ASSA ABLOY: Ennusteet

Päivitetty 7.9.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

assaabloy-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät

Yhtiö ei ole kertonut lyhyen aikavälin näkymäarvioitaan. Sen sijaan pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on:

  • liikevaihdon vuotuinen kasvu noin +10 %, josta puolet tulisi yritysjärjestelyiden kautta
  • liiketulosmarginaali: 16 – 17 %

Yritysjärjestelyt ovat merkittävässä roolissa yhtiön kasvussa ja esimerkiksi vuonna 2018 yhtiö teki 19 yrityshankintaa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

ASSA ABLOY:lla on viisi segmenttiä, jotka ovat

  • EMEA
  • Americas
  • Asia Pacific
  • Global Technologies kehittää turvallisen tunnistautumisen ratkaisuja mm. laivojen, hotellien, asuntoloiden yms. tarpeisiin.
  • Entrance Systems

ASSA ABLOY: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2012 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
EMEA 20 900 5 651 4 950 5 176 5 123 19 909 5 409 4 793 5 011 4 696
Muutos (%) 5,0% 4,5% 3,3% 3,3% 9,1% 12,3% 13,5% 14,5% 12,6% 8,6%
Americas 22 500 5 668 5 700 5 838 5 294 19 737 5 151 5 190 5 060 4 336
Muutos (%) 14,0% 10,0% 9,8% 15,4% 22,1% 10,4% 21,8% 17,7% 7,9% -4,6%
Asia Pacific 9 600 2 607 2 550 2 570 1 873 8 875 2 438 2 342 2 332 1 763
Muutos (%) 8,2% 6,9% 8,9% 10,2% 6,2% 3,8% 8,3% 2,7% 2,7% 0,7%
Global Technologies 14 250 3 744 3 500 3 682 3 324 11 863 3 579 2 981 2 848 2 455
Muutos (%) 20,1% 4,6% 17,4% 29,3% 35,4% 15,2% 27,1% 24,2% 8,7% -0,3%
Entrance Systems 25 000 6 581 6 250 6 278 5 891 23 665 6 590 5 886 5 889 5 300
Muutos (%) 5,6% -0,1% 6,2% 6,6% 11,2% 9,2% 9,0% 12,7% 10,0% 4,8%
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 92 250 24 251 22 950 23 544 21 505 84 049 23 167 21 192 21 140 18 550
Muutos (%) 9,8% 4,7% 8,3% 11,4% 15,9% 10,4% 15,2% 14,6% 9,0% 2,3%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto on kasvanut +13,5 prosenttia, jota on vauhdittanut yrityksen luonteeseen kuuluen yritysjärjestelyt. Kasvu on ollut erityisen vahvaa Americas– (+18,5 %) sekä Global Technologies (+32,0 %) -segmenteissä, missä kasvua on tukenut sähkömekaaniset lukot sekä älylukot. Sen sijaan Asia Pacific -alueen kehitystä jarruttaa E-Korean ja Japanin myynnin lasku.

Alkuvuoden 2019 kysyntätilanne on ollut yleisesti hyvä, mutta tilanne vaihtelee suuresti eri alueiden kesken. Kauppasota sekä globaalin talouden yskähtelyt ovat näkyneet talouden epävarmuuden lisääntymisenä ja siten myös varovaisina investointipäätöksinä (mm. rakentaminen) ASSA ABLOY:n asiakaskunnassa.

Arvioin kasvuvauhdin hieman hiipuvan noin 6 – 7 prosentin tasolle vuoden 2019 toisella puoliskolla, missä em. talouden epävarmuus jarruttaisi kasvuvauhtia. Tämä tarkoittaisi edelleen sitä, että yhtiön liikevaihto kasvaisi noin +9,8 prosenttia vuonna 2019.

Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 90 – 95 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
EMEA 3 425 860 875 849 841 2 817 472 774 807 764
Muutos (%) 21,6% 82,2% 13,0% 5,2% 10,1% -5,8% -43,9% 7,9% 13,2% 6,4%
Americas 4 575 1 107 1 225 1 203 1 040 3 716 803 1 046 1 022 845
Muutos (%) 23,1% 37,9% 17,1% 17,7% 23,1% -2,6% -5,2% 8,3% -1,8% -12,1%
Asia Pacific 925 265 275 270 115 -5 233 135 242 -5 764 154
Muutos (%) 96,3% 13,6% -25,3% -41,8% -12,6% 2,0%
Global Technologies 2 600 620 700 682 598 2 170 499 641 564 466
Muutos (%) 19,8% 24,2% 9,2% 20,9% 28,3% 11,5% -17,9% 48,7% 16,0% 10,4%
Entrance Systems 3 475 921 900 875 779 3 251 891 831 819 710
Muutos (%) 6,9% 3,4% 8,3% 6,8% 9,7% 5,3% -7,8% 9,1% 13,8% 11,3%
Muut -500 -101 -125 -146 -128 -626 -273 -110 -133 -110
YHTEENSÄ 14 500 3 672 3 850 3 733 3 245 6 095 2 527 3 424 -2 685 2 829
Muutos (%) 137,9% 45,3% 12,4% 14,7% -50,6% -24,8% 11,2% 1,5%
MARGINAALI 15,7% 15,1% 16,8% 15,9% 15,1% 7,3% 10,9% 16,2% -12,7% 15,3%

Vertailukauden Q2/2018 tulokseen sisältyy yhtiön tekemä -5 595 miljoonan kruunun alaskirjaus Kiinan vaikeaan tilanteeseen liittyen. Jos tämän huomioi vertailua tehtäessä, niin silloin alkuvuoden 2019 tulos olisi kasvanut noin +21,6 prosenttia. Liikevaihdon tavoi myös tuloskehitystä tukee useat yritysjärjestelyt.

Yhtiön yhtenä strategisena toimintaohjeena on kulujen tarkka kontrolli ja tuottavuuden jatkuva kehittäminen. Yhtiöllä onkin ollut uudelleenjärjestelyt käynnissä jo vuodesta 2006 alkaen, mitä selittää yhtiön tekemät useat yrityskaupat. Q2/2019 aikana nämä toimenpiteet toivat yli 200 miljoonan kruunun säästöt.

Loppuvuoden 2019 tulosmarginaalin arvioin nousevan 15 – 17 prosenttiin, mikä olisi hieman alkuvuoden noin 15,5 prosentin tasoa parempi. Kannattavuuskehitykseen vaikuttaa oleellisesti se, että syntyykö uudelleenjärjestelytoimenpiteistä kertaluontoisia kuluja, jotka painaisivat tulosta.

Arvioin vuoden 2019 liiketuloksen olevan 13,5 – 15,0 miljardia kruunua, jolla liiketulosmarginaali asettuisi 15,7 prosenttiin. Jos vuoden 2018 tuloksesta oikaisee pois 5,6 miljardin kruunun alaskirjaukset, niin silloin vertailukauden marginaali olisi ollut 13,9 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 14 500 3 672 3 850 3 733 3 245 6 095 2 527 3 424 -2 685 2 829
Rahoituskulut (netto) -990 -236 -235 -271 -248 -799 -230 -203 -191 -175
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 13 510 3 436 3 615 3 462 2 997 5 296 2 297 3 221 -2 876 2 654
Verot -3 510 -891 -940 -900 -779 -2 542 -670 -838 -344 -690
Nettotulos 10 000 2 544 2 675 2 562 2 219 2 755 1 627 2 384 -3 220 1 964
EPS 9,00 2,29 2,41 2,31 2,00 2,48 1,46 2,15 -2,90 1,77

IFRS 16-standardin vaikutuksesta yhtiön rahoituskulut ovat nousussa. Arvioin vuoden 2019 kulujen olevan noin -1,0 miljardia kruunua. Veroja laskiessa käytin noin 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 9,0 – 10,5 miljardia kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2018 nähden, vaikka vertailukauden tulokseen tekisi aiemmin mainitun +5,6 miljardin kruunun oikaisun (2018: 8 350 Mrd SEK, oikaistu).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiön taloudellisena tavoitteena on noin +10 prosentin liikevaihdon kasvu, josta yritysjärjestelyt tuovat noin puolet. Miten yhtiö onnistuu näissä järjestelyissä ja tuovatko ne odotettuja tuloksia?
  • Kauppasota sekä maailman talouden yskähtelyt vaikuttavat negatiivisesti yleiseen investointi-innokkuuteen, mikä ASSA ABLOY:n kohdalla tuntuu juurikin rakentamisen aktiviteetin hiljentymisenä. Saadaanko kauppasotaan lähitulevaisuudessa ratkaisua ja miten maailman taloustilanne kehittyy tulevina vuosina?
  • Yhtiöllä oli haasteita Kiinassa vuonna 2018, joten sijoittajan tulee seurata tarkasti sitä, miten yhtiö saa toiminnan järjestettyä siellä. Myös Kiinan rakentamisen aktiviteetti saattaa hidastua kauppasodan johdosta.

Tein tulevien vuosien liikevaihdon kasvuennusteen noin 6,5 – 7,0 prosenttiin eli alle yhtiön tavoitteleman noin 10 prosentin tason. Arvelen globaalin talouden hidastumisen tuntuvan myös ASSA ABLOY:n liikevaihdossa. Toki kasvu olisi näilläkin lukemilla vahvaa.

Arvioin kustannusinflaation ja taantuvan talouden pitävän liiketulosmarginaalit noin 15,0 – 15,5 prosentin tasolla eli tässäkin jäätäisiin hieman alle yhtiön tavoitteleman 16 – 17 prosentin tason.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -1,0 miljardia kruunua ja veroja laskiessa käytin noin 26 prosentin veroastetta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 105 000 98 500 26 000 24 500 25 000 23 000
Muutos (%) 6,6% 6,8% 7,2% 6,8% 6,2% 7,0%
Liiketulos (ebit) 15 825 15 225 3 875 4 050 3 900 3 400
Muutos (%) 3,9% 5,0% 5,5% 5,2% 4,5% 4,8%
MARGINAALI 15,1% 15,5% 14,9% 16,5% 15,6% 14,8%

ja liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 15 825 15 225 3 875 4 050 3 900 3 400
Rahoituskulut (netto) -950 -1 000 -250 -250 -250 -250
Tulos ennen veroja 14 875 14 225 3 625 3 800 3 650 3 150
Verot -3 875 -3 700 -950 -975 -950 -825
Nettotulos 11 000 10 525 2 675 2 825 2 700 2 325
EPS 9,90 9,48 2,41 2,54 2,43 2,09

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset