Caverion sijoituskohteena

Päivitetty 1.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Caverion Oyj on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa, sen markkina-arvo on noin 0,9 miljardia euroa ja sillä on noin 16 250 työntekijää.

PERUSTIEDOT 2020e CAVERION Ennuste
Osake (1.4.2020) 4,10 Osinko 12 kk 0,08
Markkina-arvo (Mrd) 0,56 Osinkotuotto 2,0%
Liikevaihto (M) 2 130 +0,3% Osinko/EPS -210% 4v ka
Nettotulos (M) 41,1 +81,7% Osinko/FCF 22% 4v ka
EPS 0,30 Omav.aste 15%
P/E 13,6 Gearing 120%
EV/EBIT 13,4 ROE 23,1%
P/B 2,89 ROI 11,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.caverion.fi/sijoittajat/julkaisut/tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote-ja-osavuosikatsaukset

Yhteenveto

CAVERION1.4.2020 | 4,10 EUR
9
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Caverionin Talousmentor-arvoluku on 9/30. Huonoja pisteitä laskee yhtiön laskeva liikevaihto, tappiolliset tulosvuodet, korkea velkaisuus ja liikearvo sekä osingon maksun keskeytys vuosina 2017 ja 2018.

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin. Vuoden 2019 tulos kääntyi vihdoin voitolliseksi.

Tappiollinen tuloskunto pitänyt yhtiön velkaisuutta korkeana ja omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tasolle. Yhtiön hybridilaina on tunnuslukuja laskiessa käsitelty vieraana pääomana.

Osinkosijoittaja ei juuri nyt ole kiinnostunut Caverionin osakkeesta, sillä yhtiö ei maksanut osinkoa vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi vuoden 2020 osinko (0,08 EUR) antaisi vain 2,0 prosentin osinkotuoton. Mikäli yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle ja osinko lähtee nousuun, niin silloin osinkosijoittajankin mielenkiinto voi alkaa herätä.

Osakkeen PE-luvun perusteella osakkeen voisi sanoa olevan korkeasti hinnoiteltu. Yhtiö on kuitenkin kampeamassa itseään voitolliseksi ja parempaan iskuun, joten ehkä tämä tulostaso ei vielä näytä koko yhtiön tuloksentekopotentiaalia. Osakkeen arvoksi sain 6,55 euroa. Tarkemmin arvonmäärityksestä Caverion: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Caverionin vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 589,0 587,6 0,2% 2 123 2 204 -3,7%
Liiketulos (ebit) 18,9 -8,7 35,3 -35,9
Nettotulos (omistajille) 15,0 -15,8 22,6 -48,1
EPS (EUR) 0,11 -0,13 0,14 -0,40

Vuoden 2019 liikevaihto laski 3,7 prosenttia, mitä painoi mm. myydyt liiketoimet sekä se, että yhtiö valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy. Q4:n liikevaihto kääntyi pitkän laskutrendin jälkeen vihdoin hienoiseen nousuun. Tähän vaikutti joulukuussa yhtiöön liitetyt Maintpartner ja Huurre.

Tilauskanta kasvoi ja oli 1 671 miljoonaa euroa (Q4/2018: 1 494 M EUR).

Vuoden 2019 liiketulos nousi selvästi ja oli 35,3 miljoonaa euroa. Vuosi sitten Q2/2018 tulosta painoi Saksan kilpailuviranomaisten asettama 40,8 miljoonan euron sakko. Vuoden 2019 tulosta painoi projektien erilaiset alaskirjaukset.

Yhtiö arvioi, että vuoden käyttökate kasvaisi vuodesta 2020. Alkuvuoden tulosta rasittaisi Maintpartnerin ja Huurteen integraatioon liittyvät kertaluontoiset kulut.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,08 euroa. Caverion on siirtänyt yhtiökokouksen ajankohtaa (tiedote 23.3.2020). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko perutaan.

Näkymät 2020

Caverion arvioi (arvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa), että

  • liikevaihto (2019: 2 123 M EUR) sekä
  • oikaistu EBITA (2019: 67,2 M EUR)

kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 517,5 514,5 0,6% 2 130 2 123 0,3%
Liiketulos (ebit) 8,5 5,3 58,7 35,4
Nettotulos (omistajille) 5,3 3,0 41,1 22,6
EPS (EUR) 0,04 0,01 0,30 0,14
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,08 0,05

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Caverion: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

caverion-tuloslaskelma-q42019c

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta painoi erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin.

Vuonna 2019 tulos kääntyi vihdoin nousuun. Kuten kaaviosta nähdään, niin voitollisten vuosien marginaalit ovat vain 1 – 2 prosentin tasolla, joten pienetkin yllätykset kääntävät tuloskunnon äkkiä tappiolliseksi.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 2 075 – 2 175 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 25,0 – 42,5 miljoonan euron nettotulokseen. Tuloskunto jatkaisi kohentumistaan, mutta marginaali olisi edelleen ohut eli 1,9 prosenttia.

caverion-roeroi-q42019c

Varsinaista yhtiön pohjalla olevaa pääomien tuottolukemaa on vaikea hahmottaa tappiollisten vuosien johdosta.

Tase

Caverionin tase on heikon tuloksentekokyvyn johdosta huonossa kunnossa. Liikearvoa on noin 334 miljoonaa euroa eli noin 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi koko tuloksen nollille tai jopa tappiolliseksi. Iso alaskirjaus voi myös vaikuttaa siihen, että yhtiön velkakovenantit rikkoutuisivat, mikä voisi nostaa korkokuluja tai muuten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

caverion-liikearvo-q42019c

Yhtiön korollisiin velkoihin olen sisällyttänyt noin 66 miljoonan euron hybridilainan osuuden. Lainaa oli aiemmin 100 miljoonaa euroa, mutta yhtiö sai lyhennettyä sitä Q1/2019 aikana.

caverion-velkaisuus-q42019c

Kuten todettua, niin yhtiön velkaisuus on koholla, mikä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa, jotka ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on noin 15 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 100 – 150 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Rahavirta

Heikko kannattavuus, projektien alaskirjaukset sekä kartellisakko ovat pitäneet vuosien 2016 – 2018 liiketoiminnan rahavirtaa pinteessä. Vuosien 2012 – 2015 noin 50 – 100 miljoonan euron rahavirrat ovat varsin kovia tavoitetasoja tuleville vuosille. Vuonna 2019 näihin lukemiin päästiinkin, joten mitään ylivoimaisia haamurajoja ne eivät suinkaan ole.

caverion-rahavirta-q42019c

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina noin 20 – 30 miljoonaa euroa. Ylläpitoinvestointien määrä suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan on ollut korkea ja osittain jopa sen ylikin, mikä on osaltaan vaikuttanut yhtiön velkaisuuteen sekä osingon maksun keskeytykseen.

Vapaa rahavirta (FCF) pinnisti hienoisesti positiiviseksi vuonna 2018 ja hyvän liiketoiminnan rahavirran ansiosta selvästi positiiviseksi vuonna 2019.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Ja jotta, velkoja voidaan lyhentää ja samalla maksaa osinkoa, niin vapaan rahavirran tulisi nousta takaisin aiempien vuosien 75 miljoonan euron tasolle.

Odotuksissa on, että näin käy yhtiön kannattavuusohjelman parantaessa kannattavuutta sekä laskiessa erilaisia ohjelmaan liittyviä kuluja.

Osinko

Kuten todettua, niin yhtiö keskeytti osingonmaksun vuosina 2017 ja 2018. Kevään 2020 osinko nousi ja on 0,08 euroa, mutta sekin jäi selvästi vuosien 2014 – 2016 osingoista (0,22 – 0,28 EUR).

caverion-osinko-q42019c

Yhtiö tavoittelee osinkoa, joka olisi noin 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta velkaisuustilanne huomioiden.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2014 alkaen on nähtävissä Caverion: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,08 3/2019 0,05 3/2018 0,00
YHTEENSÄ 0,08 0,05 0,00
+60,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,08 euroa. Caverion on siirtänyt yhtiökokouksen ajankohtaa (tiedote 23.3.2020). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Caverion: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (1.4.2020) 4,10 7,19 5,09 5,89 7,92 9,03 6,65 8,90
Lkm (000) 135 866 135 866 131 087 125 084 125 084 125 085 125 381 125 595
Markkina-arvo (Mrd) 0,56 0,98 0,67 0,74 0,99 1,13 0,83 1,12
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 517,5 0,0 2 130 2 123 2 204 2 276 2 364 2 443 2 407 2 544
Liiketulos 8,5 0,0 58,7 35,3 -35,9 -26,6 -40,8 65,0 44,2 49,4
Nettotulos 5,3 0,0 41,1 22,6 -48,1 -27,0 -31,7 46,6 27,7 35,5
Marginaali 1,0% #DIV/0! 1,9% 1,1% -2,2% -1,2% -1,3% 1,9% 1,2% 1,4%
EPS 0,04 0,00 0,30 0,17 -0,37 -0,22 -0,25 0,37 0,22 0,28
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 99 94 51 29 48 68 99 133
Liikearvo 367 367 334 332 340 336 336 336
Muut varat 838 821 639 732 797 755 700 805
Varat yhteensä 1 304 1 281 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274
Oma pääoma 193 163 154 135 185 256 237 250
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 1 1
Korolliset velat 330 328 158 193 193 98 201 220
Muut vastuut 781 791 712 764 806 804 696 804
Pääomat yhteensä 1 304 1 281 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 88 129 19 -17 -37 72 96 100
Investoinnit: Capex -23 -16 -12 -17 -34 -24 -24 -28
Vapaa rahavirta (FCF) 65 113 7 -34 -71 47 73 73
Investoinnit: Muut -3 -49 -6 21 -4 2 1 2
Investointien jälkeen 62 64 1 -13 -74 50 73 74
Rahoitus: Voitonjako -11 -7 0 0 -35 -28 -28 0
Rahoitus: Muut -46 -16 22 -1 89 -52 -75 -37
Rahavarojen muutos 5 41 24 -14 -21 -30 -29 37
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22
Osinkotuotto 2,7% 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,3% 2,5%
Osinko/nettotulos 36,4% 48,1% -13,6% 0,0% 0,0% 75,2% 99,6% 77,8%
Osinko/FCF 22,9% 9,6% 95,0% 0,0% 0,0% 74,0% 37,9% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 125,1 267,1 106,9
PE (3v) 107,3 69,8 30,9 24,1
PE 13,6 43,2 24,2 30,1 31,5
EV (mEUR) 788 1 211 774 901 1 136 1 159 936 1 204
EV/EBIT 13,4 34,3 17,8 21,2 24,4
Oma pääoma/osake 1,42 1,20 1,17 1,08 1,48 2,05 1,90 1,99
P/B 2,89 6,01 4,33 5,43 5,35 4,40 3,51 4,47
ROE 23,1% 14,3% -33,2% -16,8% -14,4% 18,8% 11,4% 11,1%
ROI 11,6% 8,8% -11,2% -7,5% -11,1% 16,4% 9,7% 10,4%
Omavaraisuusaste 14,8% 12,7% 15,0% 12,4% 15,6% 22,2% 21,0% 19,6%
Gearing 119,8% 144,2% 69,4% 120,9% 78,7% 11,6% 43,0% 34,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 7,19 5,64 6,89 5,58 5,09 6,88 6,09 6,14 5,89 7,77
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Osinkotuotto 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,17 -0,06 -0,11 -0,35 -0,37 -0,25 -0,28 -0,11 -0,15 -0,31
PE 43,5
EV (mEUR) 1 212 1 005 1 162 986 774 1 084 936 922 901 1 213
EV/EBIT 34,2 128,9
Oma pääoma/osake 1,20 1,12 1,03 1,11 1,17 1,22 1,18 1,14 1,08 1,10
P/B 6,00 5,06 6,72 5,03 4,33 5,64 5,18 5,40 5,43 7,07
ROE 14,2% -5,2% -9,8% -32,1% -33,1% -22,2% -23,5% -8,8% -11,9% -22,6%
ROI 8,8% 1,9% -0,7% -8,4% -11,2% -6,8% -8,6% -3,5% -4,7% -11,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus