Cargotec: Ennusteet

Päivitetty 21.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Cargotec raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 8.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cargotec-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu).

14.12.2018: Cargotec alentaa tulosohjeistusta vuoden 2018 liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykustannuksia ja arvioi, että liikevoitto vuonna 2018 ilman uudelleenjärjestelykustannuksia on 235 – 245 miljoonaa euroa.

Yhtiö perustelee uutta ohjeistusta:

Liikevoiton jääminen ennakoitua alhaisemmaksi johtuu Hiabin ja MacGregorin heikommasta tuloskehityksestä. Pullonkaulat Hiabin komponenttien toimitusketjussa ja laitteiden asennuskapasiteetissa ovat pidentäneet toimitusaikoja Hiabin eräissä tuotekategorioissa ja johtaneet ennakoitua heikompaan liiketoiminnan jakaumaan. Komponenttipula on johtanut myös tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin kokoonpanotoiminnoissa.

MacGregorin liikevoiton ennakoidaan jäävän lievästi tappiolliseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä toimitusten siirtymisen vuoksi. 

https://www.cargotec.com/fi/nasdaq/stock-exchange-release-kalmar-hiab-macgregor/2018/cargotec-alentaa-tulosohjeistusta-vuoden-2018-liikevoitolle-ilman-uudelleenjarjestelykustannuksia/

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Cargotec jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Kalmar tarjoaa alaa uudistavia, entistä vastuullisempia lastinkäsittelylaitteita, automatisoituja terminaaliratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja.
 • Hiab on kuormankäsittelyalan tunnetuimpia tuotemerkkejä maailmassa. Hiabin markkinat liittyvät maakuljetuksiin ja mm. rakennus-, jakelu- ja metsätalousalaan.
 • MacGregor on globaali toimija, jonka liiketoiminnan markkinat ovat offshore- ja meriteollisuudessa.

Cargotec: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Kirjanpitosäännösten muutosten johdosta yhtiö julkisti vertailukelpoiset liikevaihdot vuodelta 2017, mutta ei vuodelta 2016. Näin vuoden 2017 muutosprosentteihin pitää suhtautua suurella varauksella.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Kalmar 1 650 475 415 389 371 1 597 465 371 397 364
Muutos (%) 3,3% 2,2% 11,9% -2,0% 1,9% -6,1% -2,5% -14,9% -5,5% -0,8%
Hiab 1 120 289 260 295 276 1 084 280 252 282 270
Muutos (%) 3,3% 3,2% 3,2% 4,6% 2,2% 4,6% 8,9% 0,8% -0,4% 9,8%
MacGregor 520 131 130 133 126 570 141 114 157 158
Muutos (%) -8,8% -7,1% 14,0% -15,3% -20,3% -26,9% -29,1% -32,5% -19,9% -26,9%
Muut 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0
YHTEENSÄ 3 290 896 805 816 773 3 250 886 736 836 792
Muutos (%) 1,2% 1,1% 9,4% -2,4% -2,4% -7,5% -5,0% -13,8% -6,9% -4,3%

Yhtiö kertoo, että Q3/2018

 • Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvän tilauskertymän tukemana
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 887 (31.12.2017: 1 566) miljoonaa euroa
 • Kalmarin kehitys oli hyvää kaikilla avainmittareilla
 • Hiabissa saadut tilaukset olivat 38 prosenttia vertailukautta korkeammat.
 • MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta ja tilaukset kasvoivat hieman

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 3 250 – 3 350 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Kalmar 135,0 44,0 38,6 24,5 27,9 126,6 40,0 28,4 31,6 26,6
Muutos (%) 6,6% 10,0% 35,9% -22,5% 4,9% 9,5% 25,8% 3,3% 1,6% 5,6%
Hiab 125,0 25,6 23,9 39,4 36,1 157,0 39,9 33,6 44,0 39,5
Muutos (%) -20,4% -35,8% -28,9% -10,5% -8,6% 13,1% 23,1% 2,1% 6,5% 22,7%
MacGreogr 2,0 -1,1 0,2 2,8 0,1 -5,2 -5,1 2,6 -4,3 1,6
Muutos (%)
Muut -72,0 -7,5 -8,2 -45,4 -10,9 -56,3 -20,1 -12,1 -12,4 -11,7
YHTEENSÄ 190,0 61,0 54,5 21,3 53,2 222,1 54,7 52,5 58,9 56,0
Muutos (%) -14,5% 11,5% 3,8% -63,8% -5,0% 12,3% 156,8% -6,6% -5,9% -2,9%
Marginaali 5,8% 6,9% 6,8% 2,6% 6,9% 6,8% 6,2% 7,1% 7,0% 7,1%

Yhtiö kertoo, että Q3/2018

 • Kalmarin liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä.
 • Hiabin liikevoiton laskun taustalla olivat etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, tuotejakauma, toimitusketjuun liittyvät ylimääräiset kustannukset sekä panostukset myynti- ja huoltoverkoston kyvykkyyksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.
 • MacGregorin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni vertailukauteen verrattuna yrityskauppoihin liittyvien noin 1,5 miljoonan euron kustannusten, sekä tietyissä tuoteryhmissä alhaisemman kapasiteetin käyttöasteen seurauksena
 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut olivat tammi–syyskuussa 41,3 (19,2) miljoonaa euroa.

Yhtiön 14.12.2018 antamassa tulosvaroituksessa yhtiö arvioi, että liiketulos ilman uudelleenjärjestelykuluja olisi 235 – 245 miljoonaa euroa. Jos kulut ovat kokonaisuudessaan noin 50 miljoonaa euroa, niin tästä saadaan liiketulosennuste.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 185 – 195 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 190,0 61,0 54,5 21,3 53,2 222,1 54,7 52,5 58,9 56,0
Rahoituskulut (netto) -27,5 -7,3 -7,6 -5,8 -6,8 -32,9 -7,7 -7,9 -9,0 -8,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 162,5 53,7 46,9 15,5 46,4 189,2 47,0 44,6 49,9 47,7
Verot -51,0 -16,0 -9,0 -13,2 -12,8 -56,5 -19,3 -12,2 -13,5 -11,5
Vähemmistön osuus -1,5 -0,4 -0,4 -0,7 0,0 -0,3 -0,6 0,1 0,0 0,2
Nettotulos 110,0 37,3 37,5 1,6 33,6 132,4 27,1 32,5 36,4 36,4

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 105 – 115 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa konttiliikenteen määrään ja siten Cargotecin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin kysyntään.
 • MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta (2018). Kauppalaivamarkkinoiden ylitarjonta sekä öljyteollisuuden investointien lasku vaikuttaa kielteisesti niin telakoiden, laivanomistajien kuin operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen.
 • Cargoteciin kuuluva MacGregor on sopinut ostavansa TTS Groupin pääliiketoiminnot. TTS Group tarjoaa lastinkäsittelylaitteita ja huoltopalveluja kauppa- ja offshore-aluksiin maailmanlaajuisesti.
  • Kaupan yritysarvo on EUR 87 miljoonaa.
  • Hankittavan TTS:n osuuden Q1-Q3/2018
   • liikevaihto: 161 M EUR
   • EBIT: 4 M EUR
  • Alustavien laskelmien mukaisesti mahdollisten kustannussynergioiden on arvioitu olevan vuositasolla noin 30-35 miljoonaa euroa, ja ne uskotaan saavutettavan kolmen vuoden kuluessa kaupan päätökseen saattamisesta.

Cargotec on ostanut myös Efferin, jonka liikevaihto vuonna 2017 oli 50 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvaisi Efferin ja TTS:n kaupoilla noin +65 miljoonalla eurolla per kvartaali. Liiketulos kasvaisi noin +5…10 miljoonalla eurolla per kvartaali.

Vuonna 2018 uudelleenjärjestelykuluja sisältyy liiketulokseen arviolta 40…60 miljoonaa euroa. Arvioin, että vuonna 2019 näitä kuluja on paljon vähemmän.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 3 700 3 630 970 895 905 860
Muutos (%) 1,9% 10,8% 10,1% 11,2% 10,9% 11,3%
Liiketulos (ebit) 290,0 275,0 80,0 65,0 65,0 65,0
Muutos (%) 5,5% 44,7% 31,1% 19,3% 205,2% 22,2%
Marginaali 7,8% 7,6% 8,2% 7,3% 7,2% 7,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 290,0 275,0 80,0 65,0 65,0 65,0
Rahoituskulut (netto) -30,0 -30,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5
Tulos ennen veroja 260,0 245,0 72,5 57,5 57,5 57,5
Verot -75,0 -72,0 -21,0 -17,0 -17,0 -17,0
Nettotulos 185,0 173,0 51,5 40,5 40,5 40,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset