AMD sijoituskohteena

Päivitetty 14.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AMD Ennuste
Osake (14.6.2018) 16,67 Osinko 12 kk 0,00 0,0%
Markkina-arvo (Mrd) 17,3 Osinko/EPS 0% 4v ka
Liikevaihto (M) 6 600 (+25,6%) Osinko/FCF 0% 4v ka
Nettotulos (M) 370 Omav.aste 25%
EPS 0,36 Gearing 5%
PE 46,8 ROE 46%
PB 17,3 ROI 25%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD14.6.2018 | 16,67 USD
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 11/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikauden 2017 ja 2018 alun kehitys on ollut rohkaisevaa.

Olen aikaisemmin todennut, että ”AMD on varsin kriittisessä tilanteessa. Yhtiön on pystyttävä kääntämään tuloksensa selvästi voitolliseksi lähivuosien (2017-2019) aikana”. Tällaisia askelia tilikauden 2017 aikana jo otettiin, sillä liikevaihto kääntyi selvään nousuun ja yhtiö sai tuloksen punnerrettua hieman voitolliseksi.

Tosin voitollinen tulos kääntyi tappiolliseksi vuoden 2018 alusta tulleiden uusien kirjanpitosäännösten johdosta. AMD julkaisi vertailuluvut vuosilta 2016 ja 2017 ja vuodelta tappiota tuli -33 miljoonaa dollaria aiemmin lasketun +43 miljoonan dollarin voiton sijaan. Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja nyt voittoa pitäisi tulla 300 – 500 miljoonaa dollaria.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen.

Spekuloija voi yrittää haistella, josko yritys tekisi käänteen tai yritysjärjestelyt nostaisivat osakkeen kurssia voimakkaasti. Kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti.

Tilikausi 2018

AMD:n Q1/2018

  • liikevaihto: 1 647 M USD (1 178 M USD / +40 %)
  • liiketulos (ebit): 120 M USD (11 M USD / moninkertaistui)
  • nettotulos: 81 M USD (-33 M USD / -)

AMD:n liikevaihto jatkoi jo vuonna 2017 alkanutta kasvuaan ja oli 1,6 miljardia dollaria eli kasvua 40 prosenttia (Q1/2017: 1,2 Mrd USD). Toimitusjohtaja totesikin, että tietokoneiden, pelaamisen ja datacenterdein kiinnostus yhtiön tuotteisiin jatkuu vahvana.

Ryzen ja Radeon tuotteiden hyvä myynti jatkuu, mikä vetää ”Computing and Graphics” -segmentin lukuja reilusti ylöspäin. AMD:n toisen segmentin ”Enterprise, Embeded & Semi-Custom” liikevaihto laski -12 prosenttia alhaisempien semi-custom prosessoreiden toimitusten johdosta verrattuna vuoden takaiseen. Sen sijaan palvelin- ja upotettujen prosessoreiden myynti oli hyvää.

Vahvan liikevaihdon kehityksen seurauksena tulos kääntyi 81 miljoonaa dollaria voitolliseksi.

Yhtiö julkaisi toisen sukupolven version Ryzen-prosessoreistaan. Tämä pitänee AMD:n prosessorivalikoiman kilpailukykyisenä taas vuoden, kaksi eteenpäin.

Vuonna 2018 voimaan tuli uusia kirjanpitosäännöksiä. Tästä johtuen AMD julkaisi vertailutietoja vuosilta 2017 ja 2016. Näiden mukaan vuoden 2017 voitollinen tulos (+43 M USD) on näillä vertailutiedoilla muuttunut -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

Näkymät 2018

Q2/2018 liikevaihdoksi AMD arvioi 1 675 – 1 775 miljoonaa dollaria (+50 %).

AMD arvioi, että tilikauden 2018

  • liikevaihto jatkaa hyvää kehitystään ja kasvua tulisi noin +25 prosenttia (”mid-20s percent”)
  • bruttokatteet jatkavat nousuaan ja ovat yli 37 prosenttia (2017: 34 %)
  • liiketoiminnan kulut ovat noin 28 prosenttia liikevaihdosta
  • veroaste on 10 prosentissa

Vuonna 2017 liikevaihto oli 5,25 miljardia dollaria, joten +25 prosentin kasvun jälkeen se olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Bruttokate (37 %) olisi tästä noin 2,4 miljardia ja liiketoiminnan kulut (28 %) olisivat noin 1,8 miljardia. Näin saadaan liiketulosarvioksi noin 550 – 600 miljoona dollaria.

Jos korkokuluja menee 100 – 150 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen 10 prosentin verot, niin nettotulosarvioksi saadaan 350 – 450 miljoonaa dollaria.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 4 500 1 135 1 050 1 200 1 115 2 977 908 835 661 573
Muutos (%) 51,2% 25,0% 25,7% 81,5% 94,6% 49,7% 51,3% 76,9% 52,0% 24,6%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 100 418 650 500 532 2 276 432 749 490 605
Muutos (%) -7,7% -3,2% -13,2% 2,0% -12,1% -2,4% -14,6% -10,3% -17,2% 62,6%
YHTEENSÄ 6 600 1 553 1 700 1 700 1 647 5 253 1 340 1 584 1 151 1 178
Muutos (%) 25,6% 15,9% 7,3% 47,7% 39,8% 21,6% 21,2% 21,2% 12,1% 41,6%

Liikevaihdossa oli kaksi yhtiön antamaa ennustetta, jotka loivat puitteet ennusteiden tekemiselle. Q2:n liikevaihdon yhtiö arvioi nouseva +50 prosenttia ja koko tilikauden noin +25 prosenttia (”mid-20s percent”). Q1:n liikevaihdon tulisi olla noin 1,7 ja vuoden 2018 liikevaihdon noin 6,6 miljardia dollaria.

Computing & Graphics -segmentin Q1:n liikevaihto lähes tuplaantui vertailukaudesta, missä Radeon ja Ryzen malliston hyvä kysyntä näkyy. Segmentin kasvu ja kasvuprosentit ovat olleet todella vahvoja vuodesta 2017 alkaen, joten ennusteiden tekeminen on haastavaa. Jatkuuko esimerkiksi 50 – 100 prosentin kasvu vielä vuoden toisella puoliskolla? Tein liikevaihtoarvion noi 1,0 – 1,2 miljardin dollarin kvartaalikohtaisella luvulla, jolla sain noin 4,5 miljardin dollarin ennusteen. Tämä olisi noin +50 prosenttia parempi kuin vuonna 2017.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin Q1:n liikevaihto laski -12 prosenttia alhaisempien semi-custom prosessoreiden toimitusten johdosta verrattuna vuoden takaiseen. Sen sijaan palvelin- ja upotettujen prosessoreiden myynti oli hyvää. Ennusteen rakensin noin 500 miljoonan dollarin kvartaalilukemaa käyttäen niin, että Q3 on kvartaaleista paras ja vastaavasti Q4:n heikoin. Näin sain segmentin liikevaihtoennusteeksi 2,1 miljardia dollaria, missä laskua vuoteen 2017 nähden on noin -7,7 prosenttia.

Näin sain Q2:n liikevaihtoennusteeksi 1,7 miljardia ja tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 6,5 – 6,7 miljardia dollaria. Molemmat arviot ovat linjassa yhtiön antamiin lukemiin ja kasvua tulisi vuositasolla +25,6 prosenttia eli ”mid-20s percent”.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Computing & Graphics 550 162 125 125 138 92 33 73 7 -21
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 100 46 20 20 14 132 -13 74 16 55
Muut -100 -23 -25 -20 -32 -97 -22 -28 -24 -23
YHTEENSÄ 550 185 120 125 120 127 -2 119 -1 11
Marginaali 8,3% 11,9% 7,1% 7,4% 7,3% 2,4% -0,1% 7,5% -0,1% 0,9%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle. Kuten aiemmin todettua, niin yhtiö arvioi bruttokatteen olevan yli 37 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi liiketoiminnan kulujen olevan noin 28 prosenttia liikevaihdosta. Näitä käyttäen saadaan liiketulosarvioksi noin 550 – 600 miljoonaa dollaria.

Computing & Graphics -segmentin Q1:n liiketulos oli 138 miljoonaa dollaria eli selvästi parempi kuin mikään kvartaali viimeiseen pariin vuoteen. Arvioin hyvän tuloskunnon jatkuvan hyvänä niin, että tuloskunto olisi parempi loppuvuoden aikana. Segmentin tulosennuste on 550 miljoonaa dollaria.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin Q1:n tuloskunto on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan eikä Q1:n tulos lupaile anna odottaa parempaa. Tein tilikauden 2018 arvion tähdäten noin 100 miljoonan dollarin tulokseen, missä olisi siis selvää laskua vertailuvuoden 132 miljoonasta dollarista.

Kun segmenttien lukuihin lisätään vielä Muut-erän kulut (arvio -100 M USD), niin saadaan liiketulosennusteeksi 550 miljoonaa dollaria, joka on juuri aiemmin mainitun 550 – 600 miljoonan dollarin alareunassa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 550 185 120 125 120 127 -2 119 -1 11
Korkokulut -125 -30 -32 -32 -31 -126 -31 -31 -32 -32
Muut kulut -15 -4 -8 -3 0 -16 2 -5 -6 -7
Tulos ennen veroja 410 151 80 90 89 -15 -31 83 -39 -28
Verot -40 -12 -10 -10 -8 -18 12 -22 -3 -5
Nettotulos 370 139 70 80 81 -33 -19 61 -42 -33

Korkokuluja arvioidessani käytin aiempien kvartaalien tapaan noin 30 – 32 miljoonan dollarin kulua. Muut kulut -erässä lähdin ajatuksesta, että se olisi myös vuoden 2017 tasolla. Jonain vuosina yhtiö on kirjannut tähän erään joitain yhteisyritysten tuottoja tai liiketoimintojen myynneistä tulleita myyntivoittoja. Nämä eivät sisälly tähän arvioon.

AMD:n mukaan tilikauden 2018 veroaste olisi 10 prosenttia. Käytin tätä lukemaa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 350 – 400 miljoonaa dollaria, joka on linjassa aiemmin Näkymät 2018 -kappaleen laskelman kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

AMD:n liikevaihto kasvoi lähes +25 prosenttia vuoden 2017 aikana. Yhtiö raportoi myös +43 miljoonaa dollaria voitollisen tuloksen. Edellinen voitollinen tilikausi oli vuonna 2011. Näiden väliin jäävien 5 vuoden (2012 – 2016) aikana yhtiö tekikin roimat tappiot eli yhteensä noin -2,8 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017.

amd-tuloslaskelma-q42017

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto on noin 6,5 – 6,7 miljardia ja nettotulos on noin 350 – 400 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 tulosennuste antaa mahdollisuuden määrittää joitain tunnuslukuja. Mutta näiden käyttö ei tässä tilanteessa ole järkevää, sillä yhtiö on murrostilanteessa, missä se yrittää kääntää raskaasti tappiollisen toimintansa voitolliseksi.

Perinteisillä tunnuslukumittareilla yrityksen arvostusta on mahdotonta määritellä. Yritys onkin enempi ns. lottopaperi, jonka tuotto perustuu toiveisiin käänteestä, joka pelastaa yrityksen. Tätä kirjoittaessa tilanne on valoisampi pitkään aikaan.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 asti. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

amd-velkaisuus-q12018

AMD:n velkaisuus on laskenut noin 2,2 miljardin dollarin tasolta nykyiseen noin 1,4 miljardiin dollariin, mitä voi pitää hyvänä asiana. Velkaisuuden laskua auttoi yhtiön tekemä osakeanti vuonna 2016. Lisäksi lainojen lyhennykset ovat sellaisia, että lainoja lyhennetään varsin takapainotteisesti. Ensimmäinen lainojen lyhennys, 196 miljoonaa dollaria, on vasta vuonna 2019. Tämä antaa hieman hengähdystaukoa käteisen määrän kasvattamiseen.

amd-korolliset-velat-q12018

Voitollisen tuloksen lisäksi yhtiön vapaa rahavirta oli selvästi (+339 M USD) positiivinen, mikä helpottaa kassatilannetta.

Eli vuosi 2017 toi selvää helpotusta taseen kehitykseen, mutta kannattavuuden pitää parantua vielä roimasti. Yhtiön johdolla on siis paljon tehtävää yhtiön talouden tervehdyttämisessä. Vuoden 2018 alku antaa odottaa hyvän kehityksen jatkuvan.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2012 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Vuonna 2017 liiketoiminnan rahavirta oli +383 miljoonaa dollaria eli paras lukema sitten vuoden 2009.

amd-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat olleet noin 90 miljoonaa dollaria.

amd-vapaa-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin on sekin ollut negatiivinen jo pitkään. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen jo 7 vuoden ajan. Yhteensä nettomyynnit ovat olleet 1,5 miljardia dollaria.

AMD on malliesimerkki yhtiöstä, joka toimii muiden rahoilla. Omistajilta se on kerännyt viimeisen 10 vuoden ajalta yhteensä 1,7 miljardia dollaria. Velan määrä on osittain pienentynyt yritysmyyntien kautta (myyty velat mukana) taikka velkaa on vaihdettu osakkeiksi.

Osinko

Yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää. Nykyinen AMD:n taloudellinen tilanne ei myöskään salli osinkojen maksua, sillä lainaehdot käytännössä kieltävät yhtiötä maksamasta osinkoa.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli +30 prosenttia (2017: 1 037 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta. Rahavirta kulkee tässä sijoittajan kannalta väärään suuntaan eli sijoittajalta yritykselle.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella. Oikaisu on yhteensä +289 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (14.6.2018) 16,67 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87 2,40 5,40
Lkm (000) 1 039 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000 741 000 742 000
Markkina-arvo (Mrd) 17,32 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92 1,78 4,01
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Computing and Graphics 4 500 2 977 1 988 1 805 3 132
Enterpise, Embedded… 2 100 2 276 2 331 2 186 2 374
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6 600 5 253 4 319 3 991 5 506
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Computing and Graphics 550 92 -243 -502 -76
Enterpise, Embedded… 100 132 287 215 399
Muut -100 -97 -417 -194 -478
YHTEENSÄ 550 127 -373 -481 -155
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 700 1 647 6 600 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299 5 422 6 568
Liikevoitto 125 120 550 127 -373 -481 -155 103 -1 056 368
Nettotulos 80 81 370 -33 -498 -660 -403 -83 -1 183 491
Marginaali 4,7% 4,9% 5,6% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6% -21,8% 7,5%
EPS 0,08 0,08 0,36 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11 -1,60 0,66
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 334 1 185 1 264 785 1 040 1 097 1 002 1 765
Liikearvo 290 289 289 278 320 553 553 323
Muut varat 2 428 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687 2 445 2 866
Tase yhteensä 4 052 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000 4 954
Oma pääoma 1 004 611 416 -412 187 544 538 1 590
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 388 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058 2 042 2 016
Muut vastuut 1 660 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735 1 420 1 348
Tase yhteensä 4 052 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000 4 954
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 400 383 90 -226 -98 -148 -338 382
Investoinnit: Capex -150 -44 -77 -96 -95 -84 -133 -250
Vapaa rahavirta (FCF) 250 339 13 -322 -193 -232 -471 132
Investoinnit: Muut 0 1 344 243 83 539 114 137
Investointien jälkeen 250 340 357 -79 -110 307 -357 269
Rahoitus: Voitonjako 0 5 687 5 4 3 14 18
Rahoitus: Muut -50 -39 -565 54 42 10 23 -24
Rahavarojen muutos 200 306 479 -20 -64 320 -320 263
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v)
PE (3v) 9,5
PE 46,8 8,2
Oma pääoma/osake 0,97 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72 0,73 2,14
P/B 17,25 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36 3,31 2,52
ROE 45,8% -6,4% -24900,0% 586,7% -110,3% -15,3% -111,2% 37,7%
ROI 25,0% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0% -34,1% 10,8%
Omavaraisuusaste 24,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5% 13,5% 32,1%
Gearing 5,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7% 193,3% 15,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset