Cargotec Oyj

Viimeksi päivitetty 17.7.2020

Cargotec Oyj on suomalainen lastinkäsittelykoneita ja -laitteita laivoihin, satamiin ja maakuljetuksiin toimittava yhtiö. Yhtiö toimii yli sadassa maassa ja sillä on noin 12 150 työntekijää.

Cargotec syntyi vuonna 2005, kun KONE jakautui kahteen yritykseen: Cargoteciin ja uudeksi KONEeksi. Cargotecin historia kuitenkin alkaa 1800-luvulla, kun nosturivalmistaja Kalmar (yksi Cargotecin liiketoiminta-alueista) aloitti toimintansa. Monien vaiheiden jälkeen Partek hankki Kalmarin kokonaan omistukseensa vuonna 2000. Nykyään Kalmar tarjoaa lastinkäsittelylaitteita ja automatisoituja terminaaliratkaisuja satamiin ja terminaaleihin.

Cargotecin toinen liiketoiminta-alue (Hiab) muotoutui vuonna 1977, kun Partek osti Multilift-yhtymän. Nykyään Hiab on kuormankäsittelyalan tunnetuimpia tuotemerkkejä maailmassa. Hiabin markkinat liittyvät maakuljetuksiin ja mm. rakennus-, jakelu- ja metsätalousalaan.

Cargotecin kolmas liiketoiminta-alue (MacGregor) muotoutui vuonna 2005, kun Cargotec osti globaalin laivojen lastinkäsittelylaitteita toimittavan MacGregor International AB:n. Nykyään MacGregor on globaali toimija, jonka liiketoiminnan markkinat ovat offshore- ja meriteollisuudessa.

Osake ja Omistajat

KONEen ja siten myös Cargotecin historiaan liittyy Herlinin suku, mikä näkyy myös yhtiön suurimpien omistajien listassa. Äänimäärällä mitattuna suurimpia omistajia ovat

  • Wipunen varainhallinta Oy (Ilkka Herlin): 23,7 %
  • Mariatorp Oy (Niklas Herlin kuolinpesä): 22,9 %
  • Pivosto Oy (Ilona Herlin): 22,2 %

Näillä kolmella on yhteensä 68,7 prosenttia yhtiön äänistä. He siis päättävät, mitä yhtiössä tapahtuu. Koneen säätiöllä on 5,5 prosentin ääniosuus, mutta tämän jälkeen äänivalta jakautuu pienempiin osiin.

Cargotec listautui Helsingin pörssiin 1.6.2005, kun yhtiö jakautui KONEesta. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa (A ja B), joista B-sarja (CGCBV) on listattuna pörssissä.

Cargotecin toimitusjohtajana toimii Mika Vehviläinen, joka aloitti tehtävässään tammikuussa 2013. Ennen Cargotecille tuloa Mika toimi Finnairin toimitusjohtajana.

Toimintaympäristö

Cargotec kertoo, että yhtiöön vaikuttaa useat megatrendit. Seuraavat tiedot ovat kopioitua Cargotecin vuoden 2017 vuosiraportista.

Kaupungistuminen: Vuoteen 2025 mennessä 60% maailman väestöstä elää kaupungeissa. Rakentamisen määrä kasvaa, ja kaupungeista tulee ahtaampia. Kuljetukset kaupunkeihin ja niistä ulos tehostuvat, ja ne tehdään ahtaammissa tiloissa.

Väestönkasvu: Väestönkasvu lisää energian, raaka-aineiden ja kuljetuspalvelujen kysyntää. Ihmisten määrän kasvaessa yhteisöt tarvitsevat enemmän raaka-aineita, energiaa ja lopputuotteita. Näiden kuljettamisen on oltava tehokasta ja vastuullista.

Bruttokansantuotteen kasvu on merkittävin maailmankauppaa ja kulutusta vauhdittava tekijä. Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti lisää kasvavan väestön kulutuskykyä. Myös vaatimukset pienentää maailmankaupan ympäristövaikutuksia kasvavat.

Cargotecin kilpailijat Kalmarin, Hiabin ja MacGreogirin suhteen ovat esitettynä oheisessa kuvassa.

cargotec-kilpailijat
Kuva: Cargotec Investor Presentation, sivu 6: https://www.cargotec.com/globalassets/files/investors/presentations/other-ir-presentations/2018/investor-presentation_december_2018_final1.pdf

Riskejä

Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa konttiliikenteen määrään ja siten Cargotecin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin kysyntään.

Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee USA:n markkinoilta. Näin Hiab altistuu dollari/euro valuuttakurssien muutoksille. Yhtiö suojaa normaaliin tapaan rahavirtojaan johdannaisilla yms., mutta mikäli valuuttakurssimuutos heikentyy pidemmälle aikavälille, niin silloin se näkyisi myös Cargotecin luvuissa.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta (2018). Kauppalaivamarkkinoiden ylitarjonta sekä öljyteollisuuden investointien lasku vaikuttaa kielteisesti niin telakoiden, laivanomistajien kuin operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen. Tämä voi johtaa MacGreogrin asiakkaiden taloudellisen tilanteen heikkenemiseen ja jopa maksukyvyttömyyteen.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus