Cargotec: Ennusteet

Päivitetty 24.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cargotec-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Cargotec ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta. Yhtiö kuitenkin toteaa Q1-raportissa:

Toisella vuosineljänneksellä toimituksiin ja kysyntään liittyy merkittäviä haasteita. Cargotec arvioi toisen kvartaalin tilauksien, liikevaihdon, vertailukelpoisen liikevoiton ja kassavirran laskevan merkittävästi verrattuna vuoden 2019 toiseen neljännekseen.

Huhtikuun 2020 ensimmäisten viikkojen aikana Cargotecin saadut tilaukset ovat laskeneet merkittävästi vertailukauteen nähden.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cargotec jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

  • Kalmar tarjoaa alaa uudistavia, entistä vastuullisempia lastinkäsittelylaitteita, automatisoituja terminaaliratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja.
  • Hiab on kuormankäsittelyalan tunnetuimpia tuotemerkkejä maailmassa. Hiabin markkinat liittyvät maakuljetuksiin ja mm. rakennus-, jakelu- ja metsätalousalaan.
  • MacGregor on globaali toimija, jonka liiketoiminnan markkinat ovat offshore- ja meriteollisuudessa.

Cargotec: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Kalmar 404 404 1 723 471 424 427 401
Muutos (%) -76,6% -100,0% -100,0% -100,0% 0,7% 6,4% 6,1% 2,2% 9,8% 8,1%
Hiab 302 302 1 349 368 307 358 316
Muutos (%) -77,6% -100,0% -100,0% -100,0% -4,4% 17,4% 15,7% 18,1% 21,4% 14,5%
MacGregor 153 153 612 176 170 127 139
Muutos (%) -75,0% -100,0% -100,0% -100,0% 10,1% 13,8% 18,1% 30,8% -4,5% 10,3%
Muut 2 441 917 800 725 -1 0
YHTEENSÄ 3 300 917 800 725 858 3 684 1 015 901 912 856
Muutos (%) -10,4% -9,7% -11,2% -20,5% 0,2% 11,5% 11,5% 11,9% 11,8% 10,7%

Q1/2020 liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi, jota voi pitää hyvänä saavutuksena nykyisessä markkinatilanteessa. Yhtiö kuitenkin totesi, että pandemian vaikutus näkyi kaikissa liiketoiminta-alueissa, erityisesti tilauksissa sekä Hiabin liikevaihdossa ja tuloksessa.

Saadut tilaukset laskivatkin 24 prosenttia ja olivat 781 miljoonaa euroa (Q1/2019: 1 022 M EUR). Myös tilauskannan arvo laski ja oli 1 938 miljoonaa euroa (Q1/2019: 2 145 M EUR). Tilauskannan arvo aiempiin vuosiin nähden on vielä normaalilla tasolla. Sijoittajan on hyvä seurata sitä, miten tilanne kehittyy vuoden edetessä.

cargotec-tilauskanta-q12020

Tein loppuvuoden 2020 liikevaihtoennusteet vain konsernitasolla. Cargotec siis antoi varsin synkän arvion Q2:n kehityksestä: Q2:n tilauksien, liikevaihdon, vertailukelpoisen liikevoiton ja kassavirran arvioidaan laskevan merkittävästi. Yleisesti ottaen pandemia on hidastanut Cargotecin asiakkaiden päätöksentekoa sekä vaikuttanut negatiivisesti tilauksiin ja toimitusaikatauluihin.

Lisäksi yhtiön tehtaat Espanjassa, Irlannissa, Italiassa ja Malesiassa olivat suljettuina Q1/2020 lopussa.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen tältä pohjalta noin 7,5 – 12,5 prosentin laskuun ja  liikevaihtoennusteeni on 3,2 – 3,4 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Kalmar 24,1 24,1 154,5 41,2 47,5 34,6 31,2
Muutos (%) -84,4% -100,0% -100,0% -100,0% -22,8% 11,9% -12,5% 23,1% 41,2% 11,8%
Hiab 28,4 28,4 159,3 48,3 30,3 47,3 33,4
Muutos (%) -82,2% -100,0% -100,0% -100,0% -15,0% 19,1% 40,4% 26,8% 20,1% -7,5%
MacGregor -8,1 -8,1 -83,3 -59,9 -9,8 -12,9 -0,7
Muutos (%)
Muut 15,6 31,0 17,5 -15,0 -17,9 -50,5 -11,6 -10,1 -15,9 -12,9
YHTEENSÄ 60,0 31,0 17,5 -15,0 26,5 180,0 18,0 57,9 53,1 51,0
Muutos (%) -66,7% 72,2% -69,8% -48,0% -5,3% -70,5% 6,2% 149,3% -4,1%
Marginaali 1,8% 3,4% 2,2% -2,1% 3,1% 4,9% 1,8% 6,4% 5,8% 6,0%

Q1:n liiketulos laski lähes puoleen vertailukaudesta. Tulosta rasitti matalakatteisemman tuotejakauman toimitukset sekä haasteet Kalmarin toimitusketjussa sekä Hiabin alhaisemmat toimitusmäärät.

Kuten todettua, niin yhtiön arvio Q2:sta on varsin synkkä (”vertailukelpoinen liikevoitto laskee merkittävästi”). Cargotec on aloittanut säästötoimenpiteitä ja on mm. siirtynyt 4-päiväiseen työviikkoon, jonka yhtiö arvioi tuovan noin 10 miljoonan euron kuukausittaiset säästöt.

Q2:n tuloksen arvioin kääntyvän tappiolliseksi ja koko vuoden tuloksen arvioin laskevan merkittävästi vuodesta 2019. Liikevaihdon nopea lasku nostaa kiinteiden kulujen suhteellista osuutta painaen marginaaleja.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 40 – 70 miljoonaa euroa

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 60,0 31,0 17,5 -15,0 26,5 180,0 18,0 57,9 53,1 51,0
Rahoituskulut (netto) -29,0 -7,4 -7,4 -7,4 -6,8 -34,2 -9,8 -7,9 -8,2 -8,3
Tulos ennen veroja 31,0 23,6 10,1 -22,4 19,7 145,8 8,2 50,0 44,9 42,7
Verot -9,5 -6,4 -2,1 7,4 -8,4 -56,5 -8,5 -20,3 -15,9 -11,8
Vähemmistö 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Nettotulos 21,5 17,2 8,0 -15,0 11,3 89,2 -0,3 29,7 29,0 30,8
EPS 0,33 0,27 0,12 -0,23 0,18 1,39 0,00 0,46 0,45 0,48

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 30 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 30 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 10 – 30 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Cargotecin kohdalla arvioin liikevaihdon kehittyvän vielä vuonna 2021 maltillisesti, mutta nousevan sitten voimakkaammin tämän jälkeen. Arvioin myös liiketulosmarginaalin nousevan maltillisesti ja paluu vuoden 2019 noin 4,9 prosentin marginaalitasoille tapahtuisi sitten vuonna 2022 tai ehkä tämän jälkeen. Euromääräisesti tuloskunto kasvaa vahvasti yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 600 3 400 965 860 800 775
Muutos (%) 5,9% 3,0% 5,2% 7,5% 10,3% -9,7%
Liiketulos (ebit) 175,0 112,5 42,5 27,5 22,5 20,0
Muutos (%) 55,6% 87,5% 37,1% 57,1% -24,5%
MARGINAALI 4,9% 3,3% 4,4% 3,2% 2,8% 2,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 175,0 112,5 42,5 27,5 22,5 20,0
Rahoituskulut (netto) -32,5 -32,5 -8,5 -8,0 -8,0 -8,0
Tulos ennen veroja 142,5 80,0 34,0 19,5 14,5 12,0
Verot -39,0 -23,5 -10,0 -5,5 -4,5 -3,5
Nettotulos 103,5 56,5 24,0 14,0 10,0 8,5
EPS 1,61 0,88 0,37 0,22 0,16 0,13

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus