Betsson: Ennusteet

Päivitetty 7.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

betsson-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymätietojaan.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 575,0 694,4 675,0 625,0 580,6 2 517,7 659,3 668,2 621,9 568,3
Muutos (%) 2,3% 5,3% 1,0% 0,5% 2,2% 11,5% 8,7% 18,8% 11,3% 7,2%
Western Europe 1 850,0 474,2 475,0 470,0 430,8 1 734,8 455,1 446,2 443,5 390,0
Muutos (%) 6,6% 4,2% 6,5% 6,0% 10,5% 28,4% 25,6% 25,6% 26,1% 38,5%
C&E Europe, C Asia 1 025,0 281,8 255,0 240,0 248,2 940,5 269,8 241,0 214,4 215,3
Muutos (%) 9,0% 4,4% 5,8% 11,9% 15,3% -0,3% 11,9% 8,0% -5,3% -14,8%
Muut 275,0 69,0 70,0 65,0 71,0 226,9 52,4 71,4 66,7 36,4
YHTEENSÄ 5 725,0 1 519,4 1 475,0 1 400,0 1 330,6 5 419,9 1 436,6 1 426,8 1 346,5 1 210,0
Muutos (%) 5,6% 5,8% 3,4% 4,0% 10,0% 14,9% 14,3% 20,9% 14,3% 9,8%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 75 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Vuonna 2018 oli sekä talviolympialaiset että jalkapallon World Cup. Tämä kasvatti pelaajien aktiivisuutta, mikä näkyikin Betssonin asiakasmäärien kasvuna. Vuosi 2019 on enemmän tai vähemmän välivuosi, joten kehitys voi olla tänä vuonna aiempaa maltillisempaa.

Pohjoismaiden Q1/2019 liikevaihdon kasvu jäi vain +2 prosenttiin. ”Vain” siksi, että vuosi 2018 oli sujunut yli +10 prosentin kasvussa ja Ruotsissa otettiin vuoden 2019 alussa käyttöön pelilisenssijärjestelmä ja Betsson pääsi Ruotsin markkinoille. Haasteena Ruotsissa on ollut raaka kilpailu, mikä on tarkoittanut asiakasvaihtuvuutta sekä erilaisten kampanjoiden ja talletuspalkkioiden tarjoamista asiakkaille.

Viime vuosi oli urheilussa suurtapahtumien vuosi, mikä varmasti näkyi liikevaihdossa. Tämän ja heikohkon Q1:n johdosta tein Pohjoismaiden liikevaihtoennusteen noin +2,3 prosentin kasvuun.

Läntisen Euroopan liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin +28 prosenttia. Q1:llä kasvu jäi näistä lukemista, mutta oli ihan hyvää tasoa eli noin +10,5 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli +6 prosenttia. Arvioin tässäkin vuoden 2019 kehityksen olevan vuoden 2018 tasoa heikompaa ja kasvu jäisi noin 6 – 7 prosenttiin.

Aasian ja Itäisen Euroopan Q1:n liikevaihto kasvoi parhaiten (+15,3 %, orgaaninen +22 %). Osittain vahvaa kasvua selittää vertailukauden heikot lukemat. Myös viime vuoden Q2:n oli alhaisella tasolla, joten tästä syystä odotan Q2/2019:n kasvun olevan myöskin hyvää. Tähän päästään, jos liikevaihto on Q1/2019 tapaan noin 240 – 250 miljoonaa kruunua. Vuoden 2019 toisella puoliskolla kasvu jäänee tätä maltillisemmaksi, mutta kruunumääräisesti liikevaihto kasvaisi vuoden alkupuoliskoon nähden.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 5,6 – 6,0 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +5,6 prosenttia, mikä jäisi parin viime vuoden vahvoista noin +14,5…+15,0 prosentin luvuista.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 260,0 349,8 340,0 315,0 255,2 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Muutos (%) 5,5% 2,4% -0,1% 4,8% 20,7% 35,3% 56,4% 57,5% 45,3% -12,2%
Marginaali 22,0% 23,0% 23,1% 22,5% 19,2% 22,0% 23,8% 23,8% 22,3% 17,5%

Liiketulos kasvoi +20,7 prosenttia eli selvästi liikevaihtoa enemmän. Tätä hyvää kasvua selittää osittain se, että vuosi sitten tulosta painoi kertaluontoiset erät. Lisäksi yhtiön kannattavuusohjelman tulokset näkyvät tulosparannuksessa.

Bruttokate kuitenkin laski 67,6 prosenttiin (Q1/2018: 71,4 %), mihin vaikutti Ruotsin ja Italian peliverojen nostot.

Koska kustannusjahti alkoi ja henkilökunnan määrän väheneminen tapahtui pääasiassa Q1/2018 ja koska peliverojen nostot painavat bruttokatetta, niin tein vuoden 2019 lopun ennusteet paljon maltillisempaan kehitykseen.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,1 – 1,4 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +5,5 prosenttia. Liiketulosmarginaali pysyisi näillä ennusteilla viime vuoden 22,0 prosentissa. Tämä jäisi edelleen vuoden 2016 marginaalista, joka oli 23 prosenttia, joten tähän nähden tulevina vuosina yhtiöllä on edelleen pientä kirittävää.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 260,0 349,8 340,0 315,0 255,2 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Rahoituskulut (netto) -40,0 -9,6 -10,0 -10,0 -10,4 -41,4 -12,7 -9,5 -9,3 -9,9
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 220,0 340,2 330,0 305,0 244,8 1 152,4 328,8 330,7 291,4 201,5
Verot -140,0 -44,5 -45,0 -35,0 -15,5 -74,3 -15,2 -25,6 -20,0 -13,5
Nettotulos 1 080,0 295,7 285,0 270,0 229,3 1 078,1 313,6 305,1 271,4 188,0

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -40 miljoonaa kruunua, mikä noudattaisi Q1:n noin 10 miljoonan kruunun kuluja. Veroja laskiessa käytin noin 12,5 prosentin veroastetta, joka on korkeampi taso viime vuosiin verrattuna.

Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 950 – 1 150 miljoonaa kruunua eli tulos pysyisi vuoden 2018 lukemissa (2018: 1 078 M SEK).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Vuosi 2020 on vuotta 2019 vilkkaampi olympialaisten ja EM-jalkapallon johdosta.
  • Miten eri maiden rahapelien sääntely kehittyy? Ja millaisia peliveroja, lisenssimaksuja yms. eri maat perivät jatkossa.
  • Laajeneeko Betsson johonkin uuteen maahan joko orgaanisesti taikka yritysjärjestelyin? Toisaalta, joutuuko Betsson vetäytymään jostain maasta kiristyneen sääntelyn taikka lainsäädännön takia?
  • Jatkuuko casino-pelien vahva kehitys myös tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi Ruotsin pelimarkkinoiden kasvavan vahvasti, kun siellä pelimarkkinat uudistuvat uuden regulaation myötä vuoden 2019 alusta.

Tein vuoden 2020 kasvun hyvään +6…+7 prosentin kasvuun olympiavuoden johdosta. Sen sijaan vuoden 2021 kasvu jäisi hieman tästä.

Liiketulosmarginaalien arvioin nousevan noin 23,0 – 23,5 prosenttiin eli vuoden 2016 taso ylittyisi viimein.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -40 miljoonassa kruunussa ja veroasteena käytin aiempia vuosia korkeampaa prosenttia (13 – 15 %).

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 6 425 6 100 1 650 1 550 1 475 1 425
Muutos (%) 5,3% 6,6% 8,6% 5,1% 5,4% 7,1%
Liiketulos 1 500 1 400 400 360 340 300
Muutos (%) 7,1% 11,1% 14,4% 5,9% 7,9% 17,6%
Marginaali 23,3% 23,0% 24,2% 23,2% 23,1% 21,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 500 1 400 400 360 340 300
Rahoituskulut (netto) -40 -40 -10 -10 -10 -10
Tulos ennen veroja 1 460 1 360 390 350 330 290
Verot -210 -185 -55 -45 -45 -40
Nettotulos 1 250 1 175 335 305 285 250

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset