ASSA ABLOY sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Ruotsalainen ASSA ABLOY on tunnettu erilaisten lukitsemiseen liittyvien ratkaisujen ja palvelujen kehittäjä ja myyjä. Perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten lisäksi yhtiö kehittää myös elektronisia lukituksia, missä avaimena voi toimia mm. RFID-ratkaisut, kortit, älypuhelimet tai biotunnisteet. Yhtiö toimii yli 70 maassa ja sillä on noin 49 000 työntekijää (Q1/2020).

PERUSTIEDOT 2020e ASSA ABLOY Ennuste
Osake (3.5.2020) 179,65 Osinko 12 kk 5,85
Markkina-arvo (Mrd) 199,6 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 87 250 -7,2% Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (M) 7 241 -27,5% Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 6,52 Omav.aste 51%
P/E 27,6 Gearing 48%
EV/EBIT 21,2 ROE 11,7%
P/B 3,11 ROI 11,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.assaabloy.com/en/com/investors/reports/

Yhteenveto

ASSA ABLOY3.5.2020 | 176,05 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ASSA ABLOY:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä korkea liikearvon määrä.

ASSA ABLOY on kasvanut voimakkaasti yritysostoin ja se on tehnyt mm. yli 200 yritysostoa viimeisen 20 vuoden aikana. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa 10 prosentin vuosivauhdilla, josta puolet tulisi juurikin yritysjärjestelyiden kautta. Vuodesta 2010 vuoteen 2019 liikevaihto kasvoi 36,8 miljardista 94,0 miljardiin kruunuun eli keskimäärin +9,8 prosenttia per vuosi.

Kannattavuus on tänä aikana pysynyt hyvänä, sillä liiketulosmarginaali on pysytellyt noin 12,5…16,5 prosentin välimaastossa lähes joka vuosi. Vuoden 2018 tulosta painoi noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan toimintoihin liittyen, mutta jos tämän oikaisee pois, niin silloin tulosmarginaali olisi ollut 13,9 prosenttia. Yhtiön pitkän aikavälin kannattavuustavoitteena on 16 – 17 prosentin liiketulosmarginaali.

Yhtiö pyrkii pitämään kannattavuustasoa hyvänä jatkuvan kehityksen avulla, missä toimintaa pyritään tehostamaan ja säästöjä hakemaan ”joka päivä”. Jatkuvat yrityskaupat oikeastaan pakottavat tällaiseen toimintaan.

Useista yritysostoista johtuen liikearvon määrä koko taseesta on noin 50 prosenttia. Velkaisuus on kuitenkin pysynyt hyvänä, sillä omavaraisuusaste pysytellyt useamman vuoden ajan noin 45 – 50 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 45 – 55 prosentissa.

Yhtiön rahavirtatilanne on hyvä, sillä vapaata rahavirtaa (FCF) on viime vuosina syntynyt noin 7 miljardia kruunua per vuosi. Samaan aikaan yhtiö on maksanut 3,0 – 4,0 miljardin kruunun vuotuista osinkoa, josta laajentumisinvestointeihin on siten jäänyt noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, mutta APAC-alueella pandemia painoi liikevaihtoa yli 25 prosenttia. Pandemian vaikutukset alkoivat tuntua muilla alueilla maaliskuun loppua kohden.

Kysyntää painaa rakennustyömaiden hiljeneminen sekä ”social distancing”, joka vaikeuttaa lukkoseppien ja muiden palveluhenkilöiden asiakaskäyntejä.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö on aloittanut lukuisia kustannussäästötoimenpiteitä. Yhtiö on mm. lykännyt projektialoituksia, lomauttanut työntekijöitä sekä vähentänyt alihankintaa, markkinointia ja varastotasojaan.

ASSA ABLOY nosti maksuvalmiuttaan maaliskuun aikana ja sillä on kassassa noin 1,6 miljardia kruunua (Q4/2019: 0,4 Mrd SEK).

Yhtiö leikkasi maksettavaa osinkoa 3,85 kruunusta 2,00 kruunuun. Tämä osingon leikkaus helpottaa kassatilannetta noin 2,0 miljardilla kruunulla. Yhtiö varaa mahdollisuuden maksaa 1,85 kruunun osinkoa myöhemmin, mikäli tilanne selkiytyy.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

ASSA ABLOY arvioi, että Q2:n liikevaihto sekä liiketulosmarginaali ovat merkittävästi Q1:stä alempia.

Tilikausi 2020

ASSA ABLOY:n Q1/2020:

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 22 173 21 505 3,1%
Liiketulos (ebit) 2 751 3 246 -15%
Nettotulos (omistajille) 1 864 2 219 -16%
EPS (SEK) 1,68 2,00

Q1:n liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, mutta laski 3 prosenttia orgaanisesti. Koronaviruspandemia näkyi etenkin APAC (-26 %) ja EMEA (-4 %) alueiden myynnissä. Kiinaa ja muuta Aasiaa lukuun ottamatta liikevaihto alkoi painua merkittävämmin maaliskuun aikana.

Myyntiä painaa rakennustyömaiden hiljeneminen sekä ”social distancing”, joka vaikeuttaa lukkoseppien ja muiden palveluhenkilöiden asiakaskäyntejä.

Q1:n liiketulos laski 15 prosenttia ja marginaali putosi 12,4 prosenttiin viime vuoden 15,1 prosentista. Tulosvaikutus oli siis varsin merkittävä vaikka raportoitu liikevaihto nousi 3 prosenttia. Tulosta painoi alhaisemmat volyymit sekä korkeammat logistiikka- ja muut toiminnan kulut.

ASSA ABLOY muutti alkuperäistä 3,85 kruunun osinkoehdotustaan niin, että se maksoi 2,00 kruunun osingon kevään yhtiökokouksen päätöksellä (irtosi 30.4.2020). Yhtiö varaa mahdollisuuden kutsua ylimääräinen yhtiökokous, mikäli 1,85 kruunun lisäosingon maksu tulee myöhemmin mahdolliseksi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 19 000 23 544 -19,3% 87 250 94 029 -7,2%
Liiketulos (ebit) 1 775 3 733 -52,5% 10 860 14 608 -25,7%
Nettotulos (omistajille) 1 120 2 562 -56,3% 7 241 9 993 -27,5%
EPS (SEK) 1,01 2,31 6,52 9,00
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 1,85+4,00 2,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat ASSA ABLOY: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten todettua, niin ASSA ABLOY:n strategiaan kuuluu kasvu yritysjärjestelyiden avulla. Tämä näkyy myös liikevaihdon erinomaisena ja lähes viivoitinsuoramaisella kehityksenä. Sijoittajan on hyvä muistaa, että yritysjärjestelyihin liittyy aina riski siitä, että yrityskaupan mahdollista hyötypotentiaalia ei saadakaan hyödynnettyä.

assaabloy-tuloslaskelma-q12020

Tuloskehitys on ollut liikevaihtoon nähden poukkoilevampaa. Vuoden 2018 tulosta painoi noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan vaikeaan tilanteeseen liittyen. Kiinassa rakentamisen aktiviteetti on kauppasodan myötä ollut laskussa, mikä on näkynyt samalla negatiivisesti ASSA ABLOY:n lukitsemisratkaisujen kysynnässä. Yhtiö vaihtoi Kiinan toimintojen johtajan ja on muutenkin kohdistanut fokusta kannattavuuden kohentamiseksi.

Tilikauden 2019 tulos oli jälleen erinomaisella tasolla.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 85 – 90 miljardin kruunun liikevaihtoon ja noin 6,6 – 7,7 miljardin kruunun nettotulokseen. Näillä ennusteilla tulosmarginaali olisi noin 8,3 prosenttia ja se jäisi vuoden 2019 noin 10,6 prosentista.

PE-luvulla (27,6x) mitattuna osaketta voi luonnehtia korkeasti hinnoitelluksi. Korkeaa PE-lukua tukee yhtiö nopea kasvuvauhti sekä odotukset kasvuvauhdin pysymisenä hyvällä tasolla myös jatkossa. Mikäli yhtiö pystyy pitämään hyvää kasvua yllä, niin silloin korkea PE-luku lienee perusteltu. Toisaalta, jos kasvu hyytyy ja samalla tuloskunto jää heikoksi, niin osake laskee sekä tulosvaikutuksen että myös laskevan PE-luvun vetämänä.

assaabloy-roeroi-q12020

Pääoman tuottoluvut ovat ASSA ABLOY:lla pysyneet hyvällä noin 15 – 20 prosentin tasolla useampana vuotena. Vuoden 2018 heikkoja tuottolukuja selittää jo aiemmin mainittu 5,6 miljardin kruunun alaskirjaus. Tuottolukujen laskevaa trendiä selittää osaltaan hienoisesti laskeva tuloskunto vuosien 2014 – 2018 välillä, mutta myös samaan aikaan kasvanut oman pääoman määrä. Oma pääoma on ROE:n laskentakaavassa jakajana, joten pääomien kasvu automaattisesti tuo heikentävän vaikutuksen tunnuslukuun.

Tase

Yhtiön tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvossa, jota on nyt noin 61,6 miljardia kruunua. Tämä vastaa lähes puolta koko taseen loppusummasta. Tähän liittyy myös riski, joka toteutui vuonna 2018 yhtiön alaskirjatessa liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä.

10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi nykyisellä liikearvon määrällä noin -6 miljardin kruunun erää, joka painaisi noin 10 miljardin kruunun tulostasoa selvästi. Tulos kuitenkin pysyisi vielä voitollisena.

assaabloy-liikearvo-q12020

Kruunumääräinen velkataso (33,8 Mrd SEK) on yritysjärjestelyiden johdosta ollut kasvussa, mutta niiden suhteellinen osuus on pysynyt hallinnassa.

assaabloy-velkaisuus-q12020

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Myös yhtiön velanhoitokyky on hyvä, sillä osinkojen jälkeinen rahavirta on ollut noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua positiivinen.

Rahavirta

Nettotuloksen heilahtelut eivät näy liiketoiminnan rahavirrassa, joka on kehittynyt varsin tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Liikevaihdon tavoin myös tässä näkyy tehdyt yritysjärjestelyt.

assaabloy-rahavirta-q12020

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin pieniä liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Ja myös ne ovat kehittyneet tasaisesti.

Vapaa rahavirta (FCF) on em. tekijöistä johtuen kehittynyt myös tasaisesti ja varsin ennustettavasti. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Vapaat rahavirrat ovat olleet noin 7 miljardia kruunua viimeisten vuosien aikana ja samaan aikaan osinkojen taso on ollut noin 3,0 – 4,0 miljardia kruunua. Näin lainojen lyhennykseen jäisi saman verran, jolloin nykyiset noin 33,3 miljardin kruunun nettovelat lyhenisivät alle 10 vuodessa. Yhtiön velanhoitokyky on näillä rahavirtatasoilla erinomainen.

Positiivinen rahavirta on antanut myös hyvää tukea yhtiön laajentumisinvestoinneille, joihin on viimeisen 5 vuoden aikana kulunut karkeasti laskien noin 20 miljardia kruunua eli noin 4 miljardia kruunua per vuosi. Juurikin sen verran, mitä osinkojen jälkeen jää käytettäväksi.

Osinko

ASSA ABLOY:n osinko kehittynyt nousevassa trendissä vuodesta 2010 alkaen. 4 vuoden keskiarvolla laskettuna osinko on ollut noin 50 – 55 prosenttia tuloksesta ja noin 45 – 50 prosenttia vapaista rahavirroista. Tämä on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa, jonka mukaan yhtiö maksaa osinkoa, joka on noin 33 – 50 prosenttia tuloksesta huomioiden yhtiön laajentumisinvestoinnit.

assaabloy-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ASSA ABLOY: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 1,85 4/2020 2,00 4/2019 3,50
4/2021 4,00
YHTEENSÄ 5,85 2,00 3,50
+192,5% -42,9% +6,1%

ASSA ABLOY muutti alkuperäistä 3,85 kruunun osinkoehdotustaan niin, että se maksoi 2,00 kruunun osingon kevään yhtiökokouksen päätöksellä (irtosi 30.4.2020). Yhtiö varaa mahdollisuuden kutsua ylimääräinen yhtiökokous, mikäli 1,85 kruunun lisäosingon maksu tulee myöhemmin mahdolliseksi. Olen merkinnyt tämän lisäosinkona taulukkoon.

Vuonna 2021 maksettavan osingon arvioin nousevan 4,00 kruunuun.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (ASSA ABLOY: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (3.5.2020) 179,65 219,00 158,15 170,40 169,10 178,00 138,27 113,27
Lkm (000) 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776
Markkina-arvo (Mrd) 199,55 243,26 175,67 189,28 187,83 197,72 153,59 125,82
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 19 000 20 707 19 908 17 729 16 535 16 220 14 519 12 957
Americas 21 000 23 082 19 737 17 873 16 963 15 588 12 096 10 074
Asia Pacific 7 750 9 477 8 875 8 553 8 491 9 401 7 755 6 879
Global Technologies 15 000 15 321 11 864 10 301 9 619 9 031 7 147 6 406
Entrance Systems 24 500 25 442 23 665 21 681 19 685 17 858 15 325 12 166
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 87 250 94 029 84 049 76 137 71 293 68 098 56 842 48 482
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 2 200 3 211 2 818 2 990 1 942 2 620 2 432 1 897
Americas 3 800 4 673 3 716 3 815 3 606 3 363 2 613 2 121
Asia Pacific 425 873 -5 233 934 529 1 436 1 187 850
Global Technologies 2 200 2 885 2 170 1 946 1 603 1 647 1 368 1 146
Entrance Systems 2 825 3 535 3 250 3 087 2 546 2 436 2 054 1 420
Muut -600 -570 -625 -431 -569 -422 -398 -512
YHTEENSÄ 10 850 14 607 6 096 12 341 9 657 11 080 9 256 6 922
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 11,6% 15,5% 14,2% 16,9% 11,7% 16,2% 16,8% 14,6%
Americas 18,1% 20,2% 18,8% 21,3% 21,3% 21,6% 21,6% 21,1%
Asia Pacific 5,5% 9,2% -59,0% 10,9% 6,2% 15,3% 15,3% 12,4%
Global Technologies 14,7% 18,8% 18,3% 18,9% 16,7% 18,2% 19,1% 17,9%
Entrance Systems 11,5% 13,9% 13,7% 14,2% 12,9% 13,6% 13,4% 11,7%
YHTEENSÄ 12,4% 15,5% 7,3% 16,2% 13,5% 16,3% 16,3% 14,3%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 19 000 22 173 87 250 94 029 84 048 76 137 71 293 68 099 56 843 48 481
Liiketulos 1 775 2 751 10 860 14 608 6 096 12 341 9 657 11 079 11 583 6 924
Nettotulos 1 120 1 864 7 241 9 993 2 753 8 633 6 654 7 693 8 762 4 772
Marginaali 5,9% 8,4% 8,3% 10,6% 3,3% 11,3% 9,3% 11,3% 15,4% 9,8%
EPS 1,01 1,68 6,52 9,00 2,48 7,77 5,99 6,93 7,89 4,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 819 442 609 502 752 535 681 566
Liikearvo 61 573 57 662 53 413 50 330 47 544 42 777 39 778 31 817
Muut varat 61 975 59 946 52 546 48 612 46 986 42 865 39 539 33 380
Varat yhteensä 126 368 118 050 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763
Oma pääoma 64 144 59 143 51 890 50 648 47 220 41 575 36 096 28 812
Vähemmistö 13 11 10 9 4 4 2 0
Korolliset velat 33 848 30 299 27 083 23 010 20 830 20 142 19 998 18 204
Muut vastuut 28 362 28 597 27 585 25 777 27 228 24 456 23 902 18 747
Pääomat yhteensä 126 368 118 050 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 12 389 12 665 9 225 9 248 8 575 8 572 6 679 6 224
Investoinnit: Capex -3 034 -1 662 -1 793 -2 105 -1 575 -1 555 -1 341 -1 308
Vapaa rahavirta (FCF) 9 355 11 003 7 432 7 143 7 000 7 017 5 338 4 916
Investoinnit: Muut -2 300 -3 802 -4 634 -6 556 -2 488 -2 857 -2 183 -4 722
Investointien jälkeen 7 055 7 201 2 798 587 4 512 4 160 3 155 194
Rahoitus: Voitonjako -4 276 -3 907 -3 955 -3 536 -3 065 -3 518 -2 185 -4 214
Rahoitus: Muut -406 -3 394 1 227 2 675 -1 206 -817 -723 3 483
Rahavarojen muutos 2 372 -100 70 -274 241 -175 247 -537
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,00 3,85 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,00 3,85 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90
Osinkotuotto 2,2% 1,8% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 61,4% 42,8% 141,2% 42,5% 50,1% 38,3% 27,5% 44,2%
Osinko/FCF 47,5% 38,9% 52,3% 51,3% 47,6% 41,9% 45,2% 42,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 27,0 34,6 27,7 29,1 32,2
PE (3v) 30,0 34,1 29,2 24,7 24,4 27,9 24,7 27,5
PE 27,6 24,3 63,8 21,9 28,2 25,7 17,5 26,4
EV (mSEK) 230 579 273 117 202 143 211 784 207 910 217 325 172 904 143 456
EV/EBIT 21,2 18,7 33,2 17,2 21,5 19,6 14,9 20,7
Oma pääoma/osake 57,76 53,25 46,72 45,61 42,51 37,43 32,50 25,94
P/B 3,11 4,11 3,38 3,74 3,98 4,76 4,25 4,37
ROE 11,7% 18,0% 5,4% 17,6% 15,0% 19,8% 27,0% 17,2%
ROI 11,6% 17,3% 8,0% 17,4% 14,9% 18,8% 22,5% 15,7%
Omavaraisuusaste 50,8% 50,1% 48,7% 50,9% 49,6% 48,2% 45,1% 43,8%
Gearing 48,4% 50,5% 51,0% 44,4% 42,5% 47,2% 53,5% 61,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 187,70 219,00 219,10 209,90 200,70 158,15 178,65 190,90 180,35 170,40
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,30 3,30
Osinkotuotto 0,0% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,89 9,21 8,20 7,91 2,71 2,48 3,16 2,95 7,81 7,77
PE 21,1 23,8 26,7 26,5 74,1 63,8 56,5 64,7 23,1 21,9
EV (mSEK) 241 800 273 117 276 601 267 718 255 053 202 214 227 112 240 550 224 761 211 827
EV/EBIT 14,7 16,1 20,6 20,7 39,2 33,2 32,8 36,5 18,2 17,2
Oma pääoma/osake 56,77 53,25 52,17 48,36 49,63 46,72 45,05 43,46 48,54 45,61
P/B 3,31 4,11 4,20 4,34 4,04 3,38 3,97 4,39 3,72 3,74
ROE 16,7% 18,4% 16,9% 17,2% 5,5% 5,4% 7,2% 6,9% 16,9% 17,6%
ROI 17,7% 20,1% 15,7% 15,6% 7,8% 8,0% 9,3% 9,0% 16,6% 17,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus