CHRW: Ennusteet

Päivitetty 31.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

chrw-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2020.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että tammikuussa NET REVENUE on ollut noin 18 prosentin laskussa verrattuna viime vuoden tammikuuhun.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

CHRW:llä on 2 segmenttiä:

  • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
  • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Yhtiö uudisti segmenttijaotteluaan Q1/2019 niin, että vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut. Segmenttimuutoksesta johtuen en pystynyt selvittämään taulukon ”Other logistics servicces” ja ”Sourcing” alueiden lukuja vuodelle 2018. Jätin rivit kuitenkin näkyviin, jotta näkyvyys aikaisempiin lukuihin säilyisi. Ja ehkä tämän vuoden kuluessa saadaan selvyys myös em. puuttuviin lukuihin.

NET REVENUE 2020e 2019 2018 2017 2016
Truckload 1 349 1 446 1 230 1 257
LTL 477 471 407 382
Intermodal 28 32 29 33
Global Forwarding 507 523 462 377
Other logistics services 122 122 117 105
Sourcing 103 111 122 123
Muut
YHTEENSÄ 0 2 586 2 705 2 367 2 277

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty CHRW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
NAST 10 750,0 2 770,0 2 730,0 2 675,0 2 575,0 11 283,7 2 788,5 2 826,3 2 872,1 2 796,8
Muutos (%) -4,7% -0,7% -3,4% -6,9% -7,9% -8,6% -8,6% -12,4% -9,2% -3,8%
Global Forwarding 2 125,0 575,0 550,0 525,0 475,0 2 328,0 600,2 597,7 592,5 537,6
Muutos (%) -8,7% -4,2% -8,0% -11,4% -11,6% -6,4% -11,4% -6,5% -4,1% -2,9%
Muut 1 575,0 405,0 400,0 420,0 350,0 1 697,9 404,6 432,1 444,3 416,9
YHTEENSÄ 14 450,0 3 750,0 3 680,0 3 620,0 3 400,0 15 309,6 3 793,3 3 856,1 3 908,9 3 751,3
Muutos (%) -5,6% -1,1% -4,6% -7,4% -9,4% -7,9% -8,3% -10,2% -8,6% -4,4%

NAST-segmentin vuoden 2019 liikevaihto laski 8,6 prosenttia rahtiliikenteen yleisen hintatason laskun seurauksena. Markkinoilla on selvästi ylitarjontaa suhteessa pehmenevään kysyntään, mikä näkyy sitten hintatasossa.

Liikevaihdon laskun myötä myös segmentin NET REVENUE koki kovia ja se laski noin 5,7 prosenttia vuonna 2019 (1 797 vs 1 906 M USD) ja etenkin vuoden toisen puoliskon tilanne oli vaikea net revenuen laskiessa Q3:lla 13 prosenttia ja Q4:lla 23,2 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 rahtiliikenteen pehmeys jatkuu myöskin vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tein segmentin liikevaihtoennusteet niin, että vuoden alussa lasku olisi voimakkaampaa, mutta tilanne tasoittuisi sitten vuoden loppua kohden.

Myös Global Forwarding -segmentin vuoden liikevaihto laski selvästi (-6,4 %) hintatason ja rahtimäärien laskujen myötä. Globaalin talouden hidastuminen näkyy tässä segmentissä.

Tämän segmentin vuoden 2019 NET REVENUE jäi vain niukasti edellisvuodesta (-1,8 %), missä tukea on tuonut hankittu The Space Cargo Group. Tosin Q4:lla laskua tuli tässäkin segmentissä vajaan 10 prosentin verran.

Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 350 -420 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 14,0 – 14,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 5,6 prosenttia vuoden 2019 liikevaihtoa heikompi, missä rahtihintojen ja -määrien lasku tuntuu.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
NAST 680,0 170,0 185,0 175,0 150,0 722,7 130,5 176,2 204,7 211,3
Muutos (%) -5,9% 30,3% 5,0% -14,5% -29,0% -12,1% -43,3% -21,3% 8,8% 17,7%
Global Forwarding 65,0 25,0 20,0 20,0 0,0 80,5 15,0 24,7 26,6 14,2
Muutos (%) -19,3% 66,7% -19,0% -24,8% -100,0% -12,1% -49,7% 3,8% -10,7% 73,2%
Muut -15,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 -13,2 -8,7 0,2 -3,8 -0,9
YHTEENSÄ 730,0 190,0 200,0 190,0 150,0 790,0 136,8 201,1 227,5 224,6
Muutos (%) -7,6% 38,9% -0,5% -16,5% -33,2% -13,4% -46,5% -18,2% 3,9% 17,3%
Marginaali 5,1% 5,1% 5,4% 5,2% 4,4% 5,2% 3,6% 5,2% 5,8% 6,0%

Jos NAST-segmentin H1:n tulos kasvoi mukavat 13,1 prosenttia, niin tilanne kääntyi vuoden toisella puoliskolla varsin karmeaan laskuun (-32,4 %). Markkinailmapiirin muutos oli siten todella nopea. Tuloskuntoa rasitti selvästi viimevuotista alhaisemmat rahtihinnat ja -volyymit, mitkä painoivat marginaaleja. Lisäksi yhtiö teki investointeja tietojärjestelmiinsä, jotka osaltaan nostivat kulutasoa.

Myös vuosi 2020 alkanee heikoissa merkeissä, sillä tammikuun aikana NET REVENUE oli noin 18 prosentin laskussa. Tästä syystä tein Q1:n ennusteen vajaat 30 prosenttia vertailukautta heikommaksi. Lisäksi arvioin, että vuoden 2020 alkupuolisko on heikko, joka korjaantuu vuoden toisella puoliskolla. Tässä viime vuoden heikko H2:n antaa helpotusta tulosylitykselle.

Myös Global Forwarding -segmentin Q4-tulos romahti lähes 50 prosenttia viime vuodesta. Tässäkin tuloskuntoa nakersi liikevaihdon laskun tekijät sekä tietojärjestelmäinvestoinnit. Tässä on hyvä tiedostaa sekin, että segmentin tulos vastaa kokonaisuudesta noin 10 prosentin verran, joten isotkin muutokset hautautuvat helposti NAST-segmentin muutosten alle.

Tein vuoden 2020 ennusteen 65 miljoonaan dollariin, missä vuoden alku olisi NAST:n tavoin vaikea.

Muut kulut -erän arvioin noin 15 miljoonaa dollaria negatiivisiksi.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeksi sain 675 – 750 miljoonaa dollaria, missä tulos laskisi noin 7,6 prosenttia. Tämä tulostaso olisi heikoin sitten vuoden 2013, joten taloudellisen aktiviteetin hidastuminen tuntuu kovasti rahtiyhtiön luvuissa. Tulosmarginaali olisi noin 5,1 prosenttia eli se jäisi niukasti parin viime vuoden noin 5,2 – 5,5 marginaaleista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 730,0 190,0 200,0 190,0 150,0 790,0 136,8 201,1 227,5 224,6
Rahoituskulut (netto) -45,0 -15,0 -10,0 -10,0 -10,0 -47,7 -10,8 -13,2 -6,6 -17,1
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 685,0 175,0 190,0 180,0 140,0 742,3 126,0 187,9 220,9 207,5
Verot -155,0 -40,0 -45,0 -40,0 -30,0 -165,2 -26,9 -41,0 -51,7 -45,6
Nettotulos 530,0 135,0 145,0 140,0 110,0 577,1 99,1 146,9 169,2 161,9

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 45 miljoonaa dollaria. Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroastetta. Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 475 – 550 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva tai lieventyvä kauppasota vaikuttaa CHRW:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • CHRW:n net revenue eli eräänlainen bruttokate lähti H2/2019 aikana kovaan laskuun. Kuinka kauan ja kuinka paljon kova kilpailutilanne sekä talouden hidastuminen painavat katteita?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CHRW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Globaalin talouden hidastuminen näkyi selvästi yhtiön H2/2019 luvuissa eikä vuodesta 2020 näyttäisi tulevan juurikaan parempaa. Arvioin heikon tilanteen kääntyvän vuonna 2021 noin 3 prosentin kasvuun. Liikevaihto olisi vajaat 15 miljardia dollaria, millä tasolla liikevaihto oli vuonna 2017.

Liiketulosta lähestyin liiketulosmarginaalin kautta ja arvioin sen pysyvän vuoden 2019 tasolla noin 5,2 prosentissa. Näillä luvuilla tulos nousisi vuonna 2021 noin 775 miljoonaan dollariin eli se palautuisi liikevaihdon tapaan vuoden 2017 tasolle.

Vuoden 2022 ennusteissa dollarimääräiset luvut paranisivat hieman.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 50 – 60 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 22 – 24 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 15 250 14 900 3 800 3 800 3 750 3 550
Muutos (%) 2,3% 3,1% 1,3% 3,3% 3,6% 4,4%
Liiketulos 800 775 200 210 190 175
Muutos (%) 3,2% 6,2% 5,3% 5,0% 0,0% 16,7%
Marginaali 5,2% 5,2% 5,3% 5,5% 5,1% 4,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 800 775 200 210 190 175
Rahoituskulut (netto) -55 -50 -15 -15 -10 -10
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 745 725 185 195 180 165
Verot -170 -175 -45 -50 -40 -40
Nettotulos 575 550 140 145 140 125

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus