Cargotec sijoituskohteena

Päivitetty 30.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Cargotec Oyj on suomalainen lastinkäsittelykoneita ja -laitteita laivoihin, satamiin ja maakuljetuksiin toimittava yhtiö. Yhtiö toimii yli sadassa maassa ja sillä on noin 12 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CARGOTEC Ennuste
Osake (30.3.2020) 16,25 Osinko 12 kk 1,20
Markkina-arvo (Mrd) 1,0 Osinkotuotto 7,4%
Liikevaihto (M) 3 200 -13,1% Osinko/EPS 82% 4v ka
Nettotulos (M) 10 -88,9% Osinko/FCF 87% 4v ka
EPS 0,15 Omav.aste 33%
P/E 105,2 Gearing 71,1%
EV/EBIT 42,0 ROE 0,7%
P/B 0,77 ROI 1,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/tulosmateriaalit/2018

Yhteenveto

CARGOTEC30.3.2020 | 16,25 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cargotecin Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi pääomien tuotot ovat alhaisia, liikearvoa on yli pisterajan ja omavaraisuusaste on alhainen.

Yhtiö kertoi, että ”vuosi 2018 oli meille Cargotecissa kaksijakoinen. Tilaukset kasvoivat vahvasti kaikissa liiketoimintayksiköissämme, mutta jäimme tavoitteestamme parantaa tulosta edellisvuoden tasosta.”

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja saadut tilaukset 18 prosenttia 3,76 miljardiin euroon (2017: 3,19 Mrd EUR). Tilauskanta vuoden 2018 lopussa oli 2,0 miljardia euroa (2017: 1,57 M rd EUR).

Kalmarin liikevoitto parani tuottavuutta parantavien toimenpiteiden johdosta. Sen sijaan Hiabin liiketulos laski toimitusketjuun liittyvien haasteiden ja lisäkustannusten johdosta. Myös valuuttakurssien vastatuuli vaikutti tulokseen negatiivisesti. MacGregorin markkinaympäristö oli edelleen haastava.

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski 14,5 prosenttia, joka sisälsi -53,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestely- yms. kertaluontoisia kuluja. Nämä oikaisten vertailukelpoinen liiketulos oli 243,8 miljoonaa euroa, joka laski 5,7 prosenttia vuodesta 2017 (258,6 M EUR).

Tilikausi 2019

Cargotecin vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 1 014,7 909,8 11,5% 3 683 3 304 11,5%
Liiketulos (ebit) 18,0 60,9 -70,4% 180,0 190,0 -5,3%
Nettotulos (omistajille) -0,3 33,9 -100,9% 89,4 107,0 -16,4%
EPS (EUR) 0,00 0,52 1,39 1,65

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia, mitä tuki hankitut liiketoimet sekä hyvällä tasolla oleva tilauskanta. Huomionarvoista on sekin, että kaikkien segmenttien liikevaihdot kehittyivät hyvin ja kvartaaleittain konsernin liikevaihdon kasvu oli varsin tasaisesti 11 prosentin luokkaa.

Tilauskanta oli Q4/2019 lopussa 2 089 miljoonaa euroa (Q4/2018: 1 995 M EUR). Myös saatujen tilausten määrä oli hyvällä tasolla, vaikka vuoden puolivälissä tilaukset jäivät vertailukaudesta.

cargotec-tilauskanta-q42019

Vuoden 2019 raportoitu liiketulos laski -5,3 prosenttia, mitä painoi Q4:n heikko tulos. Q4:n liiketulos sisältää 56,3 miljoonaa euroa (2018: 8,7 M EUR) ja vuoden 2019 liiketulos vastaavasti noin 84,4 miljoonaa euroa (2018: 52,1 M EUR) kertaluontoisia kuluja. Jos nämä oikaistaan pois, niin vuoden 2019 vertailukelpoinen liiketulos olisi kasvanut 9 prosenttia (264,4 vs 242,1 M EUR).

Kalmarin ja Hiabin tulokset kasvoivat mm. liikevaihdon kasvun sekä tuottavuutta parantavien tekijöiden johdosta. Lisäksi Hiabin toimitusketjuun liittyvät haasteet saatiin korjattua, minkä jälkeen segmentin tuloskehitys on ollut erinomaista.

Murheenkryyninä on MacGreogor, jonka tulos oli nyt neljättä vuotta peräkkäin tappiollinen. Vuoden 2019 tappiollista tulosta selittää alhainen käyttöaste sekä laskeneet myyntikatteet ja kustannusylitykset eräissä projekteissa. Yhtiö kirjasi segmentin Q4:lle 47,4 miljoonan euron kertaluontoisen erän, minkä johdosta Q4:n tulos oli lähes 60 miljoonaa euroa tappiollinen.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,60 EUR: irtoaa x.x.2020 ja maksetaan x.x.2020 (Yhtiökokous on siirretty)
  • 0,60 EUR: irtoaa 30.9.2020 ja maksetaan 8.10.2020

Sijoittajan tulee varautua siihen, että osingot perutaan.

Näkymät tilikaudelle 2020

Cargotec veti aikaisemman liiketulosohjeistuksen (”liiketulos paranee vuodesta 2019”) takaisin ja antaa uuden ohjeistuksen myöhemmin. Yhtiö toteaa 27.3.2020 antamassaan tiedotteessaan mm.

Pandemian hillitsemiseen liittyvät viranomaisrajoitukset sekä epävarmuuden lisääntyminen ovat hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa ja vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin tilauksiin ja toimitusaikatauluihin. Nykyisen tilauskannan toimitusten ajoitukseen liittyy riskejä, ja näkyvyys on heikko.

Aiemmin talvella Q4/2019 tulosjulkistuksen yhteydessä Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kommentoi vuoden 2020 lähtötilannetta näin:

  • Markkinan epävarmuudesta johtuen näkyvyytemme vuoteen 2020 on rajallinen, mutta pidän silti lähtöasemaamme hyvänä. Tilauskantamme on vahva, ja MacGregorin tuloksen odotetaan parantuvan TTS-integraation ja käynnissä olevien muiden sopeuttamistoimenpiteiden myötä.
  • Jatkamme työtä konsernin rakenteen kehittämiseksi ja kustannustehokkuutemme parantamiseksi. Näistä toimenpiteistä voi seurata uudelleenjärjestelyjä vuonna 2020

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 750 856 -12,4% 3 200 3 683 -13,1%
Liiketulos (ebit) 20,0 51,0 -60,8% 47,9 180,0 -73,4%
Nettotulos (omistajille) 8,5 30,8 -72,4% 10,0 89,4 -88,9%
EPS (EUR) 0,13 0,48 0,15 1,39
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,20 1,10

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Cargotec: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut 3,3 – 3,7 miljardin eurossa jo pitkään. Mistä kasvua?

Samoin tuloskunto on jäänyt 100 – 150 miljoonan euron tasolle ja varsinaista nousutrendiä on vaikea nähdä. Tulosmarginaalit ovat olleet noin 3,5 – 4,0 prosentissa jo 5 vuotta peräjälkeen. Vuoden 2019 tulos jäi kertaerien johdosta aiempia vuosia heikommaksi.

cargotec-tuloslaskelma-q42019c

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi 3,1 – 3,3 miljardia ja nettotulos olisi -15…+15 miljoonaa euroa.

cargotec-roeroi-q42019c

Pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat varsin alhaisella tasolla, sillä useana vuotena ollaan jääty alle 10 prosentin tason.

Tase

Liikearvoa on paljon ja sitä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (n. 100 M EUR) painaisi roimasti ennustettua tulosta (100 – 130 M EUR)

cargotec-liikearvo-q42019c

Omavaraisuusaste on ollut 35 – 40 prosentissa pitkään (hyvä taso: yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Velkojen lyhennys ja osinkojen maksu on kuitenkin haasteellista alhaisen vapaan rahavirran (FCF) johdosta.

cargotec-velkaisuus-q42019c

Kun huomioidaan käteisvarat, niin yhtiöllä on nettovelkaa nyt noin 804 miljoonaa euroa (Q4/2019).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

cargotec-rahavirta-q42019c

Vapaa rahavirran taso on heilunut paljon vuodesta toiseen, mikä hankaloittaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä. Vapaa rahavirta on ollut hyvällä tasolla viimeiset vuodet – varsinkin verrattuna vuosikymmenen alun negatiiviseen rahavirtaan nähden. Avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa.

Osinko

Cargotecin osinkopolitiikkana on

Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa.

cargotec-osinko-q42019c

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 60 prosenttia viimeisen 4 vuoden aikana. Sen sijaan suhteessa vapaisiin rahavirtoihin on nähtävissä isoja liikkeitä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Cargotec: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,60 3/2019 0,55 3/2018 0,53
9/2020 0,60 9/2019 0,55 9/2018 0,52
YHTEENSÄ 1,20 1,10 1,05
+9,1% +3,8% +10,5%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,60 EUR: irtoaa x.x.2020 ja maksetaan x.x.2020 (Yhtiökokous on siirretty)
  • 0,60 EUR: irtoaa 30.9.2020 ja maksetaan 8.10.2020

Sijoittajan tulee varautua siihen, että osingot perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Cargotec: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (30.3.2020) 16,25 30,24 26,72 47,20 42,89 34,50 25,55 27,09
Lkm (000) 64 477 64 477 64 689 64 727 64 772 64 599 64 475 61 608
Markkina-arvo (Mrd) 1,05 1,95 1,73 3,06 2,78 2,23 1,65 1,67
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kalmar 1 723 1 619 1 598 1 700 1 663 1 487
Hiab 1 350 1 149 1 084 1 036 928 840
MacGregor 611 538 571 779 1 139 1 034
Muut 3 200 -1 -2 -2 -1 -1 -3
YHTEENSÄ 3 200 3 683 3 304 3 251 3 514 3 729 3 358
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kalmar 154,4 138,1 126,6 115,6 127,3 55,3
Hiab 159,3 133,8 157,0 138,8 99,6 42,5
MacGregor -83,3 -4,2 -5,2 -13,7 15,8 51,7
Muut 48,0 -50,4 -77,7 -56,3 -42,9 -29,7 -22,8
YHTEENSÄ 48,0 180,0 190,0 222,1 197,8 213,0 126,7
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kalmar 9,0% 8,5% 7,9% 6,8% 7,7% 3,7%
Hiab 11,8% 11,6% 14,5% 13,4% 10,7% 5,1%
MacGregor -13,6% -0,8% -0,9% -1,8% 1,4% 5,0%
YHTEENSÄ 1,5% 4,9% 5,8% 6,8% 5,6% 5,7% 3,8%
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 750 0 3 200 3 683 3 304 3 250 3 514 3 729 3 358 3 181
Liiketulos 20,0 0,0 47,9 180,0 190,0 222,1 197,7 213,1 126,6 92,5
Nettotulos 8,5 0,0 10,0 89,4 107,0 132,4 126,0 143,0 71,4 54,8
Marginaali 1,1% #DIV/0! 0,3% 2,4% 3,2% 4,1% 3,6% 3,8% 2,1% 1,7%
EPS 0,13 0,00 0,15 1,39 1,65 2,05 1,95 2,21 1,11 0,89
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 412 420 256 309 273 176 205 306
Liikearvo 1 059 1 059 971 987 1 025 976 963 866
Muut varat 2 703 2 749 2 457 2 274 2 443 2 419 2 484 2 164
Varat yhteensä 4 173 4 227 3 684 3 569 3 740 3 571 3 652 3 336
Oma pääoma 1 357 1 425 1 426 1 423 1 396 1 339 1 209 1 233
Vähemmistö 3 3 3 2 2 2 5 6
Korolliset velat 1 378 1 224 930 795 822 837 946 885
Muut vastuut 1 435 1 576 1 325 1 349 1 520 1 392 1 492 1 211
Pääomat yhteensä 4 173 4 227 3 684 3 569 3 740 3 571 3 652 3 336
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 55 304 40 181 314 196 110 89
Investoinnit: Capex -89 -48 -52 -71 -63 -58 -45 -46
Vapaa rahavirta (FCF) -34 256 -12 110 251 138 65 43
Investoinnit: Muut -7 -103 -85 -19 -69 -0 -185 -71
Investointien jälkeen -41 153 -97 91 182 138 -120 -28
Rahoitus: Voitonjako -77 -73 -77 -63 -46 -38 -26 29
Rahoitus: Muut 110 98 115 0 -38 -140 41 134
Rahavarojen muutos -8 178 -59 29 98 -40 -105 135
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,10 1,05 0,95 0,80 0,55 0,42 0,72
Osinkotuotto 7,4% 3,6% 3,9% 2,0% 1,9% 1,6% 1,6% 2,7%
Osinko/nettotulos 776,6% 79,3% 63,5% 46,4% 41,1% 24,8% 37,9% 80,9%
Osinko/FCF -227,2% 27,7% -556,7% 55,7% 20,7% 25,7% 41,7% 103,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 10,8 18,9 16,7 28,0 27,5
PE (3v) 15,2 17,8 14,2 22,8 24,5 24,8 23,0 17,1
PE 105,2 21,8 16,2 23,1 22,0 15,6 23,1 30,5
EV (mEUR) 2 014 2 754 2 402 3 541 3 327 2 890 2 388 2 248
EV/EBIT 42,0 15,3 12,6 15,9 16,8 13,6 18,9 24,3
Oma pääoma/osake 21,09 22,14 22,08 22,02 21,59 20,77 18,83 20,12
P/B 0,77 1,37 1,21 2,14 1,99 1,66 1,36 1,35
ROE 0,7% 6,3% 7,5% 9,4% 9,2% 11,2% 5,8% 4,4%
ROI 1,8% 7,2% 8,3% 10,0% 9,0% 9,8% 5,9% 4,6%
Omavaraisuusaste 32,6% 33,8% 38,8% 39,9% 37,4% 37,6% 33,2% 37,2%
Gearing 71,1% 56,3% 47,2% 34,1% 39,2% 49,3% 61,0% 46,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 30,24 29,52 33,38 32,86 26,72 38,72 43,34 43,26 47,20 53,15
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,20 1,14 1,12 1,12 1,10 1,10 1,07 1,07 1,05 1,05
Osinkotuotto 4,0% 3,9% 3,4% 3,4% 4,1% 2,8% 2,5% 2,5% 2,2% 2,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS #DIV/0! 1,92 2,06 1,63 1,68 1,57 1,48 2,01 2,04 1,81
PE #DIV/0! 15,4 16,2 20,2 15,9 24,7 29,3 21,6 23,1 29,4
EV (mEUR) 804 2 858 2 931 3 030 2 393 3 194 3 457 3 390 3 549 3 998
EV/EBIT 4,5 12,8 13,4 16,1 12,6 17,4 19,0 15,5 16,0 21,2
Oma pääoma/osake #DIV/0! 22,30 22,01 21,60 22,21 21,89 21,34 21,40 22,01 21,95
P/B #DIV/0! 1,32 1,52 1,52 1,20 1,77 2,03 2,02 2,14 2,42
ROE 6,3% 8,7% 9,4% 7,6% 7,6% 7,1% 6,9% 9,3% 9,4% 8,3%
ROI 7,2% 8,8% 9,6% 8,1% 8,3% 8,2% 8,3% 9,7% 9,9% 8,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus