CHRW: Ennusteet

Päivitetty 3.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

chrw-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2019.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että tammikuussa NET REVENUE on ollut noin +9 prosentin nousussa verrattuna viime vuoden tammikuuhun. Koska tämä on eräänlainen bruttokate, niin se lupailisi hyvän kehityksen jatkuvan myös Q1:llä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

CHRW:llä on 3 segmenttiä:

  • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
  • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.
  • Robinson Fresh: segmentti tarjoaa mm. tuorehedelmien ja -vihannesten sekä muiden tuoretuotteiden osto- ja myyntipalveluita sekä markkinointia.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut:

NET REVENUE 2019e 2018 2017 2016 2015
Truckload 1 600 1 446 1 230 1 257 1 317
LTL 500 471 407 382 361
Intermodal 35 32 29 33 41
Global Forwarding 575 522 462 377 347
Other logistics services 130 122 117 105 83
Sourcing 110 111 122 123 121
YHTEENSÄ 2 950 2 704 2 367 2 277 2 270

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty CHRW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
NAST 11 500,0 2 850,0 2 950,0 2 900,0 2 800,0 11 247,9 2 774,5 2 931,5 2 878,9 2 663,0
Muutos (%) 2,2% 2,7% 0,6% 0,7% 5,1% 15,6% 6,0% 18,7% 20,9% 17,9%
Global Forwarding 2 725,0 725,0 675,0 675,0 650,0 2 487,8 677,1 639,3 617,6 553,8
Muutos (%) 9,5% 7,1% 5,6% 9,3% 17,4% 16,2% 14,5% 15,8% 16,8% 18,1%
Robinson Fresh 2 250,0 540,0 565,0 610,0 535,0 2 268,9 531,8 565,6 621,0 550,5
Muutos (%) -0,8% 1,5% -0,1% -1,8% -2,8% -6,1% -10,6% -7,8% -5,5% 0,0%
Muut 650,0 160,0 160,0 165,0 165,0 626,6 154,5 155,5 158,5 158,1
YHTEENSÄ 17 125,0 4 275,0 4 350,0 4 350,0 4 150,0 16 631,2 4 137,9 4 291,9 4 276,0 3 925,4
Muutos (%) 3,0% 3,3% 1,4% 1,7% 5,7% 11,8% 4,5% 13,4% 15,3% 14,9%

NAST-segmentin Q1-Q3/2018 liikevaihdon kasvu oli vahvaa (+19,2 %), mutta Q4:lla kasvuvauhti hidastui noin +6 prosenttiin. Hintataso jatkoi nousuaan Q4:lla, mutta rahtimäärät laskivat Truckload:ssa, mutta etenkin Intermodal:ssa. Koska vuoden 2018 luvut olivat erinomaisia, niin tein vuoden 2019 ennusteen hieman varovaisesti noin +2,2 prosentin kasvuun.

Global Forwarding -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kehittyi vahvasti läpi vuoden (+16,2 %). Myös tämän segmentin kohdalla hintojen sekä rahtimäärien nousu tukivat liikevaihdon kasvua. Tein ennusteen vuodelle 2019 edelleen vahvaan kasvuun perustuen, missä H1:n olisi vielä varsin kova, mutta sitten H2:lla kehitys hieman hidastuisi.

Robinson Fresh -segmentin Q1:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta on ollut laskussa Q2:sta lähtien. Vuoden 2018 liikevaihto jäi -6,1 prosenttia vuodesta 2017. Lasku johtuu erään keskeisen asiakkaan vähentyneistä tilauksista. Arvioin, että lasku jatkuu ainakin vuoden 2019 alkupuoliskolla, mutta tasaantuvan sitten vuoden loppua kohden.

Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 650 miljoonan dollarin lukemaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 16,5 – 17,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +3,0 prosenttia vuoden 2018 liikevaihtoa suurempi, mutta jäisi parin viime vuoden +12-13 prosentin kasvuluvuista selvästi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
NAST 830,0 215,0 210,0 205,0 200,0 773,9 211,0 204,2 184,6 174,1
Muutos (%) 7,2% 1,9% 2,8% 11,1% 14,9% 23,2% 16,9% 34,9% 31,6% 11,7%
Global Forwarding 100,0 25,0 30,0 30,0 15,0 91,6 29,8 23,8 29,8 8,2
Muutos (%) 9,2% -16,1% 26,1% 0,7% 82,9% -0,2% 77,4% -23,5% 7,6% -49,4%
Robinson Fresh 55,0 15,0 15,0 15,0 10,0 59,7 19,8 21,4 9,2 9,3
Muutos (%) -7,9% -24,2% -29,9% 63,0% 7,5% 11,8% 53,5% 84,5% -35,2% -36,7%
Muut -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -13,1 -5,1 -3,4 -4,6 0,0
YHTEENSÄ 980,0 250,0 255,0 250,0 225,0 912,1 255,5 246,0 219,0 191,6
Muutos (%) 7,4% -2,2% 3,7% 14,2% 17,4% 17,7% 21,2% 26,5% 20,5% 1,9%
Marginaali 5,7% 5,8% 5,9% 5,7% 5,4% 5,5% 6,2% 5,7% 5,1% 4,9%

Liiketulosten arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat tasaantuvat vuoden edetessä. Marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

NAST-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi noin +23 prosenttia. Vertailukauden tulokseen sisältyi saatu +8,8 miljoonan dollarin sopimuskorvaus, joten tämä huomioiden alkuvuoden tulos olisi kasvanut vieläkin enemmän. Arvelen hyvä kehityksen jatkuvan myös H1/2019 aikana, mutta tasaantuvan sitten vuoden toisella puoliskolla. Kasvua tulisi noin +7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Global Forwarding -segmentin vuoden 2018 tulos jäi hieman vuodesta 2017. Eli jos liikevaihto kasvoi mallikkaasti, niin tuloskehitys oli tähän nähden varsin heikkoa. Tulosta laski henkilöstökulujen nousun lisäksi tehdyt investoinnit. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +9 prosentin kasvuun, mikä saavutettaisiin jo melkein sillä, jos Q1:n tulos olisi normaali.

Robinson Fresh -segmentin H1:n tulos laski rumat noin -35 prosenttia, mutta nousi H2:lla +71 prosenttia. Tämä kumosi H1:n tuloslaskun ja vuoden 2018 tulos kasvoi +12 prosenttia. H1:n tuloksen laskuun vaikutti mm. kertaluontoinen alaskirjaus ja henkilöstökulujen sekä hankittujen kuljetuspalveluiden hintojen roima nousu. Q3:lla yhtiö oli saanut vähennettyä työvoimaa (-6 %), mikä näkyi heti parantuneena kannattavuutena. Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 55 miljoonaan dollariin, mikä olisi parin viime vuoden tuloksien keskiarvo.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 950 – 1 050 miljoonaa dollaria, missä kasvua tulisi noin +5,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali olisi 5,7 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vertailuvuoden 5,5 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 980,0 250,0 255,0 250,0 225,0 912,1 255,5 246,0 219,0 191,6
Rahoituskulut (netto) -40,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -31,8 -9,5 -6,5 -5,1 -10,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 940,0 240,0 245,0 240,0 215,0 880,3 246,0 239,5 213,9 180,9
Verot -240,0 -62,5 -62,5 -62,5 -52,5 -215,8 -58,9 -63,6 -54,7 -38,6
Nettotulos 700,0 177,5 182,5 177,5 162,5 664,5 187,1 175,9 159,2 142,3

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosien aikana vaihdellut karkeasti ottaen noin 8 – 10 miljoonan dollarin välillä, joten tein vuoden 2019 kvartaaliennusteet 10 miljoonan dollarin lukemilla.

Veroasteena käytin 24 – 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 650 – 750 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CHRW:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • USA:ssa on pula kuljettajista, mikä näkyy kapasiteetin niukkuutena ja korkeina rahtihintoina. Kauanko niukka kapasiteettitilanne vielä jatkuu? Ja miten tämä näkyy rahtihintojen kehityksessä?
  • CHRW:n net revenue eli eräänlainen bruttokate on pitänyt nykyisessä tilanteessa hyvin pintansa. Pystyykö yhtiö jatkossakin ostamaan rahtipalveluja ja myymään niitä hyvällä katteella eteenpäin?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CHRW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin 2,5 – 3,1 prosentin tahdilla, mikä jatkaisi vuodelle 2019 ennustamaani hitaamman kasvun aikaa.

Liiketulosta lähestyi liiketulosmarginaalin kautta ja arvioin sen olevan vuoden 2019 ennustetun 5,7 prosentin tuntumassa. Liikevaihdon kasvun kautta dollarimääräinen liiketulos olisi näillä parametreilla kuitenkin kasvussa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 45 – 50 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 18 100 17 550 4 400 4 450 4 450 4 250
Muutos (%) 3,1% 2,5% 2,9% 2,3% 2,3% 2,4%
Liiketulos 1 050 1 025 260 265 260 240
Muutos (%) 2,4% 4,6% 4,0% 3,9% 4,0% 6,7%
Marginaali 5,8% 5,8% 5,9% 6,0% 5,8% 5,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 050 1 025 260 265 260 240
Rahoituskulut (netto) -50 -45 -15 -10 -10 -10
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 000 980 245 255 250 230
Verot -240 -240 -60 -65 -60 -55
Nettotulos 760 740 185 190 190 175

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset