ASSA ABLOY sijoituskohteena

Päivitetty 18.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Ruotsalainen ASSA ABLOY on tunnettu erilaisten lukitsemiseen liittyvien ratkaisujen ja palvelujen kehittäjä ja myyjä. Perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten lisäksi yhtiö kehittää myös elektronisia lukituksia, missä avaimena voi toimia mm. RFID-ratkaisut, kortit, älypuhelimet tai biotunnisteet. Yhtiö toimii yli 70 maassa ja sillä on noin 49 150 työntekijää (Q3/2019).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.assaabloy.com/en/com/investors/reports/

Yhteenveto

ASSA ABLOY10.2.2020 | 233,50 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ASSA ABLOY:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä korkea liikearvon määrä.

ASSA ABLOY on kasvanut voimakkaasti yritysostoin ja se on tehnyt mm. yli 200 yritysostoa viimeisen 20 vuoden aikana. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa 10 prosentin vuosivauhdilla, josta puolet tulisi juurikin yritysjärjestelyiden kautta. Vuodesta 2010 vuoteen 2019 liikevaihto kasvoi 36,8 miljardista 94,0 miljardiin kruunuun eli keskimäärin +9,8 prosenttia per vuosi.

Kannattavuus on tänä aikana pysynyt hyvänä, sillä liiketulosmarginaali on pysytellyt noin 12,5…16,5 prosentin välimaastossa lähes joka vuosi. Vuoden 2018 tulosta painoi noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan toimintoihin liittyen, mutta jos tämän oikaisee pois, niin silloin tulosmarginaali olisi ollut 13,9 prosenttia. Yhtiön pitkän aikavälin kannattavuustavoitteena on 16 – 17 prosentin liiketulosmarginaali.

Yhtiö pyrkii pitämään kannattavuustasoa hyvänä jatkuvan kehityksen avulla, missä toimintaa pyritään tehostamaan ja säästöjä hakemaan ”joka päivä”. Jatkuvat yrityskaupat oikeastaan pakottavat tällaiseen toimintaan.

Useista yritysostoista johtuen liikearvon määrä koko taseesta on noin 50 prosenttia. Velkaisuus on kuitenkin pysynyt hyvänä, sillä omavaraisuusaste pysytellyt useamman vuoden ajan noin 45 – 50 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 45 – 55 prosentissa.

Yhtiön rahavirtatilanne on hyvä, sillä vapaata rahavirtaa (FCF) on viime vuosina syntynyt noin 7 miljardia kruunua per vuosi. Samaan aikaan yhtiö on maksanut 3,0 – 4,0 miljardin kruunun vuotuista osinkoa, josta laajentumisinvestointeihin on siten jäänyt noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua.

Osinkosijoittaja on ehkä mietteissään, sillä yhtiön osinkotuotto on tällä hetkellä vain noin 2,1 prosenttia. Kevään 2020 osinko on 3,85 kruunua ja osake nyt 186,25 kruunussa. Toisaalta osinko on ollut hyvässä kasvussa ja karkeasti laskien se on tuplaantunut noin 4 – 6 vuoden välein aina vuodesta 2009 lähtien. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinko perutaan koronaviruksen johdosta.

Tilikausi 2019

ASSA ABLOY:n vuosi 2019:

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 24 946 23 167 7,7% 94 029 84 048 11,9%
Liiketulos (ebit) 3 735 2 528 48% 14 608 6 096 140%
Nettotulos (omistajille) 2 517 1 627 55% 9 993 2 753 263%
EPS (SEK) 2,27 1,46 9,00 2,48

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 11,9 prosenttia, jota on vauhdittanut yrityksen luonteeseen kuuluen yritysjärjestelyt. Orgaanista kasvua tuli 3 prosenttia ja yritysjärjestelyistä toiset 3 prosenttia. Valuuttakurssimuutosten osuus liikevaihdon kasvusta oli siten puolet eli 6 prosenttia.

Kehitys oli erityisen vahvaa Americas– (+17,0 %) sekä Global Technologies (+29,1 %) -segmenteissä, missä kasvua on tukenut sähkömekaaniset lukot sekä älylukot. Sen sijaan Asia Pacific -alueen kehitystä jarruttaa E-Korean myynnin lasku sekä Kiinan uuden strategian mukainen kehitys. Kiinassa yhtiö valikoi tarkemmin myyntiään, joka lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa negatiivisesti myynnin kasvuun.

Vuoden 2019 raportoitu liiketulos kasvoi selvästi (+140 %), missä vertailukauden Q2/2018 tulokseen sisältyy yhtiön tekemä -5 595 miljoonan kruunun alaskirjaus Kiinan vaikeaan tilanteeseen liittyen. Jos tämän huomioi vertailua tehtäessä, niin silloin vuoden 2019 tulos olisi kasvanut noin 25,0 prosenttia.

Liikevaihdon tavoin tuloskehitystä tukee useat yritysjärjestelyt. Sen lisäksi vahvaa tuloskehitystä tuki raaka-ainehintojen lasku sekä tehdyt tehostustoimet.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 3,85 kruunua, joka irtoaa 30.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Näkymät 2020

Yhtiö ei ole kertonut lyhyen aikavälin näkymäarvioitaan. Sen sijaan pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on:

  • liikevaihdon vuotuinen kasvu noin +10 %, josta puolet tulisi yritysjärjestelyiden kautta
  • liiketulosmarginaali: 16 – 17 %

Yritysjärjestelyt ovat merkittävässä roolissa yhtiön kasvussa ja esimerkiksi vuonna 2018 yhtiö teki 19 yrityshankintaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat ASSA ABLOY: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten todettua, niin ASSA ABLOY:n strategiaan kuuluu kasvu yritysjärjestelyiden avulla. Tämä näkyy myös liikevaihdon erinomaisena ja lähes viivoitinsuoramaisella kehityksenä. Sijoittajan on hyvä muistaa, että yritysjärjestelyihin liittyy aina riski siitä, että yrityskaupan mahdollista hyötypotentiaalia ei saadakaan hyödynnettyä.

assaabloy-tuloslaskelma-q42019

Tuloskehitys on ollut liikevaihtoon nähden poukkoilevampaa. Vuoden 2018 tulosta painoi noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan vaikeaan tilanteeseen liittyen. Kiinassa rakentamisen aktiviteetti on kauppasodan myötä ollut laskussa, mikä on näkynyt samalla negatiivisesti ASSA ABLOY:n lukitsemisratkaisujen kysynnässä. Yhtiö vaihtoi Kiinan toimintojen johtajan ja on muutenkin kohdistanut fokusta kannattavuuden kohentamiseksi.

Tilikauden 2019 tulos oli jälleen erinomaisella tasolla.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin xxx miljardin kruunun liikevaihtoon ja noin xx miljardin kruunun nettotulokseen. Näillä ennusteilla tulosmarginaali olisi noin xx prosenttia ja se jäisi vuoden 2019 noin 10,6 prosentista.

PE-luvulla mitattuna osaketta voi luonnehtia korkeasti hinnoitelluksi. Korkeaa PE-lukua tukee yhtiö nopea kasvuvauhti sekä odotukset kasvuvauhdin pysymisenä hyvällä tasolla myös jatkossa. Mikäli yhtiö pystyy pitämään hyvää kasvua yllä, niin silloin korkea PE-luku lienee perusteltu. Toisaalta, jos kasvu hyytyy ja samalla tuloskunto jää heikoksi, niin osake laskee sekä tulosvaikutuksen että myös laskevan PE-luvun vetämänä.

assaabloy-roeroi-q42019

Pääoman tuottoluvut ovat ASSA ABLOY:lla pysyneet hyvällä noin 15 – 20 prosentin tasolla useampana vuotena. Vuoden 2018 heikkoja tuottolukuja selittää jo aiemmin mainittu 5,6 miljardin kruunun alaskirjaus. Tuottolukujen laskevaa trendiä selittää osaltaan hienoisesti laskeva tuloskunto vuosien 2014 – 2018 välillä, mutta myös samaan aikaan kasvanut oman pääoman määrä. Oma pääoma on ROE:n laskentakaavassa jakajana, joten pääomien kasvu automaattisesti tuo heikentävän vaikutuksen tunnuslukuun.

Tase

Yhtiön tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvossa, jota on nyt noin 57,7 miljardia kruunua. Tämä vastaa noin puolta koko taseen loppusummasta. Tähän liittyy myös riski, joka toteutui vuonna 2018 yhtiön alaskirjatessa liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä.

10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi nykyisellä liikearvon määrällä noin -6 miljardin kruunun erää, joka painaisi noin 10 miljardin kruunun tulostasoa selvästi. Tulos kuitenkin pysyisi vielä voitollisena.

assaabloy-liikearvo-q42019

Kruunumääräinen velkataso (30,3 Mrd SEK) on yritysjärjestelyiden johdosta ollut kasvussa, mutta niiden suhteellinen osuus on pysynyt hallinnassa.

assaabloy-velkaisuus-q42019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Myös yhtiön velanhoitokyky on hyvä, sillä osinkojen jälkeinen rahavirta on ollut noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua positiivinen.

Rahavirta

Nettotuloksen heilahtelut eivät näy liiketoiminnan rahavirrassa, joka on kehittynyt varsin tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Liikevaihdon tavoin myös tässä näkyy tehdyt yritysjärjestelyt.

assaabloy-rahavirta-q42019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin pieniä liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Ja myös ne ovat kehittyneet tasaisesti.

Vapaa rahavirta (FCF) on em. tekijöistä johtuen kehittynyt myös tasaisesti ja varsin ennustettavasti. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Vapaat rahavirrat ovat olleet noin 7 miljardia kruunua viimeisten vuosien aikana ja samaan aikaan osinkojen taso on ollut noin 3,0 – 4,0 miljardia kruunua. Näin lainojen lyhennykseen jäisi saman verran, jolloin nykyiset noin 30,3 miljardin kruunun velat lyhenisivät alle 10 vuodessa. Yhtiön velanhoitokyky on näillä rahavirtatasoilla erinomainen.

Positiivinen rahavirta on antanut myös hyvää tukea yhtiön laajentumisinvestoinneille, joihin on viimeisen 5 vuoden aikana kulunut karkeasti laskien noin 20 miljardia kruunua eli noin 4 miljardia kruunua per vuosi. Juurikin sen verran, mitä osinkojen jälkeen jää käytettäväksi.

Osinko

ASSA ABLOY:n osinko kehittynyt nousevassa trendissä vuodesta 2010 alkaen. 4 vuoden keskiarvolla laskettuna osinko on ollut noin 50 – 55 prosenttia tuloksesta ja noin 45 – 50 prosenttia vapaista rahavirroista. Tämä on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa, jonka mukaan yhtiö maksaa osinkoa, joka on noin 33 – 50 prosenttia tuloksesta huomioiden yhtiön laajentumisinvestoinnit.

assaabloy-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ASSA ABLOY: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 3,85 4/2019 3,50 4/2018 3,30
YHTEENSÄ 3,85 3,50 3,30
+10,0% +6,1% +10,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 3,85 kruunua, joka irtoaa 30.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (18.3.2020) 186,25 219,00 158,15 170,40 169,10 178,00 138,27 113,27
Lkm (000) 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776
Markkina-arvo (Mrd) 206,88 243,26 175,67 189,28 187,83 197,72 153,59 125,82
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 94 029 84 048 76 137 71 293 68 099 56 843 48 481
Liiketulos 14 608 6 096 12 341 9 657 11 079 11 583 6 924
Nettotulos 9 993 2 753 8 633 6 654 7 693 8 762 4 772
Marginaali 10,6% 3,3% 11,3% 9,3% 11,3% 15,4% 9,8%
EPS 9,00 2,48 7,77 5,99 6,93 7,89 4,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 442 609 502 752 535 681 566
Liikearvo 57 662 53 413 50 330 47 544 42 777 39 778 31 817
Muut varat 59 946 52 546 48 612 46 986 42 865 39 539 33 380
Varat yhteensä 118 050 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763
Oma pääoma 59 143 51 890 50 648 47 220 41 575 36 096 28 812
Vähemmistö 11 10 9 4 4 2 0
Korolliset velat 30 299 27 083 23 010 20 830 20 142 19 998 18 204
Muut vastuut 28 597 27 585 25 777 27 228 24 456 23 902 18 747
Pääomat yhteensä 118 050 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 12 665 9 225 9 248 8 575 8 572 6 679 6 224
Investoinnit: Capex -1 662 -1 793 -2 105 -1 575 -1 555 -1 341 -1 308
Vapaa rahavirta (FCF) 11 003 7 432 7 143 7 000 7 017 5 338 4 916
Investoinnit: Muut -3 802 -4 634 -6 556 -2 488 -2 857 -2 183 -4 722
Investointien jälkeen 7 201 2 798 587 4 512 4 160 3 155 194
Rahoitus: Voitonjako -3 907 -3 955 -3 536 -3 065 -3 518 -2 185 -4 214
Rahoitus: Muut -3 394 1 227 2 675 -1 206 -817 -723 3 483
Rahavarojen muutos -100 70 -274 241 -175 247 -537
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,85 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,85 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90
Osinkotuotto 1,8% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 42,8% 141,2% 42,5% 50,1% 38,3% 27,5% 44,2%
Osinko/FCF 38,9% 52,3% 51,3% 47,6% 41,9% 45,2% 42,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 34,6 27,7 29,1 32,2
PE (3v) 34,1 29,2 24,7 24,4 27,9 24,7 27,5
PE 24,3 63,8 21,9 28,2 25,7 17,5 26,4
EV (mSEK) 273 117 202 143 211 784 207 910 217 325 172 904 143 456
EV/EBIT 18,7 33,2 17,2 21,5 19,6 14,9 20,7
Oma pääoma/osake 53,25 46,72 45,61 42,51 37,43 32,50 25,94
P/B 4,11 3,38 3,74 3,98 4,76 4,25 4,37
ROE 18,0% 5,4% 17,6% 15,0% 19,8% 27,0% 17,2%
ROI 17,3% 8,0% 17,4% 14,9% 18,8% 22,5% 15,7%
Omavaraisuusaste 50,1% 48,7% 50,9% 49,6% 48,2% 45,1% 43,8%
Gearing 50,5% 51,0% 44,4% 42,5% 47,2% 53,5% 61,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 219,00 219,10 209,90 200,70 158,15 178,65 190,90 180,35 170,40 186,00
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,30 3,30 3,30
Osinkotuotto 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 9,21 8,20 7,91 2,71 2,48 3,16 2,95 7,81 7,77 6,41
PE 23,8 26,7 26,5 74,1 63,8 56,5 64,7 23,1 21,9 29,0
EV (mSEK) 273 117 276 601 267 718 255 053 202 214 227 112 240 550 224 761 211 827 229 092
EV/EBIT 16,1 20,6 20,7 39,2 33,2 32,8 36,5 18,2 17,2 22,2
Oma pääoma/osake 53,25 52,17 48,36 49,63 46,72 45,05 43,46 48,54 45,61 42,58
P/B 4,11 4,20 4,34 4,04 3,38 3,97 4,39 3,72 3,74 4,37
ROE 18,4% 16,9% 17,2% 5,5% 5,4% 7,2% 6,9% 16,9% 17,6% 15,4%
ROI 20,1% 15,7% 15,6% 7,8% 8,0% 9,3% 9,0% 16,6% 17,4% 14,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus