Caverion sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Caverion Oyj on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa, sen markkina-arvo on noin 0,9 miljardia euroa ja sillä on noin 14 600 työntekijää.

PERUSTIEDOT 2019e CAVERION Ennuste
Osake (29.10.2019) 6,48 Osinko 12 kk 0,07
Markkina-arvo (Mrd) 0,88 Osinkotuotto 1,1%
Liikevaihto (M) 2 085 -5,4% Osinko/EPS -18% 4v ka
Nettotulos (M) 25,2 Osinko/FCF -26% 4v ka
EPS 0,19 Omav.aste 14%
P/E 35,0 Gearing 141%
EV/EBIT 27,9 ROE 15,6%
P/B 5,20 ROI 10,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.caverion.fi/sijoittajat/julkaisut/tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote-ja-osavuosikatsaukset

Yhteenveto

CAVERION29.10.2019 | 6,48 EUR
7
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Caverionin Talousmentor-arvoluku on 7/30. Huonoja pisteitä laskee yhtiön laskeva liikevaihto, tappiolliset tulosvuodet, korkea velkaisuus ja liikearvo sekä osingon maksun keskeytys vuosina 2017 ja 2018.

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa. Tämä on näkynyt myös työntekijämäärän laskuna 19 100 henkilön tasolta nykyiseen 14 600 henkilöön.

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin. Vuoden 2019 tuloksen voi odottaa kääntyvän vihdoin voitolliseksi.

Tappiollinen tuloskunto pitänyt yhtiön velkaisuutta korkeana ja omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tasolle. Yhtiön hybridilaina on tunnuslukuja laskiessa käsitelty vieraana pääomana.

Osinkosijoittaja ei juuri nyt ole kiinnostunut Caverionin osakkeesta, sillä yhtiö ei maksanut osinkoa vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi ennustamani vuoden 2020 osinko jäisi 0,07 euron tasolle, mikä tarkoittaisi noin 1,1 prosentin osinkotuottoa (osake 6,48 EUR). Mikäli yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle ja osinko lähtee nousuun, niin silloin osinkosijoittajankin mielenkiinto voi alkaa herätä.

Osakkeen PE-luku on 35,0x eli pelkästään tätä lukua katsomalla osakkeen voisi sanoa olevan korkeasti hinnoiteltu. Yhtiö on kuitenkin kampeamassa itseään voitolliseksi ja parempaan iskuun, joten ehkä tämä tulostaso ei vielä näytä koko yhtiön tuloksentekopotentiaalia. Osakkeen arvoksi sain 6,00 euroa, missä raportointipäivän reipas osakkeen nousu nosti osakkeen yli tämän arvon. Tarkemmin arvonmäärityksestä Caverion: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Caverionin Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 507,5 524,9 -3,3% 1 534 1 617 -5,1%
Liiketulos (ebit) 18,9 8,1 133,3% 16,4 -27,2
Nettotulos (omistajille) 11,6 5,3 118,9% 7,5 -32,3
EPS (EUR) 0,08 0,03 0,06 -0,27

Q3:n liikevaihto laski edelleen hieman (-3,3 %), mitä painoi mm. myydyt liiketoimet sekä valuuttakurssien vastatuuli. Yhtiö kertoo, että nämä tekijät oikaisten liikevaihto olisi kasvanut.

Tilauskanta kasvoi ja oli 1 677 miljoonaa euroa (Q3/2018: 1 552 M EUR).

Liiketulos parani selvästi 18,9 miljoonaan euroon, mitä tuki Palvelut-liiketoiminnan kannattavuuden parantuminen. Lisäksi Projekti-liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi, useiden vanhojen projektien päättämisen jälkeen. Yhtiö valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Q1/2019 aikana allekirjoitettu Maintpartnerin hankinta odottaa edelleen viranomaishyväksyntää. Maintpartnerin vuotuinen liikevaihto on noin 137 miljoonaa euroa. Caverion kertoi myös ostaneensa Huurteen kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminnan. Tämän liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin 45 – 50 miljoonaa euroa.

Yhtiö pitää pääomamarkkinapäivän 5.11.2019, jossa se avaa kasvustrategiaansa.

Näkymät 2019

Caverion arvioi, että yhtiön oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 miljoonaa euroa (2018: 53,4 M EUR).

Q1-Q3/2019 oikaistu käyttökate oli 73,3 miljoonaa euroa, joten Q4:n kannattavuuden tulee olla erinomaista, jotta yhtiön ennusteeseen päästäisiin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 520,0 587,6 -11,5% 2 085,0 2 204,1 -5,4%
Liiketulos (ebit) 20,0 -8,7 40,2 -35,9
Nettotulos (omistajille) 14,5 -15,8 25,2 -48,1
EPS (EUR) 0,11 -0,12 0,19 -0,37
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,07 0,05

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Caverion: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

caverion-tuloslaskelma-q32019

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 2,05 – 2,10 miljardin euron liikevaihtoon ja noin 22,5 – 27,5 miljoonan euron nettotulokseen. Tuloskunto kääntyisi vihdoin voitolliseksi, mutta marginaali olisi edelleen ohuen ohut eli 1,2 prosenttia.

Tällä osakkeen hinnalla (6,45 EUR) PE-luvuksi tulee 35,0x. Lisäksi tappiollisten vuosien takia 3 tai 7 vuoden keskiarvotuloksien pohjalta laskettuja PE-lukuja ei kannata laskea.

caverion-roeroi-q32019

Ennustetulla tuloksella pääomien tuotot nousevat 10 – 20 prosenttiin. Varsinaista yhtiön pohjalla olevaa pääomien tuottolukemaa on vaikea hahmottaa tappiollisten vuosien johdosta.

Tase

Caverionin tase on heikon tuloksentekokyvyn johdosta huonossa kunnossa. Liikearvoa on noin 332 miljoonaa euroa eli noin 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi koko tuloksen nollille tai jopa tappiolliseksi. Iso alaskirjaus voi myös vaikuttaa siihen, että yhtiön velkakovenantit rikkoutuisivat, mikä voisi nostaa korkokuluja tai muuten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

caverion-liikearvo-q32019

Yhtiön korollisiin velkoihin olen sisällyttänyt noin 66 miljoonan euron hybridilainan osuuden. Lainaa oli aiemmin 100 miljoonaa euroa, mutta yhtiö sai lyhennettyä sitä Q1/2019 aikana.

caverion-velkaisuus-q32019

Kuten todettua, niin yhtiön velkaisuus on koholla, mikä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa, jotka ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on noin 15 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 150 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Rahavirta

Heikko kannattavuus, projektien alaskirjaukset sekä kartellisakko ovat pitäneet vuosien 2016 – 2018 liiketoiminnan rahavirtaa pinteessä. Vuosien 2012 – 2015 noin 50 – 100 miljoonan euron rahavirrat ovat varsin kovia tavoitetasoja tuleville vuosille.

caverion-rahavirta-q32019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina noin 20 – 30 miljoonaa euroa. Ylläpitoinvestointien määrä suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan on ollut korkea ja osittain jopa sen ylikin, mikä on osaltaan vaikuttanut yhtiön velkaisuuteen sekä osingon maksun keskeytykseen.

Vapaa rahavirta (FCF) pinnisti hienoisesti positiiviseksi vuonna 2018 ja arvioin positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Ja jotta, velkoja voidaan lyhentää ja samalla maksaa osinkoa, niin vapaan rahavirran tulisi nousta takaisin aiempien vuosien 45 – 75 miljoonan euron tasolle.

Odotuksissa on, että näin käy yhtiön kannattavuusohjelman parantaessa kannattavuutta sekä laskiessa erilaisia ohjelmaan liittyviä kuluja.

Osinko

Kuten todettua, niin yhtiö keskeytti osingonmaksun vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi kevään 2019 osinko oli 0,05 euroa, joka sekin jäi selvästi vuosien 2014 – 2016 yli 0,22 – 0,28 euron osinkojen.

caverion-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2014 alkaen on nähtävissä Caverion: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 (e) 0,07 3/2019 0,05 3/2018 0,00
YHTEENSÄ 0,07 0,05 0,00
+40,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,07 euroon. Tämä olisi noin 30 – 35 prosenttia ennustamastani tuloksesta, joka olisi hieman alle yhtiön osinkopolitiikan. Yhtiö tavoittelee osinkoa, joka olisi noin 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta velkaisuustilanne huomioiden.

Ennustamani osinko antaisi noin 1,1 prosentin osinkotuoton (osake 6,48 EUR).

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (Caverion: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (29.10.2019) 6,48 5,09 5,89 7,92 9,03 6,65 8,90 8,90
Lkm (000) 135 825 131 087 125 084 125 084 125 085 125 381 125 595 125 595
Markkina-arvo (Mrd) 0,88 0,67 0,74 0,99 1,13 0,83 1,12 1,12
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 520,0 1 534,2 2 085 2 204 2 276 2 364 2 443 2 407 2 544 2 803
Liiketulos 20,0 16,4 40,2 -35,9 -26,6 -40,8 65,0 44,2 49,4 61,1
Nettotulos 14,5 7,5 25,2 -48,1 -27,0 -31,7 46,6 27,7 35,5 40,7
Marginaali 2,8% 0,5% 1,2% -2,2% -1,2% -1,3% 1,9% 1,2% 1,4% 1,5%
EPS 0,11 0,06 0,19 -0,37 -0,22 -0,25 0,37 0,22 0,28 0,32
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 85 51 29 48 68 99 133 101
Liikearvo 332 334 332 340 336 336 336 336
Muut varat 775 639 732 797 755 700 805 903
Varat yhteensä 1 192 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274 1 339
Oma pääoma 169 154 135 185 256 237 250 387
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 324 158 193 193 98 201 220 91
Muut vastuut 699 712 764 806 804 696 804 861
Pääomat yhteensä 1 192 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274 1 339
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 62 19 -17 -37 72 96 100 49
Investoinnit: Capex -19 -12 -17 -34 -24 -24 -28 -7
Vapaa rahavirta (FCF) 43 7 -34 -71 47 73 73 43
Investoinnit: Muut 12 -6 21 -4 2 1 2 -2
Investointien jälkeen 55 1 -13 -74 50 73 74 40
Rahoitus: Voitonjako -7 0 0 -35 -28 -28 0 0
Rahoitus: Muut -17 22 -1 89 -52 -75 -37 -97
Rahavarojen muutos 32 24 -14 -21 -30 -29 37 -57
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,07 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,07 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22 0,00
Osinkotuotto 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,3% 2,5% 0,0%
Osinko/nettotulos 37,8% -13,6% 0,0% 0,0% 75,2% 99,6% 77,8% 0,0%
Osinko/FCF 22,1% 95,0% 0,0% 0,0% 74,0% 37,9% 38,1% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 218,7 106,9
PE (3v) 69,8 30,9 24,1
PE 35,0 24,2 30,1 31,5 27,5
EV (mEUR) 1 119 774 901 1 136 1 159 936 1 204 1 108
EV/EBIT 27,9 17,8 21,2 24,4 18,1
Oma pääoma/osake 1,25 1,17 1,08 1,48 2,05 1,90 1,99 3,09
P/B 5,20 4,33 5,43 5,35 4,40 3,51 4,47 2,88
ROE 15,6% -33,2% -16,8% -14,4% 18,8% 11,4% 11,1% 21,0%
ROI 10,0% -11,2% -7,5% -11,1% 16,4% 9,7% 10,4% 25,5%
Omavaraisuusaste 14,2% 15,0% 12,4% 15,6% 22,2% 21,0% 19,6% 28,9%
Gearing 140,9% 69,4% 120,9% 78,7% 11,6% 43,0% 34,6% -2,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 5,64 6,89 5,58 5,09 6,88 6,09 6,14 5,89 7,77 7,01
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Osinkotuotto 1,2% 1,0% 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,06 -0,11 -0,35 -0,37 -0,25 -0,28 -0,11 -0,15 -0,31 -0,30
PE
EV (mEUR) 1 005 1 162 986 774 1 084 936 922 901 1 213 1 075
EV/EBIT 128,9
Oma pääoma/osake 1,12 1,03 1,11 1,17 1,22 1,18 1,14 1,08 1,10 1,32
P/B 5,06 6,72 5,03 4,33 5,64 5,18 5,40 5,43 7,07 5,31
ROE -5,2% -9,8% -32,1% -33,1% -22,2% -23,5% -8,8% -11,9% -22,6% -27,5%
ROI 1,9% -0,7% -8,4% -11,2% -6,8% -8,6% -3,5% -4,7% -11,9% -12,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus