Betsson: Arvonmääritys

Päivitetty 23.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 23.11.2019: 45,80 SEK

Laskennan parametrit

Betsson on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Betsson: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu yhtiön saamalla 19 miljoonan kruunun sanktiolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 765,0 583,0 182
EPS 5,527 4,212 1,315
Oikaistu EPS 5,664
Osinko 3,890 3,890 0,000
Oma pääoma 4 838
Oma pääoma/osake 34,953

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,5 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,0 prosenttia. Lisäksi tuottovaatimukseen on lisätty 1,0 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon johdosta. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   0,5% + 6,0% + 1,0%
Osakkeita 138 415   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -4,09%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,41%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 53,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,47%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

betsson-kaanteinenarvonmaaritys-q32019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 87,90 60,50 73,00 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80
Nettotulos 878 787 1 078 765 752 721 692 663
Muutos % 5,5% -10,4% 37,0% -29,0% -1,7% -4,1% -4,1% -4,1%
EPS 6,34 5,69 7,79 5,53 5,43 5,21 5,00 4,79
PE 13,9 10,6 9,4 8,3 8,4 8,8 9,2 9,6
Osinko 4,76 2,84 3,89 3,00 2,88 2,76 2,65 2,66
Osinkotuotto 5,4% 4,7% 5,3% 6,6% 6,3% 6,0% 5,8% 5,8%
Oma pääoma 25,31 26,49 33,15 36,27 38,70 41,03 43,27 45,41
P/B 3,47 2,28 2,20 1,26 1,18 1,12 1,06 1,01
ROE 26,4% 22,0% 26,1% 15,9% 14,5% 13,1% 11,9% 10,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (45,80 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 765 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 752 ja 721 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Betssonilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus