Clorox Company: Arvonmääritys

Päivitetty 3.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Cloroxin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

clx-kaaviot-q12020

Clorox Companyn osakkeen arvoksi sain 131,35 dollaria (WACC: 5,7 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,68 prosenttia, mikä on johdettu käyttäen 2,20 prosentin riskitöntä tuottoa, 5,55 prosentin osakepreemiota sekä 1,55 prosentin velkapreemiota.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 576 553
2021e 1,75 869 789
2022e 2,75 925 795
2023e 3,75 938 763
2024e 4,75 968 745
2025e 5,75 997 726
2026e 6,75 1018 702
2027e 7,75 1035 675
Päätearvo (e) 8,75 1056 17 727
YHTEENSÄ (EV) 23 474
– korolliset velat -3 083
+ käteinen 150
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -3 660
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 16 881
osakkeita (000) 127 465
irronnut osinko -1,06
OSAKKEEN ARVO 131,37

Saadusta noin 23,5 miljardin dollarin yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä leasing-vastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Tulosraportin tiedot sisältävät nyt jo irronneen osingon, joten tämä on huomioitu osakkeen arvossa. Kun tämän lisäksi vielä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 131,35 dollaria.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 3.11.2019: 147,04 USD

Laskennan parametrit

Clorox on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (Clorox Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 787,8 203,0 584,8
EPS 6,181 1,593 4,588
Osinko 4,240 2,120 2,120
Oma pääoma 550,0
Oma pääoma/osake 4,315

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 2,20 prosenttia, betana 0,7x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (3.11.2019) 147,04   USD
Tuottovaatimus 6,10 %   2,20%+0,70*5,55%+0,0%
Osakkeita 127 465   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,33 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,09 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 71,3%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,25 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,10 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,10 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,10 %).

Osinko on merkitty sille tilikaudelle, jolloin se irtoaa.

clx-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 133,24 135,25 153,11 147,04 147,04 147,04 147,04 147,04
Nettotulos 701,0 823,0 820,0 787,8 814,0 841,2 869,2 898,1
Muutos% 8,2% 17,4% -0,4% -3,9% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
EPS 5,33 6,25 6,32 6,18 6,39 6,60 6,82 7,05
P/E 25,0 21,6 24,2 23,8 23,0 22,3 21,6 20,9
Osinko 3,20 3,48 3,84 4,24 4,40 4,55 4,70 4,86
Osinkotuotto 2,4% 2,6% 2,5% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3%
Oma pääoma 4,12 5,52 4,31 4,31 6,78 8,77 10,81 12,93
P/B 32,34 24,51 35,55 34,08 21,68 16,77 13,60 11,37
ROE 167,1% 129,8% 127,6% 71,7% 57,5% 42,4% 34,8% 29,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (147,07 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,10 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 788 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 814 ja 841 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus