Caverion: Ennusteet

Päivitetty 30.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

caverion-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Caverion ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Caverion julkistaa liikevaihtotietoa toimintamaittain sekä erikseen teollisuuden ratkaisuista. Tulostietoa ei kuitenkaan ole tarjolla kuin pelkästään konsernitason lukemana.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 435,0 123,0 96,0 105,0 111,0 435,4 123,2 97,7 107,9 106,6
Muutos (%) -0,1% -0,2% -1,7% -2,7% 4,1% -1,7% -0,5% 3,4% -3,5% -5,7%
Suomi 417,5 115,7 100,0 102,5 99,3 384,3 112,4 90,6 92,6 88,7
Muutos (%) 8,6% 2,9% 10,4% 10,7% 12,0% 14,3% 17,7% 11,0% 13,9% 13,9%
Norja 340,0 96,6 75,0 82,5 85,9 359,6 94,6 76,4 89,5 99,1
Muutos (%) -5,5% 2,1% -1,8% -7,8% -13,3% -4,7% -12,3% -10,1% -5,1% 9,9%
Saksa 365,0 93,6 97,5 85,0 88,9 355,6 92,3 97,2 83,8 82,3
Muutos (%) 2,6% 1,4% 0,3% 1,4% 8,0% -18,6% -9,8% -12,1% -28,6% -22,7%
Itävalta 215,0 57,0 57,5 52,5 48,0 200,1 52,4 56,0 50,5 41,2
Muutos (%) 7,4% 8,8% 2,7% 4,0% 16,5% 13,2% 8,5% 14,3% 18,3% 12,0%
Tanska 107,5 29,7 27,5 25,0 25,3 109,5 29,3 26,9 25,8 27,5
Muutos (%) -1,8% 1,4% 2,2% -3,1% -8,0% -31,4% -2,7% -7,2% -60,4% -22,3%
Teollisuuden ratkaisut 250,0 64,3 60,0 57,5 68,2 205,2 61,6 45,6 46,4 51,6
Muutos (%) 21,8% 4,4% 31,6% 23,9% 32,2% 3,4% 10,2% -20,1% 34,1% 1,4%
Muut 70,0 21,0 16,5 17,5 15,0 73,7 23,2 17,1 15,9 17,5
Muutos (%) -5,0% -9,5% -3,5% 10,1% -14,3% -2,5% -2,5% -5,5% -9,7% 8,7%
YHTEENSÄ 2 200,0 600,9 530,0 527,5 541,6 2 123,4 589,0 507,5 512,4 514,5
Muutos (%) 3,6% 2,0% 4,4% 2,9% 5,3% -3,7% 0,2% -3,3% -9,3% -2,3%

Caverionilta vahva tilikauden 2020 aloitus, kun liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia. Kasvua tuki viime joulukuussa hankitut liiketoimet (Maintpartner ja Huurre).

Myös tilauskanta kehittyi positiivisesti (kasvua +11,5 %) ja oli 1 768 miljoonaa euroa (Q1/2019: 1 580 M EUR).

caverion-tilauskanta-q12020

Caverion kertoo, että yleinen markkina- ja kysyntätilanne oli vakaa useimmissa yhtiön toimintamaissa maaliskuun alkupuolelle asti. Q1:n loppua kohden markkinatilanne alkoi heikentyä koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi.

Pandemiatilanne lykkäsi useimpia Caverionin asiakkaiden vuosittaisia huoltoseisokkeja ensi syksylle, minkä voi sitten odottaa tuovan lisämyyntiä tuolloin. Toisaalta yhtiö odottaa kysyntäympäristön heikkenevän jatkossa ja pandemian vaikutukset alkavat näkymään Q2:sta alkaen.

Koronaviruspandemian vaikuttaa negatiivisesti Caverionin vuoden 2020 liikevaihtoon, mutta hankitut Maintparner ja Huurre pitänevät liikevaihtoa kasvussa.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 2 125 – 2 225 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Liiketulos 51,0 22,5 13,0 9,0 6,5 35,4 18,9 18,9 -7,7 5,3
Muutos (%) 44,1% 19,0% -31,2% 22,6% 133,3% 55,9%
MARGINAALI 2,3% 3,7% 2,5% 1,7% 1,2% 1,7% 3,2% 3,7% -1,5% 1,0%

Q1:n liiketulos oli 6,5 miljoonaa euroa (+22,6 %).

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin tilikauden 2020 liiketulosta tukee hankitut liiketoimet. Toisaalta pandemian ja niihin liittyvien liikkumisrajoitusten arvioin lisäävän Caverionin kulutasoa, kun toiminta ei ole täysin optimaalista (odottelua, peruutuksia, improvisaatiota, yms). Caverion käyttää paljon ulkopuolisia palveluja (2019: 411 M EUR), joten siinä mielessä yhtiöllä on hyvää kulujen joustovaraa. Yhtiö ilmoittikin, että se on jo vähentänyt alihankinnan käyttöä Q1:n aikana.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 40 – 60 miljoonaa euroa, missä iso ennustehaarukka kertoo ennustamisen vaikeudesta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 51,0 22,5 13,0 9,0 6,5 35,4 18,9 18,9 -7,7 5,3
Rahoituskulut (netto) -11,0 -2,3 -2,2 -2,2 -4,3 -8,3 -2,6 -2,3 -2,2 -1,2
Tulos ennen veroja 40,0 20,2 10,8 6,8 2,2 27,1 16,3 16,6 -9,9 4,1
Verot -7,5 -3,8 -1,8 -1,3 -0,6 -4,3 -1,2 -4,9 2,9 -1,1
Nettotulos 32,5 16,4 9,0 5,5 1,6 22,6 15,0 11,6 -7,0 3,0
EPS 0,24 0,12 0,07 0,04 0,01 0,14 0,11 0,08 -0,06 0,01

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 11,5 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 18 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 22,5 – 40,0 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Caverionin kohdalla arvioin liikevaihdon kehittyvän hyvin myös tulevina vuosina. Toisaalta sijoittajan on hyvä tiedostaa se, että mikäli pandemia aiheuttaa kovaa hintakilpailua, niin silloin ennusteet ovat ehkä turhan positiiviset.

Yhtiön tehokkuusohjelmien myötä liiketulosmarginaalit paranevat noin 3 – 4 prosentin tasolle, mikä yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa nostaa euromääräistä tulostasoa nopeaa tahtia.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 2 400 2 275 615 550 560 550
Muutos (%) 5,5% 3,4% 2,3% 3,8% 6,2% 1,6%
Liiketulos (ebit) 92,0 71,0 22,0 16,0 17,0 16,0
Muutos (%) 29,6% 39,2% -2,2% 23,1% 88,9% 146,2%
MARGINAALI 3,8% 3,1% 3,6% 2,9% 3,0% 2,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 92,0 71,0 22,0 16,0 17,0 16,0
Rahoituskulut (netto) -7,0 -8,5 -1,9 -2,1 -2,2 -2,3
Tulos ennen veroja 85,0 62,5 20,1 13,9 14,8 13,7
Verot -17,0 -12,0 -4,1 -2,4 -2,8 -2,7
Nettotulos 68,0 50,5 16,0 11,5 12,0 11,0
EPS 0,50 0,37 0,12 0,08 0,09 0,08

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus