AMD sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.5.2017)10,24 USDMarkkina-arvo9,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,00 USD Osinkotuotto0,0 %
Liikevaihto 2017e4 600 M USD (+7,7 %)Nettotulos 2017e-150 M USD (+70 %)
PEnegROEneg %

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Athlon) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

AMD3.5.2017 | 10,24 USD
5
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 5/30 eli heikko kaikilla tasoilla.

Voidaan todeta, että AMD on varsin kriittisessä tilanteessa. Yhtiön on pystyttävä kääntämään tuloksensa selvästi voitolliseksi lähivuosien (2017-2019) aikana. Tällaisia askelia on tilikausien 2016 ja 2017 aikana jo otettu, sillä liikevaihto on lähtenyt nousuun.

On odotettavissa, että yritys tekee uusia osakeanteja tai muita järjestelyjä, jolla varsin kriittinen taloustilanne saadaan oikaistua.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen.

Spekuloija voi yrittää haistella, josko yritys tekisi käänteen tai yritysjärjestelyt nostaisivat osakkeen kurssia voimakkaasti. Vuoden 2016 aikana yhtiön pörssikurssi nousi noin 400 prosenttia. Vieläkö nousulle riittää puhtia? Kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti.

Segmentit

AMD:llä on kaksi segmenttiä eli Computing and Graphics ja Enterprise, Embedded and Semi-Custom segmentit. ”Computing and Graphics” -segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus. ”Enterprise, Embedded and Semi-Custom” -segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Computing and Graphics 2 200 1 967 1 805 3 132 3 720
Enterpise, Embedded… 2 400 2 305 2 186 2 374 1 577
Muut 0 0 0 0 2
YHTEENSÄ 4 600 4 272 3 991 5 506 5 299
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Computing and Graphics -100 -238 -502 -76 -101
Enterpise, Embedded… 300 283 215 399 295
Muut -200 -417 -194 -478 -91
YHTEENSÄ 0 -372 -481 -155 103

Computing and Graphics
Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto oli 1 967 miljoonaa dollaria eli kasvua viime vuoteen oli noin +9,0 prosenttia. Liikevaihtoa vauhditti grafiikka- sekä asiakasprosessorien myynnin kasvu. Liikevoitto kehittyi parempaan suuntaan, mutta oli edelleen selvästi tappiollinen.

Alkuvuosi 2017 sujui hyvin, sillä liikevaihto nousi +29 prosenttia 593 miljoonaan dollariin (Q1/2016: 460 M USD). Liikevoitto jäi edelleen tappiolliseksi (-15 M USD), mutta tappiota kertyi selvästi vähemmän kuin vuosi sitten (-70 M USD). Myyntiä vauhditti edelleen grafiikka- ja asiakasprosessorien myynnin kasvu.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan edelleen kehittyvän suotuisaan suuntaan ollen 2,2 miljardia dollaria. Liikevoiton odotetaan nousevan hieman positiiviseksi. Keväällä kauppoihin tulleiden Ryzen 5 ja 7 prosessorien odotetaan vetävän myyntiä ja tuloksellisuutta ylöspäin.

Enterprise, Embedded and Semi-Custom
Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto oli 2 305 miljoonaa dollaria eli kasvua viime vuoteen oli noin +5,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti sulautettujen prosessorien hyvä menekki. Liikevoitto kasvoi 283 miljoonaan dollariin eli kasvua oli yli +30 prosenttia viime vuoteen nähden.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi noin +5 prosenttia ollen 391 miljoonaa dollaria (Q1/2016: 372 M USD). Liikevaihtoa kasvatti edelleen sulautettujen prosessorien hyvä menekki. Liikevoitto laski hieman ollen 9 miljoonaa dollaria (Q1/2016: 16 M USD).

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 2,4 miljardiin dollariin ja liikevoiton noin 300 miljoonaan dollariin. Yhtiö julkistaa Q2/2017 aikana palvelinkäyttöön tarkoitetut Naples-prosessorit, joiden odotetaan hieman piristävän loppuvuoden lukuja. Tämä on riippuvainen prosessorien toimitusten aloittamisen ajoituksesta.

Muut
Muut-osio sisältää mm. alaskirjauksia, yhtiön uudelleenjärjestelyjen, työntekijöiden osakepalkkioiden, luottotappioiden yms. aiheuttamia kuluja. Kriittinen analysoija voi myös ajatella, että tänne on helppo laittaa sellaisia kuluja, jotka oikeasti kuuluisivat esim. ”Enterprise, Embedded and Semi-Custom” -segmenttiin, jolloin edes tämä segmentti saadaan näyttämään voitollisena.

Tuloksen kehitys

Vuodesta 2007 AMD on tehnyt voitollisen tuloksen vain kolmena tilikautena eli vuosina 2009 – 2011. Tilikausien 2012 – 2016 tappio oli yhteensä noin 2,8 miljardia dollaria.

amd-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi 4 272 miljoonaan dollariin, missä kasvua oli edelliseen vuoteen noin +7,0 prosenttia. Vaikka liikevoitto hieman paranikin, niin se jäi edelleen selvästi tappiolliseksi ollen 497 miljoonaa dollaria tappiollinen.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan edelleen kehittyvän hyvään suuntaan ollen noin 4,6 miljardia dollaria. Eli kasvua vuoteen 2016 tulisi noin +7,7 prosenttia. Sen sijaan nettotulos jäisi edelleen 150 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

Tase

Myös taseen kehitys on murheellista luettavaa. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

amd-opo-q12017

Vuoden 2016 aikana yhtiö järjesteli lainojaan laskemalla liikkeelle uusia osakkeita 600 miljoonan ja uusia lainoja 450 miljoonan dollarin edestä. Tällä kerätyllä reilulla 1,0 miljardilla dollarilla yhtiö maksoi 6,75 – 7,75 prosentin lainakorolla olevia lainoja pois. Tämä nosti oman pääoman määrän positiiviseksi ja pienensi korollisten velkojen määrää. Lisäksi lainojen lyhennykset ovat sellaisia, että lainoja lyhennetään varsin takapainotteisesti. Ensimmäinen lainojen lyhennys, 196 miljoonaa dollaria, on vasta vuonna 2019. Tämä antaa hieman hengähdystaukoa käteisen määrän kasvattamiseen.

amd-velat-q12017

Liikevaihdon kääntyminen kasvuun on hyvä merkki, mutta kannattavuuden pitää parantua vielä roimasti. Yhtiön johdolla on siis paljon tehtävää yhtiön talouden tervehdyttämisessä.

Osinko

Yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo Finance tietoja näyttää. Nykyinen AMD:n taloudellinen tilanne ei myöskään salli osinkojen maksua, sillä lainaehdot käytännössä kieltävät yhtiötä maksamasta osinkoa.

Rahoittaakseen toimintaa yritys on myynyt osakkeita tilikauden 2007 lopun noin 558 miljoonasta kappaleesta nykyiseen noin 939 miljoonaan kappaleeseen eli silloinen omistusosuus on laimentunut noin 40 % tähän päivään mennessä.

Arvostus

Järkeviä PE-lukuja AMD:lle ei voi laskea tappiollisen toiminnan takia, myöskään osinkotuottoa ei ole, koska yritys ei maksa osinkoa. ROE oli vuonna 2015 positiivinen vain siitä syystä, että ROE-luvun laskennan osoittaja (nettotulos) ja nimittäjä (oma pääoma) ovat molemmat olleet negatiivisia.

Perinteisillä tunnuslukumittareilla yrityksen arvostusta on mahdotonta määritellä. Yritys onkin enempi ns. lottopaperi, jonka tuotto perustuu toiveisiin käänteestä, joka pelastaa yrityksen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella. Oikaisu on yhteensä -77 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (3.5.2017) 10,24 11,34 2,87 2,67 3,87 2,40 5,40 8,18
Lkm (000) 939 000 835 000 783 000 768 000 754 000 741 000 742 000 733 000
Markkina-arvo (Mrd) 9,62 9,47 2,25 2,05 2,92 1,78 4,01 6,00
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 130 984 4 600 4 272 3 991 5 506 5 299 5 422 6 568 6 494
Liikevoitto 50 -29 0 -372 -481 -155 103 -1 056 368 848
Nettotulos 0 -73 -150 -497 -660 -403 -83 -1 183 491 471
Marginaali 0,0% -7,4% -3,3% -11,6% -16,5% -7,3% -1,6% -21,8% 7,5% 7,3%
EPS 0,00 -0,08 -0,16 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11 -1,60 0,66 0,64
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 866 1 264 785 1 040 1 097 1 002 1 765 1 789
Liikearvo 289 289 278 320 553 553 323 323
Muut varat 2 067 1 768 2 046 2 407 2 687 2 445 2 866 2 852
Tase yhteensä 3 222 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000 4 954 4 964
Oma pääoma 332 416 -412 187 544 538 1 590 1 013
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 408 1 435 2 262 2 212 2 058 2 042 2 016 2 192
Muut vastuut 1 482 1 470 1 259 1 368 1 735 1 420 1 348 1 759
Tase yhteensä 3 222 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000 4 954 4 964
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osingonmaksusuhde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v)
PE (3v) 9,2
PE 8,2 12,7
Oma pääoma/osake 0,35 0,50 -0,53 0,24 0,72 0,73 2,14 1,38
P/B 28,96 22,76 -5,45 10,97 5,36 3,31 2,52 5,92
ROE -40,1% -24850,0% 586,7% -110,3% -15,3% -111,2% 37,7% 34,4%
ROI 0,0% -20,1% -22,6% -6,2% 4,0% -34,1% 10,8% 17,9%
Omavaraisuusaste 10,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5% 13,5% 32,1% 20,4%
Gearing 163,3% 41,1% 626,7% 176,7% 193,3% 15,8% 39,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements