Caverion sijoituskohteena

Päivitetty 30.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Caverion Oyj on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa, sen markkina-arvo on noin 0,7 miljardia euroa ja sillä on noin 16 000 työntekijää.

PERUSTIEDOT 2020e CAVERION Ennuste
Osake (30.4.2020) 5,20 Osinko 12 kk 0,08
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 Osinkotuotto 1,5%
Liikevaihto (M) 2 200 +3,6% Osinko/EPS -136% 4v ka
Nettotulos (M) 32,6 +44,3% Osinko/FCF 19% 4v ka
EPS 0,24 Omav.aste 14%
P/E 21,7 Gearing 122%
EV/EBIT 18,3 ROE 18,9%
P/B 3,86 ROI 10,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.caverion.fi/sijoittajat/julkaisut/tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote-ja-osavuosikatsaukset

Yhteenveto

CAVERION30.4.2020 | 5,20 EUR
8
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Caverionin Talousmentor-arvoluku on 8/30. Huonoja pisteitä laskee yhtiön laskeva liikevaihto, tappiolliset tulosvuodet, korkea velkaisuus ja liikearvo sekä osingon maksun keskeytys vuosina 2017 ja 2018.

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin. Vuoden 2019 tulos kääntyi vihdoin voitolliseksi.

Tappiollinen tuloskunto pitänyt yhtiön velkaisuutta korkeana ja omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tasolle. Yhtiön hybridilaina on tunnuslukuja laskiessa käsitelty vieraana pääomana.

Osakkeen PE-luvun (21,7x) perusteella osakkeen voisi sanoa olevan korkeasti hinnoiteltu. Yhtiö on kuitenkin kampeamassa itseään voitolliseksi ja parempaan iskuun, joten ehkä tämä tulostaso ei vielä näytä koko yhtiön tuloksentekopotentiaalia. Osakkeen arvoksi sain 6,85 euroa. Tarkemmin arvonmäärityksestä Caverion: Arvonmääritys -sivulla.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Caverion kertoo, että pandemialla oli vain rajallisia vaikutuksia ja yhtiön liiketoiminta jatkui lähes normaalitasolla vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämä näkyi mm. tilauskannan (+11,9 %) ja liikevaihdon (+5,3 %) hyvänä kasvuna. Toki lukuja avitti myös hankitut liiketoimet (Huurre ja Maintpartner).

Caverion ei ole myöskään kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan ja toistaiseksi vain rajallinen määrä työmaita on ollut suljettuna.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö on aloittanut kulusäästötoimenpiteitä ja sopeuttanut toimintaansa vastaamaan kysyntätilannetta. Nämä toimet tarkoittavat mahdollisesti työntekijöiden lomautuksia sekä alihankinnan vähentämistä.

Yhtiöllä on nostamattomia luottoja noin 120 miljoonan euron edestä. Lisäksi mahdolliset työeläkelainat tarjoavat lisäjoustoa.

Caverion pitää yhtiökokouksen 25.5.2020, jossa annetaan hallitukselle valtuudet päättää osingonmaksusta (enintään 0,08 EUR) myöhempänä ajankohta. Mikäli tämä osinko perutaan, niin tukisi kassatilannetta noin 11 miljoonan euron edestä.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Caverion ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa. Yhtiön toimintaa voi myös häiritä työntekijöiden sairastumiset sekä asiakastyömaiden sulkemiset tai muut töihin pääsyn odottelut.

Pandemian liiketoiminnan vaikutukset alkavat näkymään Q2:sta alkaen.

Tilikausi 2020

Caverionin Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 541,6 514,4 5,3%
Liiketulos (ebit) 6,5 5,3 22,6%
Nettotulos (omistajille) 1,6 3,0 -46,7%
EPS (EUR) 0,01 0,01

Caverionilta vahva tilikauden 2020 aloitus, kun liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia. Kasvua tuki viime joulukuussa hankitut liiketoimet (Maintpartner ja Huurre).

Caverion kertoo, että yleinen markkina- ja kysyntätilanne oli vakaa useimmissa yhtiön toimintamaissa maaliskuun alkupuolelle asti. Q1:n loppua kohden markkinatilanne alkoi heikentyä koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi.

Myös tilauskanta kehittyi positiivisesti (kasvua +11,5 %) ja oli 1 768 miljoonaa euroa (Q1/2019: 1 580 M EUR).

caverion-tilauskanta-q12020

Q1:n liiketulos oli 6,5 miljoonaa euroa (+22,6 %).

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,08 euroa ja se on ehdollinen. Caverion pitää yhtiökokouksen 25.5.2020, jossa annetaan hallitukselle valtuudet päättää osingonmaksusta myöhempänä ajankohta. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko jää alle 0,08 euron tai että se perutaan kokonaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 527,5 514,5 2,5% 2 200 2 123 3,6%
Liiketulos (ebit) 9,0 5,3 69,8% 50,8 35,4 43,4%
Nettotulos (omistajille) 5,5 3,0 83,3% 32,6 22,6 44,3%
EPS (EUR) 0,04 0,01 0,24 0,14
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,08 0,05

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Caverion: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

caverion-tuloslaskelma-q12020

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta painoi erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin.

Vuonna 2019 tulos kääntyi vihdoin nousuun. Kuten kaaviosta nähdään, niin voitollisten vuosien marginaalit ovat vain 1 – 2 prosentin tasolla, joten pienetkin yllätykset kääntävät tuloskunnon äkkiä tappiolliseksi.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 2 125 – 2 225 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 22,5 – 40,0 miljoonan euron nettotulokseen. Tuloskunto jatkaisi kohentumistaan, mutta marginaali olisi edelleen ohut eli 1,5 prosenttia.

caverion-roeroi-q12020

Varsinaista yhtiön pohjalla olevaa pääomien tuottolukemaa on vaikea hahmottaa tappiollisten vuosien johdosta.

Tase

Caverionin tase on heikon tuloksentekokyvyn johdosta huonossa kunnossa. Liikearvoa on noin 367 miljoonaa euroa eli noin 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi koko tuloksen nollille tai jopa tappiolliseksi. Iso alaskirjaus voi myös vaikuttaa siihen, että yhtiön velkakovenantit rikkoutuisivat, mikä voisi nostaa korkokuluja tai muuten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

caverion-liikearvo-q12020

Yhtiön korollisiin velkoihin olen sisällyttänyt noin 66 miljoonan euron hybridilainan osuuden. Lainaa oli aiemmin 100 miljoonaa euroa, mutta yhtiö sai lyhennettyä sitä Q1/2019 aikana. Caverionin tarkoituksena oli järjestellä hybridilaina uudelleen talvella 2020, mutta koronaviruspandemian aiheuttaman markkinamyllerryksen johdosta yhtiö perui aikeet.

caverion-velkaisuus-q12020

Kuten todettua, niin yhtiön velkaisuus on koholla, mikä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa, jotka ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on noin 15 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 100 – 150 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Rahavirta

Heikko kannattavuus, projektien alaskirjaukset sekä kartellisakko ovat pitäneet vuosien 2016 – 2018 liiketoiminnan rahavirtaa pinteessä. Vuosien 2012 – 2015 noin 50 – 100 miljoonan euron rahavirrat ovat varsin kovia tavoitetasoja tuleville vuosille. Vuonna 2019 näihin lukemiin päästiinkin, joten mitään ylivoimaisia haamurajoja ne eivät suinkaan ole.

caverion-rahavirta-q12020

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina noin 20 – 30 miljoonaa euroa. Ylläpitoinvestointien määrä suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan on ollut korkea ja osittain jopa sen ylikin, mikä on osaltaan vaikuttanut yhtiön velkaisuuteen sekä osingon maksun keskeytykseen.

Vapaa rahavirta (FCF) pinnisti hienoisesti positiiviseksi vuonna 2018 ja hyvän liiketoiminnan rahavirran ansiosta selvästi positiiviseksi vuonna 2019.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Ja jotta, velkoja voidaan lyhentää ja samalla maksaa osinkoa, niin vapaan rahavirran tulisi nousta takaisin aiempien vuosien 75 miljoonan euron tasolle.

Odotuksissa on, että näin käy yhtiön kannattavuusohjelman parantaessa kannattavuutta sekä laskiessa erilaisia ohjelmaan liittyviä kuluja.

Osinko

Kuten todettua, niin yhtiö keskeytti osingonmaksun vuosina 2017 ja 2018. Kevään 2020 osinko nousi ja on 0,08 euroa, mutta sekin jäi selvästi vuosien 2014 – 2016 osingoista (0,22 – 0,28 EUR).

caverion-osinko-q12020

Yhtiö tavoittelee osinkoa, joka olisi noin 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta velkaisuustilanne huomioiden.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2014 alkaen on nähtävissä Caverion: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,08 3/2019 0,05 3/2018 0,00
YHTEENSÄ 0,08 0,05 0,00
+60,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,08 euroa ja se on ehdollinen. Caverion pitää yhtiökokouksen 25.5.2020, jossa annetaan hallitukselle valtuudet päättää osingonmaksusta myöhempänä ajankohta. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko jää alle 0,08 euron tai että se perutaan kokonaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Caverion: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (30.4.2020) 5,20 7,19 5,09 5,89 7,92 9,03 6,65 8,90
Lkm (000) 136 085 135 866 131 087 125 084 125 084 125 085 125 381 125 595
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 0,98 0,67 0,74 0,99 1,13 0,83 1,12
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 527,5 541,6 2 200 2 123 2 204 2 276 2 364 2 443 2 407 2 544
Liiketulos 9,0 6,5 50,8 35,3 -35,9 -26,6 -40,8 65,0 44,2 49,4
Nettotulos 5,5 1,6 32,6 22,6 -48,1 -27,0 -31,7 46,6 27,7 35,5
Marginaali 1,0% 0,3% 1,5% 1,1% -2,2% -1,2% -1,3% 1,9% 1,2% 1,4%
EPS 0,04 0,01 0,24 0,17 -0,37 -0,22 -0,25 0,37 0,22 0,28
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 105 94 51 29 48 68 99 133
Liikearvo 367 367 334 332 340 336 336 336
Muut varat 829 821 639 732 797 755 700 805
Varat yhteensä 1 300 1 281 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274
Oma pääoma 183 163 154 135 185 256 237 250
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 1 1
Korolliset velat 328 328 158 193 193 98 201 220
Muut vastuut 789 791 712 764 806 804 696 804
Pääomat yhteensä 1 300 1 281 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 109 129 19 -17 -37 72 96 100
Investoinnit: Capex -23 -16 -12 -17 -34 -24 -24 -28
Vapaa rahavirta (FCF) 86 113 7 -34 -71 47 73 73
Investoinnit: Muut -4 -49 -6 21 -4 2 1 2
Investointien jälkeen 82 64 1 -13 -74 50 73 74
Rahoitus: Voitonjako -11 -7 0 0 -35 -28 -28 0
Rahoitus: Muut -48 -16 22 -1 89 -52 -75 -37
Rahavarojen muutos 23 41 24 -14 -21 -30 -29 37
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22
Osinkotuotto 2,1% 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,3% 2,5%
Osinko/nettotulos 45,9% 48,1% -13,6% 0,0% 0,0% 75,2% 99,6% 77,8%
Osinko/FCF 17,4% 9,6% 95,0% 0,0% 0,0% 74,0% 37,9% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 218,2 267,1 106,9
PE (3v) 298,9 69,8 30,9 24,1
PE 21,7 43,2 24,2 30,1 31,5
EV (mEUR) 931 1 211 774 901 1 136 1 159 936 1 204
EV/EBIT 18,3 34,3 17,8 21,2 24,4
Oma pääoma/osake 1,35 1,20 1,17 1,08 1,48 2,05 1,90 1,99
P/B 3,86 6,01 4,33 5,43 5,35 4,40 3,51 4,47
ROE 18,9% 14,3% -33,2% -16,8% -14,4% 18,8% 11,4% 11,1%
ROI 10,1% 8,8% -11,2% -7,5% -11,1% 16,4% 9,7% 10,4%
Omavaraisuusaste 14,1% 12,7% 15,0% 12,4% 15,6% 22,2% 21,0% 19,6%
Gearing 121,7% 144,2% 69,4% 120,9% 78,7% 11,6% 43,0% 34,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 4,26 7,19 5,64 6,89 5,58 5,09 6,88 6,09 6,14 5,89
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,11 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Osinkotuotto 2,6% 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,16 0,17 -0,06 -0,11 -0,35 -0,37 -0,25 -0,28 -0,11 -0,15
PE 27,5 43,5
EV (mEUR) 789 1 212 1 005 1 162 986 774 1 084 936 922 901
EV/EBIT 21,5 34,2 128,9
Oma pääoma/osake 1,20 1,20 1,12 1,03 1,11 1,17 1,22 1,18 1,14 1,08
P/B 3,55 6,00 5,06 6,72 5,03 4,33 5,64 5,18 5,40 5,43
ROE 13,5% 14,2% -5,2% -9,8% -32,1% -33,1% -22,2% -23,5% -8,8% -11,9%
ROI 7,6% 8,8% 1,9% -0,7% -8,4% -11,2% -6,8% -8,6% -3,5% -4,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus