AMD sijoituskohteena

Päivitetty 2.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen AMD (Advanced Micro Devices) on tunnettu PC-tietokoneiden ja pelikonsolien (Xbox One ja PS4) prosessoreista (Ryzen) ja muisteista, näytönohjaimista (Radeon) sekä muista sulautetuista prosessoreista (TV:t, BD-soittimet yms)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e AMD Ennuste
Osake (2.5.2019) 27,37 Osinko 12 kk 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 29,9 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 6 750 (+4,2%) Osinko/EPS 4v ka
Nettotulos (M) 530 (+46,3%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,48 Omav.aste 42%
PE 56,5 Gearing -17%
EV/EBIT 44,8 ROE 30%
PB 13,0 ROI 22%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

AMD2.5.2019 | 27,37 USD
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 13/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikausien 2017 ja 2018 kehitys on ollut rohkaisevaa.

Olen aikaisemmin todennut, että ”AMD on varsin kriittisessä tilanteessa. Yhtiön on pystyttävä kääntämään tuloksensa selvästi voitolliseksi lähivuosien (2017-2019) aikana”. Tällaisia askelia tilikauden 2017 aikana jo otettiin, sillä liikevaihto kääntyi selvään nousuun. Hyvä kehitys jatkui vuonna 2018 ja tuloskin nousi selvästi voitolliseksi.

Yhtiöllä on menossa siis hyvä vaihe, kun uudet prosessorimallit ja näytönohjaimet ovat kasvattaneet markkinaosuuksia. Hyvä kehitys on näkynyt myös velkaisuuden laskuna ja oman pääoman nousuna. Joskin näitä kaunistaa sekin, että osa veloista on muunnettu osakkeiksi.

Osinko- ja arvosijoittaja ei koske AMD:n osakkeeseen.

Spekuloija voi yrittää haistella, josko yritys tekisi käänteen tai yritysjärjestelyt nostaisivat osakkeen kurssia voimakkaasti. Kyyti tulee jatkossakin olemaan kovaa myös tämän jälkeenkin, joten onnekkaasti ajoitetut ostot ja myynnit palkitaan ruhtinaallisesti.

Tilikausi 2019

AMD:n Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 1 272 1 647 -22,8%
Liiketulos (ebit) 38 120 -68,3%
Nettotulos 16 81 -80,2%
EPS (USD) 0,01 0,08

Liikevaihto laski -23 prosenttia. Vielä vuosi sitten bitcoin-boomi oli voimissaan, mikä tuki näytönohjainten myyntiä. Nyt tämä markkina on hiljentynyt, mikä näkyi liikevaihdon voimakkaana laskuna.

Liiketulos romahti vieläkin enemmän (-68 %). Yhtiö sai +60 miljoonan dollarin lisenssituoton yhteisyritykseltään, joten tämä oikaisten liiketulos olisi ollut tappiollinen.

Näkymät 2019

AMD arvioi, että Q2/2019 liikevaihto olisi noin 1,47 – 1,57 miljardia dollaria. Noin -10 – 15 prosentin laskua selittää yhtiön mukaan edelleen jatkuva näytönohjainten ”pehmeys”.

Koko vuoden 2019 liikevaihdon yhtiö arvioi nousevan noin +6…+9 prosenttia (”high single digit”). Myyntiä vauhdittaisi Ryzen, EPYC ja Radeon kasvava myynti. Myynnin pitäisi lähteä kovaan nousuun vuoden toisella puoliskolla, jotta alkuvuoden laskeva myynti saataisiin kurottua umpeen.

AMD arvioi myös, että oikaistu bruttokate olisi 41 prosenttia tai tätä parempi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 525 1 756 -13,2% 6 750 6 475 4,2%
Liiketulos (ebit) 115 153 -24,8% 660 451 46,3%
Nettotulos 90 116 -22,4% 530 337 57,3%

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat AMD: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

AMD:n liikevaihto on kasvanut nyt kaksi vuotta peräkkäin yli +20 prosentin vuotuisella tahdilla. Vuoden 2018 tulos kääntyi myös selvästi voitolliseksi. Edellinen voitollinen tilikausi oli vuonna 2011. Näiden väliin jäävien 6 vuoden (2012 – 2017) aikana yhtiö tekikin roimat tappiot eli yhteensä noin -2,8 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät vuoden 2017 tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

amd-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto on noin 6,5 – 6,9 miljardia ja nettotulos on noin 500 – 600 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 tulos ja vuoden 2019 tulosennuste antavat mahdollisuuden määrittää joitain tunnuslukuja. Mutta näiden käyttö ei tässä tilanteessa ole järkevää, sillä yhtiö on murrostilanteessa, missä se yrittää kääntää raskaasti tappiollisen toimintansa voitolliseksi.

Perinteisillä tunnuslukumittareilla yrityksen arvostusta on melkeinpä mahdotonta määritellä. Tilikauden 2019 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 57x eli osake on korkeasti hinnoiteltu. Toisaalta, markkinat odottavat yhtiön tuloskunnon paranevan kovaa vauhtia, joten siinä mielessä korkea PE-luku olisi perusteltu.

Tase

Taseen kehitys on ollut murheellista katseltavaa vuoteen 2016 saakka. Tilikauden 2009 lopussa taseen loppusumma oli yli 9 miljardia dollaria, kun se tilikauden 2016 lopussa oli enää 3,3 miljardia dollaria. Näin yritys on joutunut myymään toimintojaan, jotta se on voinut rahoittaa varsin tappiollista toimintaansa.

AMD:n velkaisuus on laskenut noin 2,2 miljardin dollarin tasolta nykyiseen noin 1,3 miljardiin dollariin, mitä voi pitää hyvänä asiana. Velkaisuuden laskua auttoi yhtiön tekemä osakeanti vuonna 2016. Lisäksi lainojen lyhennykset ovat sellaisia, että lainoja lyhennetään varsin takapainotteisesti. Ensimmäinen lainojen lyhennys, 196 miljoonaa dollaria, on vuonna 2019. Tämä antaa hieman hengähdystaukoa käteisen määrän kasvattamiseen.

amd-velkaisuus-q12019

Eli vuodet 2017 ja 2018 toivat selvää helpotusta taseen kehitykseen, mutta kannattavuuden pitää parantua vielä roimasti. Yhtiön johdolla on siis paljon tehtävää yhtiön talouden tervehdyttämisessä.

Rahavirta

AMD:n liiketoiminnan rahavirta paljastaa vuosien 2012 – 2015 vakavuuden, sillä liiketoiminta ei tuottanut rahaa kassaan tuona aikana. Nyt parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt niin, että rahavirrat ovat olleet positiivisia. Tätä hyvää tilannetta AMD:n tulee hyödyntää mahdollisimman pitkään.

Capex-investoinnit eli ylläpitoinvestoinnit, joilla nykyinen tuloskunto voidaan ylläpitää, ovat olleet noin 90 miljoonaa dollaria. Investoinnit ovat nousseet parina viime vuotena 110 – 160 miljoonaan dollariin.

amd-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) eli summa, jonka voi käyttää lainojen lyhennyksiin, osinkojen maksuun taikka laajentumisinvestointeihin on sekin ollut negatiivinen jo pitkään. Rahoittaakseen toimintaansa yhtiö on myynyt toimintojaan niin, että ”Investoinnit:muut” erä taulukoissa ollut plus-merkkinen jo 7 vuoden ajan. Yhteensä nettomyynnit ovat olleet 1,5 miljardia dollaria.

AMD on malliesimerkki yhtiöstä, joka toimii muiden rahoilla. Omistajilta se on kerännyt viimeisen 10 vuoden ajalta yhteensä 1,7 miljardia dollaria. Velan määrä on osittain pienentynyt yritysmyyntien kautta (myyty velat mukana) taikka velkaa on vaihdettu osakkeiksi.

Osinko

Yhtiö ei ole koko historiansa aikana maksanut osinkoa – tai ainakaan vuodesta 1983, jolta ajalta Yahoo! Finance tietoja näyttää. Nykyinen AMD:n taloudellinen tilanne ei myöskään salli osinkojen maksua, sillä lainaehdot käytännössä kieltävät yhtiötä maksamasta osinkoa.

Yhtiön osakemäärä on myös voimakkaassa kasvussa, sillä vuoden 2015 lopun osakemäärä (783 M kpl) on kasvanut yli +30 prosenttia (2018: 1 064 M kpl). Yhtiö on myynyt osakkeitaan rahoittaakseen toimintaa sekä tervehdyttääkseen tasetta. Rahavirta kulkee tässä sijoittajan kannalta väärään suuntaan eli sijoittajalta yritykselle.

AMD: Osinkohistoria -sivulla on koottu tietoa yhtiön osakemäärän kehityksestä vuodesta 2000 alkaen.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella. Oikaisu on yhteensä +514 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli uusia kirjanpitosäädöksiä, joiden perusteella AMD julkaisi vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 uudet tuloslaskelman luvut. Nämä vertailutiedot käänsivät tuloksen -33 miljoonaa dollaria tappiolliseksi vuonna 2017 (raportoitu tulos +43 M USD).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (2.5.2019) 27,37 18,46 10,28 11,34 2,87 2,67 3,87 2,40
Lkm (000) 1 094 000 1 064 000 1 039 000 835 000 783 000 768 000 754 000 741 000
Markkina-arvo (Mrd) 29,94 19,64 10,68 9,47 2,25 2,05 2,92 1,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Computing and Graphics 4 250 4 125 2 977 1 988 1 805
Enterpise, Embedded… 2 500 2 350 2 276 2 331 2 186
Muut 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6 750 6 475 5 253 4 319 3 991
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Computing and Graphics 400 470 92 -243 -502
Enterpise, Embedded… 300 163 132 287 215
Muut -40 -182 -97 -417 -194
YHTEENSÄ 660 451 127 -373 -481
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 525 1 272 6 750 6 475 5 253 4 319 3 991 5 506 5 299 5 422
Liikevoitto 115 38 660 451 127 -373 -481 -155 103 -1 056
Nettotulos 90 16 530 337 -33 -498 -660 -403 -83 -1 183
Marginaali 5,9% 1,3% 7,9% 5,2% -0,6% -11,5% -16,5% -7,3% -1,6% -21,8%
EPS 0,08 0,01 0,48 0,32 -0,03 -0,60 -0,84 -0,52 -0,11 -1,60
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 708 1 156 1 185 1 264 785 1 040 1 097 1 002
Liikearvo 289 289 289 289 278 320 553 553
Muut varat 3 448 3 111 2 066 1 768 2 046 2 407 2 687 2 445
Tase yhteensä 5 445 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000
Oma pääoma 2 302 1 266 611 416 -412 187 544 538
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 307 1 250 1 395 1 435 2 262 2 212 2 058 2 042
Muut vastuut 1 836 2 040 1 534 1 470 1 259 1 368 1 735 1 420
Tase yhteensä 5 445 4 556 3 540 3 321 3 109 3 767 4 337 4 000
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 200 34 12 81 -226 -98 -148 -338
Investoinnit: Capex -175 -163 -113 -77 -96 -95 -84 -133
Vapaa rahavirta (FCF) 25 -129 -101 4 -322 -193 -232 -471
Investoinnit: Muut -25 -7 59 354 243 83 539 114
Investointien jälkeen 0 -136 -42 358 -79 -110 307 -357
Rahoitus: Voitonjako 450 70 20 687 5 4 3 14
Rahoitus: Muut -300 -42 -53 -565 54 42 10 23
Rahavarojen muutos 150 -108 -75 480 -20 -64 320 -320
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v)
PE (3v) 107,7
PE 56,5 58,3
EV/EBIT 44,8 43,8 85,8 37,7
Oma pääoma/osake 2,10 1,19 0,59 0,50 -0,53 0,24 0,72 0,73
P/B 13,01 15,51 17,48 22,76 -5,45 10,97 5,36 3,31
ROE 29,7% 35,9% -6,4% -110,3% -15,3% -111,2%
ROI 21,6% 19,9% 6,6% -20,2% -22,6% -6,2% 4,0% -34,1%
Omavaraisuusaste 42,3% 27,8% 17,3% 12,5% -13,3% 5,0% 12,5% 13,5%
Gearing -17,4% 7,4% 34,4% 41,1% 626,7% 176,7% 193,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 25,52 18,46 30,89 18,33 10,05 10,28 12,75 13,61 14,55 11,34
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,25 0,32 0,26 0,21 0,08 -0,03 -0,06 -0,56 -0,45 -0,53
PE 102,6 58,3 118,7 88,0 128,9
EV/EBIT 76,0 43,8 79,5 55,0 45,7 85,6 109,8
ROE 21,7% 36,2% 34,0% 36,9% 14,4% -6,5% -14,4% 895,7%
ROI 14,2% 20,0% 19,3% 19,0% 12,0% 6,6% 6,4% -21,3% -22,4% -25,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset