Betsson: Arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 26.4.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Betssonin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Yhtiön Q1/2020 liikevaihdon kehitys oli erinomainen ja myös Q2:n on alkanut vakaassa tahdissa. Yhtiö hankki Gaming Innovations Groupin, joka tuo noin 800 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon ja noin 80 miljoonan kruunun lisän liiketulokseen.

Koronaviruspandemia on pysäyttänyt käytännössä kaiken ammattiurheilun helmi-maaliskuun aikana. Näin myös Betssonin perinteisen urheiluvedonlyönnin tarjonta on merkittävästi vähentynyt. Yhtiö on tuonut pelitarjontaansa mukaan eSports-tapahtumia sekä pöytätennistä. Myös ravipelejä näyttäisi olevan tarjolla. Tämän perusteella urheiluvedonlyönnin liikevaihdon voi odottaa painuvan Q2:lla, mutta kohentuvan jälleen sen jälkeen, mikäli eri maiden palloilusarjat saadaan taas käyntiin.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut globaalin talouden äkkipysäyksen, joka vaikuttaa monin tavoin ihmisten taloudelliseen asemaan. Tämän voi osaltaan vaikuttavan negatiivisesti Betssonin Casino-segmentin liikevaihtoon. Oman talouden epävarmuuden keskellä pelaaminen todennäköisesti vähenee. Vastakkaisena näkemyksenä voisi olla se, että eristyksissä ihminen tylsistyy ja pelien kautta saa hieman jännitystä tylsiin hetkiin.

Kokonaisuutena erinomainen Q1:n yhdessä hankitun Gaming Innovations Groupin kanssa pitää vuoden 2020 lukuja vahvoina, josta on hyvä ponnistaa sitten eteenpäin, kun pandemia alkaa aikanaan hellittämään. EM-jalkapallon ja kesäolympialaisten siirtyminen vuodella sekä Hollannin markkinoiden avautuminen edesauttaa toipumisessa.

betsson-kaaviokokoelma-q12020

Betssonin osakkeen arvoksi sain 104,00 kruunua (WACC: 7,6 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 7,57 prosenttia, mikä on johdettu 8,57 prosentin oman pääoman ja 1,75 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 387 367
2021e 1,75 691 608
2022e 2,75 796 651
2023e 3,75 889 676
2024e 4,75 983 695
2025e 5,75 1 063 699
2026e 6,75 1 167 713
2027e 7,75 1 226 696
Päätearvo (e) 8,75 1 250 11 862
YHTEENSÄ (EV) 16 969
– korolliset velat -1 193
+ käteinen 909
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -2 465
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 14 220
osakkeita (000) 136 700
OSAKKEEN ARVO 104,02

Betssonin nettotulosmarginaali on viime vuosien aikana laskenut noin 22,5 – 25,0 prosentista nykyiselle noin 16 – 18 prosentin tasolle. Olen arvonmäärityksessä lähtenyt siitä, että marginaali painuisi koronaviruspandemian johdosta noin 15 prosenttiin, josta se lähtisi hiljakseltaan palautumaan takaisin 16 – 18 prosentin tasolle. Kova kilpailu pitänee marginaaleja paineessa myös jatkossa, joten paluu entisille 22,5 – 25,0 prosentin marginaaleihin ei tällä hetkellä tunnu ajankohtaiselta.

Arvioin yhtiön tekevän jonkin verran yritysjärjestelyitä, mikä pitää velkasummaa koholla. Yritysjärjestelyt näkyisivät myös liikevaihdon kasvuna, ja olen arvonmäärityksessä käyttänyt noin 7 prosentin kasvuvauhtia vuodesta 2021 alkaen.

Olen laskelmissa arvioinut osingon olevan noin 50 prosenttia tuloksesta ja noin 60 – 70 prosenttia vapaista rahavirroista.

Olen omassa laskelmassani tehnyt arvonmäärityksen myös osinkovirran perusteella. Päädyin tällä tavalla laskettuna myös nykyistä osakkeen hintaa korkeampaa arvoon (n. 106 SEK). Osinko on mallinnuksessani aluksi 3,00 kruunua, jonka jälkeen arvioin sen nousevan 0,25 – 0,50 kruunun vuosivauhdilla. Koronaviruspandemian johdosta lähivuosien osinkokehitys voi olla vaimeaa. Päätearvoa laskiessani huomioin myös noin 55 prosentin osingonmaksusuhteen.

Arvonmäärityksen mukaisesti yhtiön omavaraisuusaste ja gearing pysyisivät hyvillä tasoilla. Lähivuosien tasoa on koronaviruksen johdosta mahdoton arvioida.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.5.2020: 65,25 SEK

Laskennan parametrit

Betsson on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Betsson: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 707 230 477
EPS 5,172 1,683 3,489
Oikaistu EPS 5,172
Osinko 2,880 0,000 2,880
Oma pääoma 5 430
Oma pääoma/osake 39,722

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,55 prosenttia, betana 1,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,70 prosenttia. Lisäksi tuottovaatimukseen on lisätty 1,75 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon sekä koronaviruspandemian johdosta. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (30.5.2020) 65,25   SEK
Tuottovaatimus 8,57 %   0,55%+1,10*5,70%+1,75%
Osakkeita 136 700   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,90 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,06 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 58,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,13 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,57 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,57 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,57 %).

betsson-kaanteinenarvonmaaritys-q12020c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 60,50 73,00 43,68 65,25 65,25 65,25 65,25 65,25
Nettotulos 786 1 078 787 707 727 749 770 793
Muutos% -10,5% 37,2% -27,0% -10,2% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%
EPS 5,68 7,79 5,69 5,17 5,32 5,48 5,63 5,80
P/E 10,7 9,4 7,7 12,6 12,3 11,9 11,6 11,3
Osinko 2,84 3,89 2,88 3,00 3,09 3,18 3,27 3,49
Osinkotuotto 4,7% 5,3% 6,6% 4,6% 4,7% 4,9% 5,0% 5,3%
Oma pääoma 26,49 33,15 35,39 39,72 40,33 42,65 45,04 47,50
P/B 2,28 2,20 1,23 1,64 1,62 1,53 1,45 1,37
ROE 21,9% 26,1% 16,6% 6,9% 6,6% 6,6% 6,4% 6,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (65,25 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,57 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 707 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 727 ja 749 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus