Cargotec sijoituskohteena

Päivitetty 22.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Cargotec Oyj on suomalainen lastinkäsittelykoneita ja -laitteita laivoihin, satamiin ja maakuljetuksiin toimittava yhtiö. Yhtiö toimii yli sadassa maassa ja sillä on noin 12 750 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CARGOTEC Ennuste
Osake (22.10.2019) 29,00 Osinko 12 kk 1,14
Markkina-arvo (Mrd) 1,9 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 3 650 (+10,5%) Osinko/EPS 55% 4v ka
Nettotulos (M) 135 (+25,0%) Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 2,10 Omav.aste 35%
PE 13,8 Gearing 64%
EV/EBIT 12,0 ROE 9,3%
PB 1,26 ROI 9,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/tulosmateriaalit/2018

Yhteenveto

CARGOTEC22.10.2019 | 29,00 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cargotecin Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi pääomien tuotot ovat alhaisia, liikearvoa on yli pisterajan ja omavaraisuusaste on alhainen.

Yhtiö kertoi, että ”vuosi 2018 oli meille Cargotecissa kaksijakoinen. Tilaukset kasvoivat vahvasti kaikissa liiketoimintayksiköissämme, mutta jäimme tavoitteestamme parantaa tulosta edellisvuoden tasosta.”

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja saadut tilaukset 18 prosenttia 3,76 miljardiin euroon (2017: 3,19 Mrd EUR). Tilauskanta vuoden 2018 lopussa oli 2,0 miljardia euroa (2017: 1,57 M rd EUR).

Kalmarin liikevoitto parani tuottavuutta parantavien toimenpiteiden johdosta. Sen sijaan Hiabin liiketulos laski toimitusketjuun liittyvien haasteiden ja lisäkustannusten johdosta. Myös valuuttakurssien vastatuuli vaikutti tulokseen negatiivisesti. MacGregorin markkinaympäristö oli edelleen haastava.

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski 14,5 prosenttia, joka sisälsi -53,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestely- yms. kertaluontoisia kuluja. Nämä oikaisten vertailukelpoinen liiketulos oli 243,8 miljoonaa euroa, joka laski 5,7 prosenttia vuodesta 2017 (258,6 M EUR).

Tilikausi 2019

Cargotecin Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 901 805 12,0% 2 669 2 394 11,5%
Liiketulos (ebit) 57,9 54,5 6,2% 162,0 129,1 25,5%
Nettotulos (omistajille) 29,7 37,6 -21,0% 89,6 73,9 21,2%
EPS (EUR) 0,46 0,58 1,39 1,13

Q3/2019 liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia, mitä tuki hankitut liiketoimet. Saatujen tilausten määrä laski 7 prosenttia (858 vs 921 M EUR). Tilauskanta oli Q3/2019 lopussa 2 251 miljoonaa euroa (Q4/2018: 1 995 M EUR).

Q3/2019 raportoitu liiketulos nousi 6 prosenttia liikevaihdon hyvän kehityksen sekä vertailukauden kertaluontoisten erien johdosta. Yhtiö kertoi, että vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 18 prosenttia ja oli 68,3 miljoonaa euroa (Q3/2018: 57,8 M EUR).

Kalmarin liiketulos parani (+23 %) liikevaihdon kasvun sekä tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Hiabin liikevoitto kääntyi Q2:lla selvään kasvuun, mitä tuki toimitusketjuun liittyvien haasteiden ratkeaminen. Ja hyvä kehitys jatkui myös Q3:lla (+26,8 %).

MacGregorin Q2:n ja Q3:n liiketulokset olivat selvästi tappiollisia alhaisen käyttöasteen myötä. Lisäksi tulosta painoi laskeneet myyntikatteet sekä kustannusylitykset eräissä projekteissa. Yhtiö totesi, että markkinatilanne on edelleen vaikea.

Näkymät tilikaudelle 2019

Cargotec arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (242 M EUR).

Tähän vaikuttaa myös yhtiön tekemät yritysjärjestelyt:

  • Effer (kauppa päätökseen Q4/2018) liikevaihto on noin 71 miljoonaa ja liiketulos noin 6,1 miljoonaa euroa (Hiab)
  • TTS, jonka liikevaihto on noin 210 miljoonaa ja liiketulos noin 5,5 miljoonaa euroa (McGregor). Yhtiö liitti TTS:n konserniin 31.7.2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 981 910 7,8% 3 650 3 304 10,5%
Liiketulos (ebit) 73,0 61,0 19,7% 235 190 23,7%
Nettotulos (omistajille) 45,5 34,0 33,8% 135 107 26,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,14 1,10

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Cargotec: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut 3,3 – 3,7 miljardin eurossa jo pitkään. Mistä kasvua?

Samoin tuloskunto on jäänyt 100 – 150 miljoonan euron tasolle. Vuosien 2012 ja 2013 heikosta tulostasosta on noustu, mutta varsinaista nousutrendiä on vaikea nähdä. Päinvastoin, tilanne alkaa näyttämään laskutrendiltä vuodesta 2015 alkaen. Tulosmarginaalit ovat olleet noin 3,5 – 4,0 prosentissa jo 4 vuotta peräjälkeen.

cargotec-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,55 – 3,75 miljardia ja nettotulos olisi 125 – 150 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi marginaalin 3,7 prosenttiin viime vuoden 3,3 prosentista.

Tällä osakkeen hinnalla (29,00 EUR) PE-luku on 13,8x eli osaketta voi luonnehtia hienoisesti edullisesti hinnoiteltuna. Samoin 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t tukevat tätä näkemystä (14,9x – 17,0x). Mutta yhtiön tulokseen on usein tullut kertaluontoisia kuluja, jotka ovat vetäneet tulosta alaspäin. Lisäksi vaarana on, että taloussuhdanne kääntyy kauppasodan yms. jännitteiden johdosta laskuun, joka näkyisi sitten Cargotecin tuloksessakin. Näistä syistä johtuen alhainen PE-luku voi olla ns. arvoansa, joka näyttää hyvältä juurikin suhdannekäänteen huipulla.

cargotec-roe-roi-q32019

Pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat varsin alhaisella tasolla, sillä useana vuotena ollaan jääty alle 10 prosentin tason.

Tase

Liikearvoa on paljon ja sitä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (n. 100 M EUR) painaisi roimasti ennustettua tulosta (125 – 150 M EUR)

cargotec-liikearvo-q32019

Omavaraisuusaste on ollut 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso: yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Velkojen lyhennys ja osinkojen maksu on kuitenkin haasteellista alhaisen vapaan rahavirran (FCF) johdosta.

cargotec-velkaisuus-q32019

Yhtiöllä on nettovelkaa nyt noin 957 miljoonaa euroa (Q3/2019).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

cargotec-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirran taso on heilunut paljon vuodesta toiseen, mikä hankaloittaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä. Vapaa rahavirta on ollut hyvällä tasolla viimeiset vuodet – varsinkin verrattuna vuosikymmenen alun negatiiviseen rahavirtaan nähden. Avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa.

Osinko

Cargotecin osinkopolitiikkana on

Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa.

cargotec-osinko-q32019

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 prosenttia viimeisen 4 vuoden aikana. Sen sijaan suhteessa vapaisiin rahavirtoihin on nähtävissä isoja liikkeitä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Vuonna 2017 yhtiö maksoi osingon yhdessä erässä. Olen jakanut tämän osingon kahteen osaan oheisessa taulukossa, jotta vertailtavuus säilyisi. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Cargotec: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,57 3/2019 0,55 3/2018 0,53
9/2020 (e) 0,57 9/2019 0,55 9/2018 0,52
YHTEENSÄ 1,14 1,10 1,050
+3,6% +4,8% +10,5%

Vuonna 2019 maksettava osinko oli yhteensä 1,10 euroa.

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 1,14 euroa (0,57 + 0,57 EUR). Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste olisi 1,14 euroa, mikä antaisi noin 3,9 prosentin osinkotuoton (osake 29,00 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+45) sekä osingonmaksulla (-35). Oikaisu on yhteensä +10 miljoonaa euroa, joka on tehty käteiset varat erään. Lisäksi omaa pääomaa on oikaistu nettotuloksella (+45) ja muita vastuita osingoilla (-35).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.10.2019) 29,00 26,72 47,20 42,89 34,50 25,55 27,09 19,95
Lkm (000) 64 404 64 329 64 753 64 772 64 598 64 475 61 608 61 345
Markkina-arvo (Mrd) 1,87 1,72 3,06 2,78 2,23 1,65 1,67 1,22
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kalmar 1 700 1 619 1 598 1 700 1 663
Hiab 1 325 1 149 1 084 1 036 928
MacGregor 625 538 571 779 1 139
Muut -2 -2 -1 -1
YHTEENSÄ 3 650 3 304 3 251 3 514 3 729
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kalmar 165,0 138,1 126,6 115,6 127,3
Hiab 150,0 133,8 157,0 138,8 99,6
MacGregor -30,0 -4,2 -5,2 -13,7 15,8
Muut -50,0 -77,7 -56,3 -42,9 -29,7
YHTEENSÄ 235,0 190,0 222,1 197,8 213,0
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 980 2 669 3 650 3 304 3 250 3 514 3 729 3 358 3 181 3 327
Liikevoitto 73 162 235 190 222 198 213 127 93 131
Nettotulos 45 90 135 108 133 126 143 71 55 89
Marginaali 4,6% 3,4% 3,7% 3,3% 4,1% 3,6% 3,8% 2,1% 1,7% 2,7%
EPS 0,70 1,40 2,10 1,68 2,05 1,95 2,21 1,10 0,89 1,45
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 398 256 309 273 176 205 306 209
Liikearvo 1 042 971 987 1 025 976 963 866 834
Muut varat 2 815 2 457 2 273 2 438 2 419 2 484 2 164 2 251
Tase yhteensä 4 255 3 684 3 569 3 736 3 571 3 652 3 336 3 294
Oma pääoma 1 479 1 426 1 423 1 395 1 339 1 209 1 233 1 228
Vähemmistö 3 3 2 2 2 5 6 4
Korolliset velat 1 345 930 802 856 851 1 012 908 740
Muut vastuut 1 428 1 325 1 342 1 483 1 379 1 426 1 189 1 322
Tase yhteensä 4 255 3 684 3 569 3 736 3 571 3 652 3 336 3 294
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 155 40 181 314 196 110 89 60
Investoinnit: Capex -75 -72 -84 -81 -79 -79 -108 -109
Vapaa rahavirta (FCF) 80 -32 97 233 117 31 -19 -49
Investoinnit: Muut -110 -66 -5 -51 21 -151 -9 -70
Investointien jälkeen -30 -98 92 182 138 -120 -28 -119
Rahoitus: Voitonjako -71 -77 -63 -46 -38 -26 29 -61
Rahoitus: Muut 201 115 0 -38 -140 41 134 163
Rahavarojen muutos 100 -60 29 98 -40 -105 135 -17
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,14 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,14 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinkotuotto 3,9% 4,1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 1,6% 3,6%
Osinko/nettotulos 54,4% 65,5% 51,2% 48,8% 36,1% 49,9% 47,0% 49,6%
Osinko/FCF 91,8% -221,1% 70,1% 26,4% 44,2% 114,4% -136,2% -90,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,0 16,6 27,9 27,5 26,7
PE (3v) 14,9 14,1 22,8 24,5 24,9 23,0 17,1 11,8
PE 13,8 15,9 23,0 22,0 15,6 23,2 30,3 13,8
EV/EBIT 12,0 12,6 16,0 17,0 13,6 19,3 24,4 13,4
Oma pääoma/osake 23,01 22,21 22,01 21,57 20,76 18,83 20,11 20,08
P/B 1,26 1,20 2,14 1,99 1,66 1,36 1,35 0,99
ROE 9,3% 7,6% 9,4% 9,2% 11,2% 5,8% 4,5% 7,4%
ROI 9,1% 8,3% 9,9% 8,9% 9,6% 5,8% 4,5% 7,1%
Omavaraisuusaste 34,8% 38,8% 39,9% 37,4% 37,6% 33,2% 37,1% 37,4%
Gearing 63,9% 47,2% 34,6% 41,7% 50,3% 66,5% 48,6% 43,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 29,52 33,38 32,86 26,72 38,72 43,34 43,26 47,20 53,15 55,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,140 1,120 1,120 1,100 1,100 1,070 1,070 1,050 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 3,9% 3,4% 3,4% 4,1% 2,8% 2,5% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,92 2,06 1,63 1,68 1,57 1,48 2,01 2,04 1,81 1,83
PE 15,4 16,2 20,2 15,9 24,7 29,3 21,6 23,1 29,4 30,4
EV 2 858 2 931 3 030 2 393 3 194 3 457 3 390 3 549 3 998 4 229
EV/EBIT 12,8 13,4 16,1 12,6 17,4 19,0 15,5 16,0 21,2 22,0
Oma pääoma/osake 22,30 22,01 21,60 22,21 21,89 21,34 21,40 22,01 21,95 21,63
P/B 1,32 1,52 1,52 1,20 1,77 2,03 2,02 2,14 2,42 2,57
ROE 8,7% 9,4% 7,6% 7,6% 7,1% 6,9% 9,3% 9,4% 8,3% 8,6%
ROI 8,8% 9,6% 8,1% 8,3% 8,2% 8,3% 9,7% 9,9% 8,5% 8,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus