ASSA ABLOY sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Ruotsalainen ASSA ABLOY on tunnettu erilaisten lukitsemiseen liittyvien ratkaisujen ja palvelujen kehittäjä ja myyjä. Perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten lisäksi yhtiö kehittää myös elektronisia lukituksia, missä avaimena voi toimia mm. RFID-ratkaisut, kortit, älypuhelimet tai biotunnisteet. Yhtiö toimii yli 70 maassa ja sillä on noin 49 150 työntekijää (Q3/2019).

PERUSTIEDOT 2019e ASSA ABLOY Ennuste
Osake (18.10.2019) 225,00 Osinko 12 kk 3,75
Markkina-arvo (Mrd) 249,9 Osinkotuotto 1,7%
Liikevaihto (M) 93 750 +11,5% Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 10 091 +266,5% Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 9,08 Omav.aste 48%
P/E 24,8 Gearing 58%
EV/EBIT 19,5 ROE 17,9%
P/B 4,13 ROI 16,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.assaabloy.com/en/com/investors/reports/

Yhteenveto

ASSA ABLOY18.10.2019 | 225,00 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ASSA ABLOY:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä korkea liikearvon määrä.

ASSA ABLOY on kasvanut voimakkaasti yritysostoin ja se on tehnyt mm. yli 200 yritysostoa viimeisen 20 vuoden aikana. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa 10 prosentin vuosivauhdilla, josta puolet tulisi juurikin yritysjärjestelyiden kautta. Vuodesta 2009 vuoteen 2018 liikevaihto kasvoi 35,0 miljardista 84,0 miljardiin kruunuun eli keskimäärin +10,2 prosenttia per vuosi.

Kannattavuus on tänä aikana pysynyt hyvänä, sillä liiketulosmarginaali on pysytellyt noin 12,5…16,5 prosentin välimaastossa lähes joka vuosi. Vuoden 2018 tulosta painoi noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan toimintoihin liittyen, mutta jos tämän oikaisee pois, niin silloin tulosmarginaali olisi ollut 13,9 prosenttia. Yhtiön pitkän aikavälin kannattavuustavoitteena on marginaali, joka olisi 16…17 prosentissa.

Yhtiö pyrkii pitämään kannattavuustasoa hyvänä jatkuvan kehityksen avulla, missä toimintaa pyritään tehostamaan ja säästöjä hakemaan ”joka päivä”. Jatkuvat yrityskaupat oikeastaan pakottavat tällaiseen toimintaan.

Useista yritysostoista johtuen liikearvon määrä koko taseesta on noin 50 prosenttia. Velkaisuus on kuitenkin pysynyt hyvänä, sillä omavaraisuusaste pysytellyt useamman vuoden ajan noin 45 – 50 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 45 – 55 prosentissa.

Yhtiön rahavirtatilanne on hyvä, sillä vapaata rahavirtaa (FCF) on viime vuosina syntynyt noin 7 miljardia kruunua per vuosi. Samaan aikaan yhtiö on maksanut 3,0 – 4,0 miljardin kruunun vuotuista osinkoa, josta laajentumisinvestointeihin on siten jäänyt noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua.

Osinkosijoittaja on ehkä mietteissään, sillä yhtiön osinkotuotto on tällä hetkellä vain noin 1,7 prosenttia. Ennustamani kevään 2020 osinko on 3,75 kruunua ja osake nyt noin 225 kruunua. Toisaalta osinko on ollut hyvässä kasvussa ja karkeasti laskien se on tuplaantunut noin 4 – 6 vuoden välein aina vuodesta 2009 lähtien.

PE-luku on nyt noin 24,8x, mikä kuvastaa yhtiön vahvaa toteutunutta kasvua sekä kasvuodotuksia. Osakkeen arvoksi sain 182,50 kruunua eli myös tämän perusteella 225 kruunun hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä ASSA ABLOY: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

ASSA ABLOY:n Q1-Q3/2019:

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 24 034 21 191 13,4% 69 082 60 881 13,5%
Liiketulos (ebit) 3 894 3 424 13,7% 10 873 3 569 204,7%
Nettotulos (omistajille) 2 696 2 384 13,1% 7 476 1 126 563,9%
EPS (SEK) 2,43 2,15 6,73 5,76

Q3:n liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia, jota on vauhdittanut yrityksen luonteeseen kuuluen tehdyt yritysjärjestelyt. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 4 prosentin luokkaa. Yhtiö kertoi, että Q3:n yrityskauppojen tuoma lisä vuotuiseen liikevaihtoon on jatkossa noin 1,0 miljardia kruunua.

Kuten aiemminkin tänä vuonna, niin kasvu on ollut erityisen vahvaa Americas– (+17,0 %) sekä Global Technologies (+33 %) -segmenteissä, missä kasvua on tukenut sähkömekaaniset lukot sekä älylukot. Sen sijaan Asia Pacific -alueen kehitystä jarruttaa E-Korean, Japanin sekä Kiinan myynnin lasku.

Yhtiö kertoi, että suoritus oli hyvä huomioiden sen, että rakentamisen aktiivisuus on edelleen laskutrendissä. Lisäksi kauppasota sekä globaalin talouden yskähtelyt ovat näkyneet talouden epävarmuuden lisääntymisenä.

Q3:n liiketulos kasvoi 13,7 prosenttia, mitä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi alhaisemmat raaka-aineiden hinnat, hintojen korotukset sekä toiminnan tehostuminen.

Näkymät 2019

Yhtiö ei ole kertonut lyhyen aikavälin näkymäarvioitaan. Sen sijaan pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on:

  • liikevaihdon vuotuinen kasvu noin +10 %, josta puolet tulisi yritysjärjestelyiden kautta
  • liiketulosmarginaali: 16 – 17 %

Yritysjärjestelyt ovat merkittävässä roolissa yhtiön kasvussa ja esimerkiksi vuonna 2018 yhtiö teki 19 yrityshankintaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 24 670 23 167 6,5% 93 750 84 048 11,5%
Liiketulos (ebit) 3 780 2 527 49,6% 14 646 6 096 140,3%
Nettotulos (omistajille) 2 615 1 627 60,7% 10 091 2 753 266,5%
EPS (SEK) 2,35 1,46 9,08 2,48
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 3,75 3,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat ASSA ABLOY: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kuten todettua, niin ASSA ABLOY:n strategiaan kuuluu kasvu yritysjärjestelyiden avulla. Tämä näkyy myös liikevaihdon erinomaisena ja lähes viivoitinsuoramaisella kehityksenä. Sijoittajan on hyvä muistaa, että yritysjärjestelyihin liittyy aina riski siitä, että yrityskaupan mahdollista hyötypotentiaalia ei saadakaan hyödynnettyä.

assaabloy-tuloslaskelma-q32019

Tuloskehitys on ollut liikevaihtoon nähden poukkoilevampaa. Vuoden 2018 tulosta painaa noin -5,6 miljardin kruunun alaskirjaus Kiinan vaikeaan tilanteeseen liittyen. Kiinassa rakentamisen aktiviteetti on kauppasodan myötä ollut laskussa, mikä on näkynyt samalla negatiivisesti ASSA ABLOY:n lukitsemisratkaisujen kysynnässä. Yhtiö vaihtoi Kiinan toimintojen johtajan ja on muutenkin kohdistanut fokusta kannattavuuden kohentamiseksi.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 90 – 95 miljardin kruunun liikevaihtoon ja noin 9,5 – 10,5 miljoonan kruunun nettotulokseen. Selvää kasvua vuoteen 2018 nähden, vaikka vertailukauden tulokseen tekisi edellä mainitun 5,6 miljardin kruunun oikaisun (2018: 8 350 Mrd SEK, oikaistu).

PE-luvuksi tulee 24,8x (osake 225 SEK), joten osaketta voi luonnehtia korkeasti hinnoitelluksi. Korkeaa PE-lukua tukee yhtiö nopea kasvuvauhti sekä odotukset kasvuvauhdin pysymisenä hyvällä tasolla myös jatkossa. Mikäli yhtiö pystyy pitämään hyvää kasvua yllä, niin silloin korkea PE-luku lienee perusteltu. Toisaalta, jos kasvu hyytyy ja samalla tuloskunto jää heikoksi, niin osake laskee sekä tulosvaikutuksen että myös laskevan PE-luvun vetämänä.

assaabloy-roeroi-q32019

Pääoman tuottoluvut ovat ASSA ABLOY:lla pysyneet hyvällä noin 15 – 20 prosentin tasolla useampana vuotena. Vuoden 2018 heikkoja tuottolukuja selittää jo aiemmin mainittu 5,6 miljardin kruunun alaskirjaus. Tuottolukujen laskevaa trendiä selittää osaltaan hienoisesti laskeva tuloskunto vuosien 2014 – 2018 välillä, mutta myös samaan aikaan kasvanut oman pääoman määrä. Oma pääoma on ROE:n laskentakaavassa jakajana, joten pääomien kasvu automaattisesti tuo heikentävän vaikutuksen tunnuslukuun.

Tase

Yhtiön tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvossa, jota on nyt noin 59,1 miljardia kruunua. Tämä vastaa noin puolta koko taseen loppusummasta. Tähän liittyy myös riski, joka toteutui vuonna 2018 yhtiön alaskirjatessa liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä.

10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi nykyisellä liikearvon määrällä noin -6 miljardin kruunun erää, joka painaisi noin 8 – 10 miljardin kruunun tulostasoa selvästi. Tulos kuitenkin pysyisi vielä voitollisena.

assaabloy-liikearvo-q32019

Kruunumääräinen velkataso (35,6 Mrd SEK) on yritysjärjestelyiden johdosta ollut kasvussa, mutta niiden suhteellinen osuus on pysynyt hallinnassa. Vuonna 2019 velkaa nosti myös IFRS 16-standardi noin +3,5 miljardilla kruunulla.

assaabloy-velkaisuus-q32019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Myös yhtiön velanhoitokyky on hyvä, sillä osinkojen jälkeinen rahavirta on ollut noin 3,0 – 3,5 miljardia kruunua positiivinen.

Rahavirta

Nettotuloksen heilahtelut eivät näy liiketoiminnan rahavirrassa, joka on kehittynyt varsin tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Liikevaihdon tavoin myös tässä näkyy tehdyt yritysjärjestelyt.

assaabloy-rahavirta-q32019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin pieniä liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Ja myös ne ovat kehittyneet tasaisesti.

Vapaa rahavirta (FCF) on em. tekijöistä johtuen kehittynyt myös tasaisesti ja varsin ennustettavasti. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Vapaat rahavirrat ovat olleet noin 7 miljardia kruunua viimeisten vuosien aikana ja samaan aikaan osinkojen taso on ollut noin 3,0 – 4,0 miljardia kruunua. Näin lainojen lyhennykseen jäisi saman verran, jolloin nykyiset noin 35,6 miljardin kruunun velat lyhenisivät noin 10 vuodessa. Yhtiön velanhoitokyky on näillä rahavirtatasoilla erinomainen.

Positiivinen rahavirta on antanut myös hyvää selkätukea yhtiön laajentumisinvestoinneille, joihin on viimeisen 5 vuoden aikana kulunut karkeasti laskien noin 18 – 20 miljardia kruunua eli noin 3,5 – 4,0 miljardia kruunua per vuosi. Juurikin sen verran, mitä osinkojen jälkeen jää käytettäväksi. Velkamäärän kasvua selittää IFRS 16 -standardin lisäksi se, että ostettavien yritysten mukana on tullut myös velkaa.

Osinko

ASSA ABLOY:n osinko kehittynyt nousevassa trendissä vuodesta 2010 alkaen. 4 vuoden keskiarvolla laskettuna osinko on ollut noin 55 prosenttia tuloksesta ja noin 50 prosenttia vapaista rahavirroista. Tämä on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa, jonka mukaan yhtiö maksaa osinkoa, joka on noin 33 – 50 prosenttia tuloksesta huomioiden yhtiön laajentumisinvestoinnit.

assaabloy-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ASSA ABLOY: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 (e) 3,75 4/2019 3,50 4/2018 3,30
YHTEENSÄ 3,75 3,50 3,30
+7,1% +6,1% +10,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 3,75 kruunuun. Tämä olisi noin 40 prosenttia ennustamastani tuloksesta eli noudattaisi yhtiön osinkopolitiikkaa. Tämä osinko antaisi noin 1,7 prosentin osinkotuoton (osake 225 SEK).

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (ASSA ABLOY: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (18.10.2019) 225,00 158,15 170,40 169,10 178,00 138,27 113,27 80,97
Lkm (000) 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776
Markkina-arvo (Mrd) 249,92 175,67 189,28 187,83 197,72 153,59 125,82 89,94
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
EMEA 20 950 19 908 17 729 16 535 16 220 14 519 12 957 13 177
Americas 23 000 19 737 17 873 16 963 15 588 12 096 10 074 9 623
Asia Pacific 9 600 8 875 8 553 8 491 9 401 7 755 6 879 6 705
Global Technologies 15 000 11 864 10 301 9 619 9 031 7 147 6 406 6 191
Entrance Systems 25 200 23 665 21 681 19 685 17 858 15 325 12 166 10 923
Muut 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 93 750 84 049 76 137 71 293 68 098 56 842 48 482 46 619
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
EMEA 3 375 2 818 2 990 1 942 2 620 2 432 1 897 2 279
Americas 4 625 3 716 3 815 3 606 3 363 2 613 2 121 2 007
Asia Pacific 900 -5 233 934 529 1 436 1 187 850 978
Global Technologies 2 825 2 170 1 946 1 603 1 647 1 368 1 146 1 073
Entrance Systems 3 450 3 250 3 087 2 546 2 436 2 054 1 420 1 546
Muut -525 -625 -431 -569 -422 -398 -512 -382
YHTEENSÄ 14 650 6 096 12 341 9 657 11 080 9 256 6 922 7 501
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
EMEA 16,1% 14,2% 16,9% 11,7% 16,2% 16,8% 14,6% 17,3%
Americas 20,1% 18,8% 21,3% 21,3% 21,6% 21,6% 21,1% 20,9%
Asia Pacific 9,4% -59,0% 10,9% 6,2% 15,3% 15,3% 12,4% 14,6%
Global Technologies 18,8% 18,3% 18,9% 16,7% 18,2% 19,1% 17,9% 17,3%
Entrance Systems 13,7% 13,7% 14,2% 12,9% 13,6% 13,4% 11,7% 14,2%
YHTEENSÄ 15,6% 7,3% 16,2% 13,5% 16,3% 16,3% 14,3% 16,1%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 24 670 69 082 93 750 84 048 76 137 71 293 68 099 56 843 48 481 46 619
Liiketulos 3 780 10 873 14 646 6 096 12 341 9 657 11 079 11 583 6 924 7 501
Nettotulos 2 615 7 476 10 091 2 753 8 633 6 654 7 693 8 762 4 772 5 112
Marginaali 10,6% 10,8% 10,8% 3,3% 11,3% 9,3% 11,3% 15,4% 9,8% 11,0%
EPS 2,35 6,73 9,08 2,48 7,77 5,99 6,93 7,89 4,30 4,60
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 575 609 502 752 535 681 566 931
Liikearvo 59 134 53 413 50 330 47 544 42 777 39 778 31 817 28 932
Muut varat 66 221 52 546 48 612 46 986 42 865 39 539 33 380 29 993
Varat yhteensä 125 930 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763 59 856
Oma pääoma 60 561 51 890 50 648 47 220 41 575 36 096 28 812 26 543
Vähemmistö 8 10 9 4 4 2 0 183
Korolliset velat 35 554 27 083 23 010 20 830 20 142 19 998 18 204 14 495
Muut vastuut 29 807 27 585 25 777 27 228 24 456 23 902 18 747 18 635
Pääomat yhteensä 125 930 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763 59 856
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 11 103 9 225 9 248 8 575 8 572 6 679 6 224 5 990
Investoinnit: Capex -2 138 -1 793 -2 105 -1 575 -1 555 -1 341 -1 308 -1 086
Vapaa rahavirta (FCF) 8 965 7 432 7 143 7 000 7 017 5 338 4 916 4 904
Investoinnit: Muut -5 930 -4 634 -6 556 -2 488 -2 857 -2 183 -4 722 -3 652
Investointien jälkeen 3 035 2 798 587 4 512 4 160 3 155 194 1 252
Rahoitus: Voitonjako -3 888 -3 955 -3 536 -3 065 -3 518 -2 185 -4 214 -1 271
Rahoitus: Muut 877 1 227 2 675 -1 206 -817 -723 3 483 -293
Rahavarojen muutos 24 70 -274 241 -175 247 -537 -312
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,75 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90 1,70
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,75 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90 1,70
Osinkotuotto 1,7% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 41,3% 141,2% 42,5% 50,1% 38,3% 27,5% 44,2% 36,9%
Osinko/FCF 46,5% 52,3% 51,3% 47,6% 41,9% 45,2% 42,9% 38,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 35,4 27,7 29,1 32,2 37,6
PE (3v) 34,9 29,2 24,7 24,4 27,9 24,7 27,5 20,7
PE 24,8 63,8 21,9 28,2 25,7 17,5 26,4 17,6
EV (mSEK) 284 904 202 143 211 784 207 910 217 325 172 904 143 456 103 504
EV/EBIT 19,5 33,2 17,2 21,5 19,6 14,9 20,7 13,8
Oma pääoma/osake 54,53 46,72 45,61 42,51 37,43 32,50 25,94 24,06
P/B 4,13 3,38 3,74 3,98 4,76 4,25 4,37 3,37
ROE 17,9% 5,4% 17,6% 15,0% 19,8% 27,0% 17,2% 20,3%
ROI 16,7% 8,0% 17,4% 14,9% 18,8% 22,5% 15,7% 19,0%
Omavaraisuusaste 48,1% 48,7% 50,9% 49,6% 48,2% 45,1% 43,8% 44,7%
Gearing 57,8% 51,0% 44,4% 42,5% 47,2% 53,5% 61,2% 50,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 219,10 209,90 200,70 158,15 178,65 190,90 180,35 170,40 186,00 185,10
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30
Osinkotuotto 1,7% 1,8% 1,7% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,20 7,91 2,71 2,48 3,16 2,95 7,81 7,77 6,41 6,38
PE 26,7 26,5 74,1 63,8 56,5 64,7 23,1 21,9 29,0 29,0
EV (mSEK) 276 601 267 718 255 053 202 214 227 112 240 550 224 761 211 827 229 092 227 599
EV/EBIT 20,6 20,7 39,2 33,2 32,8 36,5 18,2 17,2 22,2 22,2
Oma pääoma/osake 52,17 48,36 49,63 46,72 45,05 43,46 48,54 45,61 42,58 41,75
P/B 4,20 4,34 4,04 3,38 3,97 4,39 3,72 3,74 4,37 4,43
ROE 16,9% 17,2% 5,5% 5,4% 7,2% 6,9% 16,9% 17,6% 15,4% 16,0%
ROI 15,7% 15,6% 7,8% 8,0% 9,3% 9,0% 16,6% 17,4% 14,9% 15,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus