Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 29.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 8 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AMER SPORTS Ennuste
Osake (29.8.2018) 29,10 Osinko 12 kk 0,75
Markkina-arvo (Mrd) 3,4 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 2 750 (+1,5%) Osinko/EPS 63% 4v ka
Nettotulos (M) 135 (+28,1%) Osinko/FCF 68% 4v ka
EPS 1,16 Omav.aste 35%
PE 25,0 Gearing 69%
EV/EBIT 18,4 ROE 14,5%
PB 3,4 ROI 12,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

AMER SPORTS29.8.2018 | 29,10 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 20/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI).

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa. Tilikauden 2017 tulosta rasitti erilaiset uudelleenjärjestelykulut sekä investoinnit nettikauppaan, joten tulos jäi selvästi vuodesta 2016.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi (noin 10 – 15 %).

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,75 euroa, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osake 29,10 EUR). Mutta osakkeen korkea hinta sekä kaupan murros pistää hieman miettimään.

Tilikausi 2018

Amer Sports:n Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 483 496 -2,6% 1 107 1 160 -4,6%
Liiketulos (ebit) -29,6 -21,8 10,8 7,0 54,3%
Nettotulos -28,9 -22,5 -4,3 -5,0
EPS (EUR) -0,25 -0,19 -0,04 -0,04

Vuosi 2018 jatkui liikevaihdon laskulla (Q2: -2,6 %) ja edelleen paineessa oli Pallopelit-segmentti (-6,4 %). Laskuun vaikutti vahvistunut euro, sillä vertailukelpoisin valuutoin laskettuna kokonaisliikevaihto nousi +2 prosenttia.

Raportoitu Q2:n nettotulos oli -29 miljoonaa euroa tappiollinen (Q2/2017: -23 M EUR). Tappioin määrä nousi siis noin 6 miljoonalla eurolla, mihin oikeastaan vaikutti suoraan liikevaihdon lasku -13 miljoonalla eurolla.

Prosenttimääräinen myyntikate pysyi 44,1 prosentissa, joten euromäärinen myyntikate oli tässä kohtaa -7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten. Ja kun muut kulut olivat enemmän tai vähemmän viime vuoden tasolla, niin tämä ero kutistui vain 1 miljoonalla eurolla viimeiselle riville saavuttaessa.

Amer liitti Peak Performancen itseensä kesäkuun lopussa. Tämän vuotuinen liikevaihto on noin 145 miljoonaa ja liikevoitto (ebit) noin 16,5 miljoonaa euroa. Sijoittaja voi pohtia sitä, että paljonko tästä tulee lisää Amerin lukuihin tulevan puolen vuoden aikana? Entä paljonko tulee ns. integraatiokuluja, jotka vetävät aluksi saatavia hyötyjä alaspäin?

Näkymät 2018

Amer piti näkymät ennallaan eli se odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
  • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Näkymissä kiinnittäisin huomiota reunaehtoihin ja varsinkin kohtaan ”vertailukelpoisin valuutoin”. Esimerkiksi Q1:llä liikevaihto laski -6 prosenttia, mutta vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli +1 prosenttia. Eli vaikutus voi olla varsin iso.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 2,7 – 2,8 Mrd EUR (2017: 2,7 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 215 – 225 M EUR (2017: 168 M EUR)
  • nettotulos: 130 – 140 M EUR (2017: 105 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Amer Sports: Ennusteet.

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

Tammikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
Huhtikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUMA: Liikevaihto 2 685 M EUR (2016: 2 622 M EUR), liiketulos 215 M EUR (2016: 222 M EUR)

Tilikausi 2018:

Helmikuu/2018: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017
Huhtikuu/2018: (ei muutosta)
Heinäkuu/2018: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -12 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 93 miljoonaa euroa, mikä oikaisun jälkeen on 105 miljoonaa euroa.

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon noin 5 prosentin orgaaninen vuotuinen kasvu, mutta pääpaino on kannattavuudessa.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 2 709 miljoonaan euroon, missä oli kasvua noin +3,3 prosenttia vuoteen 2016. Kasvua tuli, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Myynti kasvoi noin +10 prosenttia mm. asusteissa, omassa vähittäiskaupassa sekä Kiinassa.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö lisäsi investointeja mm. verkkokauppaan, mikä näkyi myös tuotekehityskustannusten kasvuna ja siten tuloksessa. Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos jäi 93 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonaa euroa ja ilman tätä tulos olisi ollut noin 105 miljoonaa euroa.

Ennusteet -sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 2,7 – 2,8 miljardia ja nettotulos noin 130 – 140 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin lähes 5 prosentin tasolle.

Amerin PE-luvut (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna ja vero-oikaisu (2017: -12,4 M EUR) huomioiden) ovat 25,0x – 34,1x. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on korkeasti arvostettu. Toisaalta hinta on ollut korkealla tasolla varsin pitkään eli mistään hetkellisestä heilahduksesta ei ole kyse. Korkeaa hintaa selittää yhtiön vankka tuloksentekokyky, vaikka nettotulosmarginaalit ovat varsin ohuet.

amer-roe-roi-q22018

Amerin pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 15 prosentissa ja ROI noin 10 – 13 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Hankittu Peak Performance näkyy vuoden 2018 palkissa liikearvon selvänä nousuna 431 miljoonaan euroon.

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 135 miljoonan nettotulosta kuitenkin noin 30 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q22018

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava. Tilikauden 2018 velan määrässä näkyy myös Peak Performancen hankinta, sillä koroliset velat nousivat 973 miljoonaan euroon.

Tämä painoi omavaraisuusasteen noin 35 prosentin ja nosti nettovelkaantumisasteen noin 70 prosentin tasolle. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että velkaisuus on hallussa.

amer-velkaisuus-q22018

Rahavirta

Amer Sports:n liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen. Rahavirta tuntuisi kuitenkin olevan nousussa, sillä viimeisen 3 vuoden (2015 – 2017 rahavirrat olivat yhteensä noin 603 miljoonaa euroa, kun sitä edeltävien 3 vuoden (2012 – 2014) rahavirrat olivat 305 miljoonaa euroa. Selvä parannus, missä Amerin tekemät yritysjärjestelyt tuovat oman lisänsä.

Capex-investointien määrä on noussut aiemmasta 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 80 – 90 miljoonaan euron. Panostukset verkkokauppaan ja digitalisaatioon näkyvät näissä luvuissa.

amer-rahavirta-q22018

Vapaasta rahavirrasta (FCF) on ollut noin 50 miljoonassa eurossa – jos pois suodatetaan vuoden 2015 hyvät lukemat. Myös tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi uusiin ennätyslukemiin eli noin 157 miljoonaan euroon. Tätä selittää liiketoiminnan rahavirran +46 miljoonan euron käyttöpääoman muutos, kun se edellisvuonna oli -58 miljoonaa euroa negatiivinen.

Eli vaikka tuloskehitys on ollut nousevaa, niin vapaaseen rahavirtaan asti se ei ole juurikaan näkynyt. Kasvaneet capex-investoinnit ovat peittäneet hyvän liiketoiminnan rahavirran kehityksen. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää vapaa rahavirta noin 80 prosentin tasolla nettotuloksesta.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 80 – 85 miljoonan euron kassastamaksuja. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 140 miljoonaa euroa, niin osinkojen jälkeen rahaa jää noin 60 miljoonaa euroa velkojen lyhennyksiin. Korolliset nettovelat ovat nyt noin 820 miljoonaa euroa, joten velat voitaisiin lyhentää 10 – 15 vuodessa.

Eli Amerin velkojenhoitokyky on näillä rahavirroilla hyvin hallinnassa, vaikkakin tilanne muuttui hieman heikommaksi Peak Performancen hankinnan seurauksena. Toisaalta tämän yhtiön tuomaa lisää vapaisiin rahavirtoihin ei edellä ole arvioitu, joten se voi hieman tasoittaa velanhoitokykyä parempaan suuntaan.

Osinko

Amer Sports on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut osinkoina (tai pääomapalautuksina) noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan ja noin 75 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q22018

Keväällä 2018 yhtiö maksoi osingon sijaan 0,70 euron pääomapalautuksen. Lisäksi Amer osti tilikauden 2017 aikana noin 2,4 miljoonaa omaa osakettaan ja ilmoitti mitätöivänsä näistä 2 miljoonaa kappaletta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Amer Sports: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,75 3/2018 0,70 3/2017 0,62
YHTEENSÄ 0,75 0,70 0,62
+7,1% +12,9% +12,7%

Viime vuosien aikana osinko on noussut 0,05 – 0,10 euron tahdilla. Arvioin osingon nousevan keväällä 2019 0,05 euroa eli se olisi 0,75 euroa. Tämä pitäisi osinkosuhteen tulokseen nähden noin 65 prosentissa ja vapaisiin rahavirtoihin 87 prosentissa. Ennustettu osinko antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 27,15 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+139) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +139 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -12 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 93 miljoonaa euroa, mikä oikaisun jälkeen on 105 miljoonaa euroa.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.8.2018) 29,10 23,09 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00
Lkm (000) 116 000 117 200 118 100 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500
Markkina-arvo (Mrd) 3,38 2,71 2,99 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 1 680 1 675 1 602 1 530 1 371
Pallopelit 630 659 671 647 537
Fitness 365 376 349 357 321
Muut 75
YHTEENSÄ 2 750 2 710 2 622 2 534 2 229
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 193 179 197 162 102
Pallopelit 48 45 45 47 8
Fitness 15 20 17 31 28
Muut -36 -76 -54 -35 -23
YHTEENSÄ 220 168 205 205 115
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 760 1 107 2 750 2 709 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881
Liikevoitto 105 11 220 168 205 204 114 155 112 136
Nettotulos 70 -4 135 105 127 122 55 90 58 91
Marginaali 9,2% -0,4% 4,9% 3,9% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8%
EPS 0,60 -0,03 1,16 0,90 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 292 358 364 331 221 236 143 79
Liikearvo 431 344 373 346 305 281 289 296
Muut varat 2 077 1 900 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443
Tase yhteensä 2 800 2 602 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
Oma pääoma 981 885 1 003 950 843 761 759 827
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 3
Korolliset velat 973 819 900 792 659 702 577 470
Muut vastuut 846 898 812 814 672 567 527 518
Tase yhteensä 2 800 2 602 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 175 241 150 212 105 87 113 31
Investoinnit: Capex -75 -84 -92 -77 -52 -45 -49 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 100 157 58 135 53 42 64 -19
Investoinnit: Muut -250 -1 -56 -75 1 0 8 -2
Investointien jälkeen -150 156 2 60 54 42 72 -21
Rahoitus: Voitonjako -85 -126 -65 -53 -60 -47 -39 -73
Rahoitus: Muut 235 -30 93 83 -24 136 32 88
Rahavarojen muutos 0 0 30 90 -30 131 65 -6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinkotuotto 2,6% 3,0% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 64,4% 77,8% 57,7% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6%
Osinko/FCF 87,0% 52,3% 126,2% 47,8% 99,4% 111,9% 64,4% -204,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 34,1 29,2 34,1 42,9 30,8
PE (3v) 27,6 22,9 29,5 35,5 27,8 22,3 18,2 16,6
PE 25,0 25,7 23,5 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6
EV/EBIT 18,4 18,9 17,2 17,8 20,3 14,5 15,7 10,7
Oma pääoma/osake 8,46 7,55 8,49 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06
P/B 3,44 3,06 2,98 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27
ROE 14,5% 11,2% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2%
ROI 12,0% 9,3% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0%
Omavaraisuusaste 35,0% 34,0% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7%
Gearing 69,4% 52,1% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

USA:n verouudistukseen liittyvää oikaisua ei ole tehty tilikauden 2017 kvartaalilukuihin. Tästä syystä EPS-summa, PE-luku ja ROE eroavat yo. tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 27,02 25,07 23,09 22,44 21,90 21,18 25,28 27,22 24,56 25,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,750 0,750 0,700 0,700 0,700 0,700 0,620 0,620 0,620 0,620
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 2,5% 2,3% 2,5% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,81 0,86 0,79 0,80 0,97 1,03 1,07 1,12 1,11
PE 33,5 29,1 29,2 28,2 22,7 20,6 23,5 24,3 22,1
EV/EBIT 23,1 19,1 18,9 20,9 17,1 15,8 17,2 18,0 16,3
ROE 11,1% 11,4% 9,8% 10,5% 13,4% 13,6% 13,0% 14,7%
ROI 9,8% 10,6% 9,3% 8,8% 11,0% 11,2% 11,2% 12,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset