Betsson: Ennusteet

Päivitetty 14.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

betsson-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Helmikuun 10. päivään saakka päiväkohtainen liikevaihto on ollut noin +10 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten Q1:llä. Tästä ei pidä tehdä liian pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q1:n kehityksestä, mutta se antaa kuvaa siitä, miten Q1:n on lähtenyt liikkeelle.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 650,0 710,0 675,0 650,0 615,0 2 517,7 659,3 668,2 621,9 568,3
Muutos (%) 5,3% 7,7% 1,0% 4,5% 8,2% 11,5% 8,7% 18,8% 11,3% 7,2%
Western Europe 1 900,0 475,0 475,0 475,0 475,0 1 734,8 455,1 446,2 443,5 390,0
Muutos (%) 9,5% 4,4% 6,5% 7,1% 21,8% 28,4% 25,6% 25,6% 26,1% 38,5%
C&E Europe, C Asia 1 000,0 280,0 250,0 235,0 235,0 940,5 269,8 241,0 214,4 215,3
Muutos (%) 6,3% 3,8% 3,7% 9,6% 9,2% -0,3% 11,9% 8,0% -5,3% -14,8%
Muut 250,0 70,0 80,0 60,0 40,0 226,9 52,4 71,4 66,7 36,4
YHTEENSÄ 5 800,0 1 535,0 1 480,0 1 420,0 1 365,0 5 419,9 1 436,6 1 426,8 1 346,5 1 210,0
Muutos (%) 7,0% 6,8% 3,7% 5,5% 12,8% 14,9% 14,3% 20,9% 14,3% 9,8%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 75 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Vuonna 2018 oli sekä talviolympialaiset että jalkapallon World Cup. Tämä kasvatti pelaajien aktiivisuutta, mikä näkyikin Betssonin asiakasmäärien kasvuna. Vuosi 2019 on enemmän tai vähemmän välivuosi, joten kehitys voi olla tänä vuonna aiempaa maltillisempaa.

Pohjoismaiden vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +11,5 prosenttia. Ruotsi otti vuoden 2019 alusta alkaen käyttöön lisenssikäytännön peliyhtiöiden osalta. Tämä hieman vaikeuttaa segmentin arviointia, mutta arvelen kasvun jatkuvan vuonna 2019 noin +5 prosentin tahdilla.

Läntisen Euroopan liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin +28 prosenttia. Kasvu on ollut vahvaa jo 2 vuoden ajan. Hankittujen liiketoimintojen osuus kasvusta on toki ollut huomattava, vaikka orgaaninen kasvu oli sekin hyvää. Arvioin tässäkin vuoden 2019 kehityksen jatkavan vahvaa kasvua niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 1,9 miljardia kruunua (+9,5 %).

Aasian ja Itäisen Euroopan liikevaihto laski H1/2018 noin -10 prosenttia, mutta kääntyi +10 prosentin nousuun H2:lla. Arvioin käänteen johdosta, että myös vuoden 2019 liikevaihto jaktaisi hyvää kehitystään ainakin vuoden alkupuoliskon.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 5,6 – 6,0 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +7,0 prosenttia, mikä jäisi parin viime vuoden vahvoista noin +14,5…+15,0 prosentin luvuista.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 325,0 350,0 350,0 335,0 290,0 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Muutos (%) 11,0% 2,5% 2,9% 11,4% 37,2% 35,3% 56,4% 57,5% 45,3% -12,2%
Marginaali 22,8% 22,8% 23,6% 23,6% 21,2% 22,0% 23,8% 23,8% 22,3% 17,5%

Heikon (-12%) Q1:n jälkeen liiketuloksen kasvu oli vahvaa (+53 %). Yhtiön kustannustehokkuus selittää liikevaihdon kasvun lisäksi huimasti parantunutta liiketulosta.

Q4:lla bruttokate oli +115 miljoonaa kruunua viimevuotista parempi. Kun markkinointi-, palkka- yms. kulut olivat hieman viimevuotista alhaisemmalla tasolla, niin liiketulos kasvoi +133 miljoonaa kruunua. Joka on paljon (+56 %), kun vuosi sitten liiketulos oli 218 miljoonaa kruunua. Samanlaisella ”kaavalla” kehittyivät myös Q2.n ja Q3:n.

Kuluja laskee myös henkilöstömäärän selvä väheneminen. Vuosi sitten työntekijöitä oli noin 1 870, kun nyt heitä on noin 1 550.

Yllättävää Q4:n tuloksessa oli se, että yli 1,5 vuotta sitten hankitun NetPlay panos oli edelleen negatiivinen.

Kustannustehokkuudesta sekä liikevaihdon hyvästä kehityksestä johtuen tein vielä Q1/2019 ennusteen selvästi viimevuotista korkeammalla lukemalla. Sen sijaan loppuvuoden kehityksen arvioin olevan maltillisempaa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,2 – 1,5 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +11 prosenttia. Liiketulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla 22,8 prosenttiin (2018: 22,0 %). Tämä jäisi vielä hieman vuoden 2016 marginaalista, joka oli 23 prosenttia, joten tähän nähden tulevina vuosina yhtiöllä on edelleen pientä kirittävää.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 325,0 350,0 350,0 335,0 290,0 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Rahoituskulut (netto) -30,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -41,4 -12,7 -9,5 -9,3 -9,9
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 295,0 342,5 342,5 327,5 282,5 1 152,4 328,8 330,7 291,4 201,5
Verot -160,0 -42,5 -42,5 -40,0 -35,0 -74,3 -15,2 -25,6 -20,0 -13,5
Nettotulos 1 135,0 300,0 300,0 287,5 247,5 1 078,1 313,6 305,1 271,4 188,0

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -30 miljoonaa kruunua, sillä yhtiön velkaisuus väheni 1,7 miljardista kruunusta 1,0 miljardiin kruunuun vuonna 2018. Veroja laskiessa käytin noin 12,5 prosentin veroastetta, joka on korkeampi taso viime vuosiin verrattuna.

Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 1 000 – 1 200 miljoonaa kruunua eli kasvua vuoteen 2018 nähden (2018: 1 078 M SEK).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Vuosi 2020 on vuotta 2019 vilkkaampi olympialaisten ja EM-jalkapallon johdosta.
  • Miten eri maiden rahapelien sääntely kehittyy? Ja millaisia peliveroja, lisenssimaksuja yms. eri maat perivät jatkossa.
  • Laajeneeko Betsson johonkin uuteen maahan joko orgaanisesti taikka yritysjärjestelyin? Toisaalta, joutuuko Betsson vetäytymään jostain maasta kiristyneen sääntelyn taikka lainsäädännön takia?
  • Jatkuuko casino-pelien vahva kehitys myös tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi Ruotsin pelimarkkinoiden kasvavan vahvasti, kun siellä pelimarkkinat uudistuvat uuden regulaation myötä vuoden 2019 alusta.

Tein vuoden 2020 kasvun hyvään +7 prosentin kasvuun olympiavuoden johdosta. Sen sijaan vuoden 2021 kasvu jäisi tästä.

Liiketulosmarginaalien arvioin nousevan noin 23,0 – 23,5 prosenttiin eli vuoden 2016 taso ylittyisi viimein.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -30 miljoonassa kruunussa ja veroasteena käytin aiempia vuosia korkeampaa prosenttia (12,5 %).

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 6 450 6 200 1 650 1 600 1 500 1 450
Muutos (%) 4,0% 6,9% 7,5% 8,1% 5,6% 6,2%
Liiketulos 1 500 1 435 380 375 360 320
Muutos (%) 4,5% 8,3% 8,6% 7,1% 7,5% 10,3%
Marginaali 23,3% 23,1% 23,0% 23,4% 24,0% 22,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 500 1 435 380 375 360 320
Rahoituskulut (netto) -30 -30 -8 -8 -7 -7
Tulos ennen veroja 1 470 1 405 372 367 353 313
Verot -185 -175 -47 -47 -43 -38
Nettotulos 1 285 1 230 325 320 310 275

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

betsson-kvartaalituloslaskelma-q42018