CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 1.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (1.8.2018) 93,75 Osinko 12 kk 1,87 2,0%
Markkina-arvo (Mrd) 13,2 Osinko/EPS 47% 4v ka
Liikevaihto (M) 16 725 (+12,5%) Osinko/FCF 52% 4v ka
Nettotulos (M) 635 (+34,2%) Omav.aste 37%
EPS 4,50 Gearing 52%
PE 20,8 ROE 40%
PB 7,7 ROI 28%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE1.8.2018 | 93,75 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee ennustettuun tulokseen nähden osakkeen korkea hinta. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Osakkeen hinta on kuitenkin noussut korkeaksi, sillä 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 20,8x – 25,8x tasolla. Lisäksi osinkotuotto on painunut noin 2,0 prosenttiin (osake 93,75 USD).

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Tilikausi 2018

CHRW:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 4 276 3 710 15% 8 201 7 125 15%
Liiketulos (ebit) 219 182 20% 411 370 11%
Nettotulos 159 111 43% 302 233 29%
EPS (USD) 1,13 0,78 2,14 1,65

Q2:n liikevaihdon kasvua tuki rahtihintojen nousu sekä kasvaneet rahtimäärät. Kasvua oli kaikissa yhtiön rahtiryhmissä. USA:ssa hintoja nostaa (yli 10 %) korkean kysynnän lisäksi samaan aikaan vaikuttava kuljetusalan kapasiteetin niukkuus.

Koska yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, niin hintojen nousu vaikuttaa nostavasti sekä liikevaihtoon että kuluihin. Tämän hallinnassa yhtiö onnistui Q2:lla hyvin, sillä se pystyi leventämään osto- ja myyntimarginaalia, mikä näkyi net-revenue:n (eräänlainen bruttokate) kasvuna (+17 %).

Kulupuolella palkkakustannukset olivat nousussa verrattuna viime vuoteen, mikä selittyy pitkälti kasvaneella työntekijämäärällä sekä suuremmilla työntekijäbonuksilla.

Marginaalien leveneminen näkyy suoraan liiketuloksen (ebit) nousuna (+20 %). Nettotulos kehittyi selvästi liikevaihtoa paremmin, missä alhaisempi veroaste (25,6 vs 35,6 %) näkyy.

Näkymät 2018

Yhtiö ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2018. Yhtiön arvioina kuitenkin oli, että Q3:lla rahtien hintojen nousuvauhti hieman tasaantuu alkuvuodesta. Nousua siis edelleen, mutta pienemmillä prosenteilla. Net-revenue oli yhtiön mukaan noin +20 prosentin kasvussa heinäkuun aikana verrattuna heinäkuuhun 2017.

Yhtiö arvioi myös, että rahtien kysyntä pysynee hyvällä tasolla vuoden toisellakin puoliskolla.

Hyvän Q2:n ansiosta tilikauden 2018 karkeaa ennustetta (Talousmentor) voidaan hilata vähän korkeammalle:

  • liikevaihto: 16,5 – 17,0 Mrd USD (2017: 14,9 Mrd USD)
  • nettotulos: 620 – 640 M USD (vero-oikaistu 473 M USD)
  • 12 kk:n osinkoennuste: 1,87 USD (ed. 12 kk 1,83 USD)

Arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat nousuaan. Tuloksen nousua helpottaa kevyempi verotus sekä hankittujen liiketoimintojen sisältyminen kokonaisuudessaan lukuihin. Toisaalta marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

CHRW:llä on 3 segmenttiä:

  • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
  • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.
  • Robinson Fresh: segmentti tarjoaa mm. tuorehedelmien ja -vihannesten sekä muiden tuoretuotteiden osto- ja myyntipalveluita sekä markkinointia.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut:

NET REVENUE 2018e 2017 2016 2015 2014
Truckload 1 360 1 230 1 257 1 317 1 190
LTL 460 407 382 361 259
Intermodal 30 29 33 41 41
Global Forwarding 510 462 377 347 329
Other logistics services 120 117 105 83 73
Sourcing 120 122 123 121 116
YHTEENSÄ 2 600 2 367 2 277 2 270 2 008

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
NAST 11 350,0 2 858,1 2 950,0 2 878,9 2 663,0 9 728,8 2 618,5 2 469,4 2 381,6 2 259,3
Muutos (%) 16,7% 9,2% 19,5% 20,9% 17,9% 11,3% 14,8% 9,6% 10,3% 10,5%
Global Forwarding 2 450,0 658,6 620,0 617,6 553,8 2 141,0 591,3 552,1 528,8 468,8
Muutos (%) 14,4% 11,4% 12,3% 16,8% 18,1% 36,0% 24,2% 41,3% 48,2% 33,5%
Robinson Fresh 2 300,0 553,5 575,0 621,0 550,5 2 415,7 594,7 613,6 657,0 550,4
Muutos (%) -4,8% -6,9% -6,3% -5,5% 0,0% 3,1% 12,3% 3,9% -0,5% -2,4%
Muut 625,0 139,5 165,0 162,4 158,1 583,8 155,3 149,3 142,6 136,6
YHTEENSÄ 16 725,0 4 209,7 4 310,0 4 279,9 3 925,4 14 869,3 3 959,8 3 784,4 3 710,0 3 415,1
Muutos (%) 12,5% 6,3% 13,9% 15,4% 14,9% 13,1% 16,0% 12,8% 12,4% 11,1%

NAST-segmentin alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi +19,4 prosenttia, missä rahtien määrien ja hintojen nousu näkyy. Arvelen segmentin loppuvuoden kehityksen olevan tasaista niin, että kvartaalikohtainen liikevaihto on 2,85 – 2,95 miljardissa dollarissa. Näin koko tilikauden liikevaihto olisi noin 11,4 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin +16,7 prosenttia. Tämä jäisi hieman Q1-Q2:n vauhdista, mutta vertailukauden Q4/2017 lukemat olivat jo hyvällä tasolla, mikä hieman tasaa suhteellista kasvuvauhtia.

Global Forwarding -segmentin Q1-Q2 liikevaihto kasvoi sekin mukavat +17,4 prosenttia. Myös tämän segmentin kohdalla hintojen sekä rahtimäärien nousu tukivat liikevaihdon kasvua. Arvelen myös tässä, että liikevaihto kehittyy tasaisesti ja on noin 620 – 660 miljoonaa dollaria per kvartaali. Koko tilikauden liikevaihtoennuste olisi 2,45 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +14,4 prosenttia.

Tässäkin segmentissä prosenttimuotoiset kasvuluvut hieman tasaantuvat vuoden loppua kohden, mutta vertailukauden Q1:n. Myös tämän segmentin Q4/2017 oli vahva, mikä tasaa kasvulukuja osaltaan.

Robinson Fresh -segmentin Q1:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta laski Q2:lla. Lähdin vuoden 2018 arviossani siitä, että liikevaihto laskisi noin -5 prosenttia, mikä noudattaisi Q2:n tilannetta. Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 625 miljoonan dollarin lukemaan.

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 16,5 – 17,0 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +12,5 prosenttia vuoden 2017 liikevaihtoa suurempi, mutta jäisi alkuvuoden noin +15 prosentin kasvuluvuista.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
NAST 725,0 186,3 180,0 184,6 174,1 628,1 180,5 151,4 140,3 155,9
Muutos (%) 15,4% 3,2% 18,9% 31,6% 11,7% -6,9% 14,5% -11,8% -23,2% -4,0%
Global Forwarding 95,0 22,0 35,0 29,8 8,2 91,8 16,8 31,1 27,7 16,2
Muutos (%) 3,5% 31,0% 12,5% 7,6% -49,4% 13,5% -31,7% 82,9% 23,7% -4,1%
Robinson Fresh 40,0 11,5 10,0 9,2 9,3 53,4 12,9 11,6 14,2 14,7
Muutos (%) -25,1% -10,9% -13,8% -35,2% -36,7% -29,6% -1,5% -34,5% -48,0% -16,9%
Muut -5,0 -0 -4,6 0,0 1,8 0,6 0,4 -0,4 1,2
YHTEENSÄ 855,0 219,4 225,0 219,0 191,6 775,1 210,8 194,5 181,8 188,0
Muutos (%) 10,3% 4,1% 15,7% 20,5% 1,9% -7,5% 8,9% -7,9% -22,2% -5,5%
Marginaali 5,1% 5,2% 5,2% 5,1% 4,9% 5,2% 5,3% 5,1% 4,9% 5,5%

Liiketulosten arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat nousuaan. Tuloksen nousua helpottaa myös hankittujen liiketoimintojen sisältyminen kokonaisuudessaan lukuihin. Toisaalta marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

NAST-segmentin Q1-Q2/2018 tulos kasvoi noin +21 prosenttia. Vertailukauden tulokseen sisältyi saatu +8,8 miljoonan dollarin sopimuskorvaus, joten tämä huomioiden alkuvuoden tulos olisi kasvanut vieläkin enemmän. Arvelen hyvä kehityksen ja noin 180 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisen tuloskunnon jatkuvan. Näin koko tilikauden 2018 segmentin tulosennuste on noin 725 miljoonaa dollaria, missä kasvua olisi lähes +15 prosenttia.

Kova kasvuluku, mutta vertailukauden Q3 oli varsin heikko, joten jos alkuvuoden kaltainen tuloskunto pitää, niin kasvu tulee jo oikeastaan siitä. Lisäksi tilikauden kasvuodotus on noin 97 miljoonaa dollaria, josta alkuvuoden aikana on jo saatu reilu osuus eli 63 miljoonaa dollaria.

Global Forwarding -segmentin Q1/2018 tulos jäi vain puoleen vertailukaudesta. Tulosta laski henkilöstökulujen nousun lisäksi tehdyt investoinnit. Q2 tulos palautui jo normaalille tasolleen. Ennusteessa arvelen, että hankitut liiketoiminnat tuovat täyden hyödyn ja niiden integrointiin liittyvät kulut vähenevät vuoden edetessä. Heikosta Q1:stä johtuen segmentin ennustettu tulos on noin 95 miljoonaa dollaria, mikä on hieman viimevuotista parempi.

Robinson Fresh -segmentin Q1-Q2:n tulos laski rumat noin -35 prosenttia. Tuloksen vaikutti mm. kertaluontoinen alaskirjaus ja henkilöstökulujen sekä hankittuen kuljetuspalveluiden hintojen roima nousu. Loppuvuoden tulosennusteen tein noin 10 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla ja näin sain segmentin tulosennusteeksi noin 40 miljoona dollaria.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 840 – 860 miljoonaa dollaria, missä kasvua tulisi noin +10 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tulosmarginaali olisi 5,1 prosenttia eli hieman alhaisempi kuin vertailuvuoden 5,2 prosenttia. Ennustettu liiketulos palauttaisi CHRW:n tuloskunnon vuoden 2016 tasolle (837,5 M USD).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 855,0 219,4 225,0 219,0 191,6 775,1 210,8 194,5 181,8 188,0
Rahoituskulut (netto) -40,0 -9,3 -10,0 -10,0 -10,7 -46,7 -17,5 -10,5 -9,4 -9,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 815,0 210,1 215,0 209,0 180,9 728,4 193,3 184,0 172,4 178,7
Verot -180,0 -46,4 -50,0 -45,0 -38,6 -223,6 -41,2 -64,8 -61,0 -56,6
Nettotulos 635,0 163,7 165,0 164,0 142,3 504,8 152,1 119,2 111,4 122,1

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosien aikana vaihdellut karkeasti ottaen noin 8 – 10 miljoonan dollarin välillä, joten tein kvartaaliennusteen -10 miljoonan dollarin summalla. Näin tilikauden 2018 korkokulujen arvoin olevan noin -40 miljoonaa dollaria.

CHRW arvioi, että tilikauden 2018 veroprosentti on noin 24 – 25 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessa. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 620 – 640 miljoonaa dollaria. Tulosparannusta kirittää osaltaan myös alhaisempi verotus, sillä vuonna 2017 veroaste oli noin 30 ja vuonna 2016 noin 36,8 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2011 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto on pysytellyt hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa. Vuoden 2017 liikevaihto nousi kuitenkin selvästi ollen 14,9 miljardia dollaria ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Sen sijaan nettotulos on asettunut noin 500 miljoonaan dollariin, missä marginaalien kapeneminen ja nousseet kustannukset tuntuvat.

chrw-tuloslaskelma-q22018

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Ennusteet-kappaleessa mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 16,5 – 17,0 miljardia ja nettotulos noin 620 – 640 miljoonaa dollaria, mikä nostaisi tulosmarginaalin 3,8 prosentin tasolle.

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 20,8x, mitä voidaan pitää korkeahkona tasona. Varsinkin, kun tämän hetkinen kilpailutilanne on varsin tiukka.

chrw-roe-roi-q22018

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,3 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 400 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena.

chrw-liikearvo-q22018

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q22018

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 500 miljoonaan dollariin – jos jätetään piikkivuosi 2015 huomioimatta. Viimeiseltä 7 vuoden ajalta kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi 381 miljoonaan dollariin, mitä selittää oikeastaan myyntisaamisten normaalia korkeampi määrä eli 364 miljoonaa dollaria (2016: 173 M USD).

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 30 – 55 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Vuoden 2016 hypähdys 91 miljoonaan dollariin näyttäisi olleen väliaikainen tapahtuma. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan.

chrw-rahavirta-q22018

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta (vuosi 2015) ja capex-investoinnit (vuosi 2016). Näin vuodet 2015 ja 2016 näkyvät graafissa heilahduksena ylös ja sitten alas. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää em. myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet +2,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,6 miljardia ja voitonjakoon noin -2,7 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,5 miljardiin dollariin.

Nykyinen osingon taso on noin 265 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 450 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 150 – 200 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,1 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 7 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q22018

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2013 lopusta noin 16,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 10,4 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,460 8/2017 0,450 8/2016 0,430
12/2018 (e) 0,470 12/2017 0,460 12/2016 0,450
3/2019 (e) 0,470 3/2018 0,460 3/2017 0,450
5/2019 (e) 0,470 5/2018 0,460 5/2017 0,450
YHTEENSÄ 1,870 1,830 1,780
+2,2% +2,8% +6,6%

Parina viime vuotena kvartaaliosinko on noussut 0,01 – 0,02 dollarilla pitäen nousuvauhdin maltillisena. Seuraava osingon nostovuoro olisi joulukuussa 2018, jolloin arvioin osingon nousevan jälleen vain 0,01 dollaria 0,47 dollariin. Näin 12 kk:n osinkoennuste on 1,87 dollaria, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 93,75 USD).

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+334) sekä osingonmaksuilla (-131). Oikaisu on yhteensä +203 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (1.8.2018) 93,75 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22 69,78
Lkm (000) 140 960 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946 164 741
Markkina-arvo (Mrd) 13,22 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24 11,50
NET REVENUE 2018e 2017 2016 2015 2014
Truckload 1 360 1 230 1 257 1 317 1 190
LTL 460 407 382 361 259
Intermodal 30 29 33 41 41
Global Forwarding 510 462 377 347 329
Other logistics services 120 117 105 83 73
Sourcing 120 122 123 121 116
YHTEENSÄ 2 600 2 367 2 277 2 270 2 008
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 11 350 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 450 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 300 2 416 2 344 2 395
Muut 625 584 488 472
YHTEENSÄ 16 725 14 870 13 145 13 475 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 725 628 674 718
Global Forwarding 95 92 81 76
Robinson Fresh 40 53 76 81
Muut -5 2 6 -17
YHTEENSÄ 855 775 837 858 0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 310 8 201 16 725 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359 10 336
Liikevoitto 225 411 855 775 838 858 748 683 675 693
Nettotulos 165 301 635 473 513 510 449 415 594 429
Marginaali 3,8% 3,7% 3,8% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2% 4,2%
EPS 1,17 2,14 4,50 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67 2,60
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 514 334 248 168 488 162 210 374
Liikearvo 1 274 1 276 1 233 1 108 825 829 822 360
Muut varat 2 868 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772 1 404
Tase yhteensä 4 656 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
Oma pääoma 1 721 1 426 1 258 1 150 1 047 940 1 504 1 248
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 407 1 465 1 240 950 1 105 875 254 2
Muut vastuut 1 528 1 345 1 189 1 084 1 062 988 1 046 888
Tase yhteensä 4 656 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 500 384 529 718 513 348 460 430
Investoinnit: Capex -50 -40 -91 -45 -30 -48 -51 -53
Vapaa rahavirta (FCF) 450 344 438 673 483 300 409 377
Investoinnit: Muut -75 -68 -222 -9 -359 19 -308 15
Investointien jälkeen 375 276 216 664 124 319 101 392
Rahoitus: Voitonjako -425 -406 -417 -453 -372 -985 -500 -411
Rahoitus: Muut 50 203 290 -155 228 620 236 -4
Rahavarojen muutos 0 73 89 56 -20 -46 -163 -23
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,85 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,85 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinkotuotto 2,0% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1% 1,7%
Osinko/nettotulos 41,1% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5% 46,1%
Osinko/FCF 58,0% 74,4% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1% 52,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 25,8 26,1 22,2 20,1 25,8
PE (3v) 24,5 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8 29,3
PE 20,8 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2 26,8
Oma pääoma/osake 12,21 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29 7,58
P/B 7,68 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81 9,21
ROE 40,4% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2% 35,0%
ROI 28,4% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9% 56,3%
Omavaraisuusaste 37,0% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6% 58,4%
Gearing 51,9% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9% -29,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset