CHRW: Ennusteet

Päivitetty 31.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

chrw-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2019.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että heinäkuussa NET REVENUE on ollut noin -8 prosentin laskussa verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Lisäksi Truckload:n määrät ovat laskeneet -6 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

CHRW:llä on 2 segmenttiä:

  • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
  • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Yhtiö uudisti segmenttijaotteluaan Q1/2019 niin, että vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut. Segmenttimuutoksesta johtuen en pystynyt selvittämään taulukon ”Other logistics servicces” ja ”Sourcing” alueiden lukuja vuodelle 2018. Jätin rivit kuitenkin näkyviin, jotta näkyvyys aikaisempiin lukuihin säilyisi. Ja ehkä tämän vuoden kuluessa saadaan selvyys myös em. puttuviin lukuihin.

NET REVENUE 2019e 2018 2017 2016 2015
Truckload 1 500 1 375 1 230 1 257 1 317
LTL 475 467 407 382 361
Intermodal 20 32 29 33 41
Global Forwarding 535 544 462 377 347
Other logistics services 117 105 83
Sourcing 122 123 121
Muut 295 287
YHTEENSÄ 2 825 2 705 2 367 2 277 2 270

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty CHRW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
NAST 11 500,0 2 931,1 2 900,0 2 872,1 2 796,8 12 346,7 3 050,2 3 224,9 3 163,2 2 908,4
Muutos (%) -6,9% -3,9% -10,1% -9,2% -3,8%
Global Forwarding 2 370,0 639,9 600,0 592,5 537,6 2 487,8 677,1 639,3 617,6 553,8
Muutos (%) -4,7% -5,5% -6,1% -4,1% -2,9% 16,2% 14,5% 15,8% 16,8% 18,1%
Muut 1 730,0 418,8 450,0 444,3 416,9 1 796,7 410,5 427,7 495,3 463,2
YHTEENSÄ 15 600,0 3 989,8 3 950,0 3 908,9 3 751,3 16 631,2 4 137,8 4 291,9 4 276,1 3 925,4
Muutos (%) -6,2% -3,6% -8,0% -8,6% -4,4% 11,8% 4,5% 13,4% 15,3% 14,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin vuoden 2019 alussa. NAST:n muutosprosentteja vuodelle 2018 ei ole laskettu, sillä yhtiö tiedotti vertailuluvut vain vuodelta 2018.

NAST-segmentin H1/2019 liikevaihto laski -6,6 prosenttia rahtiliikenteen yleisen hintojen laskun seurauksena. Sen sijaan NET REVENUE nousi +8 prosenttia. Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 rahtiliikenteen pehmeys jatkuu myös vuoden toisella puoliskolla. Koska vuoden 2018 luvut olivat erinomaisia, niin tein vuoden 2019 ennusteen selvästi viimevuotista heikommaksi (-6,9 %).

Myös Global Forwarding -segmentin alkuvuoden liikevaihto laski -3,5 prosenttia ja tässäkin hintatason lasku vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Laskua tuli etenkin lento- ja merirahdissa. NET REVENUE nousi (+0,8 %), mutta kehitys Q2:lla oli jo laskevaa. Odotan hintojen pysyvän viime vuotta alhaisemmalla tasolla ja siksi arvioin koko vuoden 2019 liikevaihdon jäävän -4,7 prosenttia vuodesta 2018.

Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 400 -450 miljoonan dollarin lukemilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 15,5 – 16,0 miljardia dollaria. Tämä olisi noin -6,2 prosenttia vuoden 2018 liikevaihtoa heikompi, missä rahtihintojen lasku huippuvuodesta 2018 tuntuu.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
NAST 850,0 224,0 210,0 204,7 211,3 821,8 230,1 223,9 188,2 179,6
Muutos (%) 3,4% -2,7% -6,2% 8,8% 17,7%
Global Forwarding 95,0 26,7 27,5 26,6 14,2 91,6 29,8 23,8 29,8 8,2
Muutos (%) 3,7% -10,4% 15,5% -10,7% 73,2% -0,2% 77,4% -23,5% 7,6% -49,4%
Muut -10,0 -2,8 -2,5 -3,8 -0,9 -1,4 -4,3 -1,8 1,0 3,7
YHTEENSÄ 935,0 247,9 235,0 227,5 224,6 912,0 255,6 245,9 219,0 191,5
Muutos (%) 2,5% -3,0% -4,4% 3,9% 17,3% 17,7% 21,3% 26,4% 20,5% 1,9%
Marginaali 6,0% 6,2% 5,9% 5,8% 6,0% 5,5% 6,2% 5,7% 5,1% 4,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin NAST:n muutosprosentteja ei ole laskettu vertailutietojen puutteiden johdosta.

NAST-segmentin alkuvuoden tulos kasvoi +13,1 prosenttia, mitä tuki NET REVENUE:n kasvu. Toiminnan kulut nousivat palkkakulujen nousun johdosta. Yhtiö kertoi, että heinäkuun alun NET REVENUE oli konsernitasolla noin -8 prosentin laskussa ja arvioin tämän painavan myös segmentin tuloskunnon laskuun loppuvuoden aikana. Tähän vaikuttaa myös vertailukauden erinomaiset lukemat.

Global Forwarding -segmenti Q1:n tulos kasvoi +73 prosenttia, mutta vertailukauden tulos oli heikko. Tämän vastapainoksi tuloskunto laski -11 prosenttia Q2:lla. NET REVENUE laski Q2:lla -2,0 miljoonaa dollaria, mikä pitkälti selittää Q2:n tuloslaskua (-2,8 M USD). Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin laskua tuli etenkin lento- ja merirahdissa. Tein loppuvuoden ennusteen noin 25 – 30 miljoonan dollarin kvartaalituloksilla, mikä vastaisi H2/2018 tuloskuntoa.

Muut kulut -erän arvioin noin -10 miljoonaa dollaria negatiivisiksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 900 – 950 miljoonaa dollaria, missä kasvua tulisi noin +2,5 prosenttia vahvan H1:n johdosta. Vuoden toisella puoliskolla tuloskunto kääntyisi noin -3,5…-4,5 prosentin laskuun. Tulosmarginaali olisi noin 6,0 prosenttia eli korkeampi kuin vertailuvuoden 5,5 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 935,0 247,9 235,0 227,5 224,6 912,0 255,6 245,9 219,0 191,5
Rahoituskulut (netto) -45,0 -11,3 -10,0 -6,6 -17,1 -31,8 -9,5 -6,5 -5,1 -10,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 890,0 236,6 225,0 220,9 207,5 880,2 246,1 239,4 213,9 180,8
Verot -210,0 -57,7 -55,0 -51,7 -45,6 -215,8 -58,9 -63,6 -54,7 -38,6
Nettotulos 680,0 178,9 170,0 169,2 161,9 664,4 187,2 175,8 159,2 142,2

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosien aikana vaihdellut karkeasti ottaen noin 8 – 10 miljoonan dollarin välillä. Tein H2/2019 ennusteet pitkälti alkuvuoden lukemiin perustuen niin, että rahoituskulut olisivat -45 miljoonaa dollaria vuonna 2019.

Veroasteena käytin 24 – 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 630 – 700 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CHRW:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • CHRW:n net revenue eli eräänlainen bruttokate on pitänyt nykyisessä tilanteessa hyvin pintansa. Pystyykö yhtiö jatkossakin ostamaan rahtipalveluja ja myymään niitä hyvällä katteella eteenpäin?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CHRW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Koska globaalissa taloudessa on hidastumisen merkkejä, mikä näkyi myös Q2:n rahtimarkkinan pehmeytenä, niin tein liikevaihtoennusteet noin -1,5…-2,5 prosentin laskuun. Lasku olisi hitaampaa kuin edellä arvioimani vuoden 2019 liikevaihdon lasku (-6,2 %), mutta sitä selittää pitkälti vuoden 2018 erinomaisuus.

Liiketulosta lähestyi liiketulosmarginaalin kautta ja arvioin sen olevan vuoden 2019 tasolla (6,0 %). Tämä painaisi dollarimääräistä tuloskuntoa liikevaihdon laskun seurauksena. Mikäli marginaalit putoaisivat esimerkiksi 5 prosenttiin, niin silloin liiketulos olisi noin 750 miljoonan dollarin tasolla. Tässä oikeastaan loppuvuoden 2019 maailman talouden kehitys antaa viitteitä sille, millaisia marginaaliodotuksia kannattaa käyttää.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 50 – 70 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 15 000 15 250 3 900 3 850 3 825 3 675
Muutos (%) -1,6% -2,2% -2,3% -2,5% -2,1% -2,0%
Liiketulos 900 910 240 230 220 220
Muutos (%) -1,1% -2,7% -3,2% -2,1% -3,3% -2,0%
Marginaali 6,0% 6,0% 6,2% 6,0% 5,8% 6,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 900 910 240 230 220 220
Rahoituskulut (netto) -60 -50 -15 -15 -10 -10
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 840 860 225 215 210 210
Verot -210 -210 -55 -55 -50 -50
Nettotulos 630 650 170 160 160 160

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset