Cargotec sijoituskohteena

Päivitetty 22.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Cargotec Oyj on suomalainen lastinkäsittelykoneita ja -laitteita laivoihin, satamiin ja maakuljetuksiin toimittava yhtiö. Yhtiö toimii yli sadassa maassa ja sillä on noin 12 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CARGOTEC Ennuste
Osake (22.2.2019) 32,50 Osinko 12 kk 1,10
Markkina-arvo (Mrd) 2,1 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 3 550 (+7,4%) Osinko/EPS 51% 4v ka
Nettotulos (M) 165 (+52,8%) Osinko/FCF 69% 4v ka
EPS 2,56 Omav.aste 40%
PE 12,7 Gearing 38%
EV/EBIT 10,3 ROE 11,2%
PB 1,37 ROI 10,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/tulosmateriaalit/2018

Yhteenveto

CARGOTEC22.2.2019 | 32,50 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cargotecin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi pääomien tuotot ovat alhaisia, liikearvoa on yli pisterajan ja omavaraisuusaste on alhainen.

Yhtiö kertoi, että ”vuosi 2018 oli meille Cargotecissa kaksijakoinen. Tilaukset kasvoivat vahvasti kaikissa liiketoimintayksiköissämme, mutta jäimme tavoitteestamme parantaa tulosta edellisvuoden tasosta.”

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +1,7 prosenttia ja saadut tilaukset +18 prosenttia 3,76 miljardiin euroon (2017: 3,19 Mrd EUR). Tilauskanta vuoden 2018 lopussa oli 2,0 miljardia euroa (2017: 1,57 M rd EUR).

Kalmarin liikevoitto parani tuottavuutta parantavien toimenpiteiden johdosta. Sen sijaan Hiabin liiketulos laski toimitusketjuun liittyvien haasteiden ja lisäkustannusten johdosta. Myös valuuttakurssien vastatuuli vaikutti tulokseen negatiivisesti. MacGregorin markkinaympäristö oli edelleen haastava.

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski -14,5 prosenttia, joka sisälsi -53,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestely- yms. kertaluontoisia kuluja. Nämä oikaisten vertailukelpoinen liiketulos oli 243,8 miljoonaa euroa, joka laski -5,7 prosenttia vuodesta 2017 (258,6 M EUR).

Tilikausi 2018

Cargotecin Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 910 886 2,7% 3 304 3 250 1,7%
Liiketulos (ebit) 60,9 54,7 11,3% 190,0 222,1 -14,5%
Nettotulos (omistajille) 33,9 27,1 25,1% 107,0 132,7 -19,4%
EPS (EUR) 0,52 0,42 1,65 2,05

Q4:n liikevaihto kasvoi +2,7 prosenttia, missä etenkin Hiabin kehitys oli vahvaa (+13,6 %). Hiabin lukuja paransi osittain myös marraskuussa segmenttiin liitetty Effer, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa. Karkeasti laskien hankitun Efferin vaikutus Q4 liikevaihtoon oli noin +10 miljoonaa euroa.

Saadut tilaukset kasvoivat (+26 %) kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskanta kauden lopussa oli 1 995 miljoonaa euroa (2017: 1 566 M EUR).

Q4:n liiketulos kasvoi +11 prosenttia, joka sisälsi 12,5 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Ilman näitä vertailukelpoinen liiketulos olisi ollut vain hieman viimevuotista parempi (73,5 vs 72,0 M EUR).

Yhtiö kertoi, että:

  • Kalmarin liikevoitto parani (+18 %) tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden sekä vertailukautta suotuisamman liiketoimintajakauman myötä.
  • Hiabin liikevoiton laskun (-14 %) taustalla olivat epäsuotuisa liiketoimintajakauma sekä jatkuneesta toimitusketjun epävakaudesta seuranneet korkeammat kustannukset.
  • MacGregorin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli tappiollinen ennakoitua korkeampien projektikustannusten sekä tietyissä tuoteryhmissä alhaisemman kapasiteetin käyttöasteen seurauksena.

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 1,10 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,55 euroa, joka irtoaa 20.3.2019 ja maksetaan 28.3.2019
  • 0,55 euroa, joka irtoaa 2.10.2019 ja maksetaan 10.10.2019

Näkymät tilikaudelle 2019

Cargotec arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (242 M EUR).

Tähän vaikuttaa myös yhtiön tekemät yritysjärjestelyt:

  • Effer (kauppa päätökseen Q4/2018) liikevaihto on noin 71 miljoonaa ja liiketulos noin 6,1 miljoonaa euroa (Hiab)
  • TTS, jonka liikevaihto on noin 210 miljoonaa ja liiketulos noin 5,5 miljoonaa euroa (McGregor)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 815 773 5,4% 3 550 3 304 7,4%
Liiketulos (ebit) 58,5 53,2 10,0% 260 190 36,8%
Nettotulos (omistajille) 36,0 33,6 7,1% 165 107 54,6%
Osinko (12 kk, EUR) 1,10 1,05

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Cargotec: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut 3,3 – 3,7 miljardin eurossa jo pitkään. Mistä kasvua?

Samoin tuloskunto on jäänyt 100 – 150 miljoonan euron tasolle. Vuosien 2012 ja 2013 heikosta tulostasosta on noustu, mutta varsinaista nousutrendiä on vaikea nähdä. Päinvastoin, tilanne alkaa näyttämään laskutrendiltä vuodesta 2015 alkaen. Tulosmarginaalit ovat olleet noin 3,5 – 4,0 prosentissa jo 4 vuotta peräjälkeen.

cargotec-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,40 – 3,65 miljardia ja nettotulos olisi 150 – 175 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi marginaalin 4,6 prosenttiin, joka olisi korkein lukema sitten vuoden 2011.

Tällä osakkeen hinnalla (32,50 EUR) PE-luku on 12,7x eli osaketta voi luonnehtia edullisesti hinnoiteltuna. Samoin 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t tukevat tätä näkemystä (15,5x – 18,3x). Mutta yhtiön tulokseen on usein tullut kertaluontoisia kuluja, jotka ovat vetäneet tulosta alaspäin. Lisäksi vaarana on, että taloussuhdanne kääntyy kauppasodan yms. jännitteiden johdosta laskuun, joka näkyisi sitten Cargotecin tuloksessakin. Näistä syistä johtuen alhainen PE-luku voi olla ns. arvoansa, joka näyttää hyvältä juurikin suhdannekäänteen huipulla.

cargotec-roe-roi-q42018

Pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat varsin alhaisella tasolla, sillä useana vuotena ollaan jääty alle 10 prosentin tason.

Tase

Liikearvoa on paljon ja sitä on 26 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (n. 100 M EUR) vetäisi nykyisen tuloksen (110 M EUR) melkein tappiolliseksi.

cargotec-liikearvo-q42018

Omavaraisuusaste on ollut 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso: yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Velkojen lyhennys ja osinkojen maksu on kuitenkin haasteellista alhaisen vapaan rahavirran (FCF) johdosta

cargotec-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

cargotec-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirran taso on heilunut paljon vuodesta toiseen, mikä hankaloittaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä. Vapaa rahavirta on ollut hyvällä tasolla viimeiset vuodet – varsinkin verrattuna vuosikymmenen alun negatiiviseen rahavirtaan nähden. Avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa.

Osinko

Cargotecin osinkopolitiikkana on

Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa.

cargotec-osinko-q42018

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 prosenttia viimeisen 4 vuoden aikana. Sen sijaan suhteessa vapaisiin rahavirtoihin on nähtävissä isoja liikkeitä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Cargotec: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,55 3/2018 0,53 3/2017 0,95
9/2019 0,55 9/2018 0,52
YHTEENSÄ 1,10 1,05 0,95
+4,8% +10,5% +18,8%

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 1,10 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,55 euroa, joka irtoaa 20.3.2019 ja maksetaan 28.3.2019
  • 0,55 euroa, joka irtoaa 2.10.2019 ja maksetaan 10.10.2019

Osinkotuotto asettuisi noin 3,4 prosenttiin (osake 32,50 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+165) sekä osingonmaksulla (-71). Oikaisu on yhteensä +94 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.2.2019) 32,50 26,72 47,20 42,89 34,50 25,55 27,09 19,95
Lkm (000) 64 329 64 329 64 753 64 772 64 598 64 475 61 608 61 345
Markkina-arvo (Mrd) 2,09 1,72 3,06 2,78 2,23 1,65 1,67 1,22
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kalmar 1 585 1 619 1 598 1 700 1 663
Hiab 1 290 1 149 1 084 1 036 928
MacGregor 675 538 571 779 1 139
Muut -2 -2 -1 -1
YHTEENSÄ 3 550 3 304 3 251 3 514 3 729
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kalmar 150,0 138,1 126,6 115,6 127,3
Hiab 150,0 133,8 157,0 138,8 99,6
MacGregor 3,0 -4,2 -5,2 -13,7 15,8
Muut -43,0 -77,7 -56,3 -42,9 -29,7
YHTEENSÄ 260,0 190,0 222,1 197,8 213,0
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 815 3 550 3 304 3 250 3 514 3 729 3 358 3 181 3 327
Liikevoitto 59 260 190 222 198 213 127 93 131
Nettotulos 36 165 108 133 126 143 71 55 89
Marginaali 4,4% 4,6% 3,3% 4,1% 3,6% 3,8% 2,1% 1,7% 2,7%
EPS 0,56 0,00 2,56 1,68 2,05 1,95 2,21 1,10 0,89 1,45
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 350 256 309 273 176 205 306 209
Liikearvo 971 971 987 1 025 976 963 866 834
Muut varat 2 457 2 457 2 273 2 438 2 419 2 484 2 164 2 251
Tase yhteensä 3 778 3 684 3 569 3 736 3 571 3 652 3 336 3 294
Oma pääoma 1 520 1 426 1 423 1 395 1 339 1 209 1 233 1 228
Vähemmistö 3 3 2 2 2 5 6 4
Korolliset velat 930 930 802 856 851 1 012 908 740
Muut vastuut 1 325 1 325 1 342 1 483 1 379 1 426 1 189 1 322
Tase yhteensä 3 778 3 684 3 569 3 736 3 571 3 652 3 336 3 294
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 175 40 181 314 196 110 89 60
Investoinnit: Capex -75 -72 -84 -81 -79 -79 -108 -109
Vapaa rahavirta (FCF) 100 -32 97 233 117 31 -19 -49
Investoinnit: Muut -10 -66 -5 -51 21 -151 -9 -70
Investointien jälkeen 90 -98 92 182 138 -120 -28 -119
Rahoitus: Voitonjako -71 -77 -63 -46 -38 -26 29 -61
Rahoitus: Muut -19 115 0 -38 -140 41 134 163
Rahavarojen muutos 0 -60 29 98 -40 -105 135 -17
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,14 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,14 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinkotuotto 3,5% 4,1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 1,6% 3,6%
Osinko/nettotulos 44,4% 65,5% 51,2% 48,8% 36,1% 49,9% 47,0% 49,6%
Osinko/FCF 73,3% -221,1% 70,1% 26,4% 44,2% 114,4% -136,2% -90,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,3 16,6 27,9 27,5 26,7
PE (3v) 15,5 14,1 22,8 24,5 24,9 23,0 17,1 11,8
PE 12,7 15,9 23,0 22,0 15,6 23,2 30,3 13,8
EV/EBIT 10,3 12,6 16,0 17,0 13,6 19,3 24,4 13,4
Oma pääoma/osake 23,68 22,21 22,01 21,57 20,76 18,83 20,11 20,08
P/B 1,37 1,20 2,14 1,99 1,66 1,36 1,35 0,99
ROE 11,2% 7,6% 9,4% 9,2% 11,2% 5,8% 4,5% 7,4%
ROI 10,8% 8,3% 9,9% 8,9% 9,6% 5,8% 4,5% 7,1%
Omavaraisuusaste 40,3% 38,8% 39,9% 37,4% 37,6% 33,2% 37,1% 37,4%
Gearing 38,1% 47,2% 34,6% 41,7% 50,3% 66,5% 48,6% 43,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 26,72 38,72 43,34 43,26 47,20 53,15 55,55 46,40 42,89 40,85
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,100 1,100 1,070 1,070 1,050 1,050 1,050 1,050 0,950 0,950
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 2,8% 2,5% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 2,3% 2,2% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,68 1,57 1,48 2,01 2,04 1,81 1,83 1,89 1,93 2,29
PE 15,9 24,7 29,3 21,6 23,1 29,4 30,4 24,6 22,2 17,8
EV 2 393 3 194 3 457 3 390 3 549 3 998 4 229 3 665 3 361 3 280
EV/EBIT 12,6 17,4 19,0 15,5 16,0 21,2 22,0 18,7 17,0 14,8
Oma pääoma/osake 22,21 21,89 21,34 21,40 22,01 21,95 21,63 21,48 21,57 21,55
P/B 1,20 1,77 2,03 2,02 2,14 2,42 2,57 2,16 1,99 1,90
ROE 7,6% 7,1% 6,9% 9,3% 9,4% 8,3% 8,6% 9,0% 9,1% 11,0%
ROI 8,3% 8,2% 8,3% 9,7% 9,9% 8,5% 8,8% 8,7% 8,9% 10,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

cargotec-osinko-q42018