Caverion: Ennusteet

Päivitetty 30.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

caverion-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Caverion arvioi, että yhtiön oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 miljoonaa euroa (2018: 53,4 M EUR).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Caverion julkistaa liikevaihtotietoa toimintamaittain sekä erikseen teollisuuden ratkaisuista. Tulostietoa ei kuitenkaan ole tarjolla kuin pelkästään konsernitason lukemana.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 440,0 120,5 105,0 107,9 106,6 443,1 123,8 94,5 111,8 113,0
Muutos (%) -0,7% -2,7% 11,1% -3,5% -5,7% -5,0% -3,3% -12,1% -1,2% -4,2%
Suomi 365,0 93,7 90,0 92,6 88,7 336,3 95,5 81,6 81,3 77,9
Muutos (%) 8,5% -1,9% 10,3% 13,9% 13,9% 5,9% 17,8% 4,3% 7,4% -5,7%
Norja 385,0 106,4 90,0 89,5 99,1 377,4 107,9 85,0 94,3 90,2
Muutos (%) 2,0% -1,4% 5,9% -5,1% 9,9% -9,9% 13,3% 5,5%
Saksa 330,0 81,4 82,5 83,8 82,3 436,7 102,3 110,6 117,3 106,5
Muutos (%) -24,4% -20,4% -25,4% -28,6% -22,7% -6,7% -15,9% -8,6% 2,4% -4,0%
Itävalta 200,0 53,3 55,0 50,5 41,2 176,8 48,3 49,0 42,7 36,8
Muutos (%) 13,1% 10,4% 12,2% 18,3% 12,0% 9,2% 6,6% 11,6% 11,2% 7,3%
Tanska 107,5 26,7 27,5 25,8 27,5 159,7 30,1 29,0 65,2 35,4
Muutos (%) -32,7% -11,3% -5,2% -60,4% -22,3% 111,8% -19,7% -23,5%
Teollisuuden ratkaisut 200,0 49,5 52,5 46,4 51,6 198,5 55,9 57,1 34,6 50,9
Muutos (%) 0,8% -11,4% -8,1% 34,1% 1,4% -33,7% -10,1% 0,2% -59,7% -46,1%
Muut 72,5 21,6 17,5 15,9 17,5 75,6 23,8 18,1 17,6 16,1
Muutos (%) -4,1% -9,2% -3,3% -9,7% 8,7% -3,0% 11,7% -7,7% -8,3% -9,6%
YHTEENSÄ 2 100,0 553,1 520,0 512,4 514,5 2 204,1 587,6 524,9 564,8 526,8
Muutos (%) -4,7% -5,9% -0,9% -9,3% -2,3% -3,6% -0,8% -3,8% -0,1% -9,6%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto on laskenut noin -5,9 prosenttia, mitä painoi mm. myydyt liiketoiminnot. Lisäksi yhtiö valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy, mikä osaltaan tuntui negatiivisesti liikevaihdon kehityksessä. Tämä näkyikin etenkin Projekti-liiketoiminnan -17 prosentin liikevaihdon laskuna.

Tilauskanta oli 1 705 miljoonaa euroa (Q2/2018: 1 597 M EUR) ja se kasvoi sekä Palveluissa että Projekteissa.

Yhtiö on tehnyt sopimuksen Maintpartnerin hankinnasta, joka vielä odottaa tarvittavia viranomaishyväksyntöjä. Ostettavan yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 137 miljoonaa euroa. En ole kuitenkaan tätä huomioinut vielä vuoden 2019 liikevaihtoennusteessa keskeneräisen tilanteen johdosta.

Arvioin liikevaihdon jatkavan laskuaan myös vuoden 2019 toisella puoliskolla, mutta hieman hitaampaa tahtia kuin vuoden alkupuoliskolla. Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 2 000 – 2 150 miljoonaa euroa eli laskua tulisi -4,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Liiketulos 42,3 24,7 20,0 -7,7 5,3 -35,9 -8,7 8,1 -38,7 3,4
Muutos (%) 146,9% 55,9% 268,2%
MARGINAALI 2,0% 4,5% 3,8% -1,5% 1,0% -1,6% -1,5% 1,5% -6,9% 0,6%

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 oikaistu käyttökate olisi yli 120 miljoonaa euroa. Alkuvuoden 2019 oikaistu käyttökate oli 37,1 miljoonaa euroa, joten loppuvuoden kannattavuuden tulee olla erinomaista, jotta yhtiön ennusteeseen päästäisiin.

Vuosi sitten Q2/2018 tulosta painoi Saksan kilpailuviranomaisten asettama -40,8 miljoonan euron sakko. Alkuvuoden 2019 tulosta painoi -16 miljoonan euron projektien alaskirjaukset. Lisäksi IFRS 16-standardilla oli merkittävä vaikutus liiketulokseen, sillä käyttöoikeusomaisuuserien (eli vuokra- ja leasing-vastuiden) poistot olivat noin -24 miljoonaa euroa.

Tein loppuvuoden 2019 liiketulosennusteet siitä ajatuksesta, että jotta yhtiön käyttökate-ennusteeseen päästäisiin, niin liiketuloksenkin tulee olla selvästi alkuvuoden tasoa parempi. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 35,0 – 42,5 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 42,3 24,7 20,0 -7,7 5,3 -35,9 -8,7 8,1 -38,7 3,4
Rahoituskulut (netto) -5,9 -1,3 -1,2 -2,2 -1,2 -7,9 -5,9 -0,5 -0,7 -0,8
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 36,4 23,4 18,8 -9,9 4,1 -43,8 -14,6 7,6 -39,4 2,6
Verot -8,0 -5,5 -4,3 2,9 -1,1 -4,3 -1,2 -2,3 -0,3 -0,5
Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettotulos 28,4 17,9 14,5 -7,0 3,0 -48,1 -15,8 5,3 -39,7 2,1
EPS 0,21 0,13 0,11 -0,06 0,01 -0,37 -0,12 0,03 -0,32 0,01

Arvioin vuoden 2019 rahoituskulujen olevan noin -6 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 22 – 23 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 25 – 30 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Caverionin tuloskunto on ollut tappiollinen jo useampana vuotena ja yhtiö on tehnyt kovasti töitä karsiakseen heikosti kannattavia projektejaan. Eli jokohan projektien alaskirjaukset alkaisivat suuremmilta osin jo tehty?
  • Caverionin liiketoiminta-alueilla kilpailu on tiukkaa ja markkinoille pääsyn esteitä on suhteellisen vähän. Miten Caverion pärjää kilpailutilanteessa – varsinkin silloin, jos maailmantalous ajautuu taantumaan?

Yhtiö on hankkimassa Maintpartner-yhtiötä ja kauppa vaatii vielä joitain viranomaishyväksyntöjä. Maintpartnerin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 6,1 miljoonaa euroa. Tämä tukee osaltaan tulevien vuosien liikevaihtoa, mutta arvelen maailmantalouden heikon kehityksen painavan vielä tulevien vuosien liikevaihtoa hienoiseen laskuun.

Yhtiön tekemien kustannussäästöohjelmien odotan tuovan säästöjä niin, että liiketulos kasvaa noin 60 – 70 miljoonaan euroon ja tulosmarginaali noin 3,0 – 3,5 prosenttiin.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -8 miljoonassa eurossa ja veroasteen noin 22 – 23 prosentissa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 2 025 2 050 540 510 500 500
Muutos (%) -1,2% -2,4% -2,4% -1,9% -2,4% -2,8%
Liiketulos (ebit) 70,0 63,8 25,8 21,0 10,0 7,0
Muutos (%) 9,7% 50,8% 4,5% 5,0% 32,1%
MARGINAALI 3,5% 3,1% 4,8% 4,1% 2,0% 1,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 70,0 63,8 25,8 21,0 10,0 7,0
Rahoituskulut (netto) -8,0 -7,7 -2,0 -2,0 -2,0 -1,7
Muut kulut 0,0
Tulos ennen veroja 62,0 56,1 23,8 19,0 8,0 5,3
Verot -13,0 -12,3 -5,0 -4,0 -2,0 -1,3
Vähemmistön osuus 0,0
Nettotulos 49,0 43,8 18,8 15,0 6,0 4,0
EPS 0,36 0,32 0,14 0,11 0,04 0,03

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset