Amer Sports Oyj

Viimeksi päivitetty 25.10.2018

Suomalaisen Amer Sports:n juuret ulottuvat vuoteen 1950, kun Amer Tobacco Oy perustettiin. Amer on luonut nahkansa useaan otteeseen vuosien varrella. Yhtiö on mm. toiminut laivakuljetuksen ja paperiliiketoiminnan parissa sekä omistanut välillä myös Weilin+Göös:n ja Marimekon. Yhtiö on sittemmin luopunut niin tupakoista kuin myös laivoista ja papereista.

Ensimmäiset askeleet urheilutuoteliiketoimintaan yhtiö otti vuonna 1986, kun yhtiö hankki MacGregor Golf Company:n maailmankuululta golffarilta Jack Nicklaukselta. Seuraavan 15 vuoden aikana Amer hankki mm. Wilson:n (1989), Atomic:n (1994), Suunnon (1999) ja DeMarini:n (2000).

Nykyään Amer toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on noin 9 400 työntekijää. Yhtiön markkina-arvo on 3,9 miljardia euroa.

Amerin toimitusjohtajana toimii Heikki Takala (s. 1966), ja hän aloitti tehtävässään vuonna 2010. Ennen Ameriin tuloa Heikki toimi Procter & Gamble:ssa eri johtotehtävissä vuosien 1992 – 2010 aikana.

Osake ja omistus

Amer listautui Helsingin pörssiin vuonna 1977, ja yhtiön osakkeen tunnus on AMEAS.

Amerin suurimmat omistajat ovat KEVA (4,7 %), Maa- ja vesitekniikan tuki ry (4,3 %), Mandatum (2,5 %) ja Ilmarinen (2,6 %). Suomalaiset vakuutusyhtiöt näyttävät olevan näyttävästi suurimpien omistajien joukossa, sillä myös Varma, Elo sekä Valtion eläkerahasto ovat 10 suurimman omistajan listalla.

Lisäksi Amer liputti, että Allianz Global Investors GmbH:lla on yli 5 prosentin osuus yhtiöstä.

11.9.2018 Amer Sports julkisti saaneensa sitomattoman, alustavan kiinnostuksenosoituksen ANTA Sports Product Limitedin sekä yksityisen pääomasijoitusyhtiön FountainVest Partnersin muodostamalta konsortiolta koskien Amer Sportsin koko osakekannan hankkimista 40 euron osakekohtaiseen hintaan.

Toimintaympäristö

Amer listaa toimintaansa ja tulevaisuuden näkymiin vaikuttavia megatrendejä, joita ovat mm.

  • kehittyvien talouksien nouseva elintaso sekä eliniän kasvu, mikä aktivoi ihmisiä liikkumaan pidempään ja käyttämään rahaa korkealaatuisiin urheiluvälineisiin,
  • yleinen trendi terveellisten elämäntapojen noudattamiseen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen,
  • teknologisesti edistyneet ja innovatiiviset tuotteet saavat ihmiset vaihtamaan vanhat tuotteet uusiin sekä
  • urheilutuoteliiketoiminnan yritykset ovat vielä varsin pieniä, joten markkinoilla tapahtunee yhdistymisiä, joka osaltaan vaikuttavat Amerin tulevaisuuden toimintaan.

Urheilutuotealalla kilpailu on kovaa, sillä mukana kilpailussa on useita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä (esim. Adidas) sekä myös kansallisesti toimivia yhtiöitä. Lisäksi jälleenmyyjät haluavat keskittää toimittajaverkostonsa aiempaa pienempään määrään, jotta toimintaa saadaan tehostettua ja yhteistyötä syvennettyä. Ison kauppaketjun ulkopuolelle jääminen voi johtaa myynnin sekä kannattavuuden laskuun.

Amer käyttää paljon Aasiassa toimivia alihankkijoita, joten maineen menettämisen riski on siten varsin todellinen, joten yhtiö valvoo alihankkijoidensa toimia tarkasti.

Sääolot voivat vaikuttaa myyntiin, jos sesongin sää ei vastaakaan odotuksia. Varsinkin talviurheiluvälineiden myyntiin vaikuttaa lumitilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Koska Amer toimii maailmanlaajuisesti, niin se altistuu valuuttakurssien liikkeille (valuuttariski). Erityisesti dollari-eurokurssin heilahtelut vaikuttavat suuresti Ameriin. Myös Kanadan dollarin, Sveitsin frangin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin kurssimuutoksilla on vaikutus – tosin näiden valuuttojen vaikutus on kuitenkin dollaria pienempi. Kuten monet globaalisti toimivat yhtiöt, niin myös Amer käyttää johdannaisia kurssimuutoksia vastaan.

Lue myös Amer Sports:n Talousmentor-yritysanalyysi ⇒

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset