Betsson sijoituskohteena

Päivitetty 20.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (20.10.2017)68,30 SEKMarkkina-arvo9,5 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk3,50 SEK Osinkotuotto5,1 %
Liikevaihto 2017e4 750 M SEK (+15,4 %)Nettotulos 2017e770 M SEK (-12,3 %)
PE12,3ROE21,8 %

Ruotsalaiset Bill Lindwall ja Rolf Lundström perustivat AB Restaurang Rouletter nimisen rahapeliyhtiön vuonna 1963. Nyt yli 50 vuotta myöhemmin yhtiön nimi on Betsson AB ja se tarjoaa internetissä erilaisia rahapelejä (pokeri, kasino, vedonlyönti)… (lisää yritysesittelyssä).

BETSSON20.10.2017 | 68,30 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan osingon lasku vuonna 2013 sekä alle 10 vuoden osinkohistoria. Lisäksi korkealla tasolla oleva liikearvo sekä tilikauden 2017 ennustetun tuloksen lasku vähentää pisteitä.

Betssonin asiakasmäärä on reippaassa kasvussa. Q3/2017 lopussa asiakkaita oli noin 12,7 miljoonaa, kun vuoden 2012 lopussa heitä oli noin 3,7 miljoonaa. Myös aktiivisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 400 000 nykyiseen noin 619 000.

Betssonin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 4,1 miljardia SEK eli noin 420 – 450 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n (sisältäen Fintoto ja RAY) liikevaihto oli noin 3,3 miljardia euroa. Näin Betsson on vielä varsin pieni tekijä Veikkaukseen nähden.

Osinko- ja arvosijoittajaa Betssonin osake kiinnostaa, sillä tunnusluvut ovat mielenkiintoisella tasolla. Esimerkiksi PE on 12x, ROE yli 20 %, vapaat rahavirrat trendinomaisessa nousussa ja ennustettu osinkotuotto 5,1 prosenttia.

Osingon suhteen tosin hieman mietityttää, sillä osinko maksetaan ns. lunastusosakkeiden (redemption share) avulla (kts tarkemmin kappaleesta ”Osinko”). Lisäksi yhtiö ilmoitti muuttavansa osingonjakopolitiikkaansa niin, että osinkoa jaetaan jatkossa noin 50 prosenttia tuloksesta. Tämä pienentäisi kevään 2018 osinkoa arviolta 3,50 SEK:n tietämille. Toki tämänkin osinkotuotto olisi noin 5,1 prosentissa, mikä osinkosijoittajalle kelpaa varsin hyvin.

Osingon kehityksessä on huomioitava sekin, että yhtiö on käyttänyt noin 1,8 miljardia kruunua yhtiöjärjestelyihin yms. viimeisten vuosien aikana. Ja samankaltainen kehitys jatkunee tulevina vuosina. Osinko on ollut noin 125 prosenttia investointien jälkeisistä rahavirroista, joten tähän suhteutettuna yhtiön uusi osinkopolitiikka on tarpeen.

Kokonaisuuteen nähden yrityksen luvut ovat hyviä ja kehitystrendit ovat hyvään suuntaan. Tosin mustia pilviä tuo Q3/2017 tulospettymys, sillä NetPlay:n ja Premier Casinon toiminta Betssonin alla ei ole lähtenyt hyvin liikkeelle.

Eettisellä periaatteella sijoituksia tekevä saattaa vältellä Betssonin osakkeeseen sijoittamista. Rahapelit, aseet, alkoholi ja tupakka ovat yleensä tällaisen sijoittajan ”kieltolistalla”.

Alkuvuosi 2017

Betssonin Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 3 460 M SEK (2 999 M SEK / +15,4 %)
  • nettotulos: 587,6 M SEK (634,5 M SEK / -7,4 %)

Alkuvuoden hyvä tuloskunto kääntyi Q3:lla laskuun (-24 %) jopa niin pahasti, että Q1-Q3 tulos jäi -7 prosenttia viime vuodesta. Näin siitäkin huolimatta, että liikevaihto nousi yli +15 prosenttia.

Liikevaihtoa veti ylöspäin Casino-pelien kasvava suosio (kasvua yli +19 % Q3:lla) sekä hankitut liiketoiminnot. Yhdessä Casino-pelien kanssa liikevaihtoa kasvattaa mobiilipelaamisen voimakas kasvu. Mobiilipelaamisen liikevaihto kasvoi yli +50 prosenttia Q3/2017 aikana ja se vastaa nyt yli puolta koko konsernin liikevaihdosta.

Asiakkaita oli Q3/2017 lopussa noin 12,7 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita noin 619 000 (515 100).

Tuloskehitys oli Q3:lla pettymys. Tähän vaikutti erityisesti keväällä 2017 hankitun NetPlay:n ja Premier Casinon epätyydyttävä kehitys. NetPlay:n ostohinta oli 323 miljoonaa kruunua eli iso hankinta Betssonin kokoiselle yhtiölle. Toivottavasti haasteet ovat vain väliaikaisia. Tulospettymystä selittää osaltaan myös kohonneet lisenssimaksut, kasvaneet markkinointikulut sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus.

Yhtiön johdossa käy myös ovi, sillä sekä toimitusjohtaja että talousjohtaja (CFO) ovat lähteneet vuoden 2017 aikana. Toimitusjohtaja Ulrik Bengtsson ehti toimia tehtävässään vain noin 1,5 vuotta.

Ruotsissa ja Hollannissa on valmisteilla lainsäädännön uudistuksia, mikä kiristäisi peliyhtiöiden regulaatioita. Riskinä on, että Betssonin liiketoimintamahdollisuudet päättyvät tai vaikeutuvat merkittävästi näissä maissa. Lainsäädännön odotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 aikana.

Näkymät

Q4:lla yhtiön johdon fokus on NetPlay tilanteen korjaamisessa.

Tulospettymys oli niin vahva, että koko tilikauden 2017 ennusteita on vedetty hieman alaspäin. Nyt ennusteena on:

  • liikevaihto: 4,8 Mrd SEK (4,1)
  • nettotulos: 750 – 850 M SEK (878)
  • PE = 11,1x – 12,6x (osakkeen hinta 68,30 SEK)
  • osinko: 3,00 – 3,50 SEK
  • osinkotuotto: 4,4 – 5,1 %

Segmentit

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö pelikohtaiset liikevaihdot, jotka on esitettynä oheisissa taulukoissa.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Casino 3 575 2 908 2 544 2 095 1 639
Sportsbook 1 025 1 080 1 013 779 618
Muut 150 130 166 161 220
YHTEENSÄ 4 750 4 118 3 722 3 035 2 477

Casino

Kasinopelit vastaavat yli 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Betsson investoi voimakkaasti kasinopeleihin ja niiden mobiilitarjontaan tilikauden 2016 aikana, ja yhtiöllä on nyt tarjolla noin 1 750 erilaista kasinopeliä.

Nämä investoinnit näkyvätkin segmentin liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Jopa niin, että tilikauden 2017 liikevaihdon ennustetaan kasvavan 20 – 25 prosenttia 3,6 miljardiin kruunuun.

Liikevaihtoennusteeseen vaikuttaa positiivisesti myös hankitut peliyhtiöt.

Sportsbook

Tilikauden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihtoon laskevasti vaikutti mm. yhtiön vetäytyminen joistain maista regulaation kasvamisen seurauksena. Lisäksi Realm Entertainment -yhtiön lisenssimaksut jäivät viime vuoden tasosta.

Koko vuoden liikevaihtoennuste on noin 1,0 – 1,1 miljardia kruunua.

On hyvä muistaa, että vuosi 2016 oli vahva urheiluvuosi (EM-jalkapallo, Copa America ja Olympialaiset), mikä osaltaan vaikutti positiivisesti kesän pelimääriin. Tämä selittää osaltaan tilikauden 2017 liikevaihdon hieman miinus-merkkistä kehitystä.

Tuloksen kehitys

Betssonin liikevaihto on kehittynyt vuosien varrella mallikkaasti. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvin yrityksen laajentuminen yritysostoilla sekä mobiili-pelaamisen suosion kasvu. Liikevaihdon voi odottaa kasvavan vauhdilla myös tulevaisuudessa, sillä vielä noin 80 – 90 prosenttia pelaamisesta tapahtuu kioskeilla, peliautomaateilla ja raviradoilla.

betsson-tuloslaskelma-q32017

Myös nettotulos on hyvässä kasvutrendissä. Nettotulosmarginaali sen sijaan on hienoisessa laskussa, sillä vuosina 2011 – 2014 marginaali oli keskimäärin 25 prosentissa, kun se tämän jälkeen on ollut noin 21 prosentissa.

Hyvän alkuvuoden johdosta tilikauden 2017 liikevaihdon voi odottaa olevan noin 4,8 miljardissa kruunussa. Sen sijaan nettotuloksen odotetaan jäävän noin 750 – 850 miljoonaan kruunuun. Tähän vaikuttaa erityisesti Q3/2017 tulospettymys, missä hankittujen peliyhtiöiden (NetPlay ja Premier Casino) tuloskehitys oli tappiollista. Myös kulujen ja lisenssimaksujen nousu sekä valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys jarruttaa tuloksen kehitystä.

Tase

Taseesta esiin nousee korkea liikearvon määrä, missä näkyy tehtyjen yrityskauppojen vaikutus. Liikearvoa on noin 40 prosenttia taseen loppusummasta, ja 10 prosentin alaskirjaus leikkaisi nettotulosta yli 30 prosentilla.

betsson-liikearvo-q32017

Viime aikojen yrityskaupat Betsson on rahoittanut velkarahoituksella, mikä on nostanut velan määrän jo noin 1,8 miljardiin kruunuun.

betsson-velkaisuus-q32017

Velkaa on kuitenkin vielä kohtuullisesti, sillä yhtiön omavaraisuusaste on ollut jo useampana vuotena noin 55 – 60 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing nousi nyt 33 prosenttiin, mutta sitä ennen se on ollut tätäkin parempi. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi sen arvo on.

Rahavirta

Betssonin liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt vahvan tasaisesti jo vuosien ajan. Tulosmarginaalien lasku 25 prosentista 20 prosenttiin näkyy rahavirran kasvun hidastumisena parina viime vuotena. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan noin 25 – 30 prosenttia liikevaihdosta.

betsson-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit sisältävät tässä laskelmassa sekä investoinnit kiinteään kuin myös aineettomaan omaisuuteen. Näin siksi, että yhtiö kehittää oma pelialustaansa, joten siihen käytettävät rahat ovat kustannuksia, jotka ylläpitävät yrityksen tuloskuntoa jatkossakin.

Capex-investointien määrä on tuplaantunut parin vuoden takaisesta noin 300 miljoonan kruunun tasolle. Casino- ja mobiilipelien aktiivinen kehitystyö näkyy näissä numeroissa. Toisaalta tämä kehitystyö on näkynyt Casino- ja mobiilipelien liikevaihdon voimakkaana kasvuna, joten investoinnit kantavat hedelmää suhteellisen nopealla tahdilla.

Viimeisen 6 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt noin 1,8 miljardia kruunua laajentumisinvestointeihin eli yrityskauppoihin yms. järjestelyihin. Odotuksena on, että samankaltainen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

betsson-vapaa-rahavirta-q32017

Hyvän liiketoiminnan kehittymisen seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä kasvutrendissä. Vuonna 2016 se hieman laski, mutta laskuun vaikutti em. voimakkaat panostukset pelialustaan, joten voinee odottaa, että tämä pieni notkahdus on väliaikaista. Ellei sitten vuonna 2017 hankittujen peliyhtiöiden Q3/2017 ilmitulleet haasteet jatku pidempään.

Osinko

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Tällä lunastusosakkeella voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa tämän osakkeen automaattisesti ilmoitettuun hintaan.

Betsson alkoi maksaa osinkoa vuodesta 2007 alkaen, josta lähtien se on ollut nousutrendissä. Täydellistä, vuosittain kasvavaa trendiä rikkoo tilikauden 2013 osinko 3,053 SEK, joka jäi aavistuksen edellisestä vuodesta (3,153 SEK).

betsson-osinko-q32017

Yhtiö ilmoitti, että se aikoo muuttaa osingonmaksupolitiikkaansa niin, että vastaisuudessa se jakaa osinkoa noin 50 prosenttia nettotuloksesta. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään 2018 osinko jäänee noin 3,00 – 3,50 kruunun paikkeille, mikä olisi noin 60 prosenttia ennustetusta tuloksesta. Jähtäväksi jääkin se, kuinka lyhytaikainen Q3:n esiintullut tulospettymys oikeastaan oli.

Näin osinkotuotto olisi näillä ennusteilla noin 4,4 – 5,1 prosenttia.

Tämä osingon lasku voi tuntua pettymykseltä, mutta se on osaltaan odotettu. Näin siksi, että osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut tasaisesti noin 70 prosentin tasolla jo monen vuoden ajan. Mutta, jos huomioidaan laajentumisinvestoinnit ja suhteutetaan osinko investointien jälkeiseen rahavirtaan, niin osinko on ollut keskimäärin noin 125 prosenttia viimeisen 6 vuoden ajalta. Tämä selittää osaltaan myös velkaisuuden kasvun. Laajentumisinvestoinnit asettavat omia rajoja osingon kehittymiselle.

Arvostus

1,3 ja 7 vuoden PE-luvuilla (11,4x – 13,5x) mitattuna Betssonin osake on edullisesti hinnoiteltu. Tässä on hyvä muistaa se, että monet sijoittajat voivat kiertää Betssonin osakkeen eettisten sijoitusperiaatteiden perusteella. Näin, tällä voi olla kurssia laskeva vaikutus. Lisäksi yhtiö toimii varsin reguloiduilla markkinoilla, missä lainsäädännön muutokset voivat vaikeuttaa toimintaedellytyksiä varsin nopeastikin. Tällainen pelko on juuri nyt Ruotsin ja Hollannin markkinoilla.

betsson-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä, yli 20 prosentin tasolla. Viiden vuoden takaisiin noin 30 – 40 prosentin tuottoluvuista on kuitenkin tultu voimakkaasti alaspäin. Laskutrendiä selittää tuottoluvun jakajana toimivan oman pääoman reipas kasvu. Esimerkiksi vuodesta 2012 oman pääoman määrä on kasvanut 140 prosenttia, kun taas nettotulos on kasvanut ”vain” 64 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+182) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +182 miljoonaa SEK, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (20.10.2017) 68,30 87,90 155,50 91,67 68,00 66,83 50,50 39,00
Lkm (000) 138 400 138 400 138 239 136 779 129 948 126 651 120 852 117 735
Markkina-arvo (Mrd) 9,45 12,17 21,50 12,54 8,84 8,46 6,10 4,59
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 290 3 460 4 750 4 117 3 721 3 035 2 478 2 204 1 737 1 603
Liikevoitto 235 664 900 946 886 821 601 577 560 381
Nettotulos 182 588 770 878 832 771 562 548 528 366
Marginaali 14,1% 17,0% 16,2% 21,3% 22,4% 25,4% 22,7% 24,9% 30,4% 22,8%
EPS 1,32 4,25 5,56 6,34 6,02 5,64 4,32 4,33 4,37 3,11
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 619 444 525 478 562 467 510 497
Liikearvo 2 825 2 665 2 365 2 191 1 568 1 258 741 284
Muut varat 3 287 3 154 2 837 2 344 1 386 1 232 1 022 707
Tase yhteensä 6 731 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957 2 273 1 488
Oma pääoma 3 571 3 503 3 154 3 074 2 032 1 578 1 334 826
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 812 1 326 734 523 316 345 0 0
Muut vastuut 1 348 1 434 1 839 1 416 1 168 1 034 939 662
Tase yhteensä 6 731 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957 2 273 1 488
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 1 000 1 168 1 154 868 683 666 537 396
Investoinnit: Capex -275 -317 -200 -157 -139 -101 -41 -45
Vapaa rahavirta (FCF) 725 851 954 711 544 565 496 351
Investoinnit: Muut -300 -332 -421 -340 -15 -533 -208 -17
Investointien jälkeen 425 519 533 371 529 32 288 334
Rahoitus: Voitonjako -659 -624 -569 -439 -408 -502 -274 -351
Rahoitus: Muut 250 7 100 -40 -40 432 0 0
Rahavarojen muutos 16 -98 64 -108 81 -38 14 -17
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 3,500 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153 3,140 2,333
Osinko (lisä) 0,220
Osinko yhteensä 3,500 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153 3,360 2,333
Osinkotuotto 5,1% 5,4% 2,9% 4,3% 4,5% 4,7% 6,7% 6,0%
Osinko/nettotulos 62,9% 75,0% 74,9% 70,6% 70,6% 72,9% 76,9% 75,0%
Osinko/FCF 66,8% 77,4% 65,4% 76,6% 72,9% 70,7% 81,9% 78,3%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 13,5 19,0 38,5 26,2 22,4
PE (3v) 11,4 14,7 29,8 20,0 16,2 17,6 15,3 14,7
PE 12,3 13,9 25,8 16,3 15,7 15,4 11,6 12,5
Oma pääoma/osake 25,80 25,31 22,82 22,47 15,64 12,46 11,04 7,02
P/B 2,65 3,47 6,82 4,08 4,35 5,36 4,57 5,56
ROE 21,8% 26,4% 26,7% 30,2% 31,1% 37,6% 48,9% 44,5%
ROI 17,6% 21,7% 23,7% 27,6% 28,1% 35,4% 51,9% 46,3%
Omavaraisuusaste 53,1% 55,9% 55,1% 61,3% 57,8% 53,4% 58,7% 55,5%
Gearing 33,4% 25,2% 6,6% 1,5% -12,1% -7,7% -38,2% -60,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset