Cargotec: Arvonmääritys

Päivitetty 30.3.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Cargotecin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Arvioin liikevaihdon laskevan 10 – 15 prosenttia vuonna 2020 koronapandemian johdosta.  Lisäksi liikevaihdon lasku nostaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta, joten näistä syistä arvioin myös tulosmarginaalien laskevan. Arvioin, että toipuminen kriisistä ottaa oman aikansa ja vuoden 2019 tulostasoon päästäisiin 3 – 5 vuoden kuluttua.

cargotec-kaaviokokoelma-q42019c

Cargotecin osakkeen arvoksi sain 25,00 euroa (WACC: 5,4 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,36 prosenttia, mikä on johdettu 8,33 prosentin oman pääoman ja 3,45 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 -34 -32
2021e 2 102 91
2022e 3 82 70
2023e 4 114 93
2024e 5 123 95
2025e 6 125 91
2026e 7 141 98
2027e 8 161 106
Päätearvo (e) 9 167 3 106
YHTEENSÄ (EV) 3 717
– korolliset velat -1 224
+ käteinen 420
– vähemmistön osuus -3
– vuokravastuut ja turvamarginaali -1 302
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 1 607
osakkeita (000) 64 477
OSAKKEEN ARVO 24,93

Saadusta noin 3,7 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 25,00 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteistä arvonmääritystä ei ole tehty.

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.3.2020: 16,25 euroa

Laskennan parametrit

Cargotec on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Cargotec: Ennusteet).

TAULUKKO POISTETTU

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,05 prosenttia (keskimäärin EU, Kiina ja muu maailma), betana 1,30x sekä oman pääoman riskilisänä 5,60 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

TAULUKKO POISTETTU

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,33 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,33 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,33 %).

TAULUKKO POISTETTU

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (16,25 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,33 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin xxx miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin xxx ja xxx miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus