Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 27.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (27.7.2017)22,65 EURMarkkina-arvo2,7 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,68 EUR Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2017e2 690 M EUR (+2,6 %)Nettotulos 2017e125 M EUR (-1,6 %)
PE21,3ROE12,7%

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 8 617 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

AMER SPORTS27.7.2017 | 22,65 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 23/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Sen sijaan yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,68 euroa, mikä antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton. Mutta osakkeen korkea hinta pistää hieman miettimään: ”Josko Ameria saisi jostain dipistä selvästi alennuksella?”

Alkuvuosi 2017

Amer Sports:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 1 149 M EUR (1 113 M EUR / +3,2 %)
  • nettotulos: -4,5 M EUR (8,5 M EUR / -150 %)

Alkuvuoden tulos painui pakkaselle Q2:n tuloksen (-24 M EUR) vetämänä. Tulokseen negatiivisesti vaikuttivat mm. kasvaneet panostukset digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostamisohjelman noin -8,7 miljoonan euron kulut.

Ulkoiluasusteiden sekä ENVE:n myynti kehittyi vahvasti, kun taas pyöräilyn Mavicin myyntiä jarrutti jälleenmyyjien korkeat varastotasot ja tuotejulkistusten painottuminen vuoden toiselle puoliskolle.

USA:n vähittäiskauppa pysyi odotetusta haastavana kuluttajien ostokäyttäytymisen muutosten johdosta. Amer on vastannut tähän muutokseen panostamalla digitaalisuuteen ja monikanavamalliin.

Näkymät

Amer odottaa, että vuoden 2017 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2016
  • liiketulos (ebit) on vuoden 2016 tasolla

Lisäksi yhtiö toteaa vuoden 2017 jälkipuoliskosta:

…näemme kaupankäyntiolosuhteiden parantuvan asteittain odotustemme mukaisesti. Tämä parannus, yhdistettynä vahvoihin brändihankkeisiin ja vahvistettuun monikanavaosaamiseemme tukee kasvuamme vuoden toisella puoliskolla ja sen jälkeen

Segmentit

Amer Sports:lla on 3 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ulkoilu 1 650 1 602 1 530 1 371 1 290
Pallopelit 675 671 647 537 551
Fitness 365 349 357 321 296
Muut
YHTEENSÄ 2 690 2 622 2 534 2 229 2 137
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ulkoilu 175 197 162 102 127
Pallopelit 45 45 47 8 27
Fitness 20 17 31 28 24
Muut -40 -54 -35 -23 -24
YHTEENSÄ 200 205 205 115 154

Ulkoilu

Sisältää mm. jalkineet ja asusteet (Salomon, Arc’teryx) sekä talviliikunta- (Atomic, Salomon), pyörily- (Mavic, ENVE Composites) ja urheiluvälineet (Suunto, Sports Tracker).

Segmentti kattaa noin 60 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 75 prosenttia liikevoitosta (ennen konsernin muita eriä).

Segmentin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Tilikaudelle 2017 odotetaan noin 1,6 – 1,7 miljardin euron liikevaihtoa. Urheiluasusteiden myynti on ollut hyvässä vedossa alkuvuoden 2017 aikana. Urheiluinstrumenttien tuotelanseeraukset on nyt saatu tehtyä, mikä näkyi noin 7 prosentin kasvuna Q2/2017. Tämä lupaa hyvää loppuvuodelle.

Tilikauden 2017 liiketuloksen odotetaan laskevan hieman viime vuodesta jääden noin 175 miljoonaan euroon viime vuoden 197 miljoonasta eurosta. Tähän vaikuttaa mm. USA:ssa haastavat markkinaolosuhteet sekä jälleenmyyjien korkeat varastotasot.

Pallopelit

Sisältää mm. mailapelit, golfin (Wilson) ja joukkuelajit (Wilson, DeMarini, Louisville Slugger).

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan viime vuoden tasolla eli noin 675 ja 45 miljoonaa euroa vastaavasti. Tähän nihkeään kehitykseen vaikuttaa mm. USA:n vähittäiskaupan haasteet sekä vähittäiskauppojen baseball-mailavarastojen tyhjennykset tulevien mailasääntöjen muutoksista johtuen.

Fitness

Sisältää fitness-välineet (Precor, Queenax)

Segmenttin Amerin pienin, sillä se tuo liikevaihtoa noin 350 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on hieman parempi kuin viime vuonna eli noin 365 miljoonaa euroa. Kasvua tuo tuotelanseerausten tuoma lisä sekä tilauskannan vahvistumisen trendi. Liiketuloksen odotetaan olevan 15 – 20 miljoonassa eurossa eli kutakuinkin viime vuoden tasolla.

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

  • 01/2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
  • 04/2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.
  • 07/2017: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiöllä onkin menossa tavoiteohjelma liikevaihdon nostamiseksi 3,5 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q22017

Tilikauden 2017 aikana yhtiö aikoo lisätä investointeja mm. verkkokauppaan, mikä rasittaa lyhyen aikavälin kannattavuutta. Lisäksi yhtiö odottaa kasvun painottuvan vuoden 2017 toiselle puoliskolle.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan noin 2,6 – 2,7 miljardia euroa ja nettotuloksen noin 125 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 ja 2017 tulokset sisältävät tehostamisohjelman kuluja noin 10,6 ja 8,7 miljoonaa euroa. Nämä huomioiden tulokset olisivat noin 135 miljoonassa eurossa, mikä näyttäisi yo. graafissa hienoisena nousutrendinä.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 125 miljoonan nettotulosta noin 30 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q22017

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosentin tason, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste on selvästi alle 100 prosentissa. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että velkaisuus on hallussa.

amer-velkaisuus-q22017

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Amer Sports:n liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen. Rahavirta tuntuisi kuitenkin olevan nousussa, sillä viimeisen 3 vuoden (2014 – 2016 rahavirrat ovat olleet noin 467 miljoonaa euroa, kun sitä edeltävien 3 vuoden (2011 – 2013) rahavirrat olivat 231 miljoonaa euroa. Selvä parannus, missä Amerin tekemät yritysjärjestelyt tuovat oman lisänsä.

amer-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investointien määrä on noussut aiemmasta 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 80 – 90 miljoonaan euron. Panostukset verkkokauppaan ja digitalisaatioon näkyvät näissä luvuissa.

amer-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaasta rahavirrasta (FCF) osuus silmään vuoden 2011 negatiivinen lukema. Toisaalta se näyttää vain siltä, että liiketoiminnan rahavirroissa oli ajoituksista johtuva viive, joka siirsi rahavirtoja vuoden 2012 puolelle. Muutoin vapaa rahavirta on ollut noin 50 miljoonassa eurossa – jos pois suodatetaan vuoden 2015 hyvät lukemat.

Eli vaikka tuloskehitys on ollut nousevaa, niin vapaaseen rahavirtaan asti se ei ole juurikaan näkynyt. Kasvaneet capex-investoinnit ovat peittäneet hyvän liiketoiminnan rahavirran kehityksen.

Osinko

Amer Sports on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan ja noin 75 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkoina. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q22017

Tilikauden 2017 osingoksi ennustetaan 0,68 euroa, mikä tällä osakkeen kurssitasolla antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Amerin PE-luvut (1, 3 ja 7-vuoden) ovat 21,3x – 27,9x. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on edelleen korkeahkolla tasolla, vaikka osakekurssi on laskenut noin 10 prosenttia vuoden alusta. Toisaalta hinta on ollut korkealla tasolla varsin pitkään eli mistään hetkellisestä heilahduksesta ei ole kyse. Korkeaa hintaa selittää yhtiön vankka tuloksentekokyky, vaikka nettotulosmarginaalit ovat varsin ohuet.

amer-roe-roi-q22017

Amer Sports:n pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 12 prosentissa ja ROI noin 11 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+130) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä 130 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (27.7.2017) 22,65 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00 10,43
Lkm (000) 117 500 117 500 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500 121 500
Markkina-arvo (Mrd) 2,66 2,97 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06 1,27
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 725 1 149 2 690 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881 1 740
Liikevoitto 100 8 200 205 204 114 155 112 136 97
Nettotulos 70 -5 125 127 122 55 90 58 91 69
Marginaali 9,7% -0,4% 4,6% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8% 4,0%
EPS 0,60 -0,04 1,06 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77 0,57
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 376 364 331 221 236 143 79 85
Liikearvo 354 373 346 305 281 289 296 287
Muut varat 1 775 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443 1 282
Tase yhteensä 2 505 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818 1 654
Oma pääoma 971 1 003 950 843 761 759 827 788
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 3 3
Korolliset velat 831 900 792 659 702 577 470 380
Muut vastuut 703 812 814 672 567 527 518 483
Tase yhteensä 2 505 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818 1 654
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 175 150 212 105 87 113 31 80
Investoinnit: Capex -80 -92 -77 -52 -45 -49 -50 -30
Vapaa rahavirta (FCF) 95 58 135 53 42 64 -19 50
Investoinnit: Muut -10 -56 -75 1 0 8 -2 0
Investointien jälkeen 85 2 60 54 42 72 -21 50
Rahoitus: Voitonjako -125 -65 -53 -60 -47 -39 -73 -20
Rahoitus: Muut 50 93 83 -24 136 32 88 -71
Rahavarojen muutos 10 30 90 -30 131 65 -6 -41
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,68 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,68 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33 0,30
Osinkotuotto 3,0% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7% 2,9%
Osinko/nettotulos 63,9% 57,4% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6% 52,8%
Osinko/FCF 84,1% 125,6% 47,8% 99,4% 111,9% 64,4% -204,1% 72,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 27,9 34,0 42,9 30,8
PE (3v) 21,3 29,3 35,5 27,8 22,3 18,2 16,6 28,4
PE 21,3 23,4 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6 18,4
Oma pääoma/osake 8,26 8,54 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06 6,51
P/B 2,74 2,96 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27 1,60
ROE 12,7% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2% 9,0%
ROI 10,8% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0% 8,4%
Omavaraisuusaste 38,8% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7% 47,8%
Gearing 46,9% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1% 37,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset