Betsson: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

betsson-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymätietojaan.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että Q1/2020 raportointikauden 1.1. – 9.2.2020 aikana keskimääräinen päivittäinen liikevaihto on ollut noin 6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2013 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 75 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Vuonna 2018 oli sekä talviolympialaiset että jalkapallon World Cup. Tämä kasvatti pelaajien aktiivisuutta, mikä näkyikin Betssonin asiakasmäärien kasvuna. Vuosi 2019 oli enemmän tai vähemmän välivuosi, joten kehitys oli tänä vuonna aiempaa maltillisempaa.

Pohjoismaiden Q1/2019 liikevaihto kasvoi hiukan, mutta sen jälkeen liikevaihto on laskenut voimakkaasti. Ruotsissa otettiin vuoden 2019 alussa käyttöön pelilisenssijärjestelmä ja siellä kilpailu on ollut kovaa, mikä on näkynyt liikevaihdossa. Lisäksi Norjassa on haasteita, sillä siellä maksutapahtumia peliyhtiöille on estetty.

Myös Läntisen Euroopan liikevaihto on kääntynyt laskuun. Hollannissa luodaan perustaa pelilisenssijärjestelmälle, joka on tarkoitus ottaa käyttöön Q1/2021. Nyt on esitetty, että jotta pelilisenssin saa, niin peliyhtiön on noudatettava 2 vuoden siirtymäaikaa, jona aikana yhtiö ei saa tarjota eikä markkinoida pelejä suoraan hollantilaisille. Koska Hollanti on Betssonille tärkeä markkina, niin yhtiö on alkanut noudattamaan tätä ns. ”cooling-off” -periodia. Tämän johdosta alueen liikevaihto on selvässä laskussa.

Aasian ja Itäisen Euroopan liikevaihto sentään kasvoi (+30 %). Vahvaa kasvua selittää vertailukauden heikot lukemat.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

TAULUKKO POISTETTU

Liiketulos kasvoi Q1:llä 21 prosenttia, mutta kääntyi sen jälkeen rumaan laskuun (34,5 – 41,3 %). Kuten todettua, niin vertailukaudella Q2:n ja Q3:n lukuja paransi jalkapallon MM-kisat. Lisäksi tuloskunta painoi liikevaihdon lasku sekä kova kilpailu mm. Ruotsissa.

Myös bruttokate on laskussa ja oli vuonna 2019 noin 66,3 prosenttia (2018: 71,2 %), mihin vaikutti Ruotsin ja Italian peliverojen nostot.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus