Betsson: Arvonmääritys

Päivitetty 21.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 21.7.2019: 57,70 SEK

Laskennan parametrit

Betsson on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Betsson: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu yhtiön saamalla 19 miljoonan kruunun sanktiolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 765,0 401,0 364
EPS 5,527 2,897 2,630
Oikaistu EPS 5,664
Osinko 3,890 3,890 0,000
Oma pääoma 4 573
Oma pääoma/osake 33,038

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimusta on nostettu 0,4 prosenttiyksiköllä yhtiön pienen koon johdosta.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,90%   3,0% + 4,5% + 0,4%
Osakkeita 138 415   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -1,89%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,26%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 70,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,33%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,90 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,90 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,90 %).

betsson-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 87,90 60,50 73,00 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70
Nettotulos 878 787 1 078 765 769 755 740 726
Muutos % 5,5% -10,4% 37,0% -29,0% 0,5% -1,9% -1,9% -1,9%
EPS 6,34 5,69 7,79 5,53 5,56 5,45 5,35 5,25
PE 13,9 10,6 9,4 10,4 10,4 10,6 10,8 11,0
Osinko 4,76 2,84 3,89 3,96 3,89 3,82 3,74 3,74
Osinkotuotto 5,4% 4,7% 5,3% 6,9% 6,7% 6,6% 6,5% 6,5%
Oma pääoma 25,31 26,49 33,15 35,67 37,26 38,82 40,35 41,86
P/B 3,47 2,28 2,20 1,62 1,55 1,49 1,43 1,38
ROE 26,4% 22,0% 26,1% 16,1% 15,2% 14,3% 13,5% 12,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (57,70 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,90 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 765 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 769 ja 755 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Betssonilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset