CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 8.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (USD, 8.8.20) 95,79 Osinko (USD, 12 kk) 2,0700
Markkina-arvo (Mrd) 13,0 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (mUSD) 14 850 -3,0% Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 480 -16,8% Osinko/FCF 43% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 91,00 -5,0%
EPS 3,54 Omav.aste 37%
P/E 27,1 Gearing 58%
EV/EBIT 21,6 ROE 27,5%
P/B 7,14 ROI 20,0%

Huomioita

CHRW on ns. 3PL-yhtiö (”3rd party logistics”), mikä tarkoittaa sitä, ettei yhtiöllä ole omaa kalustoa kuten rekkoja, laivoja, lentokoneita yms. Yhtiö tarjoaa rahtaus- ja logistiikkapalveluja asiakasyhtiöilleen ja sen jälkeen hankkii tämän toiminnan verkostonsa kautta.

Logistiikkatarjonta on vahvasti fragmentoitunutta, sillä periaatteessa kuka tahansa voi perustaa kuljetusliikkeen rahtipalveluja varten. Kilpailu on siten kovaa, mikä näkyy CHRW:n toiminnassa siinä, että alihankkija on monesti samaan aikaan sekä yhteistyökumppani että kilpailija.

Osakkeen arvoksi sain 91,00 dollaria, mikä jää hieman alle nykyisen osakkeen hinnan (95,79 USD).

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): chrw-2020-08-08.pdf

chrw-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa

Taulukko

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (chrw-2020-08-08.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 8.8.20) 95,79 78,20 84,09 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35
Lkm (000) 135 776 137 735 140 405 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080
Markkina-arvo (Mrd) 13,01 10,77 11,81 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17
NET REVENUE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Trucload 1 349 1 446 1 230 1 257 1 317 1 190,0 1 055,0
LTL 477 471 407 382 361 259 239
Intermodal 28 32 29 33 41 41 39
Global Forwarding 507 523 462 377 347 329 297
Other logistics services 122 122 117 105 83 73 68
Sourcing 103 111 122 123 121 116 127
YHTEENSÄ 2 430 2 586 2 705 2 367 2 277 2 270 2 008 1 825
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
NAST 10 700 11 284 12 347 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 450 2 328 2 488 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 416 2 344 2 395
Muut 1 700 1 698 1 797 584 488 472
YHTEENSÄ 14 850 15 310 16 632 14 870 13 145 13 475
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
NAST 550,0 723 822 628 674 718
Global Forwarding 117,5 81 92 92 81 76
Robinson Fresh 53 76 81
Muut -17,5 -14 -1 2 6 -17
YHTEENSÄ 650 790 913 775 837 858
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 675 7 433 14 850 15 310 16 631 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752
Liiketulos 170 298 650 790 912 775 838 858 748 683
Nettotulos 125 222 480 577 665 505 513 510 450 416
Marginaali 3,4% 3,0% 3,2% 3,8% 4,0% 3,4% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3%
EPS 0,92 1,64 3,54 4,19 4,74 3,57 3,59 3,51 3,05 2,65
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 384 448 379 334 248 168 488 162
Liikearvo 1 451 1 292 1 259 1 276 1 233 1 108 825 829
Muut varat 3 079 2 901 2 789 2 626 2 207 1 908 1 901 1 812
Varat yhteensä 4 914 4 641 4 427 4 236 3 688 3 184 3 214 2 803
Oma pääoma 1 822 1 671 1 595 1 426 1 258 1 150 1 047 940
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 443 1 555 1 346 1 465 1 240 950 1 105 875
Muut vastuut 1 649 1 415 1 486 1 345 1 190 1 084 1 062 988
Pääomat yhteensä 4 914 4 641 4 427 4 236 3 688 3 184 3 214 2 803
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 747 835 793 384 529 718 513 348
Investoinnit: Capex -63 -70 -64 -58 -91 -46 -30 -48
Vapaa rahavirta (FCF) 684 765 729 326 438 672 483 300
Investoinnit: Muut -215 -43 -9 -50 -222 -8 -359 19
Investointien jälkeen 469 722 720 276 216 664 124 319
Rahoitus: Voitonjako -361 -587 -566 -444 -418 -465 -379 -978
Rahoitus: Muut -134 -64 -89 242 291 -143 235 613
Rahavarojen muutos -26 71 65 74 89 56 -20 -46
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 2,050 2,010 1,880 1,810 1,740 1,570 1,430 1,400
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,050 2,010 1,880 1,810 1,740 1,570 1,430 1,400
Osinkotuotto 2,1% 2,6% 2,2% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4%
Osinko/nettotulos 58,0% 48,0% 39,7% 50,7% 48,5% 44,7% 46,9% 52,9%
Osinko/FCF 40,7% 36,2% 36,2% 78,5% 56,8% 34,0% 43,7% 73,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 24,6 20,7 22,6 25,8 22,2
PE (3v) 22,7 18,5 21,0 24,7 21,3 19,7 22,7 19,1
PE 27,1 18,7 17,8 24,9 20,4 17,7 24,6 22,0
EV (mUSD) 14 065 11 878 12 774 13 727 11 468 9 797 11 666 9 879
EV/EBIT 21,6 15,0 14,0 17,7 13,7 11,4 15,6 14,5
Oma pääoma/osake 13,42 12,13 11,36 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98
P/B 7,14 6,45 7,40 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75
ROE 27,5% 35,3% 44,0% 37,6% 42,6% 46,4% 45,3% 34,0%
ROI 20,0% 25,6% 31,3% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2%
Omavaraisuusaste 37,1% 36,0% 36,0% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5%
Gearing 58,1% 66,2% 60,6% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus