Caverion sijoituskohteena

Päivitetty 30.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Caverion Oyj on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa, sen markkina-arvo on noin 0,8 miljardia euroa ja sillä on noin 14 700 työntekijää.

PERUSTIEDOT 2019e CAVERION Ennuste
Osake (30.8.2019) 5,90 Osinko 12 kk 0,07
Markkina-arvo (Mrd) 0,80 Osinkotuotto 1,2%
Liikevaihto (M) 2 100 -4,7% Osinko/EPS -19% 4v ka
Nettotulos (M) 28,4 Osinko/FCF -18% 4v ka
EPS 0,21 Omav.aste 15%
P/E 28,2 Gearing 163%
EV/EBIT 25,5 ROE 17,4%
P/B 4,66 ROI 10,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.caverion.fi/sijoittajat/julkaisut/tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote-ja-osavuosikatsaukset

Yhteenveto

CAVERION30.8.2019 | 5,90 EUR
7
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Caverionin Talousmentor-arvoluku on 7/30. Huonoja pisteitä laskee yhtiön laskeva liikevaihto, tappiolliset tulosvuodet, korkea velkaisuus ja liikearvo sekä osingon maksun keskeytys vuosina 2017 ja 2018.

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa. Tämä on näkynyt myös työntekijämäärän laskuna 19 100 henkilön tasolta nykyiseen 14 700 henkilöön.

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin. Vuoden 2019 tuloksen voi odottaa kääntyvän vihdoin voitolliseksi.

Tappiollinen tuloskunto pitänyt yhtiön velkaisuutta korkeana ja omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tasolle. Yhtiön hybridilaina on tunnuslukuja laskiessa käsitelty vieraana pääomana.

Osinkosijoittaja ei juuri nyt ole kiinnostunut Caverionin osakkeesta, sillä yhtiö ei maksanut osinkoa vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi ennustamani vuoden 2020 osinko jäisi 0,07 euron tasolle, mikä tarkoittaisi noin 1,2 prosentin osinkotuottoa (osake 5,90 EUR). Mikäli yhtiö saa tuloskuntonsa kestävälle pohjalle ja osinko lähtee nousuun, niin silloin osinkosijoittajankin mielenkiinto voi alkaa herätä.

Osakkeen arvoksi sain 7,60 euroa eli nousupotentiaalia olisi tämän perusteella noin +30 prosenttia nykyiseen osakkeen hintaan nähden (5,90 EUR). Tarkemmin arvonmäärityksestä Caverion: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Caverionin Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 512,3 564,8 -9,3% 1 027 1 092 -5,9%
Liiketulos (ebit) -7,7 -38,7 -2,4 -35,3
Nettotulos (omistajille) -7,1 -39,7 -4,1 -37,6
EPS (EUR) -0,06 -0,32 -0,03 -0,31

Q2:n liikevaihto jatkoi laskuaan (-9,3 %), mitä painoi mm. myydyt liiketoimet sekä valuuttakurssien vastatuuli. Lisäksi yhtiö valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilauskanta kasvoi ja oli 1 705 miljoonaa euroa (Q2/2018: 1 597 M EUR).

Liiketulos oli tappiollinen, mitä painoi -16 miljoonan euron projektiliiketoiminnan alaskirjaukset. Yhtiö arvioi, että vanhojen projektien tuomat negatiiviset kirjaukset lähenevät loppuaan.

Lisäksi IFRS 16-standardi vaikuttaa merkittävästi yhtiön raportoimaan liiketulokseen ja tähän liittyvät käyttöoikeusomaisuuserien (eli vuokra- ja leasing-vastuiden) poistot olivat noin -12 miljoonaa euroa Q2:lla. Lisäksi on hyvä muistaa, että vertailukauden Q2/2018 tulosta painoi -40,8 miljoonan euron kartellisakko, joka liittyi Saksan liiketoimintoihin.

Q1/2019 aikana allekirjoitettu Maintpartnerin hankinta odottaa edelleen viranomaishyväksyntää.

Yhtiön strategiaohjelma ”Kunnossa kasvuun 2020” etenee suunnitelman mukaisesti ja Kasvuun-vaihetta käynnistetään vuoden 2019 toisella puoliskolla. Yhtiö pitää pääomamarkkinapäivän 5.11.2019.

Näkymät 2019

Caverion arvioi, että yhtiön oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 miljoonaa euroa (2018: 53,4 M EUR).

Alkuvuoden 2019 oikaistu käyttökate oli 37,1 miljoonaa euroa, joten loppuvuoden kannattavuuden tulee olla erinomaista, jotta yhtiön ennusteeseen päästäisiin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 520,0 524,9 -0,9% 2 100 2 204 -4,7%
Liiketulos (ebit) 20,0 8,1 146,9% 42,3 -35,9
Nettotulos (omistajille) 14,5 5,3 173,6% 28,4 -48,1
EPS (EUR) 0,11 0,04 0,21 -0,37
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,07 0,05

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Caverion: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

caverion-tuloslaskelma-q22019

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 2,00 – 2,15 miljardin euron liikevaihtoon ja noin 25 – 30 miljoonan euron nettotulokseen. Tuloskunto kääntyisi vihdoin voitolliseksi, mutta marginaali olisi edelleen ohuen ohut eli 1,4 prosenttia.

Tällä osakkeen hinnalla (5,90 EUR) PE-luvuksi tulee 28,2x. Lisäksi tappiollisten vuosien takia 3 tai 7 vuoden keskiarvotuloksien pohjalta laskettuja PE-lukuja ei kannata laskea.

caverion-roeroi-q22019

Ennustetulla tuloksella pääomien tuotot nousevat 10 – 20 prosenttiin. Varsinaista yhtiön pohjalla olevaa pääomien tuottolukemaa on vaikea hahmottaa tappiollisten vuosien johdosta.

Tase

Caverionin tase on heikon tuloksentekokyvyn johdosta huonossa kunnossa. Liikearvoa on noin 332 miljoonaa euroa eli noin 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Lisäksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi koko tuloksen nollille tai jopa tappiolliseksi. Iso alaskirjaus voi myös vaikuttaa siihen, että yhtiön velkakovenantit rikkoutuisivat, mikä voisi nostaa korkokuluja tai muuten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

caverion-liikearvo-q22019

Yhtiön korollisiin velkoihin olen sisällyttänyt noin 66 miljoonan euron hybridilainan osuuden. Lainaa oli aiemmin 100 miljoonaa euroa, mutta yhtiö sai lyhennettyä sitä Q1/2019 aikana.

caverion-velkaisuus-q22019

Kuten todettua, niin yhtiön velkaisuus on koholla, mikä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa, jotka ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on noin 15 prosenttia (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 150 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Rahavirta

Heikko kannattavuus, projektien alaskirjaukset sekä kartellisakko ovat pitäneet vuosien 2016 – 2018 liiketoiminnan rahavirtaa pinteessä. Vuosien 2012 – 2015 noin 50 – 100 miljoonan euron rahavirrat ovat varsin kovia tavoitetasoja tuleville vuosille.

caverion-rahavirta-q22019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina noin 20 – 30 miljoonaa euroa. Ylläpitoinvestointien määrä suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan on ollut korkea ja osittain jopa sen ylikin, mikä on osaltaan vaikuttanut yhtiön velkaisuuteen sekä osingon maksun keskeytykseen.

Vapaa rahavirta (FCF) pinnisti hienoisesti positiiviseksi vuonna 2018 ja arvioin positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Ja jotta, velkoja voidaan lyhentää ja samalla maksaa osinkoa, niin vapaan rahavirran tulisi nousta takaisin aiempien vuosien 45 – 75 miljoonan euron tasolle.

Odotuksissa on, että näin käy yhtiön kannattavuusohjelman parantaessa kannattavuutta sekä laskiessa erilaisia ohjelmaan liittyviä kuluja.

Osinko

Kuten todettua, niin yhtiö keskeytti osingonmaksun vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi kevään 2019 osinko oli 0,05 euroa, joka sekin jäi selvästi vuosien 2014 – 2016 yli 0,22 – 0,28 euron osinkojen.

caverion-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2014 alkaen on nähtävissä Caverion: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 (e) 0,07 3/2019 0,05 3/2018 0,00
YHTEENSÄ 0,07 0,05 0,00
+40,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,07 euroon. Tämä olisi noin 30 – 35 prosenttia ennustamastani tuloksesta, joka olisi hieman alle yhtiön osinkopolitiikan. Yhtiö tavoittelee osinkoa, joka olisi noin 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta velkaisuustilanne huomioiden.

Ennustamani osinko antaisi noin 1,2 prosentin osinkotuoton (osake 5,90 EUR).

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma perustuu arvonmäärityksen (Caverion: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.8.2019) 5,90 5,09 5,89 7,92 9,03 6,65 8,90 8,90
Lkm (000) 135 750 131 087 125 084 125 084 125 085 125 381 125 595 125 595
Markkina-arvo (Mrd) 0,80 0,67 0,74 0,99 1,13 0,83 1,12 1,12
TULOSLASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 520,0 1 026,7 2 100 2 204 2 276 2 364 2 443 2 407 2 544 2 803
Liiketulos 20,0 -2,4 42,3 -35,9 -26,6 -40,8 65,0 44,2 49,4 61,1
Nettotulos 14,5 -4,1 28,4 -48,1 -27,0 -31,7 46,6 27,7 35,5 40,7
Marginaali 2,8% -0,4% 1,4% -2,2% -1,2% -1,3% 1,9% 1,2% 1,4% 1,5%
EPS 0,11 -0,03 0,21 -0,37 -0,22 -0,25 0,37 0,22 0,28 0,32
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 49 51 29 48 68 99 133 101
Liikearvo 332 334 332 340 336 336 336 336
Muut varat 784 639 732 797 755 700 805 903
Varat yhteensä 1 165 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274 1 339
Oma pääoma 172 154 135 185 256 237 250 387
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 330 158 193 193 98 201 220 91
Muut vastuut 663 712 764 806 804 696 804 861
Pääomat yhteensä 1 165 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274 1 339
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 33 19 -17 -37 72 96 100 49
Investoinnit: Capex -19 -12 -17 -34 -24 -24 -28 -7
Vapaa rahavirta (FCF) 15 7 -34 -71 47 73 73 43
Investoinnit: Muut 0 -6 21 -4 2 1 2 -2
Investointien jälkeen 15 1 -13 -74 50 73 74 40
Rahoitus: Voitonjako -7 0 0 -35 -28 -28 0 0
Rahoitus: Muut -12 22 -1 89 -52 -75 -37 -97
Rahavarojen muutos -4 24 -14 -21 -30 -29 37 -57
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,07 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,07 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22 0,00
Osinkotuotto 1,2% 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,3% 2,5% 0,0%
Osinko/nettotulos 33,5% -13,6% 0,0% 0,0% 75,2% 99,6% 77,8% 0,0%
Osinko/FCF 65,1% 95,0% 0,0% 0,0% 74,0% 37,9% 38,1% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 178,5 106,9
PE (3v) 69,8 30,9 24,1
PE 28,2 24,2 30,1 31,5 27,5
EV (mEUR) 1 081 774 901 1 136 1 159 936 1 204 1 108
EV/EBIT 25,5 17,8 21,2 24,4 18,1
Oma pääoma/osake 1,27 1,17 1,08 1,48 2,05 1,90 1,99 3,09
P/B 4,66 4,33 5,43 5,35 4,40 3,51 4,47 2,88
ROE 17,4% -33,2% -16,8% -14,4% 18,8% 11,4% 11,1% 21,0%
ROI 10,4% -11,2% -7,5% -11,1% 16,4% 9,7% 10,4% 25,5%
Omavaraisuusaste 14,8% 15,0% 12,4% 15,6% 22,2% 21,0% 19,6% 28,9%
Gearing 163,1% 69,4% 120,9% 78,7% 11,6% 43,0% 34,6% -2,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 6,89 5,58 5,09 6,88 6,09 6,14 5,89 7,77 7,01 7,38
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00
Osinkotuotto 1,0% 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,7% 0,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,11 -0,35 -0,37 -0,25 -0,28 -0,11 -0,15 -0,31 -0,30 -0,30
PE
EV (mEUR) 1 162 986 774 1 084 936 922 901 1 213 1 075 1 088
EV/EBIT
Oma pääoma/osake 1,03 1,11 1,17 1,22 1,18 1,14 1,08 1,10 1,32 1,46
P/B 6,72 5,03 4,33 5,64 5,18 5,40 5,43 7,07 5,31 5,04
ROE -9,8% -32,1% -33,1% -22,2% -23,5% -8,8% -11,9% -22,6% -27,5% -18,5%
ROI -0,7% -8,4% -11,2% -6,8% -8,6% -3,5% -4,7% -11,9% -12,3% -13,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset