CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 1.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (1.11.2019) 75,64 Osinko 12 kk 2,080
Markkina-arvo (Mrd) 10,5 Osinkotuotto 2,7%
Liikevaihto (M) 15 270 (-8,2%) Osinko/EPS 46% 4v ka
Nettotulos (M) 625 (-6,0%) Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 4,52 Omav.aste 37%
PE 16,7 Gearing 62%
EV/EBIT 13,3 ROE 37,5%
PB 6,0 ROI 27,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE1.11.2019 | 75,64 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvon määrä sekä heikko omavaraisuusaste.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, minkä lisäksi maailmantalouden hidastuminen voi näkyä rahtien määrien sekä hintojen laskuna. Tämä näkyi ikävästi Q3/2019 tuloksessa, joka laski yli 15 prosenttia vertailukaudesta.

Tilikausi 2019

CHRW:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 3 856 4 292 -10,2% 11 516 12 493 -7,8%
Liiketulos (ebit) 201,1 246,0 -18,2% 653,2 656,6 -0,5%
Nettotulos 146,9 175,9 -16,5% 477,9 477,4 0,1%
EPS (USD) 1,07 1,25 3,45 3,39

Q3:n oli haastava kvartaali ja yhtiön luvut jäivät alle johdon odotuksien: liikevaihto laski 10 prosenttia ja liiketulos 18 prosenttia.

Rahtimarkkinoilla nähtiin aggressiivista hinnoittelua, kun tarjontaa oli selvästi enemmän kuin samaan aikaan pehmenevää kysyntää. Isoja prosentteja selittää myös se, että vertailukauden lukemat olivat ennätystasolla, joten niiden lyöminen olisi ollut joka tapauksessa haastavaa.

Tuloskehityksen muutos oli joka tapauksessa nopeaa, sillä H1:llä liiketulos kasvoi vielä noin 10 prosentin tahdilla. Ja nyt siis lasketeltiin lähes 20 prosenttia.

Eikä Q4:sta näyttäisi tulevan yhtään sen parempaa, sillä net-revenue (eräänlainen bruttokate) oli noin 15 prosentin laskussa lokakuussa. Yhtiö arvioi tarjonnan ylikapasiteetin säilyvän markkinoilla vielä jonkin aikaa.

Näkymät 2019

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 754 4 138 -9,3% 15 270 16 631 -8,2%
Liiketulos (ebit) 212 256 -17,1% 865 912 -5,2%
Nettotulos 147 187 -21,5% 625 665 -6,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,08 2,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat CHRW: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2012 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto pysytteli hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa muutaman vuoden ajan. Kunnes liikevaihto lähti vuodesta 2017 jälleen hyvään kasvuun.

Sen sijaan nettotulos on asettunut noin 500 miljoonaan dollariin, missä marginaalien kapeneminen ja nousseet kustannukset tuntuvat. Vuonna 2018 verouudistuksen alhaisempi veroaste sekä liikevaihdon selvä kasvu nostivat tuloksen 665 miljoonaan dollariin eli uusiin ennätyslukemiin.

chrw-tuloslaskelma-q32019b

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella Ennusteet-sivulla mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 15,0 – 15,5 miljardia ja nettotulos noin 600 – 650 miljoonaa dollaria, mikä pitäisi nettotulosmarginaalin viime vuoden tasolla noin 4,1 prosentissa.

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2019 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 16,7x, mitä voidaan pitää hienokseltaan koholleen hinnoiteltuna. Toisaalta markkinanäkymät ovat kääntyneet nopeasti, joten ehkä vuoden 2019 tulos ei ole oikea vertailukohde PE:tä laskettaessa.

chrw-roe-roi-q32019

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7 – 10 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,29 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -130 miljoonaa dollaria, mikä haukkaisi nykyisestä noin 625 miljoonan dollarin tuloksesta noin 20 prosenttia.

chrw-liikearvo-q32019

Yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 526 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena. Vuoden 2019 velkaisuutta nosti uusi kirjanpitostandardi, missä vuokrasopimukset ja leasing-velat merkitään korollisiin velkoihin.

chrw-velkaisuus-q32019

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 750 miljoonaan dollariin. Viimeiseltä 7 vuoden ajalta kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

Vuonna 2018 rahavirrat nousivat lähes 800 miljoonaan dollariin, missä selvästi alhaisempi veroaste toi oman lisänsä. Onkin mielenkiintoista nähdä, mille tasolle tulevien vuosien rahavirrat asettuvat.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 45 – 90 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan.

chrw-rahavirta-q32019

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Vahvasta liiketoiminnan rahavirrasta johtuen vuoden 2018 vapaa rahavirta nousikin omille lukemille.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet 2,65 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,65 miljardia ja voitonjakoon noin -2,25 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,5 miljardiin dollariin.

Nykyinen osingon taso on noin 280 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 500 – 700 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 200 – 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,15 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 7 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q32019

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2014 lopusta noin 8,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 5,7 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CHRW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2019 (e) 0,520 12/2018 0,500 12/2017 0,460
3/2020 (e) 0,520 3/2019 0,500 3/2018 0,460
5/2020 (e) 0,520 5/2019 0,500 5/2018 0,460
8/2020 (e) 0,520 8/2019 0,500 8/2018 0,460
YHTEENSÄ 2,080 2,000 1,840
+4,0% +8,7% +2,2%

Seuraava osingon nostovuoro olisi Q4/2019 aikoihin ja arvioin osingon nousevan 0,02 dollarilla. Näin 12 kk:n osinkoennuste on 2,08 dollaria, mikä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osake 75,64 USD).

Taulukko

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+349) sekä osingonmaksuilla (-144) ja omien osakkeiden ostolla (-81). Oikaisu on yhteensä +124 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

HUOM Q1/2019 aikana yhtiö sulautti Robinson Fresh-segmentin muihin segmentteihin. Tästä syystä segmentin vuoden 2018 ja 2019 tietoja ei ole esitetty. Lisäksi NAST-segmentin vertailutiedot vuodesta 2017 taaksepäin eivät ole yhteneviä uusien tietojen kanssa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.11.2019) 75,64 84,09 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22
Lkm (000) 138 373 140 405 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946
Markkina-arvo (Mrd) 10,47 11,81 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
NAST 11 200 12 347 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 360 2 488 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 416 2 344 2 395
Muut 1 710 1 797 584 488 472
YHTEENSÄ 15 270 16 632 14 870 13 145 13 475
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
NAST 780 822 628 674 718
Global Forwarding 90 92 92 81 76
Robinson Fresh 53 76 81
Muut -5 -1 2 6 -17
YHTEENSÄ 865 913 775 837 858
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 755 11 516 15 270 16 631 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359
Liikevoitto 212 653 865 912 775 838 858 748 683 675
Nettotulos 147 478 625 665 473 513 510 449 415 594
Marginaali 3,9% 4,2% 4,1% 4,0% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2%
EPS 1,06 3,45 4,52 4,74 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 446 379 334 248 168 488 162 210
Liikearvo 1 292 1 259 1 276 1 233 1 108 825 829 822
Muut varat 2 961 2 783 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772
Tase yhteensä 4 699 4 421 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804
Oma pääoma 1 735 1 595 1 426 1 258 1 150 1 047 940 1 504
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 526 1 346 1 465 1 240 950 1 105 875 254
Muut vastuut 1 438 1 480 1 345 1 189 1 084 1 062 988 1 046
Tase yhteensä 4 699 4 421 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 825 793 384 529 718 513 348 460
Investoinnit: Capex -80 -64 -58 -91 -45 -30 -48 -51
Vapaa rahavirta (FCF) 745 729 326 438 673 483 300 409
Investoinnit: Muut -70 -9 -49 -222 -9 -359 19 -308
Investointien jälkeen 675 720 277 216 664 124 319 101
Rahoitus: Voitonjako -550 -587 -406 -417 -453 -372 -985 -500
Rahoitus: Muut -60 -68 203 290 -155 228 620 236
Rahavarojen muutos 65 65 74 89 56 -20 -46 -163
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,02 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,02 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34
Osinkotuotto 2,7% 2,2% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1%
Osinko/nettotulos 44,7% 39,7% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5%
Osinko/FCF 37,5% 36,2% 78,5% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,1 22,8 26,1 22,2 20,1
PE (3v) 17,8 21,5 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8
PE 16,7 17,8 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2
EV/EBIT 13,3 14,0 17,7 13,7 11,4 15,6 14,5 15,2
Oma pääoma/osake 12,54 11,36 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29
P/B 6,03 7,40 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81
ROE 37,5% 44,0% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2%
ROI 27,9% 31,3% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9%
Omavaraisuusaste 36,9% 36,1% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6%
Gearing 62,2% 60,6% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 84,78 84,35 86,99 84,09 97,92 83,66 93,71 89,09 76,10 68,68
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,080 2,060 2,040 2,020 1,880 1,880 1,870 1,860 1,850 1,840
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 1,9% 2,2% 2,0% 2,1% 2,4% 2,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,84 5,02 4,92 4,73 4,49 4,08 3,72 3,59 3,37 3,44
PE 17,5 16,8 17,7 17,8 21,8 20,5 25,2 24,8 22,6 20,0
EV/EBIT 14,1 13,5 14,0 14,0 17,0 15,9 18,4 17,8 15,8 14,0
ROE 41,1% 43,7% 43,6% 44,0% 43,1% 40,2% 37,5% 37,6% 36,2% 37,3%
ROI 29,8% 30,8% 30,4% 30,8% 29,9% 28,4% 27,9% 27,8% 27,7% 30,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus