CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 30.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (30.4.2017)72,70 USDMarkkina-arvo10,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,84 USD Osinkotuotto2,5 %
Liikevaihto 2017e13 300 M USD (+1,2 %)Nettotulos 2017e520 M USD (+1,4 %)
PE19,8ROE37,4 %

CH Robinson Worldwide toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

CH ROBINSON WORLDWIDE30.4.2017 | 72,70 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Yrityksen hyvä kehitys näkyy siinä, että arvoluvun osa-alueet ovat kaikki vahvoja. Pisteitä laskeekin oikeastaan osakkeen korkea hinta sekä liikearvon kohonnut määrä.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen, ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Nykyinen osakkeen hinta (noin 72,70 dollaria) on koholla, mikä pitää osinkotuoton 2,5 prosentissa. Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Segmentit

CHRW on 3 segmenttiä: North American Surface Transportation (NAST), Global Forwarding sekä Robinson Fresh. Lisäksi muut-segmentti sisältää konsernitoimintaa sekä muita kaikille segmenteille yhteisiä palveluita.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheisiin taulukkoihin on koottuna NET REVENUE-luvut sekä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

NET REVENUE 2017e 2016 2015 2014 2013
Truckload 1 200 1 257 1 317 1 190 1 055
LTL 400 382 361 259 239
Intermodal 30 33 41 41 39
Global Forwarding 400 377 347 329 297
Other logistics services 110 105 83 73 68
Sourcing 125 123 121 116 127
YHTEENSÄ 2 265 2 277 2 270 2 008 1 825
LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
NAST 8 800 8 738 8 968
Global Forwarding 1 800 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 200 2 344 2 395
Muut 500 488 472
YHTEENSÄ 13 300 13 145 13 475 0 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
NAST 650 674 718
Global Forwarding 90 81 76
Robinson Fresh 80 76 81
Muut 5 6 -17
YHTEENSÄ 825 837 858 0 0

NAST
NAST tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.

Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto pieneni noin -2,6 prosenttia. Samoin segmentin nettoliikevaihto (NET REVENUE) pieneni -2,6 prosenttia vuoden aikana. Alkuvuoden nihkeää tilannetta paransi hieman Q4/2016 aikana rahtimäärien kasvu. Q4/2016 liikevaihto kasvoikin noin +5 prosenttia Q4/2015.

Segmentin tilikauden 2016 liikevoitto pieneni noin -6,1 prosenttia. Vaikka rahtimäärät kasvoivatkin, niin niiden hinnat laskivat kovan kilpailun seurauksena syöden marginaaleja.

Q1/2017 aikana liikevaihto nousi yli +10 prosenttia rahtien määrien kasvun seurauksena. Sen sijaan nettoliikevaihto pieneni -3 prosenttia ja liikevoitto laski -4 prosenttia. Liikevoitto pieneni nettoliikevaihdon laskun seurauksena.

Tilikaudella 2017 kireä kilpailu jatkunee, josta syystä ennustettu liikevaihto on 8 800 miljoonaa (+0,7 %) ja liikevoitto on 650 miljoonaa dollaria (-3,6 %).

Global Forwarding
Global Forwarding tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski -4,0 prosenttia, kun taas nettoliikevaihto kasvoi +8,8 prosenttia. Nettoliikevaihdon kasvua vauhditti mm. se, että yhtiö pystyi kasvattamaan ilmakuljetusten markkinaosuutta sekä sisäisen toiminnan järkeistämisellä tuoduilla hyödyillä. Tästä syystä myös liikevoitto kasvoi myös mukavat +6,4 prosenttia.

Q1/2017 aikana liikevaihto nousi yli +33 prosenttia rahtien määrien kasvun seurauksena sekä APC Logistics:n näkyminen luvuissa. Myös nettoliikevaihto kehittyi vahvasti (+14,7 %), mutta liikevoitto laski -3,9 prosenttia. Liikevoittoa laski mm. henkilöstökustannusten nousu sekä APC Logistics:n hankintaan liittyvä alaskirjaus.

Tilikaudella 2017 APC Logistics:n koko vaikutus alkaa näkymään, joten liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1 800 miljoonaan dollariin (+14 %) ja liikevoiton 90 miljoonaan dollariin (+ 11 %).

Robinson Fresh
Robinson Fresh tarjoaa mm. tuorehedelmien ja -vihannesten sekä muiden tuoretuotteiden osto- ja myyntipalveluita sekä markkinointia.

Tilikauden 2016 liikevaihto pieneni -2,1 prosenttia, kun taas nettoliikevaihto oli edellisvuoden tasolla (-0,1 %). Liikevaihtoa pienensi pääasiassa rahtihintojen lasku. Liikevoitto laski -6,9 prosenttia hintojen laskun johdosta, mutta myös siitä, että myynnin ja hallinnon kulut olivat viimevuotista korkeammat.

Q1/2017 aikana liikevaihto ja nettoliikevaihto laskivat noin -2,4 prosenttia. Liikevoitto laski yli -17 prosenttia 56,8 miljoonaan dollariin (Q1/2016: 58,2 M USD). Liikevoittoon negatiivisesti vaikutti mm. henkilöstökulujen nousu sekä kasvaneet myynnin ja hallinnon kulut.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan laskevan 2 200 miljoonaan dollariin (-6,0 %), kun taas liikevoiton odotetaan nousevan hieman 80 miljoonaan dollariin.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto pieneni noin -2,5 prosenttia ollen 13 144 miljoonaa dollaria. Liikevaihtoa veti alas rahtiliikenteen hintojen lasku. Nettotulos oli kuitenkin hieman parempi kuin vuosi sitten eli 513 miljoonaa dollaria (2015: 510). Syksyllä 2016 hankittu APC Logistics:n vaikutus liikevaihtoon tai nettotulokseen jäi vielä pieneksi.

Q1/2017 aikana liikevaihto nousi yli +10 prosenttia juurikin APC Logistics:n vetämänä. Myös rahtimäärien kasvu näkyi positiivisesti liikevaihdossa.

Q1/2017 aikana nettotulos nousi hieman ollen 122 miljoonaa dollaria (Q1/2016: 119 M USD). Tähän vaikutti positiivisesti noin 15 miljoonaa dollaria pienemmät verot. Sen sijaan henkilöstökulut sekä myynnin ja hallinnon kulut vetivät nettotulosta alaspäin. Lisäksi luottotappioiden määrä oli viime vuotista korkeammalla tasolla.

chrw-tuloslaskelma-q12017

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Segmentit-kappaleessa mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia. Alkuvuoden 2017 aikana nettoliikevaihto kasvoi +0,9 prosenttia.

Tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon nousevan noin 13,3 miljardiin ja nettotuloksen noin 520 miljoonaan dollariin.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,2 miljardiin dollariin tilikauden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 240 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysostokset näkyvät taseen riskien kasvamisena.

chrw-liikearvo-q12017

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q12017

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut noin 20 vuotta peräjälkeen. Seuraavan 12 kk:n osingoksi ennustetaan noin 1,84 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 2,5 prosentin osinkotuoton.

06/2017: 0,45 usd (e)
09/2017: 0,45 usd (e)
12/2017: 0,47 usd (e)
03/2018: 0,47 usd (e)

chrw-osinko-q12017

Osingonmaksusuhde on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2013 lopusta noin 14,1 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 9,0 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Arvostus

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2016 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 19,8, mitä voidaan yhtiön historiaan nähden pitää varsin kohtuullisena tasona. Mutta silti arvostus alkaa olemaan kipurajoilla.

chrw-roe-roi-q12017

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI luvut ovat 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Taulukko

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+398) sekä osingonmaksuilla (-194). Oikaisu on yhteensä +204 miljoonaa USD ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (30.4.2017) 72,70 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22 69,78 80,19
Lkm (000) 141 858 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946 164 741 165 972
Markkina-arvo (Mrd) 10,31 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24 11,50 13,31
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 550 3 415 13 300 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359 10 336 9 274
Liikevoitto 250 188 830 838 858 748 683 675 693 623
Nettotulos 140 122 520 513 510 449 415 594 429 387
Marginaali 3,9% 3,6% 3,9% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2% 4,2% 4,2%
EPS 0,99 0,86 3,67 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67 2,60 2,33
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 434 248 168 488 162 210 374 399
Liikearvo 1 233 1 233 1 108 825 829 822 360 359
Muut varat 2 313 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772 1 404 1 238
Tase yhteensä 3 980 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138 1 996
Oma pääoma 1 520 1 258 1 150 1 047 940 1 504 1 248 1 204
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 240 1 240 950 1 105 875 254 2 10
Muut vastuut 1 220 1 189 1 084 1 062 988 1 046 888 782
Tase yhteensä 3 980 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138 1 996
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,82 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20 1,04
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,82 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20 1,04
Osinkotuotto 2,5% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1% 1,7% 1,3%
Osingonmaksusuhde 49,7% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5% 46,1% 44,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,4 24,0 21,8 28,3 23,6
PE (3v) 20,3 21,7 20,2 24,0 19,6 22,0 29,6 36,8
PE 19,8 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2 26,8 34,4
Oma pääoma/osake 10,71 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29 7,58 7,25
P/B 6,78 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81 9,21 11,05
ROE 37,4% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2% 35,0% 33,9%
ROI 31,6% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9% 56,3% 54,0%
Omavaraisuusaste 38,2% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6% 58,4% 60,3%
Gearing 53,0% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9% -29,8% -32,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements