Bemis Company sijoituskohteena

Päivitetty 21.3.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (21.3.2018)44,36 USDMarkkina-arvo4,1 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,25 USD Osinkotuotto2,8 %
Liikevaihto 2018e4 100 M USD (+1,3 %)Nettotulos 2018e260 M USD (+177 %)
PE15,7ROE20,4 %

Yhdysvaltalainen Bemis Company valmistaa erilaisia pakkausmateriaaleja elintarvikkeiden, lääkkeiden ja muiden kuluttajatuotteiden suojaamiseen. Yhtiöllä on toimipiste 12 eri maassa ja yksi toimipiste myös Suomessa, Valkeakoskella. Bemis:llä on noin 16 500 työntekijää ja sen markkina-arvo on noin 4,1 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

BEMIS COMPANY21.3.2018 | 44,36 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Bemis Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi taseen pisteitä rasittaa korkea liikearvo sekä velkaisuus.

Yhtiö tekee tulosta varsin ohuilla marginaaleilla, sillä ne ovat vuosien aikana olleet noin 3,5 – 6,0 prosentin haarukassa. Hyvää on kuitenkin se, että marginaalit ovat olleet hienoisessa nousussa.

Varsinainen haaste on kuitenkin liikevaihdon vuodesta 2011 alkanut laskutrendi. Yhtiöllä on käynnissä kustannussäästöohjelma, jonka pitäisi tuoda 65 miljoonan dollarin säästöt vuodesta 2019 alkaen. Liikevaihto olisi kuitenkin hyvä saada kasvuun, sillä tuloskuntoa ei voi pelkästään säästöohjelmilla kasvattaa kovinkaan pitkään. Tähän säästöohjelmaan kuuluu 4 tehtaan sulkemiset, joten ainakaan tämä ei tue liikevaihdon kasvua.

Yhtiö on varsin velkainen ja sillä on velkaa noin 1,6 miljardia dollaria. Velkaisuus näkyy heikkoina velkaisuuden tunnuslukuina: omavaraisuusaste on 33 ja nettovelkaantumisaste on noin 125 prosenttia.

Osinkosijoittajaa Bemis Company kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut osinkoa vuodesta 1922 ja vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Osingon suhde tulokseen on noin 45 – 50 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan 35 – 45 prosentissa, joten osingon kasvu jatkunee myös tulevaisuudessa.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,25 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (44,36 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella PE on noin 15,7x, joten osaketta voidaan pitää kohdalleen hinnoiteltuna – tai ehkä hienoisesti edullisena, mikäli yhtiö saa hyviä tuloksia kustannussäästöohjelmastaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa liikevaihdon laskutrendi, yhtiön ohuehkot marginaalit sekä korkea velkaisuus.

Tilikausi 2017

Bemis Company:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 4 046 M USD (4 004 M USD / +1,0 %)
  • nettotulos: 94 M USD (236 M USD / -60 %)
  • EPS: 1,02 USD (2,48 USD)

Bemis Company:n liikevaihto nousi noin prosentin verran, missä parasta kasvua (+4 %) saatiin ”Rest of World Packaging” -segmentissä. Siellä myyntimäärien ja hintojen nousut tukivat liikevaihdon kasvua. Sen sijaan valuuttakurssien vaikutus oli negatiivinen. Myös hankittu SteriPack toi oman lisän segmentin lukuihin. ”US Packaging” ja ”Latin America packaging” -segmenttien kasvu jäi 0 – 1 prosentin haarukkaan.

Yhtiön haasteena on saada liikevaihtoa ja samalla tuloskuntoa kasvuun. Yhtiö käynnistikin ”Agility”-kustannussäästöohjelman, missä se pyrkii saamaan 65 miljoonan dollarin vuosittaiset säästöt. Vuonna 2017 tästä tavoitteesta saavutettiin noin 4 miljoonaa dollaria. Tavoitteena vuodelle 2018 on saada noin 35 miljoonan dollarin säästöt ja loput noin 25 miljoonaa dollaria pyritään saamaan aikaiseksi vuonna 2019.

Raportoitu tulos jäi selvästi edellisvuodesta. Tulokseen vaikutti liikearvon (goodwill) noin -197 miljoonan dollarin alaskirjaus sekä eläkejärjestelyn tuoma noin -10 miljoonan dollarin kulu. Yhtiö kirjasi noin +67 miljoonan hyödyn liittyen USA:n verouudistukseen. Ilman näitä kertaluontoisia eriä tulos olisi ollut noin +140 miljoonaa dollaria parempi ennen veroja. Verot huomioiden tulos olisi silti jäänyt edellisvuodesta.

US Packaning -segmentin tulosta rasitti myyntihintojen alennukset sekä erään tehtaan ERP-järjestelmään liittyvät ongelmat. Latin America Packaging -segmentin tulosta rasitti alkuvuoden 2017 Brasilian haasteellinen taloustilanne. Tilanne siellä on nyt tasoittunut, ja yhtiö arvioi tuloksentekokyvyn paranevan vuoden 2018 aikana.

Vaikka Rest of World -segmentin liikevaihto kasvoi, niin silti tulos laski hieman. Tulosta rasitti raaka-aineiden hintojen nousu etenkin Euroopassa.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018

  • EPS on 2,75 – 2,90 USD (2017: 1,02 USD, 2016: 2,48 USD)
  • veroaste on noin 24 prosenttia

Tulosparannusta selittää mm. Agility-ohjelman odotetut 35 miljoonan dollarin säästöt sekä Brasilian selkeytynyt tilanne. Yhtiö arvioi, että Q1:n on vielä haasteellinen, mutta paras parannus saavutetaan Q3:n aikoihin.

Yhtiö on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 1,25 dollaria (ed. 12 kk: 1,21 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (44,36 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Bemis Company:llä on 3 raportoitavaa segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden liikevaihdot ja liikevoitot.

Taulukossa esitetty tilikauden 2017 liiketulos on 88,7 miljoonaa dollaria, mikä eroaa tuloslaskelman liiketuloksesta (116 M USD). Yhtiön julkaisemilla luvuilla päästään 88,7 miljoonaan dollariin, mutta yhtiö oli itse laskuissaan päätynyt 116 miljoonaan dollariin. Pitää katsoa jossaim vaiheessa, josko yhtiö korjaa raporttiaan niin, että numerot täsmäävät.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
US Packaging 2 640 2 626 2 621 2 748
Latin America Packaging 720 711 703 693
Rest of World Packaging 740 709 680 631
YHTEENSÄ 4 100 4 046 4 004 4 072 0
Liiketulos 2018e 2017 2016 2015 2014
US Packaging 330 325,5 400,0 391,8
Latin America Packaging 50 30,0 50,0 60,9
Rest of World Packaging 65 61,1 64,0 55,6
Muut -115 -327,9 -104,7 -98,7
YHTEENSÄ 330 88,7 409,3 409,6 0,0

US Packaging

Segmentin toiminta koostuu 27 tehtaasta 13 osavaltion alueella.

Segmentti on Bemis Companyn isoin, joten prosentuaalisesti pienet muutokset näkyvät koko konsernin liikevaihto- ja tuloskehityksessä.

Tilikauden 2017 liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle eli noin 2,6 miljardiin dollariin. Sen sijaan tulos laski selvästi ja oli 326 miljoonaa dollaria (2016: 400 M USD). Tulosta rasitti myyntihintojen alennukset sekä erään tehtaan ERP-järjestelmään liittyvät ongelmat.

Tilikaudelle 2018 ennustetaan, että sekä liikevaihto että tulos paranevat hieman vuodesta 2017.

Latin America Packaging

Segmentin toiminta koostuu 15 tehtaasta 3 valtion (Argentiina, Brasilia ja Meksiko) alueella.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi hieman ja oli noin 711 miljoonaa dollaria (2016: 703 M USD). Sen sijaan tulos jäi 30 miljoonaan dollariin edellisvuoden 50 miljoonasta dollarista. Tulosta rasitti alkuvuoden 2017 Brasilian haasteellinen taloustilanne. Tilanne siellä on nyt tasoittunut, ja yhtiö arvioi tuloksentekokyvyn paranevan vuoden 2018 aikana.

Näin tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan 720 ja 50 miljoonaan dollariin vastaavasti.

Rest of World Packaging

Segmentin toiminta koostuu 16 tehtaasta, jotka sijaitsevat USA:ssa, Puerto Ricossa ja 8 muussa maassa. Yksi tehtaista on Suomessa Valkeakoskella.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi +4,3 prosenttia ja oli 709 miljoonaa dollaria (2016: 680 M USD). Siellä myyntimäärien sekä hintojen nousut tukivat liikevaihdon kasvua. Sen sijaan valuuttakurssien vaikutus oli negatiivinen. Myös hankittu SteriPack toi oman lisän segmentin lukuihin.

Tilikauden 2017 tulos sen sijaan jäi 61 miljoonaan dollariin edellisvuoden 64 miljoonasta dollarista. Tulosta rasitti raaka-aineiden hintojen nousu etenkin Euroopassa.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 740 miljoonaan ja tuloksen noin 65 miljoonaan dollariin yhtiön siirtäessä nousseita raaka-ainehintoja myyntihintoihinsa.

Tuloksen kehitys

Bemis Companyn haasteena on saada liikevaihto kasvuun. Viimeiset kolme vuotta liikevaihto on ollut noin 4,0 miljardia dollaria. Ja sitä ennen, myöskin kolmen vuoden ajan noin 4,3 – 4,6 miljardia dollaria. Osaltaan tähän laskuun vaikutti myyty ”Pressure Sensitive Materials” -liiketoiminta vuonna 2014.

bms-tuloslaskelma-q42017

Tuloskehitys on ollut hienoisessa nousutrendissä ja parasta siinä on ollut tulosmarginaalin hyvä kehitys. Vuosikymmenen alun marginaali oli noin 3,5 – 3,8 prosentissa, kun nyt viime vuosina se on ollut hieman alle 6 prosenttia.

Liikevaihto olisi kuitenkin hyvä saada kasvuun, sillä tuloskuntoa ei voi pelkästään säästöohjelmilla kasvattaa kovinkaan pitkään. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Tilikauden 2017 tulos kuitenkin jäi selvästi edellisvuodesta ja oli 94 miljoonaa dollaria (236 M USD) ja marginaali jäi 2,3 prosenttiin. Tulokseen vaikutti liikearvon (goodwill) noin -197 miljoonan dollarin alaskirjaus sekä eläkejärjestelyn tuoma noin -10 miljoonan dollarin kulu. Yhtiö kirjasi noin +67 miljoonan hyödyn liittyen USA:n verouudistukseen. Ilman näitä kertaluontoisia eriä tulos olisi ollut noin +140 miljoonaa dollaria parempi ennen veroja. Verot huomioiden tulos olisi silti jäänyt edellisvuodesta.

Yhtiö käynnisti Agility-kustannussäästöohjelman vuonna 2017, jonka tavoitteena on tuoda noin 65 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt. Ohjelmaan kuuluu mm. 4 tehtaan sulkemiset sekä 500 henkilön vähentämiset.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 EPS on 2,75 – 2,90 USD ja veroaste on noin 24 prosenttia. Tulosparannusta selittää mm. Agility-ohjelman odotetut 35 miljoonan dollarin säästöt sekä Brasilian selkeytynyt tilanne. Yhtiö arvioi, että Q1:n on vielä haasteellinen, mutta paras parannus saavutetaan Q3:n aikoihin.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, joka oli tilikauden 2017 päätteeksi 853 miljoonaa dollaria. Liikearvoon liittyvä riski realisoitui Q4/2017, kun yhtiö teki noin 197 miljoonan dollarin liikearvon alaskirjauksen.

bms-liikearvo-q42017

Alaskirjaus vähentää tulosta ja siten se vaikuttaa myös negatiivisesti omaan pääomaan. Alaskirjauksesta huolimatta uusi 10 prosentin alaskirjaus (85 M USD) haukkaisi noin 30 prosenttia ennustetusta 260 miljoonan dollarin tuloksesta.

bms-velkaisuus-q42017

Yhtiöllä on paljon myös korollisia velkoja eli noin 1,6 miljardia dollaria. Velkaa on ollut noin 1,3 – 1,6 miljardia dollaria vuodesta 2011 alkaen, joten siinä mielessä tilanne on vakaa. Silti velkaisuuden tunnusluvut ovat heikkoja: omavaraisuusaste on 33 (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on 125 prosenttia (hyvä taso < 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on pitkään heilahdellut noin 375 – 450 miljoonan dollarin haarukassa. Mitään selkeää trendiä ei kehityksessä näy, joten tilanne vastaa oikeastaan tuloslaskelman haasteita. Mistä siis kasvua?

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirta on noin 430 miljoonaa dollaria.

bms-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinneissa näkyy nouseva trendi vuodesta 2008 aina vuoteen 2015 saakka. Sen jälkeen investoinneissa on hienoista laskua ja yhtiö arvioi, että vuoden 2018 capex-investoinnit ovat noin 155 miljoonaa dollaria. Ylläpitoinvestointien tarve vähenee, mikäli yhtiö sulkee Agility-ohjelman myötä 4 tehdastaan.

bms-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on myös heilahdellut liiketoiminnan rahavirran mukana eikä mistään selkeästä trendistä voi puhua.

Viimeisen 5 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin 1 048 miljoonaa dollaria, kun samalta ajalta voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on käytetty 1 227 miljoonaa dollaria. Tästä karkeasti arvioiden noin 600 – 650 miljoonaa dollaria on käytetty omien osakkeiden ostoon, joten rahavirrat riittänevät kyllä osinkoihin ja lainojen hoitoon.

Osinko

Bemis Company on maksanut osinkoa vuodesta 1922 ja vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen. Viime vuosina kvartaaliosinko on noussut 0,01 dollaria vuosittain.

bms-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,25 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (44,36 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

05/2018: 0,31 usd (e)
08/2018: 0,31 usd (e)
11/2018: 0,31 usd (e)
02/2019: 0,32 usd (e)

Lisäksi yhtiö on viime vuosina ostanut paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopusta osakkeiden määrä on laskenut 103,9 miljoonasta nykyiseen noin 91,9 miljoonaan osakkeeseen. Määrä on siten vähentynyt noin -11,5 prosenttia viimeisen 4 vuoden aikana.

Kuten rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin voitonjako on ylittänyt noin 180 miljoonalla dollarilla vapaan rahavirran viimeisen 5 vuoden aikana. Tästä ylityksestä noin 600 – 650 miljoonaa dollaria on käytetty omien osakkeiden ostoon, joten voidaan ajatella, että pitkään jatkunut kasvava osinko saa jatkoa myös tulevaisuudessa.

Ja, kuten oheisesta kuvaajasta nähdään, niin osingon suhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten myös tämä tukee osingon kasvua.

Arvostus

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 EPS on noin 2,75 – 2,90 dollaria. Tällä osakkeen hinnalla PE-luku on noin 15,7x tasolla, joten osaketta voidaan pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Jos yhtiö saa hyviä tuloksia Agility-ohjelmastaan, niin silloin nykyistä arvostusta voinee pitää hienoisesti edullisena.

Mutta jotenkin tuntuu, että mitään hirmu hyppäystä tuloskuntoon ei ole luvassa. Se vaatisi liikevaihdon selvää kasvua, ja tästä ei ole ollut merkkejä viime vuosien aikana. Agility-ohjelmaan sisältyy 4 tehtaan sulkemiset, joten se ei ainakaan tue liikevaihdon kasvua.

bms-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut hienoisessa nousutrendissä, mitä oikeastaan selittää tunnusluvun jakajana olevan oman pääoman laskuna 1,7 miljardista nykyiseen 1,2 miljardiin dollariin. Toki tuloskunto on ollut hienoisessa kasvussa, mutta pääosa tunnusluvun kasvusta tulee jakajan pienentymisestä.

Vaikka velkaisuus on jo koholla, niin siitä huolimatta ROI ( mikä huomioi velkaisuuden) on sekin nousussa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+260) sekä osingonmaksuilla (-114). Oikaisu on yhteensä +146 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (21.3.2018) 44,36 47,79 47,82 44,69 45,21 40,96 33,46 30,08
Lkm (000) 91 900 91 900 95 100 97 100 101 200 103 900 103 900 106 623
Markkina-arvo (Mrd) 4,08 4,39 4,55 4,34 4,58 4,26 3,48 3,21
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 020 4 100 4 046 4 004 4 071 4 344 4 477 4 584 5 323
Liikevoitto 95 330 116 409 410 408 350 308 367
Nettotulos 55 260 94 236 239 191 213 174 184
Marginaali 5,4% 6,3% 2,3% 5,9% 5,9% 4,4% 4,8% 3,8% 3,5%
EPS 0,60 0,00 2,83 1,02 2,48 2,46 1,89 2,05 1,67 1,73
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 217 71 74 59 47 142 114 110
Liikearvo 853 853 1 029 950 963 1 052 1 034 1 048
Muut varat 2 776 2 776 2 613 2 481 2 605 2 916 3 038 3 162
Tase yhteensä 3 846 3 700 3 716 3 490 3 615 4 110 4 186 4 320
Oma pääoma 1 347 1 201 1 260 1 207 1 433 1 685 1 641 1 582
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 563 1 563 1 545 1 389 1 347 1 436 1 266 1 570
Muut vastuut 936 936 911 894 835 989 1 279 1 168
Tase yhteensä 3 846 3 700 3 716 3 490 3 615 4 110 4 186 4 320
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 430 379 437 552 248 373 421 421
Investoinnit: Capex -155 -189 -208 -219 -185 -140 -136 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 275 190 229 333 63 233 285 286
Investoinnit: Muut 0 11 -103 -44 226 -16 -15 -149
Investointien jälkeen 275 201 126 289 289 217 270 137
Rahoitus: Voitonjako -225 -224 -268 -269 -268 -198 -109 -356
Rahoitus: Muut -50 17 158 4 -103 13 -157 276
Rahavarojen muutos 0 -6 16 24 -82 32 4 57
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,240 1,200 1,160 1,120 1,080 1,040 1,000 0,960
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,240 1,200 1,160 1,120 1,080 1,040 1,000 0,960
Osinkotuotto 2,8% 2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5% 3,0% 3,2%
Osinko/nettotulos 43,8% 117,3% 46,7% 45,5% 57,2% 50,7% 59,7% 55,6%
Osinko/FCF 41,4% 58,0% 48,2% 32,7% 173,5% 46,4% 36,5% 35,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 20,3 23,1 22,1 22,5 25,0
PE (3v) 20,7 23,2 20,5 20,2 23,7 22,4 18,5 18,0
PE 15,7 46,7 19,3 18,2 24,0 20,0 20,0 17,4
Oma pääoma/osake 14,66 13,07 13,25 12,43 14,16 16,22 15,79 14,84
P/B 3,03 3,66 3,61 3,60 3,19 2,53 2,12 2,03
ROE 20,4% 7,6% 19,1% 18,1% 12,3% 12,8% 10,8% 10,5%
ROI 11,6% 4,2% 15,1% 15,3% 13,8% 11,6% 10,2% 11,9%
Omavaraisuusaste 35,0% 32,5% 33,9% 34,6% 39,6% 41,0% 39,2% 36,6%
Gearing 99,9% 124,2% 116,7% 110,2% 90,7% 76,8% 70,2% 92,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset