CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 11.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (11.5.2020) 73,80 Osinko 12 kk 2,060
Markkina-arvo (Mrd) 10,0 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 14 750 (-3,7%) Osinko/EPS 51% 4v ka
Nettotulos (M) 400 (-30,7%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 2,94 Omav.aste 34%
PE 25,1 Gearing 86%
EV/EBIT 20,7 ROE 24,1%
PB 6,1 ROI 16,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE11.5.2020 | 73,80 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee heikosti kehittyvät liikevaihto ja tuloskunto sekä korkea liikearvon määrä ja heikko omavaraisuusaste.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, minkä lisäksi maailmantalouden hidastuminen näkyy rahtien määrien sekä hintojen laskuna. Tämä näkyi ikävästi H2/2019 nettotuloksessa, joka laski yli 30 prosenttia vertailukaudesta.

Alhaisesta velkaisuudesta kertoo yhtiön hyvällä tasolla olevat velkaisuuden tunnusluvut: omavaraisuusaste on noin 35 prosentissa ja gearing noin 60 – 70 prosentissa.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto (+1,4 %) kehittyi vielä hyvin, mutta marginaalit olivat paineessa niin, että liiketulos (-51,3 %) laski selvästi.

Pandemian vaikutukset vaihtelivat asiakkaiden toimialojen mukaan, mutta kokonaisuutena rahtivolyymit ja -hinnat kääntyivät laskuun. Volyymejä laski se, että monien CHRW:n asiakkaiden tuotantolaitoksia oli suljettuna ensin Aasiassa ja myöhemmin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

CHRW on lomauttanut noin 7 prosenttia Pohjois-Amerikan työvoimasta sekä turvautunut väliaikaisiin palkkojen leikkauksiin.

Q1:n lopussa noin 90 prosenttia työntekijöistä teki etätöitä

CHRW osti Q1:n aikana omia osakkeitaan vajaalla 70 miljoonalla dollarilla. Nyt omien osakkeiden osto-ohjelma on keskeytettynä. Yhtiö julkisti Q2:n osingon ja se oli odotetusti 0,51 dollaria. Yhtiön tavoitteen on pitää osinkoa tällä tasolla pandemiasta huolimatta.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yhtiö ei antanut normaaliin tapaansa näkymäarviota.

Yhtiö arvioi, että pandemian johdosta teollisuuden tuotanto toimii alhaisemmalla käyttöasteella jonkin aikaa, mikä näkyy rahtivolyymien ja siten myös hintojen laskuna.

Tilikausi 2020

CHRW:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 3 805 3 751 1,4%
Liiketulos (ebit) 109,4 224,6 -51,3%
Nettotulos 78,1 161,8 -51,7%
EPS (USD) 0,57 1,16

Q1:n liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia. Yhtiö kertoo, että kysyntätilanne muuttui Q1:n aikana merkittävästi koronaviruspandemian alkaessa vaikuttaa. Pandemian vaikutukset vaihtelivat asiakkaiden toimialojen mukaan, mutta kokonaisuutena volyymit ja hinnat kääntyivät laskuun. Volyymejä laski se, että monien CHRW:n asiakkaiden tuotantolaitoksia oli suljettuna ensin Aasiassa ja myöhemmin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Hintojen kehitys seurasi kysynnän laskua.

Edellä mainituista syistä NET REVENUE (eräänlainen bruttokate) laski 16,3 prosenttia Q1:n aikana.

Q1:n liiketulos laski yli 50 prosenttia. Osa tästä laskusta selittyy pandemialla sekä NET REVENUEN:n laskulla. Mutta myös sillä, että yhtiön myynnin ja hallinnon kulut nousivat 12,4 prosentilla. Näitä kuluja nostivat mm. viime vuotta korkeammat teknologiainvestoinnit, kasvaneet ulkopuolisten palveluiden käyttö sekä tehostustoimiin liittyvät kulut.

Q2:n osinko on 0,51 dollaria, ja se irtoaa 4.6.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 3 525 3 909 -9,8% 14 750 15 310 -3,7%
Liiketulos (ebit) 122,5 227,5 -46,2% 553 790 -30,1%
Nettotulos 87,5 169,2 -48,3% 400 577 -30,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,06 2,02

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat CHRW: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2018 yhtiöt täydensivät varstojaan tullitariffien yms. tekijöihin varatuessa, joka nosti vuoden 2018 lukuja selvästi edellisiä kausia korkeammalle. Myös verouudistus antoi tulospontta ja tulos nousikin vuonna 2018 ennätyslukemiin 665 miljoonaan dollariin.

Kauppasota sekä maailman talouden hidastuminen painoi vuoden 2019 lukuja ja myös vuodesta 2020 näyttäisi tulevan vaikea.

chrw-tuloslaskelma-q12020

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella Ennusteet-sivulla mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 14 – 15 miljardia ja nettotulos noin 350 – 425 miljoonaa dollaria.

chrw-roe-roi-q12020

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 5 – 8 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,45 miljardiin dollariin, joka vastaa vajaata 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -145 miljoonaa dollaria, mikä haukkaisi tilikauden 2020 ennustetusta tulostasosta (400 M USD) noin 35 prosenttia.

chrw-liikearvo-q12020

Yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 770 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena. Vuoden 2019 velkaisuutta nosti myös uusi kirjanpitostandardi, missä vuokrasopimukset ja leasing-velat merkitään korollisiin velkoihin.

chrw-velkaisuus-q12020

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on viimeisen 5 vuoden aikana heilahdellut 500 – 800 miljoonan dollarin välimaastossa. Kaaviota katsoessa voidaan nähdä hienoista nousutrendiä, missä vuoden 2018 huippuvuosi hieman vääristää trendianalyysiä. Viimeiseltä 5 vuoden ajalta rahavirrat ovat olleet keskimäärin noin 75 – 80 prosenttia liiketuloksesta.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 45 – 90 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan. Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 investoinnit olisivat noin 65 miljoonaa dollaria.

chrw-rahavirta-q12020

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet 2,93 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,33 miljardia ja voitonjakoon noin -2,47 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Näiden perusteella investointien ja voitonjaon jälkeiset rahavirrat olisivat olleet noin 0,1 miljardia dollaria positiiviset. Eli rahavirrat ovat riittäneet varsin hyvin. Korostetaan vielä, että hyvää tasoa selittää osittain ennätykselliset vuodet 2017 ja 2018.

Nykyinen osingon taso on noin 280 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 500 – 700 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 200 – 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,48 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 8 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q12020

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2015 lopusta noin 8,7 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 6 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CHRW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,510 5/2019 0,500 5/2018 0,460
8/2020 (e) 0,510 8/2019 0,500 8/2018 0,460
12/2020 (e) 0,520 12/2019 0,510 12/2018 0,500
3/2021 (e) 0,520 3/2020 0,510 3/2019 0,500
YHTEENSÄ 2,060 2,020 1,920
+2,0% +5,2% +5,5%

Q2:n osinko on 0,51 dollaria, ja se irtoaa 4.6.2020 ja maksetaan 30.6.2020. Q3:n osinko julkistetaan 7-12 elokuuta ja arvioin osingon pysyvän 0,51 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon neljäs maksukerta.

12 kk:n osinkoennuste on 2,06 dollaria, mikä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 73,80 USD).

Taulukko

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+322 M USD) sekä osingolla (-209 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-50 M USD). Oikaisu on yhteensä +63 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

HUOM Q1/2019 aikana yhtiö sulautti Robinson Fresh-segmentin muihin segmentteihin. Tästä syystä segmentin vuoden 2018 ja 2019 tietoja ei ole esitetty. Lisäksi NAST-segmentin vertailutiedot vuodesta 2017 taaksepäin eivät ole yhteneviä uusien tietojen kanssa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (11.5.2020) 73,80 78,20 84,09 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35
Lkm (000) 135 969 137 735 140 405 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080
Markkina-arvo (Mrd) 10,03 10,77 11,81 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
NAST 10 950 11 284 12 347 9 729 8 738
Global Forwarding 2 150 2 328 2 488 2 141 1 575
Robinson Fresh 1 650 1 698 2 416 2 344
Muut 1 797 584 488
YHTEENSÄ 14 750 15 310 16 632 14 870 13 145
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
NAST 500,0 723 822 628 674
Global Forwarding 60,0 81 92 92 81
Robinson Fresh 53 76
Muut -7,5 -14 -1 2 6
YHTEENSÄ 552,5 790 913 775 837
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 525 3 805 14 750 15 310 16 631 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752
Liikevoitto 123 109 553 790 912 775 838 858 748 683
Nettotulos 88 78 400 577 665 473 513 510 449 415
Marginaali 2,5% 2,0% 2,7% 3,8% 4,0% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3%
EPS 0,64 0,57 2,94 4,19 4,74 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 358 448 379 334 248 168 488 162
Liikearvo 1 451 1 292 1 259 1 276 1 233 1 108 825 829
Muut varat 3 102 2 901 2 783 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812
Tase yhteensä 4 911 4 641 4 421 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803
Oma pääoma 1 650 1 671 1 595 1 426 1 258 1 150 1 047 940
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 770 1 556 1 346 1 465 1 240 950 1 105 875
Muut vastuut 1 491 1 414 1 480 1 345 1 189 1 084 1 062 988
Tase yhteensä 4 911 4 641 4 421 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 600 835 793 384 529 718 513 348
Investoinnit: Capex -65 -70 -64 -58 -91 -45 -30 -48
Vapaa rahavirta (FCF) 535 765 729 326 438 673 483 300
Investoinnit: Muut -235 -43 -9 -49 -222 -9 -359 19
Investointien jälkeen 300 722 720 277 216 664 124 319
Rahoitus: Voitonjako -500 -602 -587 -406 -417 -453 -372 -985
Rahoitus: Muut 200 -49 -68 203 290 -155 228 620
Rahavarojen muutos 0 71 65 74 89 56 -20 -46
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 2,05 2,01 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,05 2,01 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40
Osinkotuotto 2,8% 2,6% 2,2% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4%
Osinko/nettotulos 69,7% 48,0% 39,7% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0%
Osinko/FCF 52,1% 36,2% 36,2% 78,5% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 19,6 20,9 22,8 26,1 22,2
PE (3v) 18,3 18,8 21,5 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1
PE 25,1 18,7 17,8 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1
EV/EBIT 20,7 15,0 14,0 17,7 13,7 11,4 15,6 14,5
Oma pääoma/osake 12,14 12,13 11,36 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98
P/B 6,08 6,45 7,40 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75
ROE 24,1% 35,3% 44,0% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0%
ROI 16,6% 25,6% 31,3% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2%
Omavaraisuusaste 33,6% 36,0% 36,1% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5%
Gearing 85,6% 66,3% 60,6% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 66,20 78,20 84,78 84,35 86,99 84,09 97,92 83,66 93,71 89,09
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,060 2,050 2,080 2,060 2,040 2,020 1,880 1,880 1,870 1,860
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 1,9% 2,2% 2,0% 2,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,63 4,22 4,84 5,02 4,92 4,73 4,49 4,08 3,72 3,59
PE 18,2 18,5 17,5 16,8 17,7 17,8 21,8 20,5 25,2 24,8
EV/EBIT 15,5 14,9 14,1 13,5 14,0 14,0 17,0 15,9 18,4 17,8
ROE 30,5% 35,3% 41,1% 43,7% 43,6% 44,0% 43,1% 40,2% 37,5% 37,6%
ROI 20,4% 25,6% 29,8% 30,8% 30,4% 30,8% 29,9% 28,4% 27,9% 27,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus