CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 17.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

CH Robinson Worldwide toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (17.6.2018) 90,09 Osinko 12 kk 1,87 2,1%
Markkina-arvo (Mrd) 12,7 Osinko/EPS 47% 4v ka
Liikevaihto (M) 16 325 (+9,8%) Osinko/FCF 52% 4v ka
Nettotulos (M) 610 (+28,9%) Omav.aste 38%
EPS 4,33 Gearing 44%
PE 20,8 ROE 38%
PB 7,2 ROI 27%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE17.6.2018 | 90,09 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee ennustettuun tulokseen nähden osakkeen korkea hinta. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Osakkeen hinta on kuitenkin noussut korkeaksi, sillä 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 20,8x – 24,9x tasolla. Lisäksi osinkotuotto on painunut noin 2,1 prosentin tasolle.

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Tilikausi 2018

CHRW:n Q1/2018

 • liikevaihto: 3 925 M USD (3 415 M USD / +14,9 %)
 • net-revenue: 625,9 M USD (568,6 M USD / +10,1 %)
 • nettotulos: 142,3 M USD (122,1 M USD / +16,5 %)
 • EPS: 1,01 USD (0,86 USD)

Liikevaihto jatkoi jo vuonna 2017 alkanutta nousuaan ja oli nyt Q1:llä +15 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti kuljetusmäärien sekä hintojen nousut kaikilla toiminta-alueilla. Polttoaineiden hinnannousu vaikutti positiivisesti liikevaihtoon, sillä yhtiö on pystynyt siirtämään nämä kustannukset hintoihin.

Myös net-revenue:n (eräänlainen bruttokate) kasvu jatkui ja oli nyt +10 prosenttia.

Sen sijaan liiketulos (ebit) oli vain +3,6 miljoonaa dollaria parempi kuin vuosi sitten. Näin siitäkin huolimatta, että net-revenue oli +57 miljoonan dollarin kasvussa. Henkilöstö- sekä muut myynnin ja hallinnon kulut jatkoivat nousuaan, mikä söi tämän net-revenuen tuoman edun lähes olemattomiin. Toisaalta vertailukauden tulokseen sisältyi saatu sopimuskorvaus (+8,8 M USD), joten tämä huomioiden liiketulos kasvoi noin +5,7 prosenttia.

Nettotulos nousi +16,5 prosenttia, mitä selittää alhaisempi veroaste (21,3 % vs 31,7 %).

Näkymät 2018

Huhtikuussa 2018 net-revenue kehittyi edelleen hyvin ja oli +11 prosentin nousussa.

Yhtiö arvioi, että kuljettajapula jatkuu, mihin myös elektronisen ajoajan valvonnan lisääntyminen vaikuttaa. Tämä näkyy koko kuljetusalan kapasiteetin niukkuutena.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 16,1 – 16,5 Mrd USD (2017: 14,9 Mrd USD)
 • nettotulos: 600 – 620 M USD (vero-oikaistu 473 M USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,87 USD (ed. 12 kk 1,83 USD)
 • osinkotuotto: 2,1 % (osakkeen hinta 90,09 USD)

Arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat nousuaan. Tuloksen nousua helpottaa kevyempi verotus sekä hankittujen liiketoimintojen sisältyminen kokonaisuudessaan lukuihin. Toisaalta marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

CHRW:llä on 3 segmenttiä:

 • NAST: segmentti tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.
 • Global Forwarding: segmentti tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.
 • Robinson Fresh: segmentti tarjoaa mm. tuorehedelmien ja -vihannesten sekä muiden tuoretuotteiden osto- ja myyntipalveluita sekä markkinointia.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna NET REVENUE-luvut:

NET REVENUE 2018e 2017 2016 2015 2014
Truckload 1 250 1 230 1 257 1 317 1 190
LTL 440 407 382 361 259
Intermodal 30 29 33 41 41
Global Forwarding 480 462 377 347 329
Other logistics services 130 117 105 83 73
Sourcing 125 122 123 121 116
YHTEENSÄ 2 455 2 367 2 277 2 270 2 008

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
NAST 10 900,0 2 787,0 2 750,0 2 700,0 2 663,0 9 728,8 2 618,5 2 469,4 2 381,6 2 259,3
Muutos (%) 12,0% 6,4% 11,4% 13,4% 17,9% 11,3% 14,8% 9,6% 10,3% 10,5%
Global Forwarding 2 350,0 621,2 600,0 575,0 553,8 2 141,0 591,3 552,1 528,8 468,8
Muutos (%) 9,8% 5,1% 8,7% 8,7% 18,1% 36,0% 24,2% 41,3% 48,2% 33,5%
Robinson Fresh 2 475,0 619,5 635,0 670,0 550,5 2 415,7 594,7 613,6 657,0 550,4
Muutos (%) 2,5% 4,2% 3,5% 2,0% 0,0% 3,1% 12,3% 3,9% -0,5% -2,4%
Muut 600,0 121,9 165,0 155,0 158,1 583,8 155,3 149,3 142,6 136,6
YHTEENSÄ 16 325,0 4 149,6 4 150,0 4 100,0 3 925,4 14 869,3 3 959,8 3 784,4 3 710,0 3 415,1
Muutos (%) 9,8% 4,8% 9,7% 10,5% 14,9% 13,1% 16,0% 12,8% 12,4% 11,1%

NAST-segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi +18 prosenttia, missä rahtien määrien ja hintojen nousu näkyy. Arvelen segmentin loppuvuoden kehityksen olevan tasaista niin, että kvartaalikohtainen liikevaihto on 2,7 – 2,8 miljardissa dollarissa. Näin koko tilikauden liikevaihto olisi noin 10,9 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin +12 prosenttia. Tämä jäisi Q1:n vauhdista, mutta vertailukauden Q4/2017 lukemat olivat jo hyvällä tasolla, mikä hieman tasaa suhteellista kasvuvauhtia.

Global Forwarding -segmentin Q1 liikevaihto kasvoi sekin mukavat +18 prosenttia. Myös tämän segmentin kohdalla hintojen sekä rahtimäärien nousu tukivat liikevaihdon kasvua. Arvelen myös tässä, että liikevaihto kehittyy tasaisesti ja on noin 600 miljoonaa dollaria per kvartaali. Koko tilikauden liikevaihtoennuste olisi 2,35 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +9,8 prosenttia.

Tässäkin segmentissä prosenttimuotoiset kasvuluvut hieman tasaantuvat vuoden loppua kohden, mutta vertailukauden Q1:n oli muita heikompi, mikä tuki tämänkertaista +18 prosentin kasvua. Myös tämän segmentin Q4/2017 oli vahva, mikä tasaa kasvulukuja osaltaan.

Robinson Fresh -segmentin Q1:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Lähdin vuoden 2018 arviossani siitä, että liikevaihto kasvaisi noin +2 prosenttia ja olisi noin 2,5 miljardia dollaria. Muut-erän kohdalla kvartaalikohtainen kehitys on ollut tasaista, joten tein vuosiennusteen 600 miljoonan dollarin lukemaan.

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 16,1 – 16,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +9,8 prosenttia vuoden 2017 liikevaihtoa suurempi, mutta jäisi Q1:n noin +15 prosentin kasvuluvuista.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
NAST 690,0 180,9 170,0 165,0 174,1 628,1 180,5 151,4 140,3 155,9
Muutos (%) 9,9% 0,2% 12,3% 17,6% 11,7% -6,9% 14,5% -11,8% -23,2% -4,0%
Global Forwarding 90,0 21,8 35,0 25,0 8,2 91,8 16,8 31,1 27,7 16,2
Muutos (%) -2,0% 29,8% 12,5% -9,7% -49,4% 13,5% -31,7% 82,9% 23,7% -4,1%
Robinson Fresh 50,0 13,7 12,0 15,0 9,3 53,4 12,9 11,6 14,2 14,7
Muutos (%) -6,4% 6,2% 3,4% 5,6% -36,7% -29,6% -1,5% -34,5% -48,0% -16,9%
Muut 0,0 0,0 1,8 0,6 0,4 -0,4 1,2
YHTEENSÄ 830,0 216,4 217,0 205,0 191,6 775,1 210,8 194,5 181,8 188,0
Muutos (%) 7,1% 2,7% 11,6% 12,8% 1,9% -7,5% 8,9% -7,9% -22,2% -5,5%
Marginaali 5,1% 5,2% 5,2% 5,0% 4,9% 5,2% 5,3% 5,1% 4,9% 5,5%

Arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat nousuaan. Tuloksen nousua helpottaa myös hankittujen liiketoimintojen sisältyminen kokonaisuudessaan lukuihin. Toisaalta marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

NAST-segmentin Q1/2018 tulos kasvoi lähes +12 prosenttia. Vertailukauden tulokseen sisältyi saatu +8,8 miljoonan dollarin sopimuskorvaus. Tämä huomioiden Q1/2018 tulos olisi kasvanut vieläkin enemmän. Arvelen hyvä kehityksen ja noin 175 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisen tuloskunnon jatkuvan. Näin koko tilikauden 2018 segmentin tulosennuste on noin 690 miljoonaa dollaria, missä kasvua olisi lähes +10 prosenttia.

Kova kasvuluku, mutta vertailukauden Q2 ja Q3 olivat varsin heikkoja, joten jos Q1:n kaltainen tuloskunto pitää, niin kasvu tulee jo oikeastaan siitä. Vuonna 2016 segmentin tulos oli noin 675 miljoonaa dollaria, joten tuohon suhteutettuna ennusteeni on varsin maltillinen.

Global Forwarding -segmentin Q1/2018 tulos jäi vain puoleen vertailukaudesta. Tulosta laski henkilöstökulujen nousun lisäksi tehdyt investoinnit. Ennusteessa arvelen, että hankitut liiketoiminnat tuovat täyden hyödyn ja niiden integrointiin liittyvät kulut vähenevät vuoden edetessä. Heikosta Q1:stä johtuen segmentin ennustettu tulos on noin 90 miljoonaa dollaria, mikä jää vertailuvuoden tasolle.

Myös Robinson Fresh -segmentin Q1:n tulos laski rumat -37 prosenttia. Tuloksen vaikutti mm. kertaluontoinen alaskirjaus sekä henkilöstökulujen nousu. Loppuvuoden tulosennusteen tein noin 12 – 15 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla ja näin sain segmentin tulosennusteeksi noin 50 miljoona dollaria.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 815 – 850 miljoonaa dollaria, missä kasvua tulisi noin +7 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tulosmarginaali olisi 5,1 prosenttia eli hieman alhaisempi kuin vertailuvuoden 5,2 prosenttia. Ennustettu liiketulos palauttaisi CHRW:n tuloskunnon vuoden 2016 tasolle (837,5 M USD).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 830,0 216,4 217,0 205,0 191,6 775,1 210,8 194,5 181,8 188,0
Korkokulut -40,0 -9,3 -10,0 -10,0 -10,7 -46,7 -17,5 -10,5 -9,4 -9,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 790,0 207,1 207,0 195,0 180,9 728,4 193,3 184,0 172,4 178,7
Verot -180,0 -46,4 -50,0 -45,0 -38,6 -223,6 -41,2 -64,8 -61,0 -56,6
Nettotulos 610,0 160,7 157,0 150,0 142,3 504,8 152,1 119,2 111,4 122,1

Korkokulut (netto) ovat viime vuosien aikana vaihdellut karkeasti ottaen noin 8 – 10 miljoonan dollarin välillä, joten tein kvartaaliennusteen -10 miljoonan dollarin summalla. Näin tilikauden 2018 korkokulujen arvoin olevan noin -40 miljoonaa dollaria.

CHRW arvioi, että tilikauden 2018 veroprosentti on noin 24 – 25 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessa. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 600 – 620 miljoonaa dollaria. Tulosparannusta kirittää osaltaan myös alhaisempi verotus, sillä vuonna 2017 veroaste oli noin 30 ja vuonna 2016 noin 36,8 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2011 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto on pysytellyt hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa. Vuoden 2017 liikevaihto nousi kuitenkin selvästi ollen 14,9 miljardia dollaria ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Sen sijaan nettotulos on asettunut noin 500 miljoonaan dollariin, missä marginaalien kapeneminen ja nousseet kustannukset tuntuvat.

chrw-tuloslaskelma-q12018

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Ennusteet-kappaleessa mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Vaikka edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaa reippaasti noin 16,1 – 16,5 miljardiin dollariin, niin tämä ei näy nettoliikevaihdossa, vaan odotan sen nousevan vain hienoisesti viime vuodesta noin 2,45 miljardiin dollariin.

Arvioin CHRW:n tilikauden 2018 nettotulokseksi noin 600 – 620 miljoonaa dollaria, mikä nostaisi tulosmarginaalin 3,7 prosentin tasolle.

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 20,8x, mitä voidaan pitää korkeahkona tasona. Varsinkin, kun tämän hetkinen kilpailutilanne on varsin tiukka.

chrw-roe-roi-q12018

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,3 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 400 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena.

chrw-liikearvo-q12018

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q12018

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 500 miljoonaan dollariin – jos jätetään piikkivuosi 2015 huomioimatta. Viimeiseltä 7 vuoden ajalta kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi 381 miljoonaan dollariin, mitä selittää oikeastaan myyntisaamisten normaalia korkeampi määrä eli 364 miljoonaa dollaria (2016: 173 M USD).

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 30 – 55 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Vuoden 2016 hypähdys 91 miljoonaan dollariin näyttäisi olleen väliaikainen tapahtuma. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan.

chrw-rahavirta-q12018

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta (vuosi 2015) ja capex-investoinnit (vuosi 2016). Näin vuodet 2015 ja 2016 näkyvät graafissa heilahduksena ylös ja sitten alas. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää em. myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet +2,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,6 miljardia ja voitonjakoon noin -2,7 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,5 miljardiin dollariin.

Nykyinen osingon taso on noin 265 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 450 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 150 – 200 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,0 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 7 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q12018

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2013 lopusta noin 16,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 10,4 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,460 8/2017 0,450 8/2016 0,430
12/2018 (e) 0,470 12/2017 0,460 12/2016 0,450
3/2019 (e) 0,470 3/2018 0,460 3/2017 0,450
5/2019 (e) 0,470 5/2018 0,460 5/2017 0,450
YHTEENSÄ 1,870 1,830 1,780
+2,2% +2,8% +6,6%

Parina viime vuotena kvartaaliosinko on noussut 0,01 – 0,02 dollarilla pitäen nousuvauhdin maltillisena. Seuraava osingon nostovuoro olisi joulukuussa 2018, jolloin arvioin osingon nousevan jälleen vain 0,01 dollaria 0,47 dollariin. Näin 12 kk:n osinkoennuste on 1,87 dollaria, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton (osake 90 USD).

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+468) sekä osingonmaksuilla (-196). Oikaisu on yhteensä +272 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.6.2018) 90,09 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22 69,78
Lkm (000) 140 724 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946 164 741
Markkina-arvo (Mrd) 12,68 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24 11,50
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 10 900 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 350 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 475 2 416 2 344 2 395
Muut 600 584 488 472
YHTEENSÄ 16 325 14 870 13 145 13 475 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 690 628 674 718
Global Forwarding 90 92 81 76
Robinson Fresh 50 53 76 81
Muut 0 2 6 -17
YHTEENSÄ 830 775 837 858 0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 100 3 925 16 325 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359 10 336
Liikevoitto 205 192 830 775 838 858 748 683 675 693
Nettotulos 150 142 610 473 513 510 449 415 594 429
Marginaali 3,7% 3,6% 3,7% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2% 4,2%
EPS 1,07 1,01 4,33 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67 2,60
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 627 334 248 168 488 162 210 374
Liikearvo 1 276 1 276 1 233 1 108 825 829 822 360
Muut varat 2 682 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772 1 404
Tase yhteensä 4 585 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
Oma pääoma 1 762 1 426 1 258 1 150 1 047 940 1 504 1 248
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 401 1 465 1 240 950 1 105 875 254 2
Muut vastuut 1 422 1 345 1 189 1 084 1 062 988 1 046 888
Tase yhteensä 4 585 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 500 384 529 718 513 348 460 430
Investoinnit: Capex -50 -40 -91 -45 -30 -48 -51 -53
Vapaa rahavirta (FCF) 450 344 438 673 483 300 409 377
Investoinnit: Muut -75 -68 -222 -9 -359 19 -308 15
Investointien jälkeen 375 276 216 664 124 319 101 392
Rahoitus: Voitonjako -425 -406 -417 -453 -372 -985 -500 -411
Rahoitus: Muut 50 203 290 -155 228 620 236 -4
Rahavarojen muutos 0 73 89 56 -20 -46 -163 -23
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,85 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,85 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinkotuotto 2,1% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1% 1,7%
Osinko/nettotulos 42,7% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5% 46,1%
Osinko/FCF 57,9% 74,4% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1% 52,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,9 26,1 22,2 20,1 25,8
PE (3v) 23,8 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8 29,3
PE 20,8 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2 26,8
Oma pääoma/osake 12,52 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29 7,58
P/B 7,20 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81 9,21
ROE 38,3% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2% 35,0%
ROI 27,4% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9% 56,3%
Omavaraisuusaste 38,4% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6% 58,4%
Gearing 43,9% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9% -29,8%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset