Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 26.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (26.4.2018)24,30 EURMarkkina-arvo2,8 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,75 EUR Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2018e2 625 M EUR (-3,1 %)Nettotulos 2018e125 M EUR (+18,6 %)
PE22,5ROE14,6 %

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 8 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

AMER SPORTS26.4.2018 | 24,30 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 21/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Muutoin yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa. Tilikauden 2017 tulosta rasitti erilaiset uudelleenjärjestelykulut sekä investoinnit nettikauppaan, joten tulos jäi selvästi vuodesta 2016.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi (noin 10 – 12 %).

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,75 euroa, mikä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 24,30 EUR). Mutta osakkeen korkea hinta sekä kaupan murros pistää hieman miettimään.

Tilikausi 2018

Amer Sports:n Q1/2018

  • liikevaihto: 623,8 M EUR (664,2 M EUR / -6,1 %)
  • nettotulos: 24,6 M EUR (17,5 M EUR / +40 %)
  • EPS: 0,21 EUR (0,15 EUR)

Vuosi 2018 lähti käyntiin -6 prosentin liikevaihdon laskulla ja pahiten laski Pallopelit-segmentti (-11 %). Laskuun vaikutti vahvistunut euro, ja vertailukelpoisin valuutoin laskettuna kokonaisliikevaihto nousi +1 prosentin.

Vahvaa liikevaihdon kehitys oli Aasiassa ja etenkin Kiinassa, missä liikevaihto kasvoi +20 prosenttia. Kiinan liikevaihto (38 M EUR) on vielä noin 6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, joten menee vielä jokunen tovi ennen kuin sen osuus alkaa olemaan riittävän painava. Suunta on toki oikea.

”Modernit myyntikanavat” kattavat jo noin 30 prosenttia myynnistä.

Raportoitu nettotulos kasvoi kuitenkin noin +40 prosenttia, mutta vertailukauteen sisältyi erilaisia kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja -6,7 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden tulos kasvoi vain hieman. Näin siis, vaikka liikevaihto laski -40 miljoonaa euroa. Tätä selittää oikeastaan kaksi tekijää:

1) Bruttokate parani 46,8 prosenttiin (Q1/2017: 44,7 %) mikä tarkoitti noin +35 miljoonaa euroa parempaa katetta. Tämä oli seurausta parantuneesta kanavajakaumasta sekä korkeakatteisemman myynnin osuudesta.

2) myynnin ja markkinoinnin kulut olivat noin -18 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin vuosi sitten.

Markkinoille tulosraportti ei kuitenkaan kelvannut ja osake on noin -7…-9 prosentin laskussa tulosjulkistuksen jälkeen. Ehkä markkinat odottivat kasvulukemia, mutta nyt liikevaihto laski (tai valuuttaoikaistuna +1 %) ja oikaistu tulos jäi edellisvuoden tasolle.

Näkymät 2018

Amer piti näkymät ennallaan eli se odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
  • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Näkymissä kiinnittäisin huomiota reunaehtoihin ja varsinkin kohtaan ”vertailukelpoisin valuutoin”. Q1:llä liikevaihto laski -6 prosenttia, mutta vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli +1 prosenttia. Eli vaikutus voi olla varsin iso.

Segmentit

Amer Sports:lla on 3 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 1 650 1 675 1 602 1 530 1 371
Pallopelit 625 659 671 647 537
Fitness 350 376 349 357 321
Muut
YHTEENSÄ 2 625 2 710 2 622 2 534 2 229
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 195 179 197 162 102
Pallopelit 50 45 45 47 8
Fitness 20 20 17 31 28
Muut -65 -76 -54 -35 -23
YHTEENSÄ 200 168 205 205 115

Ulkoilu

Sisältää mm. jalkineet ja asusteet (Salomon, Arc’teryx) sekä talviliikunta- (Atomic, Salomon), pyörily- (Mavic, ENVE Composites) ja urheiluvälineet (Suunto, Sports Tracker).

Segmentti kattaa noin 60 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 75 prosenttia liikevoitosta (ennen konsernin muita eriä).

Segmentin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi 1,7 miljardiin euroon. Urheiluasusteiden (+12 %) ja talviurheiluvälineiden (+9 %) myynti oli hyvää. Pyöräilyssä myyntiin vaikutti negatiivisesti (-10 %) kauppojen täydet varastot.

Tilikauden 2017 liiketulos jäi 179 miljoonaan euroon (2016: 197 M EUR). Tähän vaikuttivat mm. USA:ssa haastavat markkinaolosuhteet sekä em. jälleenmyyjien korkeat varastotasot.

Q1/2018 liikevaihto laski -3 prosenttia ja tästä syystä koko tilikauden 2018 liikevaihtoennustetta laskettiin 1 650 miljoonaan euroon. Liiketulos oli selvässä kasvussa parantuneen kannattavuuden vetämänä. Ennusteena on 185 – 195 miljoonan euron liiketulos (2017: 179 M EUR).

Pallopelit

Sisältää mm. mailapelit, golfin (Wilson) ja joukkuelajit (Wilson, DeMarini, Louisville Slugger).

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ollen 659 miljoonaa euroa (2016: 671 M EUR). Tähän vaikutti mm. USA:n vähittäiskaupan haasteet sekä vähittäiskauppojen baseball-mailavarastojen tyhjennykset mailasääntöjen muutoksista johtuen. Edellä mainituista syistä johtuen tulos pysyi noin 45 miljoonassa eurossa.

Q1/2018 liikevaihto laski -11 prosenttia ja liiketulos -5,7 prosenttia. Näin segmentin tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan laskevan 625 miljoonaan euroon (2017: 659 M EUR). Tuloksen odotetaan nousevan noin 45 – 50 miljoonaan euroon parantuneen bruttokatteen vetämänä (2017: 45 M EUR).

Fitness

Sisältää fitness-välineet (Precor, Queenax)

Segmentti on Amerin pienin, sillä se tuo liikevaihtoa noin 350 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi hieman ollen 360 miljoonaa euroa. Kasvua toi tuotelanseerausten tuoma lisä sekä tilauskannan vahvistumisen trendi. Liiketulos kasvoi 20 miljoonaan euroon vahvan Q4:n vetämänä (2016: 17 M EUR).

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan edellisvuoden tasolla eli 350 ja 20 miljoonassa eurossa vastaavasti.

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

Tammikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
Huhtikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUMA: Liikevaihto 2 685 M EUR (2016: 2 622 M EUR), liiketulos 215 M EUR (2016: 222 M EUR)

Tilikausi 2018:

Helmikuu/2018: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017
Huhtikuu/2018: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -12 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 93 miljoonaa euroa, mikä oikaisun jälkeen on 105 miljoonaa euroa.

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon noin 5 prosentin orgaaninen vuotuinen kasvu, mutta pääpaino on kannattavuudessa.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q12018

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 2 709 miljoonaan euroon, missä oli kasvua noin +3,3 prosenttia vuoteen 2016. Kasvua tuli, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Myynti kasvoi noin +10 prosenttia mm. asusteissa, omassa vähittäiskaupassa sekä Kiinassa.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö lisäsi investointeja mm. verkkokauppaan, mikä näkyi myös tuotekehityskustannusten kasvuna ja siten tuloksessa. Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos jäi 93 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonaa euroa ja ilman tätä tulos olisi ollut noin 105 miljoonaa euroa.

Q1/2018 liikevaihto laski -6 prosenttia ja kertaluontoisilla erillä oikaistu tulos jäi edellisvuoden tasolle. Näin tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto jäänee vuodesta 2017 ja arviona on 2,60 – 2,65 miljardia euroa. Tuloksen odotetaan nousevan 120 – 130 miljoonaan euroon, missä siis kasvua vuoteen 2017. Mutta vertailuvuoden tulos sisälsi ”vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä” noin -47 miljoonaa euroa, joten siinä mielessä tulosennuste on varsin pessimistinen.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 125 miljoonan nettotulosta kuitenkin noin -25 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q12018

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava, vaikka velan määrä vuonna 2017 laskikin lupaavasti. Velan lasku jatkui myös Q1/2018 aikana. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosentin tason, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste on selvästi alle 100 prosentissa. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että velkaisuus on hallussa.

amer-velkaisuus-q12018

Rahavirta

Amer Sports:n liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen. Rahavirta tuntuisi kuitenkin olevan nousussa, sillä viimeisen 3 vuoden (2015 – 2017 rahavirrat olivat yhteensä noin 603 miljoonaa euroa, kun sitä edeltävien 3 vuoden (2012 – 2014) rahavirrat olivat 305 miljoonaa euroa. Selvä parannus, missä Amerin tekemät yritysjärjestelyt tuovat oman lisänsä.

amer-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investointien määrä on noussut aiemmasta 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 80 – 90 miljoonaan euron. Panostukset verkkokauppaan ja digitalisaatioon näkyvät näissä luvuissa.

amer-vapaa-rahavirta-q12018

Vapaasta rahavirrasta (FCF) osuus silmään vuoden 2011 negatiivinen lukema. Toisaalta se näyttää vain siltä, että liiketoiminnan rahavirroissa oli ajoituksista johtuva viive, joka siirsi rahavirtoja vuoden 2012 puolelle. Muutoin vapaa rahavirta on ollut noin 50 miljoonassa eurossa – jos pois suodatetaan vuoden 2015 hyvät lukemat.

Myös tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi uusiin ennätyslukemiin eli noin 157 miljoonaan euroon. Tätä selittää liiketoiminnan rahavirran +46 miljoonan euron käyttöpääoman muutos, kun se edellisvuonna oli -58 miljoonaa euroa negatiivinen.

Eli vaikka tuloskehitys on ollut nousevaa, niin vapaaseen rahavirtaan asti se ei ole juurikaan näkynyt. Kasvaneet capex-investoinnit ovat peittäneet hyvän liiketoiminnan rahavirran kehityksen. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää vapaa rahavirta noin 80 prosentin tasolla nettotuloksesta.

Osinko

Amer Sports on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut osinkoina (tai pääomapalautuksina) noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan ja noin 75 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q12018

Keväällä 2018 yhtiö maksoi osingon sijaan 0,70 euron pääomapalautuksen. Lisäksi Amer osti tilikauden 2017 aikana noin 2,4 miljoonaa omaa osakettaan ja ilmoitti mitätöivänsä näistä 2 miljoonaa kappaletta.

Kevään 2019 osingon voi odottaa nousevan 0,75 euroon, mikä tällä osakkeen hinnalla 24,30 euroa antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Amerin PE-luvut (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna ja vero-oikaisu (2017: -12,4 M EUR) huomioiden) ovat 22,5x – 28,9x. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on korkeasti arvostettu. Toisaalta hinta on ollut korkealla tasolla varsin pitkään eli mistään hetkellisestä heilahduksesta ei ole kyse. Korkeaa hintaa selittää yhtiön vankka tuloksentekokyky, vaikka nettotulosmarginaalit ovat varsin ohuet.

amer-roe-roi-q12018

Amer Sports:n pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 13 prosentissa ja ROI noin 11 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+100) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +100 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -12 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 93 miljoonaa euroa, mikä oikaisun jälkeen on 105 miljoonaa euroa.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (26.4.2018) 24,30 23,09 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00
Lkm (000) 115 900 117 200 118 100 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500
Markkina-arvo (Mrd) 2,82 2,71 2,99 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 575 624 2 625 2 709 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881
Liikevoitto 45 40 200 168 205 204 114 155 112 136
Nettotulos 30 25 125 105 127 122 55 90 58 91
Marginaali 5,2% 4,0% 4,8% 3,9% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8%
EPS 0,26 0,22 1,08 0,90 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 265 358 364 331 221 236 143 79
Liikearvo 338 344 373 346 305 281 289 296
Muut varat 1 771 1 902 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443
Tase yhteensä 2 374 2 604 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
Oma pääoma 830 888 1 003 950 843 761 759 827
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 3
Korolliset velat 781 819 900 792 659 702 577 470
Muut vastuut 763 897 812 814 672 567 527 518
Tase yhteensä 2 374 2 604 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 241 150 212 105 87 113 31
Investoinnit: Capex -75 -84 -92 -77 -52 -45 -49 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 125 157 58 135 53 42 64 -19
Investoinnit: Muut -5 -1 -56 -75 1 0 8 -2
Investointien jälkeen 120 156 2 60 54 42 72 -21
Rahoitus: Voitonjako -85 -126 -65 -53 -60 -47 -39 -73
Rahoitus: Muut -35 -30 93 83 -24 136 32 88
Rahavarojen muutos 0 0 30 90 -30 131 65 -6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinkotuotto 3,1% 3,0% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 69,5% 77,8% 57,7% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6%
Osinko/FCF 69,5% 52,3% 126,2% 47,8% 99,4% 111,9% 64,4% -204,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,9 29,2 34,1 42,9 30,8
PE (3v) 23,6 22,9 29,5 35,5 27,8 22,3 18,2 16,6
PE 22,5 25,7 23,5 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6
Oma pääoma/osake 7,16 7,58 8,49 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06
P/B 3,39 3,05 2,98 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27
ROE 14,6% 11,1% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2%
ROI 12,1% 9,3% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0%
Omavaraisuusaste 35,0% 34,1% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7%
Gearing 62,2% 51,9% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset