CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 3.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (3.2.2019) 87,72 Osinko 12 kk 2,020
Markkina-arvo (Mrd) 12,2 Osinkotuotto 2,3%
Liikevaihto (M) 17 125 (+3,0%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 700 (+5,3%) Osinko/FCF 48% 4v ka
EPS 5,03 Omav.aste 38%
PE 17,4 Gearing 47%
EV/EBIT 13,3 ROE 41,9%
PB 7,0 ROI 32,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE3.2.2019 | 87,72 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee ennustettuun tulokseen nähden osakkeen korkea hinta. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Osakkeen hinta on kuitenkin noussut korkeaksi, sillä 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 17,4x – 22,7x tasolla. Lisäksi osinkotuotto on painunut noin 2,3 prosenttiin (osake 87,72 USD).

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Tilikausi 2018

CHRW:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 4 138 3 960 4,5% 16 631 14 869 12%
Liiketulos (ebit) 256 211 21% 912 775 18%
Nettotulos 187 153 23% 665 505 32%
EPS (USD) 1,34 1,08 4,73 3,57

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +12 prosenttia, johon nähden Q4:n kasvu näyttää vaatimattomalta. Q4:lla rahtimäärissä oli jo nähtävissä tasaantumista, mutta hintataso jatkoi nousuaan. Lisäksi kuljetusalan kapasiteetin niukkuus hieman hellitti Q4:lla.

Koska yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, niin hintojen nousu vaikuttaa nostavasti sekä liikevaihtoon että kuluihin. Tämän hallinnassa yhtiö onnistui myös Q4:lla hyvin, sillä se pystyi leventämään osto- ja myyntimarginaalia, mikä näkyi net-revenue:n (eräänlainen bruttokate) kasvuna (+13 %).

Toiminnan kulut nousivat noin +9 prosenttia. Kulujen noususta huolimatta liiketulosmarginaali suhteessa net-revenue:hen kasvoi 35,8 prosenttiin (Q4/2017: 33,4 %).

Koko vuoden nettotulos kasvoi selvästi (+32%), mihin vaikutti viime vuotta alhaisempi veroaste (25 vs 35 %). Jos vuoden 2017 tuloksesta oikaisee pois 32 miljoonan dollarin kertaluontoisen veroerän, niin tulos olisi kasvanut +40 prosenttia.

Näkymät 2019

CHRW ei antanut numeropohjaisia ennusteita vuodelle 2019.

Yhtiö kuitenkin kertoi, että tammikuussa NET REVENUE on ollut noin +9 prosentin nousussa verrattuna viime vuoden tammikuuhun. Koska tämä on eräänlainen bruttokate, niin se lupailisi hyvän kehityksen jatkuvan myös Q1:llä.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 4 150 3 925 5,7% 17 125 16 631 3,0%
Liiketulos (ebit) 225 192 17,4% 980 912 7,5%
Nettotulos 163 142 14,2% 700 665 5,3%
Osinko (12 kk, USD) 2,02 1,88

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat CHRW: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2011 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto pysytteli hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa muutaman vuoden ajan. Kunnes liikevaihto lähti vuodesta 2017 jälleen hyvään kasvuun.

Sen sijaan nettotulos on asettunut noin 500 miljoonaan dollariin, missä marginaalien kapeneminen ja nousseet kustannukset tuntuvat. Vuonna 2018 verouudistuksen alhaisempi veroaste sekä liikevaihdon selvä kasvu nostivat tuloksen 665 miljoonaan dollariin eli uusiin ennätyslukemiin.

chrw-tuloslaskelma-q42018

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Ennusteet-sivulla mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 16,5 – 17,5 miljardia ja nettotulos noin 650 – 750 miljoonaa dollaria, mikä nostaisi tulosmarginaalin 4,1 prosentin tasolle.

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2019 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 17,4x, mitä voidaan pitää korkeahkona tasona.

chrw-roe-roi-q42018

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,27 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 346 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena.

10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -125 miljoonaa dollaria, mikä haukkaisi nykyisestä noin 650 miljoonan dollarin tuloksesta noin 20 prosenttia.

chrw-liikearvo-q42018

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q42018

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 750 miljoonaan dollariin. Viimeiseltä 7 vuoden ajalta kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi 381 miljoonaan dollariin, mitä selittää oikeastaan myyntisaamisten normaalia korkeampi määrä eli 364 miljoonaa dollaria (2016: 173 M USD).

Vuonna 2018 rahavirrat nousivat lähes 800 miljoonaan dollariin, missä selvästi alhaisempi veroaste toi oman lisänsä. Onkin mielenkiintoista nähdä, mille tasolle tulevien vuosien rahavirrat asettuvat.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 45 – 90 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Vuoden 2016 hypähdys 91 miljoonaan dollariin näyttäisi olleen väliaikainen tapahtuma. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan.

chrw-rahavirta-q42018

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta (vuosi 2015) ja capex-investoinnit (vuosi 2016). Näin vuodet 2015 ja 2016 näkyvät graafissa heilahduksena ylös ja sitten alas. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää em. myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Vahvasta liiketoiminnan rahavirrasta johtuen vuoden 2018 vapaa rahavirta nousikin omille lukemille.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet +2,65 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,65 miljardia ja voitonjakoon noin -2,25 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,35 miljardiin dollariin.

Nykyinen osingon taso on noin 280 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 500 – 700 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 200 – 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,0 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 7 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q42018

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2014 lopusta noin 8,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 5,7 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CHRW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,500 3/2018 0,460 3/2017 0,450
5/2019 (e) 0,500 5/2018 0,460 5/2017 0,450
8/2019 (e) 0,500 8/2018 0,460 8/2017 0,450
12/2019 (e) 0,520 12/2018 0,500 12/2017 0,460
YHTEENSÄ 2,020 1,880 1,810
+7,4% +3,9% +4,0%

Q4-kvartaaliosinko nousi 0,50 dollariin aiemmasta 0,46 dollarista. Seuraava osingon nostovuoro olisi Q4/2019 aikoihin ja arvioin osingon nousevan 0,02 dollarilla. Näin 12 kk:n osinkoennuste on 2,02 dollaria, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton (osake 87,72 USD).

Mainokset

Taulukko

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+700) sekä osingonmaksuilla (-281) ja omien osakkeiden ostolla (-269). Oikaisu on yhteensä +150 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.2.2019) 87,72 84,09 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22
Lkm (000) 139 182 140 405 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946
Markkina-arvo (Mrd) 12,21 11,81 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
NAST 11 500 11 248 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 725 2 488 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 250 2 269 2 416 2 344 2 395
Muut 650 627 584 488 472
YHTEENSÄ 17 125 16 632 14 870 13 145 13 475
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
NAST 830 774 628 674 718
Global Forwarding 100 92 92 81 76
Robinson Fresh 55 60 53 76 81
Muut -5 -13 2 6 -17
YHTEENSÄ 980 913 775 837 858
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 4 150 17 125 16 631 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359
Liikevoitto 225 980 912 775 838 858 748 683 675
Nettotulos 163 700 665 473 513 510 449 415 594
Marginaali 3,9% 4,1% 4,0% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2%
EPS 1,17 0,00 5,03 4,74 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 529 379 334 248 168 488 162 210
Liikearvo 1 265 1 265 1 276 1 233 1 108 825 829 822
Muut varat 2 783 2 783 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772
Tase yhteensä 4 577 4 427 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804
Oma pääoma 1 745 1 595 1 426 1 258 1 150 1 047 940 1 504
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 346 1 346 1 465 1 240 950 1 105 875 254
Muut vastuut 1 486 1 486 1 345 1 189 1 084 1 062 988 1 046
Tase yhteensä 4 577 4 427 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 750 793 384 529 718 513 348 460
Investoinnit: Capex -65 -64 -58 -91 -45 -30 -48 -51
Vapaa rahavirta (FCF) 685 729 326 438 673 483 300 409
Investoinnit: Muut -25 -9 -49 -222 -9 -359 19 -308
Investointien jälkeen 660 720 277 216 664 124 319 101
Rahoitus: Voitonjako -550 -587 -406 -417 -453 -372 -985 -500
Rahoitus: Muut -110 -68 203 290 -155 228 620 236
Rahavarojen muutos 0 65 74 89 56 -20 -46 -163
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,02 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,02 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34
Osinkotuotto 2,3% 2,2% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1%
Osinko/nettotulos 40,2% 39,7% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5%
Osinko/FCF 41,0% 36,2% 78,5% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,9 22,8 26,1 22,2 20,1
PE (3v) 19,9 21,5 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8
PE 17,4 17,8 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2
EV/EBIT 13,3 14,0 17,7 13,7 11,4 15,6 14,5 15,2
Oma pääoma/osake 12,54 11,36 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29
P/B 7,00 7,40 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81
ROE 41,9% 44,0% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2%
ROI 32,5% 31,3% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9%
Omavaraisuusaste 38,1% 36,0% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6%
Gearing 46,8% 60,6% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 84,09 97,92 83,66 93,71 89,09 76,10 68,68 77,29 73,26 70,46
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,020 1,880 1,880 1,870 1,860 1,850 1,840 1,830 1,820 1,810
Osinkotuotto (ennuste) 2,4% 1,9% 2,2% 2,0% 2,1% 2,4% 2,7% 2,4% 2,5% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,73 4,49 4,08 3,72 3,59 3,37 3,44 3,64 3,61 3,63
PE 17,8 21,8 20,5 25,2 24,8 22,6 20,0 21,2 20,3 19,4
EV/EBIT 14,0 17,0 15,9 18,4 17,8 15,8 14,0 14,6 13,7 13,0
ROE 44,0% 43,1% 40,2% 37,5% 37,6% 36,2% 37,3% 41,2% 42,7% 43,2%
ROI 30,8% 29,9% 28,4% 27,9% 27,8% 27,7% 30,6% 34,0% 35,1% 35,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

chrw-osinko-q42018