Cargotec: Ennusteet

Päivitetty 22.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cargotec-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

Cargotec arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (242 M EUR).

Tähän vaikuttaa myös yhtiön tekemät yritysjärjestelyt:

 • Effer (kauppa päätökseen Q4/2018) liikevaihto on noin 71 miljoonaa ja liiketulos noin 6,1 miljoonaa euroa (Hiab)
 • TTS, jonka liikevaihto on noin 210 miljoonaa ja liiketulos noin 5,5 miljoonaa euroa (McGregor)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cargotec jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Kalmar tarjoaa alaa uudistavia, entistä vastuullisempia lastinkäsittelylaitteita, automatisoituja terminaaliratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja.
 • Hiab on kuormankäsittelyalan tunnetuimpia tuotemerkkejä maailmassa. Hiabin markkinat liittyvät maakuljetuksiin ja mm. rakennus-, jakelu- ja metsätalousalaan.
 • MacGregor on globaali toimija, jonka liiketoiminnan markkinat ovat offshore- ja meriteollisuudessa.

Cargotec: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kalmar 1 585 440 400 385 360 1 619 444 415 389 371
Muutos (%) -2,1% -0,9% -3,6% -1,0% -3,0% 1,4% -4,5% 11,9% -2,0% 1,9%
Hiab 1 290 340 300 330 320 1 149 318 260 295 276
Muutos (%) 12,3% 6,9% 15,4% 11,9% 15,9% 6,0% 13,6% 3,2% 4,6% 2,2%
MacGregor 675 195 175 170 135 538 149 130 133 126
Muutos (%) 25,5% 30,9% 34,6% 27,8% 7,1% -5,6% 5,7% 14,0% -15,3% -20,3%
Muut 0 -2 -1 0 -1 0
YHTEENSÄ 3 550 975 875 885 815 3 304 910 805 816 773
Muutos (%) 7,4% 7,1% 8,7% 8,5% 5,4% 1,7% 2,7% 9,4% -2,4% -2,4%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +1,7 prosenttia, missä parhaiten kasvoi Hiab (+6,0 %). Vuoden 2018 aikana saadut tilaukset kasvoivat +18 prosenttia, mikä kasvatti myös tilauskannan 2,0 miljardiin euroon (2017: 1,57 Mrd EUR).

Yhtiö sai tai on saamassa päätökseen yrityskaupat, joiden vaikutus liikevaihtoon olisi noin +250…+280 miljoonaa euroa. Tein vuoden 2019 ennusteen tästä lähtökohdasta niin, että orgaaninen kasvu jäisi vain +0,0…+0,5 prosenttiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3 400 – 3 650 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kalmar 150,0 48,0 40,0 32,0 30,0 138,1 47,1 38,6 24,5 27,9
Muutos (%) 8,6% 1,9% 3,6% 30,6% 7,5% 9,1% 17,8% 35,9% -22,5% 4,9%
Hiab 150,0 40,0 35,0 40,0 35,0 133,8 34,4 23,9 39,4 36,1
Muutos (%) 12,1% 16,3% 46,4% 1,5% -3,0% -14,8% -13,8% -28,9% -10,5% -8,6%
MacGregor 3,0 -1,5 1,5 1,5 1,5 -4,2 -7,3 0,2 2,8 0,1
Muutos (%)
Muut -43,0 -12,0 -11,0 -12,0 -8,0 -77,7 -13,2 -8,2 -45,4 -10,9
YHTEENSÄ 260,0 74,5 65,5 61,5 58,5 190,0 61,0 54,5 21,3 53,2
Muutos (%) 36,8% 22,1% 20,2% 188,7% 10,0% -14,5% 11,5% 3,8% -63,8% -5,0%
Marginaali 7,3% 7,6% 7,5% 6,9% 7,2% 5,8% 6,7% 6,8% 2,6% 6,9%

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski -14,5 prosenttia, joka sisälsi -53,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestely- yms. kertaluontoisia kuluja. Nämä oikaisten vertailukelpoinen liiketulos oli 243,8 miljoonaa euroa, joka laski -5,7 prosenttia vuodesta 2017 (258,6 M EUR).

Kalmarin liikevoitto parani (+9,1 %) tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Hiabin liikevoiton laskun (-14,8 %) taustalla olivat etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon sekä toimitusketjuun liittyvät ylimääräiset kustannukset.

MacGregorin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni, sillä kustannussäästöt eivät täysin kompensoineet liikevaihdon laskua, ja koska projektikustannukset olivat ennakoitua korkeammat.

Yhtiön tekemien yritysjärjestelyiden johdosta vuoden 2019 tulokseen tulisi noin +12 miljoonan euron lisä, joka jakautuisi Hiabin ja McGregorin kesken. Tein vuoden 2019 ennusteet siitä lähtökohdasta, että Hiabin tuloslasku kääntyisi nousuun ja Kalmar jatkaisi vahvaa tuloskuntoaan.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 240 – 275 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 260,0 74,5 65,5 61,5 58,5 190,0 61,0 54,5 21,3 53,2
Rahoituskulut (netto) -32,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -28,9 -8,7 -7,6 -5,8 -6,8
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 228,0 66,5 57,5 53,5 50,5 161,1 52,3 46,9 15,5 46,4
Verot -62,0 -18,0 -15,5 -14,5 -14,0 -53,1 -18,1 -9,0 -13,2 -12,8
Vähemmistön osuus -1,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -1,3 -0,2 -0,4 -0,7 0,0
Nettotulos 165,0 48,5 42,0 38,5 36,0 106,7 34,0 37,5 1,6 33,6

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -8 miljoonaa euroa per kvartaali, jolla tasolla ne olivat H2/2018. Veroja laskiessa käytin noin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 150 – 175 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa konttiliikenteen määrään ja siten Cargotecin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin kysyntään.
 • MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta (2018). Kauppalaivamarkkinoiden ylitarjonta sekä öljyteollisuuden investointien lasku vaikuttaa kielteisesti niin telakoiden, laivanomistajien kuin operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen.
 • Cargoteciin kuuluva MacGregor on sopinut ostavansa TTS Groupin pääliiketoiminnot. Yhtiö arvioi, että se saa kustannussynergioita noin 30 – 35 miljoonaa euroa kolmen vuoden kuluessa kaupasta.

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +2,1 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee noin 7,6 – 7,8 prosenttiin
 • rahoituskulut pysyvät nykyisellä tasollaan (32 M EUR).
 • veroaste on noin 27 – 28 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 700 3 625 990 890 895 850
Muutos (%) 2,1% 2,1% 1,5% 1,7% 1,1% 4,3%
Liiketulos (ebit) 290,0 275,0 80,0 67,5 65,0 62,5
Muutos (%) 5,5% 5,8% 7,4% 3,1% 5,7% 6,8%
Marginaali 7,8% 7,6% 8,1% 7,6% 7,3% 7,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 290,0 275,0 80,0 67,5 65,0 62,5
Rahoituskulut (netto) -32,0 -32,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Tulos ennen veroja 258,0 243,0 72,0 59,5 57,0 54,5
Verot -70,0 -66,0 -19,5 -16,0 -16,0 -14,5
Nettotulos 188,0 177,0 52,5 43,5 41,0 40,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

cargotec-kvartaalituloslaskelma-q42018