Betsson: Ennusteet

Päivitetty 21.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

betsson-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymätietojaan.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että Q3/2019 raportointikauden ensimmäisten kahden viikon aikana keskimääräinen päivittäinen liikevaihto on ollut -17 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 125,0 525,1 500,0 519,3 580,6 2 517,7 659,3 668,2 621,9 568,3
Muutos (%) -15,6% -20,4% -25,2% -16,5% 2,2% 11,5% 8,7% 18,8% 11,3% 7,2%
Western Europe 1 600,0 402,0 375,0 392,2 430,8 1 734,8 455,1 446,2 443,5 390,0
Muutos (%) -7,8% -11,7% -16,0% -11,6% 10,5% 28,4% 25,6% 25,6% 26,1% 38,5%
C&E Europe, C Asia 1 100,0 282,6 285,0 284,2 248,2 940,5 269,8 241,0 214,4 215,3
Muutos (%) 17,0% 4,7% 18,3% 32,6% 15,3% -0,3% 11,9% 8,0% -5,3% -14,8%
Muut 300,0 57,0 90,0 82,0 71,0 226,9 52,4 71,4 66,7 36,4
YHTEENSÄ 5 125,0 1 266,7 1 250,0 1 277,7 1 330,6 5 419,9 1 436,6 1 426,8 1 346,5 1 210,0
Muutos (%) -5,4% -11,8% -12,4% -5,1% 10,0% 14,9% 14,3% 20,9% 14,3% 9,8%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 75 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Vuonna 2018 oli sekä talviolympialaiset että jalkapallon World Cup. Tämä kasvatti pelaajien aktiivisuutta, mikä näkyikin Betssonin asiakasmäärien kasvuna. Vuosi 2019 on enemmän tai vähemmän välivuosi, joten kehitys on tänä vuonna aiempaa maltillisempaa.

Pohjoismaiden Q1/2019 liikevaihto kasvoi hiukan, mutta Q2:lla liikevaihto romahti -16,5 prosenttia. Ruotsissa otettiin vuoden 2019 alussa käyttöön pelilisenssijärjestelmä ja siellä kilpailu on ollut kovaa, mikä on näkynyt liikevaihdossa. Lisäksi Norjassa on haasteita, sillä siellä maksutapahtumia peliyhtiöille on estetty.

Yhtiö kertoi, että Q3:n alun liikevaihto on noin -17 prosentin laskussa, joten arvioin tämän kohdistuvan etenkin Pohjoismaisiin markkinoihin. Tästä syystä tein loppuvuoden 2019 ennusteen noin -20 prosenttia pienemmillä liikevaihtolukemilla. Kokonaisuudessa Pohjoismaiden liikevaihto laskisi -15 prosentin luokkaa.

Myös Läntisen Euroopan liikevaihto romahti Q2:lla noin -11,6 prosenttia. Hollannissa luodaan perustaa pelilisenssijärjestelmälle, joka on tarkoitus ottaa käyttöön Q1/2021. Nyt on esitetty, että jotta pelilisenssin saa, niin peliyhtiön on noudatettava 2 vuoden siirtymäaikaa, jona aikana yhtiö ei saa tarjota eikä markkinoida pelejä suoraan hollantilaisille. Koska Hollanti on Betssonille tärkeä markkina, niin yhtiö on alkanut noudattamaan tätä ns. ”cooling-off” -periodia. Tämän johdosta alueen liikevaihto on selvässä laskussa.

Tein myös tämän alueen vuoden 2019 toisen puoliskon liikevaihtoennusteet selvään laskuun.

Aasian ja Itäisen Euroopan H1:n liikevaihto sentään kasvoi (+24 %). Osittain vahvaa kasvua selittää vertailukauden heikot lukemat. Tein vuoden 2019 toisen puoliskon ennusteen noin 285 miljoonan kruunun kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 5,0 – 5,5 miljardia kruunua. Laskua tulisi noin -5,4 prosenttia, missä vertailuvuoden isot urheilutapahtumat sekä Ruotsin ja Hollannin markkinoiden liikevaihdon laskut pohjustavat heikkoa kehitystä.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 875,0 212,9 210,0 196,9 255,2 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Muutos (%) -26,7% -37,7% -38,3% -34,5% 20,7% 35,3% 56,4% 57,5% 45,3% -12,2%
Marginaali 17,1% 16,8% 16,8% 15,4% 19,2% 22,0% 23,8% 23,8% 22,3% 17,5%

Liiketulos kasvoi Q1:llä +21 prosenttia, mutta kääntyi Q2:lla rumaan -35 prosentin laskuun. Kuten todettua, niin vuosi sitten Q2:n lukuja paransi jalkapallon MM-kisat. Lisäksi tuloskuntoon negatiivisesti vaikutti liikevaihdon lasku sekä yhtiön saama -19 miljoonan kruunun sakko Ruotsissa pelilisenssiehtojen rikkomisesta.

Myös bruttokate laski 67,2 prosenttiin (Q2/2018: 71,9 %), mihin vaikutti Ruotsin ja Italian peliverojen nostot.

Koska liikevaihto on paineessa loppuvuoden ajan, niin tein tulosennusteetkin selvästi heikompiin lukemiin eli noin 210 miljoonaan kruunuun per kvartaali. Tämä vastaisi vuoden 2017 lukemia.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 850 – 1 000 miljoonaa kruunua eli tulos laskisi yli -25 prosenttia. Aikamoinen ero aiempaan ennusteeseeni, joka oli tehty +5,5 prosentin kasvuun perustuen. Liiketulosmarginaali jäisi 17 prosentin tietämille, joka sekin olisi kaukana vuoden 2018 noin 22 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 875,0 212,9 210,0 196,9 255,2 1 193,8 341,5 340,2 300,7 211,4
Rahoituskulut (netto) -55,0 -14,9 -15,0 -14,7 -10,4 -41,4 -12,7 -9,5 -9,3 -9,9
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 820,0 198,0 195,0 182,2 244,8 1 152,4 328,8 330,7 291,4 201,5
Verot -55,0 -14,0 -15,0 -10,5 -15,5 -74,3 -15,2 -25,6 -20,0 -13,5
Nettotulos 765,0 184,0 180,0 171,7 229,3 1 078,1 313,6 305,1 271,4 188,0

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -55 miljoonaa kruunua, mikä noudattaisi Q2:n noin 15 miljoonan kruunun kuluja. Veroja laskiessa käytin alkuvuoden verolukemia (10 – 15 M SEK).

Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 750 – 900 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Vuosi 2020 on vuotta 2019 vilkkaampi olympialaisten ja EM-jalkapallon johdosta.
  • Miten eri maiden rahapelien sääntely kehittyy? Ja millaisia peliveroja, lisenssimaksuja yms. eri maat perivät jatkossa.
  • Laajeneeko Betsson johonkin uuteen maahan joko orgaanisesti taikka yritysjärjestelyin? Toisaalta, joutuuko Betsson vetäytymään jostain maasta kiristyneen sääntelyn taikka lainsäädännön takia?
  • Jatkuuko casino-pelien vahva kehitys myös tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi Ruotsin pelimarkkinoiden kasvavan vahvasti, kun siellä pelimarkkinat uudistuivat uuden regulaation myötä vuoden 2019 alusta.
  • Miten Hollannin pelilisenssijärjestelmä käynnistyy vuonna 2021 ja pääseekö Betsson heti markkinoille?

Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet noin 4,5 – 5,5 prosentin kasvulukemiin. Vuonna 2020 liikevaihtoa tukee olympialaiset sekä EM-jalkapallo ja vuonna 2021 taasen Hollannin pelilisenssijärjestelmä.

Liiketulosmarginaalien arvioin olevan noin 19,5 – 20,5 prosenttia, mikä olisi vuoden 2019 ennustetta selvästi parempi. Sen sijaan edelleen jäätäisiin kauas muutaman vuoden takaisista yli 22 prosentin marginaaleista.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -50 miljoonassa kruunussa ja veroasteena käytin aiempia vuosia korkeampaa prosenttia (13 – 15 %).

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 650 5 400 1 350 1 350 1 350 1 350
Muutos (%) 4,6% 5,4% 6,6% 8,0% 5,7% 1,5%
Liiketulos 1 150 1 050 275 275 250 250
Muutos (%) 9,5% 20,0% 29,2% 31,0% 27,0% -2,0%
Marginaali 20,4% 19,4% 20,4% 20,4% 18,5% 18,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 150 1 050 275 275 250 250
Rahoituskulut (netto) -50 -50 -15 -15 -10 -10
Tulos ennen veroja 1 100 1 000 260 260 240 240
Verot -160 -135 -35 -35 -35 -30
Nettotulos 940 865 225 225 205 210

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset