Clorox Company: Arvonmääritys

Päivitetty 27.9.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Cloroxin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

clx-kaaviot-q42019

Clorox Companyn osakkeen arvoksi sain 130 dollaria (WACC: 5,7 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on laskennan aluksi 5,67 prosenttia, mikä on johdettu käyttäen 2,20 prosentin riskitöntä tuottoa, 5,75 osakepreemiota sekä 1,75 prosentin velkapreemiota. Velkaisuuden muutoksen johdosta WACC kasvaa asteittain päätervoa kohti mentäessä 5,9 prosenttiin.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e 1 807 764
2021e 2 840 753
2022e 3 881 746
2023e 4 899 718
2024e 5 922 696
2025e 6 944 674
2026e 7 960 646
2027e 8 977 620
Päätearvo (e) 9 997 15449
YHTEENSÄ (EV) 21 065
– korolliset velat -2 683
– vuokravastuut ja turvamarginaali -1 785
+ käteinen 111
– vähemmistön osuus 0
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 16 709
osakkeita (000) 128 423
OSAKKEEN ARVO 130,11

Saadusta noin 21 miljardin dollarin yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä leasingvastuut, joiden arviointi on vielä haastavaa, sillä yhtiö ottaa uuden leasingvastuiden kirjaustavan käyttöön alkaneella tilikaudella 2020

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 130 dollaria.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.9.2019: 150,77 USD

Laskennan parametrit

Clorox on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (Clorox Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 817,4 0,0 817,4
EPS 6,365 0,000 6,365
Osinko 4,240 0,000 4,240
Oma pääoma 559,0
Oma pääoma/osake 4,307

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen laskennassa käytetty beta-kerroin on 0,6x. Osakkeen riskilisänä on käytetty 5,75 prosenttia ja riskittömänä korkona on käytetty 2,20 prosenttia. (Katso: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ ”Implied Equity Risk Premium”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (27.9.2019) 150,77   USD
Tuottovaatimus 5,65 %   2,2%+0,60*5,75%+0,0%
Osakkeita 129 792   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,85 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,01 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 69,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,40 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,65 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,65 %).

Osinko on merkitty sille tilikaudelle, jolloin se irtoaa.

clx-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 133,24 135,25 153,11 150,77 150,77 150,77 150,77 150,77
Nettotulos 701,0 823,0 820,0 817,4 841,4 857,0 872,9 889,0
Muutos% 8,2% 17,4% -0,4% -0,3% 2,9% 1,9% 1,9% 1,8%
EPS 5,33 6,25 6,32 6,37 6,48 6,60 6,73 6,85
P/E 25,0 21,6 24,2 23,7 23,3 22,8 22,4 22,0
Osinko 3,20 3,48 3,84 4,24 4,39 4,47 4,56 4,64
Osinkotuotto 2,4% 2,6% 2,5% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1%
Oma pääoma 4,12 5,52 4,31 4,31 6,43 8,52 10,65 12,82
P/B 32,34 24,51 35,55 35,01 23,44 17,69 14,15 11,76
ROE 167,1% 129,8% 127,6% 73,9% 60,4% 44,2% 35,1% 29,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (150,77 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 817 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 841 ja 857 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset