Betsson: Ennusteet

Päivitetty 27.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

betsson-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Lokakuun aikana päiväkohtainen liikevaihto on ollut noin +6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten Q4:lla. Tästä ei pidä tehdä liian pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q4:n kehityksestä, mutta se antaa kuvaa siitä, miten Q4:n on lähtenyt liikkeelle.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 530,0 671,6 668,2 621,9 568,3 2 258,0 606,6 562,4 558,7 530,3
Muutos (%) 12,0% 10,7% 18,8% 11,3% 7,2% 12,1% 8,9% 1,4% 28,4% 13,5%
Western Europe 1 710,0 430,3 446,2 443,5 390,0 1 350,8 362,2 355,2 351,8 281,6
Muutos (%) 26,6% 18,8% 25,6% 26,1% 38,5% 45,8% 41,5% 62,7% 68,8% 15,6%
C&E Europe, C Asia 920,0 249,3 241,0 214,4 215,3 943,5 241,1 223,2 226,5 252,7
Muutos (%) -2,5% 3,4% 8,0% -5,3% -14,8% -12,1% -13,6% -13,7% -15,2% -5,7%
Muut 230,0 55,5 71,4 66,7 36,4 164,1 46,5 39,7 40,6 37,3
YHTEENSÄ 5 390,0 1 406,7 1 426,8 1 346,5 1 210,0 4 716,4 1 256,4 1 180,5 1 177,6 1 101,9
Muutos (%) 14,3% 12,0% 20,9% 14,3% 9,8% 14,6% 12,3% 11,0% 25,9% 10,2%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 60 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Betsson: Sijoituskohteena -sivun Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Pohjoismaiden Q1-Q3:n liikevaihto kasvoi noin +12,5 prosenttia eli +207 miljoonaa kruunua vertailukauteen nähden. Ja kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden edetessä. Arvioin vahvan kehityksen jatkuvan myös Q4:lla, mutta hieman alhaisemmalla kasvuluvulla vertailukauden hyvän lukeman johdosta. Koko vuoden liikevaihtoennuste on noin 2,53 miljardia kruunua.

Läntisen Euroopan liikevaihto kasvoi Q1-Q3:llä noin +29 prosenttia eli noin +290 miljoonaa kruunua. Kasvu on ollut vahvaa jo 2 vuoden ajan, sillä vuoden 2016 liikevaihto lähes tuplaantuu vuoden 2018 ennustettuun liikevaihtoon. Hankittujen liiketoimintojen osuus kasvusta on toki ollut huomattava, vaikka orgaaninen kasvu oli sekin hyvää. Arvioin tässäkin Q4:n kehityksen jatkavan vahvaa kasvua niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 1,7 miljardia kruunua (+27 %).

Aasian ja Itäisen Euroopan liikevaihto laski Q1-Q2:lla noin -10 prosenttia, mutta kääntyi +8 prosentin nousuun Q3:lla. Arvioin Q3:n käänteen johdosta, että myös Q4:n liikevaihto olisi hieman viimevuotista parempi.

Tilikauden 2017 liikevaihtoennusteeksi sain 5,35 – 5,40 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +14,3 prosenttia, missä Q3:n liikevaihdon hyvä kehitys nostaa ennustetta.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 175,0 322,7 340,2 300,7 211,4 882,2 218,4 216,0 206,9 240,9
Muutos (%) 33,2% 47,8% 57,5% 45,3% -12,2% -6,8% -17,6% -20,9% 30,7% -3,7%
Marginaali 21,8% 22,9% 23,8% 22,3% 17,5% 18,7% 17,4% 18,3% 17,6% 21,9%

Jos Q1/2018 liiketulos oli -12 prosentin laskussa, niin tilanne kääntyi täysin Q2/2018 liiketuloksen kasvaessa +45 prosenttia. Lisäksi Q3:n jatkoi siitä, mihin Q2:n jäi (+57 %).

Yhtiön kustannustehokkuus selittää liikevaihdon kasvun lisäksi huimasti parantunutta liiketulosta. Esimerkiksi Q3:lla pelien tuottamisesta syntyvät kulut nousivat vajaat 100 miljoonaa kruunua. Sen sijaan palkka-, markkinointi- ja muut kulut olivat vain hieman (+32 M SEK) vertailukautta suurempia. Ja tämäkin johtui pitkälti valuuttakurssien liikkeistä. Eli kulut kasvoivat noin +130 miljoonaa kruunua, kun taas liikevaihto kasvoi noin +250 miljoonaa kruunua. Näin Q3:n liiketulos kasvoi 340 miljoonaan viime vuoden 216 miljoonasta kruunusta.

Kuluja laskee myös henkilöstömäärän selvä väheneminen. Vuosi sitten työntekijöitä oli noin 1 890, kun nyt heitä on noin 1 500.

Yllättävää Q3:n tuloksessa oli se, että 1,5 vuotta sitten hankitun NetPlay panos oli edelleen negatiivinen.

Kustannustehokkuudesta sekä liikevaihdon hyvästä kehityksestä johtuen tein Q4:n ennusteen selvästi viimevuotista korkeammalla lukemalla. Liiketulosmarginaali laskisi hieman 22,9 prosenttiin Q3:n 23,8 prosentista, mutta näin on käynyt aiempien vuosien Q4-marginaalien osalta.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1,15 – 1,20 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +33 prosenttia. Liiketulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla 21,8 prosenttiin (2017: 18,7 %). Tämä jäisi vielä vähän vuoden 2016 marginaalista, joka oli 23 prosenttia, joten tähän nähden tulevina vuosina yhtiöllä on edelleen pientä kirittävää.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 175,0 322,7 340,2 300,7 211,4 882,2 218,4 216,0 206,9 240,9
Rahoituskulut (netto) -38,0 -9,3 -9,5 -9,3 -9,9 -39,3 -8,7 -9,7 -10,3 -10,6
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 137,0 313,4 330,7 291,4 201,5 842,9 209,7 206,3 196,6 230,3
Verot -82,0 -22,9 -25,6 -20,0 -13,5 -56,6 -10,8 -19,3 -10,5 -16,0
Nettotulos 1 055,0 290,5 305,1 271,4 188,0 786,3 198,9 187,0 186,1 214,3

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -38 miljoonaa kruunua. Q4:n veroja laskiessa käytin noin 10,5 prosentin veroastetta, joka on hieman korkeampi taso viime vuosiin verrattuna.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 1 040 – 1 080 miljoonaa kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2017 nähden (2017: 786 M SEK). Tässä vahva Q2 ja Q3:n vaikutus näkyy ennusteen nousussa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten hiljaisempi urheiluvuosi 2019 näkyy Betssonin luvuissa? Vuosi 2020 on taasen vilkkaampi olympialaisten ja EM-jalkapallon johdosta.
  • Miten eri maiden rahapelien sääntely kehittyy? Ja millaisia peliveroja, lisenssimaksuja yms. eri maat perivät jatkossa.
  • Laajeneeko Betsson johonkin uuteen maahan joko orgaanisesti taikka yritysjärjestelyin? Toisaalta, joutuuko Betsson vetäytymään jostain maasta kiristyneen sääntelyn taikka lainsäädännön takia?
  • Jatkuuko casino-pelien vahva kehitys myös tulevina vuosina?
  • Yhtiö arvioi Ruotsin pelimarkkinoiden kasvavan vahvasti, kun siellä pelimarkkinat uudistuvat uuden regulaation myötä vuoden 2019 alusta.

Vahvan Q2 ja Q3/2018 sekä Ruotsin markkinatilanteen johdosta arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi noin +10 prosenttia vuoden 2018 ennustetusta tasosta. Vuoden 2020 ennusteen tein hieman varovaisemmin eli noin +5 prosentin kasvulukuun. Viime vuosien liikevaihdon kehitys on ollut reipasta, joten siinä mielessä 2020 kehitysarvioni on varovainen.

Q2 ja Q3/2018 aikana yhtiön tehokkuusohjelman hyödyt ovat tulleet esiin ja liiketulosmarginaali on noussut noin 22 – 24 prosentin tasolle. Tein vuosien 2019 ja 2020 ennusteet käyttäen tätä marginaalin arvoväliä.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -50 miljoonassa kruunussa ja veroasteena käytin aiempia vuosia korkeampaa prosenttia (10 %).

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 6 250 5 950 1 550 1 550 1 450 1 400
Muutos (%) 5,0% 10,4% 10,2% 8,6% 7,7% 15,7%
Liiketulos 1 450 1 300 340 340 320 300
Muutos (%) 11,5% 10,6% 5,4% -0,1% 6,4% 41,9%
Marginaali 23,2% 21,8% 21,9% 21,9% 22,1% 21,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 1 450 1 300 340 340 320 300
Rahoituskulut (netto) -50 -50 -15 -15 -10 -10
Tulos ennen veroja 1 400 1 250 325 325 310 290
Verot -150 -125 -33 -33 -30 -30
Nettotulos 1 250 1 125 293 293 280 260

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset