C. H. Robinson Worldwide

Viimeksi päivitetty 29.7.2020

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita. Yhtiöllä on noin 120 000 aktiivista asiakasta, 280 toimipistettä ja yli 15 000 työntekijää.

Vuonna 1941 CHRW:n omistajat alkoivat myydä yhtiön osakkeita työntekijöille ja vuoteen 1976 mennessä yhtiö oli kokonaan työntekijöiden omistama. Pörssiin CHRW (Nasdaq: CHRW) listautui vuonna 1997.

Edellä mainitusta työntekijäomistajuudesta johtuen yritys panostaa paljon työntekijöidensä koulutukseen ja viihtyvyyteen. Lean-periaatteet näkyvät yhtiön toimintatavassa, joita ovat esimerkiksi jatkuva kehitys (continuous improvement), työntekijöiden koulutus ja investoinnit osaamisen kehittämiseen sekä pitkäjänteinen tiimien rakennus. Yhtiö on myös pärjännyt hyvin Great Place To Work -kilpailussa viimeisten 13 vuoden ajan, ja voitti kilpailun suurten yritysten sarjassa vuonna 2013 ja oli kilpailun toinen vuonna 2014.

CHRW:n toimitusjohtajana aloitti toukokuussa 2019 Robert (Bob) Biesterfeld (s. 1975), joka on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1999 alkaen. Ennen toimitusjohtajuutta hän toimi yrityksessä eri johtotehtävissä. Häntä ennen toimitusjohtajana toimi John P. Wiehoff (2002 – 2019).

Toimintaympäristö

CHRW on ns. 3PL-yhtiö (”3rd party logistics”), mikä tarkoittaa sitä, ettei yhtiöllä ole omaa kalustoa kuten rekkoja, laivoja, lentokoneita yms. Yhtiö tarjoaa rahtaus- ja logistiikkapalveluja asiakasyhtiöilleen ja sen jälkeen hankkii tämän toiminnan verkostonsa kautta. Jotta rahti kulkee sujuvasti ja kustannustehokkaasti esimerkiksi Los Angelesista Helsinkiin, niin se vaatii CHRW:n työntekijöiltä hyvää asiakastuntemusta sekä hyvää paikallista logistiikkatuntemusta läpi koko toimitusketjun.

Edellä mainittuun haasteeseen yhtiö vastaa sekä suurella alihankintaverkostolla sekä panostamalla työntekijöiden koulutukseen, rekrytoimalla tarkasti hyviä työntekijöitä sekä panostamalla asiakaspalveluhenkisyyteen. Yhtiön palkkausmalli on vahvasti bonusvetoinen, mikä osaltaan kannustaa työntekijöitä hakemaan kustannustehokkaita ratkaisuja.

Logistiikkatarjonta on vahvasti fragmentoitunutta, sillä periaatteessa kuka tahansa voi perustaa kuljetusliikkeen rahtipalveluja varten. Kilpailu on siten kovaa, mikä näkyy CHRW:n toiminnassa siinä, että alihankkija on monesti samaan aikaan sekä yhteistyökumppani että kilpailija.

Koska logistiikkapalveluissa hinta on merkittävin kilpailukeino, niin CHRW hakee kilpailuetua hinnan sijaan palvelun laadusta ja turvallisuudesta. CHRW hoitaa rahdin huolinta-, tullaus-, vakuutus- yms. asiat asiakasyhtiön puolesta, sekä omalla nimellään takaa rahdin turvallisen ja aikataulunmukaisen kuljetuksen. Tästä syystä alihankintaverkoston tarkka valinta ja tunteminen on erityisen tärkeää.

CHRW ei ole riippuvainen mistään yksittäisestä asiakkaasta, sillä suurimman asiakkaan osuus liikevaihtomarginaalista on alle 2 prosenttia. Lisäksi 500 suurinta asiakasta vastaa noin 40 prosenttia yhtiön nettoliikevaihdosta. Tässä nettoliikevaihto on palvelun myynnistä saatavan ja palvelun toteuttamisen suorien kulujen ero.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus