CHRW: Arvonmääritys

Päivitetty 11.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 11.5.2020: 73,80 USD

Laskennan parametrit

CHRW on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (CHRW: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 400 78 322
EPS 2,942 0,574 2,368
Oikaistu EPS 3,861
Osinko 2,050 0,510 1,540
Oma pääoma 1 587
Oma pääoma/osake 11,672

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,9 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 0,8x sekä oman pääoman riskilisänä 5,20 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,06%   1,9% + 0,8*5,20% + 0,0%
Osakkeita 135 969   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,95%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,00%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 54,1%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,39%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,06 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,06 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,06 %).

Vuoden 2021 tulokseen on tehty 125 miljoonan dollarin taso-oikaisu.

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

chrw-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 89,09 84,09 78,20 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80
Nettotulos 473 665 577 400 535 546 556 567
Muutos % -7,8% 40,5% -13,2% -30,7% 33,8% 1,9% 1,9% 1,9%
EPS 3,35 4,74 4,19 2,94 3,94 4,01 4,09 4,17
PE 26,6 17,8 18,7 25,1 18,7 18,4 18,0 17,7
Osinko 1,810 1,880 2,010 2,050 2,089 2,130 2,171 2,213
Osinkotuotto 2,0% 2,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0%
Oma pääoma 10,09 11,36 12,13 12,50 14,35 16,23 18,15 20,11
P/B 8,83 7,40 6,45 5,90 5,14 4,55 4,07 3,67
ROE 35,3% 44,0% 35,3% 23,9% 29,3% 26,2% 23,8% 21,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (73,80 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,06 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 400 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 535 ja 546 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus