Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 8.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Amer Sports tiedotti 7.12.2018, että Mascot Bidco Oy tekee käteisostotarjouksen kaikista Amerin osakkeista. Ostohintana on 40,00 euroa per osake. Ostotarjous alkanee 20.12.2018 ja se kestää arviolta noin 10 viikkoa helmikuun 2019 loppuun asti. Amerin hallitus sekä suurimmat osakkeenomistajat ovat antaneet hyväksynnän tarjoukselle. Jos ja kun osto toteutuu, niin Amer Sports poistuu pörssistä ja siten myös Talousmentor-yritysanalyyseistä. https://www.amersports.com/2018/12/mascot-bidco-oy-julkistaa-vapaaehtoisen-amer-sports-oyjn-hallituksen-suositteleman-julkisen-kateisostotarjouksen-kaikista-amer-sports-oyjn-osakkeista/

Talousmentor-yritysanalyysi

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 9 400 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AMER SPORTS Ennuste
Osake (25.10.2018) 33,47 Osinko 12 kk 0,75
Markkina-arvo (Mrd) 3,9 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 2 705 (-0,1%) Osinko/EPS 62% 4v ka
Nettotulos (M) 142 (+34,7%) Osinko/FCF 78% 4v ka
EPS 1,22 Omav.aste 33%
PE 27,3 Gearing 89%
EV/EBIT 21,2 ROE 15,1%
PB 3,9 ROI 11,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

AMER SPORTS25.10.2018 | 33,47 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 20/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI).

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa. Tilikauden 2017 tulosta rasitti erilaiset uudelleenjärjestelykulut sekä investoinnit nettikauppaan, joten tulos jäi selvästi vuodesta 2016.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Osakkeen hintaa nostaa myös yhtiötä kohtaan esitetty ”kiinnostuksenosoitus”. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi (noin 10 – 15 %).

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,75 euroa, mikä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osake 33,47 EUR). Mutta osakkeen korkea hinta sekä kaupan murros pistää hieman miettimään.

HUOM! 11.9.2018 Amer Sports julkisti saaneensa sitomattoman, alustavan kiinnostuksenosoituksen ANTA Sports Product Limitedin sekä yksityisen pääomasijoitusyhtiön FountainVest Partnersin muodostamalta konsortiolta koskien Amer Sportsin koko osakekannan hankkimista 40 euron osakekohtaiseen hintaan.

Tilikausi 2018

Amer Sports:n Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 757 698 8,5% 1 804 1 789 0,9%
Liiketulos (ebit) 111,7 69,8 60,0% 125,1 76,8 62,9%
Nettotulos (jatkuvat) 76,5 47,0 62,8% 73,9 42,1 75,5%
EPS (EUR, jatkuvat) 0,66 0,40 0,64 0,36

Liikevaihto kasvoi +8,5 prosenttia, mitä vauhditti Peak Performancen sisältyminen lukuihin. Orgaaninen kasvu oli +3 prosenttia.

Liiketulos (ebit) kasvoi +60 prosenttia. Liikevaihdon tapaan Peakin sisältymin lukuihin näkyi liiketuloksessa. Liiketulosta tuki myös ulkoilun ja asusteiden yleinen hyvä kehitys sekä vahva baseball-mailojen kysyntä.

Vuosi sitten liiketulosta rasitti ”vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät”, joita oli yhteensä 34 miljoonaa euroa. Näitä oli mm. tuotekehityskulut (-17,6 M EUR) ja myynnin ja markkinoinnin kulut (-6,7 M EUR). Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä liiketulokset olisivat olleet 117 vs 104 miljoonaa euroa.

Amer siirsi Pyöräilyn ns. lopetettuihin toimintoihin, sillä se etsii sille ostajaa. Näin jatkuvien toimintojen nettotulos oli 76,5 miljoonaa euroa ja kasvua tuli liiketuloksen tapaan noin +60 prosenttia.

Q1-Q3 tulosluvut näyttävät oudoilta, mutta tätä selittää se, että Q1:n tulosta syö yleensä tappiollinen Q2:n. Näin tänäkin vuonna, missä H1:n nettotulos oli -4 miljoonaa euroa.

Näkymät 2018

Amer piti näkymät ennallaan eli se odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
  • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Näkymissä kiinnittäisin huomiota reunaehtoihin ja varsinkin kohtaan ”vertailukelpoisin valuutoin”. Esimerkiksi Q1:llä liikevaihto laski -6 prosenttia, mutta vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli +1 prosenttia. Eli vaikutus voi olla varsin iso.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto (jatkuvat): 2,6 – 2,7 Mrd EUR (2017: 2,57 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 222 – 227 M EUR (2017: 168 M EUR)
  • nettotulos: 137 – 142 M EUR (2017: 105 M EUR)

Liiketulos- ja nettotulosennusteet sisältävät Pyöräilyn luvut toisin kuin liikevaihtoennuste.

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Amer Sports: Ennusteet.

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

Tammikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
Huhtikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUMA: Liikevaihto 2 685 M EUR (2016: 2 622 M EUR), liiketulos 215 M EUR (2016: 222 M EUR)

Tilikausi 2018:

Helmikuu/2018: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017
Huhtikuu/2018: (ei muutosta)
Heinäkuu/2018: (ei muutosta)
Lokakuu/2018: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -12 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 93 miljoonaa euroa, mikä oikaisun jälkeen on 105 miljoonaa euroa.

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon noin 5 prosentin orgaaninen vuotuinen kasvu, mutta pääpaino on kannattavuudessa.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q32018

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 2 709 miljoonaan euroon, missä oli kasvua noin +3,3 prosenttia vuoteen 2016. Kasvua tuli, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Myynti kasvoi noin +10 prosenttia mm. asusteissa, omassa vähittäiskaupassa sekä Kiinassa.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö lisäsi investointeja mm. verkkokauppaan, mikä näkyi myös tuotekehityskustannusten kasvuna ja siten tuloksessa. Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos jäi 93 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonaa euroa ja ilman tätä tulos olisi ollut noin 105 miljoonaa euroa.

Ennusteet -sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 2,7 miljardia ja nettotulos noin 137 – 142 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 5,2 prosentin tasolle.

Amerin PE-luvut (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna ja vero-oikaisu (2017: -12,4 M EUR) huomioiden) ovat 27,3x – 38,9x. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on korkeasti arvostettu. Osakkeen hintaa nostaa yhtiötä kohtaan esitetty ”kiinnostuksenosoitus”, missä ostaja arvioi yhtiön ostamista noin 40 euron osakekohtaisella hinnalla.

amer-roe-roi-q32018

Amerin pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 15 prosentissa ja ROI noin 10 – 13 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Hankittu Peak Performance näkyy vuoden 2018 palkissa liikearvon selvänä nousuna 413 miljoonaan euroon.

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 140 miljoonan nettotulosta kuitenkin noin 30 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q32018

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava. Tilikauden 2018 velan määrässä näkyy myös Peak Performancen hankinta, sillä korolliset velat nousivat 1 146 miljoonaan euroon.

Tämä painoi omavaraisuusasteen alle 35 prosentin ja nosti nettovelkaantumisasteen noin 90 prosentin tasolle.

amer-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Amer Sports:n liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen. Rahavirta tuntuisi kuitenkin olevan nousussa, sillä viimeisen 3 vuoden (2015 – 2017 rahavirrat olivat yhteensä noin 603 miljoonaa euroa, kun sitä edeltävien 3 vuoden (2012 – 2014) rahavirrat olivat 305 miljoonaa euroa. Selvä parannus, missä Amerin tekemät yritysjärjestelyt tuovat oman lisänsä.

Capex-investointien määrä on noussut aiemmasta 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 80 – 90 miljoonaan euron. Panostukset verkkokauppaan ja digitalisaatioon näkyvät näissä luvuissa.

amer-rahavirta-q32018

Vapaasta rahavirrasta (FCF) on ollut noin 50 miljoonassa eurossa – jos pois suodatetaan vuoden 2015 hyvät lukemat. Myös tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi uusiin ennätyslukemiin eli noin 157 miljoonaan euroon. Tätä selittää liiketoiminnan rahavirran +46 miljoonan euron käyttöpääoman muutos, kun se edellisvuonna oli -58 miljoonaa euroa negatiivinen.

Eli vaikka tuloskehitys on ollut nousevaa, niin vapaaseen rahavirtaan asti se ei ole juurikaan näkynyt. Kasvaneet capex-investoinnit ovat peittäneet hyvän liiketoiminnan rahavirran kehityksen. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää vapaa rahavirta noin 80 prosentin tasolla nettotuloksesta.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 80 – 85 miljoonan euron kassastamaksuja. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 140 miljoonaa euroa, niin osinkojen jälkeen rahaa jää noin 60 miljoonaa euroa velkojen lyhennyksiin. Korolliset nettovelat ovat nyt noin 820 miljoonaa euroa, joten velat voitaisiin lyhentää 10 – 15 vuodessa.

Eli Amerin velkojenhoitokyky on näillä rahavirroilla hyvin hallinnassa, vaikkakin tilanne muuttui hieman heikommaksi Peak Performancen hankinnan seurauksena. Toisaalta tämän yhtiön tuomaa lisää vapaisiin rahavirtoihin ei edellä ole arvioitu, joten se voi hieman tasoittaa velanhoitokykyä parempaan suuntaan.

Osinko

Amer Sports on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut osinkoina (tai pääomapalautuksina) noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan ja noin 75 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q32018

Keväällä 2018 yhtiö maksoi osingon sijaan 0,70 euron pääomapalautuksen. Lisäksi Amer osti tilikauden 2017 aikana noin 2,4 miljoonaa omaa osakettaan ja ilmoitti mitätöivänsä näistä 2 miljoonaa kappaletta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Amer Sports: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,75 3/2018 0,70 3/2017 0,62
YHTEENSÄ 0,75 0,70 0,62
+7,1% +12,9% +12,7%

Viime vuosien aikana osinko on noussut 0,05 – 0,10 euron tahdilla. Arvioin osingon nousevan keväällä 2019 0,05 euroa eli se olisi 0,75 euroa. Tämä pitäisi osinkosuhteen tulokseen nähden noin 60 prosentissa. Ennustettu osinko antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osake 33,47 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+70) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +70 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -12 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 93 miljoonaa euroa, mikä oikaisun jälkeen on 105 miljoonaa euroa.

HUOM! Amer ilmoitti siirtäneensä Pyöräilyn ns. lopetettuihin toimintoihin. Tätä muutosta ei ole vielä tehty taulukon lukuihin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.10.2018) 33,47 23,09 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00
Lkm (000) 116 000 117 200 118 100 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500
Markkina-arvo (Mrd) 3,88 2,71 2,99 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 1 640 1 675 1 602 1 530 1 371
Pallopelit 640 659 671 647 537
Fitness 365 376 349 357 321
Muut 60
YHTEENSÄ 2 705 2 710 2 622 2 534 2 229
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 210 179 197 162 102
Pallopelit 48 45 45 47 8
Fitness 10 20 17 31 28
Muut -43 -76 -54 -35 -23
YHTEENSÄ 225 168 205 205 115
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 840 1 804 2 705 2 709 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881
Liikevoitto 103 125 225 168 205 204 114 155 112 136
Nettotulos 70 72 142 105 127 122 55 90 58 91
Marginaali 8,3% 4,0% 5,2% 3,9% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8%
EPS 0,60 0,62 1,22 0,90 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 268 358 364 331 221 236 143 79
Liikearvo 413 344 373 346 305 281 289 296
Muut varat 2 347 1 900 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443
Tase yhteensä 3 028 2 602 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
Oma pääoma 992 885 1 003 950 843 761 759 827
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 3
Korolliset velat 1 146 819 900 792 659 702 577 470
Muut vastuut 890 898 812 814 672 567 527 518
Tase yhteensä 3 028 2 602 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 125 241 150 212 105 87 113 31
Investoinnit: Capex -80 -84 -92 -77 -52 -45 -49 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 45 157 58 135 53 42 64 -19
Investoinnit: Muut -250 -1 -56 -75 1 0 8 -2
Investointien jälkeen -205 156 2 60 54 42 72 -21
Rahoitus: Voitonjako -85 -126 -65 -53 -60 -47 -39 -73
Rahoitus: Muut 290 -30 93 83 -24 136 32 88
Rahavarojen muutos 0 0 30 90 -30 131 65 -6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinkotuotto 2,2% 3,0% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 61,3% 77,8% 57,7% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6%
Osinko/FCF 193,3% 52,3% 126,2% 47,8% 99,4% 111,9% 64,4% -204,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 38,9 29,2 34,1 42,9 30,8
PE (3v) 31,1 22,9 29,5 35,5 27,8 22,3 18,2 16,6
PE 27,3 25,7 23,5 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6
EV/EBIT 21,2 18,9 17,2 17,8 20,3 14,5 15,7 10,7
Oma pääoma/osake 8,55 7,55 8,49 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06
P/B 3,91 3,06 2,98 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27
ROE 15,1% 11,2% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2%
ROI 11,7% 9,3% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0%
Omavaraisuusaste 32,8% 34,0% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7%
Gearing 88,5% 52,1% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

USA:n verouudistukseen liittyvää oikaisua ei ole tehty tilikauden 2017 kvartaalilukuihin. Tästä syystä EPS-summa, PE-luku ja ROE eroavat yo. tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 35,20 27,02 25,07 23,09 22,44 21,90 21,18 25,28 27,22 24,56
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,750 0,750 0,750 0,700 0,700 0,700 0,700 0,620 0,620 0,620
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 2,5% 2,3% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,03 0,81 0,86 0,79 0,80 0,97 1,03 1,07 1,12 1,11
PE 34,2 33,5 29,1 29,2 28,2 22,7 20,6 23,5 24,3 22,1
EV/EBIT 24,1 23,1 19,1 18,9 20,9 17,1 15,8 17,2 18,0 16,3
ROE 13,4% 11,1% 11,4% 9,8% 10,5% 13,4% 13,6% 13,0% 14,7%
ROI 11,1% 9,8% 10,6% 9,3% 8,8% 11,0% 11,2% 11,2% 12,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus