ASSA ABLOY sijoituskohteena

Päivitetty 20.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen ASSA ABLOY on tunnettu erilaisten lukitsemiseen liittyvien ratkaisujen ja palvelujen kehittäjä ja myyjä. Perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten lisäksi yhtiö kehittää myös elektronisia lukituksia, missä avaimena voi toimia mm. RFID-ratkaisut, kortit, älypuhelimet tai biotunnisteet. Yhtiö toimii yli 70 maassa ja sillä on noin 47 000 työntekijää (Q2/2020).

PERUSTIEDOT 2020e ASSA ABLOY Ennuste
Osake (SEK, 20.7.20) 202,10 Osinko (SEK, 12 kk) 5,85
Markkina-arvo (Mrd) 224,5 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (mSEK) 88 150 -6,3% Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 7 775 -22,2% Osinko/FCF 48% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 181,75 -10,1%
EPS 7,00 Omav.aste 50%
P/E 28,9 Gearing 50%
EV/EBIT 22,4 ROE 12,9%
P/B 3,65 ROI 12,4%

Huomioita

ASSA ABLOY on kasvanut voimakkaasti yritysostoin ja se on tehnyt mm. yli 200 yritysostoa viimeisen 20 vuoden aikana. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa 10 prosentin vuosivauhdilla, josta puolet tulisi juurikin yritysjärjestelyiden kautta. Vuodesta 2010 vuoteen 2019 liikevaihto kasvoi 36,8 miljardista 94,0 miljardiin kruunuun eli keskimäärin +9,8 prosenttia per vuosi.

Yhtiö pyrkii pitämään kannattavuustasoa hyvänä jatkuvan kehityksen avulla, missä toimintaa pyritään tehostamaan ja säästöjä hakemaan ”joka päivä”. Jatkuvat yrityskaupat oikeastaan pakottavat tällaiseen toimintaan.

Yhtiö kertoo, että se on markkinoiden suurin toimija ja se on selvästi suurempi kuin toiseksi suurin kilpailija. Kilpailukenttä etenkin kehittyneillä markkinoilla on ollut hajanainen, mutta yhdistymisiä on tapahtunut viime aikoina. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla kilpailijat ovat yleensä pieniä paikallisia toimijoita, joten siellä isolla toimijalla on mahdollisuus hyötyä suuresta koostaan.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 181,75 kruunua, mikä on noin 10 prosenttia nykyistä osakkeen hintaa (202,10 SEK) alempi. Tämän perusteella voidaan kuitenkin katsoa osakkeen hinnan olevan suhteellisen kohdalleen arvostettu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): assaabloy-2020-07-20.pdf

assaabloy-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (assaabloy-2020-07-20.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 20.7.20) 202,10 219,00 158,15 170,40 169,10 178,00 138,27 113,27
Lkm (000) 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776 1 110 776
Markkina-arvo (Mrd) 224,49 243,26 175,67 189,28 187,83 197,72 153,59 125,82
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 18 250 20 707 19 908 17 729 16 535 16 220 14 519 12 957
Americas 20 250 23 082 19 737 17 873 16 963 15 588 12 096 10 074
Asia Pacific 8 150 9 477 8 875 8 553 8 491 9 401 7 755 6 879
Global Technologies 15 000 15 321 11 864 10 301 9 619 9 031 7 147 6 406
Entrance Systems 26 500 25 442 23 665 21 681 19 685 17 858 15 325 12 166
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 88 150 94 029 84 049 76 137 71 293 68 098 56 842 48 482
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 2 125 3 211 2 818 2 990 1 942 2 620 2 432 1 897
Americas 4 000 4 673 3 716 3 815 3 606 3 363 2 613 2 121
Asia Pacific 500 873 -5 233 934 529 1 436 1 187 850
Global Technologies 2 175 2 885 2 170 1 946 1 603 1 647 1 368 1 146
Entrance Systems 3 200 3 535 3 250 3 087 2 546 2 436 2 054 1 420
Muut -590 -570 -625 -431 -569 -422 -398 -512
YHTEENSÄ 11 410 14 607 6 096 12 341 9 657 11 080 9 256 6 922
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 11,6% 15,5% 14,2% 16,9% 11,7% 16,2% 16,8% 14,6%
Americas 19,8% 20,2% 18,8% 21,3% 21,3% 21,6% 21,6% 21,1%
Asia Pacific 6,1% 9,2% -59,0% 10,9% 6,2% 15,3% 15,3% 12,4%
Global Technologies 14,5% 18,8% 18,3% 18,9% 16,7% 18,2% 19,1% 17,9%
Entrance Systems 12,1% 13,9% 13,7% 14,2% 12,9% 13,6% 13,4% 11,7%
YHTEENSÄ 12,9% 15,5% 7,3% 16,2% 13,5% 16,3% 16,3% 14,3%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 22 000 42 126 88 150 94 029 84 048 76 137 71 293 68 099 56 843 48 481
Liiketulos 3 100 4 848 11 407 14 608 6 096 12 341 9 657 11 079 11 583 6 924
Nettotulos 2 125 3 263 7 775 9 993 2 753 8 633 6 654 7 693 8 762 4 772
Marginaali 9,7% 7,7% 8,8% 10,6% 3,3% 11,3% 9,3% 11,3% 15,4% 9,8%
EPS 1,91 2,94 7,00 9,00 2,48 7,77 5,99 6,93 7,89 4,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 330 442 609 502 752 535 681 566
Liikearvo 60 000 57 662 53 413 50 330 47 544 42 777 39 778 31 817
Muut varat 59 965 59 946 52 546 48 612 46 986 42 865 39 539 33 380
Varat yhteensä 122 295 118 050 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763
Oma pääoma 61 437 59 143 51 890 50 648 47 220 41 575 36 096 28 812
Vähemmistö 11 11 10 9 4 4 2 0
Korolliset velat 32 974 30 299 27 083 23 010 20 830 20 142 19 998 18 204
Muut vastuut 27 873 28 597 27 585 25 777 27 228 24 456 23 902 18 747
Pääomat yhteensä 122 295 118 050 106 568 99 444 95 282 86 177 79 998 65 763
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 10 981 12 665 9 225 9 248 8 575 8 572 6 679 6 224
Investoinnit: Capex -2 318 -1 662 -1 793 -2 105 -1 575 -1 555 -1 341 -1 308
Vapaa rahavirta (FCF) 8 663 11 003 7 432 7 143 7 000 7 017 5 338 4 916
Investoinnit: Muut -3 598 -3 802 -4 634 -6 556 -2 488 -2 857 -2 183 -4 722
Investointien jälkeen 5 065 7 201 2 798 587 4 512 4 160 3 155 194
Rahoitus: Voitonjako -4 277 -3 907 -3 955 -3 536 -3 065 -3 518 -2 185 -4 214
Rahoitus: Muut 1 110 -3 394 1 227 2 675 -1 206 -817 -723 3 483
Rahavarojen muutos 1 898 -100 70 -274 241 -175 247 -537
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,00 3,85 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,00 3,85 3,50 3,30 3,00 2,65 2,17 1,90
Osinkotuotto 2,0% 1,8% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 57,1% 42,8% 141,2% 42,5% 50,1% 38,3% 27,5% 44,2%
Osinko/FCF 51,3% 38,9% 52,3% 51,3% 47,6% 41,9% 45,2% 42,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 30,1 34,6 27,7 29,1 32,2
PE (3v) 32,8 34,1 29,2 24,7 24,4 27,9 24,7 27,5
PE 28,9 24,3 63,8 21,9 28,2 25,7 17,5 26,4
EV (mSEK) 255 131 273 117 202 143 211 784 207 910 217 325 172 904 143 456
EV/EBIT 22,4 18,7 33,2 17,2 21,5 19,6 14,9 20,7
Oma pääoma/osake 55,32 53,25 46,72 45,61 42,51 37,43 32,50 25,94
P/B 3,65 4,11 3,38 3,74 3,98 4,76 4,25 4,37
ROE 12,9% 18,0% 5,4% 17,6% 15,0% 19,8% 27,0% 17,2%
ROI 12,4% 17,3% 8,0% 17,4% 14,9% 18,8% 22,5% 15,7%
Omavaraisuusaste 50,2% 50,1% 48,7% 50,9% 49,6% 48,2% 45,1% 43,8%
Gearing 49,9% 50,5% 51,0% 44,4% 42,5% 47,2% 53,5% 61,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus