Bemis Company sijoituskohteena

Päivitetty 26.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Bemis tiedotti, että se ja australialainen Amcor Limited ovat sopimeet fuusiosta. Fuusio toteutetaan osakevaihdolla niin, että yhdellä Amcor:n osakkeella saa 5.1 kpl Bemis Company osaketta. Osakevaihdon jälkeen Bemis Companyn osakkeenomistajien omistusosuus uudesta yhtiöstä on noin 29 prosenttia. https://investors.bemis.com/press-release/amcor-limited-and-bemis-company-inc-combine-us68-billion-all-stock-transaction

Mikäli fuusio toteutuu, niin Bemis Company putoaa pois Talousmentor-yritysanalyysien listalta.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Bemis Company valmistaa erilaisia pakkausmateriaaleja elintarvikkeiden, lääkkeiden ja muiden kuluttajatuotteiden suojaamiseen. Yhtiöllä on toimipiste 12 eri maassa ja yksi toimipiste myös Suomessa, Valkeakoskella. Bemis:llä on noin 16 500 työntekijää ja sen markkina-arvo on noin 4,1 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e BEMIS COMPANY Ennuste
Osake (27.6.2018) 45,50 Osinko 12 kk 1,26 2,8%
Markkina-arvo (Mrd) 4,1 Osinko/EPS 64% 4v ka
Liikevaihto (M) 4 135 (+2,2%) Osinko/FCF 43% 4v ka
Nettotulos (M) 200 (+646,3%) Omav.aste 33%
EPS 2,19 Gearing 117%
PE 20,7 ROE 16,5%
PB 3,4 ROI 12,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

BEMIS COMPANY26.7.2018 | 45,50 USD
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Bemis Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi taseen pisteitä rasittaa korkea liikearvo sekä velkaisuus.

Yhtiö tekee tulosta varsin ohuilla marginaaleilla, sillä ne ovat vuosien aikana olleet noin 3,5 – 6,0 prosentin haarukassa. Hyvää on kuitenkin se, että marginaalit ovat olleet hienoisessa nousussa.

Varsinainen haaste on kuitenkin liikevaihdon vuodesta 2011 alkanut laskutrendi. Yhtiöllä on käynnissä kustannussäästöohjelma, jonka pitäisi tuoda 65 miljoonan dollarin säästöt vuodesta 2019 alkaen. Liikevaihto olisi kuitenkin hyvä saada kasvuun, sillä tuloskuntoa ei voi pelkästään säästöohjelmilla kasvattaa kovinkaan pitkään. Tähän säästöohjelmaan kuuluu 4 tehtaan sulkemiset, joten ainakaan tämä ei tue liikevaihdon kasvua.

Yhtiö on varsin velkainen ja sillä on velkaa noin 1,5 miljardia dollaria. Velkaisuus näkyy heikkoina velkaisuuden tunnuslukuina: omavaraisuusaste on noin 30 – 35 ja nettovelkaantumisaste on noin 100 – 125 prosenttia.

Osinkosijoittajaa Bemis Company kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut osinkoa vuodesta 1922 ja vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Osingon suhde tulokseen on noin 45 – 60 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan 45 – 55 prosentissa, joten osingon kasvu jatkunee myös tulevaisuudessa.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,26 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (45,50 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella PE on noin 20,7x, joten osaketta voidaan pitää korkeahkosti hinnoiteltuna. Mikäli yhtiö saa hyviä tuloksia kustannussäästöohjelmastaan, niin silloin osakkeen hintaa voi pitää ”oikeana”. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa liikevaihdon laskutrendi, yhtiön ohuehkot marginaalit sekä korkea velkaisuus.

Tilikausi 2018

Bemis Company:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 1 033 1 012 2,1% 2 061 2 008 2,7%
Liiketulos (ebit) 78,7 55,7 41% 159 144 10,5%
Nettotulos 46,7 28,0 67% 94,3 79,1 19,2%
EPS (USD) 0,51 0,30 1,03 0,85

Bemis Company:n Q2:n liikevaihto nousi +2 prosenttia, missä parasta kasvua saatiin ”Rest of World Packaging” -segmentissä (+6,3 %). Segmentin orgaaninen kasvu jäi +0,5 prosenttiin, joten liikevaihdon kasvusta vastasi valuuttakurssimuutokset (+4,8 %) sekä hankitut liiketoiminnot (+1,0 %).

Myös ”US Packaging”-segmentin liikevaihto nousi (+3,4 %), ja siellä taasen hintataso nousi, mutta määrät laskivat. Segmentti on yhtiön suurin vastaten noin 65 – 70 prosenttisesti koko konsernin myynnistä, joten tämän segmentin kehitys määrittää pitkälti yrityksen kehitystä.

Latin America Packaging” -segmentin liikevaihto laski -7,3 prosenttia, missä valuuttakurssien -16 (!) prosentin negatiivinen vaikutus tuntuu. Q2/2017 alkanut Brasilian heikko taloustilanne näkyy koko segmentin kehityksessä. Lisäksi Brasilian rekkakuskien lakko vaikutti negatiivisesti myyntiin.

Yhtiöllä on käynnissä ”Agility”-kustannussäästöohjelma, missä se pyrkii saamaan noin 65 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt. Alkuvuoden aikana säästöjä on saatu aikaiseksi noin 17 miljoonaa dollaria, joten ohjelma etenee hyvin tämän vuoden tavoitteeseen (35 M USD) kohti.

Raportoitu tulos nousi peräti +67 prosenttia eli noin +18,7 miljoonaa dollaria. Tätä selittää kasvanut liikevaihto sekä samaan aikaan parantunut bruttokate (19,5 vs 18,4 %). Näin heti tuloslaskelman toisella rivillä oli etua vertailukauteen noin 14 miljoonaa dollaria. Tuloskasvua tuki myös vertailukautta alhaisempi veroaste.

Näkymät 2018

Yhtiö päivitti näkymäarviotaan alentamalla oikaistun EPS-ennusteen ylärajaa 0,05 dollarilla.

  • oikaistu EPS on 2,75 – 2,85 USD (2017: 1,02 USD, 2016: 2,48 USD)
  • veroaste on noin 23 prosenttia

Tulosparannusta selittää mm. Agility-ohjelman odotetut 35 miljoonan dollarin säästöt. Q2/2017 alkaneen Brasilian heikon taloustilanteen vaikutukset näkyvät vertailukauden luvuissa. Näin suhteellinen muutos positiivisempaan suuntaan alkaa näkymään loppuvuoden aikana.

Yhtiö on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 1,26 dollaria (ed. 12 kk: 1,22 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Bemis Company:llä on vuoden 2018 alusta alkaen 3 raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat US Packaging, Latin America Packaging ja Rest of World Packaging. Aiemmin Latin America ja Rest of World olivat yhdistettynä Global Packaging -segmenttinä. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

Yhtiö on julkaissut Latin America ja Rest of World Packaging segmenteistä vertailutietoa vain Q4/2016 alkaen, joten tästä syystä näiden segmenttien muutosprosentteja ei ole esitetty kaikilta kvartaaleilta.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
US Packaging 2 690,0 655,3 685,0 683,7 666,0 2 626,0 643,3 672,3 661,5 648,9
Muutos (%) 2,4% 1,9% 1,9% 3,4% 2,6% 0,2% 1,8% 2,2% -1,4% -1,7%
Latin America Packaging 675,0 174,6 172,5 158,5 169,4 711,4 178,7 183,8 170,9 178,0
Muutos (%) -5,1% -2,3% -6,1% -7,3% -4,8% 1,2% -0,6%
Rest of World Packaging 770,0 194,4 192,5 191,1 192,0 708,8 181,6 179,0 179,7 168,5
Muutos (%) 8,6% 7,0% 7,5% 6,3% 13,9% 4,2% 3,1%
YHTEENSÄ 4 135,0 1 024,3 1 050,0 1 033,3 1 027,4 4 046,2 1 003,6 1 035,1 1 012,1 995,4
Muutos (%) 2,2% 2,1% 1,4% 2,1% 3,2% 1,1% 1,6% 0,8% -0,9% 2,9%

US Packaging -segmentti vastaa koko konsernin liikevaihdosta noin 65 prosenttia, joten sen merkitys kokonaisuudessa on merkitsevin. Tästä syystä olin arviossani varovainen ja tein liikevaihtoennusteen parin prosentin kasvulla. Segmentin liikevaihto nousi Q1-Q2/2018 noin +3,0 prosenttia, mihin vaikutti mm. hintatason nousu ja toimitusmäärien lasku. Näin +2,4 prosentin kasvuennuste lienee perusteltu.

Latin America Packaging -segmentin liikevaihto laski lähes -6 prosenttia Q1-Q2/2018 aikana. Orgaaninen kasvu oli +4 prosentin tienoilla, mutta valuuttakurssien voimakas vaikutus painoi liikevaihdon selvään laskuun. Loppuvuotta kohden arvelen valuuttakurssien vaikutuksen jäävän pienemmäksi. Myös Brasilian tilanteen vaikutus tasaantuu, sillä vertailukauden lukuihin heikko tilanne jo sisältyy (Q3 alkaen). Arvioin tilikauden 2018 liikevaihdon laskevan noin -5 prosenttia vuodesta 2017.

Rest of World Packaging -segmentin liikevaihto nousi peräti +10 prosenttia Q1-Q2. Segmentin orgaaninen kasvu oli noin +2 prosenttia, jonka lisäksi valuuttakurssimuutokset ja hankitut liiketoiminnot toivat oman lisänsä. Tässäkin odotan valuuttakurssien vaikutuksen tasaantuvan loppuvuotta kohden, mutta orgaaninen kasvu sekä hankitut liiketoimet pitänevät kasvuvauhdin edelleen hyvänä.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on 4,1 – 4,2 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin 2 – 3 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste (oikaistu)

Liiketulosta arvioidessani olen sisällyttänyt Muut-erään vain konsernin kuluja. Kaikki uudelleenjärjestely- sekä alaskirjauskulut on siirretty seuraavan Nettotulosennuste-kappaleen ”Muut kulut” -erään. Tämä oikaistu liiketulos antaa paremman kuvan segmenttien tuloksentekokyvystä, jolloin vertailukelpoisuus ja marginaalit ovat paremmin nähtävissä.

Kuten edellä liikevaihtoennusteessa, niin oheisessa taulukossa segmenttien muutosprosentteja ei ole esitetty kaikilta kvartaaleilta.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
US Packaging 372,5 93,4 102,0 89,9 87,2 352,5 89,3 99,6 80,1 83,5
Muutos (%) 5,7% 4,6% 2,4% 12,2% 4,4% -11,9% -5,0% -1,2% -22,6% -17,9%
Latin America Packaging 33,0 7,5 8,5 9,0 8,0 30,0 6,2 7,3 2,9 13,6
Muutos (%) 10,0% 21,0% 16,4% 210,3% -41,2% -40,0% -59,2%
Rest of World Packaging 74,0 19,3 19,5 18,7 16,5 61,1 15,4 17,3 14,8 13,6
Muutos (%) 21,1% 25,3% 12,7% 26,4% 21,3% -4,5% -15,4%
Muut -72,0 -18,8 -17,5 -17,9 -17,8 -60,8 -13,1 -13,3 -17,5 -16,9
YHTEENSÄ 407,5 101,4 112,5 99,7 93,9 382,8 97,8 110,9 80,3 93,8
Muutos (%) 6,5% 3,7% 1,4% 24,2% 0,1% -12,6% -9,9% -8,0% -26,1% -6,4%
Marginaali 9,9% 9,9% 10,7% 9,6% 9,1% 9,5% 9,7% 10,7% 7,9% 9,4%

Yhtiöllä on käynnissä Agility-ohjelma, josta se odottaa noin 35 miljoonan dollarin säästöt vuodelle 2018. Todennäköisesti tähän ohjelmaan sisältyy kertaluontoisia kuluja, joten nettovaikutus voi hieman jäädä tämän alle.

US Packaging -segmentti vastaa oikaistusta liiketuloksesta noin 90 prosenttia, joten olen tässäkin hieman varovaisesti arvioinut segmentin kehitystä. Q1-Q2/2018 liiketulos parani +8,3 prosenttia, jonka johdosta arvioin koko vuoden kehitykseksi noin +5,7 prosenttia. Eli vaikka tulosennuste näyttäisi kasvua vuodesta 2017, niin vielä jäädään selvästi vuoden 2016 noin 400 miljoonasta dollarista.

Latin America Packaging -segmentin tilikauden 2017 tulos jäi 30 miljoonaan dollariin vuoden 2016 50 miljoonasta dollarista. Tulosta rasitti Q2/2017 alkanut Brasilian haasteellinen taloustilanne. Tilanne on edelleen haasteellinen, mutta koska nyt vertailuluvut sisältävät Brasilian heikkoudet, niin loppuvuoden muutokset lienevät positiivisia. Tein ennusteen kaavamaisella noin 8 miljoonan dollarin kvartaalituloksella ja sain tilikauden 2018 tuloksen näyttämään noin +10 prosentin kasvua.

Rest of World Packaging -segmentin alkuvuoden 2018 tulos kasvoi +24 prosenttia, johon vaikutti mm. liikevaihdon hyvä kehitys. Tein loppuvuoden tulosarvion kaavamaisella noin 19,5 miljoonan dollarin tuloksella, joten sain tulosennusteeksi 74 miljoonaa dollaria (kasvua +21 %).

Muut-erä sisältää konsernin kuluja, joiden suuruuden arvoin olevan noin -18 miljoonaa dollaria per kvartaali. Näin sain oikaistuksi liiketulokseksi noin 390 – 410 miljoonaa dollaria eli kasvua tulisi noin +6,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Marginaali nousisi edellisvuoden 9,5 prosentista Agility-kustannussäästöohjelman ansiosta.

Kuten todettua, niin en ole sisällyttänyt tähän uudelleenjärjestelykuluja tai alaskirjauksia yms., joten oikaistu liiketulos eroaa yrityksen raportoimasta liiketuloksesta. Muissa tämän analyysin liiketuloksissa on käytetty yhtiön raportoimaa liiketulosta.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma oikaistusta liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 407,5 101,4 112,5 99,7 93,9 382,8 97,8 110,9 80,3 93,8
Rahoituskulut (netto) -76,0 -19,4 -19,0 -18,7 -18,9 -65,8 -17,1 -16,7 -16,0 -16,0
Muut kulut -68,5 -17,2 -18,5 -20,3 -12,5 -264,3 -225,4 -12,2 -23,2 -3,5
Tulos ennen veroja 263,0 64,8 75,0 60,7 62,5 52,7 -144,7 82,0 41,1 74,3
Verot -63,0 -16,1 -18,0 -14,0 -14,9 41,3 104,0 -26,4 -13,1 -23,2
Nettotulos 200,0 48,7 57,0 46,7 47,6 94,0 -40,7 55,6 28,0 51,1

Yhtiön rahoituskulut ovat olleet hienoisessa nousussa, joten tein kvartaaliennusteet käyttäen alkuvuoden noin -19 miljoonan dollarin lukemaa käyttäen.

Muut kulut sisältävät uudelleenjärjestely sekä alaskirjauksia, joista osa on yhtiön raportoimassa tuloslaskelmassa merkitty liiketulokseen. Olen tässä analyysissä siirtänyt nämä tähän kohtaan, jotta oikaistun liiketuloslaskelman luvut olisivat vertailukelpoisia. Muita kuluja arvioidessani käytin kaavamaista -17…-18 miljoonan dollarin kulua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 23 prosenttia, joten käytin veroja laskiessani tätä prosenttia. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on noin 190 – 210 miljoonaa dollaria, missä kasvua tulisi selvästi vuoteen 2017 verrattuna. Toki pitää muistaa, että tämä tulos sisälsi isoja kertaluontoisia eriä.

Nettotulosennuste tarkoittaa noin 2,19 dollarin EPS-tulosta, kun taas yhtiön oikaistu EPS-ennuste oli 2,75 – 2,85 dollaria. Mistä tämä ero tulee?

Yhtiö ei huomioi ennusteessaan kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja eikä alaskirjauksia. Jos omaan tulosennusteeseen lisää ennustetut Muut kulut, niin oikaistu nettotulosennuste olisi 270 miljoonaa dollaria eli oikaistu EPS-ennusteeni olisi noin 2,96 dollaria. Tämä olisi jo yhtiön oman ennustehaarukan yläpuolella. Jos tulosennusteeni olisi 10 miljoonaa dollaria pienempi, niin silloin se mahtuisi yhtiön ennustehaarukkaan. Ja tämä 10 miljoonaa dollaria on juurikin oman ennustehaarukkani rajoissa, joten tarvetta korjaukseen ei ole.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +67,2 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 94,1 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 27 miljoonaa dollaria.

Bemis Companyn haasteena on saada liikevaihto kasvuun. Viimeiset kolme vuotta liikevaihto on ollut noin 4,0 miljardia dollaria. Ja sitä ennen, myöskin kolmen vuoden ajan noin 4,3 – 4,6 miljardia dollaria. Osaltaan tähän laskuun vaikutti myyty ”Pressure Sensitive Materials” -liiketoiminta vuonna 2014.

Tuloskehitys on ollut hienoisessa nousutrendissä ja parasta siinä on ollut tulosmarginaalin hyvä kehitys. Vuosikymmenen alun marginaali oli noin 3,5 – 3,8 prosentissa, kun nyt viime vuosina se on ollut hieman alle 6 prosenttia.

Liikevaihto olisi kuitenkin hyvä saada kasvuun, sillä tuloskuntoa ei voi pelkästään säästöohjelmilla kasvattaa kovinkaan pitkään. Eli mistä yhtiölle kasvua?

bms-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2017 tulos kuitenkin jäi selvästi edellisvuodesta ja oli vero-oikaistuna 27 miljoonaa dollaria (2016: 236 M USD). Tulokseen vaikutti liikearvon (goodwill) noin -197 miljoonan dollarin alaskirjaus sekä eläkejärjestelyn tuoma noin -10 miljoonan dollarin kulu.

Yhtiö käynnisti Agility-kustannussäästöohjelman vuonna 2017, jonka tavoitteena on tuoda noin 65 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt. Ohjelmaan kuuluu mm. 4 tehtaan sulkemiset sekä 500 henkilön vähentämiset.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 oikaistu EPS on 2,75 – 2,85 USD ja veroaste on noin 23 prosenttia. Tulosparannusta selittää mm. Agility-ohjelman odotetut 35 miljoonan dollarin säästöt sekä Brasilian suhteellisesti parantuva tilanne. Brasilian talouden vaikeudet alkoivat Q2/2017 aikoihin, joten vertailukauden luvut sisältävät Q3:sta alkaen näitä heikkoja lukuja, joten tilanne kohenee loppuvuotta 2018 kohden.

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 4,1 – 4,2 miljardia ja nettotulos noin 190 – 210 miljoonaa dollaria. Sain oikaistuksi EPS-ennusteeksi noin 2,96 dollaria, joka on hieman yhtiön ennusteen yläpuolella.

Ennustettuun tulokseen laskettu PE-luku on 20,7x, joten osaketta voidaan pitää korkeahkosti hinnoiteltuna. Jos yhtiö saa hyviä tuloksia Agility-ohjelmastaan, niin silloin nykyistä arvostusta voinee pitää ”oikeana”.

Mutta jotenkin tuntuu, että mitään hirmu hyppäystä tuloskuntoon ei ole luvassa. Se vaatisi liikevaihdon selvää kasvua, ja tästä ei ole ollut merkkejä viime vuosien aikana. Agility-ohjelmaan sisältyy 4 tehtaan sulkemiset, joten se ei ainakaan tue liikevaihdon kasvua.

bms-roe-roi-q22018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut hienoisessa nousutrendissä, mitä oikeastaan selittää tunnusluvun jakajana olevan oman pääoman laskuna 1,7 miljardista nykyiseen 1,3 miljardiin dollariin. Toki tuloskunto on ollut hienoisessa kasvussa, mutta pääosa tunnusluvun kasvusta tulee jakajan pienentymisestä.

Vaikka velkaisuus on jo koholla, niin siitä huolimatta ROI (mikä huomioi velkaisuuden) on sekin nousussa.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, joka on 849 miljoonaa dollaria. Liikearvoon liittyvä riski realisoitui Q4/2017, kun yhtiö teki noin 197 miljoonan dollarin liikearvon alaskirjauksen.

bms-liikearvo-q22018

Kustannussäästöohjelma jatkuu vuoden 2019 loppuun asti, joten se voi tuoda lisää liikearvon alaskirjauksia, mikä näkyy sitten vastaavasti tuloksessa. Esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus (85 M USD) haukkaisi noin 40 prosenttia ennustetusta 200 miljoonan dollarin tuloksesta.

bms-velkaisuus-q22018

Yhtiöllä on paljon myös korollisia velkoja eli noin 1,5 miljardia dollaria. Velkaa on ollut noin 1,3 – 1,6 miljardia dollaria vuodesta 2011 alkaen, joten siinä mielessä tilanne on vakaa. Silti velkaisuuden tunnusluvut ovat heikkoja: omavaraisuusaste on 35 (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on 100 – 125 prosenttia (hyvä taso < 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on pitkään heilahdellut noin 375 – 450 miljoonan dollarin haarukassa. Mitään selkeää trendiä ei kehityksessä näy, joten tilanne vastaa oikeastaan tuloslaskelman haasteita. Mistä siis kasvua? Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirta on noin 420 miljoonaa dollaria.

Capex-investoinneissa näkyy nouseva trendi vuodesta 2008 aina vuoteen 2015 saakka. Sen jälkeen investoinneissa on hienoista laskua ja yhtiö arvioi, että vuoden 2018 capex-investoinnit ovat noin 150 miljoonaa dollaria. Ylläpitoinvestointien tarve vähenee, mikäli yhtiö sulkee Agility-ohjelman myötä 4 tehdastaan.

bms-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on myös heilahdellut liiketoiminnan rahavirran mukana eikä mistään selkeästä trendistä voi puhua.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, jota yritys voi käyttää investointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen.

Viimeisen 5 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin 1 048 miljoonaa dollaria, kun samalta ajalta voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on käytetty 1 227 miljoonaa dollaria. Tästä karkeasti arvioiden noin 600 – 650 miljoonaa dollaria on käytetty omien osakkeiden ostoon, joten rahavirrat riittänevät kyllä osinkoihin ja lainojen hoitoon.

Nykyiset osingot ovat noin 125 miljoonaa dollaria per vuosi ja mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 250 – 300 miljoonaa dollaria, niin velkojen lyhennykseen jäisi tästä karkeasti laskien noin 150 miljoona dollaria. Korollisia nettovelkoja on noin 1,5 miljardia dollaria, joten velat pystyttäisiin hoitamaan noin 10 vuodessa. Eli tätä taustaa vasten velkaisuus on ihan hallinnassa.

Osinko

Bemis Company on maksanut osinkoa vuodesta 1922 ja vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Viime vuosina kvartaaliosinko on noussut 0,01 dollaria vuosittain. Kuten oheisesta kuvaajasta nähdään, niin osingon suhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten myös tämä tukee osingon kasvua.

bms-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,310 8/2017 0,300 8/2016 0,290
11/2018 (e) 0,310 11/2017 0,300 11/2016 0,290
2/2019 (e) 0,320 2/2018 0,310 2/2017 0,300
5/2019 (e) 0,320 5/2018 0,310 5/2017 0,300
YHTEENSÄ 1,260 1,220 1,180
+3,3% +3,4% +3,5%

Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi helmikuussa 2019, jolloin arvoin 0,01 dollarin nousuvauhdin jatkuvan eli kvartaaliosinko nousisi 0,32 dollariin. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,26 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (45,50 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Yhtiö on viime vuosina ostanut paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopusta osakkeiden määrä on laskenut 103,9 miljoonasta nykyiseen noin 91,2 miljoonaan osakkeeseen. Määrä on siten vähentynyt noin -12,2 prosenttia viimeisen 4 vuoden aikana.

Kuten rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin voitonjako on ylittänyt noin 180 miljoonalla dollarilla vapaan rahavirran viimeisen 5 vuoden aikana. Tästä ylityksestä noin 600 – 650 miljoonaa dollaria on käytetty omien osakkeiden ostoon, joten voidaan ajatella, että pitkään jatkunut kasvava osinko saa jatkoa myös tulevaisuudessa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+106) sekä osingonmaksuilla (-57). Oikaisu on yhteensä +49 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +67,2 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 94,1 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 27 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.6.2018) 45,50 47,79 47,82 44,69 45,21 40,96 33,46 30,08
Lkm (000) 91 200 91 900 95 100 97 100 101 200 103 900 103 900 106 623
Markkina-arvo (Mrd) 4,15 4,39 4,55 4,34 4,58 4,26 3,48 3,21
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
US Packaging 2 690 2 626 2 621 2 748
Latin America Packaging 675 711 703 693
Rest of World Packaging 770 709 680 631
YHTEENSÄ 4 135 4 046 4 004 4 072 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
US Packaging 372,5 352,5 400,0 391,8
Latin America Packaging 33,0 30,0 50,0 60,9
Rest of World Packaging 74,0 61,1 64,0 55,6
Muut -139,5 -327,9 -104,7 -98,7
YHTEENSÄ 340,0 115,7 409,3 409,6 0,0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 050 2 061 4 135 4 046 4 004 4 071 4 344 4 477 4 584 5 323
Liikevoitto 94 159 340 116 409 410 408 350 308 367
Nettotulos 57 94 200 27 236 239 191 213 174 184
Marginaali 5,4% 4,6% 4,8% 0,7% 5,9% 5,9% 4,4% 4,8% 3,8% 3,5%
EPS 0,63 1,03 2,19 0,29 2,48 2,46 1,89 2,05 1,67 1,73
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 100 71 74 59 47 142 114 110
Liikearvo 849 853 1 029 950 963 1 052 1 034 1 048
Muut varat 2 724 2 776 2 613 2 481 2 605 2 916 3 038 3 162
Tase yhteensä 3 673 3 700 3 716 3 490 3 615 4 110 4 186 4 320
Oma pääoma 1 218 1 201 1 260 1 207 1 433 1 685 1 641 1 582
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 519 1 563 1 545 1 389 1 347 1 436 1 266 1 570
Muut vastuut 936 936 911 894 835 989 1 279 1 168
Tase yhteensä 3 673 3 700 3 716 3 490 3 615 4 110 4 186 4 320
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 420 379 437 552 248 373 421 421
Investoinnit: Capex -150 -189 -208 -219 -185 -140 -136 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 270 190 229 333 63 233 285 286
Investoinnit: Muut 0 11 -103 -44 226 -16 -15 -149
Investointien jälkeen 270 201 126 289 289 217 270 137
Rahoitus: Voitonjako -130 -224 -268 -269 -268 -198 -109 -356
Rahoitus: Muut -140 17 158 4 -103 13 -157 276
Rahavarojen muutos 0 -6 16 24 -82 32 4 57
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,240 1,200 1,160 1,120 1,080 1,040 1,000 0,960
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,240 1,200 1,160 1,120 1,080 1,040 1,000 0,960
Osinkotuotto 2,7% 2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5% 3,0% 3,2%
Osinko/nettotulos 56,5% 411,5% 46,7% 45,5% 57,2% 50,7% 59,7% 55,6%
Osinko/FCF 41,9% 58,0% 48,2% 32,7% 173,5% 46,4% 36,5% 35,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,7 24,3 22,1 22,5 25,0
PE (3v) 26,9 26,3 20,5 20,2 23,7 22,4 18,5 18,0
PE 20,7 163,9 19,3 18,2 24,0 20,0 20,0 17,4
Oma pääoma/osake 13,36 13,07 13,25 12,43 14,16 16,22 15,79 14,84
P/B 3,41 3,66 3,61 3,60 3,19 2,53 2,12 2,03
ROE 16,5% 2,2% 19,1% 18,1% 12,3% 12,8% 10,8% 10,5%
ROI 12,4% 4,2% 15,1% 15,3% 13,8% 11,6% 10,2% 11,9%
Omavaraisuusaste 33,2% 32,5% 33,9% 34,6% 39,6% 41,0% 39,2% 36,6%
Gearing 116,5% 124,2% 116,7% 110,2% 90,7% 76,8% 70,2% 92,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset