CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 8.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (8.12.2018) 87,69 Osinko 12 kk 2,000
Markkina-arvo (Mrd) 12,3 Osinkotuotto 2,3%
Liikevaihto (M) 16 825 (+13,2%) Osinko/EPS 46% 4v ka
Nettotulos (M) 665 (+40,5%) Osinko/FCF 50% 4v ka
EPS 4,73 Omav.aste 37%
PE 18,6 Gearing 55%
EV/EBIT 14,5 ROE 42,7%
PB 7,3 ROI 30,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE8.12.2018 | 87,69 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee ennustettuun tulokseen nähden osakkeen korkea hinta. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Osakkeen hinta on kuitenkin noussut korkeaksi, sillä 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 18,6x – 23,9x tasolla. Lisäksi osinkotuotto on painunut noin 2,3 prosenttiin (osake 87,69 USD).

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Tilikausi 2018

CHRW:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 4 292 3 785 13,4% 12 493 10 910 14,5%
Liiketulos (ebit) 246 195 26% 657 564 16,4%
Nettotulos 176 119 48% 477 352 36%
EPS (USD) 1,25 0,85 3,39 2,49

Kuten Q2:llakin, niin Q3:lla liikevaihdon kasvua tuki rahtihintojen nousu sekä kasvaneet rahtimäärät. Kasvua oli kaikissa yhtiön rahtiryhmissä. USA:ssa hintoja nostaa korkean kysynnän lisäksi samaan aikaan vaikuttava kuljetusalan kapasiteetin niukkuus.

Koska yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, niin hintojen nousu vaikuttaa nostavasti sekä liikevaihtoon että kuluihin. Tämän hallinnassa yhtiö onnistui myös Q3:lla hyvin, sillä se pystyi leventämään osto- ja myyntimarginaalia, mikä näkyi net-revenue:n (eräänlainen bruttokate) kasvuna (+17 %).

Yhtiö kertoi, että markkinoilla on nähtävissä lisääntyvää aktiivisuutta tullimaksuihin liittyen. Yritykset täydentävät varastotasojaan ennen, kuin tullimaksut ovat ehtineet nousta. Tästä tulee sitten jossain vaiheessa hiljaisempi jakso, kun varastotasoja sulatellaan.

Kulupuolella palkkakustannukset olivat nousussa verrattuna viime vuoteen, mikä selittyy pitkälti kasvaneella työntekijämäärällä sekä suuremmilla työntekijäbonuksilla.

Marginaalien leveneminen näkyy suoraan liiketuloksen (ebit) nousuna (+26 %). Nettotulos kehittyi selvästi liikevaihtoa paremmin, missä alhaisempi veroaste (26,5 vs 35,2 %) näkyy.

Näkymät 2018

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2018.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että lokakuussa NET REVENUE on ollut noin +9 prosentin nousussa verrattuna viime vuoden lokakuuhun. Koska tämä on eräänlainen bruttokate, niin se lupailisi hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 16,75 – 17,00 Mrd USD (2017:  14,9 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 900 – 920 M USD (2017: 473 M USD)
  • nettotulos: 650 – 675 M USD (2017: 473 M USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: CHRW: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2011 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto on pysytellyt hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa. Vuoden 2017 liikevaihto nousi kuitenkin selvästi ollen 14,9 miljardia dollaria ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Sen sijaan nettotulos on asettunut noin 500 miljoonaan dollariin, missä marginaalien kapeneminen ja nousseet kustannukset tuntuvat.

chrw-tuloslaskelma-q32018

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Ennusteet-kappaleessa mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 16,75 – 17,00 miljardia ja nettotulos noin 650 – 675 miljoonaa dollaria, mikä nostaisi tulosmarginaalin 4,0 prosentin tasolle.

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 18,6x, mitä voidaan pitää korkeahkona tasona. Varsinkin, kun tämän hetkinen kilpailutilanne on varsin tiukka.

chrw-roe-roi-q32018

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,3 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 341 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena.

chrw-liikearvo-q32018

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q32018

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 500 miljoonaan dollariin – jos jätetään piikkivuosi 2015 huomioimatta. Viimeiseltä 7 vuoden ajalta kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi 381 miljoonaan dollariin, mitä selittää oikeastaan myyntisaamisten normaalia korkeampi määrä eli 364 miljoonaa dollaria (2016: 173 M USD).

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 30 – 55 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Vuoden 2016 hypähdys 91 miljoonaan dollariin näyttäisi olleen väliaikainen tapahtuma. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan.

chrw-rahavirta-q32018

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta (vuosi 2015) ja capex-investoinnit (vuosi 2016). Näin vuodet 2015 ja 2016 näkyvät graafissa heilahduksena ylös ja sitten alas. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää em. myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet +2,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,6 miljardia ja voitonjakoon noin -2,7 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,5 miljardiin dollariin.

Nykyinen osingon taso on noin 265 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 450 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 150 – 200 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,0 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 7 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q32018

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2013 lopusta noin 16,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 10,4 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CHRW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2018 0,500 12/2017 0,460 12/2016 0,450
3/2019 (e) 0,500 3/2018 0,460 3/2017 0,450
5/2019 (e) 0,500 5/2018 0,460 5/2017 0,450
8/2019 (e) 0,500 8/2018 0,460 8/2017 0,450
YHTEENSÄ 2,000 1,840 1,800
+8,7% +2,2% +4,7%

Q4-kvartaaliosinko nousi 0,50 dollariin aiemmasta 0,46 dollarista. Osinko irtoaa 14.12.2018 ja se maksetaan 31.12.2018. Näin 12 kk:n osinkoennuste on 2,00 dollaria, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton (osake 87,69 USD).

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+188) sekä osingonmaksuilla (-66). Oikaisu on yhteensä +122 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (8.12.2018) 87,69 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22 69,78
Lkm (000) 140 720 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946 164 741
Markkina-arvo (Mrd) 12,34 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24 11,50
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 11 450 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 475 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 275 2 416 2 344 2 395
Muut 625 584 488 472
YHTEENSÄ 16 825 14 870 13 145 13 475 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 785 628 674 718
Global Forwarding 85 92 81 76
Robinson Fresh 55 53 76 81
Muut -10 2 6 -17
YHTEENSÄ 915 775 837 858 0
NET REVENUE 2018e 2017 2016 2015 2014
Truckload 1 450 1 230 1 257 1 317 1 190
LTL 475 407 382 361 259
Intermodal 30 29 33 41 41
Global Forwarding 510 462 377 347 329
Other logistics services 135 117 105 83 73
Sourcing 110 122 123 121 116
YHTEENSÄ 2 710 2 367 2 277 2 270 2 008
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 330 12 493 16 825 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359 10 336
Liikevoitto 260 657 915 775 838 858 748 683 675 693
Nettotulos 185 477 665 473 513 510 449 415 594 429
Marginaali 4,3% 3,8% 4,0% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2% 4,2%
EPS 1,31 3,39 4,73 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67 2,60
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 420 334 248 168 488 162 210 374
Liikearvo 1 266 1 276 1 233 1 108 825 829 822 360
Muut varat 2 929 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772 1 404
Tase yhteensä 4 615 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
Oma pääoma 1 689 1 426 1 258 1 150 1 047 940 1 504 1 248
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 341 1 465 1 240 950 1 105 875 254 2
Muut vastuut 1 585 1 345 1 189 1 084 1 062 988 1 046 888
Tase yhteensä 4 615 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 600 384 529 718 513 348 460 430
Investoinnit: Capex -50 -40 -91 -45 -30 -48 -51 -53
Vapaa rahavirta (FCF) 550 344 438 673 483 300 409 377
Investoinnit: Muut -25 -68 -222 -9 -359 19 -308 15
Investointien jälkeen 525 276 216 664 124 319 101 392
Rahoitus: Voitonjako -500 -406 -417 -453 -372 -985 -500 -411
Rahoitus: Muut -25 203 290 -155 228 620 236 -4
Rahavarojen muutos 0 73 89 56 -20 -46 -163 -23
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinkotuotto 2,1% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1% 1,7%
Osinko/nettotulos 39,8% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5% 46,1%
Osinko/FCF 48,1% 74,4% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1% 52,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,9 26,1 22,2 20,1 25,8
PE (3v) 22,4 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8 29,3
PE 18,6 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2 26,8
EV/EBIT 14,5 17,7 13,7 11,4 15,6 14,5 15,2 16,1
Oma pääoma/osake 12,00 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29 7,58
P/B 7,31 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81 9,21
ROE 42,7% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2% 35,0%
ROI 30,9% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9% 56,3%
Omavaraisuusaste 36,6% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6% 58,4%
Gearing 54,5% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9% -29,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 97,92 83,66 93,71 89,09 76,10 68,68 77,29 73,26 70,46 74,25
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,880 1,880 1,870 1,860 1,850 1,840 1,830 1,820 1,810 1,800
Osinkotuotto (ennuste) 1,9% 2,2% 2,0% 2,1% 2,4% 2,7% 2,4% 2,5% 2,6% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,49 4,08 3,72 3,59 3,37 3,44 3,64 3,61 3,63 3,69
PE 21,8 20,5 25,2 24,8 22,6 20,0 21,2 20,3 19,4 20,1
EV/EBIT 17,0 15,9 18,4 17,8 15,8 14,0 14,6 13,7 13,0 13,0
ROE 43,1% 40,2% 37,5% 37,6% 36,2% 37,3% 41,2% 42,7% 43,2%
ROI 29,9% 28,4% 27,9% 27,8% 27,7% 30,6% 34,0% 35,1% 35,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset