Cargotec sijoituskohteena

Päivitetty 17.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Cargotec Oyj on suomalainen lastinkäsittelykoneita ja -laitteita laivoihin, satamiin ja maakuljetuksiin toimittava yhtiö. Yhtiö toimii yli sadassa maassa ja sillä on noin 12 150 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CARGOTEC Ennuste
Osake (EUR, 17.7.20) 25,50 Osinko (EUR, 12 kk) 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 1,6 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (mEUR) 3 250 -11,8% Osinko/EPS 81% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 15,0 -83,2% Osinko/FCF 62% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 31,00 +21,6%
EPS 0,23 Omav.aste 32%
P/E 109,7 Gearing 64%
EV/EBIT 35,6 ROE 1,1%
P/B 1,24 ROI 2,6%

Huomioita

Liikevaihto on ollut 3,3 – 3,7 miljardin eurossa jo pitkään. Samoin tuloskunto on jäänyt 100 – 150 miljoonan euron tasolle ja varsinaista nousutrendiä on vaikea nähdä. Mistä siis kasvua?

Yhtiö kertoo Q2-raportissa, että:

Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko, mutta markkina-aktiviteetin elpyminen jatkuu.

Kalmarin kysyntäajurin, satamissa käsiteltävien konttien määrän, arvioidaan laskevan vuonna 2020 7,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kasvavan 10,0 prosenttia vuonna 2021. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sen ennustetaan laskeneen 9,6 prosenttia.

Vaikka koronatilanne on parantunut monissa Cargotecin toimintamaissa, on pandemian kehittymistä ja taloutta heikentävää vaikutusta vaikea ennustaa. Tästä syystä Cargotec jatkaa aktiivista kustannusten sopeuttamista vastaamaan yleisesti heikentynyttä taloustilannetta. Säästöjä suunnitellaan toteutettavaksi muun muassa henkilöstöä lomauttamalla, organisaatiorakennetta kehittämällä ja muilla sopeuttamistoimenpiteillä.

Tilikauden 2020 tulosennuste on pandemian vaikutuksesta heikko, jonka johdosta PE-luku on yli 100x. Tilikauden 2021 ennusteella (EPS: 0,88 EUR) PE-luvuksi tulisi 26,8x eli osake olisi myös tämän perusteella arvostettu korkealle.

Arvonmäärityksen tuloksena sain osakkeen arvoksi 31,00 euroa, missä olisi noin 22 prosentin nousuvara (osake 25,50 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): cargotec-2020-07-17.pdf

cargotec-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2006

Tulosraportit, esitykset yms.
Osakkeenomistajat
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (cargotec-2020-07-17.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 17.7.20) 25,50 30,24 26,72 47,20 42,89 34,50 25,55 27,09
Lkm (000) 64 477 64 477 64 689 64 727 64 772 64 599 64 475 61 608
Markkina-arvo (Mrd) 1,64 1,95 1,73 3,06 2,78 2,23 1,65 1,67
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kalmar 1 540 1 723 1 619 1 598 1 700 1 663 1 487
Hiab 1 075 1 350 1 149 1 084 1 036 928 840
MacGregor 635 611 538 571 779 1 139 1 034
Muut 0 -1 -2 -2 -1 -1 -3
YHTEENSÄ 3 250 3 683 3 304 3 251 3 514 3 729 3 358
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kalmar 60,0 154,4 138,1 126,6 115,6 127,3 55,3
Hiab 100,0 159,3 133,8 157,0 138,8 99,6 42,5
MacGregor -80,0 -83,3 -4,2 -5,2 -13,7 15,8 51,7
Muut -10,0 -50,4 -77,7 -56,3 -42,9 -29,7 -22,8
YHTEENSÄ 70,0 180,0 190,0 222,1 197,8 213,0 126,7
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kalmar 3,9% 9,0% 8,5% 7,9% 6,8% 7,7% 3,7%
Hiab 9,3% 11,8% 11,6% 14,5% 13,4% 10,7% 5,1%
MacGregor -12,6% -13,6% -0,8% -0,9% -1,8% 1,4% 5,0%
YHTEENSÄ 2,2% 4,9% 5,8% 6,8% 5,6% 5,7% 3,8%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 780 1 614 3 250 3 683 3 304 3 250 3 514 3 729 3 358 3 181
Liiketulos 17,5 7,0 70,1 180,0 190,0 222,1 197,7 213,1 126,6 92,5
Nettotulos 8,5 -25,0 15,0 89,4 107,0 132,4 126,0 143,0 71,4 54,8
Marginaali 1,1% -1,5% 0,5% 2,4% 3,2% 4,1% 3,6% 3,8% 2,1% 1,7%
EPS 0,13 -0,39 0,23 1,39 1,65 2,05 1,95 2,21 1,11 0,89
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 469 420 256 309 273 176 205 306
Liikearvo 1 037 1 059 971 987 1 025 976 963 866
Muut varat 2 593 2 749 2 457 2 274 2 443 2 419 2 484 2 164
Varat yhteensä 4 098 4 227 3 684 3 569 3 740 3 571 3 652 3 336
Oma pääoma 1 325 1 425 1 426 1 423 1 396 1 339 1 209 1 233
Vähemmistö 0 3 3 2 2 2 5 6
Korolliset velat 1 323 1 224 930 795 822 837 946 885
Muut vastuut 1 451 1 576 1 325 1 349 1 520 1 392 1 492 1 211
Pääomat yhteensä 4 098 4 227 3 684 3 569 3 740 3 571 3 652 3 336
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 127 304 40 181 314 196 110 89
Investoinnit: Capex -35 -48 -52 -71 -63 -58 -45 -46
Vapaa rahavirta (FCF) 91 256 -12 110 251 138 65 43
Investoinnit: Muut -32 -103 -85 -19 -69 -0 -185 -71
Investointien jälkeen 59 153 -97 91 182 138 -120 -28
Rahoitus: Voitonjako -74 -73 -77 -63 -46 -38 -26 29
Rahoitus: Muut 59 98 115 0 -38 -140 41 134
Rahavarojen muutos 44 178 -59 29 98 -40 -105 135
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinkotuotto 4,7% 3,6% 3,9% 2,0% 1,9% 1,6% 1,6% 2,7%
Osinko/nettotulos 516,3% 79,3% 63,5% 46,4% 41,1% 24,8% 37,9% 80,9%
Osinko/FCF 84,6% 27,7% -556,7% 55,7% 20,7% 25,7% 41,7% 103,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,8 18,9 16,7 28,0 27,5
PE (3v) 23,3 17,8 14,2 22,8 24,5 24,8 23,0 17,1
PE 109,7 21,8 16,2 23,1 22,0 15,6 23,1 30,5
EV (mEUR) 2 498 2 754 2 402 3 541 3 327 2 890 2 388 2 248
EV/EBIT 35,6 15,3 12,6 15,9 16,8 13,6 18,9 24,3
Oma pääoma/osake 20,55 22,14 22,08 22,02 21,59 20,77 18,83 20,12
P/B 1,24 1,37 1,21 2,14 1,99 1,66 1,36 1,35
ROE 1,1% 6,3% 7,5% 9,4% 9,2% 11,2% 5,8% 4,4%
ROI 2,6% 7,2% 8,3% 10,0% 9,0% 9,8% 5,9% 4,6%
Omavaraisuusaste 32,3% 33,8% 38,8% 39,9% 37,4% 37,6% 33,2% 37,2%
Gearing 64,5% 56,3% 47,2% 34,1% 39,2% 49,3% 61,0% 46,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus