Amer Sports: Ennusteet

Päivitetty 8.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Amer Sports tiedotti 7.12.2018, että Mascot Bidco Oy tekee käteisostotarjouksen kaikista Amerin osakkeista. Ostohintana on 40,00 euroa per osake. Ostotarjous alkanee 20.12.2018 ja se kestää arviolta noin 10 viikkoa helmikuun 2019 loppuun asti. Amerin hallitus sekä suurimmat osakkeenomistajat ovat antaneet hyväksynnän tarjoukselle. Jos ja kun osto toteutuu, niin Amer Sports poistuu pörssistä ja siten myös Talousmentor-yritysanalyyseistä. https://www.amersports.com/2018/12/mascot-bidco-oy-julkistaa-vapaaehtoisen-amer-sports-oyjn-hallituksen-suositteleman-julkisen-kateisostotarjouksen-kaikista-amer-sports-oyjn-osakkeista/

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amer-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Amer piti näkymät ennallaan eli se odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
  • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Näkymissä kiinnittäisin huomiota reunaehtoihin ja varsinkin kohtaan ”vertailukelpoisin valuutoin”. Esimerkiksi Q1:llä liikevaihto laski -6 prosenttia, mutta vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli +1 prosenttia. Eli vaikutus voi olla varsin iso.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Amer Sports:lla on 3 segmenttiä:

  • Ulkoilu: Sisältää mm. jalkineet ja asusteet (Salomon, Arc’teryx) sekä talviliikunta- (Atomic, Salomon), pyöräily- (Mavic, ENVE Composites) ja urheiluvälineet (Suunto, Sports Tracker).
  • Pallopelit: Sisältää mm. mailapelit, golfin (Wilson) ja joukkuelajit (Wilson, DeMarini, Louisville Slugger).
  • Fitness: Sisältää fitness-välineet (Precor, Queenax)

Amer Sports: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

HUOM! Yhtiö siirsi pyöräilyn ns. lopetettuihin toimintoihin. Yhtiön julkaisemat vertailutiedot vuosilta 2017 ja 2018 eivät olleet täydellisiä, joten tässä olen pyrkinyt erottelemaan pyöräilyn luvut omiksi erikseen parhaimpani mukaan. Liiketulokset (ebit) ja nettotulokset sisältävät myös lopetettujen toimintojen lukuja.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Ulkoilu 1 640,0 552,7 522,0 216,2 349,1 1 540,0 504,1 468,9 210,1 356,9
Muutos (%) 6,5% 9,6% 11,3% 2,9% -2,2% -1,5% 11,4%
Pallopelit 640,0 169,6 147,2 159,0 164,2 659,0 163,0 141,2 169,8 185,0
Muutos (%) -2,9% 4,0% 4,2% -6,4% -11,2% -1,8% -5,2% -3,9% 2,6% -0,9%
Fitness 365,0 118,7 88,0 79,9 78,4 375,6 118,9 87,8 84,4 84,5
Muutos (%) -2,8% -0,2% 0,2% -5,3% -7,2% 7,6% 8,3% 4,4% 4,3% 13,6%
YHTEENSÄ 2 645,0 841,0 757,2 455,1 591,7 2 574,6 786,0 697,9 464,3 626,4
Muutos (%) 2,7% 7,0% 8,5% -2,0% -5,5% -0,4% 7,1% -5,3% -2,7% -1,4%
Lopetetut toiminnot 60,0 27,9 32,1 134,7 33,8 31,6 31,5 37,8
YHTEENSÄ 2 705,0 841,0 757,2 483,0 623,8 2 709,3 819,8 729,5 495,8 664,2

Ulkoilu-segmentti vastaa Amerin kokonaisliikevaihdosta noin 60 – 65 prosenttia. Hankitun Peak Performancen luvut sisältyvät tähän segmenttiin, josta on toisaalta irrotettu Pyöräilyn osuus lopetettuihin toimintoihin. Q3:n liikevaihto kasvoi reippaasti, sillä se oli ensimmäinen kvartaali, jossa Peak oli mukana. Arvioin Peak:n tuovan hyvän panoksen myös Q4-liikevaihtoon, joten tästä syystä Q4-ennuste on noin +10 prosenttia viimevuotista parempi.

Pallopelit-segmentin liikevaihto laski Q1:llä -11 prosenttia ja vielä Q2:llakin -6,4 prosenttia. Q3 liikevaihto kääntyi +4 prosentin nousuun, missä baseball-mailojen vahva kysyntä tuki kasvua. Tein Q4-ennusteen myös noin +4 prosentin kasvulukuun.

Fitness-segmentin liikevaihto laski alkuvuoden aikana -4,1 prosenttia, missä alkuvuoden valuuttakurssien negatiivinen vaikutus on tasaantunut vuoden edetessä. Tein Q4-ennusteen viime vuoden lukuihin.

Jatkuvien toimintojen tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 2,6 – 2,7 miljardia euroa eli hienoista nousua vuoteen 2017 nähden (2,57 Mrd EUR). Amerin oma ennuste oli ”liikevaihto kasvaa vuodesta 2017 – vertailukelpoisin valuutoin laskettuna”.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Marginaalia laskettaessa liikevaihtona on käytetty jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liiketuloksesta on vähennetty lopetettujen toimintojen osuus.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Ulkoilu 210,0 91,2 113,1 -27,9 33,6 178,4 81,4 99,8 -28,5 25,7
Muutos (%) 17,7% 12,0% 13,3% 30,7% -9,9% 15,1% -5,4% -31,8%
Pallopelit 47,5 13,9 7,7 11,0 14,9 45,2 13,8 6,3 9,3 15,8
Muutos (%) 5,1% 0,7% 22,2% 18,3% -5,7% 0,9% 7,8% 18,9% 20,8% -16,8%
Fitness 10,0 8,7 1,2 0,0 0,1 20,1 12,4 4,5 2,5 0,7
Muutos (%) -50,2% -29,8% -73,3% -100,0% -85,7% 18,2% 82,4% -16,7% -44,4% 133,3%
Muut -35,0 -9,4 -7,4 -9,9 -8,3 -76,0 -16,2 -41,1 -4,2 -14,5
Lopetetut toiminnot -7,5 -1,9 -2,9 -2,8 0,1 0,1 -0,4 0,3 -0,9 1,1
YHTEENSÄ 225,0 102,5 111,7 -29,6 40,4 167,8 91,0 69,8 -21,8 28,8
Muutos (%) 38,6% 14,2% 64,9% 28,2% 45,5% -18,5% 23,3% -33,2% -30,2%
Marginaali 8,8% 12,4% 15,1% -5,9% 6,8% 6,5% 11,6% 10,0% -4,5% 4,4%

Ulkoilu-segmentin Q1 tulos kasvoi yli +25 prosenttia, mutta vertailukauden tulos oli varsin heikko. Toisaalta segmentin Q2:n oli vaisu ja tappiota syntyi hieman vertailukautta enemmän eli noin -31 miljoonaa euroa. Peak:n vaikutus näkyy Q3:n liiketuloksen noin +13 prosentin kasvuluvuissa. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen hyvään noin +12 prosentin kasvulukuun pohjautuen. Arvelen lisäksi valuuttakurssien vaikutuksen vaikuttavan positiivisesti Q4:n lukuihin.

Pallopelit-segmentin Q1 tulos laski -6 prosenttia, mihin vaikutti liikevaihdon tavoin valuuttakurssien kehitys. Mutta Q2:lla kehitys kääntyi selvään nousuun mm. liikevaihdon kasvun sekä kulutason laskun seurauksena. Tein Q4-ennusteen hieman varovaisesti edellisvuoden tasolle.

Fitness-segmentin tulos vastaa segmenttien kokonaistuloksesta noin 10 prosenttia, joten tein ennusteen tavoitellen noin 10 miljoonan euron tulosta.

Muut-erä sisältää konsernihallinnon sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja. Mikäli jotain yllättäviä alaskirjauksia tai kuluja syntyy, niin ne merkitään tähän erään. Tein tilikauden 2018 ennusteen ajatuksesta, että kulut ovat paria viime vuotta alhaisemmalla tasolla noin 35 miljoonassa eurossa.

Lopetetut toiminnot sisältävät Pyöräilyn osuuden liiketuloksesta. Tämä on saatu laskemalla aiemmin raportoiduista Ulkoilut-segmentin ja nyt Q3-raportin vertailutietojen erotuksesta. Tulosraportissa lopetetut toiminnot ovat nettotuloksen jälkeen, mutta pidän luvut vielä tässä kohtaa laskelmaa. Korjaan laskelmat, kun Amer julkistaa täydelliset vertailutiedot.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 222 – 227 miljoonaa euroa. Tämä on selvästi parempi, kuin viime vuoden 168 miljoonaa euroa, mutta tämä tulos sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä noin -47 miljoonaa euroa. Ilman näitä tulos olisi ollut noin 215 miljoonaa euroa, joten tähän suhteutettuna ennustettu tulos kasvaa hieman.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 225,0 102,5 111,7 -29,6 40,4 167,8 91,0 69,8 -21,8 28,8
Rahoituskulut -36,0 -9,8 -9,7 -9,1 -7,4 -26,3 -6,3 -6,2 -8,6 -5,2
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 189,0 92,7 102,0 -38,7 33,0 141,5 84,7 63,6 -30,4 23,6
Verot -47,5 -23,4 -25,5 9,8 -8,4 -48,6 -33,8 -16,6 7,9 -6,1
Nettotulos 141,5 69,3 76,5 -28,9 24,6 92,9 50,9 47,0 -22,5 17,5

Amerin korolliset velat nousivat Peak Performance:n hankinnan seurauksena. Tämä nostanee rahoituskuluja tulevina kvartaaleina. Arvioin rahoituskulujen olevan noin -36 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Veroja arvioidessani käytin 25 prosentin veroastetta. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 137 – 142 miljoonaa euroa. Tämä ennuste sisältää Pyöräilyn lukuja.

Tämä on selvästi parempi kuin vuoden 2017 noin 93 miljoonaa euroa, mutta kuten edellä jo totesin, niin tämä tulos sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä noin -47 miljoonaa euroa. Lisäksi tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonaa euroa ja ilman tätä tulos olisi ollut noin 105 miljoonaa euroa. Peak Performancen vaikutus tilikauden 2018 nettotulokseen on siis merkittävä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten verkkokaupan yleistyminen ja perinteisten ostoskeskusten väheneminen (ns. Amazon-ilmiö) näkyy Amerin tuotteiden kysynnässä?
  • Pystyykö yhtiö laajentumaan Intiaan taikka Kiinaan merkittävällä volyymillä lähivuosien aikana?
  • Monilla yhtiöillä kustannustaso on alkanut nousemaan. Millainen on Amerin hinnoitteluvoima eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihin ilman, että myynti taikka markkinaosuudet laskisivat merkittävästi?
  • Millaisen lisän hankittu Peak Performance tuo liikevaihtoon ja tulokseen?
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?

Peak Performancen liikevaihto oli 145 miljoonaa ja liiketulos (ebit) noin 16,5 miljoonaa euroa. Peak:n lisä vuodelle 2019 on karkeasti laskien puolet tästä, sillä yhtiö liitettiin Ameriin kesäkuun 2018 lopussa. Tähän päälle sitten orgaanista kasvua arviolta +3 – 4 prosenttia, jolloin sain vuosien 2019 ja 2020 liikevaihdoiksi noin 2,85 ja 2,95 miljardia euroa vastaavasti.

Vastaavalla tavalla liiketuloksen kanssa eli Peak:n lisävaikutus (karkeasti laskien) vuodelle 2019 olisi noin +8 miljoonaa euroa ja tähän päälle orgaanista kasvua sekä ”onnea kertaerien suhteen”.

Rahoituskulujen arvioin olevan -40 miljoonan euron tuntumassa ja veroasteena käytin noin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 2 950,0 2 850,0 870,0 780,0 525,0 675,0
Muutos (%) 3,5% 7,8% 3,4% 3,0% 15,4% 14,1%
Liiketulos 252,5 245,0 106,0 115,0 -18,5 42,5
Muutos (%) 3,1% 8,9% 3,4% 3,0% 5,2%
Marginaali 8,6% 8,6% 12,2% 14,7% -3,5% 6,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 252,5 245,0 106,0 115,0 -18,5 42,5
Rahoituskulut (netto) -40,0 -40,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Tulos ennen veroja 212,5 205,0 96,0 105,0 -28,5 32,5
Verot -52,5 -52,0 -24,0 -27,0 7,0 -8,0
Nettotulos 160,0 153,0 72,0 78,0 -21,5 24,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus