonta määritellä. Tilikauden 2019 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 48x eli osake on korkeasti hinnoiteltu. Toisaalta, markkinat odottavat yhtiön tuloskunnon paranevan kovaa vauhtia, joten siinä mielessä korkea PE-luku olisi perusteltu.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 saakka. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

AMD:n velkaisuus on laskenut noin 2,2 miljardin dollarin tasolta nykyiseen noin 1,25 miljardiin dollariin, mitä voi pitää hyvänä asiana. Velkaisuuden laskua auttoi yhtiön tekemä osakeanti vuonna 2016. Lisäksi lainojen lyhennykset ovat sellaisia, että lainoja lyhennetään varsin takapainotteisesti. Ensimmäinen lainojen lyhennys, 196 miljoonaa dollaria, on vuonna 2019. Tämä antaa hieman hengähdystaukoa käteisen määrän kasvattamiseen.

amd-velkaisuus-q42018

Voitollisen tuloksen lisäksi yhtiön vapaa rahavirta oli selvästi (+339 M USD) positiivinen, mikä helpottaa kassatilannetta.

Eli vuodet 2017 ja 2018 toivat selvää helpotusta taseen kehitykseen, mutta kannattavuuden pitää parantua vielä roimasti. Yhtiön johdolla on siis paljon tehtävää yhtiön talouden tervehdyttämisessä.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2012 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Vuonna 2017 liiketoiminnan rahavirta oli +383 miljoonaa dollaria eli paras lukema sitten vuoden 2009.

HUOM! Tilikauden 2018 rahavirtoja ei saanut irti 8K-raportista, joten näiden osalta pitää odottaa myöhemmin keväällä julkistettavaa tilinpäätöstä eli 10K-raporttia.

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat olleet noin 90 miljoonaa dollaria.

amd-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin on sekin ollut negatiivinen jo pitkään. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen jo 7 vuoden ajan. Yhteensä nettomyynnit ovat olleet 1,5 miljardia dollaria.

AMD on malliesimerkki yhtiöstä, joka toimii muiden rahoilla. Omistajilta se on kerännyt viimeisen 10 vuoden ajalta yhteensä 1,7 miljardia dollaria. Velan määrä on osittain pienentynyt yritysmyyntien kautta (myyty velat mukana) taikka velkaa on vaihdettu osakkeiksi.

Osinko

Yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää. Nykyinen AMD:n taloudellinen tilanne ei myöskään salli osinkojen maksua, sillä lainaehdot käytännössä kieltävät yhtiötä maksamasta osinkoa.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli +30 prosenttia (2018: 1 064 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta. Rahavirta kulkee tässä sijoittajan kannalta väärään suuntaan eli sijoittajalta yritykselle.

AMD: Osinkohistoria -sivulla on koottu tietoa yhtiön osakemäärän kehityksestä vuodesta 2000 alkaen.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella. Oikaisu on yhteensä +550 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.2.2019) 24,51 18,46 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87 2,40
Lkm (000) 1 079 000 1 064 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000 741 000
Markkina-arvo (Mrd) 26,45 19,64 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92 1,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Computing and Graphics 4 300 4 125 2 977 1 988 1 805
Enterpise, Embedded… 2 400 2 350 2 276 2 331 2 186
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6 700 6 475 5 253 4 319 3 991
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Computing and Graphics 470 470 92 -243 -502
Enterpise, Embedded… 245 163 132 287 215
Muut -15 -182 -97 -417 -194
YHTEENSÄ 700 451 127 -373 -481
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 250 6 700 6 475 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299 5 422
Liikevoitto 95 700 451 127 -373 -481 -155 103 -1 056
Nettotulos 60 550 337 -33 -498 -660 -403 -83 -1 183
Marginaali 4,8% 8,2% 5,2% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6% -21,8%
EPS 0,06 0,00 0,51 0,32 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11 -1,60
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 706 1 156 1 185 1 264 785 1 040 1 097 1 002
Liikearvo 289 289 289 289 278 320 553 553
Muut varat 3 111 3 111 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687 2 445
Tase yhteensä 5 106 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000
Oma pääoma 1 816 1 266 611 416 -412 187 544 538
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 250 1 250 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058 2 042
Muut vastuut 2 040 2 040 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735 1 420
Tase yhteensä 5 106 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 850 34 383 90 -226 -98 -148 -338
Investoinnit: Capex -200 -163 -44 -77 -96 -95 -84 -133
Vapaa rahavirta (FCF) 650 -129 339 13 -322 -193 -232 -471
Investoinnit: Muut -25 -7 1 344 243 83 539 114
Investointien jälkeen 625 -136 340 357 -79 -110 307 -357
Rahoitus: Voitonjako 0 0 5 687 5 4 3 14
Rahoitus: Muut -275 28 -39 -565 54 42 10 23
Rahavarojen muutos 350 -108 306 479 -20 -64 320 -320
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v)
PE (3v) 92,9
PE 48,1 58,3
EV/EBIT 37,1 43,8 85,8 37,7
Oma pääoma/osake 1,68 1,19 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72 0,73
P/B 14,56 15,51 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36 3,31
ROE 35,7% 35,9% -6,4% -110,3% -15,3% -111,2%
ROI 25,1% 19,9% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0% -34,1%
Omavaraisuusaste 35,6% 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5% 13,5%
Gearing -25,1% 7,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7% 193,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 18,46 30,89 18,33 10,05 10,28 12,75 13,61 14,55 11,34 6,91
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,32 0,26 0,21 0,08 -0,03 -0,06 -0,56 -0,45 -0,53 -0,67
PE 58,3 118,7 88,0 128,9
EV/EBIT 43,8 79,5 55,0 45,7 85,6 109,8
ROE 36,2% 34,0% 36,9% 14,4% -6,5% -14,4% 895,7%
ROI 20,0% 19,3% 19,0% 12,0% 6,6% 6,4% -21,3% -22,4% -25,9% -26,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset