Caverion Oyj

Viimeksi päivitetty 6.8.2020

Caverion Oyj on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa, sen markkina-arvo on noin 0,9 miljardia euroa ja sillä on noin 15 900 työntekijää.

Caverion erityi YIT:stä itsenäiseksi konserniksi kesällä 2013, mutta yhtiön historia ulottuu YIT:n kautta aina vuoteen 1912. Tuolloin ruotsalainen Allmänna Ingeniörsbyrån perusti toimipisteen Helsinkiin. Nykyisen Caverionin kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden juuret pohjautuvat YIT:n 1970-luvulla aloittamaan palvelutarjontaan. Caverionilla on toimintaa Pohjoismaiden lisäksi mm. Saksassa ja Itävallassa.

Caverionin toimitusjohtajana toimii Ari Lehtoranta (s. 1963), joka aloitti tehtävässään 1.7.2017. Ennen nykyistä tehtävää Ari toimi mm. Nokian Renkaiden toimitusjohtajana (2014 – 2016) sekä erilaisissa johtotehtävissä KONEella.

Osake ja omistajat

YIT:stä irtautumisen jälkeen Caverionin osake listattiin Helsingin pörssiin ja kaupankäynti osakkeella alkoi 1.7.2013. Osakkeen tunnus on CAV1V.

Caverionin suurimpia omistajia ovat

  • Antti Herlin (14,8 %),
  • Fennogens Investments (10,2 %)
  • Varma (7,0 %)
  • Mandatum (4,1 %)
  • Ilmarinen (2,8 %)

Näillä 5 suurimmalla omistajalla on yhteensä noin 40 prosentin omistusosuus. Omistajalistaus on nähtävissä osoitteessa: https://www.caverion.fi/sijoittajat/omistajat/suurimmat-omistajat

Osakkeella käydään kauppaa noin 250 000 – 350 000 eurolla per päivä, mikä on riittävä määrä piensijoittajan tarpeisiin. Sen sijaan ison toimijan voi olla hankalaa tehdä ostoja taikka myyntejä ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi osakkeen hintaan.

Toimintaympäristö

Caverion kertoo, että sen asiakkaita ovat mm. kiinteistökehittäjät ja kiinteistöjen käyttäjät, pääurakoitsijat sekä julkinen sektori. Yhtiön kilpailijoita ovat usein kansainväliset jätit sekä paikalliset pienet toimijat, sillä markkinoille pääsyn esteitä on suhteellisen vähän. Kilpailijoikseen yhtiö nimeää mm. Aren, Constin, Assemblin:n ja Bravidan.

Yhtiön tekee paljon projektitöitä, missä kannattavuuteen voi negatiivisesti vaikuttaa projektinhallinnan haasteet ja erityisesti kustannus- ja aikatauluarvioiden pettäminen. Tämä realisoituikin Caverionin kohdalla niin, että yhtiö teki suuren määrän projektien alaskirjauksia vuosina 2016 – 2019.

Caverion oli myös kartellitutkinnan kohteena Saksassa ja yhtiön todettiin osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 – 2013 aikana. Kesällä 2018 Saksan kilpailuviraston antama lopullinen päätös ja sakko oli 40,8 miljoonaa euroa. Lisäksi on mahdollista, että tapahtumasta nostetaan siviilioikeudellisia vaateita, mutta yhtiö ei osaa arvioida tällaisten kanteiden todennäköisyyttä eikä näihin liittyviä vaateita.

Caverion nimeää yhdeksi riskitekijäkseen myös IT-järjestelmät sekä vastikään niihin tehdyt merkittävät uudistukset ja uuden toimittajan valinta. Yhtiö toteaakin, että tällaisiin IT-järjestelmien muutostöihin sisältyy aina riskejä, joilla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön tuloksentekokykyyn.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus