Caverion: Ennusteet

Päivitetty 29.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

caverion-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Caverion arvioi, että yhtiön oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 miljoonaa euroa (2018: 53,4 M EUR).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Caverion julkistaa liikevaihtotietoa toimintamaittain sekä erikseen teollisuuden ratkaisuista. Tulostietoa ei kuitenkaan ole tarjolla kuin pelkästään konsernitason lukemana.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 440,0 127,8 97,7 107,9 106,6 443,1 123,8 94,5 111,8 113,0
Muutos (%) -0,7% 3,2% 3,4% -3,5% -5,7% -5,0% -3,3% -12,1% -1,2% -4,2%
Suomi 365,0 93,1 90,6 92,6 88,7 336,3 95,5 81,6 81,3 77,9
Muutos (%) 8,5% -2,5% 11,0% 13,9% 13,9% 5,9% 17,8% 4,3% 7,4% -5,7%
Norja 365,0 100,0 76,4 89,5 99,1 377,4 107,9 85,0 94,3 90,2
Muutos (%) -3,3% -7,3% -10,1% -5,1% 9,9% -9,9% 13,3% 5,5%
Saksa 350,0 86,7 97,2 83,8 82,3 436,7 102,3 110,6 117,3 106,5
Muutos (%) -19,9% -15,2% -12,1% -28,6% -22,7% -6,7% -15,9% -8,6% 2,4% -4,0%
Itävalta 200,0 52,3 56,0 50,5 41,2 176,8 48,3 49,0 42,7 36,8
Muutos (%) 13,1% 8,3% 14,3% 18,3% 12,0% 9,2% 6,6% 11,6% 11,2% 7,3%
Tanska 105,0 24,8 26,9 25,8 27,5 159,7 30,1 29,0 65,2 35,4
Muutos (%) -34,3% -17,6% -7,2% -60,4% -22,3% 111,8% -19,7% -23,5%
Teollisuuden ratkaisut 192,5 48,9 45,6 46,4 51,6 198,5 55,9 57,1 34,6 50,9
Muutos (%) -3,0% -12,5% -20,1% 34,1% 1,4% -33,7% -10,1% 0,2% -59,7% -46,1%
Muut 67,5 17,0 17,1 15,9 17,5 75,6 23,8 18,1 17,6 16,1
Muutos (%) -10,7% -28,6% -5,5% -9,7% 8,7% -3,0% 11,7% -7,7% -8,3% -9,6%
YHTEENSÄ 2 085,0 550,6 507,5 512,4 514,5 2 204,1 587,6 524,9 564,8 526,8
Muutos (%) -5,4% -6,3% -3,3% -9,3% -2,3% -3,6% -0,8% -3,8% -0,1% -9,6%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto on laskenut noin 5,1 prosenttia, mitä painoi mm. myydyt liiketoiminnot. Lisäksi yhtiö valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy, mikä osaltaan tuntui negatiivisesti liikevaihdon kehityksessä. Tämä näkyikin etenkin Projekti-liiketoiminnan 16 prosentin liikevaihdon laskuna.

Tilauskanta oli 1 677 miljoonaa euroa (Q3/2018: 1 552 M EUR) ja se kasvoi sekä Palveluissa että Projekteissa.

Yhtiö on tehnyt sopimuksen Maintpartnerin hankinnasta, joka vielä odottaa tarvittavia viranomaishyväksyntöjä. Ostettavan yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 137 miljoonaa euroa. En ole kuitenkaan tätä huomioinut vielä vuoden 2019 liikevaihtoennusteessa keskeneräisen tilanteen johdosta.

Lisäksi Caverion on tehnyt sopimuksen Huurteen kylmäteknisten ratkaisujen ostamisesta. Huurteen vuotuinen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. En ole tätäkään huomioinut vuoden 2019 liikevaihdossa.

Arvioin liikevaihdon jatkavan laskuaan myös Q4:lla. Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 2 050 – 2 100 miljoonaa euroa eli laskua tulisi 5,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Liiketulos 40,0 23,5 18,9 -7,7 5,3 -35,9 -8,7 8,1 -38,7 3,4
Muutos (%) 133,3% 55,9% 268,2%
MARGINAALI 1,9% 4,3% 3,7% -1,5% 1,0% -1,6% -1,5% 1,5% -6,9% 0,6%

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 oikaistu käyttökate olisi yli 120 miljoonaa euroa. Alkuvuoden 2019 oikaistu käyttökate oli 73,3 miljoonaa euroa, joten Q4:n kannattavuuden tulee olla erinomaista, jotta yhtiön ennusteeseen päästäisiin.

Vuosi sitten Q2/2018 tulosta painoi Saksan kilpailuviranomaisten asettama 40,8 miljoonan euron sakko. Alkuvuoden 2019 tulosta painoi 16 miljoonan euron projektien alaskirjaukset. Lisäksi IFRS 16-standardilla oli merkittävä vaikutus liiketulokseen, sillä käyttöoikeusomaisuuserien (eli vuokra- ja leasing-vastuiden) poistot olivat noin 40 miljoonaa euroa.

Tein Q4/2019 liiketulosennusteen siitä ajatuksesta, että jotta yhtiön käyttökate-ennusteeseen päästäisiin, niin liiketuloksenkin tulee olla selvästi alkuvuoden tasoa parempi. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 37,5 – 42,5 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 40,0 23,5 18,9 -7,7 5,3 -35,9 -8,7 8,1 -38,7 3,4
Rahoituskulut (netto) -7,0 -1,3 -2,3 -2,2 -1,2 -7,9 -5,9 -0,5 -0,7 -0,8
Tulos ennen veroja 33,0 22,2 16,6 -9,9 4,1 -43,8 -14,6 7,6 -39,4 2,6
Verot -8,0 -4,9 -4,9 2,9 -1,1 -4,3 -1,2 -2,3 -0,3 -0,5
Nettotulos 25,0 17,4 11,6 -7,0 3,0 -48,1 -15,8 5,3 -39,7 2,1
EPS 0,18 0,13 0,08 -0,06 0,01 -0,37 -0,12 0,03 -0,32 0,01

Arvioin vuoden 2019 rahoituskulujen olevan noin 7 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 22 – 23 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 22,5 – 27,5 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Caverionin tuloskunto on ollut tappiollinen jo useampana vuotena ja yhtiö on tehnyt kovasti töitä karsiakseen heikosti kannattavia projektejaan. Eli jokohan projektien alaskirjaukset alkaisivat suuremmilta osin jo tehty?
  • Caverionin liiketoiminta-alueilla kilpailu on tiukkaa ja markkinoille pääsyn esteitä on suhteellisen vähän. Miten Caverion pärjää kilpailutilanteessa – varsinkin silloin, jos maailmantalous ajautuu taantumaan?

Yhtiö on hankkimassa Maintpartner-yhtiötä ja kauppa vaatii vielä joitain viranomaishyväksyntöjä. Maintpartnerin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 6,1 miljoonaa euroa. Hankittavan Huurteen vuotuinen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa.

Nämä kaupat tukevat osaltaan tulevien vuosien liikevaihtoa, mutta arvelen maailmantalouden heikon kehityksen painavan vielä tulevien vuosien liikevaihtoa hienoiseen laskuun.

Yhtiön tekemien kustannussäästöohjelmien odotan tuovan säästöjä niin, että liiketulos kasvaa noin 60 – 70 miljoonaan euroon ja tulosmarginaali noin 3,0 – 3,5 prosenttiin.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin 7 – 8 miljoonassa eurossa ja veroasteen noin 22 – 23 prosentissa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 2 025 2 050 540 510 500 500
Muutos (%) -1,2% -1,7% -1,9% 0,5% -2,4% -2,8%
Liiketulos (ebit) 70,0 63,8 25,8 21,0 10,0 7,0
Muutos (%) 9,7% 59,5% 9,8% 11,1% 32,1%
MARGINAALI 3,5% 3,1% 4,8% 4,1% 2,0% 1,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 70,0 63,8 25,8 21,0 10,0 7,0
Rahoituskulut (netto) -7,0 -7,7 -2,0 -2,0 -2,0 -1,7
Tulos ennen veroja 63,0 56,1 23,8 19,0 8,0 5,3
Verot -13,0 -12,3 -5,0 -4,0 -2,0 -1,3
Nettotulos 50,0 43,8 18,8 15,0 6,0 4,0
EPS 0,37 0,32 0,14 0,11 0,04 0,03

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus