Betsson sijoituskohteena

Päivitetty 21.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaiset Bill Lindwall ja Rolf Lundström perustivat AB Restaurang Rouletter nimisen rahapeliyhtiön vuonna 1963. Nyt yli 50 vuotta myöhemmin yhtiön nimi on Betsson AB ja se tarjoaa internetissä erilaisia rahapelejä (pokeri, kasino, vedonlyönti)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e BETSSON Ennuste
Osake (21.6.2018) 53,57 Osinko 12 kk 3,00 5,6%
Markkina-arvo (Mrd) 7,4 Osinko/EPS 63% 4v ka
Liikevaihto (M) 5 075 (+7,6%) Osinko/FCF 64% 4v ka
Nettotulos (M) 815 (+3,6%) Omav.aste 59%
EPS 5,89 Gearing 17%
PE 9,1 ROE 20,3%
PB 1,70 ROI 16,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.betssonab.com/en/reports

Yhteenveto

BETSSON21.6.2018 | 53,57 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan kevään 2018 osingon lasku. Lisäksi yhtiön CEO ja CFO:n lähteminen vuoden 2017 aikana ja yhtiön alhainen markkina-arvo vievät pisteitä.

Betssonin asiakasmäärä on reippaassa kasvussa. Q1/2018 lopussa asiakkaita oli noin 13,3 miljoonaa, kun vuoden 2012 lopussa heitä oli noin 3,7 miljoonaa. Myös aktiivisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 400 000 nykyiseen noin 608 000.

Betssonin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 4,7 miljardia SEK eli noin 450 – 500 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n liikevaihto oli vuonna 2017 noin 3,2 miljardia euroa (https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/article/tiedotteet/yritys/2018/02-helmikuu/09-tulostiedote-vuodelta-2017). Näin Betsson on varsin pieni tekijä Veikkaukseen nähden.

Osinko- ja arvosijoittajaa Betssonin osake mietityttää. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiön tunnusluvut ovat mielenkiintoisella tasolla. Esimerkiksi PE on noin 9,1x, ROE on 20 prosenttia, vapaat rahavirrat trendinomaisessa nousussa ja ennustettu kevään 2018 osinko on 3,00 kruunua ja osinkotuotto 5,6 prosenttia.

Kevään 2018 osinko laski uuden osinkopolitiikan seurauksena 2,84 kruunuun edellisvuoden 4,76 kruunusta. Eli selvä tasopudotus. Osingon kehityksessä on huomioitava sekin, että yhtiö on käyttänyt noin 1,8 miljardia kruunua yhtiöjärjestelyihin yms. viimeisten vuosien aikana. Ja samankaltainen kehitys jatkunee tulevina vuosina. Osinko on ollut noin 125 prosenttia investointien jälkeisistä rahavirroista, joten tähän suhteutettuna yhtiön uusi osinkopolitiikka on tarpeen.

Kokonaisuuteen nähden yrityksen luvut ovat hyviä ja kehitystrendit ovat hyvään suuntaan. Tosin mustia pilviä tuo vuoden 2017 toisen puoliskon tulospettymykset, sillä NetPlay:n ja Premier Casinon toiminta Betssonin alla ei ole lähtenyt hyvin liikkeelle.

Eettisellä periaatteella sijoituksia tekevä saattaa vältellä Betssonin osakkeeseen sijoittamista. Rahapelit, aseet, alkoholi ja tupakka ovat yleensä tällaisen sijoittajan ”kieltolistalla”.

Tilikausi 2018

Betssonin Q1/2018

  • liikevaihto: 1 210 M SEK (1 102 M SEK / +9,8 %)
  • nettotulos: 187,9 M SEK (214,4 M SEK / -12,4 %)
  • EPS: 1,36 SEK (1,55 SEK)

Q1/2018 liikevaihto kasvoi noin +10 prosenttia, missä keväällä 2017 hankitut NetPlay ja Premier Casino toivat vielä oman lisänsä tälle kvartaalille. Orgaaninen kasvu oli +4 prosenttia. Liikevaihdon kasvua veti ylöspäin Casino-pelien suosio (+12 %) ja myös urheiluvedonlyönti kasvoi (+5 %). Mobiilipelit vastasivat jo 60 prosenttia koko Q1:n liikevaihdosta.

Asiakkaita oli Q1/2018 lopussa noin 13,3 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita noin 607 800 (Q1/2017: 607 300). Aktiivisten asiakkaiden määrä on pysytellyt tällä noin 600 000 tasolla jo Q4/2016 alkaen.

Tuloskehitys jatkoi edelleen laskussa (-12 %). Tulokseen vaikutti negatiivisesti kasvaneet peliverot ja -lisenssimaksut (-50 M SEK), markkinointipanostukset (-33 M SEK), henkilöstökulut (-30 M SEK) sekä valuuttakurssimuutokset (-6 M SEK). Keväällä 2017 hankitut NetPlay ja Premier Casinon tuloksentekokyvyssä on vielä haasteita. Kuinka isoja? Sitä raportti ei kerro.

Kasvaneisiin henkilöstökuluihin sisältyy tehostamistoimenpiteiden -15 miljoonan kruunun kertaluontoiset kulut. Tehostamistoimenpiteiden pitäisi tuoda noin 50 – 60 miljoonan kruunun vuosittaiset säästöt.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että kesän jalkapallon World Cup lisäävät urheiluvedonlyönnin kiinnostavuutta. Yhtiö arvioi myös, että liikevaihto reguloiduilla markkinoilla jatkaa kasvuaan vuonna 2018.

Huhtikuun aikana päiväkohtainen liikevaihto oli hienoisessa laskussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Kuten todettua, niin aktiivisten asiakkaiden määrä on pysytellyt noin 600 000 tasolla Q4/2016 lähtien. Tähän lukemaan on jatkossa hyvä kiinnittää huomiota – vaikkakin jalkapallon World Cup todennäköisesti lisääkin aktiivisten asiakkaiden määrää tulevina kvartaaleina.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Betssonilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö esittää liikevaihdot pelikohtaisesti että aluekohtaisesti. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on esitettynä sekä peli- että aluekohtaiset liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Nordics 2 375,0 616,7 600,0 590,0 568,3 2 258,0 606,6 562,4 558,7 530,3
Muutos (%) 5,2% 1,7% 6,7% 5,6% 7,2% 12,1% 8,9% 1,4% 28,4% 13,5%
Western Europe 1 650,0 430,0 420,0 410,0 390,0 1 350,8 362,2 355,2 351,8 281,6
Muutos (%) 22,1% 18,7% 18,2% 16,5% 38,5% 45,8% 41,5% 62,7% 68,8% 15,6%
C&E Europe, C Asia 900,0 249,7 220,0 215,0 215,3 943,5 241,1 223,2 226,5 252,7
Muutos (%) -4,6% 3,6% -1,4% -5,1% -14,8% -12,1% -13,6% -13,7% -15,2% -5,7%
Muut 150,0 38,6 40,0 35,0 36,4 164,1 46,5 39,7 40,6 37,3
YHTEENSÄ 5 075,0 1 335,0 1 280,0 1 250,0 1 210,0 4 716,4 1 256,4 1 180,5 1 177,6 1 101,9
Muutos (%) 7,6% 6,3% 8,4% 6,1% 9,8% 14,6% 12,3% 11,0% 25,9% 10,2%

Olen tehnyt liikevaihtoennusteet aluekohtaisten lukujen perusteella. Näin siksi, että pelikohtaisessa liikevaihdossa casino-pelien osuus on noussut jo yli 60 prosenttiin koko konsernin liikevaihdosta. Analyysin lopussa Talukot-osiossa on myös pelikohtaisten mukainen ennustetaulukko.

Pohjoismaiden Q1:n liikevaihto kasvoi noin +7 prosenttia eli +38 miljoonaa kruunua vertailukauteen nähden. Urheiluvedonlyönti vastasi tästä kasvusta noin +24 miljoonaa ja casinopelit noin +14 miljoonaa kruunua. Tätä jakoa voi pitää ehkä hieman yllättävänä, sillä Betssonin casinopelien kehitys on ollut vahvaa. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan Q2 ja Q3 aikana, mutta Q4:lla hidastuvan vahvasta vertailukaudesta johtuen. Q2 ja Q3 liikevaihdon arvioin kasvavan jalkapallon Word Cup:n vetämänä. Näin koko vuoden liikevaihtoennuste on noin 2,35 – 2,40 miljardia kruunua.

Läntisen Euroopan liikevaihto kasvoi Q1:llä lähes +40 prosenttia eli lähes +110 miljoonaa kruunua. Tästä casinopelien osuus oli noin +100 miljoonaa, joten tämän alueen kehitys selittää paljoltikin sen, miksi casinopelien liikevaihto on kasvanut niin nopeasti. Hankittujen liiketoimintojen osuus kasvusta oli huomattava, vaikka orgaaninen kasvu oli sekin hyvää (+14 %). Arvioin hyvä kehityksen jatkuvan, mutta prosenteissa kasvuvauhti jää Q1:n lukemista siksi, että vertailukaudet sisältävät jatkossa hankitut liiketoimet. Näin sain koko vuoden liikevaihdoksi noin 1,62 – 1,68 miljardia kruunua.

Aasian ja Itäisen Euroopan liikevaihto laski Q1:llä lähes -15 prosenttia. Laskua tuli sekä casinopeleissä että urheiluvedonlyönnissäkin. Osaa laskusta selittää epäedulliset valuuttakurssimuutokset, mutta orgaaninen liikevaihto laski sekin -10 prosenttia. Arvioin, että liikevaihto kääntyy kasvuun vuoden lopulla, mutta koko vuoden liikevaihto jäisi lähes -5 prosenttia vuodesta 2017.

Tilikauden 2017 liikevaihtoennusteeksi sain 5,0 – 5,1 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +7,6 prosenttia, missä oikeastaan Aasian ja Itäisen Euroopan nihkeä kehitys jarruttaa muuten vahvaa menoa. Analyysin lopussa on esitettynä liikevaihtoennusteet pelimuotojen mukaisesti.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise peli- tai aluekohtaisia liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 915,0 258,6 230,0 215,0 211,4 882,2 218,4 216,0 206,9 240,9
Muutos (%) 3,7% 18,4% 6,5% 3,9% -12,2% -6,8% -17,6% -20,9% 30,7% -3,7%
Marginaali 18,0% 19,4% 18,0% 17,2% 17,5% 18,7% 17,4% 18,3% 17,6% 21,9%

Q1/2018 liiketulos laski -12 prosenttia ja oli 211 miljoonaa kruunua (Q1/2018: 240,9 M SEK). Tähän vaikutti negatiivisesti kasvaneet

  • peliverot ja -lisenssimaksut (-50 M SEK),
  • markkinointipanostukset (-33 M SEK),
  • henkilöstökulut (-30 M SEK) sekä
  • valuuttakurssimuutokset (-6 M SEK).

Keväällä 2017 hankitut NetPlay ja Premier Casinon tuloksentekokyvyssä oli vielä haasteita. Tehostamistoimenpiteiden pitäisi tuoda noin 50 – 60 miljoonan kruunun vuosittaiset säästöt.

Tein liiketulosennusteen siitä lähtökohdasta, että tilanne kohentuu vuoden loppua kohden tehostamistoimenpiteiden tuomien säästöjen sekä valuuttakurssimuutosten tasaantumisen seurauksena. Lisäksi arvioin, että yhtiö pystyy kohentamaan NetPlay:n ja Premier Casino:n tuloksentekokykyää. On myös hyvä huomata, että vertailukauden Q2-Q4 luvut olivat jo varsin heikkoja, joten tästä syystä ennusteiden kasvuprosentit näyttävät isoilta.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 900 – 925 miljoonaa kruunua eli kasvua tulisi noin +3,7 prosenttia. Liiketulosmarginaali jäisi kuitenkin 18,0 prosenttiin (2017: 18,7 %). Tämä on varsin alhainen lukema, sillä vuonna 2016 marginaali oli 23 prosentissa. Yhtiöllä on kovasti tehtävää, jotta näihin lukemiin päästäisiin.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 915,0 258,6 230,0 215,0 211,4 882,2 218,4 216,0 206,9 240,9
Rahoituskulut (netto) -40,0 -10,1 -10,0 -10,0 -9,9 -39,3 -8,7 -9,7 -10,3 -10,6
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 875,0 248,5 220,0 205,0 201,5 842,9 209,7 206,3 196,6 230,3
Verot -60,0 -16,5 -15,0 -15,0 -13,5 -56,6 -10,8 -19,3 -10,5 -16,0
Nettotulos 815,0 232,0 205,0 190,0 188,0 786,3 198,9 187,0 186,1 214,3

Rahoituskulujen (netto) kohdalla tein arvion -10 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella. Tämä vastaa hyvin Q1:n ja tilikauden 2017 lukemia.

Veroja laskiessa käytin noin 7 prosentin veroastetta, jolla tasolla verot ovat olleet viimeisten vuosien aikana.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 800 – 825 miljoonaa kruunua eli hienoista kasvua vuoteen 2017 nähden (2017: 786 M SEK). Sen sijaan vuoden 2016 tulostasosta eli 878 miljoonasta kruunusta jäädään vielä selvästi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Betssonin liikevaihto on kehittynyt vuosien varrella mallikkaasti. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvin yrityksen laajentuminen yritysostoilla sekä mobiilipelaamisen suosion kasvu. Liikevaihdon voi odottaa kasvavan vauhdilla myös tulevaisuudessa, sillä vielä noin 80 – 90 prosenttia pelaamisesta tapahtuu kioskeilla, peliautomaateilla ja raviradoilla.

betsson-tuloslaskelma-q12018

Myös nettotulos on ollut hyvässä kasvussa aina vuoteen 2016 asti. Nettotulosmarginaali sen sijaan on hienoisessa laskussa, sillä vuosina 2011 – 2014 marginaali oli keskimäärin 25 prosentissa, kun se tämän jälkeen on ollut noin 21 prosentissa.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi lähes +15 prosenttia ollen 4,7 miljardia kruunua. Sen sijaan nettotulos jäi 787 miljoonaan kruunuun. Tähän vaikutti erityisesti loppuvuoden 2017 heikko kehitys, missä hankittujen peliyhtiöiden (NetPlay ja Premier Casino) tuloskehitys oli tappiollista. Myös kulujen ja lisenssimaksujen nousu sekä valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys jarrutti tuloksen kehitystä.

Heikosta kehityksestä johtuen yritys on aloittanut tehostamistoimenpiteet, joiden odotetaan tuovan noin 50 – 60 miljoonan vuosisäästöt. Lisäksi yhtiö kohdentaa markkinointiaan enemmän sellaisiin kohteisiin, joista panostuksien odotetaan tuovan parhaan tuoton.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 5,0 – 5,1 miljardia ja nettotulos noin 800 – 825 miljoonaa kruunua. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali laskisi 16,1 prosenttiin, joten yhtiöllä on kovasti tehtävää, jotta parin vuoden takaisiin 22 – 25 prosentin marginaaleihin päästäisiin.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla (9,1x – 10,0x) mitattuna Betssonin osake on edullisesti hinnoiteltu. Tässä on hyvä muistaa se, että yhtiö toimii varsin reguloiduilla markkinoilla, missä lainsäädännön muutokset voivat vaikeuttaa toimintaedellytyksiä varsin nopeastikin.

betsson-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä, yli 20 prosentin tasolla. Viiden vuoden takaisiin noin 30 – 40 prosentin tuottoluvuista on kuitenkin tultu voimakkaasti alaspäin. Laskutrendiä selittää tuottoluvun jakajana toimivan oman pääoman reipas kasvu. Esimerkiksi vuodesta 2012 oman pääoman määrä on kasvanut 130 prosenttia, kun taas nettotulos on kasvanut ”vain” 45 prosenttia.

Tase

Taseesta esiin nousee korkea liikearvon määrä, missä näkyy tehtyjen yrityskauppojen vaikutus. Liikearvoa on noin 40 prosenttia taseen loppusummasta, ja 10 prosentin alaskirjaus leikkaisi nettotulosta yli 30 prosentilla.

betsson-liikearvo-q12018

Viime aikojen yrityskaupat Betsson on rahoittanut velkarahoituksella, mikä nosti velan määrän jo noin 1,7 miljardiin kruunuun vuoden 2017 lopussa. Q1:llä yhtiö maksoi velkoja pois -260 miljoonalla kruunulla, joten nyt velkaa on enää 1,4 miljardia kruunua.

betsson-velkaisuus-q12018

Velkaantuminen on tunnuslukujen valossa hallinnassa, sillä yhtiön omavaraisuusaste on ollut jo useampana vuotena noin 55 – 60 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 20 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi sen arvo on.

Rahavirta

Betssonin liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt vahvan tasaisesti jo vuosien ajan. Tulosmarginaalien lasku 25 prosentista 20 prosenttiin näkyy rahavirran kasvun hidastumisena parina viime vuotena. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan noin 25 – 30 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit sisältävät tässä laskelmassa sekä investoinnit kiinteään kuin myös aineettomaan omaisuuteen. Näin siksi, että yhtiö kehittää oma pelialustaansa, joten siihen käytettävät rahat ovat kustannuksia, jotka ylläpitävät yrityksen tuloskuntoa jatkossakin.

Capex-investointien määrä on tuplaantunut muutaman vuoden takaisesta noin 300 miljoonan kruunun tasolle. Casino- ja mobiilipelien aktiivinen kehitystyö näkyy näissä numeroissa. Toisaalta tämä kehitystyö on näkynyt Casino- ja mobiilipelien liikevaihdon voimakkaana kasvuna, joten investoinnit kantavat hedelmää suhteellisen nopealla tahdilla.

Viimeisen 6 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt noin 1,9 miljardia kruunua laajentumisinvestointeihin eli yrityskauppoihin yms. järjestelyihin. Odotuksena on, että samankaltainen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

betsson-rahavirta-q12018

Hyvän liiketoiminnan kehittymisen seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä kasvutrendissä. Vuosina 2016 ja 2017 se hieman laski, mutta laskuun vaikutti em. voimakkaat panostukset pelialustaan, joten voinee odottaa, että tämä pieni notkahdus on väliaikaista.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 400 miljoonan kruunun kassasta maksua. Vuotuiset vapaat rahavirrat ovat olleet noin 700 – 900 miljoonaa kruunua, joten tästä jää jäljelle keskimäärin noin 400 miljoonaa kruunua. Viimeisten vuosien aikana yhtiö on käyttänyt laajentumisinvestointeihin noin 300 miljoonaa kruunua. Näin velkojen lyhennyksiin jäisi näillä rahavirroilla keskimäärin 100 miljoonaa kruunua per vuosi. Huomioiden kassavarat, niin yhtiön nettovelka on noin 950 miljoonaa kruunua, joten tämä velka voitaisiin maksaa pois noin 10 vuodessa. Voidaan siis todeta, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvällä tasolla.

Osinko

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Näillä lunastusosakkeilla voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa nämä osakkeet automaattisesti ilmoitettuun hintaan.

Betsson alkoi maksaa osinkoa vuodesta 2007 alkaen, josta lähtien se on ollut nousutrendissä. Täydellistä, vuosittain kasvavaa trendiä rikkoo tilikauden 2013 osinko 3,053 SEK, joka jäi aavistuksen edellisestä vuodesta (3,153 SEK). Nousutrendi katkesi keväällä 2018.

betsson-osinko-q12018

Yhtiö ilmoitti, että se aikoo muuttaa osingonmaksupolitiikkaansa niin, että vastaisuudessa se jakaa osinkoa noin 50 prosenttia nettotuloksesta. Tämän johdosta kevään 2018 osinkoehdotus oli vain 2,84 kruunua.

Tämä osingon lasku voi tuntua pettymykseltä, mutta se on osaltaan odotettu. Näin siksi, että osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut tasaisesti noin 70 prosentin tasolla jo monen vuoden ajan. Mutta, jos huomioidaan laajentumisinvestoinnit ja suhteutetaan osinko investointien jälkeiseen rahavirtaan, niin osinko on ollut keskimäärin noin 125 prosenttia viimeisen 6 vuoden ajalta. Tämä selittää osaltaan myös velkaisuuden kasvun. Laajentumisinvestoinnit asettavat omia rajoja osingon kehittymiselle.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 10,00 5/2018 2,84 5/2017 4,76
YHTEENSÄ 3,00 2,84 4,76
+5,6% -40,3% +5,5%

Kevään 2019 osinkoennusteenani on 3,00 kruunua, mikä olisi noin 51 prosenttia sekä ennustettuun tulokseen että ennustettuun vapaaseen rahavirtaan nähden. Tämä vastaisi yhtiön osinkostrategiaa, joten tämä osinko on siten realistisella tasolla (mikäli tulosennusteeseen päästään).

Tämä 3,00 kruunun osinko antaisi noin 5,6 prosentin osinkotuoton (osake 53,57 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+627) sekä osingonmaksuilla (-393). Oikaisu on yhteensä +234 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.6.2018) 53,57 60,50 87,90 155,50 91,67 68,00 66,83 50,50
Lkm (000) 138 415 138 415 138 400 138 239 136 779 129 948 126 651 120 852
Markkina-arvo (Mrd) 7,41 8,37 12,17 21,50 12,54 8,84 8,46 6,10
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Casino 3 750 3 438 2 908 2 544 2 095
Sportsbook 1 175 1 140 1 080 1 013 779
Muut 150 138 130 166 161
YHTEENSÄ 5 075 4 716 4 118 3 722 3 035
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Nordics 2 375 2 258 2 014 1 802 1 732
Western Europe 1 650 1 351 926 852 564
C&E Europe, Central Asia 900 944 1 073 991 684
Muut 150 164 104 78 55
YHTEENSÄ 5 075 4 717 4 117 3 723 3 035
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 250 1 210 5 075 4 717 4 117 3 721 3 035 2 478 2 204 1 737
Liikevoitto 215 211 915 882 946 886 821 601 577 560
Nettotulos 190 188 815 787 878 832 771 562 548 528
Marginaali 15,2% 15,5% 16,1% 16,7% 21,3% 22,4% 25,4% 22,7% 24,9% 30,4%
EPS 1,37 1,36 5,89 5,69 6,34 6,02 5,64 4,32 4,33 4,37
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 680 480 444 525 478 562 467 510
Liikearvo 2 994 2 994 2 759 2 365 2 191 1 568 1 258 741
Muut varat 3 742 3 344 3 060 2 837 2 344 1 386 1 232 1 022
Tase yhteensä 7 416 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957 2 273
Oma pääoma 4 358 3 667 3 503 3 154 3 074 2 032 1 578 1 334
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 406 1 658 1 326 734 523 316 345 0
Muut vastuut 1 652 1 493 1 434 1 839 1 416 1 168 1 034 939
Tase yhteensä 7 416 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957 2 273
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 1 100 947 1 168 1 154 868 683 666 537
Investoinnit: Capex -300 -283 -317 -200 -157 -139 -101 -41
Vapaa rahavirta (FCF) 800 664 851 954 711 544 565 496
Investoinnit: Muut -200 -241 -332 -421 -340 -15 -533 -208
Investointien jälkeen 600 423 519 533 371 529 32 288
Rahoitus: Voitonjako -395 -659 -624 -569 -439 -408 -502 -274
Rahoitus: Muut -205 269 7 100 -40 -40 432 0
Rahavarojen muutos 0 33 -98 64 -108 81 -38 14
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,000 2,840 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153 3,140
Osinko (lisä) 0,220
Osinko yhteensä 3,000 2,840 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153 3,360
Osinkotuotto 5,6% 4,7% 5,4% 2,9% 4,3% 4,5% 4,7% 6,7%
Osinko/nettotulos 51,0% 49,9% 75,0% 74,9% 70,6% 70,6% 72,9% 76,9%
Osinko/FCF 51,9% 59,2% 77,4% 65,4% 76,6% 72,9% 70,7% 81,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 10,0 11,9 19,0 38,5 26,2
PE (3v) 9,0 10,1 14,7 29,8 20,0 16,2 17,6 15,3
PE 9,1 10,6 13,9 25,8 16,3 15,7 15,4 11,6
Oma pääoma/osake 31,49 26,49 25,31 22,82 22,47 15,64 12,46 11,04
P/B 1,70 2,28 3,47 6,82 4,08 4,35 5,36 4,57
ROE 20,3% 22,0% 26,4% 26,7% 30,2% 31,1% 37,6% 48,9%
ROI 16,5% 17,4% 21,7% 23,7% 27,6% 28,1% 35,4% 51,9%
Omavaraisuusaste 58,8% 53,8% 55,9% 55,1% 61,3% 57,8% 53,4% 58,7%
Gearing 16,7% 32,1% 25,2% 6,6% 1,5% -12,1% -7,7% -38,2%
ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Casino 3 750,0 957,2 940,0 930,0 922,8 3 437,9 867,3 871,1 876,6 822,9
Muutos (%) 9,1% 10,4% 7,9% 6,1% 12,1% 18,2% 5,3% 19,0% 28,3% 23,0%
Sportsbook 1 175,0 336,5 300,0 275,0 263,5 1 140,3 359,3 275,1 255,6 250,3
Muutos (%) 3,0% -6,3% 9,1% 7,6% 5,3% 5,5% 35,9% -8,4% 14,6% -14,5%
Muut 150,0 41,4 40,0 45,0 23,6 138,3 29,8 34,4 45,3 28,8
YHTEENSÄ 5 075,0 1 335,1 1 280,0 1 250,0 1 209,9 4 716,5 1 256,4 1 180,6 1 177,5 1 102,0
Muutos (%) 7,6% 6,3% 8,4% 6,2% 9,8% 14,6% 12,3% 11,0% 25,9% 10,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset