Betsson sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaiset Bill Lindwall ja Rolf Lundström perustivat AB Restaurang Rouletter nimisen rahapeliyhtiön vuonna 1963. Nyt yli 50 vuotta myöhemmin yhtiön nimi on Betsson AB ja se tarjoaa internetissä erilaisia rahapelejä (pokeri, kasino, vedonlyönti)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e BETSSON Ennuste
Osake (26.10.2019) 50,10 Osinko 12 kk 3,00
Markkina-arvo (Mrd) 6,9 Osinkotuotto 6,0%
Liikevaihto (M) 5 175 (-4,5%) Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (M) 765 (-29,0%) Osinko/FCF 58% 4v ka
EPS 5,53 Omav.aste 60%
PE 9,1 Gearing 8%
EV/EBIT 8,3 ROE 15,9%
PB 1,38 ROI 14,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.betssonab.com/en/reports

Yhteenveto

BETSSON26.10.2019 | 50,10 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan kevään 2018 osingon lasku.

Betssonin asiakasmäärä on reippaassa kasvussa. Q3/2019 lopussa asiakkaita oli noin 14,9 miljoonaa, kun vuoden 2012 lopussa heitä oli noin 3,7 miljoonaa. Myös aktiivisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 400 000 nykyiseen noin 632 000.

Betssonin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 5,4 miljardia SEK eli noin 500 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 noin 3,15 miljardia euroa (https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2018/veikkaus_vuosiraportti_2018.pdf). Näin Betsson on varsin pieni tekijä Veikkaukseen nähden.

Osinko- ja arvosijoittajaa Betssonin osake mietityttää, sillä kevään 2018 osingon lasku on hyvässä muistissa. Yhtiön tunnusluvut ovat kuitenkin mielenkiintoisella tasolla. Esimerkiksi PE on noin 9,1x, ROE on 16 prosenttia, vapaat rahavirrat trendinomaisessa nousussa ja vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 3,00 kruunua. Tämä antaisi noin 6,0 prosentin osinkotuoton. Kokonaisuuteen nähden yrityksen luvut ovat hyviä ja kehitystrendit ovat hyvään suuntaan.

Laskin aiempaa 4,00 kruunun osinkoennustetta 3,00 kruunuun, sillä tämä vastaisi paremmin yhtiön osinkopolitiikkaa. Sen mukaan yhtiö maksaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia tuloksesta. 3 kruunun osinko olisi noin 55 prosenttia ennustamastani tuloksesta.

Eettisellä periaatteella sijoituksia tekevä saattaa vältellä Betssonin osakkeeseen sijoittamista. Rahapelit, aseet, alkoholi ja tupakka ovat yleensä tällaisen sijoittajan ”kieltolistalla”.

Tilikausi 2019

Betssonin Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 1 275 1 427 -10,6% 3 884 3 983 -2,5%
Liiketulos (ebit) 213 340 -37,5% 665 852 -22,0%
Nettotulos (omistajille) 182 305 -40,4% 583 765 -23,8%
EPS (SEK) 1,31 2,27 4,21 5,52

Q3:n liikevaihto jatkoi Q2:lla alkanutta liikevaihdon laskua. Liikevaihtoa painaa Ruotsin markkinan kova kilpailu sekä yhtiön ”jäähdyttely” Hollannissa.

Hollannissa luodaan perustaa pelilisenssijärjestelmälle, joka on tarkoitus ottaa käyttöön Q1/2021. Nyt on esitetty, että jotta pelilisenssin saa, niin peliyhtiön on noudatettava 2 vuoden siirtymäaikaa, jona aikana yhtiö ei saa tarjota eikä markkinoida pelejä suoraan hollantilaisille. Koska Hollanti on Betssonille tärkeä markkina, niin yhtiö on alkanut noudattamaan tätä ns. ”cooling-off” -periodia.

Yhtiö on siirtänyt markkinointitoimenpiteitä pois Ruotsista muille alueille, koska Ruotsin ”tilanne ei ole oikea isoille kampanjoille”.

Myös liiketulos jatkoi Q2:lla alkanutta voimakasta laskuaan. Nyt laskua tuli hieman enemmän eli noin 37,5 prosenttia (Q2:lla 35 %). Tähän vaikutti liikevaihdon lasku, Ruotsin ja Italian peliverojen nousu sekä vertailukauden jalkapallon MM-kisat.

Asiakasmäärät nousivat 14,9 miljoonaan (Q3/2018: 13,7 M), mutta aktiivisten asiakkaiden määrä laski 8 prosenttia (632 162 vs 687 390). Nyt määrä oli siis noin 55 000 asiakasta vähemmän ja jos se tarkoittaisi kvartaalissa keskimäärin noin 1000 kruunua (n. 100 euroa) hävittyä rahaa per pelaaja, niin se tekisi noin 55 miljoonaa kruunua. Kulujen ja peliverojen yms. jälkeen summa olisi ehkä vähän pienempi, mutta suhteessa Q3:n liiketulokseen (215 M SEK) se olisi ihan merkittävä.

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että Q4/2019 raportointikauden ensimmäisten kolmen viikon aikana keskimääräinen päivittäinen liikevaihto on ollut noin 8 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten (orgaanisesti 11 %).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 292 1 437 -10,1% 5 175 5 420 -4,5%
Liiketulos (ebit) 215 342 -36,9% 880 1 194 -26,3%
Nettotulos (omistajille) 182 314 -41,9% 765 1 078 -29,0%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (SEK) 3,00 *
3,89

*) Laskin aiempaa 4,00 kruunun osinkoennustetta 3,00 kruunuun, sillä tämä vastaisi paremmin yhtiön osinkopolitiikkaa. Sen mukaan yhtiö maksaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia tuloksesta. 3 kruunun osinko olisi noin 55 prosenttia ennustamastani tuloksesta.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Betsson: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Betssonin liikevaihto on kehittynyt vuosien varrella mallikkaasti. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvin yrityksen laajentuminen yritysostoilla sekä mobiilipelaamisen suosion kasvu. Liikevaihdon voi odottaa kasvavan vauhdilla myös tulevaisuudessa, sillä vielä noin 80 – 90 prosenttia pelaamisesta tapahtuu kioskeilla, peliautomaateilla ja raviradoilla.

betsson-tuloslaskelma-q32019

Tilikauden 2017 pienen notkahduksen jälkeen tuloskehitys on ollut hyvää yhtiön kustannussäästöohjelman tuloksena. Tulosnotkahdukseen vaikutti erityisesti loppuvuoden 2017 heikko kehitys, missä hankittujen peliyhtiöiden (NetPlay ja Premier Casino) tuloskehitys oli tappiollista.

Vuoden 2018 tulos nousikin sitten selvästi (+37 %).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 4,9 – 5,3 miljardia ja nettotulos noin 740 – 790 miljoonaa kruunua. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali laskisi 14,8 prosenttiin, missä Ruotsin raaka kilpailu, Hollannin ”cooling-off” -periodi sekä eri maiden peliverojen nostot painavat marginaalia. Yhtiöllä on vielä kovasti tehtävää, jotta parin vuoden takaisiin 22 – 25 prosentin marginaaleihin päästäisiin.

1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla (7,9x – 9,1x) mitattuna Betssonin osake on edullisesti hinnoiteltu. Tässä on hyvä muistaa se, että yhtiö toimii varsin reguloiduilla markkinoilla, missä lainsäädännön muutokset voivat vaikeuttaa toimintaedellytyksiä varsin nopeastikin.

betsson-roe-roi-q32019

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä, yli 20 prosentin tasolla. Viiden vuoden takaisiin noin 30 – 40 prosentin tuottoluvuista on kuitenkin tultu voimakkaasti alaspäin. Laskutrendiä selittää tuottoluvun jakajana toimivan oman pääoman reipas kasvu. Esimerkiksi vuodesta 2012 oman pääoman määrä on kasvanut 190 prosenttia, kun taas nettotulos on kasvanut ”vain” 95 prosenttia.

Tase

Taseesta esiin nousee korkea liikearvon määrä, missä näkyy tehtyjen yrityskauppojen vaikutus. Liikearvoa on yli 35 prosenttia taseen loppusummasta, ja 10 prosentin alaskirjaus leikkaisi nettotulosta yli 30 prosentilla.

betsson-liikearvo-q32019

Viime aikojen yrityskaupat Betsson on rahoittanut velkarahoituksella, mikä on nostanut velan määrää. Vuoden 2019 velkojen nousua selittää IFRS 16-standardin käyttöönotto (997 -> 1 200 Mrd SEK).

betsson-velkaisuus-q32019

Velkaantuminen on tunnuslukujen valossa hallinnassa, sillä yhtiön omavaraisuusaste on ollut jo useampana vuotena noin 55 – 60 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 10 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi sen arvo on.

Rahavirta

Betssonin liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt vahvan tasaisesti jo vuosien ajan. Tulosmarginaalien lasku 25 prosentista 20 prosenttiin näkyy rahavirran kasvun hidastumisena parina viime vuotena. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan noin 25 – 30 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit sisältävät tässä laskelmassa sekä investoinnit kiinteään kuin myös aineettomaan omaisuuteen. Näin siksi, että yhtiö kehittää oma pelialustaansa, joten siihen käytettävät rahat ovat kustannuksia, jotka ylläpitävät yrityksen tuloskuntoa jatkossakin.

Capex-investointien määrä on tuplaantunut muutaman vuoden takaisesta noin 300 miljoonan kruunun tasolle. Casino- ja mobiilipelien aktiivinen kehitystyö näkyy näissä numeroissa. Toisaalta tämä kehitystyö on näkynyt Casino- ja mobiilipelien liikevaihdon voimakkaana kasvuna, joten investoinnit kantavat hedelmää suhteellisen nopealla tahdilla.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt noin 1,9 miljardia kruunua laajentumisinvestointeihin eli yrityskauppoihin yms. järjestelyihin. Odotuksena on, että samankaltainen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

betsson-rahavirta-q32019

Hyvän liiketoiminnan kehittymisen seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä kasvutrendissä. Vuosina 2016 ja 2017 se hieman laski, mutta laskuun vaikutti em. voimakkaat panostukset pelialustaan, joten voinee odottaa, että tämä pieni notkahdus on väliaikaista.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Keväälle 2020 ennustamani osingon taso tarkoittaa noin 450 miljoonan kruunun kassasta maksua. Vuotuiset vapaat rahavirrat ovat olleet noin 900 miljoonaa kruunua, joten tästä jää jäljelle keskimäärin noin 450 miljoonaa kruunua. Viimeisten vuosien aikana yhtiö on käyttänyt laajentumisinvestointeihin noin 300 miljoonaa kruunua. Näin velkojen lyhennyksiin jäisi näillä rahavirroilla keskimäärin 100 – 150 miljoonaa kruunua per vuosi. Huomioiden kassavarat, niin yhtiön nettovelka on noin 575 miljoonaa kruunua, joten tämä velka voitaisiin maksaa pois noin 5 vuodessa. Voidaan siis todeta, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvällä tasolla.

Osinko

Betssonin osinko on jaettu ns. lunastusosakkeina (redemption share), jonka sijoittaja saa salkkuunsa osingon irtoamisen yhteydessä. Näillä lunastusosakkeilla voi käydä pörssissä kauppaa muutamia viikkoja, jonka jälkeen yhtiö lunastaa nämä osakkeet automaattisesti ilmoitettuun hintaan.

Betsson alkoi maksaa osinkoa vuodesta 2007 alkaen, josta lähtien se on ollut nousutrendissä. Täydellistä, vuosittain kasvavaa trendiä rikkoo keväällä 2018 laskenut osinko.

betsson-osinko-q32019

Yhtiö ilmoitti, että uuden osingonmaksupolitiikan mukaisesti se maksaa osinkoa noin 50 prosenttia nettotuloksesta. Tämän johdosta kevään 2018 osinko oli vain 2,84 kruunua.

Tämä osingon lasku voi tuntua pettymykseltä, mutta se on osaltaan odotettu. Näin siksi, että osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut tasaisesti noin 70 prosentin tasolla jo monen vuoden ajan. Mutta, jos huomioidaan laajentumisinvestoinnit ja suhteutetaan osinko investointien jälkeiseen rahavirtaan, niin osinko on ollut keskimäärin noin 125 prosenttia viimeisen 6 vuoden ajalta. Tämä selittää osaltaan myös velkaisuuden kasvun. Laajentumisinvestoinnit asettavat omia rajoja osingon kehittymiselle.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Betsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 (e) 3,00 5/2018 3,89 5/2018 2,84
YHTEENSÄ 3,00 3,89 2,84
-22,9% +37,0% -40,3%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 3,00 kruunuun, mikä antaisi noin 6,0 prosentin osinkotuoton (osake 50,10 SEK).

Laskin aiempaa 4,00 kruunun osinkoennustetta 3,00 kruunuun, sillä tämä vastaisi paremmin yhtiön osinkopolitiikkaa. Sen mukaan yhtiö maksaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia tuloksesta. 3 kruunun osinko olisi noin 55 prosenttia ennustamastani tuloksesta.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+182) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +182 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (26.10.2019) 50,10 73,00 60,50 87,90 155,50 91,67 68,00 66,83
Lkm (000) 138 415 138 415 138 415 138 400 138 239 136 779 129 948 126 651
Markkina-arvo (Mrd) 6,93 10,10 8,37 12,17 21,50 12,54 8,84 8,46
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Casino 3 770 4 077 3 438 2 908 2 544
Sportsbook 1 325 1 244 1 140 1 080 1 013
Muut 80 98 138 130 166
YHTEENSÄ 5 175 5 419 4 716 4 118 3 722
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Nordics 2 050 2 518 2 258 2 014 1 802
Western Europe 1 625 1 735 1 351 926 852
C&E Europe, Central Asia 1 190 941 944 1 073 991
Muut 310 227 164 104 78
YHTEENSÄ 5 175 5 420 4 717 4 117 3 723
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 290 3 884 5 175 5 420 4 717 4 117 3 721 3 035 2 478 2 204
Liikevoitto 215 665 880 1 194 882 946 886 821 601 577
Nettotulos 182 583 765 1 078 787 878 832 771 562 548
Marginaali 14,1% 15,0% 14,8% 19,9% 16,7% 21,3% 22,4% 25,4% 22,7% 24,9%
EPS 1,31 4,21 5,53 7,79 5,69 6,34 6,02 5,64 4,32 4,33
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 142 489 480 444 525 478 562 467
Liikearvo 2 994 2 994 2 994 2 759 2 365 2 191 1 568 1 258
Muut varat 4 225 3 988 3 344 3 060 2 837 2 344 1 386 1 232
Tase yhteensä 8 361 7 471 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957
Oma pääoma 5 020 4 589 3 667 3 503 3 154 3 074 2 032 1 578
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 536 1 091 1 658 1 326 734 523 316 345
Muut vastuut 1 805 1 791 1 493 1 434 1 839 1 416 1 168 1 034
Tase yhteensä 8 361 7 471 6 818 6 263 5 727 5 013 3 516 2 957
RAHAVIRTA 2019e 2018 2 017 2 016 2 015 2 014 2013 2012
Liiketoiminta 1 225 1 273 947 1 168 1 154 868 683 666
Investoinnit: Capex -275 -294 -283 -317 -200 -157 -139 -101
Vapaa rahavirta (FCF) 950 979 664 851 954 711 544 565
Investoinnit: Muut -25 0 -241 -332 -421 -340 -15 -533
Investointien jälkeen 925 979 423 519 533 371 529 32
Rahoitus: Voitonjako -540 -393 -659 -624 -569 -439 -408 -502
Rahoitus: Muut 115 -597 269 7 100 -40 -40 432
Rahavarojen muutos 500 -11 33 -98 64 -108 81 -38
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,000 3,890 2,840 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,000 3,890 2,840 4,760 4,510 3,980 3,053 3,153
Osinkotuotto 6,0% 5,3% 4,7% 5,4% 2,9% 4,3% 4,5% 4,7%
Osinko/nettotulos 54,3% 49,9% 49,9% 75,0% 74,9% 70,6% 70,6% 72,9%
Osinko/FCF 43,7% 55,0% 59,2% 77,4% 65,4% 76,6% 72,9% 70,7%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 8,6 13,0 11,9 19,0 38,5
PE (3v) 7,9 11,1 10,1 14,7 29,8 20,0 16,2 17,6
PE 9,1 9,4 10,6 13,9 25,8 16,3 15,7 15,4
EV/EBIT 8,3 9,0 10,8 13,8 24,5 15,3 14,3 14,5
Oma pääoma/osake 36,27 33,15 26,49 25,31 22,82 22,47 15,64 12,46
P/B 1,38 2,20 2,28 3,47 6,82 4,08 4,35 5,36
ROE 15,9% 26,1% 22,0% 26,4% 26,7% 30,2% 31,1% 37,6%
ROI 14,4% 21,7% 17,4% 21,7% 23,7% 27,6% 28,1% 35,4%
Omavaraisuusaste 60,0% 61,4% 53,8% 55,9% 55,1% 61,3% 57,8% 53,4%
Gearing 7,8% 13,1% 32,1% 25,2% 6,6% 1,5% -12,1% -7,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 47,65 56,80 70,53 73,00 68,48 54,38 63,12 60,50 74,25 73,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,000 4,000 3,890 3,890 3,250 3,250 3,250 2,840 2,840 2,840
Osinkotuotto (ennuste) 6,3% 7,0% 5,5% 5,3% 4,7% 6,0% 5,1% 4,7% 3,8% 3,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 6,48 7,37 8,09 7,79 6,96 6,11 5,49 5,68 6,00 6,49
PE 7,4 7,7 8,7 9,4 9,8 8,9 11,5 10,6 12,4 11,2
EV/EBIT 7,1 7,6 8,4 9,0 9,6 9,2 11,4 10,8 12,5 11,8
ROE 19,6% 23,5% 24,8% 26,1% 25,1% 22,9% 19,3% 21,9% 24,7% 28,4%
ROI 16,7% 19,4% 21,3% 21,7% 19,6% 17,1% 15,7% 17,4% 18,9% 20,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus