AMD sijoituskohteena

Päivitetty 1.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e AMD Ennuste
Osake (USD, 1.8.20) 77,43 Osinko (USD, 12 kk) 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 95,0 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (mUSD) 8 850 +31,5% Osinko/EPS 0% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 1 075 +215,1% Osinko/FCF 0% 4v ka
EPS 0,88 Omav.aste 54%
P/E 88,4 Gearing -39%
EV/EBIT 77,6 ROE 31,2%
P/B 23,40 ROI 27,8%

Huomioita

AMD:n taloudellinen tilanne on kohentunut muutamassa vuodessa täysin erinäköiseksi. Vuonna 2015 oma pääoma oli kääntynyt negatiiviseksi ja yhtiöllä oli velkaa 2,3 miljardia dollaria. Samaan aikaan yhtiön tuloskunto oli 0,5 miljardia dollaria tappiollinen.

Q2/2020 lopussa velkaa on enää 0,9 miljardia dollaria ja yhtiö voisi maksaa sen pois yhdellä käteissuorituksella. Oma pääoma on noussut 3,3 miljardiin dollariin – osittain osakeanneilla sekä niin, että velkaa on muunnettu osakkeiksi. AMD:n ”velkavankeus” on päättynyt.

Vuonna 2019 yhtiö teki parhainta tuloskuntoa sitten vuoden 2011. Ja moni muukin tulosmittari nousi uusiin korkeuksiin vuosikausiin. Yhtiöllä on siis menossa hyvä vaihe, kun uudet prosessorimallit ja näytönohjaimet ovat kasvattaneet markkinaosuuksia.

AMD:n osakkeen arvonmääritys on haastavaa, sillä yhtiön historialliset luvut eivät anna raameja tulevaisuuden liikevaihdon taikka tuloksen ennustamiselle.

Osake on noussut reilussa kuukaudessa noin 50 prosenttia heinäkuun alun noin 52 dollarista nykyiselle 77 dollarin tasolle. Nousua vauhditti Intelin kompurointi 7 nm:n valmistustekniikan kanssa sekä AMD:n vahva Q2:n. Osakkeen nousun myötä tilikauden 2020 EPS-ennusteelle laskettu PE on noin 88x.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): amd-2020-08-01.pdf

amd-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000 (AMD ei maksa osinkoa)

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Tiedotteet

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (amd-2020-08-01.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 1.8.20) 77,43 45,86 18,46 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87
Lkm (000) 1 227 000 1 120 000 1 064 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000
Markkina-arvo (Mrd) 95,01 51,36 19,64 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Computer & Graphics 6 750 4 709 4 125 2 977 1 988 1 805 3 132 3 720
Enterprise, Embedded… 2 100 2 022 2 350 2 276 2 331 2 186 2 374 1 577
YHTEENSÄ 8 850 6 731 6 475 5 253 4 319 3 991 5 506 5 297
TULOS ENNEN VEROJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Computer & Graphics 1 275 577 470 92 -243 -502 -76 -101
Enterprise, Embedded… 150 263 163 132 287 215 399 295
Muut -225 -209 -182 -97 -417 -194 -478 -91
YHTEENSÄ 1 200 631 451 127 -373 -481 -155 103
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Computer & Graphics 18,9% 12,3% 11,4% 3,1% -12,2% -27,8% -2,4% -2,7%
Enterprise, Embedded… 7,1% 13,0% 6,9% 5,8% 12,3% 9,8% 16,8% 18,7%
YHTEENSÄ 13,6% 9,4% 7,0% 2,4% -8,6% -12,1% -2,8% 1,9%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 550 3 718 8 850 6 731 6 475 5 253 4 272 3 991 5 506 5 299
Liiketulos 390 350 1 203 631 451 127 -372 -481 -155 103
Nettotulos 340 319 1 075 341 337 -33 -497 -660 -403 -83
Marginaali 13,3% 8,6% 12,1% 5,1% 5,2% -0,6% -11,6% -16,5% -7,3% -1,6%
EPS 0,28 0,26 0,88 0,30 0,32 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 687 1 503 1 156 1 185 1 264 785 1 040 1 097
Liikearvo 289 289 289 289 289 278 320 553
Muut varat 4 594 4 236 3 111 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687
Varat yhteensä 7 570 6 028 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337
Oma pääoma 4 061 2 827 1 266 611 416 -412 187 544
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 096 685 1 250 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058
Muut vastuut 2 414 2 516 2 040 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735
Pääomat yhteensä 7 570 6 028 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 230 493 34 12 90 -226 -98 -148
Investoinnit: Capex -298 -217 -163 -113 -77 -96 -95 -84
Vapaa rahavirta (FCF) 932 276 -129 -101 13 -322 -193 -232
Investoinnit: Muut 44 68 -7 59 344 -51 83 539
Investointien jälkeen 976 344 -136 -42 357 -373 -110 307
Rahoitus: Voitonjako 42 74 70 20 687 5 4 3
Rahoitus: Muut 362 -31 -42 -53 -565 54 42 10
Rahavarojen muutos 1 380 387 -108 -75 479 -314 -64 320
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 4167,1
PE (3v) 162,6 238,9
PE 88,4 150,6 58,3
EV (mUSD) 93 415 50 545 19 735 10 891 9 640 3 724 3 223 3 879
EV/EBIT 77,6 80,1 43,8 85,8 37,7
Oma pääoma/osake 3,31 2,52 1,19 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72
P/B 23,40 18,17 15,51 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36
ROE 31,2% 16,7% 35,9% -6,4% 586,7% -110,3% -15,3%
ROI 27,8% 20,9% 19,9% 6,6% -20,1% -22,6% -6,2% 4,0%
Omavaraisuusaste 53,6% 46,9% 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5%
Gearing -39,2% -28,9% 7,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus