CHRW: Ennusteet

Päivitetty 2.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

chrw-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2019.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että huhtikuussa NET REVENUE on ollut noin +5 prosentin nousussa verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Toisaalta Truckload:n määrät ovat laskeneet -4 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

CHRW:llä on 2 segmenttiä:

  • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
  • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Yhtiö uudisti segmenttijaotteluaan Q1/2019 niin, että vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut. Segmenttimuutoksesta johtuen en pystynyt selvittämään taulukon ”Other logistics servicces” ja ”Sourcing” alueiden lukuja vuodelle 2018. Jätin rivit kuitenkin näkyviin, jotta näkyvyys aikaisempiin lukuihin säilyisi. Ja ehkä tämän vuoden kuluessa saadaan selvyys myös em. puttuviin lukuihin.

NET REVENUE 2019e 2018 2017 2016 2015
Truckload 1 500 1 375 1 230 1 257 1 317
LTL 500 467 407 382 361
Intermodal 35 32 29 33 41
Global Forwarding 575 544 462 377 347
Other logistics services 117 105 83
Sourcing 122 123 121
Muut 290 287
YHTEENSÄ 2 900 2 705 2 367 2 277 2 270

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty CHRW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
NAST 11 900,0 2 953,2 3 100,0 3 050,0 2 796,8 12 346,7 3 050,2 3 224,9 3 163,2 2 908,4
Muutos (%) -3,6% -3,2% -3,9% -3,6% -3,8%
Global Forwarding 2 425,0 662,4 625,0 600,0 537,6 2 487,8 677,1 639,3 617,6 553,8
Muutos (%) -2,5% -2,2% -2,2% -2,8% -2,9% 16,2% 14,5% 15,8% 16,8% 18,1%
Muut 1 800,0 433,1 450,0 500,0 416,9 1 796,7 410,5 427,7 495,3 463,2
YHTEENSÄ 16 125,0 4 048,7 4 175,0 4 150,0 3 751,3 16 631,2 4 137,8 4 291,9 4 276,1 3 925,4
Muutos (%) -3,0% -2,2% -2,7% -2,9% -4,4% 11,8% 4,5% 13,4% 15,3% 14,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin vuoden 2019 alussa. NAST:n muutosprosentteja vuodelle 2018 ei ole laskettu, sillä yhtiö tiedotti vertailuluvut vain vuodelta 2018.

NAST-segmentin Q1:n liikevaihto laski -3,8 prosenttia rahtiliikenteen yleisen hintojen laskun seurauksena. Sen sijaan NET REVENUE nousi +11 prosenttia. Koska vuoden 2018 luvut olivat erinomaisia, minkä lisäksi arvioin hintatason jatkavan laskuaan, niin tein loppuvuoden 2019 ennusteet noin -3,2…4,0 prosentin laskuun.

Global Forwarding -segmentin Q1:n liikevaihto laski -2,9 prosenttia ja myös tässä hintatason lasku vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Laskua tuli etenkin lento- ja merirahdissa. Tässäkin segmentissä NET REVENUE nousi (+3,4 %). Odotan hintojen pysyvän viime vuotta alhaisemmalla tasolla ja siksi arvioin koko vuoden 2019 liikevaihdon jäävän -2,5 prosenttai vuodesta 2018.

Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 450 -500 miljoonan dollarin lukemilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 15,75 – 16,75, miljardia dollaria. Tämä olisi noin -3,0 prosenttia vuoden 2018 liikevaihtoa heikompi, missä rahtihintojen lasku huippuvuodesta 2018 tuntuu.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
NAST 895,0 238,7 225,0 220,0 211,3 821,8 230,1 223,9 188,2 179,6
Muutos (%) 8,9% 3,7% 0,5% 16,9% 17,7%
Global Forwarding 100,0 25,8 30,0 30,0 14,2 91,6 29,8 23,8 29,8 8,2
Muutos (%) 9,2% -13,4% 26,1% 0,7% 73,2% -0,2% 77,4% -23,5% 7,6% -49,4%
Muut -5,0 -4,1 0,0 0,0 -0,9 -1,4 -4,3 -1,8 1,0 3,7
YHTEENSÄ 990,0 260,4 255,0 250,0 224,6 912,0 255,6 245,9 219,0 191,5
Muutos (%) 8,6% 1,9% 3,7% 14,2% 17,3% 17,7% 21,3% 26,4% 20,5% 1,9%
Marginaali 6,1% 6,4% 6,1% 6,0% 6,0% 5,5% 6,2% 5,7% 5,1% 4,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin NAST:n muutosprosentteja ei ole laskettu vertailutietojen puutteiden johdosta.

NAST-segmentin Q1:n tulos kasvoi +16,9 prosenttia, mitä tuki NET REVENUE:n kasvu. Toiminnan kulut nousivat palkkakulujen nousun johdosta. Arvelen hyvän kannattavuuskehityksen jatkuvan Q2/2019 aikana, mutta tasaantuvan sitten vuoden toisella puoliskolla. Kasvua tulisi noin +9 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Global Forwarding -segmenti Q1:n tulos kasvoi +73 prosenttia, mutta vertailukauden tulos oli heikko. Tein loppuvuoden ennusteen noin 25 – 30 miljoonan dollarin kvartaalituloksilla, jolla koko vuoden 2019 tulos kasvaisi +9 prosenttia. Tästä suurin osa saavutettiin jo Q1:llä.

Muut kulut -erän arvioin hieman negatiiviseksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 950 – 1 050 miljoonaa dollaria, missä kasvua tulisi noin +6,1 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali olisi 6,1 prosenttia eli korkeampi kuin vertailuvuoden 5,5 prosenttia. Tätä ajatusta tukee Q1:n hyvä NET REVENUE:n kehitys.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 990,0 260,4 255,0 250,0 224,6 912,0 255,6 245,9 219,0 191,5
Rahoituskulut (netto) -60,0 -12,9 -15,0 -15,0 -17,1 -31,8 -9,5 -6,5 -5,1 -10,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 930,0 247,5 240,0 235,0 207,5 880,2 246,1 239,4 213,9 180,8
Verot -220,0 -59,4 -60,0 -55,0 -45,6 -215,8 -58,9 -63,6 -54,7 -38,6
Nettotulos 710,0 188,1 180,0 180,0 161,9 664,4 187,2 175,8 159,2 142,2

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosien aikana vaihdellut karkeasti ottaen noin 8 – 10 miljoonan dollarin välillä. Mutta koska Q1/2019 kulut olivat -17 miljoonaa dollaria, niin tein loppuvuoden ennusteet noin 15 miljoonan dollarin lukemin.

Veroasteena käytin 24 – 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 650 – 750 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CHRW:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • CHRW:n net revenue eli eräänlainen bruttokate on pitänyt nykyisessä tilanteessa hyvin pintansa. Pystyykö yhtiö jatkossakin ostamaan rahtipalveluja ja myymään niitä hyvällä katteella eteenpäin?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CHRW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin 0,5 – 2,0 prosentin tahdilla, mikä jatkaisi vuodelle 2019 ennustamaani hitaamman kasvun aikaa.

Liiketulosta lähestyi liiketulosmarginaalin kautta ja arvioin sen olevan vuoden 2019 ennustetun 6,1 prosentin tuntumassa tai hieman parempi. Liikevaihdon kasvun kautta dollarimääräinen liiketulos olisi näillä parametreilla kuitenkin kasvussa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 60 – 70 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 16 500 16 200 4 100 4 200 4 150 3 750
Muutos (%) 1,9% 0,5% 1,3% 0,6% 0,0% -0,0%
Liiketulos 1 050 1 025 275 265 255 230
Muutos (%) 2,4% 3,5% 5,6% 3,9% 2,0% 2,4%
Marginaali 6,4% 6,3% 6,7% 6,3% 6,1% 6,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 050 1 025 275 265 255 230
Rahoituskulut (netto) -70 -60 -15 -15 -15 -15
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 980 965 260 250 240 215
Verot -240 -235 -60 -60 -60 -55
Nettotulos 740 730 200 190 180 160

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset