Cargotec sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Cargotec raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 8.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Cargotec Oyj on suomalainen lastinkäsittelykoneita ja -laitteita laivoihin, satamiin ja maakuljetuksiin toimittava yhtiö. Yhtiö toimii yli sadassa maassa ja sillä on noin 11 650 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CARGOTEC Ennuste
Osake (21.12.2018) 27,78 Osinko 12 kk 1,10
Markkina-arvo (Mrd) 1,8 Osinkotuotto 4,0%
Liikevaihto (M) 3 275 (+0,8%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 110 (-17,1%) Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 1,71 Omav.aste 40%
PE 16,3 Gearing 46%
EV/EBIT 12,9 ROE 7,7%
PB 1,24 ROI 8,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/tulosmateriaalit/2018

Yhteenveto

CARGOTEC21.12.2018 | 27,78 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cargotecin Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi pääomien tuotot ovat alhaisia, liikearvoa on yli pisterajan ja omavaraisuusaste on alhainen.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • Merikuljetusmarkkinoiden elpyminen vakavasta ylikapasiteetista jatkui.
 • Kuormankäsittelylaitteiden markkinat olivat vahvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
 • Huoltoliiketoiminta on yksi tulevan kasvumme kulmakivistä, ja kehitämme sitä edelleen

Tilikausi 2018

Cargotecin Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 805 736 9,3% 2 394 2 364 1,3%
Liiketulos (ebit) 54,5 52,5 3,8% 129,1 167,4 -22,9%
Nettotulos (omistajille) 37,6 32,5 15,7% 73,9 105,0 -29,6%
EPS (EUR) 0,58 0,50 1,13 1,63

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvän tilauskertymän tukemana
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 887 (31.12.2017: 1 566) miljoonaa euroa
 • Kalmarin kehitys oli hyvää kaikilla avainmittareilla
 • Hiabissa saadut tilaukset olivat 38 prosenttia vertailukautta korkeammat.
 • MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta ja tilaukset kasvoivat hieman

ja liiketulokseen:

 • Kalmarin liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä.
 • Hiabin liikevoiton laskun taustalla olivat etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, tuotejakauma, toimitusketjuun liittyvät ylimääräiset kustannukset sekä panostukset myynti- ja huoltoverkoston kyvykkyyksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.
 • MacGregorin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni vertailukauteen verrattuna yrityskauppoihin liittyvien noin 1,5 miljoonan euron kustannusten, sekä tietyissä tuoteryhmissä alhaisemman kapasiteetin käyttöasteen seurauksena
 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut olivat tammi–syyskuussa 41,3 (19,2) miljoonaa euroa.

Näkymät tilikaudelle 2018

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu).

14.12.2018: Cargotec alentaa tulosohjeistusta vuoden 2018 liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykustannuksia ja arvioi, että liikevoitto vuonna 2018 ilman uudelleenjärjestelykustannuksia on 235 – 245 miljoonaa euroa.

Yhtiö perustelee uutta ohjeistusta:

Liikevoiton jääminen ennakoitua alhaisemmaksi johtuu Hiabin ja MacGregorin heikommasta tuloskehityksestä. Pullonkaulat Hiabin komponenttien toimitusketjussa ja laitteiden asennuskapasiteetissa ovat pidentäneet toimitusaikoja Hiabin eräissä tuotekategorioissa ja johtaneet ennakoitua heikompaan liiketoiminnan jakaumaan. Komponenttipula on johtanut myös tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin kokoonpanotoiminnoissa.

MacGregorin liikevoiton ennakoidaan jäävän lievästi tappiolliseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä toimitusten siirtymisen vuoksi. 

https://www.cargotec.com/fi/nasdaq/stock-exchange-release-kalmar-hiab-macgregor/2018/cargotec-alentaa-tulosohjeistusta-vuoden-2018-liikevoitolle-ilman-uudelleenjarjestelykustannuksia/

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 3 250 – 3 350 M EUR (2017: 3 250 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 185 – 195  M EUR (2017: 222 M EUR)
 • nettotulos: 105 – 115 M EUR (2017: 133 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Cargotec: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut 3,3 – 3,7 miljardin eurossa jo pitkään. Mistä kasvua?

Samoin tuloskunto on jäänyt 100 – 150 miljoonan euron tasolle. Vuosien 2012 ja 2013 heikosta tulostasosta on noustu, mutta varsinaista nousutrendiä on vaikea nähdä. Päinvastoin, tilanne alkaa näyttämään laskutrendiltä vuodesta 2015 alkaen. Tulosmarginaalit ovat olleet noin 3,5 – 4,0 prosentissa jo 4 vuotta peräjälkeen.

cargotec-tuloslaskelma-q32018

Tilikauden 2018 tulosennusteellani (105 – 115 M EUR eli 1,71 EUR) PE-luku 16,3x. Osake olisi siis kohdalleen hinnoiteltu. Myös 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t tukevat tätä näkemystä ja  ovat 14,6x – 17,3x.

cargotec-roe-roi-q32018

Pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat varsin alhaisella tasolla.

Tase

Liikearvoa on paljon ja sitä on 27 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (n. 100 M EUR) vetäisi nykyisen tuloksen (110 M EUR) melkein tappiolliseksi.

cargotec-liikearvo-q32018

Omavaraisuusaste on ollut 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso: yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Velkojen lyhennys ja osinkojen maksu on kuitenkin haasteellista alhaisen vapaan rahavirran (FCF) johdosta

cargotec-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

cargotec-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirran taso on heilunut paljon vuodesta toiseen, mikä hankaloittaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä. Vapaa rahavirta on ollut hyvällä tasolla viimeiset vuodet – varsinkin verrattuna vuosikymmenen alun negatiiviseen rahavirtaan nähden. Avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa.

Osinko

Cargotecin osinkopolitiikkana on

Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa.

cargotec-osinko-q32018

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 prosenttia viimeisen 4 vuoden aikana. Sen sijaan suhteessa vapaisiin rahavirtoihin on nähtävissä isoja liikkeitä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Cargotec: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,55 3/2018 0,53 3/2017 0,95
9/2019 (e) 0,55 9/2018 0,52
YHTEENSÄ 1,10 1,05 0,95
+4,8% +10,5% +18,8%

Arvioin, että vuonna 2019 maksettava osinko olisi yhteensä 1,10 euroa (0,55 + 0,55). Tämä olisi noin 65 prosenttia ennustamastani tuloksesta eli hieman yli yhtiön osingonjakopolitiikan.

Ennustetulla osingolla osinkotuotto asettuisi noin 4,0 prosenttiin (osake 27,78 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+36) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +36 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.12.2018) 27,78 47,20 42,89 34,50 25,55 27,09 19,95 22,98
Lkm (000) 64 488 64 753 64 772 64 598 64 475 61 608 61 345 61 345
Markkina-arvo (Mrd) 1,79 3,06 2,78 2,23 1,65 1,67 1,22 1,41
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kalmar 1 650 1 598 1 700 1 663 1 487
Hiab 1 110 1 084 1 036 928 840
MacGregor 515 571 779 1 139 1 034
Muut -2 -1 -1 -3
YHTEENSÄ 3 275 3 251 3 514 3 729 3 358
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kalmar 135,0 126,6 115,6 127,3 55,3
Hiab 125,0 157,0 138,8 99,6 42,5
MacGregor 2,0 -5,2 -13,7 15,8 51,7
Muut -72,0 -56,3 -42,9 -29,7 -22,8
YHTEENSÄ 190,0 222,1 197,8 213,0 126,7
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 881 2 394 3 275 3 250 3 514 3 729 3 358 3 181 3 327 3 139
Liikevoitto 61 129 190 222 198 213 127 93 131 207
Nettotulos 37 74 110 133 126 143 71 55 89 149
Marginaali 4,2% 3,1% 3,4% 4,1% 3,6% 3,8% 2,1% 1,7% 2,7% 4,7%
EPS 0,57 1,15 1,71 2,05 1,95 2,21 1,10 0,89 1,45 2,43
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 225 309 273 176 205 306 209 204
Liikearvo 957 987 1 025 976 963 866 834 805
Muut varat 2 404 2 273 2 438 2 419 2 484 2 164 2 251 2 111
Tase yhteensä 3 586 3 569 3 736 3 571 3 652 3 336 3 294 3 120
Oma pääoma 1 445 1 423 1 395 1 339 1 209 1 233 1 228 1 173
Vähemmistö 3 2 2 2 5 6 4 4
Korolliset velat 887 802 856 851 1 012 908 740 558
Muut vastuut 1 251 1 342 1 483 1 379 1 426 1 189 1 322 1 385
Tase yhteensä 3 586 3 569 3 736 3 571 3 652 3 336 3 294 3 120
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 130 181 314 196 110 89 60 103
Investoinnit: Capex -80 -84 -81 -79 -79 -108 -109 -77
Vapaa rahavirta (FCF) 50 97 233 117 31 -19 -49 26
Investoinnit: Muut -10 -5 -51 21 -151 -9 -70 -109
Investointien jälkeen 40 92 182 138 -120 -28 -119 -83
Rahoitus: Voitonjako -72 -63 -46 -38 -26 29 -61 -37
Rahoitus: Muut 32 0 -38 -140 41 134 163 18
Rahavarojen muutos 0 29 98 -40 -105 135 -17 -102
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72 1,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72 1,00
Osinkotuotto 4,0% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 1,6% 3,6% 4,4%
Osinko/nettotulos 64,5% 51,2% 48,8% 36,1% 49,9% 47,0% 49,6% 41,2%
Osinko/FCF 141,9% 70,1% 26,4% 44,2% 114,4% -136,2% -90,1% 235,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,3 27,9 27,5 26,7 20,6
PE (3v) 14,6 22,8 24,5 24,9 23,0 17,1 11,8 18,7
PE 16,3 23,0 22,0 15,6 23,2 30,3 13,8 9,5
EV/EBIT 12,9 16,0 17,0 13,6 19,3 24,4 13,4 8,5
Oma pääoma/osake 22,45 22,01 21,57 20,76 18,83 20,11 20,08 19,19
P/B 1,24 2,14 1,99 1,66 1,36 1,35 0,99 1,20
ROE 7,7% 9,4% 9,2% 11,2% 5,8% 4,5% 7,4% 13,3%
ROI 8,3% 9,9% 8,9% 9,6% 5,8% 4,5% 7,1% 12,4%
Omavaraisuusaste 40,4% 39,9% 37,4% 37,6% 33,2% 37,1% 37,4% 37,7%
Gearing 45,7% 34,6% 41,7% 50,3% 66,5% 48,6% 43,1% 30,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 38,72 43,34 43,26 47,20 53,15 55,55 46,40 42,89 40,85 36,42
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,100 1,070 1,070 1,050 1,050 1,050 1,050 0,950 0,950 0,950
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 2,5% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 2,3% 2,2% 2,3% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,57 1,48 2,01 2,04 1,81 1,83 1,89 1,93 2,29 2,45
PE 24,7 29,3 21,6 23,1 29,4 30,4 24,6 22,2 17,8 14,9
EV 3 194 3 457 3 390 3 549 3 998 4 229 3 665 3 361 3 280 3 036
EV/EBIT 17,4 19,0 15,5 16,0 21,2 22,0 18,7 17,0 14,8 13,4
Oma pääoma/osake 21,89 21,34 21,40 22,01 21,95 21,63 21,48 21,57 21,55 21,02
P/B 1,77 2,03 2,02 2,14 2,42 2,57 2,16 1,99 1,90 1,73
ROE 7,1% 6,9% 9,3% 9,4% 8,3% 8,6% 9,0% 9,1% 11,0%
ROI 8,2% 8,3% 9,7% 9,9% 8,5% 8,8% 8,7% 8,9% 10,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset