Betsson: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 18.3.2020

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista sekä osinkosivulta, missä on lisätietoa osingoista: https://www.betssonab.com/en/dividend-information

betsson-osinkohistoria-q42019

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Näillä lunastusosakkeilla voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa nämä osakkeet automaattisesti ilmoitettuun hintaan. Tarkempaa tietoa lunastusossakkeesta on saatavilla Betssonin osinkosivulla.

Betssonin osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia nettotuloksesta huomioiden kuitenkin myös yhtiön pääomatarpeet.

Vuonna 2020 maksettavan lunastusosakkeen arvo on 2,84 kruunua. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että voitonjako perutaan.

Osingoissa on huomioitu vuoden 2015 osakesplit (3x), muttei osakemäärän nousua. Oheisessa kuvaajassa on esitetty osakemäärän (keskimääräinen laimennettu määrä) kehitys.

betsson-osakehistoria-q42019

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Betssonin osinko on viime vuosien aikana irronnut toukokuussa (viimeksi 14.5.2019).
  • Osingoissa on huomioitu vuoden 2015 osakesplit, missä 1 vanha osake muuttui 3 uudeksi osakkeeksi. Taulukossa on esitetty sekä alkuperäinen että oikaistu osinko
  • Betsson aloitti osingonmaksun keväällä 2007.
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa oikaistun osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (SEK) Muutos Alkup. osinko Osake­kerroin Oikaistu osinko
2021e
2020 2,84 -27,0% 2,84 2,840
2019 3,89 37,0% 3,89 3,890
2018 2,84 -40,3% 2,84 2,840
2017 4,76 5,5% 4,76 4,760
2016 4,51 -62,2% 4,51 4,510
2015 11,94 30,3% 11,94 1/3 3,980
2014 9,16 -3,2% 9,16 1/3 3,053
2013 9,46 -6,2% 9,46 1/3 3,153
2012 10,08 44,0% 10,08 1/3 3,360
2011 7,00 -22,2% 7,00 1/3 2,333
2010 9,00 76,5% 9,00 1/3 3,000
2009 5,10 5,10 1/3 1,700
2008 5,00 1/3 1,667
2007 0,50 1/3 0,167
2006 0,00
2005 0,00
2004 0,00
2003 0,00
2002 0,00
2001 0,00
2000 0,00

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus