Amer Sports sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (26.10.2017)21,80 EURMarkkina-arvo2,6 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,68 EUR Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2017e2 670 M EUR (+1,8 %)Nettotulos 2017e100 M EUR (-21,3 %)
PE25,6ROE10,4 %

Amer Sports toimii urheiluvälineiden, -jalkineiden ja -asusteiden markkinoilla. Yhtiöllä on myyntiverkosto 34 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on 8 610 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

AMER SPORTS26.10.2017 | 21,80 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 22/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Sen sijaan yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n liikevaihdon ja tuloksen kehitys on mukavaa katsottavaa. Liikevaihto on kasvanut jokaisena tilikautena vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö pystyy myös tekemään noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaalilla tulosta, joten ylimmän rivin kasvu näkyy myös tuloksessa. Tilikauden 2017 tulosta rasittaa erilaiset uudelleenjärjestelykulut sekä investoinnit nettikauppaan, joten tulos jää selvästi vuodesta 2016.

Sijoittajan ei kuitenkaan pidä liian tarkasti katsoa yksittäisen vuoden tulosta, sillä siihen vaikuttaa erityisesti valuuttakurssimuutokset sekä talvisesongin lumi- ja pakkastilanne. Lisäksi sijoittajan on huomioitava, että vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa.

Yhtiön hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös osakkeen hinnassa, mikä PE-luvuilla mitattuna on selvästi kalliisti hinnoiteltu. Toisaalta ROE ja ROI ovat jääneet – pienoisesta velkavivusta huolimatta – hieman heikoiksi.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Amer Sports:n kasvava osinkotrendi. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,68 euroa, mikä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton. Mutta osakkeen korkea hinta sekä kaupan murros pistää hieman miettimään.

Alkuvuosi 2017

Amer Sports:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 1 882 M EUR (1 850 M EUR / +1,7 %)
 • nettotulos: 46,1 M EUR (79,0 M EUR / -42 %)

Kuluneen tilikauden 2017 liikevaihto on ollut hienoisessa kasvussa, missä kasvu on ollut vakaata Euroopassa ja Kiinassa. Sen sijaan USA:n vähittäiskauppamarkkinat ovat edelleen haastavia.

Ulkoilu-segmentin liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia, missä etenkin asusteiden myynti oli hyvää (+12 %). Pyöräilyssä myyntiin vaikuttaa negatiivisesti kauppojen täydet varastot.

Raportoitu Q1-Q3/2017 tulos jäi noin -33 miljoonaa euroa eli noin -42 prosenttia vuodesta 2016. Yhtiön mukaan tämä sisältää noin 40 miljoonaa euroa pääasiassa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Tuloslaskelmaa tutkiessa suurimmat erot viime vuoteen ovat: bruttokatteen lasku (-18 M EUR) ja tuotekehityskulujen (-26 M EUR) sekä myynnin ja markkinoinnin kulujen (-17 M EUR) nousut. Sen sijaan hallinnon ja muiden kulujen osuus oli laskenut (+13 M EUR) samoin kuin verojen (+13 M EUR).

Amer tekee siis panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Amer on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2017 aikana noin 1 070 000 kappaletta. Lisäksi yhtiö ilmoitti 26.10.2017 jatkavansa omien osakkeiden ostoa.

Näkymät

Amer odottaa, että vuoden 2017 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2016
 • liiketulos (ebit) on vuoden 2016 tasolla

Näin tilikauden 2017 ennusteiksi (Talousmentor) voidaan antaa:

 • liikevaihto: 2 625 – 2 675 M EUR (2016: 2 622)
 • nettotulos: 95 – 105 M EUR (127)
 • EPS: 0,81 – 0,89 EUR (1,08)
 • PE: 24,4x – 26,9x (osakkeen hinta 21,80 EUR)
 • osinkoennuste: 0,64 – 0,68 EUR (0,62)
 • osinkotuotto: 2,9 – 3,1 %

Segmentit

Amer Sports:lla on 3 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ulkoilu 1 650 1 602 1 530 1 371 1 290
Pallopelit 660 671 647 537 551
Fitness 360 349 357 321 296
Muut
YHTEENSÄ 2 670 2 622 2 534 2 229 2 137
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ulkoilu 170 197 162 102 127
Pallopelit 45 45 47 8 27
Fitness 20 17 31 28 24
Muut -80 -54 -35 -23 -24
YHTEENSÄ 155 205 205 115 154

Ulkoilu

Sisältää mm. jalkineet ja asusteet (Salomon, Arc’teryx) sekä talviliikunta- (Atomic, Salomon), pyörily- (Mavic, ENVE Composites) ja urheiluvälineet (Suunto, Sports Tracker).

Segmentti kattaa noin 60 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 75 prosenttia liikevoitosta (ennen konsernin muita eriä).

Segmentin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Tilikaudelle 2017 odotetaan noin 1,6 – 1,7 miljardin euron liikevaihtoa. Urheiluasusteiden myynti on ollut hyvässä vedossa alkuvuoden 2017 aikana. Sen sijaan pyöräilyssä on haasteita jälleenmyyjien varastotasojen pysyessä korkealla.

Tilikauden 2017 liiketuloksen odotetaan laskevan hieman viime vuodesta jääden noin 170 miljoonaan euroon viime vuoden 197 miljoonasta eurosta. Tähän vaikuttaa mm. USA:ssa haastavat markkinaolosuhteet sekä em. jälleenmyyjien korkeat varastotasot.

Pallopelit

Sisältää mm. mailapelit, golfin (Wilson) ja joukkuelajit (Wilson, DeMarini, Louisville Slugger).

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan viime vuoden tasolla eli noin 660 ja 45 miljoonaa euroa vastaavasti. Tähän nihkeään kehitykseen vaikuttaa mm. USA:n vähittäiskaupan haasteet sekä vähittäiskauppojen baseball-mailavarastojen tyhjennykset tulevien mailasääntöjen muutoksista johtuen.

Fitness

Sisältää fitness-välineet (Precor, Queenax)

Segmenttin Amerin pienin, sillä se tuo liikevaihtoa noin 350 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on hieman parempi kuin viime vuonna eli noin 360 miljoonaa euroa. Kasvua tuo tuotelanseerausten tuoma lisä sekä tilauskannan vahvistumisen trendi. Liiketuloksen odotetaan olevan 15 – 20 miljoonassa eurossa eli kutakuinkin viime vuoden tasolla.

Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit

Amer Sports on parin viime vuoden aikana tehnyt useita liiketoimintojen hankintoja ja myyntejä. Yhtiön kotisivuilla on lista tapahtumista: https://www.amersports.com/about-us/our-business/acquisitions-and-divestments/.

Näkymien kehitys

Amer Sports:n antamat näkymäennusteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Tilikausi 2017:

 • 01/2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016
 • 04/2017: liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.
 • 07/2017: (ei muutosta)
 • 10/2017: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Amer Sports on kasvattanut liikevaihtoa joka vuosi vuodesta 2009 alkaen. Finanssikriisi vuonna 2008 katkaisi hyvän kehityksen vähäksi aikaa. Yhtiö uudisti taloudellisia tavoitteitaan ja nyt tavoitteena on liikevaihdon noin 5 prosentin orgaaninen vuotuinen kasvu.

Amer Sports tekee tulosta noin 2,5 – 5,5 prosentin marginaaleilla. Valuuttakurssimuutokset sekä talvikauden sesongin vahvuus (tai heikkous) näkyy herkästi marginaalien heilahteluna. Lisäksi vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Siksi pelkästään yhden vuoden tuloksen tarkastelu ei ole mielekästä.

amer-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 aikana yhtiö aikoo lisätä investointeja mm. verkkokauppaan, mikä rasittaa lyhyen aikavälin kannattavuutta. Lisäksi yhtiö odottaa kasvun painottuvan vuoden 2017 toiselle puoliskolle.

Uusien tavoitteiden mukaisesti yritys tavoittelee liikevoiton (ebit) kasvua, joka ylittää liikevaihdon kasvun.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan noin 2,65 – 2,70 miljardia euroa ja nettotuloksen noin 95 – 105 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tulos sisältää tehostamisohjelman kuluja (n. 40 M EUR), ja tästä syystä tulos jää selvästi viimevuotisesta Nämä huomioiden tulokset olisivat noin 135 miljoonassa eurossa, mikä näyttäisi yo. graafissa hienoisena nousutrendinä.

Tase

Taseessa näkyy liikearvon hienoinen nousutrendi yrityskauppojen seurauksena. Liikearvoa on kuitenkin vielä kohtuullisesti niin taseen loppusummaan kuin nettotulokseen nähden. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi nykyistä noin 100 miljoonan nettotulosta kuitenkin noin 35 prosenttia alaspäin.

amer-liikearvo-q32017

Korollisten velkojen määrä on hieman koholla ja trendi on kasvava. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosentin tason, mutta toisaalta nettovelkaantumisaste on selvästi alle 100 prosentissa. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että velkaisuus on hallussa.

amer-velkaisuus-q32017

Rahavirta

Amer Sports:n liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen. Rahavirta tuntuisi kuitenkin olevan nousussa, sillä viimeisen 3 vuoden (2014 – 2016 rahavirrat ovat olleet noin 467 miljoonaa euroa, kun sitä edeltävien 3 vuoden (2011 – 2013) rahavirrat olivat 231 miljoonaa euroa. Selvä parannus, missä Amerin tekemät yritysjärjestelyt tuovat oman lisänsä.

amer-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investointien määrä on noussut aiemmasta 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 80 – 90 miljoonaan euron. Panostukset verkkokauppaan ja digitalisaatioon näkyvät näissä luvuissa.

amer-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaasta rahavirrasta (FCF) osuus silmään vuoden 2011 negatiivinen lukema. Toisaalta se näyttää vain siltä, että liiketoiminnan rahavirroissa oli ajoituksista johtuva viive, joka siirsi rahavirtoja vuoden 2012 puolelle. Muutoin vapaa rahavirta on ollut noin 50 miljoonassa eurossa – jos pois suodatetaan vuoden 2015 hyvät lukemat.

Eli vaikka tuloskehitys on ollut nousevaa, niin vapaaseen rahavirtaan asti se ei ole juurikaan näkynyt. Kasvaneet capex-investoinnit ovat peittäneet hyvän liiketoiminnan rahavirran kehityksen. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää vapaa rahavirta noin 80 prosentin tasolla nettotuloksesta.

Osinko

Amer Sports on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut noin 50 – 60 prosenttia nettotuloksestaan ja noin 75 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkoina. Tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja ilman, että velkaantumisen tunnusluvut olisivat menneet valtavasti punaiselle.

amer-osinko-q32017

Kevään 2018 osingoksi ennustetaan 0,64 – 0,68 euroa, mikä tällä osakkeen kurssitasolla antaisi noin 2,9 – 3,1 prosentin osinkotuoton.

Amer on ostanut tilikauden 2017 aikana noin 1,0 miljoonaa omaa osakettaan – ja ohjelma on käynnistetty Q3/2017-tulosjulkistuksen jälkeen uudelleen. Tämä voisi olettaa pitävän osinkokehityksen nousevana myös keväällä 2018.

Arvostus

Amerin PE-luvut (1, 3 ja 7-vuoden) ovat 22,3x – 28,1x. Näin voidaan sanoa, että osakkeen hinta on edelleen korkeahkolla tasolla, vaikka osakekurssi on laskenut noin 14 prosenttia vuoden alusta. Toisaalta hinta on ollut korkealla tasolla varsin pitkään eli mistään hetkellisestä heilahduksesta ei ole kyse. Korkeaa hintaa selittää yhtiön vankka tuloksentekokyky, vaikka nettotulosmarginaalit ovat varsin ohuet.

Lisäksi on muistettava, että tilikauden 2017 tulos sisältää uudelleenjärjestelykuluja noin 40 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden tulos olisi noin 135 miljoonaa euroa ja PE-luku noin 19,0x.

amer-roe-roi-q32017

Amer Sports:n pääoman tuottoluvut ovat kuitenkin – arvostukseen nähden – varsin maltilliset. ROE on noin 12 prosentissa ja ROI noin 11 prosentissa. Jos jotain heikkoa haluaa Amerista hakea, niin ehkä se on sitten tämä alle 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Velkaa on kuitenkin sen verran, että sen vipuvaikutuksen odottaisi nostavan ROE:n yli 15 prosentin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+54) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +54 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (26.10.2017) 21,80 25,28 26,97 16,06 15,12 11,25 9,00 10,43
Lkm (000) 117 400 117 500 117 300 117 100 117 500 117 800 117 500 121 500
Markkina-arvo (Mrd) 2,56 2,97 3,16 1,88 1,78 1,33 1,06 1,27
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 775 1 882 2 670 2 622 2 534 2 229 2 137 2 064 1 881 1 740
Liikevoitto 73 82 155 205 204 114 155 112 136 97
Nettotulos 54 46 100 127 122 55 90 58 91 69
Marginaali 7,0% 2,4% 3,7% 4,8% 4,8% 2,5% 4,2% 2,8% 4,8% 4,0%
EPS 0,46 0,39 0,85 1,08 1,04 0,47 0,77 0,49 0,77 0,57
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 283 364 331 221 236 143 79 85
Liikearvo 345 373 346 305 281 289 296 287
Muut varat 1 925 1 978 1 879 1 648 1 513 1 431 1 443 1 282
Tase yhteensä 2 553 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818 1 654
Oma pääoma 921 1 003 950 843 761 759 827 788
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 3 3
Korolliset velat 837 900 792 659 702 577 470 380
Muut vastuut 795 812 814 672 567 527 518 483
Tase yhteensä 2 553 2 715 2 556 2 174 2 030 1 863 1 818 1 654
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 175 150 212 105 87 113 31 80
Investoinnit: Capex -75 -92 -77 -52 -45 -49 -50 -30
Vapaa rahavirta (FCF) 100 58 135 53 42 64 -19 50
Investoinnit: Muut -10 -56 -75 1 0 8 -2 0
Investointien jälkeen 90 2 60 54 42 72 -21 50
Rahoitus: Voitonjako -125 -65 -53 -60 -47 -39 -73 -20
Rahoitus: Muut -35 93 83 -24 136 32 88 -71
Rahavarojen muutos -70 30 90 -30 131 65 -6 -41
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,68 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,68 0,62 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33 0,30
Osinkotuotto 3,1% 2,5% 2,0% 2,8% 2,6% 3,1% 3,7% 2,9%
Osinko/nettotulos 79,8% 57,4% 52,9% 95,8% 52,2% 71,1% 42,6% 52,8%
Osinko/FCF 79,8% 125,6% 47,8% 99,4% 111,9% 64,4% -204,1% 72,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 27,9 34,0 42,9 30,8
PE (3v) 22,0 29,3 35,5 27,8 22,3 18,2 16,6 28,4
PE 25,6 23,4 25,9 34,2 19,7 22,8 11,6 18,4
Oma pääoma/osake 7,84 8,54 8,10 7,20 6,48 6,44 7,06 6,51
P/B 2,78 2,96 3,33 2,23 2,33 1,75 1,27 1,60
ROE 10,4% 13,0% 13,6% 6,9% 11,8% 7,3% 11,2% 9,0%
ROI 8,5% 11,2% 12,6% 7,7% 11,1% 8,5% 11,0% 8,4%
Omavaraisuusaste 36,1% 36,9% 37,2% 38,8% 37,5% 40,7% 45,7% 47,8%
Gearing 60,2% 53,4% 48,5% 52,0% 61,2% 57,2% 47,1% 37,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset