Betsson: Ennusteet

Päivitetty 26.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

betsson-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymätietojaan.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että Q4/2019 raportointikauden ensimmäisten kolmen viikon aikana keskimääräinen päivittäinen liikevaihto on ollut noin 8 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 050,0 473,4 476,7 519,3 580,6 2 517,7 659,3 668,2 621,9 568,3
Muutos (%) -18,6% -28,2% -28,7% -16,5% 2,2% 11,5% 8,7% 18,8% 11,3% 7,2%
Western Europe 1 625,0 405,3 396,7 392,2 430,8 1 734,8 455,1 446,2 443,5 390,0
Muutos (%) -6,3% -10,9% -11,1% -11,6% 10,5% 28,4% 25,6% 25,6% 26,1% 38,5%
C&E Europe, C Asia 1 190,0 338,0 319,6 284,2 248,2 940,5 269,8 241,0 214,4 215,3
Muutos (%) 26,5% 25,3% 32,6% 32,6% 15,3% -0,3% 11,9% 8,0% -5,3% -14,8%
Muut 310,0 74,8 82,2 82,0 71,0 226,9 52,4 71,4 66,7 36,4
YHTEENSÄ 5 175,0 1 291,5 1 275,2 1 277,7 1 330,6 5 419,9 1 436,6 1 426,8 1 346,5 1 210,0
Muutos (%) -4,5% -10,1% -10,6% -5,1% 10,0% 14,9% 14,3% 20,9% 14,3% 9,8%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 75 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Vuonna 2018 oli sekä talviolympialaiset että jalkapallon World Cup. Tämä kasvatti pelaajien aktiivisuutta, mikä näkyikin Betssonin asiakasmäärien kasvuna. Vuosi 2019 on enemmän tai vähemmän välivuosi, joten kehitys on tänä vuonna aiempaa maltillisempaa.

Pohjoismaiden Q1/2019 liikevaihto kasvoi hiukan, mutta sen jälkeen liikevaihto on laskenut voimakkaasti (Q2: -16,5% ja Q3: -28,7 %). Ruotsissa otettiin vuoden 2019 alussa käyttöön pelilisenssijärjestelmä ja siellä kilpailu on ollut kovaa, mikä on näkynyt liikevaihdossa. Lisäksi Norjassa on haasteita, sillä siellä maksutapahtumia peliyhtiöille on estetty.

Yhtiö kertoi, että Q4:n alun liikevaihto on noin 8 prosentin laskussa, joten arvioin tämän kohdistuvan etenkin Pohjoismaisiin markkinoihin. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen noin 28 prosentin laskuun. Kokonaisuudessa Pohjoismaiden liikevaihto laskisi 19 prosentin luokkaa.

Myös Läntisen Euroopan liikevaihto on kääntynyt laskuun (Q2 ja Q3 noin -11,5 %). Hollannissa luodaan perustaa pelilisenssijärjestelmälle, joka on tarkoitus ottaa käyttöön Q1/2021. Nyt on esitetty, että jotta pelilisenssin saa, niin peliyhtiön on noudatettava 2 vuoden siirtymäaikaa, jona aikana yhtiö ei saa tarjota eikä markkinoida pelejä suoraan hollantilaisille. Koska Hollanti on Betssonille tärkeä markkina, niin yhtiö on alkanut noudattamaan tätä ns. ”cooling-off” -periodia. Tämän johdosta alueen liikevaihto on selvässä laskussa. Tein tämän alueen Q4:n ennusteen Q2-Q3 tapaan noin 11 prosentin laskuun.

Aasian ja Itäisen Euroopan Q1-Q3:n liikevaihto sentään kasvoi (+27 %). Vahvaa kasvua selittää vertailukauden (etenkin Q1-Q2) heikot lukemat. Tein Q4:n ennusteen edelleen vahvoihin kasvulukuihin nojautuen – vaikkakin vertailukauden lukema oli jo noussut hieman paremmalle tasolle.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 4,9 – 5,3 miljardia kruunua. Laskua tulisi noin 4,5 prosenttia, missä vertailuvuoden isot urheilutapahtumat sekä Ruotsin ja Hollannin markkinoiden liikevaihdon laskut pohjustavat heikkoa kehitystä.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 880,0 215,4 212,5 196,9 255,2 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Muutos (%) -26,3% -36,9% -37,5% -34,5% 20,7% 35,3% 56,4% 57,5% 45,3% -12,2%
Marginaali 17,0% 16,7% 16,7% 15,4% 19,2% 22,0% 23,8% 23,8% 22,3% 17,5%

Liiketulos kasvoi Q1:llä 21 prosenttia, mutta kääntyi sen jälkeen rumaan laskuun (Q2 ja Q3 noin -35 %). Kuten todettua, niin vuosi sitten Q2:n ja Q3:n lukuja paransi jalkapallon MM-kisat. Lisäksi tuloskuntoon negatiivisesti vaikutti liikevaihdon lasku sekä yhtiön Q2:lla saama 19 miljoonan kruunun sakko Ruotsissa pelilisenssiehtojen rikkomisesta.

Myös bruttokate on laskussa ja oli Q3:lla 65,2 prosenttiin (Q3/2018: 70,8 %), mihin vaikutti Ruotsin ja Italian peliverojen nostot.

Tein Q4:n tulosennusteen Q2:n ja Q3:n tapaan noin -35 prosentin laskuun. Tämä vastaisi vuoden 2017 lukemia.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 850 – 925 miljoonaa kruunua eli tulos laskisi yli 25 prosenttia. Liiketulosmarginaali jäisi 17 prosentin tietämille, joka sekin olisi kaukana vuoden 2018 noin 22 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 880,0 215,4 212,5 196,9 255,2 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Rahoituskulut (netto) -57,5 -16,9 -15,5 -14,7 -10,4 -41,4 -12,7 -9,5 -9,3 -9,9
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 822,5 198,5 197,0 182,2 244,8 1 152,4 328,8 330,7 291,4 201,5
Verot -57,5 -16,3 -15,2 -10,5 -15,5 -74,3 -15,2 -25,6 -20,0 -13,5
Nettotulos 765,0 182,2 181,8 171,7 229,3 1 078,1 313,6 305,1 271,4 188,0

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 55…60 miljoonaa kruunua. Veroja arvioidessa käytin pohjalla alkuvuoden verolukemia (10 – 15 M SEK).

Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 740 – 790 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Vuosi 2020 on vuotta 2019 vilkkaampi olympialaisten ja EM-jalkapallon johdosta.
  • Miten eri maiden rahapelien sääntely kehittyy? Ja millaisia peliveroja, lisenssimaksuja yms. eri maat perivät jatkossa.
  • Laajeneeko Betsson johonkin uuteen maahan joko orgaanisesti taikka yritysjärjestelyin? Toisaalta, joutuuko Betsson vetäytymään jostain maasta kiristyneen sääntelyn taikka lainsäädännön takia?
  • Jatkuuko casino-pelien vahva kehitys myös tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi Ruotsin pelimarkkinoiden kasvavan vahvasti, kun siellä pelimarkkinat uudistuivat uuden regulaation myötä vuoden 2019 alusta.
  • Miten Hollannin pelilisenssijärjestelmä käynnistyy vuonna 2021 ja pääseekö Betsson heti markkinoille?

Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet noin 4,5 – 5,5 prosentin kasvulukemiin. Vuonna 2020 liikevaihtoa tukee olympialaiset sekä EM-jalkapallo ja vuonna 2021 taasen Hollannin pelilisenssijärjestelmä.

Liiketulosmarginaalien arvioin olevan noin 18,5 – 19,5 prosenttia, mikä olisi vuoden 2019 ennustetta selvästi parempi. Sen sijaan edelleen jäätäisiin kauas muutaman vuoden takaisista yli 22 prosentin marginaaleista.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman ja olevan noin 60 – 70 miljoonassa kruunussa ja veroasteena käytin aiempien vuosien tapaan alle 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 650 5 400 1 350 1 350 1 350 1 350
Muutos (%) 4,6% 4,3% 4,5% 5,9% 5,7% 1,5%
Liiketulos 1 100 1 000 250 250 250 250
Muutos (%) 10,0% 13,6% 16,1% 17,6% 27,0% -2,0%
Marginaali 19,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 100 1 000 250 250 250 250
Rahoituskulut (netto) -65 -60 -15 -15 -15 -15
Tulos ennen veroja 1 035 940 235 235 235 235
Verot -100 -90 -25 -25 -20 -20
Nettotulos 935 850 210 210 215 215

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus