Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 8.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.2.2018)23,80 EURMarkkina-arvo2,8 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,70 EUR Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2018e2 780 M EUR (+3,5 %)Nettotulos 2018e125 M EUR (+18,6 %)
PE22,3ROE13,9 %

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 8 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

AMER SPORTS8.2.2018 | 23,80 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 21/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Muutoin yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa. Tilikauden 2017 tulosta rasitti erilaiset uudelleenjärjestelykulut sekä investoinnit nettikauppaan, joten tulos jäi selvästi vuodesta 2016.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi (noin 10 – 12 %).

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Kevään osinko (tai pääoman palautus tässä kohtaa) on 0,70 euroa, mikä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton. Mutta osakkeen korkea hinta sekä kaupan murros pistää hieman miettimään.

Talousmentor-salkussa on Amer Sports:n osakkeita.

Tilikausi 2017

Amer Sports:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 2 685 M EUR (2 622 M EUR / +2,4 %)
  • nettotulos: 93,3 M EUR (126,9 M EUR / -26 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 105,7 M EUR (126,9 M EUR / -17 %)
  • EPS raportoitu/vero-oikaistu: 0,79/0,90 EUR (1,08 EUR)
  • Pääomapalautusehdotus: 0,70 EUR (0,62 EUR)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi parisen prosenttia, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Myynti kasvoi noin +10 prosenttia mm. asusteissa, omassa vähittäiskaupassa sekä Kiinassa.

Amerin oman vähittäiskaupan ja verkkokaupan yhteisliikevaihto oli noin 254 miljoonaa euroa (2016: 204 M EUR), missä kasvua noin +25 prosenttia. Vaikka kasvu oli hienoa, niin tämän osuus kokonaisliikevaihdosta on edelleen alle 10 prosenttia. Vuoden 2017 lopussa Amerilla oli 86 verkkokauppaa.

Ulkoilu-segmentin liikevaihto kasvoi noin +4,3 prosenttia, missä etenkin asusteiden (+12 %) ja talviurheiluvälineiden (+9 %) myynti oli hyvää. Pyöräilyssä myyntiin vaikutti negatiivisesti (-10 %) kauppojen täydet varastot.

Myös Fitness-segmentin myynti kehittyi hyvin (+3,4 %), kun taas Pallopelit-segmentin myynti laski noin -2,7 prosenttia.

Raportoitu tulos laski noin -34 miljoonaa euroa eli noin -26 prosenttia vuodesta 2016. Liikevaihdon noin +63 miljoonan euron etu kääntyi tuloslaskelman erissä noin -34 miljoonaa euroa heikommaksi verrattuna vuoteen 2016. Eli lähes 97 miljoonaa euroa enemmän kuluja.

Tuloslaskelmaa tutkiessa esiin nousee kaksi erää, joka selittää em. kehitystä. Myytyjen suoritteiden hankintameno oli +70 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna. Yhtiö kertoo tämän bruttokatteen heikentymisen syyksi ”vähemmän suotuisista valuuttasuojauksista”. Toinen merkittävä erä oli tuotekehityskulujen nousu noin +23 miljoonalla eurolla.

Raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonan euron edestä. Ilman tätä vero-oikaistu tulos olisi ollut 105,7 miljoonaa euroa.

Amer osti omia osakkeitaan vuoden 2017 aikana noin 2,5 miljoonaa kappaletta. Näistä yhtiö ilmoitti mitätöivänsä 2 miljoonaa kappaletta.

Yhtiö ehdottaa osingon sijaan pääomapalautusta 0,70 euroa (2016: 0,62 EUR), mikä irtoaa yhtiökokouksen (8.3.2018) jälkeisenä päivänä. Pääomapalautus maksetaan 29.3.2018.

Näkymät 2018

Amer odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
  • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Segmentit

Amer Sports:lla on 3 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 1 750 1 671 1 602 1 530 1 371
Pallopelit 660 653 671 647 537
Fitness 370 361 349 357 321
Muut
YHTEENSÄ 2 780 2 685 2 622 2 534 2 229
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ulkoilu 195 179 197 162 102
Pallopelit 50 45 45 47 8
Fitness 24 20 17 31 28
Muut -79 -76 -54 -35 -23
YHTEENSÄ 190 168 205 205 115

Ulkoilu

Sisältää mm. jalkineet ja asusteet (Salomon, Arc’teryx) sekä talviliikunta- (Atomic, Salomon), pyörily- (Mavic, ENVE Composites) ja urheiluvälineet (Suunto, Sports Tracker).

Segmentti kattaa noin 60 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 75 prosenttia liikevoitosta (ennen konsernin muita eriä).

Segmentin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi 1,7 miljardiin euroon. Urheiluasusteiden (+12 %) ja talviurheiluvälineiden (+9 %) myynti oli hyvää. Pyöräilyssä myyntiin vaikutti negatiivisesti (-10 %) kauppojen täydet varastot.

Tilikauden 2017 liiketulos jäi 179 miljoonaan euroon (2016: 197 M EUR). Tähän vaikuttivat mm. USA:ssa haastavat markkinaolosuhteet sekä em. jälleenmyyjien korkeat varastotasot.

Pallopelit

Sisältää mm. mailapelit, golfin (Wilson) ja joukkuelajit (Wilson, DeMarini, Louisville Slugger).

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ollen 653 miljoonaa euroa (2016: 671 M EUR). Tähän vaikutti mm. USA:n vähittäiskaupan haasteet sekä vähittäiskauppojen baseball-mailavarastojen tyhjennykset mailasääntöjen muutoksista johtuen.

Edellä mainituista syistä johtuen tulos pysyi noin 45 miljoonassa eurossa.

Fitness

Sisältää fitness-välineet (Precor, Queenax)

Segmentti on Amerin pienin, sillä se tuo liikevaihtoa noin 350 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi hieman ollen 360 miljoonaa euroa. Kasvua toi tuotelanseerausten tuoma lisä sekä tilauskannan vahvistumisen trendi. Liiketulos kasvoi 20 miljoonaan euroon vahvan Q4:n vetämänä (2016: 17 M EUR).

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

Tammikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
Huhtikuu 2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUMA: Liikevaihto 2 685 M EUR (2016: 2 622 M EUR), liiketulos 215 M EUR (2016: 222 M EUR)

Tilikausi 2018:

Helmikuu/2018: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017

Tuloksen kehitys

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon noin 5 prosentin orgaaninen vuotuinen kasvu, mutta pääpaino on kannattavuudessa.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 2 685 miljoonaan euroon, missä oli kasvua noin +2,4 prosenttia vuoteen 2016. Kasvua tuli, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Myynti kasvoi noin +10 prosenttia mm. asusteissa, omassa vähittäiskaupassa sekä Kiinassa.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö lisäsi investointeja mm. verkkokauppaan, mikä näkyi myös tuotekehityskustannusten kasvuna ja siten tuloksessa. Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos jäi 93 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonaa euroa ja ilman tätä tulos olisi ollut noin 105 miljoonaa euroa.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 100 miljoonan nettotulosta kuitenkin noin 35 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q42017

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava, vaikka velan määrä vuonna 2017 laskikin lupaavasti. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosentin tason, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste on selvästi alle 100 prosentissa. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että velkaisuus on hallussa.

amer-velkaisuus-q42017

Rahavirta

Amer Sports:n liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen. Rahavirta tuntuisi kuitenkin olevan nousussa, sillä viimeisen 3 vuoden (2015 – 2017 rahavirrat olivat yhteensä noin 603 miljoonaa euroa, kun sitä edeltävien 3 vuoden (2012 – 2014) rahavirrat olivat 305 miljoonaa euroa. Selvä parannus, missä Amerin tekemät yritysjärjestelyt tuovat oman lisänsä.

amer-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investointien määrä on noussut aiemmasta 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 80 – 90 miljoonaan euron. Panostukset verkkokauppaan ja digitalisaatioon näkyvät näissä luvuissa.

amer-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaasta rahavirrasta (FCF) osuus silmään vuoden 2011 negatiivinen lukema. Toisaalta se näyttää vain siltä, että liiketoiminnan rahavirroissa oli ajoituksista johtuva viive, joka siirsi rahavirtoja vuoden 2012 puolelle. Muutoin vapaa rahavirta on ollut noin 50 miljoonassa eurossa – jos pois suodatetaan vuoden 2015 hyvät lukemat.

Myös tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi uusiin ennätyslukemiin eli noin 157 miljoonaan euroon. Tätä selittää liiketoiminnan rahavirran +46 miljoonan euron käyttöpääoman muutos, kun se edellisvuonna oli -58 miljoonaa euroa negatiivinen.

Eli vaikka tuloskehitys on ollut nousevaa, niin vapaaseen rahavirtaan asti se ei ole juurikaan näkynyt. Kasvaneet capex-investoinnit ovat peittäneet hyvän liiketoiminnan rahavirran kehityksen. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää vapaa rahavirta noin 80 prosentin tasolla nettotuloksesta.

Osinko

Amer Sports on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut osinkoina (tai pääomapalautuksina) noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan ja noin 75 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q42017

Keväällä 2018 yhtiö maksaa osingon sijaan pääomapalautusta 0,70 euroa, mikä tällä osakkeen kurssitasolla antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Amer osti tilikauden 2017 aikana noin 2,4 miljoonaa omaa osakettaan ja ilmoitti mitätöivänsä näistä 2 miljoonaa kappaletta.

Arvostus

Amerin PE-luvut (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna ja vero-oikaisu (2017: -12,4 M EUR) huomioiden) ovat 22,3x – 28,6x. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on korkeasti arvostettu. Toisaalta hinta on ollut korkealla tasolla varsin pitkään eli mistään hetkellisestä heilahduksesta ei ole kyse. Korkeaa hintaa selittää yhtiön vankka tuloksentekokyky, vaikka nettotulosmarginaalit ovat varsin ohuet.

amer-roe-roi-q42017

Amer Sports:n pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 13 prosentissa ja ROI noin 11 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+125) sekä osingonmaksuilla (-82). Oikaisu on yhteensä +43 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (8.2.2018) 23,80 23,09 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00
Lkm (000) 117 200 117 200 118 100 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500
Markkina-arvo (Mrd) 2,79 2,71 2,99 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 680 2 780 2 685 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881
Liikevoitto 50 190 168 205 204 114 155 112 136
Nettotulos 35 125 93 127 122 55 90 58 91
Marginaali 5,1% 4,5% 3,5% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8%
EPS 0,30 0,00 1,07 0,79 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 386 358 364 331 221 236 143 79
Liikearvo 344 344 373 346 305 281 289 296
Muut varat 1 902 1 902 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443
Tase yhteensä 2 632 2 604 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
Oma pääoma 916 888 1 003 950 843 761 759 827
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 3
Korolliset velat 819 819 900 792 659 702 577 470
Muut vastuut 897 897 812 814 672 567 527 518
Tase yhteensä 2 632 2 604 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 225 241 150 212 105 87 113 31
Investoinnit: Capex -90 -84 -92 -77 -52 -45 -49 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 135 157 58 135 53 42 64 -19
Investoinnit: Muut -10 -1 -56 -75 1 0 8 -2
Investointien jälkeen 125 156 2 60 54 42 72 -21
Rahoitus: Voitonjako -100 -126 -65 -53 -60 -47 -39 -73
Rahoitus: Muut -25 -30 93 83 -24 136 32 88
Rahavarojen muutos 0 0 30 90 -30 131 65 -6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,75 0,70 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33
Osinkotuotto 3,2% 3,0% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 70,3% 88,2% 57,7% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6%
Osinko/FCF 65,1% 52,3% 126,2% 47,8% 99,4% 111,9% 64,4% -204,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,1 29,8 34,1 42,9 30,8
PE (3v) 24,3 23,7 29,5 35,5 27,8 22,3 18,2 16,6
PE 22,3 29,1 23,5 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6
Oma pääoma/osake 7,82 7,58 8,49 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06
P/B 3,05 3,05 2,98 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27
ROE 13,9% 9,8% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2%
ROI 11,0% 9,3% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0%
Omavaraisuusaste 34,8% 34,1% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7%
Gearing 47,3% 51,9% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset