AMD sijoituskohteena

Päivitetty 19.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD1.2.2020 | 47,0 USD
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 15/30, missä kohtalaisia pisteitä laskee etenkin se, ettei osinkoa ole maksettu lainkaan sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

AMD:n taloudellinen tilanne on kohentunut muutamassa vuodessa täysin erinäköiseksi. Vuonna 2015 oma pääoma oli kääntynyt negatiiviseksi ja yhtiöllä oli velkaa 2,3 miljardia dollaria. Samaan aikaan yhtiön tuloskunto oli 0,5 miljardia dollaria tappiollinen.

Neljä vuotta myöhemmin eli vuoden 2019 lopussa velkaa on enää 0,7 miljardia dollaria ja yhtiö voisi maksaa sen pois yhdellä käteissuorituksella. Oma pääoma on noussut 2,4 miljardiin dollariin – osittain osakeanneilla sekä niin, että velkaa on muunnettu osakkeiksi. AMD:n ”velkavankeus” on päättynyt.

Vuonna 2019 yhtiö teki parhainta tuloskuntoa sitten vuoden 2011. Ja moni muukin tulosmittari nousi uusiin korkeuksiin vuosikausiin. Yhtiöllä on siis menossa hyvä vaihe, kun uudet prosessorimallit ja näytönohjaimet ovat kasvattaneet markkinaosuuksia.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen, sillä AMD ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa. Osingonmaksun esteenä on lainoittajien lainaehdot. Tosin, yhtiön taloudellinen tilanne on nyt täysin eri, joten osinkoon voisi olla teoreettiset mahdollisuudet.

Mutta, kuten todettua, niin yhtiö ei ole koskaan historiansa aikana maksanut osinkoa, joten tämä ”trendi” tuskin kovin herkästi muuttuu. Lisäksi on lähes varmaa, että Intel saa omat tuotantohaasteensa korjattua, joten markkinatilanne kiristyy joka tapauksessa ennemmin taikka myöhemmin. Tähän tilanteeseen yhtiö tarvitsee pääomia, jotta sen oma tuotekehitys pysyy kilpailukykyisenä.

Tilikausi 2019

AMD:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 127 1 419 49,9% 6 731 6 475 4,0%
Liiketulos (ebit) 348 28 1143% 631 451 40%
Nettotulos 170 38 347% 341 337 1,2%
EPS (USD) 0,15 0,04 0,30 0,32

Yhtiön uutuusmallien hyvä myynti kasvatti odotetusti Q4:n liikevaihtoa lähes 50 prosenttia. Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaisi noin 28 – 30 prosenttia, joten malliston hyvä myynti jatkuisi siis edelleen. Myynnin kasvua tukee oletettavasti myös markkinaosuuksien kasvu, sillä usein prosessorien ja näytönohjainten paras vaihe kestää varsin lyhyen aikaa.

Q4:n ja koko vuoden tulos nousivat selvästi vertailukausiin nähden. Koko vuoden liiketulos oli 631 miljoonaa dollaria ja viimeksi yhtiö teki tätä paremman liiketuloksen vuonna 2010 (848 M USD).

Vuoden 2019 nettotulos oli vain hieman vertailukautta parempi. Yhtiö lyhensi velkojaan ennakkoon, mistä syntyi ylimääräisiä kertaluontoisia kuluja. Korollisia velkoja on nyt noin 685 miljoonaa dollaria ja kassassa on käteistä 1,5 miljardia dollaria. Yhtiö pystyisi siis maksamaan velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

Näkymät

AMD arvioi, että Q1/2020 liikevaihto olisi noin 1,75 – 1,85 miljardia dollaria. Liikevaihto nousisi noin 42 prosenttia, mitä tukee yhtiön uudet tuotejulkistukset (Ryzen, EPYC, Radeon tuotelinjat).

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2020 liikevaihto nousisi 28 – 30 prosenttia vuoden 2019 noin 6,7 miljardista dollarista. Se tarkoittaisi noin 8,60 – 8,75 miljardin dollarin liikevaihtoa.

AMD arvioi myös, että koko vuoden oikaistu bruttokate olisi noin 45 prosenttia.

Näkymäarviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat AMD: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

AMD tilanne on muuttunut viimeisen 4 vuoden aikana täysin toisenlaiseksi. Liikevaihto on kasvanut ripeää tahtia ja tulos on kääntynyt selvästi voitolliseksi.

amd-tuloslaskelma-q42019b

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto on noin x,x miljardia ja nettotulos on noin xxx miljoonaa dollaria.

Pääoman tuottoluku ROE voidaan jälleen laskea ja se on erinomaisella noin 35 prosentin tasolla. Vielä muutama vuosi sitten, kun tulos ja oma pääoma olivat negatiivisia, niin ROE sai positiivisia (molemmat laskennan tekijät olivat negatiivisia), mutta harhaanjohtavia lukemia.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 saakka. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

Kuten todettua, niin AMD:n tilanne on muuttunut nopeaa tahtia. Velkaa on enää 685 miljoona dollaria (Q4/2019) ja käteistä on kassassa 1,5 miljardia dollaria, joten yhtiö on nettovelaton. Tästä kertoo negatiivinen gearingin arvo.

amd-velkaisuus-q42019b

Myös omavaraisuusaste on parantunut hyvälle tasolle noin 45 – 50 prosenttiin.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2012 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat nousseet muutaman vuoden takaisilta noin 100 miljoonan dollarin tasolta noin 200 miljoonaan dollariin. Parantunut taloudellinen tilanne on antanut mahdollisuuden nostaa investointitahtia.

amd-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin oli sekin ollut negatiivinen pitkän aikaa. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen useampana vuotena.

Alhainen velkaisuus ja vapaan rahavirran kääntyminen positiiviseksi antaisi mahdollisuuden maksaa osinkoa. Yhtiö ei kuitenkaan ole historiansa maksanut osinkoa kertaakaan, joten tämä ”trendi” tuskin herkästi muuttuu. Yhtiön pitää valmistautua siihenkin, että ennemmin taikka myöhemmin Intel saa korjattua omat tuotantohaasteensa, jonka jälkeen se palaa uusin asein prosessorimarkkinoille.

Osinko

Kuten todettua, niin yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli 50 prosenttia (2019: 1 188 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta.

AMD: Osinkohistoria -sivulla on koottu tietoa yhtiön osakemäärän kehityksestä vuodesta 2000 alkaen.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (19.3.2020) 39,12 45,86 18,46 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87
Lkm (000) 1 188 000 1 120 000 1 064 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000
Markkina-arvo (Mrd) 46,47 51,36 19,64 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 6 731 6 475 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299
Liikevoitto 631 451 127 -373 -481 -155 103
Nettotulos 341 337 -33 -498 -660 -403 -83
Marginaali 5,1% 5,2% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6%
EPS 0,30 0,32 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 503 1 156 1 185 1 264 785 1 040 1 097
Liikearvo 289 289 289 289 278 320 553
Muut varat 4 236 3 111 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687
Tase yhteensä 6 028 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337
Oma pääoma 2 359 1 266 611 416 -412 187 544
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 685 1 250 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058
Muut vastuut 2 984 2 040 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735
Tase yhteensä 6 028 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 493 34 12 81 -226 -98 -148
Investoinnit: Capex -217 -163 -113 -77 -96 -95 -84
Vapaa rahavirta (FCF) 276 -129 -101 4 -322 -193 -232
Investoinnit: Muut -250 -7 59 354 243 83 539
Investointien jälkeen 26 -136 -42 358 -79 -110 307
Rahoitus: Voitonjako 0 70 20 687 5 4 3
Rahoitus: Muut -107 -42 -53 -565 54 42 10
Rahavarojen muutos -81 -108 -75 480 -20 -64 320
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v)
PE (3v) 238,9
PE 150,6 58,3
EV/EBIT 80,1 43,8 85,8 37,7
Oma pääoma/osake 2,11 1,19 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72
P/B 21,77 15,51 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36
ROE 18,8% 35,9% 586,7% -110,3% -15,3%
ROI 22,7% 19,9% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0%
Omavaraisuusaste 39,1% 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5%
Gearing -34,7% 7,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 45,86 28,99 30,37 25,52 18,46 30,89 18,33 10,05 10,28 12,75
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,29 0,19 0,17 0,25 0,32 0,26 0,21 0,08 -0,03 -0,06
PE 159,8 154,9 176,3 102,6 58,3 118,7 88,0 128,9
EV/EBIT 85,0 103,7 122,9 76,0 43,8 79,5 55,0 45,7 85,6 109,8
ROE 16,7% 12,7% 13,7% 21,7% 36,2% 34,0% 36,9% 14,4% -6,5% -14,4%
ROI 20,9% 11,0% 10,2% 14,2% 20,0% 19,3% 19,0% 12,0% 6,6% 6,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus