Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 28.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (28.4.2017)20,46 EURMarkkina-arvo2,41 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,68 EUR Osinkotuotto3,3 %
Liikevaihto 2017e2 700 M EUR (+3,0 %)Nettotulos 2017e125 M EUR (-1,6 %)
PE19,3ROE12,3%

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 8 617 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

AMER SPORTS28.4.2017 | 20,46 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 24/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Sen sijaan yrityksen tase ja tuloksentekokyky ovat hyvällä tasolla.

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,68 euroa, mikä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton. Mutta osakkeen korkea hinta pistää hieman miettimään: ”Josko Ameria saisi jostain dipistä selvästi alennuksella?”

Onko juuri nyt sellainen ”dippi” käsillä? Osakkeen hinta on laskenut alkuvuoden aikana 25,28 eurosta 20,46 euroon eli lähes 20 prosenttia.

Segmentit

Amer Sports:lla on 3 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ulkoilu 1 650 1 602 1 530 1 371 1 290
Pallopelit 690 671 647 537 551
Fitness 360 349 357 321 296
Muut
YHTEENSÄ 2 700 2 622 2 534 2 229 2 137
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ulkoilu 205 197 162 102 127
Pallopelit 45 45 47 8 27
Fitness 15 17 31 28 24
Muut -60 -54 -35 -23 -24
YHTEENSÄ 205 205 205 115 154

Ulkoilu
Sisältää mm. jalkineet ja asusteet (Salomon, Arc’teryx) sekä talviliikunta- (Atomic, Salomon), pyörily- (Mavic, ENVE Composites) ja urheiluvälineet (Suunto, Sports Tracker).

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +4,7 prosenttia vuodesta 2015. Liikevaihtoa kasvatti asusteiden (+13 %) ja jalkineiden (+8 %) hyvä kehitys. Sen sijaan liikevaihtoa laski talviurheiluvälineiden (-4 %) heikko kehitys leudosta talvesta johtuen. Urheiluinstrumenttien tuotelanseerauksien siirtyminen vuodelle 2017 piti tämän yksikön liikevaihdon viime vuoden tasolla.

Tilikauden 2016 liikevoitto kasvoi yli +20 prosenttia eli noin 35 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kasvatti myynnin hyvä kehitys (+39 M EUR) sekä katteiden paraneminen (+35 M EUR). Liikevoittoa veti alaspäin kulujen kasvu (-40 M EUR).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +6 prosenttia 396 miljoonaan euroon (Q1/2016: 374 M EUR). USA:ssa haastavat markkinaolosuhteet jatkuivat ja varastotasot olivat korkealla tasolla. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti asusteiden (+14 %) ja talviurheiluvälineiden (+18 %) hyvä kehitys, kun taas urheiluinstrumenttien (-26 %) tuotelanseerauksien viivästyminen vaikutti negatiivisesti.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevoitto laski -24 prosenttia 28,8 miljoonaan euroon (Q1/2016: 37,7 M EUR).

Tilikaudelle 2017 segmentin liikevaihdoksi odotetaan 1 650 miljoonaa ja liikevoitoksi noin 205 miljoonaa euroa.

Pallopelit
Sisältää mm. mailapelit, golfin (Wilson) ja joukkuelajit (Wilson, DeMarini, Louisville Slugger).

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +3,7 prosenttia vuodesta 2015. Liikevaihtoa kasvatti Joukkueurheilun toiminta-alueen hyvä kehitys. Toisaalta haastavat markkinaolosuhteet sekä jälleenmyyjien konkurssit laskivat myyntiä.

Tilikauden 2016 liikevoitto laski -2 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kasvatti hyvä myynnin kehitys (+12 M EUR) sekä valuuttakurssien positiivinen vaikutus (+3 M EUR). Sen sijaan katteet heikkenivät (-9 M EUR) ja kulut nousivat (-8 M EUR) syöden positiivisen vaikutuksen pois.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuosi sitten eli noin 185 miljoonassa eurossa. Sen sijaan liikevoitto laski -13 prosenttia 16,5 miljoonaan euroon (Q1/2016: 19,0 M EUR). Liikevoittoa laski mm. USA:n vähittäiskaupan haasteet sekä vähittäiskauppojen baseball-mailavarastojen tyhjennykset tulevien mailasääntöjen muutoksista johtuen.

Tilikaudelle 2017 segmentin liikevaihdoksi odotetaan 690 miljoonaa ja nettotulokseksi 45 miljoonaa euroa.

Fitness
Sisältää fitness-välineet (Precor, Queenax)

Tilikauden 2016 liikevaihto oli -8 miljoonaa euroa pienempi jääden 349 miljoonaan euroon. Segmentin tuotelanseerauksien siirtyminen Q4/2016 vuoden 2017 puolelle vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon.

Tilikauden 2016 liikevoitto laski 31 miljoonasta 17 miljoonaan euroon. Liikevoittoa laski katteiden pienentyminen (-5 M EUR), kulujen kasvu (-6 M EUR) sekä valuuttakurssien epäsuotuisa vaikutus (-2 M EUR).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +8 prosenttia 80,5 miljoonaan euroon (Q1/2016: 74,4 M EUR) tuotelanseerausten vetämänä.

Tilikaudelle 2017 segmentin liikevaihdoksi odotetaan 360 miljoonaa ja nettotulokseksi 15 miljoonaa euroa.

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Vuonna 2016 yhtiö hankki

  • yhdysvaltalaisen EvoShield-yhtiön, joka valmistaa suojavarusteita baseball ja softball pelaajille
  • yhdysvaltalaisen polkupyörien hiilikuiturunkojen ja osien valmistajan ENVE Composites:n.

Vuonna 2015 yhtiö hankki

  • yhdysvaltalaisen kuntolaitteita valmistavan Queenax-yhtiön, joka yhdistettiin Precor-brändin alle.
  • Sports Tracker:n vahvistamaan Amerin digitaalisia ratkaisuja
  • yhdysvaltalaisen baseball maila- ja varustevalmistajan Louisville Slugger:n

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

  • 01/2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
  • 04/2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.

Tuloksen kehitys

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiöllä onkin menossa tavoiteohjelma liikevaihdon nostamiseksi 3,5 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 2 622 miljoonaa euroa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli noin 3,5 prosenttia. Sen sijaan nettotulos oli vain hieman vuoden 2015 tasoa parempi ollen 127 miljoonaa euroa. Nettotuloksen kasvua rajoitti mm. yhdysvaltalaisten jälleenmyyjien konkursseihin liittyvät lainasaatavien arvonalentumiset sekä kasvaneet liiketoiminnan kulut.

Markkinat alkoivat heiketä Q4/2016 aikana, ja tästä johtuen yhtiö aloitti tehostamisohjelman, jonka tarkoituksena on alentaa vuotuisia kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla. Tehostamisohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 20 – 25 miljoonaa euroa, josta tähän mennessä on realisoitunut noin 17 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoi, että loppuosa eli noin 8 miljoonaa euroa kirjataan Q2/2017 tulokseen.

Tilikausi 2017

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +4 prosenttia 662 miljoonaan euroon (Q1/2016: 636 M EUR) ja nettotulos laski -16 prosenttia 19,5 miljoonaan euroon (23,2 M EUR). Nettotulokseen sisältyi noin 6,7 miljoonaa euroa tehostamisohjelman kuluja, joten ilman niitä tulos olisi ollut viime vuotista parempi.

Vähittäiskauppamarkkina USA:ssa on haastavassa tilanteessa, johtuen perinteisten kivijalkamyymälöiden vaikeuksista. Tilikauden 2017 aikana yhtiö aikoo lisätä investointeja mm. verkkokauppaan, mikä rasittaa lyhyen aikavälin kannattavuutta. Lisäksi yhtiö odottaa kasvun painottuvan vuoden 2017 toiselle puoliskolle.

Näin tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 2 700 miljoonaa ja nettotulos 125 miljoonaa euroa.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 125 miljoonan nettotulosta noin 30 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q12017

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosentin tason, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste on selvästi alle 100 prosentissa. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että velkaisuus on hallussa.

amer-velkaisuus-q12017

Osinko

Amer Sports on maksanut viime vuosina noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q12017

Tilikauden 2017 osingoksi ennustetaan 0,68 euroa, mikä tällä osakkeen kurssitasolla (27.4.2017: 20,46 eur) antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Amer Sports:n osakkeen hinta on laskenut lähes 20 prosenttia vuoden 2016 lopusta alkaen. Tästä syystä PE-luvut ovat laskeneet myös hieman: PE1, PE3 ja PE7 ovat 19,3 – 25,2. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on edelleen korkeahkolla tasolla. Toisaalta hinta on ollut korkealla tasolla varsin pitkään eli mistään hetkellisestä heilahduksesta ei ole kyse. Korkeaa hintaa selittää yhtiön vankka tuloksentekokyky, vaikka nettotulosmarginaalit ovat varsin ohuet.

amer-roe-roi-q12017

Amer Sports:n pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 12 prosentissa ja ROI noin 11 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+106) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä 106 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (28.4.2017) 20,46 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00 10,43
Lkm (000) 117 700 117 500 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500 121 500
Markkina-arvo (Mrd) 2,41 2,97 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06 1,27
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 490 662 2 700 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881 1 740
Liikevoitto -15 32 205 205 204 114 155 112 136 97
Nettotulos -30 20 125 127 122 55 90 58 91 69
Marginaali -6,1% 2,9% 4,6% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8% 4,0%
EPS -0,25 0,17 1,06 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77 0,57
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 401 364 331 221 236 143 79 85
Liikearvo 370 373 346 305 281 289 296 287
Muut varat 1 854 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443 1 282
Tase yhteensä 2 625 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818 1 654
Oma pääoma 1 033 1 003 950 843 761 759 827 788
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 3 3
Korolliset velat 858 900 792 659 702 577 470 380
Muut vastuut 734 812 814 672 567 527 518 483
Tase yhteensä 2 625 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818 1 654
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,68 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,68 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33 0,30
Osinkotuotto 3,3% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7% 2,9%
Osingonmaksusuhde 64,0% 57,4% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6% 52,8%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 25,2 34,1 43,2 29,7
PE (3v) 19,3 29,3 35,6 27,9 22,3 18,4 16,9 24,3
PE 19,3 23,4 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6 18,4
Oma pääoma/osake 8,78 8,54 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06 6,51
P/B 2,33 2,96 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27 1,60
ROE 12,3% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2% 9,0%
ROI 10,8% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0% 8,4%
Omavaraisuusaste 39,4% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7% 47,8%
Gearing 44,2% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1% 37,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements