CHRW: Ennusteet

Päivitetty 1.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

chrw-tuloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2019.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että lokakuussa NET REVENUE on ollut noin 15 prosentin laskussa verrattuna viime vuoden lokakuuhun.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

CHRW:llä on 2 segmenttiä:

  • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
  • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Yhtiö uudisti segmenttijaotteluaan Q1/2019 niin, että vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut. Segmenttimuutoksesta johtuen en pystynyt selvittämään taulukon ”Other logistics servicces” ja ”Sourcing” alueiden lukuja vuodelle 2018. Jätin rivit kuitenkin näkyviin, jotta näkyvyys aikaisempiin lukuihin säilyisi. Ja ehkä tämän vuoden kuluessa saadaan selvyys myös em. puuttuviin lukuihin.

NET REVENUE 2019e 2018 2017 2016 2015
Truckload 1325 1 375 1 230 1 257 1 317
LTL 475 467 407 382 361
Intermodal 30 32 29 33 41
Global Forwarding 535 544 462 377 347
Other logistics services 117 105 83
Sourcing 122 123 121
Muut 285 287
YHTEENSÄ 2 650 2 705 2 367 2 277 2 270

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty CHRW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
NAST 11 200,0 2 704,8 2 826,3 2 872,1 2 796,8 12 346,7 3 050,2 3 224,9 3 163,2 2 908,4
Muutos (%) -9,3% -11,3% -12,4% -9,2% -3,8% 26,9%
Global Forwarding 2 360,0 632,2 597,7 592,5 537,6 2 487,8 677,1 639,3 617,6 553,8
Muutos (%) -5,1% -6,6% -6,5% -4,1% -2,9% 16,2% 14,5% 15,8% 16,8% 18,1%
Muut 1 710,0 416,7 432,1 444,3 416,9 1 796,7 410,5 427,7 495,3 463,2
YHTEENSÄ 15 270,0 3 753,7 3 856,1 3 908,9 3 751,3 16 631,2 4 137,8 4 291,9 4 276,1 3 925,4
Muutos (%) -8,2% -9,3% -10,2% -8,6% -4,4% 11,8% 4,5% 13,4% 15,3% 14,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin vanhan Robinson Fresh:n luvut sulautettiin NAST:iin sekä konsernitoimintoihin vuoden 2019 alussa. NAST:n muutosprosentteja vuodelle 2018 ei ole laskettu, sillä yhtiö tiedotti vertailuluvut vain vuodelta 2018.

NAST-segmentin liikevaihto (-8,6 %) on heikentynyt vuoden edetessä rahtiliikenteen yleisen hintatason laskun seurauksena. Markkinoilla on selvästi ylitarjontaa suhteessa pehmenevään kysyntään, mikä näkyy sitten hintatasossa. NET REVENUE oli vielä H1:llä hieman viimevuotista parempi, mutta Q3:lla senkin kehitys kääntyi reippaaseen noin 13 prosentin laskuun. Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 rahtiliikenteen pehmeys jatkuu myös Q4:lla. Tein Q4:n ennusteen Q3:n viitoittamalla tavalla yli 10 prosentin laskuun.

Myös Global Forwarding -segmentin Q1-Q3 liikevaihto on ollut laskussa (-4,6 %) ja vauhti on hienokseltaan kiristynyt vuoden edetessä. Tämän segmentin NET REVENUE on ollut hieman viimevuotista parempi, missä tukea on tuonut hankittu The Space Cargo Group. Tuskin tässäkään nähdään oleellista parannusta vuoden viimeisellä kvartaalilla, joten tästä syystä tein koko vuoden ennusteen noin -5 prosentin laskuun.

Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 400 -450 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 15,0 – 15,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 8,2 prosenttia vuoden 2018 liikevaihtoa heikompi, missä rahtihintojen lasku huippuvuodesta 2018 tuntuu.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
NAST 780,0 187,8 176,2 204,7 211,3 821,8 230,1 223,9 188,2 179,6
Muutos (%) -5,1% -18,4% -21,3% 8,8% 17,7% 30,8%
Global Forwarding 90,0 24,5 24,7 26,6 14,2 91,6 29,8 23,8 29,8 8,2
Muutos (%) -1,7% -17,8% 3,8% -10,7% 73,2% -0,2% 77,4% -23,5% 7,6% -49,4%
Robinson Fresh
Muutos (%)
Muut -5,0 -0,5 0,2 -3,8 -0,9 -1,4 -4,3 -1,8 1,0 3,7
YHTEENSÄ 865,0 211,8 201,1 227,5 224,6 912,0 255,6 245,9 219,0 191,5
Muutos (%) -5,2% -17,1% -18,2% 3,9% 17,3% 17,7% 21,3% 26,4% 20,5% 1,9%
Marginaali 5,7% 5,6% 5,2% 5,8% 6,0% 5,5% 6,2% 5,7% 5,1% 4,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin NAST:n muutosprosentteja ei ole laskettu vertailutietojen puutteiden johdosta.

NAST-segmentin H1:n tulos kasvoi 13,1 prosenttia, mitä tuki NET REVENUE:n kasvu. Markkinailmapiirin muutos oli nopea, sillä tuloskunto kääntyi Q3:lla yli 20 prosentin laskuun. Tuloskuntoa rasitti selvästi viimevuotista alhaisemmat rahtihinnat ja -volyymit, mitkä painoivat marginaaleja.

Eikä Q4:lle ole odotettavissa yhtään parempaa, sillä lokakuun aikana NET REVENUE oli noin 15 prosentin laskussa. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen vajaat 20 prosenttia vertailukautta heikommaksi.

Global Forwarding -segmentin Q3-tulos pinnisti hieman vertailukautta paremmaksi. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin tuloskuntoa tuki hankittu The Space Cargo Group. Tein Q4:n ennusteen suoraan Q3:n lukemiin, mikä tarkoittaisi reipasta tuloslaskua viime vuoteen nähden. Prosenteissa iso luku, mutta dollarimääräisesti hieman alle 5 miljoonaa dollaria.

Muut kulut -erän arvioin noin 5 miljoonaa dollaria negatiivisiksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 825 – 875 miljoonaa dollaria, missä tulos laskisi heikon H2:n johdosta noin 5 prosenttia vuodesta 2018. Tulosmarginaali olisi noin 5,7 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vertailuvuoden 5,5 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 865,0 211,8 201,1 227,5 224,6 912,0 255,6 245,9 219,0 191,5
Rahoituskulut (netto) -50,0 -13,1 -13,2 -6,6 -17,1 -31,8 -9,5 -6,5 -5,1 -10,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 815,0 198,7 187,9 220,9 207,5 880,2 246,1 239,4 213,9 180,8
Verot -190,0 -51,7 -41,0 -51,7 -45,6 -215,8 -58,9 -63,6 -54,7 -38,6
Nettotulos 625,0 147,0 146,9 169,2 161,9 664,4 187,2 175,8 159,2 142,2

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 50 miljoonaa dollaria. Veroasteena käytin 23 – 24 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 600 – 650 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CHRW:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • CHRW:n net revenue eli eräänlainen bruttokate on pitänyt nykyisessä tilanteessa hyvin pintansa. Pystyykö yhtiö jatkossakin ostamaan rahtipalveluja ja myymään niitä hyvällä katteella eteenpäin?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CHRW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Koska globaalissa taloudessa on hidastumisen merkkejä, mikä näkyi Q3:n rahtimarkkinan pehmeytenä, niin tein tilikauden 2020 ennusteen noin 3,4 prosentin laskuun. Arvioin heikon tilanteen kääntyvän vuonna 2021 hienoiseen kasvuun.

Liiketulosta lähestyi liiketulosmarginaalin kautta ja arvioin sen olevan vuoden 2017 tasolla (5,2 %). Tämä painaisi dollarimääräistä tuloskuntoa liikevaihdon laskun seurauksena.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 50 – 60 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 23 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 14 900 14 750 3 675 3 775 3 750 3 550
Muutos (%) 1,0% -3,4% -2,1% -2,1% -4,1% -5,4%
Liiketulos 775 780 200 195 195 190
Muutos (%) -0,6% -9,8% -5,6% -3,0% -14,3% -15,4%
Marginaali 5,2% 5,3% 5,4% 5,2% 5,2% 5,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 775 780 200 195 195 190
Rahoituskulut (netto) -55 -50 -15 -15 -10 -10
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 720 730 185 180 185 180
Verot -170 -180 -45 -45 -45 -45
Nettotulos 550 550 140 135 140 135

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus