Betsson sijoituskohteena

Päivitetty 18.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaiset Bill Lindwall ja Rolf Lundström perustivat AB Restaurang Rouletter nimisen rahapeliyhtiön vuonna 1963. Nyt lähes 60 vuotta myöhemmin yhtiön nimi on Betsson AB ja se tarjoaa internetissä erilaisia rahapelejä (pokeri, kasino, vedonlyönti)… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.betssonab.com/en/reports

Yhteenveto

BETSSON16.2.2020 | 52,90 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan kevään 2020 osingon lasku.

Betssonin asiakasmäärä on reippaassa kasvussa. Q4/2019 lopussa asiakkaita oli noin 15,1 miljoonaa, kun vuoden 2012 lopussa heitä oli noin 3,7 miljoonaa. Myös aktiivisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 400 000 nykyiseen noin 686 500.

Betssonin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 5,2 miljardia SEK eli noin 490 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 noin 3,15 miljardia euroa (https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2018/veikkaus_vuosiraportti_2018.pdf). Näin Betsson on varsin pieni tekijä Veikkaukseen nähden.

Osinko- ja arvosijoittajaa Betssonin osake mietityttää, sillä kevään 2020 osinko laski 2,84 kruunuun (2019: 3,89 SEK). Tämä osinko antaisi noin 9,6 prosentin osinkotuoton (osake 29,56 SEK). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Yhtiön tunnusluvut ovat kuitenkin mielenkiintoisella tasolla. Esimerkiksi PE on alhaisella tasolla , ROE on 17 prosenttia, vapaat rahavirrat trendinomaisessa nousussa. Kokonaisuuteen nähden yrityksen luvut ovat hyviä ja kehitystrendit ovat hyvään suuntaan.

Eettisellä periaatteella sijoituksia tekevä saattaa vältellä Betssonin osakkeeseen sijoittamista. Rahapelit, aseet, alkoholi ja tupakka ovat yleensä tällaisen sijoittajan ”kieltolistalla”.

Tilikausi 2019

Betssonin vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 1 290 1 437 -10,2% 5 173 5 420 -4,6%
Liiketulos (ebit) 201 342 -41,3% 865 1 194 -27,5%
Nettotulos (omistajille) 205 314 -34,7% 788 1 078 -27,0%
EPS (SEK) 1,48 2,27 5,69 7,79

Vuoden 2019 liikevaihto kehittyi Q1:llä vielä hyvin (+10 %), mutta sen jälkeen liikevaihto on ollut noin 5 – 10 prosentin laskussa. Liikevaihtoa painaa Ruotsin markkinan kova kilpailu sekä yhtiön ”jäähdyttely” Hollannissa.

Pohjoismaiden liikevaihto laski noin 20 prosenttia ja läntisen Euroopan noin 7 prosenttia. Sen sijaan Itä-Euroopan ja Aasian liikevaihto nousi noin 30 prosenttia vuonna 2019. Yhtiön mukaan tämä maantieteellinen hajautus on yksi Betssonin vahvuuksista, sillä se tasaa eri alueiden erilaisia kehitystrendejä.

Yhtiö kertoi, että Q1:n alun (1.1 – 9.2.) aikana keskimääräinen liikevaihto on kasvanut noin 6 prosenttia viime vuodesta. Se indikoisi hyvää Q1:stä ja muutenkin hyvää vuotta 2020, sillä kesällä on jalkapallon EM-kilpailut.

Asiakasmäärät nousivat 15,1 miljoonaan (Q4/2018: 14,0 M), minkä lisäksi aktiivisten asiakkaiden määrä nousi noin 686 500 (Q4/2018: 668 700). Aktiivisten asiakkaiden määrä nousi siis selvästi Q3-lopun 632 150 määrästä, joten yhtiön markkinointiponnistelut ovat tuottaneet hedelmää.

Q4:n liiketulos jatkoi Q2:lla alkanutta voimakasta laskuaan (35 – 41 %). Tähän vaikutti liikevaihdon lasku, Ruotsin ja Italian peliverojen nousu sekä kovan kilpailutilanteen johdosta laskeneet marginaalit .

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Näillä lunastusosakkeilla voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa nämä osakkeet automaattisesti ilmoitettuun hintaan.

Vuonna 2020 maksettavan lunastusosakkeen arvo on 2,84 kruunua (2019: 3,89 SEK). Tämän irtoamisajankohta ei ole tiedossa, joten tässä pitää odottaa yhtiön kutsua yhtiökokoukseen, joka on 28.4.2020. Joko lunastusosake irtoaa heti yhtiökokouksen taikka muutama viikko tämän jälkeen. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että voitonjako perutaan.

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymiään vuodelle 2020.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että Q1/2020 raportointikauden 1.1. – 9.2.2020 aikana keskimääräinen päivittäinen liikevaihto on ollut noin 6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Betsson: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Betssonin liikevaihto on kehittynyt vuosien varrella mallikkaasti. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvin yrityksen laajentuminen yritysostoilla sekä mobiilipelaamisen suosion kasvu. Liikevaihdon voi odottaa kasvavan vauhdilla myös tulevaisuudessa, sillä vielä noin 80 – 90 prosenttia pelaamisesta tapahtuu kioskeilla, peliautomaateilla ja raviradoilla.

betsson-tuloslaskelma-q42019

Vuoden 2018 tulos oli erinomainen, josta vuoden 2019 tulos jäi varsin paljon. Kaaviota katsoessa nähdään, että nyt palattiin aiempien vuosien tasolle. Huomionarvoista kaaviossa on kuitenkin nettotulosmarginaalin trendinomainen lasku noin 25 prosentin tasolta nykyiselle hieman yli 15 prosentin tasolle. Koventunut kilpailu sekä monien maiden peliverojen ja lisenssimaksujen nostot painavat marginaalia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x,x miljardia ja nettotulos noin xxx miljoonaa kruunua. Ruotsin raaka kilpailu, Hollannin ”cooling-off” -periodi sekä eri maiden peliverojen nostot painavat marginaalia. Yhtiöllä on vielä kovasti tehtävää, jotta muutaman vuoden takaisiin 22 – 25 prosentin marginaaleihin päästäisiin.

1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla mitattuna Betssonin osake on edullisesti hinnoiteltu. Tässä on hyvä muistaa se, että yhtiö toimii varsin reguloiduilla markkinoilla, missä lainsäädännön muutokset voivat vaikeuttaa toimintaedellytyksiä varsin nopeastikin.

betsson-roeroi-q42019

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä, yli 15 prosentin tasolla. Viiden vuoden takaisiin noin 30 – 40 prosentin tuottoluvuista on kuitenkin tultu voimakkaasti alaspäin. Laskutrendiä selittää tuottoluvun jakajana toimivan oman pääoman reipas kasvu. Esimerkiksi vuodesta 2012 oman pääoman määrä on kasvanut 190 prosenttia, kun taas nettotulos on kasvanut ”vain” 95 prosenttia.

Tase

Taseesta esiin nousee korkea liikearvon määrä, missä näkyy tehtyjen yrityskauppojen vaikutus. Liikearvoa on lähes 40 prosenttia taseen loppusummasta, ja 10 prosentin alaskirjaus leikkaisi nettotulosta yli 30 prosentilla.

betsson-liikearvo-q42019

Velkaantuminen on tunnuslukujen valossa hallinnassa, sillä yhtiön omavaraisuusaste on ollut jo useampana vuotena noin 55 – 60 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 10 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi sen arvo on.

betsson-velkaisuus-q42019

Rahavirta

Betssonin liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt vahvan tasaisesti jo vuosien ajan. Tulosmarginaalien lasku 25 prosentista 15 prosenttiin näkyy rahavirran kehityksen tasaantumisena muutamina viime vuosina. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan noin 25 – 30 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit sisältävät tässä laskelmassa sekä investoinnit kiinteään kuin myös aineettomaan omaisuuteen. Näin siksi, että yhtiö kehittää oma pelialustaansa, joten siihen käytettävät rahat ovat kustannuksia, jotka ylläpitävät yrityksen tuloskuntoa jatkossakin.

Capex-investointien määrä on tuplaantunut muutaman vuoden takaisesta noin 300 miljoonan kruunun tasolle. Casino- ja mobiilipelien aktiivinen kehitystyö näkyy näissä numeroissa. Toisaalta tämä kehitystyö on näkynyt Casino- ja mobiilipelien liikevaihdon voimakkaana kasvuna, joten investoinnit kantavat hedelmää suhteellisen nopealla tahdilla.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt noin 1,4 miljardia kruunua laajentumisinvestointeihin eli yrityskauppoihin yms. järjestelyihin. Odotuksena on, että samankaltainen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

betsson-rahavirta-q42019

Vapaat rahavirrat ovat asettuneet noin 700 – 1 000 miljoonan kruunun tasolla, missä tulosmarginaalien lasku oikeastaan näkyy. Eli vapaan rahavirran kohdalla oleellista olisi liikevaihdon kasvun lisäksi tulosmarginaalien kohentuminen takaisin yli 20 prosentin tason.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kevään 2020 osinko tarkoittaa noin 400 miljoonan kruunun summaa. Vuotuiset vapaat rahavirrat ovat olleet noin 900 miljoonaa kruunua, joten tästä jää jäljelle keskimäärin noin 500 miljoonaa kruunua.

Viimeisten vuosien aikana yhtiö on käyttänyt laajentumisinvestointeihin noin 200 miljoonaa kruunua. Näin velkojen lyhennyksiin jäisi näillä rahavirroilla keskimäärin 300 miljoonaa kruunua per vuosi. Huomioiden kassavarat, niin yhtiön nettovelka on noin 430 miljoonaa kruunua, joten tämä velka voitaisiin maksaa pois noin muutamassa vuodessa. Voidaan siis todeta, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvällä tasolla.

Osinko

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Näillä lunastusosakkeilla voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa nämä osakkeet automaattisesti ilmoitettuun hintaan.

Betsson alkoi maksaa osinkoa vuodesta 2007 alkaen, josta lähtien se oli nousutrendissä aina kevääseen 2018 asti. Sen jälkeen osinko on vuoroin noussut ja laskenut.

betsson-osinko-q42019

Yhtiön osingonmaksupolitiikan mukaisesti se maksaa osinkoa noin 50 prosenttia nettotuloksesta. Tällä tasolla osinko onkin ollut viimeiset 3 kertaa, joka osaltaan selittää epätasaisen osinkokehityksen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Betsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
5/2020 2,84 5/2019 3,89 5/2018 2,84
YHTEENSÄ 2,84 3,89 2,84
-27,0% +37,0% -40,3%

Vuonna 2020 maksettavan lunastusosakkeen arvo on 2,84 kruunua. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että voitonjako perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (18.3.2020) 29,56 43,68 73,00 60,50 87,90 155,50 91,67 68,00
Lkm (000) 138 415 138 415 138 415 138 415 138 415 138 239 136 779 129 947
Markkina-arvo (Mrd) 4,09 6,05 10,10 8,37 12,17 21,50 12,54 8,84
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 5 173 5 420 4 716 4 117 3 722 3 035 2 477
Liiketulos 865 1 194 882 946 886 821 601
Nettotulos 788 1 078 786 878 832 771 562
Marginaali 15,2% 19,9% 16,7% 21,3% 22,4% 25,4% 22,7%
EPS 5,69 7,79 5,68 6,34 6,02 5,64 4,32
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 639 489 479 444 525 478 562
Liikearvo 3 132 3 132 2 994 2 756 2 365 2 191 1 568
Muut varat 3 923 3 850 3 345 3 063 2 837 2 344 1 386
Varat yhteensä 7 694 7 471 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516
Oma pääoma 4 899 4 589 3 667 3 503 3 154 3 074 2 032
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 071 1 091 1 658 1 326 733 523 316
Muut vastuut 1 724 1 791 1 493 1 434 1 840 1 416 1 168
Pääomat yhteensä 7 694 7 471 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 150 1 273 947 1 168 1 154 868 683
Investoinnit: Capex -265 -296 -283 -317 -200 -156 -138
Vapaa rahavirta (FCF) 885 977 664 851 954 712 545
Investoinnit: Muut -29 0 -241 -332 -421 -341 -16
Investointien jälkeen 856 977 423 519 533 371 529
Rahoitus: Voitonjako -538 -393 -659 -624 -550 -439 -408
Rahoitus: Muut -176 -596 269 7 81 -40 -40
Rahavarojen muutos 142 -12 33 -98 64 -108 81
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 2,84 3,89 2,84 4,76 4,51 3,98 3,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,84 3,89 2,84 4,76 4,51 3,98 3,05
Osinkotuotto 6,5% 5,3% 4,7% 5,4% 2,9% 4,3% 4,5%
Osinko/nettotulos 49,9% 49,9% 50,0% 75,0% 74,9% 70,6% 70,5%
Osinko/FCF 44,4% 55,1% 59,2% 77,4% 65,4% 76,5% 72,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 7,4 13,0 12,0 19,0
PE (3v) 6,8 11,1 10,1 14,7 29,8 20,0 16,2
PE 7,7 9,4 10,7 13,9 25,8 16,3 15,7
EV (mSEK) 6 478 10 706 9 553 13 049 21 704 12 584 8 590
EV/EBIT 7,5 9,0 10,8 13,8 24,5 15,3 14,3
Oma pääoma/osake 35,39 33,15 26,49 25,31 22,82 22,47 15,64
P/B 1,23 2,20 2,28 3,47 6,82 4,08 4,35
ROE 16,6% 26,1% 21,9% 26,4% 26,7% 30,2% 31,1%
ROI 14,8% 21,7% 17,4% 21,7% 23,7% 27,6% 28,1%
Omavaraisuusaste 63,7% 61,4% 53,8% 55,9% 55,1% 61,3% 57,8%
Gearing 8,8% 13,1% 32,2% 25,2% 6,6% 1,5% -12,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 43,68 47,65 56,80 70,53 73,00 68,48 54,38 63,12 60,50 74,25
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 3,84 3,75 4,00 3,89 3,89 3,25 3,25 3,25 2,84 2,84
Osinkotuotto 7,9% 7,0% 5,5% 5,3% 4,7% 6,0% 5,1% 4,7% 3,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,69 6,48 7,37 8,09 7,79 6,96 6,11 5,49 5,68 6,00
PE 7,7 7,4 7,7 8,7 9,4 9,8 8,9 11,5 10,6 12,4
EV (mSEK) 6 479 7 171 8 653 10 344 10 706 10 295 8 690 9 697 9 552 11 653
EV/EBIT 7,5 7,1 7,6 8,4 9,0 9,6 9,2 11,4 10,8 12,5
Oma pääoma/osake 35,39 34,95 33,04 35,51 33,16 30,99 29,55 29,79 26,49 24,49
P/B 1,23 1,36 1,72 1,99 2,20 2,21 1,84 2,12 2,28 3,03
ROE 16,6% 19,6% 23,5% 24,8% 26,1% 25,1% 22,9% 19,3% 21,9% 24,7%
ROI 14,9% 16,7% 19,4% 21,3% 21,7% 19,6% 17,1% 15,7% 17,4% 18,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus