Caverion sijoituskohteena

Päivitetty 6.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Caverion Oyj on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa 10 maassa, sen markkina-arvo on noin 0,9 miljardia euroa ja sillä on noin 15 900 työntekijää.

PERUSTIEDOT 2020e CAVERION Ennuste
Osake (EUR, 6.8.20) 6,53 Osinko (EUR, 12 kk) 0,18
Markkina-arvo (Mrd) 0,89 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (mEUR) 2 175 +2,4% Osinko/EPS -102% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 26,0 +15,2% Osinko/FCF 15% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 6,35 -2,8%
EPS 0,19 Omav.aste 13%
P/E 34,1 Gearing 107%
EV/EBIT 25,1 ROE 15,8%
P/B 5,29 ROI 8,8%

Huomioita

Caverionin liikevaihto on ollut laskutrendissä koko yhtiön itsenäisen taipaleen ajan. Yhtiö on pyrkinyt eroon heikosti kannattavista projekteista sekä pyrkinyt virtaviivaistamaan toimintaansa.

Samalla, kun liikevaihto on ollut laskussa, niin yhtiön tuloskunto painui vuosina 2016 – 2018 tappiolliseksi. Tulosta on painanut erilaiset kertaluontoiset projektiliiketoiminnan alaskirjaukset sekä yhtiön saama noin 40,8 miljoonan euron kartellisakko liittyen Saksan toimintoihin. Vuoden 2019 tulos kääntyi vihdoin voitolliseksi.

Osakkeen arvoksi sain 6,35 euroa, mikä on linjassa nykyisen osakkeen hinnan kanssa (6,53 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): caverion-2020-08-06.pdf

caverion-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2013

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat omistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (caverion-2020-08-06.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 6.8.20) 6,53 7,19 5,09 5,89 7,92 9,03 6,65 8,90
Lkm (000) 136 097 135 866 131 087 125 084 125 084 125 085 125 381 125 595
Markkina-arvo (Mrd) 0,89 0,98 0,67 0,74 0,99 1,13 0,83 1,12
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 530,0 1 060,1 2 175 2 123 2 204 2 276 2 364 2 443 2 407 2 544
Liiketulos 12,5 11,5 42,5 35,3 -35,9 -26,6 -40,8 65,0 44,2 49,4
Nettotulos 9,0 3,6 26,0 22,6 -48,1 -27,0 -31,7 46,6 27,7 35,5
Marginaali 1,7% 0,3% 1,2% 1,1% -2,2% -1,2% -1,3% 1,9% 1,2% 1,4%
EPS 0,07 0,03 0,19 0,17 -0,37 -0,22 -0,25 0,37 0,22 0,28
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 126 94 51 29 48 68 99 133
Liikearvo 367 367 334 332 340 336 336 336
Muut varat 780 821 639 732 797 755 700 805
Varat yhteensä 1 273 1 281 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274
Oma pääoma 168 163 154 135 185 256 237 250
Vähemmistö -0 0 0 0 0 0 1 1
Korolliset velat 305 328 158 193 193 98 201 220
Muut vastuut 800 791 712 764 806 804 696 804
Pääomat yhteensä 1 273 1 281 1 025 1 093 1 184 1 159 1 135 1 274
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 143 129 19 -17 -37 72 96 100
Investoinnit: Capex -21 -16 -12 -17 -34 -24 -24 -28
Vapaa rahavirta (FCF) 122 113 7 -34 -71 47 73 73
Investoinnit: Muut -5 -49 -6 21 -4 2 1 2
Investointien jälkeen 118 64 1 -13 -74 50 73 74
Rahoitus: Voitonjako -11 -7 0 0 -35 -28 -28 0
Rahoitus: Muut -67 -16 22 -1 89 -52 -75 -37
Rahavarojen muutos 40 41 24 -14 -21 -30 -29 37
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,10 0,08 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,10 0,08 0,05 0,00 0,00 0,28 0,22 0,22
Osinkotuotto 1,5% 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,3% 2,5%
Osinko/nettotulos 52,3% 48,1% -13,6% 0,0% 0,0% 75,2% 99,6% 77,8%
Osinko/FCF 11,1% 9,6% 95,0% 0,0% 0,0% 74,0% 37,9% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 385,8 267,1 106,9
PE (3v) 5 082,4 69,8 30,9 24,1
PE 34,1 43,2 24,2 30,1 31,5
EV (mEUR) 1 068 1 211 774 901 1 136 1 159 936 1 204
EV/EBIT 25,1 34,3 17,8 21,2 24,4
Oma pääoma/osake 1,23 1,20 1,17 1,08 1,48 2,05 1,90 1,99
P/B 5,29 6,01 4,33 5,43 5,35 4,40 3,51 4,47
ROE 15,8% 14,3% -33,2% -16,8% -14,4% 18,8% 11,4% 11,1%
ROI 8,8% 8,8% -11,2% -7,5% -11,1% 16,4% 9,7% 10,4%
Omavaraisuusaste 13,2% 12,7% 15,0% 12,4% 15,6% 22,2% 21,0% 19,6%
Gearing 106,5% 144,2% 69,4% 120,9% 78,7% 11,6% 43,0% 34,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus