Cargotec: Ennusteet

Päivitetty 6.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cargotec-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät tilikaudelle 2019

Cargotec arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (242 M EUR).

Tähän vaikuttaa myös yhtiön tekemät yritysjärjestelyt:

 • Effer (kauppa päätökseen Q4/2018) liikevaihto on noin 71 miljoonaa ja liiketulos noin 6,1 miljoonaa euroa (Hiab)
 • TTS, jonka liikevaihto on noin 210 miljoonaa ja liiketulos noin 5,5 miljoonaa euroa (McGregor)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cargotec jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Kalmar tarjoaa alaa uudistavia, entistä vastuullisempia lastinkäsittelylaitteita, automatisoituja terminaaliratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja.
 • Hiab on kuormankäsittelyalan tunnetuimpia tuotemerkkejä maailmassa. Hiabin markkinat liittyvät maakuljetuksiin ja mm. rakennus-, jakelu- ja metsätalousalaan.
 • MacGregor on globaali toimija, jonka liiketoiminnan markkinat ovat offshore- ja meriteollisuudessa.

Cargotec: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kalmar 1 650 444 400 405 401 1 619 444 415 389 371
Muutos (%) 1,9% 0,0% -3,6% 4,1% 8,1% 1,4% -4,5% 11,9% -2,0% 1,9%
Hiab 1 275 344 290 325 316 1 149 318 260 295 276
Muutos (%) 11,0% 8,2% 11,5% 10,2% 14,5% 6,0% 13,6% 3,2% 4,6% 2,2%
MacGregor 650 186 165 160 139 538 149 130 133 126
Muutos (%) 20,8% 24,8% 26,9% 20,3% 10,3% -5,6% 5,7% 14,0% -15,3% -20,3%
Muut 0 -2 -1 0 -1 0
YHTEENSÄ 3 575 974 855 890 856 3 304 910 805 816 773
Muutos (%) 8,2% 7,0% 6,2% 9,1% 10,7% 1,7% 2,7% 9,4% -2,4% -2,4%

Q1/2019 liikevaihto kasvoi +10,7 prosenttia, mitä tuki hankitut liiketoimet sekä hyvä tilauskehitys. Saatuja tilauksia yhtiö sai 1 022 miljoonaa euroa (+18 %) ja tilauskanta oli Q1/2019 lopussa 2 145 miljoonaa euroa (Q4/2018: 1 995 M EUR).

Yhtiö sai tai on saamassa päätökseen yrityskaupat, joiden vaikutus vuoden 2019 liikevaihtoon olisi noin +250…+280 miljoonaa euroa. Tein vuoden 2019 ennusteen tästä lähtökohdasta niin, että orgaaninen kasvu jäisi vain +0,0…+0,5 prosenttiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3 450 – 3 650 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kalmar 150,0 47,8 40,0 31,0 31,2 138,1 47,1 38,6 24,5 27,9
Muutos (%) 8,6% 1,5% 3,6% 26,5% 11,8% 9,1% 17,8% 35,9% -22,5% 4,9%
Hiab 145,0 39,6 35,0 37,0 33,4 133,8 34,4 23,9 39,4 36,1
Muutos (%) 8,4% 15,1% 46,4% -6,1% -7,5% -14,8% -13,8% -28,9% -10,5% -8,6%
MacGregor 3,0 1,7 1,0 1,0 -0,7 -4,2 -7,3 0,2 2,8 0,1
Muutos (%)
Muut -48,0 -12,1 -11,0 -12,0 -12,9 -77,7 -13,2 -8,2 -45,4 -10,9
YHTEENSÄ 250,0 77,0 65,0 57,0 51,0 190,0 61,0 54,5 21,3 53,2
Muutos (%) 31,6% 26,2% 19,3% 167,6% -4,1% -14,5% 11,5% 3,8% -63,8% -5,0%
Marginaali 7,0% 7,9% 7,6% 6,4% 6,0% 5,8% 6,7% 6,8% 2,6% 6,9%

Q1/2019 raportoitu liiketulos laski -4,1 prosenttia hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta. Tulosta painoi etenkin Hiabin toimitusketjuun liittyvien haasteiden seurauksena. Myös muut kulut nousivat selvästi.

Kalmarin liiketulos parani (+11,8 %) liikevaihdon kasvun sekä tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Hiabin liikevoiton laskun (-7,5 %) taustalla olivat etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon sekä toimitusketjuun liittyvät ylimääräiset kustannukset.

MacGregorin liiketulos laski alhaisen käyttöasteen myötä. Yhtiö totesi, että markkinatilanne on edelleen vaikea.

Yhtiön tekemien yritysjärjestelyiden johdosta vuoden 2019 tulokseen tulisi noin +12 miljoonan euron lisä, joka jakautuisi Hiabin ja McGregorin kesken. Tein vuoden 2019 ennusteet siitä lähtökohdasta, että Hiabin tuloslasku kääntyisi nousuun ja Kalmar jatkaisi vahvaa tuloskuntoaan.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 230 – 270 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 250,0 77,0 65,0 57,0 51,0 190,0 61,0 54,5 21,3 53,2
Rahoituskulut (netto) -34,0 -8,7 -8,5 -8,5 -8,3 -28,9 -8,7 -7,6 -5,8 -6,8
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 216,0 68,3 56,5 48,5 42,7 161,1 52,3 46,9 15,5 46,4
Verot -59,5 -18,7 -15,5 -13,5 -11,8 -53,1 -18,1 -9,0 -13,2 -12,8
Vähemmistön osuus -1,5 -0,4 -1,0 0,0 -0,1 -1,3 -0,2 -0,4 -0,7 0,0
Nettotulos 155,0 49,2 40,0 35,0 30,8 106,7 34,0 37,5 1,6 33,6

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -8-9 miljoonaa euroa per kvartaali, jolla tasolla ne olivat H2/2018. Veroja laskiessa käytin noin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 140 – 170 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa konttiliikenteen määrään ja siten Cargotecin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin kysyntään.
 • MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta (2018). Kauppalaivamarkkinoiden ylitarjonta sekä öljyteollisuuden investointien lasku vaikuttaa kielteisesti niin telakoiden, laivanomistajien kuin operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen.
 • Cargoteciin kuuluva MacGregor on sopinut ostavansa TTS Groupin pääliiketoiminnot. Yhtiö arvioi, että se saa kustannussynergioita noin 30 – 35 miljoonaa euroa kolmen vuoden kuluessa kaupasta.

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +2,1 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee noin 7,5 – 7,8 prosenttiin
 • rahoituskulut pysyvät nykyisellä tasollaan (34 M EUR).
 • veroaste on noin 27 – 28 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 725 3 650 1 000 880 900 870
Muutos (%) 2,1% 2,1% 2,7% 2,9% 1,1% 1,6%
Liiketulos (ebit) 290,0 275,0 80,0 67,5 65,0 62,5
Muutos (%) 5,5% 10,0% 3,9% 3,8% 14,0% 22,5%
Marginaali 7,8% 7,5% 8,0% 7,7% 7,2% 7,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 290,0 275,0 80,0 67,5 65,0 62,5
Rahoituskulut (netto) -35,0 -34,0 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5
Tulos ennen veroja 255,0 241,0 71,5 59,0 56,5 54,0
Verot -70,0 -66,0 -19,5 -16,0 -15,5 -15,0
Nettotulos 185,0 175,0 52,0 43,0 41,0 39,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset