Cargotec: Ennusteet

Päivitetty 30.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cargotec-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät tilikaudelle 2020

Cargotec veti aikaisemman liiketulosohjeistuksen (”liiketulos paranee vuodesta 2019”) takaisin ja antaa uuden ohjeistuksen myöhemmin. Yhtiö toteaa 27.3.2020 antamassaan tiedotteessaan mm.

Pandemian hillitsemiseen liittyvät viranomaisrajoitukset sekä epävarmuuden lisääntyminen ovat hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa ja vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin tilauksiin ja toimitusaikatauluihin. Nykyisen tilauskannan toimitusten ajoitukseen liittyy riskejä, ja näkyvyys on heikko.

Aiemmin talvella Q4/2019 tulosjulkistuksen yhteydessä Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kommentoi vuoden 2020 lähtötilannetta näin:

  • Markkinan epävarmuudesta johtuen näkyvyytemme vuoteen 2020 on rajallinen, mutta pidän silti lähtöasemaamme hyvänä. Tilauskantamme on vahva, ja MacGregorin tuloksen odotetaan parantuvan TTS-integraation ja käynnissä olevien muiden sopeuttamistoimenpiteiden myötä.
  • Jatkamme työtä konsernin rakenteen kehittämiseksi ja kustannustehokkuutemme parantamiseksi. Näistä toimenpiteistä voi seurata uudelleenjärjestelyjä vuonna 2020

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cargotec jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

  • Kalmar tarjoaa alaa uudistavia, entistä vastuullisempia lastinkäsittelylaitteita, automatisoituja terminaaliratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja.
  • Hiab on kuormankäsittelyalan tunnetuimpia tuotemerkkejä maailmassa. Hiabin markkinat liittyvät maakuljetuksiin ja mm. rakennus-, jakelu- ja metsätalousalaan.
  • MacGregor on globaali toimija, jonka liiketoiminnan markkinat ovat offshore- ja meriteollisuudessa.

Cargotec: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Kalmar 0 1 723 471 424 427 401
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 6,4% 6,1% 2,2% 9,8% 8,1%
Hiab 0 1 349 368 307 358 316
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 17,4% 15,7% 18,1% 21,4% 14,5%
MacGregor 0 612 176 170 127 139
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 13,8% 18,1% 30,8% -4,5% 10,3%
Muut 3 200 925 825 700 750 0
YHTEENSÄ 3 200 925 825 700 750 3 684 1 015 901 912 856
Muutos (%) -13,1% -8,9% -8,4% -23,2% -12,4% 11,5% 11,5% 11,9% 11,8% 10,7%

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia, mitä tuki hankitut liiketoimet sekä hyvällä tasolla oleva tilauskanta. Huomionarvoista on sekin, että kaikkien segmenttien liikevaihdot kehittyivät hyvin ja kvartaaleittain konsernin liikevaihdon kasvu oli varsin tasaisesti 11 prosentin luokkaa.

Tilauskanta oli Q4/2019 lopussa 2 089 miljoonaa euroa (Q4/2018: 1 995 M EUR). Myös saatujen tilausten määrä oli hyvällä tasolla, vaikka vuoden puolivälissä tilaukset jäivät vertailukaudesta.

cargotec-tilauskanta-q42019

Yhtiö sai TTS Groupin kaupan päätökseen 31.7.2019. Yhtiön liikevaihto on noin 210 miljoonaa euroa.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteet vain konsernitasolla. Cargotec siis totesi, että pandemia on hidastanut asiakkaiden päätöksentekoa sekä vaikuttanut negatiivisesti tilauksiin ja toimitusaikatauluihin. Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen tältä pohjalta noin 10 – 15 prosentin laskuun, mikä tarkoittaisi sitä, että liikevaihto palautuisi vuoden 2017 tasolle.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 3,1 – 3,3 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Kalmar 0,0 154,5 41,2 47,5 34,6 31,2
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 11,9% -12,5% 23,1% 41,2% 11,8%
Hiab 0,0 159,3 48,3 30,3 47,3 33,4
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 19,1% 40,4% 26,8% 20,1% -7,5%
MacGregor 0,0 -83,3 -59,9 -9,8 -12,9 -0,7
Muutos (%)
Muut 48,0 35,0 20,0 -27,0 20,0 -50,5 -11,6 -10,1 -15,9 -12,9
YHTEENSÄ 48,0 35,0 20,0 -27,0 20,0 180,0 18,0 57,9 53,1 51,0
Muutos (%) -73,3% 94,4% -65,5% -60,8% -5,3% -70,5% 6,2% 149,3% -4,1%
Marginaali 1,5% 3,8% 2,4% -3,9% 2,7% 4,9% 1,8% 6,4% 5,8% 6,0%

Vuoden 2019 raportoitu liiketulos laski -5,3 prosenttia, mitä painoi Q4:n heikko tulos. Q4:n liiketulos sisältää 56,3 miljoonaa euroa (2018: 8,7 M EUR) ja vuoden 2019 liiketulos vastaavasti noin 84,4 miljoonaa euroa (2018: 52,1 M EUR) kertaluontoisia kuluja. Jos nämä oikaistaan pois, niin vuoden 2019 vertailukelpoinen liiketulos olisi kasvanut 9 prosenttia (264,4 vs 242,1 M EUR).

Kalmarin liiketulos parani (+12 %) liikevaihdon kasvun sekä tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Toisaalta Q4:n liiketulos laski kertaerien sekä matalakatteisemman tuotejakauman seurauksena.

Hiabin liikevoitto kääntyi Q2:lla selvään kasvuun, mitä tuki toimitusketjuun liittyvien haasteiden ratkeaminen. Sen jälkeen tuloskehitys on ollut erinomaista.

MacGregorin vuoden 2019 tulos jäi selvästi tappiolliseksi mm. alhaisen käyttöasteen myötä. Lisäksi tulosta painoi laskeneet myyntikatteet sekä kustannusylitykset eräissä projekteissa. Yhtiö totesi, että markkinatilanne on edelleen vaikea. Yhtiö kirjasi segmentin Q4:lle 47,4 miljoonan euron kertaluontoisen erän, minkä johdosta Q4:n tulos oli lähes 60 miljoonaa euroa tappiollinen.

Tein vuoden 2020 liiketulosennusteen vain konsernitasolla. Lähdin tulosennusteissa siitä, että liikevaihdon nopea lasku painaa yhtiön tuloskuntoa merkittävästi. Kiinteiden kulujen suhteellinen osuus nousee, joka osaltaan painaa tulosmarginaaleja.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 40 – 70 miljoonaa euroa

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 48,0 35,0 20,0 -27,0 20,0 180,0 18,0 57,9 53,1 51,0
Rahoituskulut (netto) -33,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,0 -34,2 -9,8 -7,9 -8,2 -8,3
Tulos ennen veroja 14,5 26,5 11,5 -35,5 12,0 145,8 8,2 50,0 44,9 42,7
Verot -4,5 -8,0 -3,5 10,5 -3,5 -56,5 -8,5 -20,3 -15,9 -11,8
Vähemmistö 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Nettotulos 10,0 18,5 8,0 -25,0 8,5 89,2 -0,3 29,7 29,0 30,8
EPS 0,16 0,29 0,12 -0,39 0,13 1,39 0,00 0,46 0,45 0,48

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 30 – 35 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 30 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on -15…+15 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Cargotecin kohdalla arvioin liikevaihdon kehittyvän vielä vuonna 2021 maltillisesti, mutta nousevan sitten voimakkaammin tämän jälkeen. Arvioin myös liiketulosmarginaalin nousevan maltillisesti ja paluu vuoden 2019 4,9 prosentin marginaalitasoille ottaa oman aikansa. Euromääräisesti tuloskunto kasvaa vahvasti yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 600 3 350 965 860 775 750
Muutos (%) 7,5% 4,7% 4,3% 4,2% 10,7% 0,0%
Liiketulos (ebit) 137,5 88,5 36,5 25,0 15,0 12,0
Muutos (%) 55,4% 84,4% 4,3% 25,0% -40,0%
MARGINAALI 3,8% 2,6% 3,8% 2,9% 1,9% 1,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 137,5 88,5 36,5 25,0 15,0 12,0
Rahoituskulut (netto) -40,5 -38,5 -10,0 -9,5 -9,5 -9,5
Tulos ennen veroja 97,0 50,0 26,5 15,5 5,5 2,5
Verot -26,0 -14,0 -7,5 -4,5 -1,5 -0,5
Nettotulos 71,0 36,0 19,0 11,0 4,0 2,0
EPS 1,10 0,56 0,29 0,17 0,06 0,03

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus