Betsson sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaiset Bill Lindwall ja Rolf Lundström perustivat AB Restaurang Rouletter nimisen rahapeliyhtiön vuonna 1963. Nyt yli 50 vuotta myöhemmin yhtiön nimi on Betsson AB ja se tarjoaa internetissä erilaisia rahapelejä (pokeri, kasino, vedonlyönti)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e BETSSON Ennuste
Osake (19.7.2018) 70,15 Osinko 12 kk 3,25 4,6%
Markkina-arvo (Mrd) 9,7 Osinko/EPS 62% 4v ka
Liikevaihto (M) 5 200 (+10,2%) Osinko/FCF 65% 4v ka
Nettotulos (M) 915 (+16,3%) Omav.aste 58%
EPS 6,61 Gearing 16%
PE 10,6 ROE 22,3%
PB 2,14 ROI 17,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.betssonab.com/en/reports

Yhteenveto

BETSSON19.7.2018 | 70,15 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan kevään 2018 osingon lasku. Lisäksi yhtiön CEO ja CFO:n lähteminen vuoden 2017 aikana ja yhtiön alhainen markkina-arvo vievät pisteitä.

Betssonin asiakasmäärä on reippaassa kasvussa. Q2/2018 lopussa asiakkaita oli noin 13,5 miljoonaa, kun vuoden 2012 lopussa heitä oli noin 3,7 miljoonaa. Myös aktiivisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 400 000 nykyiseen noin 692 000.

Betssonin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 4,7 miljardia SEK eli noin 450 – 500 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n liikevaihto oli vuonna 2017 noin 3,2 miljardia euroa (https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/article/tiedotteet/yritys/2018/02-helmikuu/09-tulostiedote-vuodelta-2017). Näin Betsson on varsin pieni tekijä Veikkaukseen nähden.

Osinko- ja arvosijoittajaa Betssonin osake mietityttää. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiön tunnusluvut ovat mielenkiintoisella tasolla. Esimerkiksi PE on noin 10,6x, ROE on 22 prosenttia, vapaat rahavirrat trendinomaisessa nousussa ja ennustettu kevään 2018 osinko on 3,25 kruunua ja osinkotuotto 4,6 prosenttia.

Kevään 2018 osinko laski uuden osinkopolitiikan seurauksena 2,84 kruunuun edellisvuoden 4,76 kruunusta. Eli selvä tasopudotus. Osingon kehityksessä on huomioitava sekin, että yhtiö on käyttänyt noin 1,8 miljardia kruunua yhtiöjärjestelyihin yms. viimeisten vuosien aikana. Ja samankaltainen kehitys jatkunee tulevina vuosina. Osinko on ollut noin 125 prosenttia investointien jälkeisistä rahavirroista, joten tähän suhteutettuna yhtiön uusi osinkopolitiikka on tarpeen.

Kokonaisuuteen nähden yrityksen luvut ovat hyviä ja kehitystrendit ovat hyvään suuntaan. Tosin mustia pilviä tuo vuoden 2017 toisen puoliskon tulospettymykset, sillä NetPlay:n ja Premier Casinon toiminta Betssonin alla ei ole lähtenyt hyvin liikkeelle.

Eettisellä periaatteella sijoituksia tekevä saattaa vältellä Betssonin osakkeeseen sijoittamista. Rahapelit, aseet, alkoholi ja tupakka ovat yleensä tällaisen sijoittajan ”kieltolistalla”.

Tilikausi 2018

Betssonin Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 1 346 1 178 14,3% 2 556 2 279 12,2%
Liiketulos (ebit) 301 207 45,3% 512 448 14,4%
Nettotulos (omistajille) 271 186 45,8% 459 401 14,7%
EPS 1,96 1,34 3,32 2,89

Betssonin Q2:n oli vahva, sillä liikevaihto (+14) ja etenkin tulos (+45 %) kasvoivat selvästi.

Liikevaihdon kehitystä vauhditti edelleen kasvava kasinopelien suosio (+17 %), mutta myöskin urheiluvedonlyönnin +17 prosentin kasvu jalkapallon MM-kisojen vaikutuksesta. Kisat näkyivät myös asiakasmäärien nousuna 13,5 miljoonaan (Q1/2018: 13,3 M) sekä aktiivisten asiakkaiden määrän nousuna 692 400 asiakkaaseen (Q1/2018: 607 800). Valuuttakurssimuutokset toivat liikevaihtoon noin +36 miljoonan kruunun lisän vertailukauteen nähden.

Jos tuloskehitys oli laskussa Q1:llä, niin tilanne muuttui Q2:lla täysin. Liiketulos oli 301 miljoonaa kruunua, mikä on paras neljännes ainakin viimeiseen 2,5 vuoteen. Liiketulosta nosti liikevaihdon kasvu sekä kasvanut aktiviteetti jalkapallon MM-kilpailujen aikana mutta myöskin tehokkuuden parantuminen. Toimintakulut nousivat vain +3,6 prosenttia, kun samaan aikaan liikevaihto kasvoi em. +14 prosenttia.

Nettotulos seurasi liiketuloksen kehitystä.

Näkymät 2018

Heinäkuun aikana päiväkohtainen liikevaihto on ollut kasvussa, mutta tähän vaikuttaa 15.7 päättynyt jalkapallon MM-kilpailut. Eli tästä ei pidä tehdä liian pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q3:n kehityksestä. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten aktiivisten asiakkaiden määrä kehittyy loppuvuoden aikana eli jatkavatko esimerkiksi uudet asiakkaat Betssonin pelien pelaamista.

Italian hallitus on esittämässä asetusta, mikä kieltäisi kaikenlaisen pelimainonnan ja sponsoroinnin. Asetus vaatii vielä parlamentin hyväksynnän ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Itsellä ei ole tietoa siitä, sponsoroiko yhtiö Italiassa esimerkiksi jalkapallojoukkueita tai esittääkö se mainoksia peleissä. En osaa arvioida sitä, millainen vaikutus tällä olisi Betssonin lukuihin.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 415,0 614,8 610,0 621,9 568,3 2 258,0 606,6 562,4 558,7 530,3
Muutos (%) 7,0% 1,4% 8,5% 11,3% 7,2% 12,1% 8,9% 1,4% 28,4% 13,5%
Western Europe 1 700,0 426,5 440,0 443,5 390,0 1 350,8 362,2 355,2 351,8 281,6
Muutos (%) 25,9% 17,8% 23,9% 26,1% 38,5% 45,8% 41,5% 62,7% 68,8% 15,6%
C&E Europe, C Asia 870,0 225,3 215,0 214,4 215,3 943,5 241,1 223,2 226,5 252,7
Muutos (%) -7,8% -6,6% -3,7% -5,3% -14,8% -12,1% -13,6% -13,7% -15,2% -5,7%
Muut 215,0 56,9 55,0 66,7 36,4 164,1 46,5 39,7 40,6 37,3
YHTEENSÄ 5 200,0 1 323,5 1 320,0 1 346,5 1 210,0 4 716,4 1 256,4 1 180,5 1 177,6 1 101,9
Muutos (%) 10,3% 5,3% 11,8% 14,3% 9,8% 14,6% 12,3% 11,0% 25,9% 10,2%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 60 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Analyysin lopussa Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Pohjoismaiden Q1-Q2:n liikevaihto kasvoi noin +9,3 prosenttia eli +100 miljoonaa kruunua vertailukauteen nähden. Urheiluvedonlyönti vastasi tästä kasvusta noin +43 miljoonaa, kasinopelit noin +65 miljoonaa kruunua ja muiden vaikutus oli -8 miljoonaa kruunua. Tätä jakoa voi pitää ehkä hieman yllättävänä, sillä Betssonin kasinopelien kehitys on ollut vahvaa. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan Q3 aikana, mutta Q4:lla hidastuvan vahvasta vertailukaudesta johtuen. Q3 liikevaihdon arvioin kasvavan vertailukaudesta, vaikka odotan sen jäävän Q2:sta. Näin koko vuoden liikevaihtoennuste on noin 2,4 miljardia kruunua.

Läntisen Euroopan liikevaihto kasvoi Q1-Q2:llä noin +30 prosenttia eli noi +200 miljoonaa kruunua. Tästä kasinopelien osuus oli noin +178 miljoonaa, joten tämän alueen kehitys selittää paljoltikin sen, miksi kasinopelien liikevaihto on kasvanut niin nopeasti. Hankittujen liiketoimintojen osuus kasvusta oli huomattava, vaikka orgaaninen kasvu oli sekin hyvää (+19 %). Arvioin hyvä kehityksen jatkuvan loppuvuoden ajan noin 425 – 440 miljoonan kruunun kvartaalivauhdilla. Näin sain koko vuoden liikevaihdoksi noin 1,7 miljardia kruunua.

Aasian ja Itäisen Euroopan liikevaihto laski Q1-Q2:lla noin -10 prosenttia. Laskua tuli sekä kasinopeleissä että urheiluvedonlyönnissäkin. Osaa laskusta selittää epäedulliset valuuttakurssimuutokset. Tein loppuvuoden arvion noin 220 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla niin, että koko tilikauden liikevaihto jäisi noin -7,8 prosenttia vuodesta 2017.

Tilikauden 2017 liikevaihtoennusteeksi sain 5,15 – 5,25 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +10,3 prosenttia, missä oikeastaan Aasian ja Itäisen Euroopan nihkeä kehitys jarruttaa muuten vahvaa menoa. Analyysin lopussa on esitettynä liikevaihtoennusteet pelimuotojen mukaisesti.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 020,0 257,9 250,0 300,7 211,4 882,2 218,4 216,0 206,9 240,9
Muutos (%) 15,6% 18,1% 15,7% 45,3% -12,2% -6,8% -17,6% -20,9% 30,7% -3,7%
Marginaali 19,6% 19,5% 18,9% 22,3% 17,5% 18,7% 17,4% 18,3% 17,6% 21,9%

Jos Q1/2018 liiketulos oli -12 prosentin laskussa, niin tilanne kääntyi täysin Q2/2018 liiketuloksen kasvaessa +45 prosenttia. Tähän vaikutti jalkapallon MM-kisat, joka näkyi asiakasmäärien kasvuna. Kisat vaikuttavat vielä vähän Q3:n puolella, mutta sen jälkeinen asiakasaktiivisuus jääkin arvoitukseksi. Onkin mielenkiintoista nähdä, jatkavatko uudet asiakkaat Betssonin pelien pelaamista vuoden loppupuolella.

Yhtiön kustannustehokkuus kasvoi hieman tukien liiketuloksen kasvua. Kulutaso nousi vain +3,6 prosenttia, vaikka liikevaihto nousi +14 prosenttia. Mutta kuinka paljon näistä kasvaneista kuluista oli ns. kiinteitä kuluja ja kuinka paljon sellaisia, joihin esimerkiksi jalkapallon MM-kisat vaikuttivat?

Tein liiketulosennusteen siitä lähtökohdasta, että tilanne kohentuu vuoden loppua kohden tehostamistoimenpiteiden tuomien säästöjen sekä valuuttakurssimuutosten tasaantumisen seurauksena. Lisäksi arvioin, että yhtiö pystyy kohentamaan NetPlay:n ja Premier Casino:n tuloksentekokykyä. On myös hyvä huomata, että vertailukauden Q3 ja Q4 luvut olivat jo varsin heikkoja, joten tästä syystä ennusteiden kasvuprosentit näyttävät isoilta.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 975 – 1 025 miljoonaa kruunua eli kasvua tulisi noin +15,6 prosenttia eli noin +138 miljoonaa kruunua. Tästä +64 miljoonaa kruunua tuli alkuvuoden aikana eli loppuvuoden kehityksen pitää olla edelleen kelpo tasoa, jotta ennusteeseen päästäisiin.

Liiketulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla 19,6 prosenttiin (2017: 18,7 %). Tämä on edelleen varsin alhainen lukema, sillä vuonna 2016 marginaali oli 23 prosentissa. Yhtiöllä on kovasti tehtävää, jotta näihin lukemiin päästäisiin.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 020,0 257,9 250,0 300,7 211,4 882,2 218,4 216,0 206,9 240,9
Rahoituskulut (netto) -40,0 -10,8 -10,0 -9,3 -9,9 -39,3 -8,7 -9,7 -10,3 -10,6
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 980,0 247,1 240,0 291,4 201,5 842,9 209,7 206,3 196,6 230,3
Verot -65,0 -16,5 -15,0 -20,0 -13,5 -56,6 -10,8 -19,3 -10,5 -16,0
Nettotulos 915,0 230,6 225,0 271,4 188,0 786,3 198,9 187,0 186,1 214,3

Rahoituskulujen (netto) kohdalla tein arvion -10 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella. Tämä vastaa hyvin viimeisen 1,5 vuoden kvartaalilukuja. Veroja laskiessa käytin noin 7 prosentin veroastetta, jolla tasolla verot ovat olleet viimeisten vuosien aikana.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 900 – 920 miljoonaa kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2017 nähden (2017: 786 M SEK). Tässä vahva Q2:n vaikutus näkyy ennusteen nousussa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Betssonin liikevaihto on kehittynyt vuosien varrella mallikkaasti. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvin yrityksen laajentuminen yritysostoilla sekä mobiilipelaamisen suosion kasvu. Liikevaihdon voi odottaa kasvavan vauhdilla myös tulevaisuudessa, sillä vielä noin 80 – 90 prosenttia pelaamisesta tapahtuu kioskeilla, peliautomaateilla ja raviradoilla.

betsson-tuloslaskelma-q22018

Myös nettotulos on ollut hyvässä kasvussa aina vuoteen 2016 asti. Nettotulosmarginaali sen sijaan on hienoisessa laskussa, sillä vuosina 2011 – 2014 marginaali oli keskimäärin 25 prosentissa, kun se tämän jälkeen on ollut noin 21 prosentissa.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi lähes +15 prosenttia ollen 4,7 miljardia kruunua. Sen sijaan nettotulos jäi 787 miljoonaan kruunuun. Tähän vaikutti erityisesti loppuvuoden 2017 heikko kehitys, missä hankittujen peliyhtiöiden (NetPlay ja Premier Casino) tuloskehitys oli tappiollista. Myös kulujen ja lisenssimaksujen nousu sekä valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys jarrutti tuloksen kehitystä.

Heikosta kehityksestä johtuen yritys on aloittanut tehostamistoimenpiteet, joiden odotetaan tuovan noin 50 – 60 miljoonan kruunun vuosisäästöt. Lisäksi yhtiö kohdentaa markkinointiaan enemmän sellaisiin kohteisiin, joista panostuksien odotetaan tuovan parhaan tuoton.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 5,15 – 5,25 miljardia ja nettotulos noin 900 – 920 miljoonaa kruunua. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali nousisi 17,6 prosenttiin, mutta yhtiöllä on vielä kovasti tehtävää, jotta parin vuoden takaisiin 22 – 25 prosentin marginaaleihin päästäisiin.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla (10,6x – 12,8x) mitattuna Betssonin osake on edullisesti hinnoiteltu. Tässä on hyvä muistaa se, että yhtiö toimii varsin reguloiduilla markkinoilla, missä lainsäädännön muutokset voivat vaikeuttaa toimintaedellytyksiä varsin nopeastikin.

betsson-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä, yli 20 prosentin tasolla. Viiden vuoden takaisiin noin 30 – 40 prosentin tuottoluvuista on kuitenkin tultu voimakkaasti alaspäin. Laskutrendiä selittää tuottoluvun jakajana toimivan oman pääoman reipas kasvu. Esimerkiksi vuodesta 2012 oman pääoman määrä on kasvanut 130 prosenttia, kun taas nettotulos on kasvanut ”vain” 45 prosenttia.

Tase

Taseesta esiin nousee korkea liikearvon määrä, missä näkyy tehtyjen yrityskauppojen vaikutus. Liikearvoa on noin 40 prosenttia taseen loppusummasta, ja 10 prosentin alaskirjaus leikkaisi nettotulosta yli 30 prosentilla.

betsson-liikearvo-q22018

Viime aikojen yrityskaupat Betsson on rahoittanut velkarahoituksella, mikä nosti velan määrän jo noin 1,7 miljardiin kruunuun vuoden 2017 lopussa. Q1:llä yhtiö maksoi velkoja pois -260 miljoonalla kruunulla, joten nyt velkaa on enää 1,4 miljardia kruunua.

betsson-velkaisuus-q22018

Velkaantuminen on tunnuslukujen valossa hallinnassa, sillä yhtiön omavaraisuusaste on ollut jo useampana vuotena noin 55 – 60 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 20 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi sen arvo on.

Rahavirta

Betssonin liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt vahvan tasaisesti jo vuosien ajan. Tulosmarginaalien lasku 25 prosentista 20 prosenttiin näkyy rahavirran kasvun hidastumisena parina viime vuotena. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan noin 25 – 30 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit sisältävät tässä laskelmassa sekä investoinnit kiinteään kuin myös aineettomaan omaisuuteen. Näin siksi, että yhtiö kehittää oma pelialustaansa, joten siihen käytettävät rahat ovat kustannuksia, jotka ylläpitävät yrityksen tuloskuntoa jatkossakin.

Capex-investointien määrä on tuplaantunut muutaman vuoden takaisesta noin 300 miljoonan kruunun tasolle. Casino- ja mobiilipelien aktiivinen kehitystyö näkyy näissä numeroissa. Toisaalta tämä kehitystyö on näkynyt Casino- ja mobiilipelien liikevaihdon voimakkaana kasvuna, joten investoinnit kantavat hedelmää suhteellisen nopealla tahdilla.

Viimeisen 6 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt noin 1,9 miljardia kruunua laajentumisinvestointeihin eli yrityskauppoihin yms. järjestelyihin. Odotuksena on, että samankaltainen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

betsson-rahavirta-q22018

Hyvän liiketoiminnan kehittymisen seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä kasvutrendissä. Vuosina 2016 ja 2017 se hieman laski, mutta laskuun vaikutti em. voimakkaat panostukset pelialustaan, joten voinee odottaa, että tämä pieni notkahdus on väliaikaista.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 400 miljoonan kruunun kassasta maksua. Vuotuiset vapaat rahavirrat ovat olleet noin 700 – 900 miljoonaa kruunua, joten tästä jää jäljelle keskimäärin noin 400 miljoonaa kruunua. Viimeisten vuosien aikana yhtiö on käyttänyt laajentumisinvestointeihin noin 300 miljoonaa kruunua. Näin velkojen lyhennyksiin jäisi näillä rahavirroilla keskimäärin 100 miljoonaa kruunua per vuosi. Huomioiden kassavarat, niin yhtiön nettovelka on noin 950 miljoonaa kruunua, joten tämä velka voitaisiin maksaa pois noin 10 vuodessa. Voidaan siis todeta, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvällä tasolla.

Osinko

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Näillä lunastusosakkeilla voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa nämä osakkeet automaattisesti ilmoitettuun hintaan.

Betsson alkoi maksaa osinkoa vuodesta 2007 alkaen, josta lähtien se on ollut nousutrendissä. Täydellistä, vuosittain kasvavaa trendiä rikkoo tilikauden 2013 osinko 3,053 SEK, joka jäi aavistuksen edellisestä vuodesta (3,153 SEK). Nousutrendi katkesi keväällä 2018.

betsson-osinko-q22018

Yhtiö ilmoitti, että uuden osingonmaksupolitiikan mukaisesti se maksaa osinkoa noin 50 prosenttia nettotuloksesta. Tämän johdosta kevään 2018 osinko oli vain 2,84 kruunua.

Tämä osingon lasku voi tuntua pettymykseltä, mutta se on osaltaan odotettu. Näin siksi, että osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut tasaisesti noin 70 prosentin tasolla jo monen vuoden ajan. Mutta, jos huomioidaan laajentumisinvestoinnit ja suhteutetaan osinko investointien jälkeiseen rahavirtaan, niin osinko on ollut keskimäärin noin 125 prosenttia viimeisen 6 vuoden ajalta. Tämä selittää osaltaan myös velkaisuuden kasvun. Laajentumisinvestoinnit asettavat omia rajoja osingon kehittymiselle.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 3,25 5/2018 2,84 5/2017 4,76
YHTEENSÄ 3,25 2,84 4,76
+14,4% -40,3% +5,5%

Kevään 2019 osinkoennusteenani on 3,25 kruunua (aiempi ennusteeni oli 3,00 SEK), mikä olisi noin 49 prosenttia ennustettuun tulokseen ja noin 56 prosenttia ennustettuun vapaaseen rahavirtaan nähden. Tämä vastaisi yhtiön osinkostrategiaa, joten tämä osinko on siten realistisella tasolla (mikäli tulosennusteeseen päästään).

Tämä 3,25 kruunun osinko antaisi noin 4,6 prosentin osinkotuoton (osake 70,15 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+456) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +456 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (19.7.2018) 70,15 60,50 87,90 155,50 91,67 68,00 66,83 50,50
Lkm (000) 138 415 138 415 138 400 138 239 136 779 129 948 126 651 120 852
Markkina-arvo (Mrd) 9,71 8,37 12,17 21,50 12,54 8,84 8,46 6,10
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Casino 3 900 3 438 2 908 2 544 2 095
Sportsbook 1 200 1 140 1 080 1 013 779
Muut 100 138 130 166 161
YHTEENSÄ 5 200 4 716 4 118 3 722 3 035
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Nordics 2 415 2 258 2 014 1 802 1 732
Western Europe 1 700 1 351 926 852 564
C&E Europe, Central Asia 870 944 1 073 991 684
Muut 215 164 104 78 55
YHTEENSÄ 5 200 4 717 4 117 3 723 3 035
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 320 2 556 5 200 4 717 4 117 3 721 3 035 2 478 2 204 1 737
Liikevoitto 250 512 1 020 882 946 886 821 601 577 560
Nettotulos 225 459 915 787 878 832 771 562 548 528
Marginaali 17,0% 18,0% 17,6% 16,7% 21,3% 22,4% 25,4% 22,7% 24,9% 30,4%
EPS 1,63 3,32 6,61 5,69 6,34 6,02 5,64 4,32 4,33 4,37
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 018 480 444 525 478 562 467 510
Liikearvo 2 994 2 994 2 759 2 365 2 191 1 568 1 258 741
Muut varat 3 823 3 344 3 060 2 837 2 344 1 386 1 232 1 022
Tase yhteensä 7 835 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957 2 273
Oma pääoma 4 546 3 667 3 503 3 154 3 074 2 032 1 578 1 334
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 725 1 658 1 326 734 523 316 345 0
Muut vastuut 1 564 1 493 1 434 1 839 1 416 1 168 1 034 939
Tase yhteensä 7 835 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957 2 273
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 1 100 947 1 168 1 154 868 683 666 537
Investoinnit: Capex -300 -283 -317 -200 -157 -139 -101 -41
Vapaa rahavirta (FCF) 800 664 851 954 711 544 565 496
Investoinnit: Muut -100 -241 -332 -421 -340 -15 -533 -208
Investointien jälkeen 700 423 519 533 371 529 32 288
Rahoitus: Voitonjako -395 -659 -624 -569 -439 -408 -502 -274
Rahoitus: Muut -305 269 7 100 -40 -40 432 0
Rahavarojen muutos 0 33 -98 64 -108 81 -38 14
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,250 2,840 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153 3,140
Osinko (lisä) 0,220
Osinko yhteensä 3,250 2,840 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153 3,360
Osinkotuotto 4,6% 4,7% 5,4% 2,9% 4,3% 4,5% 4,7% 6,7%
Osinko/nettotulos 49,2% 49,9% 75,0% 74,9% 70,6% 70,6% 72,9% 76,9%
Osinko/FCF 56,2% 59,2% 77,4% 65,4% 76,6% 72,9% 70,7% 81,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,8 11,9 19,0 38,5 26,2
PE (3v) 11,3 10,1 14,7 29,8 20,0 16,2 17,6 15,3
PE 10,6 10,6 13,9 25,8 16,3 15,7 15,4 11,6
Oma pääoma/osake 32,84 26,49 25,31 22,82 22,47 15,64 12,46 11,04
P/B 2,14 2,28 3,47 6,82 4,08 4,35 5,36 4,57
ROE 22,3% 22,0% 26,4% 26,7% 30,2% 31,1% 37,6% 48,9%
ROI 17,6% 17,4% 21,7% 23,7% 27,6% 28,1% 35,4% 51,9%
Omavaraisuusaste 58,0% 53,8% 55,9% 55,1% 61,3% 57,8% 53,4% 58,7%
Gearing 15,6% 32,1% 25,2% 6,6% 1,5% -12,1% -7,7% -38,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset