AMD sijoituskohteena

Päivitetty 1.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AMD Ennuste
Osake (1.11.2019) 34,75 Osinko 12 kk 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 38,5 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 6 750 (+4,2%) Osinko/EPS 4v ka
Nettotulos (M) 470 (+38,6%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,42 Omav.aste 45%
PE 81,8 Gearing -18%
EV/EBIT 60,9 ROE 25%
PB 15,5 ROI 21%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD1.11.2019 | 34,75 USD
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 13/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikausien 2017 ja 2018 kehitys on ollut rohkaisevaa.

AMD on saanut liiketoimintansa taas nousuun uusien tuotteidensa tukemana. Ryzen-prosessorimalli on pärjännyt hyvin Intelin prosessoreita vastaan ja nyt sen mallisto aidosti haastaa Intelin prosessoreja.

Yhtiöllä on siis menossa hyvä vaihe, kun uudet prosessorimallit ja näytönohjaimet ovat kasvattaneet markkinaosuuksia. Hyvä kehitys on näkynyt myös velkaisuuden laskuna ja oman pääoman nousuna. Joskin näitä kaunistaa sekin, että osa veloista on muunnettu osakkeiksi.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen, sillä AMD ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa. Osingonmaksun esteenä on lainoittajien lainaehdot.

Spekuloija voi yrittää haistella, josko yritys tekisi käänteen tai yritysjärjestelyt nostaisivat osakkeen kurssia voimakkaasti. Kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti.

Tilikausi 2019

AMD:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 1 801 1 531 17,6% 4 604 5 056 -8,9%
Liiketulos (ebit) 186 59 215% 283 423 -33%
Nettotulos 120 35 243% 171 299 -43%
EPS (USD) 0,11 0,03 0,15 0,28

Q3:n liikevaihto kääntyi odotetusti selvään nousuun yhtiön uutuusmallien vetämänä. Uutuuksia tuli laajalla rintamalla (Radeon, Ryzen, EPYC) ja ne vaikuttivat nyt kokonaisen kvartaalin ajan. Kvartaaliliikevaihto on viimeksi ollut tällä tasolla vuonna 2005.

Q4:lla ennätysten pitäisi rikkoutua taas, sillä yhtiö arvioi liikevaihdon olevan noin 2,1 miljardia dollaria. Jotta tähän päästään, niin joulukaupan tulee sujua erinomaisesti.

Liiketulos nousi liikevaihdon vetämänä 186 miljoonaan dollariin. Tämä oli paras tulos ainakin vuodesta 2015 alkaen, jolta ajalta olen kvartaalilukuja kerännyt.

Näkymät

AMD:n Q4:n liikevaihdon ennuste tarkoittaa samalla sitä, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 6,7 miljardia dollaria.

AMD arvioi myös, että oikaistu bruttokate olisi 43 prosenttia ja toiminnan kulut olisivat 31 prosenttia. Tästä tulokseksi jäisi noin 12 prosentin (=43-31%) osuus liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos olisi 6,7 miljardin liikevaihdosta noin 800 miljoonaa dollaria.

Tästä pitää vielä vähentää muut-kulut, jotka liikkunevat jossain 200 miljoonan dollarin tienoilla. Tällöin vuoden 2019 liiketulos (ebit) olisi karkeasti laskien noin 600 miljoonan dollarin luokkaa (2018: 451 M USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 146 1 419 51,2% 6 750 6 475 4,2%
Liiketulos (ebit) 342 28 1121,4% 625 451 38,6%
Nettotulos 299 38 686,8% 470 337 39,5%

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat AMD: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

AMD:n liikevaihto on kasvanut nyt kaksi vuotta peräkkäin yli 20 prosentin vuotuisella tahdilla. Vuoden 2018 tulos kääntyi myös selvästi voitolliseksi. Edellinen voitollinen tilikausi oli vuonna 2011. Näiden väliin jäävien 6 vuoden (2012 – 2017) aikana yhtiö tekikin roimat tappiot eli yhteensä noin -2,8 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät vuoden 2017 tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

amd-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto on noin 6,6 – 6,8 miljardia ja nettotulos on noin 450 – 500 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 tulos ja vuoden 2019 tulosennuste antavat mahdollisuuden määrittää joitain tunnuslukuja. Mutta näiden käyttö ei tässä tilanteessa ole järkevää, sillä yhtiö on murrostilanteessa, missä se yrittää kääntää raskaasti tappiollisen toimintansa voitolliseksi.

Perinteisillä tunnuslukumittareilla yrityksen arvostusta on melkeinpä mahdotonta määritellä. Tilikauden 2019 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 82x eli osake on korkeasti hinnoiteltu. Toisaalta – markkinat odottavat yhtiön tuloskunnon paranevan kovaa vauhtia, joten siinä mielessä korkea PE-luku olisi perusteltu.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 saakka. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

AMD:n velkaisuus on laskenut noin 2,2 miljardin dollarin tasolta nykyiseen noin 1,1 miljardiin dollariin, mitä voi pitää hyvänä asiana. Velkaisuuden laskua auttoi yhtiön tekemä osakeanti vuonna 2016.

amd-velkaisuus-q32019

Eli vuodet 2017 ja 2018 toivat selvää helpotusta taseen kehitykseen, mutta kannattavuuden pitää parantua vielä roimasti. Yhtiön johdolla on siis paljon tehtävää yhtiön talouden tervehdyttämisessä.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2012 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat olleet noin 90 miljoonaa dollaria. Investoinnit ovat nousseet parina viime vuotena 110 – 160 miljoonaan dollariin.

amd-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin on sekin ollut negatiivinen jo pitkään. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen jo 7 vuoden ajan. Yhteensä nettomyynnit ovat olleet 1,5 miljardia dollaria.

AMD on malliesimerkki yhtiöstä, joka toimii muiden rahoilla. Omistajilta se on kerännyt viimeisen 10 vuoden ajalta yhteensä 1,7 miljardia dollaria. Velan määrä on osittain pienentynyt yritysmyyntien kautta (myyty velat mukana) taikka velkaa on vaihdettu osakkeiksi.

Osinko

Yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää. Nykyinen AMD:n taloudellinen tilanne ei myöskään salli osinkojen maksua, sillä lainaehdot käytännössä kieltävät yhtiötä maksamasta osinkoa.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli 30 prosenttia (2018: 1 064 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta. Rahavirta kulkee tässä sijoittajan kannalta väärään suuntaan eli sijoittajalta yritykselle.

AMD: Osinkohistoria -sivulla on koottu tietoa yhtiön osakemäärän kehityksestä vuodesta 2000 alkaen.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella. Oikaisu on yhteensä +299 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.11.2019) 34,75 18,46 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87 2,40
Lkm (000) 1 107 000 1 064 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000 741 000
Markkina-arvo (Mrd) 38,47 19,64 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92 1,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Computing and Graphics 4 700 4 125 2 977 1 988 1 805
Enterpise, Embedded… 2 050 2 350 2 276 2 331 2 186
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6 750 6 475 5 253 4 319 3 991
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Computing and Graphics 525 470 92 -243 -502
Enterpise, Embedded… 300 163 132 287 215
Muut -200 -182 -97 -417 -194
YHTEENSÄ 625 451 127 -373 -481
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 145 4 604 6 750 6 475 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299 5 422
Liikevoitto 340 283 625 451 127 -373 -481 -155 103 -1 056
Nettotulos 300 171 470 337 -33 -498 -660 -403 -83 -1 183
Marginaali 14,0% 3,7% 7,0% 5,2% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6% -21,8%
EPS 0,27 0,15 0,42 0,32 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11 -1,60
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 508 1 156 1 185 1 264 785 1 040 1 097 1 002
Liikearvo 289 289 289 289 278 320 553 553
Muut varat 3 755 3 111 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687 2 445
Tase yhteensä 5 552 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000
Oma pääoma 2 475 1 266 611 416 -412 187 544 538
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 073 1 250 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058 2 042
Muut vastuut 2 004 2 040 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735 1 420
Tase yhteensä 5 552 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 150 34 12 81 -226 -98 -148 -338
Investoinnit: Capex -200 -163 -113 -77 -96 -95 -84 -133
Vapaa rahavirta (FCF) -50 -129 -101 4 -322 -193 -232 -471
Investoinnit: Muut 50 -7 59 354 243 83 539 114
Investointien jälkeen 0 -136 -42 358 -79 -110 307 -357
Rahoitus: Voitonjako 525 70 20 687 5 4 3 14
Rahoitus: Muut -325 -42 -53 -565 54 42 10 23
Rahavarojen muutos 200 -108 -75 480 -20 -64 320 -320
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v)
PE (3v) 149,1
PE 81,8 58,3
EV/EBIT 60,9 43,8 85,8 37,7
Oma pääoma/osake 2,24 1,19 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72 0,73
P/B 15,54 15,51 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36 3,31
ROE 25,1% 35,9% -6,4% -110,3% -15,3% -111,2%
ROI 20,6% 19,9% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0% -34,1%
Omavaraisuusaste 44,6% 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5% 13,5%
Gearing -17,6% 7,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7% 193,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 28,99 30,37 25,52 18,46 30,89 18,33 10,05 10,28 12,75 13,61
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,19 0,17 0,25 0,32 0,26 0,21 0,08 -0,03 -0,06 -0,56
PE 154,9 176,3 102,6 58,3 118,7 88,0 128,9
EV/EBIT 103,7 122,9 76,0 43,8 79,5 55,0 45,7 85,6 109,8
ROE 12,7% 13,7% 21,7% 36,2% 34,0% 36,9% 14,4% -6,5% -14,4%
ROI 11,0% 10,2% 14,2% 20,0% 19,3% 19,0% 12,0% 6,6% 6,4% -21,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus